ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย

bali indonisia team04

มหัศจรรย์ บาหลี เที่ยวครบ...ทุกจุดไฮโลท์ 4 วัน 3 คืน (BT-BAL01_SL) ก.พ.-มิ.ย.63
บาหลี , จิมบารัน , บารองแดนซ์ , วัดบราตัน , นาขั้นบันได , วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ , คินตามณี , วัดเบซากีห์ , วัดเลมปูยางค์ , บาหลี สวิงค์ , วิหารทานาต์ลอต , ร้านกฤษณา

วันเดินทาง : วันที่ 06-09, 07-10, 13-16, 20-23 ก.พ., 27 ก.พ.-01 มี.ค. / 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 มี.ค. / 02-05, 03-06, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 16-19, 23-26 เม.ย., 30 เม.ย.-03 พ.ค. / 01-04, 03-06, 07-10, 14-17, 21-24, 28-31 พ.ค. / 04-07, 11-14, 18-21, 24-27, 25-28 มิ.ย.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 14,900 บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ : NBT-BAL01-4D3N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

bali indonisia team04

สงกรานต์ 2020 มหัศจรรย์ บาหลี เที่ยวอย่างมีสไตล์ บินอย่างมีระดับ 4 วัน 3 คืน (BT-BAL01_TG)
บาหลี , อนุสาวรีย์มหาภารตะ , วัดอูลูวาตู , หาดจิมบารัน , วัดเทมภัคสิริงค์ , ตลาดปราบเซียน , หมู่บ้านคินตามณี , ปุระเบซากิห์ , ตีร์ตากังกา , นาขั้นบันได , บาหลี สวิงค์ , ร้าน Starbucks , วัดบราตัน , ประตูฮันดารา , ระบำเกอจัก , วิหารทานาต์ลอต , ร้านกฤษณา

วันเดินทาง : วันที่ 10-13 เม.ย.63 / 12-15 เม.ย.63 สงกรานต์ 2020

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 24,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ : NBT-BAL01-4D3N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

bali indonisia team04

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บรูไน PERFECT OF ASIA 5D4N (GQ3DPS-BI001) เม.ย. - ก.ย. 63
บาหลี | ศูนย์ผ้าบาติก | หมู่บ้านคินตามณี | วัดเตียร์ตาอัมปีล | วัดเลมปูยางค์ | บาหลีสวิงค์ | วัดทามันอายุน | วัดอูลันดานูบราตัน | วัดทานาห์ลอต | บรูไน

วันเดินทาง : วันที่14 – 18 เม.ย. / 05 – 09 พ.ค. / 16 – 20 มิ.ย. / 21 – 25 ก.ค. / 11 – 15 ส.ค. / 15 – 19 ก.ย. / 20 – 24 ต.ค. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 25,900 บาท
สายการบิน : ROYAL BRUNEI (BI)
รหัสทัวร์ : N5-GQ3DPS-BI001-5D4N-BI

downloadpdf addfriend addfriend

bali indonisia team06

ทัวร์อินโดนีเซีย - บุโรพุทโธ Bali – Borobudur - Besakih 5D4N (TG) ม.ค. - เม.ย. 63

- บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
- ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
- ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
- บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึ้นบาหลีสวิงค์แล้ว)
- ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
- นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์”
- ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน
- พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4 ดาวแท้ )
- ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
- ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL
- ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู – ประตูสวรรค์ HANDARA GATE
- รวมค่าตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยาร์กาต้า – บาหลีแล้ว

วันเดินทาง : วันที่ 22-26 ม.ค. / 12-16 ก.พ. / 11-15 , 25-29 มี.ค. / 10-14 , 11-15 เม.ย. 2563

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 31,999 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N16-BALI-5D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

bali indonisia03ทัวร์อินโดนีเซ๊ย บาหลี บุโรพุทโธ วัดเบซากีย์ 5D3N (FD) มี.ค. - มิ.ย. 63
- บินตรงด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA
- ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
- ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
- ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ”
- ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน
- พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ )
- ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสสไตล์บาหลี
- ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู
- บาหลี สวิงค์ Bali Swing (รวมค่าขึ้นแล้ว)
- รวมค่าตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยาร์กาต้า – บาหลีแล้ว

