ทัวร์พม่า

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า PRO MYANMAR ไหว้พระ เที่ยวครบ จบวันเดียว เดินทาง ต.ค. - มี.ค.63 (PMM01)
-ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
-ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะโบตะทาวน์
-นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
-ขอพรวัดบารมี วัดพระหินอ่อน ชมช้างเผือก
-เพลิดเพลินช้อปปิ้ง..ตลาดสก๊อต
-อิ่มอร่อยกับ HOTPOT CITY ชาบูไม่อั้น+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น

วันเดินทาง : วันที่ 04, 11, 12, 14, 23, 25, 26, 27 ต.ค./ 01, 02, 03, 08, 15, 16, 17, 22, 23, 29, 30 พ.ย./ 01, 05, 07, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 ธ.ค.62 // วันที่ 11, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31 ม.ค./ 01, 02, 07, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28 ก.พ./ 06, 07, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 มี.ค.63
ราคาเริ่มต้น : 3,899 บาท
สายการบิน : NOK AIR (DD)
รหัสทัวร์ : NPRO-PMM01-1D-DD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team30

ทัวร์พม่า เที่ยววัด ชมวัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน PG [GQ1MDL-PG001] มิ.ย. - ก.ย. 62

พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ l วัดกุโสดอ l พระราชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอเขามัณฑะเลย์
สะพานไม้สักอูเบง l ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน l ตลาดยองอู l วัดอนันดา
วิหารธรรมยังยี l เจดีย์ชเวสิกอง l ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี

วันเดินทาง : 13 - 16 มิ.ย. 62 / 20 - 23 มิ.ย. 62 / 27 - 30 มิ.ย. 62 / 04 - 07 ก.ค. 62 / 13 - 16 ก.ค. 62 / 14 - 17 ก.ค. 62 / 26 - 29 ก.ค. 62 / 01 - 04 ส.ค. 62 / 09 - 12 ส.ค. 62 / 22 - 25 ส.ค. 62 / 29 - 01 ก.ย. 62 / 05 - 08 ก.ย. 62 / 12 - 15 ก.ย. 62 / 19 - 22 ก.ย. 62 / 26 - 29 ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น : 13,999  บาท
สายการบิน  :  Bangkok Airways (PG)
รหัสทัวร์  :  N5B-GQ1MDL-PG001-4D3N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ธรรมะสวัสดี] ทัวร์พม่าปีใหม่ ไหว้พระ ขอพรเทพทันใจ สัการะ 3 มหาบูชาสถาน ของชาวพม่า พิเศษนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นพระธาตุ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุวัดเจดีย์คาบาเอ

วันเดินทาง : ตุลาคม 2562 : 10 – 12,11 – 13,12 – 14,17 – 19,19 – 21,24 – 26,25 – 27,26 – 28,31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562
พฤศจิกายน 2562 : 02 – 04,07 – 09,09 – 11,14 – 16,21 – 23,28 – 30,30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562
ธันวาคม 2562 : 05 – 07,06 – 08,13 – 15,14 – 16,20 – 22,21 – 23,26 – 28,27 – 29,28 – 30,29 – 31 ธันวาคม 2562,30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563,31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563
มกราคม 2563 : 09 – 11,10 – 12,11 – 13 มกราคม 2563
ราคาเริ่มต้น : 12,900  บาท
สายการบิน  :  MYANMAR AIRWAY
รหัสทัวร์  :  N2-ZRGN06-8M

 

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน (DD001) พ.ค. - ก.ย.62
เจดีย์ชเวดากอง , พระนอนตาหวาน , เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) , พระงาทัตยี , วัดพระหินอ่อน

วันเดินทาง :  วันที่ 25 พ.ค. / 02, 08, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 29, 30 มิ.ย. / 05, 06, 07, 11, 12, 13, 20, 21, 26, 27, 28 ก.ค. / 02, 03, 04, 09, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 ส.ค. / 05, 07, 08, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29 ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น :   3,333  บาท
สายการบิน  :  นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์  N5B-(DD001)-1D-DD

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน (PG002) พ.ค. - ก.ย.62
1.นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
2.ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
3.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
4.บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ
5.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

