ทัวร์ลาว

laos tour 01ทัวร์ลาว หลวงพระบาง , พระธาตุภูษี , ตลาดมืด , ตักบาตรข้าวเหนียว , บ้านผานม , ถ้ำติ่ง , บ้านช่างไห , น้ำตกตาดกวงชี , พิธีบายศรีสู่ขวัญ , วัดเชียงทอง , วัดวิชุนราช , วัดใหม่สุวรรณภูมาราม , พระราชวังเก่า , หอพระบาง

วันเดินทาง : วันที่ 27-29 มี.ค. / 04-06, 13-15 เม.ย. / 08-10, 22-24 พ.ค. / 03-05, 12-14, 26-28 มิ.ย. / 05-07, 17-19, 26-28 ก.ค. / 08-10, 12-14, 21-23 ส.ค. / 04-06, 11-13, 18-20 ก.ย. / 02-04, 11-13, 16-18 ต.ค., 30 ต.ค. - 01 พ.ย.63

ราคาทัวร์ : 9,900 บาท
สายการบิน : ไทยแอร์เอเซีย (FD)
รหัสทัวร์ : NBT-LAO001-3D2N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

laos tour 03ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง บินประหยัดอยู่สบาย 3D2N (LAO01) ธ.ค. - พ.ค. 63

วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียวขาว
พิเศษ !! พิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง

วันเดินทาง :  วันที่ 20 - 22 , 28 - 30 , 29 - 31 ธ.ค.62 / 30 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 / 10 - 12 , 24 - 26 ม.ค. / 07 - 09 , 14 - 16 ก.พ. / 28 ก.พ. - 01 มี.ค. / 13 , 15 , 27 - 29 มี.ค. / 04 - 06 , 11 - 13 , 12 - 14 , 13 - 15 เม.ย. / 08 - 10 พ.ค. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  11,900.-
สายการบิน : Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : NBT-LAO01-3D2N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

laos tour 01ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3D2N (LAO01) พ.ย. - มิ.ย. 63

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
นมัสการ พระประทานอันงดงาม ณ วัดใหม่ เยี่ยมชมพระราชวังเก่า
ล่องเรือเพื่อรับประทานอาหารและชมพระอาทิตย์ตกดิน!!
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง
เที่ยวชม ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว
แถมฟรี!! ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+ร่ม+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

วันเดินทาง :  วันที่ 20 - 22 , 27 - 29 ธ.ค. 62 / 07 - 09 , 14 - 16 ก.พ. / 28 ก.พ. - 01 มี.ค. / 13 - 15 มี.ค. / 01 - 03 , 02 - 04 , 09 - 11 , 29 - 31 พ.ค. / 03 - 05 , 05 - 07 , 19 - 21 มิ.ย. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  12,900.-
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
รหัสทัวร์ : NBT-LAO01-3D2N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

laos tour06

ทัวร์ลาวปีใหม่ 2020 ไฮไลท์ หลวงพระบาง 3วัน2คืน QV (LPK02) ต.ค.62-มี.ค.63

เยือนเมืองมรดกโลก / สัมผัสความงามตาดกวางสี
ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว / เที่ยวพระราชวังเก่า นมัสการพระบาง
ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง / สักการะพระธาตุพูสี

วันเดินทาง :  วันที่ วันที่ 4-6,11-13,12-14,18-20,25-27 ต.ค.//1-3,8-10,15-17,22-24 พ.ย.//29-01 ธ.ค.//6-8,13-15,20-22,27-29,28-30 ธ.ค.// 30 ธ.ค.62-01 ม.ค.63 //3-5,10-12,17-19,24-26 ม.ค.//31-02 ก.พ.//7-9,8-10,14-16,21-23 ก.พ.//28-01 มี.ค.//6-8,13-15,20-22,27-29 มี.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  11,555.-
สายการบิน :  Lao Airlines (QV)
รหัสทัวร์ :  NLPK-LPK02-3D2N-QV

