ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

hongkong tour team02ทัวร์ฮ่องกง เฮง เฮง เฮง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)-QE1HKG-CX001

วันเดินทาง : 07 มิ.ย. 62 - 09 มิ.ย. 62 /  14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62  / 21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 

ราคาทัวร์   17,888 บาท 
สายการบิน  Cathay Pacific(CX)
รหัสทัวร์ :   HQB-HKG-CX001-3D2N-(CX)

 downloadpdf  addfriend

hongkong team 07 

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน FD (HKG02) มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล - เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน - เวเนเชี่ยน - ฮ่องกง - วิคตรอเรีย พีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน - CITYGATE OUTLET

วันเดินทาง
กุมภาพันธ์ 2562 : 21-23 , 23-25 ก.พ.62
มีนาคม 2562 : 09-11 , 14-16 , 16-18 , 23-25 , 28-30 มี.ค.62 , 30 มี.ค.-01 เม.ย.62
เมษายน 2562 : 04-06 , 12-14 , 14-16 , 20-22 เม.ย.62 (สงกรานต์)
พฤษภาคม 2562 : 11-13 พ.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  13,999 - 23,999 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์ :  N2-HKG02-3D2N-FD

 

downloadpdf addfriend addfriend

 

 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3 วัน (AZHKG10 FD)
ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet-วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights-มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน

วันเดินทาง
มีนาคม 2562 : 16 – 18 ,22 – 24 ,23 – 25 มี.ค.62
เมษายน 2562 : 19 – 21 ,20 – 22 เม.ย.62
พฤษภาคม 2562 : 04 – 06 ,10 – 12 ,25 – 27 ,31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  14,999 
สายการบิน : AIR ASIA(FD)
รหัสทัวร์ :  N2-AZHKG10-FD

 

downloadpdf addfriend addfriend

 

 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน (AZHKG08 CX )
ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet -A Symphony of Lights-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว)-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

วันเดินทาง :
กุมภาพันธ์ 2562 : 15 – 17 ,16 - 18 ,17 - 19 ,22 - 24 ,23 - 25
มีนาคม 2562 : 03 – 05 ,09 - 11 ,10 - 12 ,15 - 17 ,16 - 18 ,17 - 19 ,22 - 24 ,23 - 25 ,24 - 26,29 - 31,30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562,31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562
เมษายน 2562 : 04 – 06 ,05 – 07 ,06 – 08 ,12 – 14 ,13 – 15 ,14 – 16 ,15 – 17 ,19 – 21 ,19 – 21,20 – 22 ,21 - 23 ,25 – 27 ,25 – 27 ,26 – 28 ,27 – 29 ,28 - 30 เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562 : 02 - 04 ,03 - 05 ,04 - 06 ,05 - 07 ,10 - 12 ,11 - 13 ,18 - 20 ,24 - 26 ,24 - 26 ,25 - 27 พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562 : 01 - 03 ,07 - 09 ,08 – 10 ,14 – 16 ,21 – 23 ,22 – 24 ,28 – 30

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  17,900
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
รหัสทัวร์ :  N2-AZHKG08-CX

 

downloadpdf addfriend addfriend

 

 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 4วัน3คืน AZHKG05 (HX )
ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - CiTY GATE OUTLET - A Symphony of Lights-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-เขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

วันเดินทาง : 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562,23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562,02 – 05 มีนาคม 2562,08 – 11 มีนาคม 2562,09 – 12 มีนาคม 2562,14 – 17 มีนาคม 2562,16 – 20 มีนาคม 2562,23 – 26 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  18,999
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES
รหัสทัวร์ :  N2-AZHKG05-HX

 

downloadpdf addfriend addfriend

 

 ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน AZHKG04 (HX)
ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall-วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights-ถนนนาธาน

วันเดินทาง : 
กุมภาพันธ์ 2562 : 15 – 17 ,16 - 18 ,17 - 19 ,22 – 24 ,23 – 25 ,28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
มีนาคม 2562 : 08 – 10 ,15 – 17 ,22 – 24 ,23 – 25 ,29 – 31 ,30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  15,999
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES
รหัสทัวร์ :  N2-AZHKG04 -HX

