ทัวร์พม่า

myanmar tour team25

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์, นั่งรถสู่พุกาม, โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม, พุกาม, ทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวซานดอว์, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู , วิหารธรรมยันจี, นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์, เที่ยวเมืองมิงกุน, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ล่องแม่น้ำอิระวดี, ระฆังมิงกุน, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบ็ง

วันเดินทาง : วันที่ 21-24 ก.พ. / 28-02, 06-09, 20-23, 27-30 มี.ค. / 03-06, 04-07, 11-14, 12-15, 24-27 เม.ย. / 01-04, 02-05, 03-06, 08-11, 22-25 พ.ค. / 03-06, 04-07, 19-22 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสจองทัวร์ : NBT-MMR051-4D3N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์, นั่งรถสู่พุกาม, ทะเลเจดีย์, จุดชมวิวทะเลเจดีย์, โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม, พุกาม, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี, นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์, เที่ยวเมืองมิงกุน, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ล่องแม่น้ำอิระวดี, ระฆังมิงกุน, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบ็ง

วันเดินทาง : วันที่ 21-24 ก.พ., 28 ก.พ.-02 มี.ค. / 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มี.ค. / 03-06, 10-13, 11-14, 17-20, 24-27 เม.ย. / 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 พ.ค., 29 พ.ค.-01 มิ.ย. / 03-06, 26-29 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย (FD)
รหัสจองทัวร์ : NBT-MMR051-4D3N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

สงกรานต์ 2020 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ , พินอูลวิน , นั่งรถม้าชมเมือง , ตลาดเช้าพินอูลวิน , วัดพระมหาอันตูกานตาร์ , ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี , มัณฑะเลย์ , อมรปุระ , สะพานไม้อูเบ็ง , เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี , พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , วัดกุโสดอ , สกายน์ , เจดีย์นมนาง , ขึ้นเขาสกายน์ , เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น , เจดีย์อูมินทงแส่

วันเดินทาง : วันที่ 07-09, 28-30 มี.ค. / 03-05, 04-06, 13-15 เม.ย. / 01-03, 02-04, 09-11 พ.ค. / 03-05, 05-07, 27-29 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสจองทัวร์ : NBT-MMR031-3D2N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

สงกรานต์ 2020 พม่า ย่างกุ้ง , ชเวดากอง , เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน , พระธาตุอินทร์แขวน , หงสาวดี , เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) , วัดไจ๊คะวาย , พระราชวังบุเรงนอง , เจดีย์ไจ้ปุ่น , พระนอนชเวตาเลียว(ยิ้มหวาน) , พระนอนตาหวาน

วันเดินทาง : วันที่ 13-15, 20-22, 27-29 มี.ค. / 03-05, 04-06, 11-13, 12-14, 13-15, 24-26 เม.ย. / 01-03, 02-04, 04-06, 08-10, 29-31 พ.ค. / 03-05, 05-07, 26-28 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสจองทัวร์ : NBT-MMR021-3D2N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง , ชเวดากอง , เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน , พระธาตุอินทร์แขวน , หงสาวดี , เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) , วัดไจ๊คะวาย , พระราชวังบุเรงนอง , เจดีย์ไจ้ปุ่น , พระนอนชเวตาเลียว(ยิ้มหวาน) , พระนอนตาหวาน

วันเดินทาง : วันที่ 23-24 ก.พ. / 01-02, 08-09, 15-16, 22-23, 29-30 มี.ค. / 05-06, 19-20, 26-27 เม.ย. / 03-04, 10-11, 17-18, 24-25 พ.ค., 31 พ.ค.-01 มิ.ย. / 07-08, 14-15, 21-22, 28-29, 29-30 มิ.ย.63

ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
สายการบิน : ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
รหัสจองทัวร์ : NBT-MMR015-2D1N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง, เจดีย์ไจ๊เข้า, เทพทันใจไจ๊เข้า, สิเรียม, เจดีย์เยเลพญา, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, เจดีย์สุเล, พระมหาเจดีย์ชเวดกอง, เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร, เจดีย์ไจ้กะส่าน, เจดีย์เอ่งต่อหย่า, เจดีย์เมียตซอนินเนือง, ตลาดสก็อต

