ทัวร์อินเดีย

DEL01TG 01ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน TG พ.ค. - ส.ค.62
นิวเดลี , ชัยปุระ , พระราชวังสายลม , พระราชวังสายน้ำ , พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท , ซิตี้ พาเลช , วัดพระพิฆเนศ , เมืองอัครา , ทัชมาฮาล , อัครา ฟอร์ท , เมืองนิวเดลี , เรด ฟอร์ท , ประตูเมืองอินเดีย , วัดลักษมีนารายัน , ตลาดจันปาท

วันเดินทาง :  วันที่ 02-06, 23-27 พ.ค./ 13-17 มิ.ย., 27 มิ.ย.-01 ก.ค./ 11-15 ก.ค./ 22-26 ส.ค.62
ราคาทัวร์   25,900   บาท 
สายการบิน  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ NB2B-FD001-3D2N-FD

 downloadpdf  addfriend  addfriend

DEL01TG 01ปีใหม่ 2020 ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน FD (GAY01) ต.ค.62 - ม.ค.63
เมืองราชคฤห์ - เขาคิชฌกูฏ - วัดเวฬุวันมหาวิหาร , เมืองราชคฤห์ - เมืองพาราณสี - สารนาถ - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - ชมพิธีคงคาอารตี , ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น - พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์

วันเดินทาง :  วันที่ 27-30 ต.ค. / 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ย., 29 พ.ย.-02 ธ.ค. / 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 ธ.ค.62, 29 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 / 03-06, 10-13, 17-20, 24-27 ม.ค., 31 ม.ค. - 03 ก.พ.63
ราคาทัวร์   18,900   บาท 
สายการบิน  ไทยแอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ NBT-(GAY01)-4D3N-FD

 downloadpdf  addfriend  addfriend

 

DEL01TG 01ปีใหม่ 2020 มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล สักการะ 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน FD (GAY02) พ.ย.62 - ม.ค.63
พุทธคยา , พาราณสี , ลุมพินี (เนปาล) , กุสินารา , เวสาลี , ปัตนะ , นาลันทา , ราชคฤห์

วันเดินทาง :  วันที่ 04-10 พ.ย., 25 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 16-22 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63 / 13-19 ม.ค., 27 ม.ค. - 02 ก.พ. 63
ราคาทัวร์   25,900   บาท 
สายการบิน  ไทยแอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ NBT-(GAY02)-7D6N-FD

 downloadpdf  addfriend  addfriend

 

DEL01TG 01ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ India Tai Mahal 5 วัน 3 คืน TG (DEL02) มิ.ย. - ส.ค.62
พระราชวังสายลม , นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท , พระราชวังกลางน้ำ , CITY PALACE , วัดพระพิฆเนศ , ชัยปุระ , อัครา , แชนด์ เบารี , อัครา ฟอร์ท , ทัช มาฮาล , นิวเดลี , ประตูเมืองอินเดีย , วัดลักษมีนารายัน , ตลาดจันปาท

วันเดินทาง :  วันที่ 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. / 11 - 15 ก.ค. / 22 - 26 ส.ค.62
ราคาทัวร์   19,900   บาท 
สายการบิน  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ NBT-(DEL02)-5D3N-TG

 downloadpdf  addfriend  addfriend

 

DEL01TG 01ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ India ชมเมืองชัยปุระ "นครสีชมพู" 4 วัน 2 คืน FD (JAI01) ส.ค. - ต.ค. 62
ชัยปุระ , พระราชวังสายลม , นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท , พระราชวังกลางน้ำ , CITY PALACE , ทัช มาฮาล , อัครา ฟอร์ท , แชนด์ เบารี , วัดพระพิฆเนศ

วันเดินทาง :  วันที่ 11-14, 25-28 ส.ค. / 01-04, 15 -18 ก.ย., 29 ก.ย. - 02 ต.ค. 62
ราคาทัวร์   16,900   บาท 
สายการบิน  Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ NBT-(JAI01)-4D2N-FD

 downloadpdf  addfriend  addfriend

 

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top