ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า


HKG05
ทัวร์ฮ่องกง HKG05 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา 5วัน3คืน HX ตุลาคม- ธันวาคม ปีใหม่2019 
ไฮไลท์ ค่ากระเช้านองปิง + ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

วันเดินทาง :  ตุลาคม 61 / พฤศจิกายน 61 / ธันวาคม 61 / ปีใหม่2019

5-07 ตุลาคม 61 : ราคา 17,999
05-07 ตุลาคม 61 : ราคา 17,999
06-08 ตุลาคม 61 : ราคา 17,999
12-14 ตุลาคม 61 : ราคา 19,900
14-16 ตุลาคม 61 : ราคา 17,999
19-21 ตุลาคม 61 : ราคา 19,900
21-23 ตุลาคม 61 : ราคา 19,900
26-28 ตุลาคม 61 : ราคา 19,900
พฤศจิกายน 61
02-04 พฤศจิกายน 61 : ราคา 18,900
16-18 พฤศจิกายน 61 : ราคา 18,900
23-25 พฤศจิกายน 61 : ราคา 18,900
30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 61 : ราคา 18,900
ธันวาคม 61
05-07 ธันวาคม 61 : ราคา 18,900
14-16 ธันวาคม 61 : ราคา 19,900
21-23 ธันวาคม 61 : ราคา 19,900
30 ธันวาคม - 1 ธันวาคม 61 : ราคา 26,900
31 ธันวาคม - 2 ธันวาคม 61 : ราคา 26,900
-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  17,999- 26,900
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES (HX)
รหัสทัวร์ :   NGS-HKG05-3D2N (HX)

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ฮ่องกง (HKG11) ฮ่องกง ไหว้พระ 7 วัด ช้อปปิ้งสนั่นเมือง 3 วัน 2 คืน พฤศจิกายน-ธันวาคม ปีใหม่ 2562 ไฮไลท์ พิเศษ !! ชมโชว์ แสง สี เสียง HKG11

-วันเดินทาง :  พฤศจิกายน-ธันวาคม ปีใหม่ 2562
02-04 พฤศจิกายน 61 : ราคา 14,999
17-19 พฤศจิกายน 61 : ราคา 15,999
24-26 พฤศจิกายน 61 : ราคา 14,999
30 พ.ย - 02 ธ.ค 61 : ราคา 14,999 
07-09 ธันวาคม 61 : ราคา 18,999
24-26 ธันวาคม 61 : ราคา 15,99901-03 มกราคม 62 : ราคา 15,999

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  14,999
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES (HX)
รหัสทัวร์ :   NGS-HKG11-3D2N (HX)

downloadpdf  addfriend

macau tour team04

ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ มาเก๊า – จูไห่ EASY POPULAR IN MACAU (FD) JUL-DEC'18  ก.ย. / ต.ค. / พย./ ธ.ค. / 30 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 **วันหยุดสิ้นปี มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์-วันที่ 2 จูไห่ – วัดผุ่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์ HUANG JIA SHEN DIAN SHOW – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย - พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง-วันที่ 3 จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – THE VENETIAN RESORT 

วันเดินทาง : ก.ย. / ต.ค. / พย./ ธ.ค. / 30 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 **วันหยุดสิ้นปี
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 6,900
สายการบิน : AIR ASIA
รหัสทัวร์ :  
NCU-MACAU-3D2N (FD)

downloadpdf  addfriend 

 

 

HKG88

ทัวร์ฮ่องกง ปีใหม่2019 HKG88 ฮ่องกง ดิสนีย์ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน TG
ไฮไลท์ ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - เที่ยวมาเก๊า

-
วันเดินทาง :  ปีใหม่2019 HKG88
วันที่ 30 ธันวาคม - 1มกราคม 62 
วันที่ 31 ธันวาคม - 2มกราคม 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  32,900
สายการบิน : JIN AIR (LJ)
รหัสทัวร์ :   NGS-HKG88-3D2N (TG)

downloadpdf  addfriend

hongkong tour team02

ทัวร์ฮ่องกง VIP HONGKONG 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)[Business class] GO1HKG-EK002

ทัวร์ฮ่องกง VIP HONGKONG ,โดยสายการบินเอมิเรตส์ ,Business class,,ฮ่องกง,พระใหญ่ลันเตา,กระเช้านองปิง ,วัดหวังต้าเซียน,สำนักนางชี,วัดแชกงหมิว, พระใหญ่ลันเตา,กระเช้านองปิงคริสตัล,City Gate Outlet, นั่งรถชมเมือง Open Top Bus, ,ยอดเขาวิคตอเรียพีค(นั่งรถรางพีคแทรม), หาดรีพัสเบย์, อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

