ทัวร์พม่า

myanmar tour team35

ทัวร์พม่า ทวาย ย้อนอดีต สัมผัสเมืองใต้ของพม่า 3D2N มี.ค. - ก.ค. 63

วัดเทียนวะ จองพญายี - วัดชินโมกติพญา
อนุสาวรีย์กองทัพเอกราช - ตลาดโบราณเซจี
ตลาดปลาริมทะเล - หาดมอมะกัน
เกาะลอยเซปิน - วัดเมียวหยิก - โรงงานเม้ดมะม่วงหิมะพานต์
สัมผัสธรรมชาติ ชายหาดนาปูเลหาดทรายขาวแสนสวย

วันเดินทาง : วันที่ 27 – 29 มี.ค / 4 – 6 , 12 – 14 , 11 – 13 , 13 – 15 , 24 – 26 เม.ย / 1 – 3 , 2 – 4 , 9 – 11 , 22 – 24 พ.ค / 12 – 14 , 26 – 28 มิ.ย / 4 – 6 , 26 – 28 ก.ค 63
ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
สายการบิน : รถตู้ปรับอากาศ
รหัสจองทัวร์ : NWK-3D2N

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

ทัวร์พม่า มะริด "ทะเลอันดามันแปดร้อยเกาะ" 3D2N (VAN) มี.ค. - ก.ค. 63

- ประทับใจเมืองมะริด พระเจดีย์เตตอจี พระนอนเกาะปะทอปะแทะ บ้านรังนก พระห้องแถว ไข่มุกSouth Sea เสาหลักเมืองและสระราชมังคลาตะนาวศรี
- ที่พักระดับมาตรฐาน ในตัวเมืองมะริด 2 คืน
- อาหาร ชิมอาหารทะเลสดๆ เลิศรสทุกมื้อ พิเศษ!!! เมนูปูนิ่มเลิศรสสดจากฟาร์ม

วันเดินทาง : วันที่ 27 – 29 มี.ค / 4 – 6 , 12 – 14 , 11 – 13 , 13 – 15 , 24 – 26 เม.ย / 1 – 3 , 2 – 4 , 9 – 11 , 22 – 24 พ.ค / 12 – 14 , 26 – 28 มิ.ย / 4 – 6 / 26 – 28 ก.ค 63

ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
สายการบิน : รถตู้ปรับอากาศ 8 ที่นั่ง
รหัสจองทัวร์ : NWK-Myanmar3D2N

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

ทัวร์พม่า เมืองย่างกุ้ง , หงสาวดี , วัดไจ้คะวาย , พระราชวังบุเรงนอง , วัดมหาเจดีย์ , นั่งกระเช้าไฟฟ้า , พระธาตุอินทร์แขวน , เมืองหงสาวดี , เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา) , พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว , พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น , เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) , ช้อปปิ้งตลาดสก็อต , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์คาบาเอ , เมืองสิเรียม , พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) , พระเจดีย์โบตะทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ

วันเดินทาง : วันที่ 05 - 07, 11 - 13, 12 - 14, 19 - 21, 26 - 28 มี.ค. / 01 - 03, 02 - 04, 22 - 24, 23 - 25 เม.ย., 29 เม.ย. - 01 พ.ค. / 07 - 09, 14 - 16, 21 - 23, 28 - 30 พ.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
รหัสจองทัวร์ : N2-ZRGN11-3D2N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

ทัวร์พม่า เมืองย่างกุ้ง , เมืองหงสา , พระราชวังบุเรนอง , เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) , พระธาตุอินทร์แขวน , ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย , พระนอนยิ้มหวาน , เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) , เมืองย่างกุ้ง , ตลาดสก็อต , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เมืองย่างกุ้ง , วัดคาบาเอ , ร่วมพิธีเทินพระธาตุ , เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , พระนอนตาหวาน

วันเดินทาง : วันที่ 13 - 15, 14 - 16, 20 - 22, 21 - 23, 27 - 29, 28 - 30 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
สายการบิน : MYANMAR AIRWAY (8M)
รหัสจองทัวร์ : N2-ZRGN05-3D2N-8M

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

ทัวร์พม่า เมืองหงสา , พระราชวังบุเรนอง , เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) , พระธาตุอินทร์แขวน , พระธาตุอินทร์แขวน , ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย , พระนอนยิ้มหวาน , เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) , เมืองย่างกุ้ง , ตลาดสก็อต , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เมืองย่างกุ้ง , วัดคาบาเอ , ร่วมพิธีเทินพระธาตุ , เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , พระนอนตาหวาน

