ทัวร์พม่า

myanmar tour26

หลงรัก...พุกาม สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองพุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 3D 2N โดยสายการบินThai Air Asia (FD) BT-MMR052 FD ก.ค.-ต.ค.2561 
ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบง่าย ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ชมวัดอนันดาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว ชมวิหารธรรมยันจี สร้างโดยพระเจ้านะระตู่และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกามชมพระราชวังมัณฑะเลย์พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ชมวัดกุโสดอซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5


วันเดินทาง : วันที่ :: 6 ก.ค.61- 8 ก.ค.61 ราคา 11,900 บาท
วันที่ :: 20 ก.ค.61- 22 ก.ค.61 ราคา 11,900 บาท
วันที่ :: 27 ก.ค.61- 29 ก.ค.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 3 ส.ค.61- 5 ส.ค.61 ราคา 11,900 บาท
วันที่ :: 11 ส.ค.61- 13 ส.ค.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 24 ส.ค.61- 26 ส.ค.61 ราคา 11,900 บาท
วันที่ :: 1 ก.ย.61- 3 ก.ย.61 ราคา 11,900 บาท

วันที่ :: 15 ก.ย.61- 17 ก.ย.61 ราคา 11,900 บาท
วันที่ :: 29 ก.ย.61- 1 ต.ค.61 ราคา 11,900 บาท

ราคาเริ่มต้น : 11,900 - 12,900 บาท
สายการบิน  : Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์   :  NBT-BT-MMR052 FD-3D2N-(FD)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour26

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4D 3N โดยสายการบินThai Air Asia (FD) BT-MMR051 FD ก.ค.-ก.ย.2561 
ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมืองเป็นวัดสีขาว ชมวัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบาชมวัดติโลมินโล (Htilominlo Temple)สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา ชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง

วันเดินทาง :
วันที่ :: 12 ก.ค.61- 15 ก.ค.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 19 ก.ค.61- 22 ก.ค.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 27 ก.ค.61- 30 ก.ค.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 2 ส.ค.61- 5 ส.ค.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 10 ส.ค.61- 13 ส.ค.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 16 ส.ค.61- 19 ส.ค.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 23 ส.ค.61- 26 ส.ค.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 6 ก.ย.61- 9 ก.ย.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 13 ก.ย.61- 16 ก.ย.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 20 ก.ย.61- 23 ก.ย.61 ราคา 12,900 บาท
วันที่ :: 27 ก.ย.61- 30 ก.ย.61 ราคา 12,900 บาท

ราคาเริ่มต้น : 12,900  บาท
สายการบิน  : Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์   :  NBT-BT-MMR051 FD-4D3N-(FD)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour team32

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4D 3N โดยสายการบินBangkok Airway (PG) BT-MMR051 PG ก.ค.-ก.ย.2561 
ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ชมวัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว ชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา ชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา ชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง

วันเดินทาง : 
วันที่ :: 5 ก.ค.61- 8 ก.ค.61 ราคา13,900 บาท
วันที่ :: 19 ก.ค.61- 22 ก.ค.61 ราคา 13,900 บาท
วันที่ :: 26 ก.ค.61 -29 ก.ค.61 ราคา 14,900 บาท
วันที่ :: 2 ส.ค.61 -5 ส.ค.61 ราคา13,900 บาท
วันที่ :: 10 ส.ค.61- 13 ส.ค.61 ราคา 13,900 บาท
วันที่ :: 30 ส.ค.61- 2 ก.ย.61 ราคา 13,900 บาท
วันที่ :: 13 ก.ย.61- 16 ก.ย.61 ราคา 13,900 บาท
วันที่ :: 20 ก.ย.61- 23 ก.ย.61 ราคา 13,900 บาท
วันที่ :: 27 ก.ย.61- 30 ก.ย.61 ราคา 13,900 บาท

ราคาเริ่มต้น : 13,900 - 14,900 บาท
สายการบิน  : Bangkok Airway (PG)
รหัสทัวร์   :  NBT-BT-MMR051 PG-4D3N-(PG)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour team26

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง 2D1NโดยสายการบินThai Air Asia (FD) BT-MMR031_FD ก.ค.-ก.ย.2561 
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า สักการะ เจดีย์หยก ซึ่งเป็นเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
วันเดินทาง :: 
วันที่ :: 7 ก.ค.61 -8 ก.ค.61 ราคา 7,900 บาท
วั
นที่ :: 13 ก.ค.61 -14 ก.ค.61 ราคา 6,900 บาท
วันที่ :: 21 ก.ค.61 -22 ก.ค.61 ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 28 ก.ค.61 -29 ก.ค.61 ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 4 ส.ค.61 -5 ส.ค.61 ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 11 ส.ค.61 -12 ส.ค.61 ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 17 ส.ค.61 -18 ส.ค.61 ราคา 6,900 บาท
วันที่ :: 24 ส.ค.61 -25 ส.ค.61 ราคา 8,900 บาท
วันที่ :: 1 ก.ย.61 -2 ก.ย.61 ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 8 ก.ย.61 -9 ก.ย.61 ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 15 ก.ย.61 -16 ก.ย.61 ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 22 ก.ย.61 23 ก.ย.61 ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 29 ก.ย.61 30 ก.ย.61 ราคา 7,900 บาท

