ทัวร์ไต้หวัน

taiwan taipei tour10 

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป (เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด) 4 วัน 3 คืน TG (ZTPE20) ก.ค.62 - ม.ค.63 (ปีใหม่ 2020)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , เจียอี้ , อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , เมืองไทจง , ไทเป , ตลาดปลาไทเป , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , COSMETIC SHOP , ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) , ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเย่หลิว , MITSUI OUTLET PARK

 

วันเดินทาง :  วันที่ 11 - 14, 25 -28 ก.ค. / 01 - 04, 08 - 11, 09 - 12 ส.ค. / 05 - 08, 19 - 22 ก.ย. / 05 - 08, 10 - 13, 12 - 15, 17 - 20, 19 - 22, 20 - 23, 24 - 27, 25 - 28, 26 - 29 ต.ค. / 02 - 05, 07 - 10, 09 - 12, 14 - 17, 16 - 19, 21 - 24, 23 - 26 พ.ย., 28 พ.ย. - 01 ธ.ค., 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 05 - 08, 07 - 10, 12 - 15, 14 - 17, 19 - 22, 21 - 24, 26 - 29 ธ.ค.62, 30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค.63, 31 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค.63

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   19,999  บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N2-ZTPE20-4D3N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

taiwan taipei tour10 

ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-อาลีซาน-เย่หลิว 5 วัน 4 คืน (PTW22-TG) พ.ค. - ก.ค.62
- ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
- เที่ยวหมู่บ้านปีศาจ เช็คอิน ถ่ายรูป ชมธรรมชาติ
- นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
- ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
- ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง
- เที่ยวอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว แลนด์มาร์คีกหนึงแห่งของไต้หวัน
- พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง
- แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

 

วันเดินทาง :  วันที่ 17 - 21 พ.ค./ 18 - 21 มิ.ย./ 13 - 17, 26 - 30 ก.ค.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   24,999  บาท
สายการบิน  :  การบินไทยแอร์เวย์ (TG)
รหัสทัวร์ : NPB-(PTW22-TG)-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

taiwan taipei tour02 

ทัวร์ไต้หวัน-อุทยานอาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (PTW21-TG) พ.ค. - ก.ค.62
- ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
- นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
- ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท
- เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปคูลๆ
- ถ่ายรูป เช็คอิน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
- แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

 

วันเดินทาง :  วันที่ 16 - 19 พ.ค./ 03 - 06 มิ.ย./ 12 - 15 ก.ค.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   20,999  บาท
สายการบิน  :  การบินไทยแอร์เวย์ (TG)
รหัสทัวร์ : NPB-(PTW21-TG)-4D3N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

taiwan taipei tour20 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน (PTW12-VZ) พ.ค. - ต.ค.62
- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูปชิคๆคูลๆ
- ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ท
- นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
- ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
- พิเศษ!! ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง
- แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
*** ชมซากุระที่อุทยานอาลีซาล ดอกซากุระจะบานในประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี ***

 

วันเดินทาง :  วันที่ 03-06 พ.ค., 31พ.ค.-03 มิ.ย./ 14-17 มิ.ย., 28มิ.ย.-01 ก.ค./ 12-15, 26-29 ก.ค./ 09-12, 23-26 ส.ค./ 06-09, 27-30 ก.ย./ 04-07, 23-26, 25-28 ต.ค.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   13,900  บาท
สายการบิน  :  Viet Jet Air (VZ)
รหัสทัวร์ : NPB-(PTW12-VZ)-4D3N-VZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

taiwan taipei tour05 

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทจง 4 วัน 3 คืน (PTW11-VZ) พ.ค. - ต.ค.62
- ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป
- ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
- เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ
- ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
- แถมฟรี!!! กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ

 

วันเดินทาง :  วันที่ 17-20, 24-27 พ.ค./ 21-24 มิ.ย./ 17-20 ก.ค./ 16-19 ส.ค., 30 ส.ค.-2 ก.ย./ 20-23 ก.ย./ 11-14, 18-21 ต.ค.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   12,900  บาท
สายการบิน  :  Viet Jet Air (VZ)
รหัสทัวร์ : NPB-(PTW11-VZ)-4D3N-VZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

taiwan taipei tour01 

ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ - ไทเป - เกาสง (T03_4) TAIWAN 5D 4N TG (พ.ค. - ก.ย.62)
ไทเป , หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค , วัดหลงซันซื่อ , แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง , อุทยานเย๋หลิว , ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 , ผูหลี่ , ศาลเจ้ากวนอู , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) , ชิมชาอูหลง , เกาสง , สถานีรถไฟฟ้า FORMOSA BOULEVARD , ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต , เกาสง , พิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาวัดฝอกวงซาน , สวนสนุกอีด้าเวิลด์ (เครื่องเล่น+OUTLET) , เจดีย์เสือเจดีย์มังกร