วันเดินทาง : วันที่ 04 - 06 (วันจักรี), 17 - 19, 24 - 26 เม.ย. / 01 - 03 (วันแรงงาน), 02 - 04, 03 - 05, 08 - 10, 15 - 17, 23 - 25 พ.ค., 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. / 06 - 08, 12 - 14, 13 - 15, 20 - 22, 26 - 28 มิ.ย. / 04 - 06 (วันอาสาฬหบูชา), 11 - 13, 18 - 20, 26 - 28 ก.ค. (วันเฉลิม ร.10) / 07 - 09, 15 - 17, 21 - 23, 28 - 30 ส.ค. / 04 - 06, 05 - 07, 11 - 13, 12 - 14, 18 - 20, 19 - 21, 25 - 27, 26 - 28 ก.ย.63

ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
สายการบิน : MYANMAR AIRWAY (8M)
รหัสจองทัวร์ : N2-ZRGN02-3D2N-8M

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

ทัวร์พม่า หงสาวดี , วัดไจ้คะวาย , พระราชวังบุเรงนอง , วัดมหาเจดีย์ , พระธาตุอินทร์แขวน , เมืองหงสาวดี , เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) , พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว , พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น , เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เมืองย่างกุ้ง , เมืองสิเรียม , พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) , พระเจดีย์โบตะทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

วันเดินทาง : วันที่ 05 - 07, 06 - 08, 11 - 13, 12 - 14, 13 - 15, 19 - 21, 20 - 22, 26 - 28, 27 - 29 มิ.ย. / 04 - 06 (วันอาสาฬหบูชา), 05 - 07 (วันเข้าพรรษา), 10 - 12, 11 - 13, 17 - 19, 18 - 20, 24 - 26 ก.ค. / 01 - 03, 07 - 09, 08 - 10, 14 - 16, 15 - 17, 21 - 23, 22 - 24, 28 - 30, 29 - 31 ส.ค.63

ราคาเริ่มต้น : 8,999 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
รหัสจองทัวร์ : N2-ZRGN01-3D2N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team17ทัวร์พม่า ไหว้พระ บุญด่วน ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน (GQ1RGN-DD014) มี.ค. - มิ.ย. 63

หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) l เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

วันเดินทาง : วันที่ 19-21 มี.ค. / 04-06 , 11-13 , 12-14 , 24-26 เม.ย. / 01-03 , 08-10 , 15-17 , 22-24 , 29-31 พ.ค. / 05-07 , 12-14 , 19-21 , 26-28 มิ.ย. 63

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
สายการบิน : NOOK AIR (DD)
รหัสทัวร์ : N5-GQ1RGN-DD014-3D2N-DD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน (GQ1RGN-DD004) ม.ค. - มี.ค. 63
หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน
พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต l วัดพระหินอ่อน

วันเดินทาง : วันที่ 23-25 , 24-26 ม.ค. / 07-09 , 14-16 ก.พ. / 28 ก.พ.63-01 มี.ค./ 06-08 , 13-15 , 19-21 มี.ค.63

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
สายการบิน : NOOK AIR (DD)
รหัสทัวร์ : N5-GQ1RGN-DD004-3D2N-DD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์, นั่งรถสู่พุกาม, โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม, พุกาม, ทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวซานดอว์, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู , วิหารธรรมยันจี, นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์, เที่ยวเมืองมิงกุน, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ล่องแม่น้ำอิระวดี, ระฆังมิงกุน, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบ็ง

วันเดินทาง : วันที่ 21-24 ก.พ. / 28-02, 06-09, 20-23, 27-30 มี.ค. / 03-06, 04-07, 11-14, 12-15, 24-27 เม.ย. / 01-04, 02-05, 03-06, 08-11, 22-25 พ.ค. / 03-06, 04-07, 19-22 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสจองทัวร์ : NBT-MMR051-4D3N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์, นั่งรถสู่พุกาม, ทะเลเจดีย์, จุดชมวิวทะเลเจดีย์, โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม, พุกาม, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี, นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์, เที่ยวเมืองมิงกุน, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ล่องแม่น้ำอิระวดี, ระฆังมิงกุน, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบ็ง

วันเดินทาง : วันที่ 21-24 ก.พ., 28 ก.พ.-02 มี.ค. / 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มี.ค. / 03-06, 10-13, 11-14, 17-20, 24-27 เม.ย. / 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ค., 29 พ.ค.-01 มิ.ย. / 03-06, 26-29 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย (FD)
รหัสจองทัวร์ : NBT-MMR051-4D3N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top