ทัวร์พม่า

myanmar tour team25ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3 วัน 2 คืน  BT-MMR055_ OCT18-APR19

วันเดินทางวันที่ 03-05 พ.ย. 61,24-26 พ.ย. 61,01-03 ธ.ค. 61,08-10 ธ.ค. 61,15-17 ธ.ค. 61
22-24 ธ.ค. 61,28-30 ธ.ค. 61,30-01 ม.ค. 62,31-02 ม.ค. 62,12-14 ม.ค. 62,26-28 ม.ค. 62,02-04 ก.พ. 62
16-18 ก.พ. 62,23-25 ก.พ. 62,02-04 มี.ค. 62,16-18 มี.ค. 62,30-01 เม.ย 62,06-08 เม.ย 62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  21,900 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชียFD
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NBT-MMR055- (FD)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour team13ทัวร์พม่า Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน ธ.ค.2561-มีนาคม2562 เที่ยว 1 วัน เดินทางเช้า -กลับเย็น ไม่ต้องค้างคืน

วันเดินทางวันที่ 13 ,20 ,27 พ.ย.61, 4 ,11 ,18,25 ธ.ค.2561
วันที่ 8,15 ,22,29 ม.ค.2562
วันที่ 12 ,26 ก.พ.2562
วันที่ 5 ,12, 19 ,26 มี.ค.2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 4,999 บาท
สายการบิน :  Thai Lion Air (SL)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NBT-BT-JT01- (SL)

downloadpdf  addfriend

EASY MYANMAR

เที่ยวปีใหม่ ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มใจ (DD) NOV'18 - MAR'19  พฤศจิกายน 2561-มีนาคม 2562

ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง – วัดพระไฝเลื่อน - คิ้มปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตูอินทร์แขวน - คิ้มปูนแคมป์ – วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระนอนยิ้มหวาน - พระนอนตาหวาน - ตลาดโบโจ๊ก อองซาน - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) - เจดีย์มหาวิชชยะ - มหาเจดีย์ชเวดากอง
วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก - สนามบินมิงกาลาดง

วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561-มีนาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :10,900 -16,900
สายการบิน : NOK AIR (DD)
รหัสทัวร์ :  
NCU-MYANMAR-3D2N (DD)

downloadpdf  addfriend

 

 

 

 

myanmar tour26

หลงรัก...พุกาม สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองพุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 3D 2N โดยสายการบินThai Air Asia (FD) BT-MMR052 FD ก.ค.-ต.ค.2561 
ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบง่าย ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ชมวัดอนันดาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว ชมวิหารธรรมยันจี สร้างโดยพระเจ้านะระตู่และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกามชมพระราชวังมัณฑะเลย์พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ชมวัดกุโสดอซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5

วันเดินทาง : วันที่ :: 1 ก.ย.61- 3 ก.ย.61 ราคา 11,900 บาท
วันที่ :: 15 ก.ย.61- 17 ก.ย.61 ราคา 11,900 บาท
วันที่ :: 29 ก.ย.61- 1 ต.ค.61 ราคา 11,900 บาท

ราคาเริ่มต้น : 11,900 - 12,900 บาท
สายการบิน  : Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์   :  NBT-BT-MMR052 FD-3D2N-(FD)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour26

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4D 3N โดยสายการบินThai Air Asia (FD) BT-MMR051 FD ก.ค.-ก.ย.2561 
ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมืองเป็นวัดสีขาว ชมวัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบาชมวัดติโลมินโล (Htilominlo Temple)สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา ชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง

วันเดินทาง : วันที่ :: 2 ส.ค.61- 5 ส.ค.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 10 ส.ค.61- 13 ส.ค.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 16 ส.ค.61- 19 ส.ค.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 23 ส.ค.61- 26 ส.ค.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 6 ก.ย.61- 9 ก.ย.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 13 ก.ย.61- 16 ก.ย.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 20 ก.ย.61- 23 ก.ย.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 27 ก.ย.61- 30 ก.ย.61 ราคา 12,900 บาท

ราคาเริ่มต้น : 12,900  บาท
สายการบิน  : Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์   :  NBT-BT-MMR051 FD-4D3N-(FD)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour team32

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4D 3N โดยสายการบินBangkok Airway (PG) BT-MMR051 PG ก.ค.-ก.ย.2561 
ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ชมวัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว ชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา ชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา ชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง

วันเดินทาง : วันที่ :: 30 ส.ค.61- 2 ก.ย.61 ราคา 13,900 บาท
วันที่ :: 13 ก.ย.61- 16 ก.ย.61 ราคา 13,900 บาท
วันที่ :: 20 ก.ย.61- 23 ก.ย.61 ราคา 13,900 บาท
วันที่ :: 27 ก.ย.61- 30 ก.ย.61 ราคา 13,900 บาท

ราคาเริ่มต้น : 13,900 - 14,900 บาท
สายการบิน  : Bangkok Airway (PG)
รหัสทัวร์   :  NBT-BT-MMR051 PG-4D3N-(PG)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour team26

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง 2D1NโดยสายการบินThai Air Asia (FD) BT-MMR031_FD ก.ค.-ก.ย.2561 
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า สักการะ เจดีย์หยก ซึ่งเป็นเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันเดินทาง :: 
วันที่ :: 4 ส.ค.61 -5 ส.ค.61 ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 11 ส.ค.61 -12 ส.ค.61 ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 17 ส.ค.61 -18 ส.ค.61 ราคา 6,900 บาท
วันที่ :: 24 ส.ค.61 -25 ส.ค.61 ราคา 8,900 บาท
วันที่ :: 1 ก.ย.61 -2 ก.ย.61 ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 8 ก.ย.61 -9 ก.ย.61 ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 15 ก.ย.61 -16 ก.ย.61 ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 22 ก.ย.61 23 ก.ย.61 ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 29 ก.ย.61 30 ก.ย.61 ราคา 7,900 บาท

