ทัวร์ไต้หวัน

taiwan taipei tour20ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN ดี๊ดี 5D 3N โดยสายการบินEVA AIR (BR) TPE52 ต.ค.-ธ.ค. 2561
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล

วันเดินทาง : วันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2561 ราคา 22,999 บาท
วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2561 ราคา 22,999 บาท
วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2561 ราคา 20,999 บาท
วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2561 ราคา 20,999 บาท
วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2561 ราคา 20,999 บาท
วันที่ 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 ราคา 20,999 บาท
วันที่ 02 – 06 ธันวาคม 2561 ราคา 22,999 บาท
วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2561 ราคา 20,999 บาท
วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2561 ราคา 21,999 บาท
วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2561 ราคา 27,999 บาท

ราคาทัวร์    :   20,999 - 22,999 บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
รหัสทัวร์ : N2-(TPE52)-5D3N-BR

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour25ทัวร์ไต้หวัน T-DED กิ๊บเก๋!! TAIWAN 5D 4N โดยสายการบินEVA AIR (BR) TPE51 ธันวาคม 2561
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ชมหมู่บ้านปีศาจ หรือ XITOU MONSTER VILLAGE เป็นหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ชมสะพานแห่งความรักหรือTAMSUI LOVER’S BRIDGE เป็นสะพานทอดยาวไปเหนือระดับน้ำทะเลตรงปากแม่น้ำ ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่วอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน


วันเดินทาง :
วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2561 ราคา 27,999 บาท
วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2561 ราคา 22,999 บาท
วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2561 ราคา 23,999 บาทราคาทัวร์    :   22,999 - 27,999 บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
รหัสทัวร์ : N2-(TPE51)-5D4N-BR

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour03ทัวร์ไต้หวัน T-DED สุดยอด!! TAIWAN 4D 3N โดยสายการบินTHAI AIRWAYS (TG) TPE41 ต.ค.-ม.ค. 2562
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล


วันเดินทาง : 
วันที่ 04 – 07 ตุลาคม 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 05 – 08 ตุลาคม 2561 ราคา 24,999 บาท
วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2561 ราคา 25,999 บาท
วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2561 ราคา 27,999 บาท
วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2561 ราคา 24,999 บาท
วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2561 ราคา 27,999 บาท
วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2561 ราคา 24,999 บาท
วันที่ 01 – 04 พฤศจิกายน 2561 ราคา 22,999 บาท
วันที่ 02 – 05 พฤศจิกายน 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 08 – 11 พฤศจิกายน 2561 ราคา 22,999 บาท
วันที่ 09 – 12 พฤศจิกายน 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2561 ราคา 22,999 บาท
วันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2561 ราคา 22,999 บาท
วันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 ราคา 22,999 บาท
วันที่ 30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 06 – 09 ธันวาคม 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 07 – 10 ธันวาคม 2561 ราคา 27,999 บาท
วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2561 ราคา 28,999 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 ราคา 31,999 บาท
วันที่ 30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 ราคา 31,999 บาท

ราคาทัวร์    :   22,999 -  27,999 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N2-(TPE41)-4D3N-TG

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour16ทัวร์ไต้หวัน T-DED เก๋กู๊ด!! TAIWAN 5D 4N โดยสายการบินTHAI AIRWAYS (TG) TPE42 ต.ค.-ม.ค. 2562
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป ชมวิวไร่ชาอาลีซานที่มีชื่อเสียงสลับกับภูเขาน้อยใหญ่อันสวยงาม ชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล

วันเดินทาง : 
วันที่ 04 – 08 ตุลาคม 2561 ราคา 27,999 บาท
วันที่ 06 – 10 ตุลาคม 2561 ราคา 27,999 บาท
วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2561 ราคา 30,999 บาท
วันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2561 ราคา 30,999 บาท
วันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2561 ราคา 27,999 บาท
วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2561 ราคา 30,999 บาท
วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2561 ราคา 30,999 บาท
วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2561 ราคา 27,999 บาท
วันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2561 ราคา 27,999 บาท
วันที่ 01 – 05 พฤศจิกายน 2561 ราคา 26,999 บาท
วันที่ 03 – 07 พฤศจิกายน 2561 ราคา 25,999 บาท
วันที่ 08 – 12 พฤศจิกายน 2561 ราคา 26,999 บาท
วันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2561 ราคา 25,999 บาท
วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2561 ราคา 26,999 บาท
วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2561 ราคา 25,999 บาท
วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2561 ราคา 26,999 บาท
วันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2561 ราคา 25,999 บาท
วันที่ 29 พ.ค. – 03 ธ.ค. 2561 ราคา 26,999 บาท
วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 2561 ราคา 30,999 บาท
วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2561 ราคา 30,999 บาท
วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 2561 ราคา 29,999 บาท
วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2561 ราคา 26,999 บาท
วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2561 ราคา 26,999 บาท
วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2561 ราคา 26,999 บาท
วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2561 ราคา 27,999 บาท
วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2561 ราคา 31,999 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 ราคา 34,999 บาท
วันที่ 30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 ราคา 33,999 บาท
วันที่ 31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62 ราคา 32,999 บาท