วันเดินทาง: -
วันที่ : 10-12 สิงหาคม 2561 : 25,900
วันที่ : 24-26 สิงหาคม 2561 : 25,900
วันที่ : 07-09 กันยายน 2561 : 24,900.-
วันที่ : 22-24 กันยายน 2561 : 25,900.-
วันที่ : 13-15 ตุลาคม 2561 : 32,900.-
วันที่: 20-22ตุลาคม 2561 : 30,900.-
วันที่: 21-23ตุลาคม 2561 : 30,900.-
วันที่: 26-28ตุลาคม 2561 : 26,900.-
วันที่ : 09-11 พฤศจิกายน 2561 : 26,900.-
วันที่: 08-10ธันวาคม 2561 : 32,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   25,900-32,900.-  บาท
สายการบิน :  เอมิเรตส์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-GO1HKG-EK002-(EK)

downloadpdf  addfriend

hongkong tour03ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX) ต.ค.61
เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน - Citygate Outlets - A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

วันเดินทาง : วันที่ :: 11 – 13 , 12 – 14 , 13 – 15 , 14 – 16 , 21 – 23 , 25 – 27 , 27 – 29 ตุลาคม 2561

ราคาทัวร์   18,999 - 20,999 บาท
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES (HX)
รหัสทัวร์ : N2-HKG09-3D2N-HX

downloadpdf  addfriend

hongkong tour07ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 4วัน2คืน โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX) ก.ย.61
นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – City GATE OUTLET – A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - ชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

วันเดินทาง : วันที่ :: 07 – 10 , 14 – 17 , 21 – 24 กันยายน 2561

ราคาทัวร์   15,999 - 16,999 บาท
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES (HX)
รหัสทัวร์ : N2-HKG07-4D2N-HX

downloadpdf  addfriend

hongkong tour team05ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX) ต.ค.61
กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights - ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน

วันเดินทาง : วันที่ :: 07 - 09 , 14 – 16 , 28 – 30 ตุลาคม 2561

ราคาทัวร์   15,999 - 16,999 บาท
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES (HX)
รหัสทัวร์ : N2-HKG04-3D2N-HX

downloadpdf  addfriend

macau tour team03ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) ก.ย. - ต.ค.61
วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน– CITYGATE OUTLET

วันเดินทาง : วันที่ :: 07 – 09 , 14 – 16 , 21 – 23 กันยายน 2561
วันที่ :: 12 – 14 , 19 – 21 , 26 – 28 , 27 – 29 ตุลาคม 2561
วันที่ :: 02 – 04 , 03 – 05 , 09 – 11 , 10 – 12 , 16 – 18 , 17 – 19 พฤศจิกายน 2561

ราคาทัวร์   13,999 - 15,999 บาท
สายการบิน :  AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : N2-HKG02-3D2N-XJ

downloadpdf  addfriend

Macao team 13ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จู่ไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง แก้ปีชง เปิดดวงเศรษฐี 4D3N โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX) ส.ค.-ก.ย. 2561
ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ –ร้านขายของฝาก- เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ-ร้านผ้าไหม -สวนหยวนหมิงหยวน หรือพระราชวังฤดูร้อนโบราณชมโชว์ แสง สี เสียง เมนูพิเศษ เป่าฮื้อ - วัดกวนอู - ร้านหยก - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ - พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง - นาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย-ดิวตี้ ฟรี


วันเดินทาง : วันที่ :: 09 – 12 , 16 - 19 , 23-26 สิงหาคม 61
วันที่ :: 30 สิงหาคม-02กันยายน 61
วันที่ :: 06 – 09 , 27 - 30 กันยายน 61

ราคาทัวร์   9,999 - 11,999 บาท
สายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX)
รหัสทัวร์ : NGS-HKG07-4D3N-HX

downloadpdf  addfriend

Macao team 09ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX) ต.ค. 2561
กระเช้านองปิง - พระใหญ่วัดโปหลิน - ซิตี้เกท เอาท์เล็ท - เมืองเซินเจิ้น - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ - พิเศษ !! เมนูเป๋าฮือ และ ไวน์แดง - วัดกวนอู - ร้านหยก - ร้านครีมไข่มุก - ร้านผ้าไหม - เมืองจูไห่ - ด่านกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ - พิเศษ !! ชมโชว์วัฒนธรรม - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า - รีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ถนนนาธาน - ย่านจิมซาจุ่ย - ดิวตี้ ฟรี

