ทัวร์พม่า

myanmar tour team27ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน (DD001) พ.ค. - ก.ย.62
เจดีย์ชเวดากอง , พระนอนตาหวาน , เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) , พระงาทัตยี , วัดพระหินอ่อน

วันเดินทาง :  วันที่ 25 พ.ค. / 02, 08, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 29, 30 มิ.ย. / 05, 06, 07, 11, 12, 13, 20, 21, 26, 27, 28 ก.ค. / 02, 03, 04, 09, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 ส.ค. / 05, 07, 08, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29 ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น :   3,333  บาท
สายการบิน  :  นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์  N5B-(DD001)-1D-DD

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน (PG002) พ.ค. - ก.ย.62
1.นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
2.ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
3.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต
4.บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ
5.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

วันเดินทาง :  วันที่ 24-25, 25-26 พ.ค., 31 พ.ค.-01 มิ.ย. / 08-09, 15-16, 22-23, 29-30 มิ.ย. / 05-06, 06-07, 12-13, 13-14, 19-20, 20-21, 26-27 ก.ค. / 02-03, 03-04, 11-12, 16-17, 17-18, 23-24, 24-25, 30-31 ส.ค., 31 ส.ค. - 01 ก.ย. / 06-07, 07-08, 13-14, 14-15, 20-21, 21-22, 27-28, 28-29 ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น :   7,900  บาท
สายการบิน  :  บางกอกแอร์แอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์  N5B-(PG002)-2D1N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า ไหว้พระ เสริมดวง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG001) พ.ค. - ก.ย.62
1.นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
2.ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
3.สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
4.ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
5.สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
6.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต

วันเดินทาง :  วันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. / 01-03, 08-10, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. / 05-07, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ค. / 02-04, 03-05, 10-12, 11-13, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 ส.ค., 30 ส.ค. - 01 ก.ย., 31 ส.ค. - 02 ก.ย. / 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น :   12,900  บาท
สายการบิน  :  บางกอกแอร์แอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์  N5B-(PG001)-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า สะพานบุญ หนุนนำ ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม - พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน (DD004) พ.ค. - ก.ย.62
* สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน
* ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
* ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
* อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
* ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
* แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก

วันเดินทาง :  วันที่ 24-26 พ.ค., 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. / 07-09, 14-16, 15-17, 21-23, 28-30 มิ.ย., 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. / 05-07, 06-08, 12-14, 13-15, 26-28 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10), 27-29 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10) / 02-04, 03-05, 09-11 (วันแม่), 17-19, 23-25, 24-26 ส.ค. / 30 ส.ค. - 01 ก.ย., 31 ส.ค. - 02 ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น :   10,900  บาท
สายการบิน  :  นกแอร์ (DD)
รหัสทัวร์  N5B-(DD004)-3D2N-DD

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (BT-MMR051_PG) พ.ค. - ก.ย.62
มัณฑะเลย์ , นั่งรถสู่พุกาม , โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม , พุกาม , ทะเลเจดีย์ , เจดีย์ชเวซานดอว์ , วัดเจดีย์ชเวสิกอง , วัดอนันดา , วัดมนุหา , วัดกุบยางกี , วัดติโลมินโล , วัดสัญพัญญู , วิหารธรรมยันจี , มัณฑะเลย์ , เที่ยวเมืองมิงกุน , หมู่บ้านมิงกุน , เจดีย์มิงกุน , ล่องแม่น้ำอิระวดี , ระฆังมิงกุน , พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี , อมรปุระ , สะพานไม้อูเบ็ง

วันเดินทาง :  วันที่ 24-27 พ.ค., 31 พ.ค.-03 มิ.ย. / 14-17, 21-24 มิ.ย. / 05-08, 12-15, 13-16, 26-29 ก.ค. / 09-12, 23-26 ส.ค., 30 ส.ค.-02 ก.ย. / 06-09, 20-23 ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น :   12,900  บาท
สายการบิน  :  บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์  NBT-(BT-MMR051_PG)-4D3N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (BT-MMR021_PG) มิ.ย. - ก.ย. 62
เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , พระนอนตาหวาน , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , วัดไจ๊คะวาย , เจดีย์ชเวมอดอว์ , พระราชวังบุเรงนอง , เจดีย์ไจ้ปุ่น , พระนอนชเวตาเลียว , คิมปูนแค้มป์ , พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) , พระธาตุอินทร์แขวน , หงสาวดี

