ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย

ZDPS07ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ บาหลี เกาะนูซา ปนีดา 5D4N (BT-BAL02_SL) มิ.ย. 63

สัมผัสมนต์เสน่ห์ "เกาะบาหลี" เที่ยว Nusa Penida เกาะสวรรค์ หาดทรายขาว

วันเดินทาง : วันที่ 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. / 26 – 30 มิ.ย. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 18,900 บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ : NBT-(BT-BAL02_SL)-5D4N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

bali indonisia team04

สงกรานต์ 2020 ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะบาหลี สวนพระวิษณุ , วิหารอูลูวาตู , หาดจิมบารัน , วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ , ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน , วิหารเลมปูยางค์ , พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา , วานากิรีฮิลส์ , ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท , วัดอูลันดานูบราตัน , วิหารทานาล็อต , ช้อปปิ้งห้างกฤษณะ , อนุสาวรีย์รามายณะ

วันเดินทาง : วันที่ 12 - 15, 23 - 26, 24 - 27 เม.ย. / 01 - 04, 08 - 11, 15 - 18, 22 - 25 พ.ค. / 05 - 08, 12 - 15, 19 - 22, 26 - 29 ก.ย. / 16 - 19, 17 - 20, 22 - 25, 23 - 26, 24 - 27 ต.ค., 29 ต.ค. - 01 พ.ย., 30 ต.ค. - 02 พ.ย., 31 ต.ค. - 03 พ.ย. / 06 - 09, 07 - 10, 13 - 16, 14 - 17, 20 - 23, 21 - 24, 27 - 30 พ.ย., 28 พ.ย. - 01 ธ.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 13,999 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์ : N2-ZDPS11-4D2N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

bali indonisia team04

ทัวร์อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4 วัน 3 คืน (GQ3DPS-TG003) ก.พ.-มิ.ย.63
มหาเจดีย์บุโรพุทโธ | วัดพราห์มนันต์ | หมู่บ้านคินตามณี | วัดทานาห์ลอต | วัดอูรันดานูบราตัน

วันเดินทาง : วันที่ วันที่ 06 - 09 ก.พ. / 03 - 06, 10 - 13, 13 - 16 เม.ย. / 01 - 04, 06 - 09, 23 - 26 พ.ค. / 04 - 07, 25 - 28 มิ.ย.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 29,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N5-TG003-4D3N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

bali indonisia team04

สงกรานต์ 2020 ทัวร์อินโดนีเซีย BALI JOURNEY 4 วัน 3 คืน (GQ3DPS-TG001) ก.พ.-มิ.ย.63
วัดอูลูวาตู | วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ | Heaven Gate | วัดอูรันดานู บราตัน | บาหลีสวิงค์ | วัดทานาต์ลอต

วันเดินทาง : วันที่ 06 - 09 ก.พ. / 03 - 06, 10 - 13, 13 - 16 เม.ย. / 01 - 04, 06 - 09, 23 - 26 พ.ค. / 04 - 07, 25 - 28 มิ.ย.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 24,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N5-TG001-4D3N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

bali indonisia team04

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน 2 ขา 5D4N (BT-BAL03_SL) ก.พ. - มิ.ย. 63

มรดกโลก "มหาเจดีย์บุโรพุทโธ" สัมผัสเสน่ห์ "เกาะบาหลี"

วันเดินทาง : วันที่ 06 – 10 , 27 – 31 มี.ค. / 14 – 18 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 24 – 28 เม.ย. / 05 – 09 , 22 – 26 , 23 – 27 พ.ค. / 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. / 01 – 05 , 05 – 09 , 13 – 17 , 14 – 18 , 16 – 20 , 19 – 23 มิ.ย.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 22,900 บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ : NBT-(BT-BAL03_SL)-5D4N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

bali indonisia team04

มหัศจรรย์ บาหลี สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาบาหลี 4 วัน 2 คืน (BT-BAL002_FD) เม.ย. 63

 บาหลี , อนุสาวรีย์มหาภารตะ , วัดอูลูวาตู , สวนวิษณุ , หาดจิมบารัน , วัดเทมภัคสิริงค์ , ตลาดปราบเซียน , หมู่บ้านคินตามณี , เบซากีห์ , ตีร์ตากังกา , บาหลี สวิงค์ , นาขั้นบันได , วิหารทานาต์ลอต , ร้านกฤษณา