วันเดินทาง :  พฤษภาคม 2562 : 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 พ.ค.62
มิถุนายน 2562 : 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย.62
กรกฎาคม 2562 : 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 ก.ค.62
สิงหาคม 2562 : 7-11, 14-18, 21-25 ส.ค.62
กันยายน 2562 : 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  39,900  บาท
สายการบิน  :  สายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N15-T03_4-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

 taiwan taipei tour03

ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ - ไทเป - ฮัวเหลียน (T03_3) TAIWAN 5D 4N TG (พ.ค. - ก.ย.62)
ผูหลี่ , ศาลเจ้ากวนอู , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) , นั่งกระเช้าพาโนราม่า , สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (รวมเครื่องเล่น+ชมการแสดงชนเผ่า) , ชิมชาอูหลง , ไทเป , อุทยานเย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) , พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน , นั่งรถไฟด่วน (ฮัวเหลียน-ไทเป) , อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) , พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน , นั่งรถไฟด่วน (ฮัวเหลียน-ไทเป) , ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 , หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค (ถ่ายรูปด้านหน้า) , วัดหลงซันซื่อ , MITSUI OUTLET PARK

วันเดินทาง :  พฤษภาคม 2562 : 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 พ.ค.62
มิถุนายน 2562 : 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 มิ.ย.62
กรกฎาคม 2562 : 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 ก.ค.62
สิงหาคม 2562 : 7-11, 14-18, 21-25 ส.ค.62
กันยายน 2562 : 4-8, 11-15, 18-22, 25-29 ก.ย.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  39,900  บาท
สายการบิน  :  สายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  N15-T03_3-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

 taiwan taipei tour team01

ทัวร์ไต้หวัน ผูหลี่ - ไทเป (T02_2) TAIWAN 4D 3N TG (พ.ค. - ก.ย.62)
ผูหลี่ , ศาลเจ้ากวนอู , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) , นั่งกระเช้าพาโนราม่า , สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (รวมเครื่องเล่น+ชมการแสดงชนเผ่า) , ชิมชาอูหลง , ไทเป , อุทยานเย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค (ถ่ายรูปด้านหน้า) , วัดหลงซันซื่อ , ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 , นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทเป-เถาหยวน)

วันเดินทาง : 

พฤษภาคม 2562 : 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ค.62
มิถุนายน 2562 : 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 มิ.ย.62
กรกฎาคม 2562 : 3-6, 10-13, 17-20, 24-27 ก.ค.62
สิงหาคม 2562 : 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 ส.ค.62
กันยายน 2562 : 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 ก.ย.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  34,900  บาท
สายการบิน  :  สายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  N15-T02_2-4D3N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

 taiwan taipei tour team01

XW-T36: ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101  ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน  ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์ , Steamer Feast,เสี่ยวหลงเปา พัก: ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน

วันเดินทาง :  มิถุนายน 2562 : 01 - 05 /02 - 06 /05-09/06-10/08-12/09-13/12-16/15-19/16-20/19-23/20-24/22-26/23-27/26-30/27 มิ.ย.-1 ก.ค./29 มิ.ย.-3 ก.ค./30 มิ.ย.- 4 ก.ค. 62
กรกฎาคม 2562 : 3-7/4-8/6-10/7-11/10-14/11-15/13-17/14-18/17-21/18-22/20-24/21-25/24-28/25-29/27-31/28 ก.ค.-1ส.ค./31 ก.ค.-4 ส.ค.62
สิงหาคม 2562 : 1-5/3-7/4-8/7-11/8-12/10-14/11-15/14-18/15-19/17-21/18-22/21-25/22-26/24-28/25-29/28 ส.ค.-1ก.ย./29 ส.ค.-2ก.ย.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  15,999  บาท
สายการบิน  :  NOK SCOOT (XW)
รหัสทัวร์ :  NIT-XWT36-5D3N

downloadpdf addfriend addfriend

 

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top