วันเดินทาง :  วันที่ 21-23, 28-30 มิ.ย. / 05-07, 12-14, 19-21, 27-29 ก.ค. / 02-04, 10-12, 16-18, 23-25 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย. / 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น :   11,900  บาท
สายการบิน  :  บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์  NBT-(BT-MMR021_PG)-3D2N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ Myanmar สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธฺ์ 2 วัน 1 คืน (BT-MMR014_SL) พ.ค. - ก.ย.62
เจดีย์ไจ๊เข้า , เทพทันใจไจ๊เข้า , สิเรียม , เจดีย์เยเลพญา , เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , เจดีย์สุเล , พระมหาเจดีย์ชเวดกอง , เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร , เจดีย์ไจ้กะส่าน , เจดีย์เอ่งต่อหย่า , เจดีย์เมียตซอนินเนือง

วันเดินทาง :  วันที่ 27-28, 29 -30 พ.ค. / 09-10, 16-17, 23-24 มิ.ย. / 07-08, 14-15, 21-22, 28-29 ก.ค. / 04-05, 11-12, 18-19, 25-26 ส.ค. / 01-02, 08-09, 15-16, 22-23, 29-30 ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น :   6,900  บาท
สายการบิน  :  ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
รหัสทัวร์  NBT-(BT-MMR014_SL)-2D1N-SL

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (BT-MMR05_PG) พ.ค. - ก.ย.62
มัณฑะเลย์ , อมรปุระ , สะพานไม้อูเบ็ง , ทะเลสาบคองตามัน , วัดกุสินารา , พุกาม , วัดเจดีย์ชเวสิกอง , วัดอนันดา , วัดมนุหา , วัดกุบยางกี , วัดติโลมินโล , วัดสัญพัญญู , วิหารธรรมยันจี , เจดีย์ชเวชานดอร์ , เที่ยวเมืองมิงกุน , หมู่บ้านมิงกุน , เจดีย์มิงกุน , ล่องแม่น้ำอิระวดี , ระฆังมิงกุน , พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี , วัดมหากันดายงค์

วันเดินทาง :  วันที่ 24-27 พ.ค., 31 พ.ค.-03 มิ.ย. / 14-17, 21-24 มิ.ย. / 05-08, 12-15, 13-16, 26-29 ก.ค. / 09-12, 23-26 ส.ค., 30 ส.ค.-02 ก.ย. / 06-09, 20-23, 27-30 ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น :   17,900  บาท
สายการบิน  :  บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์  NBT-(BT-MMR05_PG)-4D3N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3 วัน 2 คืน (BT-MMR04_SL) พ.ค. - ก.ย.62
หงสาวดี , เจดีย์ชเวมอดอร์ , พระราชวังบุเรงนอง , คิมปูนแค้มป์ , พระธาตุอินทร์แขวน , วัดไจ๊คะวาย , เจดีย์ไจ้ปุ่น , พระนอนชเวตาเลียว , พระนอนตาหวาน , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์โบตะทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , ตลาดสก๊อต , วัดพระหินอ่อน

วันเดินทาง :  วันที่ 23-25, 24-26 พ.ค. / 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. / 05-07, 12-14, 19-21, 26-28 ก.ค. / 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย. / 06-08, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น :   9,900  บาท
สายการบิน  :  ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
รหัสทัวร์  NBT-(BT-MMR04_SL)-3D2N-SL

downloadpdf  addfriend  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน (MMR04) พ.ค. - ก.ย.62
หงสาวดี , วัดไจ๊คะวาย , เจดีย์ชเวมอดอร์ , พระราชวังบุเรงนอง , คิมปูนแค้มป์ , พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) , หงสาวดี , เจดีย์ไจ้ปุ่น , พระนอนชเวตาเลียว , พระนอนตาหวาน , เจดีย์ชเวดากอง , สิเรียม , เจดีย์เยเลพญา , เจดีย์โบตะทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ

วันเดินทาง :  วันที่ 31 พ.ค.-02 มิ.ย. / 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. / 05-07, 06-08, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 ก.ค. / 02-04, 09-11, 10-12, 17-19, 24-26 ส.ค., 31 ส.ค.-02 ก.ย. / 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ย.62

ราคาเริ่มต้น : 10,900  บาท
สายการบิน  :  ไทยแอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์  NBT-(MMR04)-3D2N-FD

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top