ทัวร์ไต้หวัน

taiwan taipei tour02

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN Best Vacation 6 วัน 5 คืน CHINA AIRLINE (CI)(TPE22)(เม.ย.-ส.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ เที่ยวไต้หวัน 3 เมือง เกาสง ไทจง ไทเป สักการะพระใหญ่ วัดฝอกวงซาน เจดีย์มังกรเสือ พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก วัดเหวินหวู่ ชม 2 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 วัดฝอกวงซาน มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูใต้หวัน ซีฟู้ดกุ้งมังกร อาหารฮากกา

วันเดินทาง : วันที่ :: 11 - 16 เมษายน 2561 : ราคา 33,900 บาท
วันที่ :: 24 – 29 พฤษภาคม 2561 : ราคา 27,900 บาท
วันที่ :: 13 – 18 มิถุนายน 2561 : ราคา 25,900 บาท
วันที่ :: 25 – 30 กรกฎาคม 2561 : ราคา 27,900 บาท
วันที่ :: 08 – 13 สิงหาคม 2561 : ราคา 27,900 บาท


ราคาทัวร์    :   25,900 - 33,900 บาท
สายการบิน :  CHINA AIRLINE (CI)
รหัสทัวร์ :  N2-(TPE22)-6D5N-CI

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour team01

ทัวร์ไต้หวัน THE BEST OF TAIWAN 5 วัน 4 คืน CHINA AIRLINE (CI)(TPE21)(มี.ค.-มิ.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ สุดคุ้มเที่ยวไต้หวัน แบบเหนือจรดใต้ ไทเป-เกาสง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้อพัก หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ตึกไทเป 101 วัดฝอกวงซาน ศาลาใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูใต้หวัน พระกระโดกำแพง

วันเดินทาง : วันที่ :: 28 มีนาคม - 01 เมษายน 2561 : ราคา 25,900 บาท
วันที่ :: 02 – 06 , 23 - 27 พฤษภาคม 2561 : ราคา 25,900 บาท
วันที่ :: 09 - 13 , 16 - 20 พฤษภาคม 2561 : ราคา 26,900 บาท
วันที่ :: 09 – 13 , 19 -23 พฤษภาคม 2561 : ราคา 25,900 บาท
วันที่ :: 30 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2561 : ราคา 25,900 บาท
วันที่ :: 13 – 17 มิถุนายน 2561 : ราคา 25,900 บาท


ราคาทัวร์    :   25,900 - 26,900 บาท
สายการบิน :  CHINA AIRLINE (CI)
รหัสทัวร์ :  N2-(TPE21)-5D4N-CI

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour05

ทัวร์ไต้หวัน AMAZING in TAIWAN 6 วัน 5 คืน THAI AIRWAYS (TG)(TPE11)(เม.ย.-ส.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ เที่ยวสุดตุ้ม เหนือจรดใต้ นั่งกระเช้าเหมาคง ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซาน มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา อาหารพื้นเมืองฮักกา พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

วันเดินทาง : วันที่ :: 26 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2561 : ราคา 29,777 บาท
วันที่ :: 25 – 30 กรกฎาคม 2561 : ราคา 31,777 บาท
วันที่ :: 08 – 13 สิงหาคม 2561 : ราคา 29,777 บาท


ราคาทัวร์    :   29,777 - 31,777บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ :  N2-(TPE11)-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour16

ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS (TG)(TPE10)(พ.ค.-ก.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ สุดมันส์...ตะลุยธรรมชาติ เที่ยวครบ 3 อุทยาน ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไทจง ไทเป เจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ มื้อพิเศษ!! พระกระโดกำแพง ชาบูไต้หวัน พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

วันเดินทาง : วันที่ :: 09 – 13 , 19 -23 พฤษภาคม 2561 : ราคา 25,900 บาท
วันที่ :: 16 – 20 พฤษภาคม 2561 : ราคา 26,900 บาท
วันที่ :: 25 – 29 พฤษภาคม 2561 : ราคา 27,900 บาท
วันที่ :: 07 – 11 , 24-28 มิถุนายน 2561 : ราคา 25,900 บาท
วันที่ :: 26 – 30 , 27-31 กรกฎาคม 2561 : ราคา 29,900 บาท
วันที่ :: 09 – 13 สิงหาคม 2561 : ราคา 29,900 บาท
วันที่ :: 12 – 16 สิงหาคม 2561 : ราคา 27,900 บาท
วันที่ :: 09 – 13 กันยายน 2561 : ราคา 25,900 บาท
วันที่ :: 27 กันยายน - 01 ตุลาคม 2561 : ราคา 25,900 บาท


ราคาทัวร์    :   25,900 - 29,900 บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ :  N2-(TPE10)-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour20