วันเดินทาง :  วันที่ 19-23 , 26-30 มี.ค. / 11-15 เม.ย. *วันหยุดสงกรานต์* , 12-16 เม.ย. *วันหยุดสงกรานต์* / 1-5 พ.ค. *วันหยุดแรงาน* / 3-7 มิ.ย. *วันหยุดเข้าพรรษา* , 16-20 มิ.ย. 2563

ราคาทัวร์  :  18,999  บาท
สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์ :  N16-BALI-5D3N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

 

 bali indonisia team18    bali indonisia team04   bali indonisia 02

ทัวร์อินโดนีเซ๊ย บาหลี บุโรพุทโธ วัดเบซากีย์ 5D3N (FD) มี.ค. - มิ.ย. 63
วันที่ 1. กรุงเทพ - บาหลี - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดอูลูวาตู - สวนวิษณุ - หาดจิมบารัน
วันที่ 2. สนามบินเดนพาซาร์ - สนามบิน ย็อกยาการ์ตา - เทวลัยปรัมบานัน – พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ – บุโรพุทโธ – วัดปะวน - วัดเมนดุต – สนามบินย็อกยาการ์ตา – สนามบินเดนพาซาร์
วันที่ 3. บาหลี – วัดเม็งวี - วัดอุลัน ดานู - นำท่านชม ประตูสวรรค์ หรือ HANDARA HEAVEN GATE – วิหารทานาล้อต
วันที่ 4. วัดเบซากีย์ - หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก –บาหลี สวิงค์ Bali Swing- หมู่บ้านคินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด – วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - ร้านKrisana
วันที่ 5. บาหลี - กรุงเทพ

วันเดินทาง :  วันที่ 19-23 , 26-30 มี.ค. / 11-15 เม.ย. *วันหยุดสงกรานต์* , 12-16 เม.ย. *วันหยุดสงกรานต์* / 1-5 พ.ค. *วันหยุดแรงาน* / 3-7 มิ.ย. *วันหยุดเข้าพรรษา* , 16-20 มิ.ย. 2563

ราคาทัวร์  :  18,999  บาท
สายการบิน :   AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์ :  N16-BALI-5D3N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

 


line add left

S 368798 

teamfacebook1

ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอเชีย

บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 11/07266

Hotline: 097 459 6154 (นวล) 

เวปไซต์

www.webteamtravel.com 
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


tttteamtravel6

bali indonisia team04

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี BALI- PRIME BALI 3D2N (SL) ม.ค. - มิ.ย. 63
- ไฮไลท์ นำคณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี
- ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ
- ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย
- ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
- ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย
- ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์

วันเดินทาง : วันที่ 11-13 ม.ค. / 1-3 , 8-10 *วันหยุดมาฆบูชา* , 14-16 , 15-17 , 22-24 ก.พ. / 28 ก.พ. – 1 มี.ค. / 29 ก.พ. – 2 มี.ค. / 6-8 , 7-9 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30 มี.ค. / 4-6 *วันจักรี* 16-18 , 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27 เม.ย / 30 เม.ย. - 2 พ.ค. / 1-3 *วันแรงงาน* , 2-4 *วันแรงงาน* , 15-17 , 16-18 , 22-24 , -25 , 29-31 พ.ค. / 5-7 , 13-15 , 19-21 , 26-28 มิ.ย. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 9,999 บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ : N16-BALI-3D2N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

bali indonisia team02

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี PREMIUM 4D3N (TG) ม.ค. - พ.ค. 63
- บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ
- พักโรงแรมหรู ( 5 ดาว ) หรูหราสะดวกสบาย ทำเลเยี่ยม
- ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย
- นำชมวัดเบซากีย์ วัดที่ใหญ่ สวย และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนเกาะบาหลี
- ถ่ายรูปกับแหล่งท่องเที่ยวสุดชิค ชิงช้า BALI SWING
- แวะชมหาดทรายสีดำ สวยงามแปลกตา
- ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”
- ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR
- ชิมเป็ดกรอบ บาหลี อาหารท้องถิ่น
- ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู – ประตูสวรรค์ HANDARA GATE