วันเดินทาง : วันที่ 03 - 06 เม.ย. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 19,900 บาท
สายการบิน : Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : NBT-BAL002-4D2N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

bali indonisia team04

มหัศจรรย์ บาหลี เที่ยวครบ...ทุกจุดไฮโลท์ 4 วัน 3 คืน (BT-BAL01_SL) ก.พ.-มิ.ย.63
บาหลี , จิมบารัน , บารองแดนซ์ , วัดบราตัน , นาขั้นบันได , วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ , คินตามณี , วัดเบซากีห์ , วัดเลมปูยางค์ , บาหลี สวิงค์ , วิหารทานาต์ลอต , ร้านกฤษณา

วันเดินทาง : วันที่ 06 – 09 , 07 – 10 , 13 – 16 , 20 – 23 ก.พ. / 27 ก.พ. – 01 มี.ค. / 05 – 08 , 12 – 15 , 19 – 22 , 26 – 29 มี.ค. / 02 – 05 , 03 – 06 , 09 – 12 , 10 – 13 , 11 – 14 , 12 – 15 , 13 – 16 , 16 – 19 , 23 – 26 เม.ย. / 30 เม.ย. – 03 พ.ค. / 01 – 04 , 03 – 06 , 07 – 10 , 10 – 13 , 14 – 17 , 17 – 20 , 21 – 24 , 28 – 31 พ.ค. / 04 – 07 , 11 – 14 , 18 – 21 , 24 – 27 มิ.ย.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 12,900 บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ : NBT-BAL01-4D3N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

bali indonisia team04

สงกรานต์ 2020 มหัศจรรย์ บาหลี เที่ยวอย่างมีสไตล์ บินอย่างมีระดับ 4 วัน 3 คืน (BT-BAL01_TG) เม.ย. 63
บาหลี , อนุสาวรีย์มหาภารตะ , วัดอูลูวาตู , หาดจิมบารัน , วัดเทมภัคสิริงค์ , ตลาดปราบเซียน , หมู่บ้านคินตามณี , ปุระเบซากิห์ , ตีร์ตากังกา , นาขั้นบันได , บาหลี สวิงค์ , ร้าน Starbucks , วัดบราตัน , ประตูฮันดารา , ระบำเกอจัก , วิหารทานาต์ลอต , ร้านกฤษณา

วันเดินทาง : วันที่ 10-13 เม.ย.63 / 12-15 เม.ย.63 สงกรานต์ 2020

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 24,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ : NBT-BAL01-4D3N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

bali indonisia team04

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA 5D4N (GQ3DPS-BI001) เม.ย. - ก.ย. 63
บาหลี | ศูนย์ผ้าบาติก | หมู่บ้านคินตามณี | วัดเตียร์ตาอัมปีล | วัดเลมปูยางค์ | บาหลีสวิงค์ | วัดทามันอายุน | วัดอูลันดานูบราตัน | วัดทานาห์ลอต | บรูไน

วันเดินทาง : วันที่14 – 18 เม.ย. / 05 – 09 พ.ค. / 16 – 20 มิ.ย. / 21 – 25 ก.ค. / 11 – 15 ส.ค. / 15 – 19 ก.ย. / 20 – 24 ต.ค. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 25,900 บาท
สายการบิน : ROYAL BRUNEI (BI)
รหัสทัวร์ : N5-GQ3DPS-BI001-5D4N-BI

downloadpdf addfriend addfriend

bali indonisia team06

ทัวร์อินโดนีเซีย - บุโรพุทโธ Bali – Borobudur - Besakih 5D4N (TG) ม.ค. - เม.ย. 63

- บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
- ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
- ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
- บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึ้นบาหลีสวิงค์แล้ว)
- ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
- นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์”
- ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน
- พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4 ดาวแท้ )
- ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
- ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
- ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู – ประตูสวรรค์ HANDARA GATE
- รวมค่าตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยาร์กาต้า – บาหลีแล้ว

วันเดินทาง : วันที่ 22-26 ม.ค. / 12-16 ก.พ. / 11-15 , 25-29 มี.ค. / 10-14 , 11-15 เม.ย. 2563

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 31,999 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N16-BALI-5D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top