ทัวร์ลาว

laos tour05ทัวร์ลาวตุลาคม 2561-มีนาคม 2561(QV04) ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ (เริ่มต้น 14999)

วันเดินทาง :   
20 - 22 ตุลาคม 2561 : 14,999
16 - 18 พฤศจิกายน 2561 : 14,999
07 - 09 ธันวาคม 2561 : 15,999
08 - 10 ธันวาคม 2561 : 16,999
21 - 23 ธันวาคม 2561 : 14,999
30 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562 : 18,999
31 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 : 18,999
11 - 13 มกราคม 2562 : 14,999
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 : 14,999
08 - 10 มีนาคม 2561 : 14,999

ราคาทัวร์  : 14,999 -  18,999
สายการบิน :   LAO AIRLINES 
รหัสทัวร์ :  NTNP-(QV04)-4D3N-QV

downloadpdf  addfriend

 

laos tour09Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GO1LPQ-PG001 ส.ค.-ก.ย.2561
• ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง • ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง • ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระ

วันเดินทาง :วันที่ 31 ส.ค.-02 ก.ย. 61 : ราคา 12,900.-
วันที่ 01-03 , 07-09 , 08-10 , 14-06 , 15-17 , 21-23 ก.ย. 61 : ราคา 12,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  12,900- 15,900 บาท
สายการบิน :  BANGKOK AIRWAYS (PG)
รหัสทัวร์ :   N5-LPQ-PG001-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend

laos tour01ทัวร์ลาว QV05 - ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ (เริ่มต้น 17900) หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวางสี – พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรเช้า – ตลาดเช้า – วัดวุชุนราช – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางวัดเชียงทอง – ล่องเรือน้ำโขง – บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง หลวงพระบาง – วังเวียง – บลูลากูน วังเวียง – ถ้ำจัง – เขื่อนน้ำงึ้ม – เวียงจันทน์ - สุวรรณภูมิ

วันเดินทาง :   
07 - 10 ธันวาคม 2561 : 19,900
08 - 11 ธันวาคม 2561 : 19,900
21 - 24 ธันวาคม 2561 : 19,900
30 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 : 20,900
04 - 07 มกราคม 2561 : 18,900
18 - 21 มกราคม 2561 : 18,900
16 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 : 19,900
08 - 11 มีนาคม 2561 : 18,900

ราคาทัวร์  : 18,900 - 20,900
สายการบิน :   LAO AIRLINES
รหัสทัวร์ :  NTNP-(QV05)-4D3N-QV

downloadpdf  addfriend

laos tour 03ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน AIR ASIA (FD)(LAO02FD)(พ.ค.-ก.ย.2561
ไฮไลท์ทัวร์ เวียงจันทน์ วังเวียง นมัสการพระบาง หลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดพระธาตุหลวง ขอพรพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว พิธีตักบาตรข้าวเหนียว พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

วันเดินทาง : วันที่ :: 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 : ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 07-09 , 21-23 , 28-30 กันยายน 2561 : ราคา 12,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  12,900 - 15,900 บาท
สายการบิน :  AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์ :   NBI-LAO02FD-3D2N-FD

downloadpdf  addfriend

laos tour 06ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GO1VTE-FD001 ก.ย.-ต.ค. 2561
• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” • ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง • ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง • นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี • ช้อปปิ้ง....ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ท้องถิ่น


วันเดินทาง :
วันที่ 14-16 ก.ย. 61  : ราคา 12,900.-
วันที่ 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61  : ราคา 12,900.-
วันที่ 11 - 13 ต.ค. 61 : ราคา  12,900.-
วันที่ 13 - 15 ต.ค. 61 : ราคา  15,900.-
วันที่ 18 - 20 ต.ค. 61 : ราคา  12,900.-
วันที่ 20-22 ต.ค 61 : ราคา  15,900.-
วันที่ 23-25 ต.ค. 61 : ราคา  15,900.-
วันที่ 25-27 ต.ค. 61 : ราคา  12,900.-
วันที่ 28-30 ต.ค. 61 : ราคา  9,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  9,900 - 15,900  บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ :   N5-VTE-FD001-3D2N-FD

downloadpdf  addfriend

laos tour07ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก 4 ดาว วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน AIR ASIA (FD)(LAO01FD)(พ.ค.-ก.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ วัดเชียงทอง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม นมัสการ พระธาตุหมากโม ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พระราชวังเก่า พระธาตุภูษี น้ำตกตาดกวงสี พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

วันเดินทาง : วันที่ :: 01-03 , 08-10 , 22-24 กันยายน 2561 : ราคา 11,900 บาท
วันที่ :: 29 กันยายน - 01 ตุลาคม 2561 : ราคา 11,900 บาทราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  11,900 - 15,900 บาท
สายการบิน :  AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์ :   NBI-LAO01FD-3D2N-FD

downloadpdf  addfriend

laos tour09สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GO1VTE-PG001 ก.ค.-ต .ค. 2561
• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” • ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง • ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง • นมัสการ วัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี • ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ, เครื่องเงิน ท้องถิ่น

วันเดินทาง : วันที่ 01-03 , 07-09 , 08-10 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 22-24 ก.ย. 61 : ราคา 13,900.-
วันที่ 28-30 ก.ย. 61 : ราคา 11,900.-
วันที่ 29 ก.ย.-01 ต .ค. 61 : ราคา 13,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  11,900- 13,900 บาท
สายการบิน :  BANGKOK AIRWAYS (PG)
รหัสทัวร์ :   N5-VTE-PG001-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend

laos tour08ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก 4 ดาว วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน BANGKOK AIRWAY(PG)(LAO01PG)(พ.ค.-ก.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี บ้านผานม ถ้ำติ่ง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม น้ำตกตาดกวงชี พระราชวังเก่า ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ช้อปปิ้งตลาดเช้า พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

วันเดินทาง : วันที่ :: 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 : ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 14-16 , 21-23 , 28-30 กันยายน 2561 : ราคา 12,900 บาท


ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  12,900 - 13,900 บาท
สายการบิน :  BANGKOK AIRWAY(PG)
รหัสทัวร์ :   NBI-LAO01PG-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top