ทัวร์พม่า

myanmar tour team27

ปีใหม่ 2020 ทัวร์พม่า EASY DESIRE IN MYANMAR 3D2N BY DD
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโล
พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่งและบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด

วันเดินทาง : วันที่ 17-19 พ.ย.62 / 08-10, 22-24, 29-31 ธ.ค.62, 31 ธ.ค.-2 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020** / 26-28 ม.ค.63 / 01-03, 08-10, 23-25 ก.พ.63 / 01-03, 13-15, 22-24 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
สายการบิน : NOK AIR (DD)
รหัสทัวร์ : NCU-MYANMAR-3D2N-DD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า อินเล บิน FD 3 วัน 2 คืน (BT-MMR061_FD)
มัณฑะเลย์, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสดอ, วัดกุสินารา, รัฐฉาน, ทะเลสาบอินเล, วัดพองดออู, หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม, ชมสวนเกษตรลอยน้ำ, วัดแมวลอดห่วง

วันเดินทาง : วันที่ 04 - 06 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ : NBT-(BT-MMR061_FD)-3D2N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม บิน FD 3 วัน 2 คืน (BT-MMR055_FD)
มัณฑะเลย์ , พุกาม , จุดชมวิวทะเลเจดีย์ , เจดีย์บูพญา , โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก , นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม , วัดเจดีย์ชเวสิกอง , วัดอนันดา , วัดมนุหา , วัดกุบยางกี , วัดติโลมินโล , วัดสัญพัญญู , วิหารธรรมยันจี , มัณฑะเลย์ , อมรปุระ , สะพานไม้อูเบ็ง , พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี , พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , วัดกุโสดอ

วันเดินทาง : วันที่ 18-20, 25-27 ต.ค. / 01-03, 15-17, 22-24 พ.ย. , 29 พ.ย.-01 ธ.ค. / 13-15, 20-22 ธ.ค. / 17-19 ม.ค.63 , 31 ม.ค.-02 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ : NBT-(BT-MMR055_FD)-3D2N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม บิน FD 3 วัน 2 คืน (BT-MMR052_FD)
มัณฑะเลย์, พุกาม, จุดชมวิวทะเลเจดีย์, เจดีย์บูพญา, โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก, พุกาม, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี, มัณฑะเลย์, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบ็ง, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสดอ

วันเดินทาง : วันที่ 06-08, 20-22 ก.ย. / 04-06, 18-20, 25-27 ต.ค. / 01-03, 15-17, 22-24 พ.ย., 29 พ.ย.-01 ธ.ค. / 13-15, 20-22 ธ.ค.62 / 17-19 ม.ค.63 , 31 ม.ค.-02 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ : NBT-(BT-MMR052_FD)-3D2N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน FD 4 วัน 3 คืน (BT-MMR051_FD)
มัณฑะเลย์ , นั่งรถสู่พุกาม , ทะเลเจดีย์ , จุดชมวิวทะเลเจดีย์ , โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม , พุกาม , วัดเจดีย์ชเวสิกอง , วัดอนันดา , วัดมนุหา , วัดกุบยางกี , วัดติโลมินโล , วัดสัญพัญญู , วิหารธรรมยันจี , นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ , เที่ยวเมืองมิงกุน , หมู่บ้านมิงกุน , เจดีย์มิงกุน , ล่องแม่น้ำอิระวดี , ระฆังมิงกุน , พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี , อมรปุระ , สะพานไม้อูเบ็ง

วันเดินทาง : วันที่ 05-08, 06-09, 08-11, 12-15, 13-16, 15-18, 19-22, 20-23, 22-25, 26-29, 27-30 ก.ย. / 03-06, 17-20, 23-26 ต.ค., 31 ต.ค.-03 พ.ย. / 14-17, 21-24 พ.ย., 28 พ.ย.-01 ธ.ค. / 12-15, 19-22, 27-30, 28-31 ธ.ค., 29 ธ.ค.-01 ม.ค.63, 30 ธ.ค.-02 ม.ค.63, 16 ม.ค.-19 ม.ค.63, 30 ม.ค.-02 ก.พ.63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ : NBT-(BT-MMR051_FD)-4D3N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมืองแปร มรดกโลกพม่า ย่างกุ้ง 3 วัน บิน DD (BT-MMR041DD)
ย่างกุ้ง , เมืองแปร , พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร , เจดีย์เบเบพญา , เจดีย์บอว์บอว์จีพญา , เลเมียตหน่า , พญาจี , เจดีย์ชเวซันดอร์ , ตลาดเช้าเมืองแปร , เมืองถ่นโบ่ , เขาอะเกาก์เตาง์ , แปร , หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน(พระสามแว่น) , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , พระนอนตาหวาน , วัดหงาทัตยีตลาดสก๊อต