วันเดินทาง :  วันที่ 24-25, 25-26 พ.ค., 31 พ.ค.-01 มิ.ย. / 08-09, 15-16, 22-23, 29-30 มิ.ย. / 05-06, 06-07, 12-13, 13-14, 19-20, 20-21, 26-27 ก.ค. / 02-03, 03-04, 11-12, 16-17, 17-18, 23-24, 24-25, 30-31 ส.ค., 31 ส.ค. - 01 ก.ย. / 06-07, 07-08, 13-14, 14-15, 20-21, 21-22, 27-28, 28-29 ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น :   7,900  บาท
สายการบิน  :  บางกอกแอร์แอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์  N5B-(PG002)-2D1N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมดวง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG001) พ.ค. - ก.ย.62
1.นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
2.ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
3.สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
4.ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
5.สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
6.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต

วันเดินทาง :  วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. / 01-03, 08-10, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. / 05-07, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ค. / 02-04, 03-05, 10-12, 11-13, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 ส.ค., 30 ส.ค. - 01 ก.ย., 31 ส.ค. - 02 ก.ย. / 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น :   12,900  บาท
สายการบิน  :  บางกอกแอร์แอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์  N5B-(PG001)-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า สะพานบุญ หนุนนำ ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม - พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD004) พ.ค. - ก.ย.62
* สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน
* ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
* ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
* อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
* ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
* แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก

วันเดินทาง :  วันที่ 24-26 พ.ค., 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. / 07-09, 14-16, 15-17, 21-23, 28-30 มิ.ย., 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. / 05-07, 06-08, 12-14, 13-15, 26-28 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10), 27-29 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) / 02-04, 03-05, 09-11 (วันแม่), 17-19, 23-25, 24-26 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย., 31 ส.ค. - 02 ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น :   10,900  บาท
สายการบิน  :  นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์  N5B-(DD004)-3D2N-DD

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (BT-MMR051_PG) พ.ค. - ก.ย.62
มัณฑะเลย์ , นั่งรถสู่พุกาม , โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม , พุกาม , ทะเลเจดีย์ , เจดีย์ชเวซานดอว์ , วัดเจดีย์ชเวสิกอง , วัดอนันดา , วัดมนุหา , วัดกุบยางกี , วัดติโลมินโล , วัดสัญพัญญู , วิหารธรรมยันจี , มัณฑะเลย์ , เที่ยวเมืองมิงกุน , หมู่บ้านมิงกุน , เจดีย์มิงกุน , ล่องแม่น้ำอิระวดี , ระฆังมิงกุน , พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี , อมรปุระ , สะพานไม้อูเบ็ง

วันเดินทาง :  วันที่ 24-27 พ.ค., 31 พ.ค.-03 มิ.ย. / 14-17, 21-24 มิ.ย. / 05-08, 12-15, 13-16, 26-29 ก.ค. / 09-12, 23-26 ส.ค., 30 ส.ค.-02 ก.ย. / 06-09, 20-23 ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น :   12,900  บาท
สายการบิน  :  บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์  NBT-(BT-MMR051_PG)-4D3N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (BT-MMR021_PG) มิ.ย. - ก.ย. 62
เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , พระนอนตาหวาน , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , วัดไจ๊คะวาย , เจดีย์ชเวมอดอว์ , พระราชวังบุเรงนอง , เจดีย์ไจ้ปุ่น , พระนอนชเวตาเลียว , คิมปูนแค้มป์ , พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) , พระธาตุอินทร์แขวน , หงสาวดี

วันเดินทาง :  วันที่ 21-23, 28-30 มิ.ย. / 05-07, 12-14, 19-21, 27-29 ก.ค. / 02-04, 10-12, 16-18, 23-25 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย. / 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น :   11,900  บาท
สายการบิน  :  บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์  NBT-(BT-MMR021_PG)-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธฺ์ 2 วัน 1 คืน (BT-MMR014_SL) พ.ค. - ก.ย.62
เจดีย์ไจ๊เข้า , เทพทันใจไจ๊เข้า , สิเรียม , เจดีย์เยเลพญา , เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , เจดีย์สุเล , พระมหาเจดีย์ชเวดกอง , เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร , เจดีย์ไจ้กะส่าน , เจดีย์เอ่งต่อหย่า , เจดีย์เมียตซอนินเนือง

วันเดินทาง :  วันที่ 27-28, 29 -30 พ.ค. / 09-10, 16-17, 23-24 มิ.ย. / 07-08, 14-15, 21-22, 28-29 ก.ค. / 04-05, 11-12, 18-19, 25-26 ส.ค. / 01-02, 08-09, 15-16, 22-23, 29-30 ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น :   6,900  บาท
สายการบิน  :  ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
รหัสทัวร์  NBT-(BT-MMR014_SL)-2D1N-SL

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top