 

downloadpdf addfriend addfriend

 

 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3 วัน2คืน (AZHKG03 FD)
ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน-City gate Outle-วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights-มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน

วันเดินทาง : 
กุมภาพันธ์ 2562 : 22 – 24 ,23 – 25
มีนาคม 2562 : 02 – 04 ,09 – 11 ,15 – 17 ,16 – 18 ,22 – 24 ,23 – 25 ,29 – 31 ,30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
เมษายน 2562 : 19 – 21 ,20 – 22
พฤษภาคม 2562 : 04 – 06 ,10 – 12 ,25 – 27 ,31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  14,999
สายการบิน : AIR ASIA(FD)
รหัสทัวร์ :  N2-AZHKG03-FD

 

downloadpdf addfriend addfriend

 

 

hongkong tour team05

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านการเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิวดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์

วันเดินทาง :  สงกรานต์  วันที่ 12-14 เมษายน 2562 /  13-15 เมษายน 2562 /  14-16 เมษายน 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  28,900
สายการบิน :  คาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
รหัสทัวร์ :   NPH-CX5-HKGNP-3D2N-(CX) 

downloadpdf  addfriend

hongkong tour 08

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2019/ 2562 ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน CATHAY PACIFIC (CX)*บินไฟล์ทเช้า*
ราคาเริ่มต้น : 30,900.-
โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)

ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND”นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านการเงิน ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮองฮำ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT พิเศษ! อิ่มอร่อยหลากหลายเมนูซีฟู้ดสุดฟินส์

วันเดินทาง :  สงกรานต์  วันที่ 12-14 เมษายน 2562 /  13-15 เมษายน 2562 / 14-16 เมษายน 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  30,900
สายการบิน :  คาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX)
รหัสทัวร์ :   NPH-CX6-HKGDIS-3D2N-(CX) 

downloadpdf  addfriend

hongkong tour team05ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน CX (ZHKG15) ฮ่องกง - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CITYGATE OUTLET - เซินเจิ้น - จูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก - หวีหนี่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ - วัดแชกงหมิว

วันเดินทาง :
มีนาคม 2562 : 07 - 10 , 14 - 17 , 16 - 19 , 21 - 24 , 28 - 31 มี.ค.62 , 30 มี.ค. - 02 เม.ย.62
เมษายน 2562 : 05 - 08 , 19 - 22 , 26 - 29 เม.ย.62
พฤษภาคม 2562 : 02 - 05 , 09 - 12 พ.ค.62 , 30 พ.ค. - 02 มิ.ย.62
มิถุนายน 2562 : 07 - 10 , 21 - 24 มิ.ย.62 , 28 มิ.ย. - 01 ก.ค.62


ราคาทัวร์   13,999 - 17,999 บาท
สายการบิน : CATHAY PACIFIC (CX)
รหัสทัวร์ : N2-ZHKG15-4D3N-CX

downloadpdf  addfriend

hongkong tour team02ทัวร์ฮ่องกง พฤษภาคม 2562 -มิถุนายน 2562  (HKG002A) : ฮ่องกง...สายบุญ 3วัน 2คืน  กระเช้านองปิง : พระใหญ่เกาะลันเตา ทัวร์ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า : ขอพรพระใหญ่เทียนถาน : เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หาดรีพัสเบย์ : ยอดเขาวิคทอเรียพีค : วัดแชกงหมิว : วัดหวังต้าเซียน : สำนักชีฉีหลิน : Symphony of lights : ช้อปปิ้ง : ถนนเลดี้ มาร์เก๊ต & ย่านมงก๊ก // ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย // CityGate Outlet อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ !! ติ่มซำต้นตำรับ // ห่านย่างเลิศรส // อาหารกวางตุ้งสไตล์ฮ่องกง

วันเดินทาง : 11-13 พฤษภาคม 2562  //   22-24 มิถุนายน 2562
ราคาทัวร์   15,900 บาท
สายการบิน  Cathay Pacific(CX)
รหัสทัวร์ :   HSP-HKG002A-3D2N-(CX)

 downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top