วันเดินทาง : วันที่ 16-19 , 23-26 ม.ค. / 30 ม.ค. – 2 ก.พ / 7-10 ก.พ วันมาฆบูชา / 13-16 ม.ค , 20-23 ก.พ / 27 ก.พ. - 1 มี.ค. / 5-8 , 12-15 , 19-22 , 26-29 มี.ค. / 3-6 เม.ย. *วันฉัตรมงคล* , 10-13 เม.ย. *เทศกาลสงกรานต์* , 11-14 เม.ย. *เทศกาลสงกรานต์* , 12-15 เม.ย. *เทศกาลสงกรานต์* , 16-19 , 23-26 เม.ย. / 1-4 พ.ค. *วันแรงงาน* , 7-10 , 14-17 , 21-24 , 28-31 พ.ค. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 26,999 บาท
สายการบิน : THAI AIRASIA (TG)
รหัสทัวร์ : N16-BALI-4D3N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

bali indonisia team11

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี BALI FOLLOW REVIEW 4D3N (SL) ก.พ. - มิ.ย. 63
- ไฮไลท์ นำคณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี
- ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ
- ชมความงาม หาดทรายสีดำ Saba Beach
- ชมเกาะไดโนเสาร์ NUSA PENIDA จุดมุ่งหมายของนักรีวิวทั่วโลก
- วัดเลมปูยัง ประตูหินขนาดใหญ่ที่ราวกับประตูต่างมิติข้ามกาลเวลาที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟอากุง
- ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย
- ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
- ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์

วันเดินทาง : วันที่ 6-9 , 20-23 ก.พ / 11-14 , 18-21 , 25-28 มี.ค. / 2-5 , 9-12 , 10-13 เม.ย. *วันหยุดสงกรานต์* , 11-14 เม.ย. *วันหยุดสงกรานต์* , 12-15 เม.ย. วันหยุดสงกรานต์ , 22-25 เม.ย. / 7-10 พ.ค. / 11-14 มิ.ย. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 13,999 บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ : N16-BALI-4D3N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

รวมทัวร์บาหลี ปีใหม่ 2020 / 2563
คลิกที่รูป ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมได้เลยค่ะ

ZDPS06 ZDPS07 ZDPS08
ZDPS09 ZDPS10 GQ3DPS TG003

ZDPS07

ทัวร์อินโดนีเซีย ปีใหม่ -สงกรานต์ 2020 เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์] 3 วัน 2 คืน (ZDPS10)
เมืองบาหลี , ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน , วานากิรีฮิลส์ , จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี , ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท , วัดกลางน้ำ อูลันดานู , วิหารทานาล็อต , วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ , สวนพระวิษณุ , อนุสาวรีย์มหาภารตะ

วันเดินทาง : เดือนธันวาคม 2562 - มิถุนายน 2563 **ปีใหม่ 2020**
วันที่ : 06 – 08,12 – 14 ,13 – 15 ,19 – 21 ,20 – 22 ,25 – 27 ธันวาคม 2562 (วันคริสต์มาส)
วันที่ :26 – 28 ธันวาคม 2562 (วันคริสต์มาส),27 – 29 ธันวาคม 2562 (วันปีใหม่),31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 (วันปีใหม่)
วันที่ :03 – 05 ,10 – 12 ,17 – 19 ,24 – 26 มกราคม 2563 (วันตรุษจีน),31 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563
วันที่ :06 – 08 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา),07 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)
วันที่ :13 – 15 ,14 – 16,20 – 22,21 – 23,27 – 29,28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
วันที่ :05 – 07 ,06 – 08 ,12 – 14,13 – 15,19 – 21 ,20 – 22 ,26 – 28 ,27 – 29 มีนาคม 2563
วันที่ :02 – 04 ,03 – 05 ,09 – 11 เมษายน 2563
วันที่ :10 – 12 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
วันที่ :13 – 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
วันที่ :14 – 16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
วันที่ :17 – 19 ,23 – 25 ,24 – 26 ,30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563
วันที่ :01 – 03 พฤษภาคม 2563 (วันแรงงาน),08 – 10,15 – 17,22 – 24 ,29 – 31 พฤษภาคม 2563
วันที่ :05 – 07 ,12 – 14 ,19 – 21 ,26 – 28 มิถุนายน 2563

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 10,999 บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ : N2-ZDPS10-3D2N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top