ราคาทัวร์    :   25,999 -  34,999 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N2-(TPE42)-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour01ทัวร์ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) GO1TPE-TG001 กค.-ธค.61
•ร้านอาหารมิชลิน สตาร์ และ ภัตตาคาร Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง •ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน •ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา •อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพักโรงแรม 5 ดาว •สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%

วันเดินทาง : 
วันที่ 25 – 29 กค. 2561 ราคา 35,900 บาท
วันที่ 20 – 24 ตค. 2561 ราคา 35,900 บาท
วันที่ 05 – 09 ธค. 2561 ราคา  35,900 บาท

ราคาทัวร์    :   35,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N5-(TPE-TG001)-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour10ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม2 (4วัน3คืน) โดยสายการบินCHINA AIRLINES (CI)(PT-SK2) ต.ค. 2561
อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ตลาดปลาไทเป/ อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / หมู่บ้านสายรุ้ง /หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค MITSUI OULET PARK /ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น89 / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันเดินทาง :  
วันที่ :: 20-23 ตุลาคม 2561 (วันปิยะ) ราคา 27,888 บาท

ราคาทัวร์    :   27,888 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ : FC-(PT-SK2)-4D3N-CI

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour05ทัวร์น่องเหล็ก ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ทริปปั่นจักรยาน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) (PT-180919) ก.ย.-พ.ย. 2561
ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา / เส้นทางจุดชมวิวปี้ถัน / เส้นทางเลียบแม่น้ำตั้นส่วย
ปั่นจักรยานริมมหาสมุทรแปซิฟิค / อุโมงค์สือเหมิน / แหล่งช็อปปิ้งซีเหมินติง อาหารพิเศษ!! บุฟเฟ่สลัด+สเต็กจานร้อน / เสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟ่สุกี้ชาบูชาบู

วันเดินทาง :  
วันที่ :: 19-23 กันยายน 2561 ราคา 36,888 บาท
วันที่ :: 21-25 พฤศจิกายน 2561 ราคา 36,888 บาท

ราคาทัวร์    :   36,888 บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
รหัสทัวร์ : FC-(PT-180919)-5D3N-BR

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour03ไต้หวันขั้นเทพสุดคุ้ม +1(4วัน3คืน) โดยสายการบินCHINA AIRLINES (CI)(PT-SK1+) ก.ค.-ต.ค. 2561
อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ตลาดปลาไทเป หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค / อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / หมู่บ้านสายรุ้ง MITSUI OULET PARK /ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น89 / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันเดินทาง :   
วันที่ :: 27-30 ก.ค. 61(วันเข้าพรรษา) ราคา 29,888 บาท
วันที่ :: 12-15 ต.ค. 61(วันสวรรคต ร.๙) ราคา 29,888 บาท

ราคาทัวร์    :   29,888 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ : FC-(PT-SK1+)-4D3N-CI

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour02ไต้หวันขั้นเทพโคตรคุ้ม 1(เหนือ-กลาง-ใต้)(5วัน4คืน) โดยสายการบินCHINA AIRLINES (CI)(PT-KK1) ส.ค. 2561
อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) / ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / นั่งกระเช้าพาโนราม่า / หมู่บ้านสายรุ้ง พิพิธภัณฑ์ CHIMEI / พิพิธภัณฑ์วัดฝอกวงซัน / เจดีย์เสือเจดีย์มังกร / ตึกเกาสง 85(ชมวิว+รับประทานอาหาร) นั่งรถไฟหัวจรวด / ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต / MITSUI OUTLET PARK

วันเดินทาง :   
วันที่ :: 10-14 ส.ค. 2561(วันแม่) ราคา 35,888 บาท

ราคาทัวร์    :   35,888 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ : FC-(PT-KK1)-5D4N-CI

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour10

SWEETY TAIWAN 4 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบินการบินไทย (TG) DKC_1 ก.ค.2561
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) D.I.Y พายสับปะรด โรงงานพายสับปะรด ช้อปปิ้งตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และตลาดซีเหมินติง อิ่มอร่อยเมนูไฮไลท์ระดับดีลักซ์ มื้อพิเศษ !! กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กมีไส้เป็นน้ำซุปไหล เนื้อเนียนนุ่ม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ
วันเดินทาง :   วันที่ :: 14 – 17 ก.ค. 61 ราคา 18,999 บาท
วันที่ :: 27 – 30 ก.ค. 61 ราคา 25,999 บาท

ราคาทัวร์    :   18,999 - 25,999 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : DKC_1-4D3N-TG

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top