downloadpdf addfriend addfriend

laos tour 06

ทัวร์ลาวปีใหม่ 2020 ไหว้พระ 9 วัด หลวงพระบาง 3วัน2คืน QV (LPK01) ต.ค.62-มี.ค.63

- ชมและทำบุญที่ วัดใหม่สุวันพูมาราม / วัดสิริมงคลไชยยาราม
- ชมและทำบุญที่ วัดแสนสุขาราม / วัดเชียงทอง
- ชม ตลาดมืดหลวงพระบาง หรือ ตลาดไนท์บาร์ซา
- ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว กับ ชาวหลวงพระบาง
- สัมผัสกับวิถีชีวิต พ่อค้า แม่ค้าชาวบ้าน ณ. ตลาดเช้าหลวงพระบาง
- ชมและทำบุญที่ วัดพระบาทใต้ / วัดวิชุนราชพระธาตุหมากโม / วัดป่าโพนเพา
- ชมและทำบุญที่ วัดป่าฮวก หรือวัดป่ารวก / สักการะ พระธาตุพูสี
- ชมพระอาทิตย์อัสดง และตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง
- อิสระอาหารค่ำ ให้คุณได้เลือกลิ้มลองอาหารแบบท้องถิ่น ในซอยถนนข้าวเหนียว

วันเดินทาง :  วันที่ 4-6,11-13,12-14,18-20,25-27 ต.ค.//1-3,8-10,15-17,22-24 พ.ย.//29-01 ธ.ค.//6-8,13-15,20-22,27-29,28-30 ธ.ค. // 30 ธ.ค.62-01 ม.ค.63 // 3-5,10-12,17-19,24-26 ม.ค.//31-02 ก.พ.//7-9,8-10,14-16,21-23 ก.พ.//28-01 มี.ค.//6-8,13-15,20-22,27-29 มี.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  10,888.-
สายการบิน : Lao Airlines (QV)
รหัสทัวร์ : NLPK-LPK01-3D2N-QV

downloadpdf addfriend addfriend

laos tour05ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ วังเวียง 4วัน3คืน QV (QVBKKLPQVVVTE) ต.ค.62-มี.ค.63

ชม “หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)”
ชม “วัดเชียงทอง” ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง
สักการะ “พระธาตุพูสี” / ชม “วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม”
ชม “บ้านซ่างไห” / ชม “ถ้ำติ่ง” / ชม “น้ำตกตาดกวงชี”
ชม “ถ้ำจัง” เป็นถ้ำที่ทำให้ทุกคนรู้สึกเย็นแบบที่ไม่เคยเที่ยวถ้ำที่ไหนมาก่อน
“BlueLagoon” ซึ่งเป็นสระน้ำมรกตที่ใสสะอาด สีเขียว
ชม “อนุสาวรีย์ประตูชัย” / ไหว้องค์ “พระธาตุหลวง” พระธาตุที่งดงามที่สุดในโลก

วันเดินทาง :  วันที่ 11-14 ต.ค.//7-10 พ.ย.//5-8 ธ.ค.//7-10 ธ.ค.//29 ธ.ค.62-1 ม.ค.63//18-21 ม.ค.63//7-10 ก.พ.63//21-24 มี.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  17,998.-
สายการบิน : Lao airlines (QV)
รหัสทัวร์ : NVT-QVBKKLPQVVVTE-4D3N

downloadpdf addfriend addfriend

laos tour01ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3D2N (LAOS02) ธ.ค 62 - พ.ค. 63
นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง ขอพรพระธาตุหลวง
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว

วันเดินทาง :  วันที่  20 - 22 , 28 - 30 ธ.ค. / 29 - 31 ธ.ค. / 30 - 01 ม.ค. / 11 - 13 , 18 - 20 , 25 - 27 ม.ค. / 01 - 03 , 15 - 17 ก.พ. / 07 - 09 , 21 - 23 มี.ค. / 04 - 06 , 11 - 13 , 12 - 14 , 13 - 15 เม.ย. / 02 - 04 , 16 - 18 พ.ค. / 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์  :  12,900  บาท
สายการบิน :  Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ :  NBT-LAOS02-4D3N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

 

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top