ราคาเริ่มต้น : 6,900-8,900  บาท
สายการบิน  : Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์   :  NBT-BT-BT-MMR031_FD-2D1N-(FD)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour team26

ทัวร์พม่ากรกฎา สิงหาคม2561 แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 6D สักการะ 5 มหาบูชาสถาน โดยสายการบินThai Air Asia (FD) BT-MMR09 FD ก.ค.-ส.ค.2561 
ไฮไลท์ทัวร์ ล่องเรือชมเมืองในสายน้ำ "ทะเลสาบอินเล" มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายของพม่า เที่ยว 2 เมือง สักการะพระมหามัยมุนี ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวอินทา ชมสวนผักลอยน้ำ สักการะพระบัวเข็ม พิเศษสุด!!เมนูกุ้งแม่น้ำเผา


วันเดินทาง :
วันที่ :: 26 ก.ค.61 -31 ก.ค.61   ราคา 28,900 บาท
วันที่ :: 10 ส.ค.61 -15 ส.ค.61   ราคา 28,900 บาท

ราคาเริ่มต้น : 28,900  บาท
สายการบิน  : Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์   :  NBT-BT-MMR09 FD-6D5N-(FD)

downloadpdf  addfriend

 

 

 

 

ทัวร์อินเดีย In love Kashmir Tajmahal 7 วัน 4 คืน SPICE JET(SG)(SXRSG03)(พ.ค.-ต.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

วันเดินทาง : วันที่ :: 02-08 , 03-09 , 08-14 , 23-29 พฤษภาคม , 29 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน , 30 พฤษภาคม - 05 มิถุนายน , 31 พฤษภาคม - 06 มิถุนายน 2561 : ราคา 22,991 บาท
วันที่ :: 09-15 , 10-16 พฤษภาคม 2561 : ราคา 19,991 บาท
วันที่ :: 15-21 , 17-23 พฤษภาคม 2561 : ราคา 20,991 บาท
วันที่ :: 24-30 พฤษภาคม 2561 : ราคา 23,991 บาท
วันที่ :: 07-13 , 12-18 , 14-20 , 19-25 , 21-27 มิถุนายน , 26 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม , 28 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 2561 : ราคา 22,991 บาท
วันที่ :: 03-09 , 05-11 , 10-16 , 12-18 , 17-23 , 19-25 กรกฎาคม 2561 : ราคา 22,991 บาท
วันที่ :: 24-30 , 25-31 กรกฎาคม , 26 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2561 : ราคา 23,991 บาท
วันที่ :: 02-08 , 14-20 , 16-22 , 21-27 , 23-29 สิงหาคม , 28 สิงหาคม - 03 กันยายน , 30 สิงหาคม - 05 กันยายน 2561 : ราคา 22,991 บาท
วันที่ :: 07-13 , 08-14 , 09-15 สิงหาคม 2561 : ราคา 23,991 บาท
วันที่ :: 06-12 , 11-17 , 13-19 , 18-24 , 20-26 กันยายน , 25 กันยายน - 01 ตุลาคม , 27 กันยายน - 03 ตุลาคม 2561 : ราคา 22,991 บาท
วันที่ :: 02-08 , 04-10 ตุลาคม 2561 : ราคา 22,991 บาท
วันที่ :: 09-15 , 10-16 , 11-17 , 16-22 , 17-23 , 18-24 , 23-29 ตุลาคม 2561 : ราคา 23,991 บาท

 

ราคาเริ่มต้น : 19,991 - 23,991 บาท
สายการบิน  : SPICE JET(SG)
รหัสทัวร์   :  NSB-SXRSG03-7D4N-(SG)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour 40

ทัวร์พม่า SUPER SHOCK!พม่า มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน AIR ASIA (FD)(MMR031)(มี.ค.-ส.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง สะพานไม้อูเบ็ง อมรปุระ เจดีย์หยก ซึ่งเป็นเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา แถมฟรีชุดเสริมบารมี

วันเดินทาง : วันที่ :: 23-24 มีนาคม 2561 : ราคา 6,900 บาท
วันที่ :: 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 : ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 27-28 เมษายน 2561 : ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 5-6 , 6-7 , 12-13 , 26-27 พฤษภาคม 2561 : ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 18-19 พฤษภาคม 2561 : ราคา 6,900 บาท
วันที่ :: 2-3 , 29-30 มิถุนายน 2561 : ราคา 6,900 บาท
วันที่ :: 8-9 , 15-16 , 22-23 มิถุนายน 2561 : ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 7-8 , 21-22 , 28-29 กรกฎาคม 2561 : ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 13-14 กรกฎาคม 2561 : ราคา 6,900 บาท
วันที่ :: 4-5 , 11-12 สิงหาคม 2561 : ราคา 7,900 บาท
วันที่ :: 17-18 สิงหาคม 2561 : ราคา 6,900 บาท

