ทัวร์พม่า

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า แรงศรัทธา 2 วัน 1 คืน BY PG (GQ1RGN-PG004)
พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | วัดโกทัตจี | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - เทพกระซิบ
วัดบารมี | วัดไจ๊กะส่าน | เจดีย์ชเวโพนพวิน | วัดไจ๊กะส่าน | วัดแม๊ะละมุ
สักการะพระมหาเจดีย์เชดากอง ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง ณ เจดีย์ชเวโพนวิน
ขอพร 2 มหาเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ และ เจดีย์ไจ๊กะส่าน
อิ่มอร่อยกับบุปเฟต์ชาบู!! เมนูพิเศษ !! สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักกิ่ง รสเริศ

วันเดินทาง : วันที่ 18-19, 25-26, 26-27 ต.ค. / 08-09, 15-16, 22-23, 29-30 พ.ย. / 04-05, 13-14, 20-21 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 7,555 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์ : N5B-(GQ1RGN-PG004)-2D1N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า ชัยชนะ ไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว 2 วัน 1 คืน BY PG (GQ1RGN-PG003)
พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | วัดโกทัตจี | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - เทพกระซิบ
วัดบารมี | วัดไจ๊กะส่าน | เจดีย์ชเวโพนพวิน | วัดแม๊ะละมุ
สักการะพระมหาเจดีย์เชดากอง เสริมสิริมงคล ขอพรด้านชัยชนะ ณ วัดพระโกทัตจี
ไหว้พระแก้กรรม เปิดดวง ณ เจดีย์ชเวโพนวิน
ขอพร 2 มหาเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ และ เจดีย์ไจ๊กะส่าน
พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
อิ่มอร่อยกับบุปเฟต์ชาบู!! เมนูพิเศษ !! สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักกิ่ง รสเริศ

วันเดินทาง : วันที่ 05-06 ต.ค. / 02-03, 09-10, 16-17 พ.ย., 30 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 14-15, 21-22 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 8,555 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์ : N5B-(GQ1RGN-PG003)-2D1N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY PG (GQ1RGN-PG002)
วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอว์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l หงสาวดี
พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) l เทพกระซิบ l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
แถมฟรี!! กระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์ 1 เที่ยว พักหรู 5 ดาว ที่ย่างกุ้ง
เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร และ เป็ดปักกิ่ง

วันเดินทาง : วันที่ 12-14, 25-27, 26-28 ต.ค. / 01-03, 02-04, 08-10, 09-11, 14-16, 15-17, 22-24, 23-25, 28-30 พ.ย., 29 พ.ย. - 01 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์ : N5B-(GQ1RGN-PG002)-3D2N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า ไหว้พระ บุญใหญ่ 2 วัน 1 คืน BY PG (GQ1RGN-PG001)
เจดีย์กาบาเอ | พระนอนตาหวาน | วัดงาทัตจี | มหาวิชยเจดีย์ | มหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - เทพกระซิบ | วัดบารมี | ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

วันเดินทาง : วันที่ 04-05 ต.ค. / 23-24 พ.ย. / 27-28 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 7,555 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์ : N5B-(GQ1RGN-PG001)-2D1N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า รักฉุดใจ ไหว้พระเมืองแปร มรดกโลกแห่งลุ่มน้ำอิรวดี 3 วัน 2 คืน BY DD (GQ1RGN-DD007)
พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร | เจดีย์แบแบจี | เจดีย์บอบอจีพญา | เจดีย์สถูปพญาจี
พระชเวโปงตามุนี | ชเวชันดอว์ (ชมพระใหญ่แส่ทัตจี) | พระชเวเมี๊ยะมัน(หลวงพ่อใส่แว่น)
เจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ) | วัดงาทัตจี | วัดพระนอนตาหวาน ตลาดสก๊อต
เมนูพิเศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ Hot Pot กับเมนูอาหารนานาชนิด

วันเดินทาง : วันที่ 09 - 11, 22 - 24 พ.ย., 29 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. / 08 - 10, 20 - 22 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
สายการบิน : นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์ : N5B-(GQ1RGN-DD007)-3D2N-DD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า ต่อเงินต่อทอง ไหว้พระ 2 เมือง บูชา 4 มหาเทพทันใจ 2 วัน 1 คืน BY DD (GQ1RGN-DD005)
เมืองสิเรียม | เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา | เจดีย์ไจ๊เข้า(เทพทันใจ) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
วัดงาทัตยี | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) l เจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์สุเล (เทพทันใจ)
เจดีย์ไจ๊กะส่าน (เทพทันใจ) | ตลาดสก๊อต | วัดแมะละมุ

วันเดินทาง : วันที่ 09-10 ต.ค. / 06-07, 13-14, 16-17, 28-29 พ.ย. / 05-06, 18-19, 25-26 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
สายการบิน : นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์ : N5B-(GQ1RGN-DD005)-2D1N-DD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน BY DD (GQ1RGN-DD004)
หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน l วัดพระหินอ่อน
พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๊ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l
เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

วันเดินทาง : วันที่ 04 - 06, 05 - 07, 13 - 15, 18 - 20 ต.ค. / 01 - 03, 08 - 10, 09 - 11, 15 - 17, 22 - 24 พ.ย., 29 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค., 30 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. / 05 - 07, 08 - 10, 20 - 22, 27- 29 ธ.ค.62

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
สายการบิน : นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์ : N5B-(GQ1RGN-DD004)-3D2N-DD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า มหาบุญบารมี 9 วัด 2 วัน 1 คืน BY DD (GQ1RGN-DD002)
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l วัดพระเขี้ยวแก้ว
พระงาทัตยี เจดีย์มหาวิชยะ l วัดบารมี l เจดีย์กาบาเอ | วัดพระหินอ่อน l ช้างเผือก l ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

วันเดินทาง : วันที่ 09-10, 12-13, 17-18, 19-20 ต.ค. / 02-03, 06-07, 09-10, 13-14, 16-17, 20-21, 23-24, 28-29 พ.ย., 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 05-06, 08-09, 13-14, 14-15, 18-19, 21-22, 25-26, 28-29, 29-30 ธ.ค.62

ราคาเริ่มต้น : 6,555 บาท
สายการบิน : นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์ : N5B-(GQ1RGN-DD002)-2D1N-DD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน BY DD (GQ1RGN-DD001)
เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน
ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

วันเดินทาง : ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น : 2,988 บาท
สายการบิน : นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์ : N5B-(GQ1RGN-DD001)-1D-DD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team27

ทัวร์พม่า เชียงใหม่บินตรง พม่า ไหว้พระฮับบุ๋ญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน BY PG (GQ1CNXRGN-PG005)
หงสาวดี | พระธาตุอินทร์แขวน | วัดไจ้คะวาย | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ | พระราชวังบุเรงนอง
พระนอนตาหวาน | ตลาดสก๊อต | เจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)

วันเดินทาง : วันที่ 10 - 12, 18 - 20 ต.ค. / 08 - 10, 22 - 24 พ.ย. / 06 - 08 ธ.ค.62
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์แอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์ : N5B-(GQ1CNXRGN-PG005)-3D2N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top