วันเดินทาง : วันที่ :: 07 – 10 ตุลาคม 61
วันที่ :: 11 - 14 ตุลาคม 61
วันที่ :: 14 - 17 ตุลาคม 61
วันที่ :: 21 - 24 ตุลาคม 61

ราคาทัวร์   12,999 - 14,999 บาท
สายการบิน   HONG KONG AIRLINES (HX)
รหัสทัวร์ :   NGS-HKG04-4D3N-(HX)

downloadpdf  addfriend

hongkong tour07ทัวร์ฮ่องกง HKG17 ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินCATHAY PACIFIC (CX) ส.ค.-ต.ค. 2561
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน -ยอดวิคตรอเรีย -รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง

วันเดินทาง :  วันที่ 04 – 05 , 12 – 13 , 18 – 19 , 19 – 20 , 25 – 26 , สิงหาคม 2561
วันที่ 01 – 02 , 08 – 09 , 15 – 16 , 21 – 22 กันยายน 2561
วันที่ 05 – 06 , 20 – 21 , 27 – 28 , 28 – 29 ตุลาคม 2561

ราคาทัวร์   16,999 - 17,999 บาท
สายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)
รหัสทัวร์ :   N2-HKG17- 3D2N-(CX)

downloadpdf  addfriend

hongkong tour 06ทัวร์ฮ่องกง HKG22 ไหว้พระ 5วัด 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินCATHAY PACIFIC (CX) ส.ค.-ต.ค. 2561
ดิสนีย์แลนด์ - วัดหวังต้าเซียน – สำนักชีฉีหลิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - วัดแชกงหมิว – ฮ่องกง

วันเดินทาง :  วันที่ 04 – 05 , 12 – 13 , 18 – 19 , 19 – 20 , 25 – 26 , สิงหาคม 2561
วันที่ 01 – 02 , 08 – 09 , 15 – 16 , 21 – 22 กันยายน 2561
วันที่ 05 – 06 , 20 – 21 , 27 – 28 , 28 – 29 ตุลาคม 2561

ราคาทัวร์   10,999-13,999 บาท
สายการบิน CATHAY PACIFIC (CX)
รหัสทัวร์ :   N2-HKG23- 2D1N-(CX)

downloadpdf  addfriend

hongkong tour 05ทัวร์ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) ส.ค.-ต.ค.2561
•ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา •ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกง ที่วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน •อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ เลดี้มาร์เก็ต และซิตี้เกท •ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง ,บะหมี่ต้นตำหรับฮ่องกง •รวมค่ากระเช้านองปิง


วันเดินทาง :
วันที่ 02-04,04-06,05-07,09-11,16-18,19-21,23-25ส.ค , 30ส.ค. -01 ก.ย. 2561
วันที่ 03-05,17-19,18-20,24-26,25-27 ส.ค. , 31 ส.ค.-02 ก.ย. 2561
วันที่ 10-12,11-13 ส.ค. 2561
วันที่ 01-03,06-08,07-09,08-10,13-15,14-16,15-17,16-18,21-23,22-24 กันยายน 2561
วันที่ 04-06,05-07,06-08,07-09,11-13,12-14,13-15,14-16,18-20,19-21,20-22,21-23,25-27,26-28,27-29,28-30 ตุลาคม 2561

ราคาทัวร์ เริ่มต้น   12,900 - 14,900 บาท
สายการบิน  EMIRATES AIRLINE( EK )
รหัสทัวร์ :   N5-HKG-EK001- 3D2N-(EK)

downloadpdf  addfriend

Macao team 17ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า สุดคุ้มเที่ยว 4 เมือง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1MFM-FD004 ส.ค.- ต.ค. 61
• สุดคุ้ม!!! เที่ยว 4 เมือง ชมมรดกโลก , เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่ • ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ • พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน • ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!! และช้อปปิ้งกับสินค้ามากมายที่ถนนนาธาน • ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า • ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort • เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น • ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง • 6. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดแชกงหมิว และรีพลัสเบย์

วันเดินทาง : วันที่ 06-09 ก.ย. 61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ 13-16 ก.ย. 61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ 20-23 ก.ย. 61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ 27-30 ก.ย. 61 ราคา 12,900 บาท

วันที่ 04-07 ต.ค. 61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ 11-14 ต.ค. 61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ 20-23 ต.ค. 61 ราคา 14,900 บาท
วันที่ 27-30 ต.ค. 61 ราคา 12,900 บาท

ราคาทัวร์   12,900- 14,900 บาท
สายการบิน แอร์เอเซีย (FD)
รหัสทัวร์ :   N5-MFM-FD004-4D3N-FD

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top