ราคาเริ่มต้น : 6,900-8,900  บาท
สายการบิน  : Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์   :  NBT-BT-BT-MMR031_FD-2D1N-(FD)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour team35

ทัวร์พม่า มนต์เสน่ห์ อินเล อินเล ย่างกุ้ง 3วัน 2คืน (บินภายใน 2 รอบ ไป-กลับ) โดยสายการบินนกแอร์ (DD) RGN-DD006
1. กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ+เทพกระซิบ)พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี- เจดีย์ชเวดากอง
2. ย่างกุ้ง- เฮโฮ (บินภายใน) - ทะเลสาบอินเล -วัดแมวกระโดด – แปลงผักลอยน้ำ-วัดพองดออู (พระบัวเข็ม)
3. วัดชเวยันเป – ย่างกุ้ง (บินภายใน)- ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน –ข้างเผือก-ดอนเมือง

วันเดินทาง :
วันที่ : 05-07, 12-14, 27-29 ต.ค. 2561   / 19,900.-
วันที่ : 02-04, 09-11, 16-18, 24-26 พ.ย. 2561   / 19,900.-
วันที่ : 08-10 ธ.ค. 2561   / 20,900.-

ราคาเริ่มต้น : 19,900- 20,900 บาท
สายการบิน  : นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์   :  N5-GO1RGN-DD006

downloadpdf  addfriend

 

myanmar tour team26

Go Myanmar สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5วัด สายการบินนกแอร์ (DD) GO1RGN-DD001 มิ.ย.- ก.ย.2561
•ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว •สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ •ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว •ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ •ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต •อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร •เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก

วันเดินทาง : วันที่ 01 / 02 / 08 / 09 / 15 / 16 / 22 / 23 / 29 / 30 กันยายน 2561 :: ราคา 5,491 บาท
วันที่ 07 / 14 / 21 / 28 กันยายน 2561 :: ราคา 4,991 บาท


ราคาเริ่มต้น : 4,491 - 5,691 บาท
สายการบิน  : นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์   :  N5-RGN-DD001-1D-(DD)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour team33ทัวร์พม่าเที่ยวพม่าปีใหม่2019/2561  Myanmar สุดจ๊าตต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9วัด 2 วัน สายการบินนกแอร์ (DD) GO1RGN-DD002 ปีใหม่2019

•ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว •สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ •ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว •ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ •สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) •ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต •อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร •พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Hotel Grand United •เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก

วันเดินทาง : วันที่ : 5-6 / 8-9 / 9-10 ส.ค. 61 : ราคา 5,900.-
วันที่ : 3-4 / 10-11 / 16-17 / 19-20 / 23-24 / 26-27 / 29-30 / 30-31 ส.ค. / 31 ส.ค.-1 ก.ย. 61 : ราคา 6,900.-
วันที่ : 11-12 / 12-13 / 18-19 / 24-25 / 25-26 ส.ค. 61 : ราคา 7,900.-
วันที่ : 2-3 / 6-7 / 9-10 /12-13 / 13-14 / 14-15 / 16-17 / 19-20 / 20-21 / 21-22 ก.ย.61 : ราคา 6,900
วันที่ : 23-24 / 26-27 / 27-28 / 28-29 ก.ย. / 30 ก.ย.-1 ต.ค. 61 : ราคา 6,900.-
วันที่ : 1-2 / 7-8 / 8-9 / 15-16 / 22-23 / 29-30 ก.ย. 61 : ราคา 7,900.-
วันที่ : 4-5 / 10-11 / 11-12 / 18-19 / 24-25 / 25-26 ต.ค. / 31 ต.ค. -1 พ.ย. 61 : ราคา 6,900.-
วันที่ : 5-6 / 6-7 / 7-8 / 12-13 / 19-20 / 20-21 / 23-24 / 26-27 ต.ค. 61 : ราคา 7,900.-
วันที่ : 13-14 / 14-15 ต.ค. 61 : ราคา 8,900.-
วันที่ : 1-2 / 7-8 / 8-9 /14-15 / 15-16 / 21-22 / 22-23 / 28-29 / 29-30 พ.ย. 61 : ราคา 6,900.-
วันที่ : 2-3 / 3-4 / 4-5 / 9-10 / 10-11 / 11-12 / 16-17 / 17-18 / 18-19 / 23-24 พ.ย.61 : ราคา 7,900.-
วันที่ : 24-25 / 25-26 / พ.ย. / 30 พ.ย. -01 ธ.ค. 61 : ราคา 7,900.-
วันที่ : 2-3 / 4-5 / 5-6 / 7-8 / 13-14 / 20-21 / 24-25 / 25-26 / 27-28 ธ.ค. 61 : ราคา 7,900.-
วันที่ : 1-2 / 8-9 / 9-10 / 14-15 / 15-16 / 16-17 / 21-22 / 22-23 / 23-24 / 28-29 ธ.ค. 61 : ราคา 8,900.-
วันที่ : 29-30 / 30-30 ธ.ค. 61 / 31 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61 : ราคา 9,900.- ปีใหม่2019

ราคาเริ่มต้น :  6,900 - 9,900 บาท
สายการบิน  : นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์   :  N5-RGN-DD002-2D-(DD)

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top