ทัวร์ไต้หวัน PARADISE TAIWAN 4 วัน 3 คืน THAI AIRWAYS (TG)(TPE09)(เม.ย.-ก.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยาน อาลีซาน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง Mitsui Outlet Park มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว

วันเดินทาง : วันที่ :: 01 – 04 , 19 – 22 , 21 – 24 เมษายน 2561 : ราคา 22,900 บาท
วันที่ :: 05 – 08 เมษายน 2561 : ราคา 25,900 บาท
วันที่ :: 01 – 04 พฤษภาคม 2561 : ราคา 23,900 บาท
วันที่ :: 03 – 06 , 04-07 พฤษภาคม 2561 : ราคา 22,900 บาท
วันที่ :: 26 – 29 พฤษภาคม 2561 : ราคา 25,900 บาท
วันที่ :: 08 – 11 , 22-25 มิถุนายน 2561 : ราคา 22,900 บาท
วันที่ :: 26 – 29 , 27-30 กรกฎาคม 2561 : ราคา 25,900 บาท
วันที่ :: 09-12 , 10-13 สิงหาคม 2561 : ราคา 25,900 บาท
วันที่ :: 13 – 16 กันยายน 2561 : ราคา 22,900 บาท


ราคาทัวร์    :   22,900 - 25,900บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ :  N2-(TPE09)-4D3N-TG

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour10

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN Best Value 5 วัน 3 คืน NOK SCOOT (XW)(TPE08)(เม.ย.-ก.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ตึกไทเป 101 ตลาดฟ๋งเจี๋ย ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พักหรู 5 ดาว ช้อปปิ้งจัดเต็ม

วันเดินทาง :   วันที่ :: 01 –05 พฤษภาคม 2561 : ราคา 16,777 บาท
วันที่ :: 04 –08 , 08-12 , 15-19 , 19-23 , 22-26 , 24-28 พฤษภาคม 2561 : ราคา 15,777 บาท
วันที่ :: 10–14 , 12-16 , 25-29 , 26-30 พฤษภาคม 2561 : ราคา 17,777 บาท
วันที่ :: 29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561 : ราคา 16,777 บาท
วันที่ :: 02–06 , 05-09 , 12-16 , 19-23 , 26-30 มิถุนายน 2561 : ราคา 15,777 บาท
วันที่ :: 07–11 , 20-24 มิถุนายน , 28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2561 : ราคา 16,777 บาท
วันที่ :: 03 –07 กรกฎาคม 2561 : ราคา 14,777 บาท
วันที่ :: 10 –14 , 17-21 กรกฎาคม 2561 : ราคา 15,777 บาท
วันที่ :: 25 –29 , 26-30 , 27-31 กรกฎาคม 2561 : ราคา 18,777 บาท
วันที่ :: 04 - 08 , 07-11 , 21-25 สิงหาคม 2561 : ราคา 14,777 บาท
วันที่ :: 09-13 , 10-14 สิงหาคม 2561 : ราคา 18,777 บาท
วันที่ :: 18-22 , 25-29 สิงหาคม 2561 : ราคา 15,777 บาท
วันที่ :: 11 – 15 กันยายน 2561 : ราคา 14,777 บาท
วันที่ :: 01 – 05 , 08-12 , 15-19 , 18-22 , 25-29 กันยายน 2561 : ราคา 15,777 บาท


ราคาทัวร์    :   14,777 - 18,777 บาท
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)
รหัสทัวร์ :  N2-(TPE08)-5D3N-XW

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour team01

ทัวร์ไต้หวัน Dream Destination TAIWAN 6 วัน 4 คืน NOK SCOOT (XW)(TPE02)(พ.ค.-ก.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ล่องเรือชมธรรมชาติ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวอุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ตึกไทเป101 วัดจงไถซานซื่อ ช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พักหรูระดับ 5 ดาว แช่น้ำแร่ 1 คืน มื้อพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง

วันเดินทาง :   วันที่ :: 04 –09 , 18–23 พฤษภาคม 2561 : ราคา 19,777 บาท
วันที่ :: 08–13 , 15–20 พฤษภาคม 2561 : ราคา 18,777 บาท
วันที่ :: 11–16 , 25–30 พฤษภาคม 2561 : ราคา 20,777 บาท
วันที่ :: 29 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561 : ราคา 19,777 บาท
วันที่ :: 05 –10 , 19-24 มิถุนายน 2561 : ราคา 18,777 บาท
วันที่ :: 12–17 มิถุนายน 2561 : ราคา 19,777 บาท
วันที่ :: 26 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2561 : ราคา 18,777 บาท
วันที่ :: 03-08 , 10-15 , 17-22 กรกฎาคม 2561 : ราคา 18,777 บาท
วันที่ :: 24 – 29 กรกฎาคม 2561 : ราคา 21,777 บาท
วันที่ :: 27 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2561 : ราคา 20,777 บาท
วันที่ :: 07-12 สิงหาคม 2561 : ราคา 20,777 บาท
วันที่ :: 10-15 สิงหาคม 2561 : ราคา 21,777 บาท
วันที่ :: 17-22 , 24-29 สิงหาคม 2561 : ราคา 18,777 บาท
วันที่ :: 28 สิงหาคม - 02 กันยายน 2561 : ราคา 18,777 บาท
วันที่ :: 04-09 , 11-16 , 25-30 กันยายน 2561 : ราคา 18,777 บาท
วันที่ :: 18-23 กันยายน 2561 : ราคา 19,777 บาท