ราคาเริ่มต้น : 6,900 - 7,900 บาท
สายการบิน  : AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์   :  NBT-MMR031-2D1N-(FD)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour team26

Go Myanmar สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5วัด สายการบินนกแอร์ (DD) GO1RGN-DD001 มิ.ย.- ก.ย.2561
•ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว •สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ •ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว •ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ •ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต •อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร •เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
วันเดินทาง : วันที่ 17 มิถุนายน 2561 :: ราคา 4,491 บาท
วันที่ 22 มิถุนายน 2561, 29 มิถุนายน 2561 :: ราคา 4,991 บาท 
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 :: ราคา 5,491 บาท
วันที่ 01 / 07 / 08 / 14 / 15 / 21 / 22 / 30 กรกฎาคม 2561, :: ราคา 5,491 บาท
วันที่ 06 / 13 กรกฎาคม 2561 :: ราคา 4,991 บาท
วันที่ 27 / 29 กรกฎาคม 2561 :: ราคา 5,691 บาท
วันที่ 03 / 10 / 17 / 24 / 31 สิงหาคม 2561 :: ราคา 4,991 บาท
วันที่ 04 / 05 / 11 / 18 / 19 / 25 / 26 สิงหาคม 2561 :: ราคา 5,491 บาท
วันที่ 13 สิงหาคม 2561 :: ราคา 5,691 บาท 
วันที่ 01 / 02 / 08 / 09 / 15 / 16 / 22 / 23 / 29 / 30 กันยายน 2561 :: ราคา 5,491 บาท
วันที่ 07 / 14 / 21 / 28 กันยายน 2561 :: ราคา 4,991 บาท


ราคาเริ่มต้น : 4,491 - 5,691 บาท
สายการบิน  : นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์   :  N5-RGN-DD001-1D-(DD)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour team15

Go Myanmar สุดโดน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ สุดคุ้ม สายการบินนกแอร์ (DD) GO1RGN-DD004 มิ.ย.- ก.ย.2561
• สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ • ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ • สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) • สักการะวัดพระหินอ่อน • ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต • อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร • ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว • ทำบุญเต็มอิ่ม บินเช้า-กลับดึกวันเดินทาง: วันที่ 21 / 27 มิถุนายน 2561 :: ราคา 3,991 บาท
วันที่ 04 / 05 / 11 / 12 / 18 / 26 กรกฎาคม 2561 :: ราคา 3,991 บาท
วันที่ 02 กันยายน 2561 :: ราคา 3,991 บาท


ราคาเริ่มต้น :  3,991 บาท
สายการบิน  : นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์   :  N5-RGN-DD004-1D-(SL)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour team31

Go Myanmar สุดจ๊าตต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9วัด 2 วัน สายการบินนกแอร์ (DD) GO1RGN-DD002 มิ.ย.- ต.ค.2561
•ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว •สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) •ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ •ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว •ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ •สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) •ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต •อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร •พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Hotel Grand United •เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก

วันเดินทาง : วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 :: ราคา 6,900 บาท
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 :: ราคา 7,900 บาท
วันที่ 01-02 / 05-06 / 12-13 / 18-19 / 19-20 / 25-26 / กรกฎาคม 2561 :: ราคา 6,900 บาท
วันที่ 06-07 / 13-14 / 14-15 / 15-16 / 20-21 / 21-22 / 22-23 / 26-27 / 29-30 กรกฎาคม 2561 :: ราคา 7,900 บาท
วันที่ 02-03 /08-09 / 09-10 / 16-17 / 23-24 / 29-30 / 30-31 สิงหาคม2561 :: ราคา 6,900 บาท
วันที่ 03-04 / 05-06 / 10-11 / 11-12 / 17-18 / 18-19 / 19-20 / 24-25 / :: ราคา 7,900 บาท
25-26 / 26-27 สิงหาคม 2561 / 31สิงหาคม-01กันยายน 2561  วันที่ 01-02 / 02-03 / 07-08 / 08-09 / 09-10 / 14-15 / 15-16 / 16-17 / :: ราคา 7,900 บาท
21-22 / 22-23 / 23-24 / 28-29 / 29-30 กันยายน2561/30 กันยายน –01ตุลาคม2561 วันที่ 06-07 / 12-13 / 13-14 / 19-20 / 20-21 / 26-27 / 27-28 กันยายน 2561:: ราคา  6,900 บาท

ราคาเริ่มต้น :  6,900 - 7,900 บาท
สายการบิน  : นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์   :  N5-RGN-DD002-2D-(DD)

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top