ทัวร์พม่า

myanmar tour team01ทัวร์พม่า 3วัน 2 คืน (RGN08) THE AURA MYANMAR 3D2N BY SL กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2562 ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,500 บาท

วันเดินทาง :  16 – 18 ,20 – 22 ,21 – 23 ,22 – 24 ,23 – 25,28 ก.พ. - 2 มี.ค. 2562
01 – 03,02 – 04 ,07 – 09,08 – 10 ,09 – 11 ,13 – 15 มีนาคม 2562
14 – 16,15 – 17,16 – 18,20 – 22,22 – 24,23 – 25 ,27 – 29 ,28 – 30 มีนาคม 2562

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
สายการบิน  : แอร์เอเชีย FD
รหัสทัวร์   :  N2-(RGN08)-3D2N-(FD)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour team15ทัวร์พม่า 2วัน 1 คืน (RGN07) ทันใจ…YANGON 2D1N BY FD กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2562 ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :  18 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 
09 – 10 มีนาคม 2562 
16 – 17 มีนาคม 2562 
30 – 31 มีนาคม 2562 

ราคาเริ่มต้น : 8,599 บาท
สายการบิน  : แอร์เอเชีย FD
รหัสทัวร์   :  N2-(RGN07)-3D2N-(FD)

downloadpdf  addfriend

myanmar tour team27ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ เลสโก บุหลันดั้นเมฆ 4 วัน 3 คืน PG (ZMDL05)
มนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าเทละเจดีย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง และพระมหามัยมุนี
เมืองมัณฑะเลย์ , เมืองพุกาม , ชมวิวพระอาทิตย์ตก , ทะเลเจดีย์ , เมืองพุกาม , เจดีย์ชเวสิกอง , วัดอานันดา , วัดมนุหะ , วัดกุบยางกี , เจดีย์ติโลมินโล , วิหารธรรมมายันจี , พุกาม , เมืองอมรปุระ , สะพานไม้อูเบง , มัณฑะเลย์ , เมืองมินกุน , ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี , เจดีย์มิงกุน , ระฆังมินกุน , เจดีย์ชินพิวเม , ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี , เมืองสกายน์ , เจดีย์กวงมูดอ , วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) , พระราชวังมัณฑะเลย์ , วัดกุโสดอร์

วันเดินทาง :  วันที่ 26 - 29 เม.ย./ 03 - 06, 10 - 13, 17 - 20, 24 - 27 พ.ค., 31 พ.ค. - 03 มิ.ย./ 07 - 10, 14 - 17, 21 - 24 มิ.ย., 28 มิ.ย. - 01 ก.ค./ 05 - 08, 12 - 15, 19 - 22, 26 - 29 ก.ค./ 02 - 05, 09 - 12, 16 - 19, 23 - 26 ส.ค., 30 ส.ค. - 02 ก.ย./ 06 - 09, 13 - 16, 20 - 23 ก.ย., 27 ก.ย. - 30 ก.ย./ 03 - 06, 04 - 07, 10 - 13, 11 - 14, 17 - 20, 18 - 21, 24 - 27, 25 - 28 ต.ค., 31 ต.ค. - 03 พ.ย./ 01 - 04, 07 - 10, 08 - 11, 14 - 17, 15 - 18, 21 - 24, 22 - 25 พ.ย., 28 พ.ย. - 01 ธ.ค., 29 พ.ย. - 02 ธ.ค./ 05 - 08, 06 - 09, 07 - 10, 12 - 15, 13 - 16, 14 - 17, 19 - 22, 20 - 23, 21 - 24, 26 - 29, 27 - 30, 28 - 31 ธ.ค.62, 29 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63, 30 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63

ราคาเริ่มต้น :  12,999  บาท
สายการบิน  :  BANGKOK AIEWAYS (PG)
รหัสทัวร์   :  A2-ZMDL05-4D3N-PG

downloadpdf  addfriend

myanmar tour team25ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3 วัน 2 คืน  BT-MMR055_ OCT18-APR19

วันเดินทางวันที่ 03-05 พ.ย. 61,24-26 พ.ย. 61,01-03 ธ.ค. 61,08-10 ธ.ค. 61,15-17 ธ.ค. 61
22-24 ธ.ค. 61,28-30 ธ.ค. 61,30-01 ม.ค. 62,31-02 ม.ค. 62,12-14 ม.ค. 62,26-28 ม.ค. 62,02-04 ก.พ. 62
16-18 ก.พ. 62,23-25 ก.พ. 62,02-04 มี.ค. 62,16-18 มี.ค. 62,30-01 เม.ย 62,06-08 เม.ย 62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  21,900 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชียFD
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NBT-MMR055- (FD)

downloadpdf  addfriend

EASY MYANMAR

เที่ยวปีใหม่ ทัวร์พม่า EASY MYANMAR อิ่มใจ (DD) NOV'18 - MAR'19  พฤศจิกายน 2561-มีนาคม 2562

ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง – วัดพระไฝเลื่อน - คิ้มปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
พระธาตูอินทร์แขวน - คิ้มปูนแคมป์ – วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระนอนยิ้มหวาน - พระนอนตาหวาน - ตลาดโบโจ๊ก อองซาน - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) - เจดีย์มหาวิชชยะ - มหาเจดีย์ชเวดากอง
วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก - สนามบินมิงกาลาดง

วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561-มีนาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :10,900 -16,900
สายการบิน : NOK AIR (DD)
รหัสทัวร์ :  
NCU-MYANMAR-3D2N (DD)

downloadpdf  addfriend

 

 

 

 


myanmar tour26

ทัวร์พม่า เมษายน -สิงหาคม 2562  มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ  (BZMDL04) - (APR-AUG 2019) ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N BY FDท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี - มัณฑะเลย์ (B/L/D) เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ (B/L/Dวัเมืองมัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :  04 – 07 เมษายน 2562 / 09 – 12 พฤษภาคม 2562 / 16 – 19 พฤษภาคม 2562 / 13 – 16 มิถุนายน 2562  / 27 – 30 มิถุนายน 2562 / 26 – 29 กรกฎาคม 2562 / 09 – 12 สิงหาคม 2562 

ราคาเริ่มต้น :  12,999
สายการบิน  : Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์   :  N2-(BZMDL04)-4D3N-(FD)

downloadpdf  addfriend


myanmar tour 37

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า มีนาคม 2562  RGN04 : THE HOLY MYANMAR 3D2N  ชุดของสมนาคุณ พัด-ถุงผ้า // นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า // พักอินทร์แขวน 1 คืน ย่างกุ้ง 1 คืน  ขอพรเทพทันใจ+พระนอนตาหวาน // พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก + อาหารบนเครื่องไป-กลับ  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง –  เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน   เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เมืองย่างกุ้ง – พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันเดินทาง :วันที่ :: 01 – 03 ,08 – 10 ,15 – 17 , 22 – 24 ,29 – 31 มีนาคม 2562   

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
สายการบิน  : MYANMAR AIRWAY (8M)
รหัสทัวร์   :  N2- RGN04-3D2N-(8M))

downloadpdf  addfriend


myanmar tour team36ทัวร์พม่า เมษายน-กันยายน 2562 (BZRGN01)LUXURY MYANMAR 3D2N BY 8M [APR-SEP 2019]พิเศษ !! .. ของสมนาคุณ ร่ม / ถุงผ้า/บทสวดมนต์ / องค์เทพทันใจ .... พักสุดหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว   นั่งกระเช้าขึ้นเขา 1 ขา // อาหารจุดหนักจัดเต็ม บุฟเฟ่ต์นานาโรงแรม แชงกี-ล่า กุ้งแม่น้ำเผา ชาบู hot pot

วันเดินทาง : เมษายน 2562  01 – 03,02 – 04,03 – 05 ,04 – 06,05 – 07 ,06 – 08 ,07 – 09 ,18 – 20 ,19 – 21 ,20 – 22 ,21 – 23 ,23 – 25,24 – 26 ,25 – 27 ,26 – 28,27 – 29 ,28 – 30 ,29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 ,30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562  
พฤษภาคม 2562  01 – 03 ,02 – 04 ,03 – 05 ,04 – 06 ,05 – 07 ,06 – 08 ,07 – 09 ,08 – 10, 09 – 11 ,10 – 12 ,11 – 13 ,12  - 14 13 – 15 ,14 – 16,15 – 17 ,16 – 18 ,17 – 19 ,18 – 20,19 – 21 ,23 – 25,24 – 26 ,25 – 27 ,26 – 28 ,30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562,31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 
มิถุนายน 2562 07 – 09,08 – 10 ,13 – 15 ,14 – 16,15 – 17 ,20 – 22 ,21 – 23 ,22 – 24 ,27 – 29 ,28 – 30 ,29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562
กรกฎาคม 2562  04 – 06 ,05 – 07, 06 – 08 ,12 – 14 ,13 – 15 ,14 – 16,15 – 17 ,16 – 18 ,19 – 21 ,20 – 22 ,26 – 28 ,27 – 29,28 – 30 กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562   02 – 04 ,03 – 05,09 – 11,10 – 12 ,11 – 13 ,16 – 18,17 – 19 ,23 – 25 ,24 – 26 ,29 – 31 ,30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562,31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562
กันยายน 2562   05 – 07,06 – 08 ,07 – 09 ,12 – 14 ,13 – 15 ,14 – 16,19 – 21,20 – 22 ,21 – 23 กันยายน 2562 

ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
สายการบิน  : MYANMAR AIRWAY (8M)
รหัสทัวร์   :  N2-(BZRGN01)-3D2N-(8M)

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top