ทัวร์ลาว

laos tour01ทัวร์ลาว เชียงใหม่บินตรง เยี่ยมยามเมืองลาว หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน 3 คืน PG (GQ1CNXLPQ-PG003)
หลวงพระบาง , ตลาดไนท์บาร์ซาร์ , ตักบาตรข้าวเหนียว , ตลาดเช้า , หลวงพระบาง , วังเวียง , ถ้ำจัง , บลู ลากูน , ล่องเรือแม่น้ำซอง , วังเวียง , หลวงพระบาง , น้ำตกตาดกวางสี , พระธาตุพูสี , วัดเชียงทอง , พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง , วัดวิชุนราช , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , ตลาดดารา

วันเดินทาง : วันที่ 12 - 15 ต.ค.62 / 28 - 31 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ : 17,888 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์ : N5B-(GQ1CNXLPQ-PG003)-4D3N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

laos tour01ทัวร์ลาว เชียงใหม่บินตรง แอ่วเมืองลาว สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (GQ1CNXLPQ-PG002)
หลวงพระบาง , พระธาตุพูสี , ตลาดไนท์บาร์ซาร์ , ตักบาตรข้าวเหนียว , ตลาดเช้า , พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง , ถ้ำติ่ง , บ้านซ่างไห่ , น้ำตกตาดกวางสี , บ้านผานม , วัดแสนสุขาราม , วัดวิชุนราช , วัดเชียงทอง , ศูนย์เครื่องเงิน , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , ตลาดดารา

วันเดินทาง : วันที่ 24 - 26 ต.ค.62 / 21 - 23 พ.ย.62 / 05 - 07 ธ.ค.62
ราคาทัวร์  : 13,888 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์ : N5B-(GQ1CNXLPQ-PG002)-3D2N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

 

laos tour05ทัวร์ลาว มหัศจรรย์หลวงพระบาง 3วัน2คืน PG (BT-LAOS001) ก.ย. - ธ.ค. 62

- ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall),ชม บ้านช่างฆ้อง
- บ้านช่างไหชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง
- ชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum),ชม วัดเชียงทอง
- ไหว้พระที่ วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆว่า "วัดใหม่"
- พระธาตุภูษี เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 150 เมตร ชมบรรยากาศ
- ชม วัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระธาตุหมากโม

วันเดินทาง :  วันที่ 06-09 ก.ย./20-22 ก.ย./04-06 ต.ค./18-20 ต.ค./25-27 ต.ค./01-03 พ.ย./15-17 พ.ย./22-24 พ.ย.
29 พ.ย.-01 ธ.ค./07-09 ธ.ค./08-10 ธ.ค./13-15 ธ.ค./20-22 ธ.ค./27-29 ธ.ค.62

ราคาทัวร์  :  12,900.-
สายการบิน :   Bangkok Airway (PG)
รหัสทัวร์ : NBT-BT-LAOS001-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

laos tour09ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ วังเวียง บลูลากูน 3วัน2คืน PG (BT-LAO03) ก.ย. 62 - ก.พ. 63

ขึ้นบอลลูนยักษ์ ชมวิวเมืองวังเวียง
สักการะพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย
สนุกสนานกับกิจกรรม ล่องเรือคายัค สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
และอีกกิจกรรม คือ Zip Line การโหนสลิงท้าทายความสูง

วันเดินทาง :  วันที่ 07-09 ก.ย./28-30 ก.ย./05-07 ต.ค./12-14 ต.ค./26-28 ต.ค./02-04 พ.ย./16-18 พ.ย./23-25 พ.ย.
30-02 ธ.ค./14-16 ธ.ค./21-23 ธ.ค./28-30 ธ.ค./30 ธ.ค.62-01 ม.ค./11-13 ม.ค./18-20 ม.ค./25-27 ม.ค./01-03ก.พ.63

ราคาทัวร์  :  13,900.-
สายการบิน :   Bangkok Airway (PG)
รหัสทัวร์ :  NBT-BT-LAO03-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

laos tour01ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน บิน PG (LAOS001)
หลวงพระบาง , น้ำตกตาดกวางสี , ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน , ตลาดมืด
บ้านช่างฆ้อง , ถ้ำติ่ง , บ้านช่างไห , พระราชวังเก่า , วัดเชียงทอง , วัดใหม่
พระธาตุษูสี , บายศรีสู่ขวัญ , ใส่บาตรข้าวเหนียว , วัดวิชุนราช , บ้านผานม

วันเดินทาง :  วันที่ 16-18, 26-28 ก.ค. / 02-04, 10-12, 23-25 ส.ค., 30 ส.ค.-02 ก.ย. / 06-09, 20-22 ก.ย. / 04-06, 18-20, 25-27 ต.ค. / 01-03, 15-17, 22-24 พ.ย., 29 พ.ย.-01 ธ.ค. / 07-09, 08-10, 13-15, 20-22, 27-29 ธ.ค.62
ราคาทัวร์  :  12,900  บาท
สายการบิน :   บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์ :  NBT-LAOS001-4D3N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

laos tour01ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน บิน FD (LAOS02)
เวียงจันทร์ , พระธาตุหลวง , ประตูชัย , วังเวียง , ถนนโรตี , ถ้ำจัง , หลวงพระบาง
พระธาตุภูษี , ถนนคนเดิน , ตักบาตรข้าวเหนียว , วัดเชียงทอง , พระราชวัง , หอพระบาง , วัดวิชุนราช

วันเดินทาง :  วันที่  26-28 ก.ค. / 09-11, 24-26 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย. / 13-15, 27-29 ก.ย. / 05-07, 11-13, 18-20, 26-28 ต.ค.62
ราคาทัวร์  :  12,900  บาท
สายการบิน :  Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ :  NBT-LAOS02-4D3N-FD

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

laos tour01ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน FD (LAOS01)
หลวงพระบาง , พระธาตุภูษี , ตลาดมืด , ตักบาตรข้าวเหนียว , บ้านผานม , ถ้ำติ่ง , บ้านช่างไห , น้ำตกตาดกวงชี , พิธีบายศรีสู่ขวัญ , วัดเชียงทอง , วัดวิชุนราช , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , พระราชวังเก่า , หอพระบาง

วันเดินทาง :  วันที่ 19-21, 26-28, 27-29 ก.ค. / 10-12, 23-25 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย. / 13-15, 27-29 ก.ย. / 04-06 ต.ค.62
ราคาทัวร์  :  12,900  บาท
สายการบิน :  Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ :  NBT-LAOS01-3D2N-FD

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

laos tour11ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทน์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน PG (LAO03)
หอพระแก้ว , ประตูชัย , พระธาตุหลวง , วังเวียง , ถนนโรตี , วังเวียง , ล่องเรือคายัค , ถ้ำนอน , Zip Line , ถ้ำจัง , ถ้ำปูคำ , บลูลากูน , บอลลูนยักษ์ , เวียงจันทร์

วันเดินทาง :  วันที่ 01-03 มิ.ย., 29 มิ.ย.-01 ก.ค. / 06-08, 27-29 ก.ค. / 10-12, 24-26 ส.ค. / 07-09, 28-30 ก.ย. / 05-07 ต.ค.62
ราคาทัวร์  :  13,900  บาท
สายการบิน :   Bangkok Airway (PG)
รหัสทัวร์ :  NBT-LAO03-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top