ทัวร์กัมพูชา

cambodia tour02ทัวร์ปีใหม่ 2019  WE01 - กัมพูชา นครวัด นครธม กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ - สักการะองค์เจ้าเจ๊กเจ้าจอม - วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) - วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ - ตลาดชาจ๊ะ บันทายสรี - นครธม - ตาพรหม - นครวัด

วันเดินทาง :   ปีใหม่2019
29-30 ธันวาคม 2561 : 10,888
30-31 ธันวาคม 2561  : 10,888
31 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562 : 10,888

ราคาทัวร์  : 10,888
สายการบิน :  THAI SMILE (WE)
รหัสทัวร์ :  NTNP-(WE01)-2D1N-WE

downloadpdf  addfriend

cambodia tour06ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GO1REP-FD001 ต.ค.61
• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี • ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก


วันเดินทาง : วันที่ 07-08 ตุลาคม 61 ราคา 9,900 บาท
วันที่ 13-14 ตุลาคม 61 ราคา 13,900 บาท
วันที่ 14-15 ตุลาคม 61 ราคา 13,900 บาท
วันที่ 20-21 ตุลาคม 61 ราคา 13,900 บาท
วันที่ 23-24 ตุลาคม 61 ราคา 13,900 บาท
วันที่ 26-27 ตุลาคม 61 ราคา 13,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  9,900 - 13,900 บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย (FD) 
รหัสทัวร์ :   N5-REP-FD001-2D1N-(FD)

downloadpdf  addfriend

cambodia tour 01

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GO1PNH-PG001 ก.ค.-ก.ย.61
• ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล • เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี

วันเดินทาง : วันที่ 31 ส.ค.- 02 ก.ย.61 ราคา 14,900 บาท
วันที่ 29 ก.ย.–01 ต.ค.61 ราคา 13,900 บาท


ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  13,900 - 16,900 บาท
สายการบิน :   บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์ :   N5-PNH-PG001-3D2N-(PG)

downloadpdf  addfriend

cambodia tour02ทัวร์กัมพูชา เขมร เสียมเรียบ นครวัด-นครธม 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ส (WE) CDREP-02 ส.ค.-ต.ค.2561
ชม ปราสาทบันทายสรี สร้างขึ้นในปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่เสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส สร้างด้วยหินทรายสีชมพู แกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงาม ชม โคปุระหรือซุ้มประตู ที่มีลวดลายที่สวยงามมาก ชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ณ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ชม เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช สะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน สัมผัสรอยยิ้มบายน อันเป็นศูนย์กลางของนครธม OPTIONAL TOUR บริการใหม่ล่าสุด หากท่านต้องการชมนครวัดในมุมสูง ท่านสามารถเลือกซื้อบริการ ขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองเสียมเรียบ ชมวิวนครวัด-นครธม

วันเดินทาง : วันที่ :: 24-25 / 25-26 / 26-27 / 31 ส.ค.-1 ก.ย. 61 ราคา 7,888 บาท
วันที่ :: 1-2 / 8-9 / 15-16 / 22-23 / 29-30 ก.ย. 61 ราคา 7,888 บาท
วันที่ :: 5-6 / 6-7 / 7-8 / 19-20 ต.ค. 61 ราคา 9,999 บาท
วันที่ :: 20-21 / 21-22 / 22-23 ต.ค. 61 ราคา 8,888 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  8,888 - 10,888 บาท
สายการบิน :   ไทยสมายล์แอร์เวย์ส (WE)
รหัสทัวร์ :   NAEC-CDREP-02-2D1N-(WE)

downloadpdf  addfriend

cambodia tour04

ทัวร์กัมพูชา เขมร เสียมเรียบ นครวัด-นครธม 1 วัน(บินเช้า-กลับเย็น) โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ส (WE) CDREP-01 ส.ค.-ต.ค.2561
ชม ปราสาทบันทายสรี สร้างขึ้นในปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่เสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส สร้างด้วยหินทรายสีชมพู แกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงาม ชม โคปุระหรือซุ้มประตู ที่มีลวดลายที่สวยงามมาก ชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ณ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ชม เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช สะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน สัมผัสรอยยิ้มบายน อันเป็นศูนย์กลางของนครธม


วันเดินทาง
:
วันที่ :: 1 / 2 / 8 / 9 / 15 / 16 / 22 / 23 / 29 / 30 ก.ย. 61 ราคา 6,888 บาท
วันที่ :: 6 / 7 / 21 / 22 / 23 ต.ค. 61 ราคา 6,888 บาท
วันที่ :: 21 / 22 / 23 ต.ค. 61 ราคา 7,888 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  6,888 - 7,888 บาท
สายการบิน :   ไทยสมายล์แอร์เวย์ส (WE)
รหัสทัวร์ :   NAEC-CDREP-01-1D-(WE)

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top