ทัวร์สิงคโปร์

singapore tour09เทศกาลปีใหม่ 2020 ทัวร์สิงคโปร์ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน (SQ) ธ.ค.62 - ม.ค.62
1. เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome)
2. สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
3. ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า)
4. ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า
5. ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ“ข้าวมันไก่”รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์-บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
6. พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว FREE WIFI

วันเดินทาง :  วันที่  29 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63, 30 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 (ปีใหม่ 2563)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   27,900  บาท
สายการบิน :  N5B-SINGAPORE-4D3N-SQ
รหัสทัวร์ :  สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

downloadpdf  addfriend  addfriend

singapore tour 24ทัวร์สิงคโปร์ ครบสูตร 4 วัน 3 คืน (3K) ธ.ค.62
1. เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวม Cloud & Forest Dome)
2. สนุกเต็มวันที่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
3. ชมความน่ารักของนกนานาชนิดที่สวนนกจูร่ง (รวมค่าเข้า)
4. ชมภาพยนตร์ 4 มิติ, เมอร์ไลออนทาวน์เวอร์, ชมโชว์ “Wings of Time” ที่เกาะเซ็นโตซ่า
5. ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ“ข้าวมันไก่”รสชาดต้นตำรับสิงคโปร์-บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
6. พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว FREE WIFI

วันเดินทาง : วันที่ 28 - 31 ธันวาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   27,900  บาท
สายการบิน :  N5B-SINGAPORE-4D3N-3K
รหัสทัวร์ :  เจตสตาร์ แอร์เวย์ (3K)

downloadpdf  addfriend  addfriend

singapore tour 24ทัวร์สิงคโปร์ WOW!! SINGAPORE เที่ยวครบ เที่ยวคุ้ม (ไม่มีฟรีเดย์) 3 วัน 2 คืน 3K (มิ.ย. - ธ.ค.62)
1. เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าขึ้น Super Tree)
2. สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
3. ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ)
4. ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
5. ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์
6. พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว* FREE WIFI

วันเดินทาง : วันที่ 14-16 มิ.ย./ 15-17, 20-22, 27-29, 28-30 ก.ค./ 10-12, 16-18, 24-26 ส.ค. , 31 ส.ค.-02 ก.ย./ 07-09, 14-16, 28-30 ก.ย./ 05-07, 12-14, 13-15, 26-28 ต.ค./ 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย./ 14-16, 28-30 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  15,900  บาท
สายการบิน :  N5B-SINGAPORE-3D2N-3K
รหัสทัวร์ :  เจตสตาร์ แอร์เวย์ (3K)

downloadpdf  addfriend  addfriend

singapore tour 22ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SUPER SAVE 3วัน 2คืน SQ (พ.ค. - ก.ย.62)
1. เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”
2. สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า)
3. ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
4. ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
5. พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI

วันเดินทาง : วันที่ 03-05, 11-13, 18-20, 24-26, 25-27 พ.ค. , 31 พ.ค. - 02 มิ.ย./ 01-03, 07-09, 08-10, 15-17, 21-23, 22-24, 28-30 มิ.ย./ 05-07,06-08,12-14,13-15,14-16,15-17,16-18,20-22, 26-28, 27-29, 28-30 ก.ค./ 02-04, 03-05, 09-11, 10-12, 11-13, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 ส.ค./ 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 ก.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  13,900  บาท
สายการบิน :  N5B-SINGAPORE-3D2N-SQ
รหัสทัวร์ :  สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

downloadpdf  addfriend  addfriend

singapore tour 21ทัวร์สิงคโปร์ HILIGHT SINGAPORE 3 วัน 2 คืน SQ (พ.ค. - ก.ย.62)
1. เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าขึ้น Super Tree)
2. สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
3. ล่องเรือ Bumboat (รวมค่าล่องเรือ)
4. ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
5. ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์
6. พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว* FREE WIFI
7. มีอาหารบนเครื่อง ทั้งขาไป -กลับ

วันเดินทาง :วันที่ 04-06, 11-13, 17-19, 24-26, 25-27 พ.ค., 31 พ.ค. - 02 มิ.ย./ 01-03, 07-09, 08-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24,28-30 มิ.ย., 29 มิ.ย. - 01 ก.ค./05-07,06-08,12-14,13-15,14-16,15-17,16-18,20-22, 27-29, 26-28, 28-30 ก.ค./02-04, 03-05, 09-11,10-12, 11-13, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26 ส.ค./ 06-08, 07-09, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 ก.ย.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  16,900  บาท
สายการบิน :   SINGAPORE AIRLINES (SQ)
รหัสทัวร์ :   N5B-SINGAPORE-3D2N-SQ

downloadpdf  addfriend  addfriend

singapore tour 22ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE 3วัน 2คืน (3K) พ.ค. - ธ.ค.62
1. เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY”
2. สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า)
3. ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
4. ลิ้มรส“ข้าวมันไก่”รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ -บักกุ้ดเต๋ ร้านSong Fa สูตรสิงคโปร์
5. พักดี โรงแรมระดับ 3.5 ดาว* FREE WIFI

วันเดินทาง : วันที่ 04-06 พ.ค./ 15-17, 20-22, 27-29, 28-30 ก.ค./ 10-12, 16-18, 24-26 ส.ค. , 31 ส.ค.-02 ก.ย./07-09, 14-16, 28-30 ก.ย./ 05-07, 12-14, 13-15, 26-28 ต.ค./ 02-04, 09-11, 16-18, 23-25 พ.ย./ 14-16, 28-30 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  11,900  บาท
สายการบิน :   N5B-SINGAPORE-3D2N-3K
รหัสทัวร์ :  เจตสตาร์ แอร์เวย์ (3K)

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top