วันเดินทาง : วันที่ 23-24 ก.พ. / 01-02, 08-09, 15-16, 22-23, 29-30 มี.ค. / 05-06, 19-20, 26-27 เม.ย. / 03-04, 10-11, 17-18, 24-25 พ.ค., 31 พ.ค.-01 มิ.ย. / 07-08, 14-15, 21-22, 28-29, 29-30 มิ.ย.63

ราคาเริ่มต้น : 7,900 บาท
สายการบิน : ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
รหัสจองทัวร์ : NBT-MMR014-2D1N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

สงกรานต์ 2020 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง, หงสาวดี, พระธาตุมุเตา, พระราชวังบุเรงนอง, พระธาตุอินทร์แขวน, พระนอนชเวตาเลียว, เจดีย์ไจ๊ปุ่น, หงสาวดี, พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, มหาเจดีย์ชเวดากอง, พุกาม, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี, จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์, โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น, มัณฑะเลย์, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสด, มิงกุน, หมู่บ้านมิงกุน, ล่องแม่น้ำอิระวดี, ระฆังมิงกุน, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, อมรปุระ, วัดมหากันดายงค์, สะพานไม้อูเบ็ง

วันเดินทาง : วันที่ 26-30 มี.ค. / 02-06, 10-14, 12-16 เม.ย., 30 เม.ย.-04 พ.ค. / 28 พ.ค.-01 มิ.ย. / 25-29 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสจองทัวร์ : NBT-MMR08-5D4N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

สงกรานต์ 2020 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง, หงสาวดี, เจดีย์ชเวมอดอร์, พระราชวังบุเรงนอง, คิมปูนแค้มป์, พระธาตุอินทร์แขวน, พระธาตุอินทร์แขวน, หงสาวดี, วัดไจ๊คะวาย, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว, พระนอนตาหวาน, หลวงพ่อหงาทัตจี, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์ไจ๊เข้า, เทพทันใจไจ๊เข้า, สิเรียม, เจดีย์โบตะทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต

วันเดินทาง : วันที่ 21-23 ก.พ., 28 ก.พ-01 มี.ค. / 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 มี.ค. / 03-05, 10-12, 12-14, 17-19, 24-26 เม.ย. / 01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31 พ.ค. / 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 มิ.ย.63

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
สายการบิน : Thai Lion Air (SL)
รหัสจองทัวร์ : NBT-MMR04-3D2N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

สงกรานต์ 2020 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง, หงสาวดี, วัดไจ๊คะวาย, เจดีย์ชเวมอดอร์, พระราชวังบุเรงนอง, คิมปูนแค้มป์, พระธาตุอินทร์แขวน, พระธาตุอินทร์แขวน, หงสาวดี, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว, พระนอนตาหวาน, เจดีย์ชเวดากอง, สิเรียม, เจดีย์เยเลพญา, เจดีย์โบตะทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต

วันเดินทาง : วันที่ 22-24 ก.พ., 28 ก.พ.-01 มี.ค., 29 ก.พ.-02 มี.ค. / 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 มี.ค. / 04-06, 10-12, 11-13, 12-14, 13-15, 24-26, 25-27 เม.ย. / 01-03, 02-04, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31 พ.ค. / 03-05, 19-21 มิ.ย. / 03-05, 10-12 ก.ค., 31 ก.ค.-02 ส.ค. / 14-16, 21-23 ส.ค.63

ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย (FD)
รหัสจองทัวร์ : NBT-MMR04-3D2N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

myanmar tour team25

สงกรานต์ 2020 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์, สกายน์, เจดีย์เก๊ามูดอว์, อังวะ, นั่งรถม้าชมเมือง, สกายน์ฮิลล์, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสดอ, มิงกุน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ทัชมาฮาล, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบ็ง, วัดมหากันดายง

วันเดินทาง : วันที่ 07-09, 28-30 มี.ค. / 03-05, 04-06, 13-15 เม.ย. / 01-03, 02-04, 09-11 พ.ค. / 03-05, 05-07 , 27-29 มิ.ย.63
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสจองทัวร์ : NBT-MMR03-3D2N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top