วันเดินทาง : วันที่ 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. / 11-13, 18-20, 19-21 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
สายการบิน : นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์ : NBT-(BT-MMR041DD)-3D2N-DD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน บิน DD (BT-MMR04_DD)
ย่างกุ้ง , หงสาวดี , วัดไจ้คะวาย , เจดีย์ชเวมอดอร์ , พระราชวังบุเรงนอง , คิมปูนแค้มป์ , พระธาตุอินทร์แขวน , นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ) , พระธาตุอินทร์แขวน , เจดีย์ไจ้ปุ่น , พระนอนชเวตาเลียว , พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , สิเรียม , เจดีย์เยเลพญา , วัดบารมี , เจดีย์โบตะทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ

วันเดินทาง : วันที่ 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. / 04-06, 11-13, 18-20, 19-21 ต.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
สายการบิน : นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์ : NBT-(BT-MMR04_DD)-3D2N-DD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ปีใหม่ 2020 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน 2 คืน บิน PG (BT-MMR03_PG)
มัณฑะเลย์ , สกายน์ , เจดีย์เก๊ามูดอว์ , อังวะ , นั่งรถม้าชมเมือง , สกายน์ฮิลล์ , พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , วัดกุโสดอ , มิงกุน , ระฆังมิงกุน , เจดีย์มิงกุน , ทัชมาฮาล , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี , มัณฑะเลย์ , อมรปุระ , สะพานไม้อูเบ็ง , วัดมหากันดายง

วันเดินทาง : วันที่ 06-08, 20-22 ก.ย. / 04-06 ต.ค. / 01-03, 22-24 พ.ย., 29 พ.ย.-01 ธ.ค. / 06-08, 08-10, 13-15, 20-22, 28-30 ธ.ค.62, 30 ธ.ค.62-01 ม.ค.63, 31 ธ.ค.62-02 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์ : NBT-(BT-MMR03_PG)-3D2N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team36

ทัวร์มหัศจรรย์ เมียนม่าร์ ๕ มหาบูชาสถาน 5วัน (BT-MMR08_PG) ต.ค.62 - มิ.ย.63

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า 5 วัน
- พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์
- มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
- มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
- เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี
- พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจก์โถ่

วันเดินทาง :  10-14 ต.ค./19-23 ต.ค./21-25 พ.ย./05-09 ธ.ค./06-10 ธ.ค./28 ธ.ค.62-01 ม.ค.63/09-13 ม.ค./1-17 ก.พ./26-30 มี.ค./02-06 เม.ย./10-14 เม.ย./12-16 เม.ย./30-04 พ.ค./28 พ.ค.-01 มิ.ย./25-29 มิ.ย.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  21,900.-
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
รหัสทัวร์ :  NBT-BT-MMR08_PG-5D

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก นะโม ๕ ดาว] 3วัน2คืน 8M (ZRGN09) ต.ค.-ธ.ค.62

เที่ยวพม่า พักหรูโรงแรม 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักอินทร์แขวน 1 คืน ขอพรเทพทันใจ ร่วม
พิธีมงคลเทินพระธาตุ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร และเมนู
เป็ดปักกิ่ง

วันเดินทาง :  20-22 ต.ค./27-29 ต.ค./01-03 พ.ย./08-10 พ.ย./10-12 พ.ย./12-14 ธ.ค./22-24 ธ.ค./28-30 ธ.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  9,999.-
สายการบิน : MYANMAR AIRWAY (8M)
รหัสทัวร์ :  N2-ZRGN09-3D2N-8M

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top