ราคาทัวร์    :   18,777 - 21,777 บาท
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)
รหัสทัวร์ :  N2-(TPE02)-6D4N-XW

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour16

ทัวร์ไต้หวัน Exclusive in TAIWAN 7 วัน 5 คืน NOK SCOOT (XW)(TPE06)(เม.ย.-ก.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ อุทยานอาลีซาน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ตึกไทเป101 อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินตรง นั่งรถไฟโบราณ ชมความงามของดอกซากุระ อุทยานอาลีซาน พักหรู 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

วันเดินทาง :   วันที่ :: 14 – 20 เมษายน 2561 : ราคา 27,777 บาท
วันที่ :: 21 – 27 เมษายน 2561 : ราคา 22,777 บาท
วันที่ :: 28 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2561 : ราคา 23,777 บาท
วันที่ :: 05–11 , 19–25 พฤษภาคม 2561 : ราคา 21,777 บาท
วันที่ :: 12–18 พฤษภาคม 2561 : ราคา 22,777 บาท
วันที่ :: 26 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2561 : ราคา 22,777 บาท
วันที่ :: 02–08 , 09-15 , 16-22 , 23-29 มิถุนายน , 30 มิถุนายน - 06 กรกฎาคม 2561 : ราคา 21,777 บาท
วันที่ :: 07 – 13 , 14-20 กรกฎาคม 2561 : ราคา 21,777 บาท
วันที่ :: 21-27 กรกฎาคม 2561 : ราคา 23,777 บาท
วันที่ :: 28 กรกฎาคม - 03 สิงหาคม 2561 : ราคา 22,777 บาท
วันที่ :: 07-10 , 18-24 , 25-31 สิงหาคม 2561 : ราคา 21,777 บาท
วันที่ :: 11-17 สิงหาคม 2561 : ราคา 23,777 บาท
วันที่ :: 01-07 , 08-14 , 15-21 , 22-28 กันยายน 2561 : ราคา 21,777 บาท
วันที่ :: 29 กันยายน - 05 ตุลาคม 2561 : ราคา 22,777 บาท


ราคาทัวร์    :   21,777 -  27,777 บาท
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)
รหัสทัวร์ :  N2-(TPE06)-7D5N-XW

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour team01

ทัวร์ไต้หวัน อาร์ตตัวพ่อ TAIWAN 5 วัน 3 คืน NOK SCOOT (XW)(TPE05)(พ.ค.-ก.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก...ปล่อยโคมขงหมิง เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งจัดเต็มเก็บทุกจุดไฮไลท์ พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน มื้อพิเศษ!!เสี่ยวหลงเปา , บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

 

วันเดินทาง :   วันที่ :: 01 – 05 , 12 – 16 พฤษภาคม 2561 : ราคา 13,987 บาท
วันที่ :: 08 – 12 , 15 – 19 , 19 – 23 , 22 – 26 พฤษภาคม 2561 : ราคา 12,987 บาท
วันที่ :: 10 – 14 , 25 – 29 , 26 – 30 พฤษภาคม 2561 : ราคา 14,987 บาท
วันที่ :: 29 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2561 : ราคา 13,987 บาท
วันที่ :: 02-06 , 05-09 , 12 – 16 , 19 – 23 , 26 – 30 มิถุนายน 2561 : ราคา 12,987 บาท
วันที่ :: 07-11 , 20-24 มิถุนายน 2561 : ราคา 13,987 บาท
วันที่ :: 28 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2561 : ราคา 13,987 บาท
วันที่ :: 03 – 07 , 10 – 14 , 17 – 21 กรกฎาคม 2561 : ราคา 12,987 บาท
วันที่ :: 25 – 29 , 27 – 31 กรกฎาคม 2561 : ราคา 15,987 บาท
วันที่ :: 04 – 08 , 07-11 , 18-22 , 21-25 , 25-29 สิงหาคม 2561 : ราคา 12,987 บาท
วันที่ :: 09 – 13 , 10 – 14 สิงหาคม 2561 : ราคา 15,987 บาท
วันที่ :: 01 – 05 , 08 – 12 , 11-15 , 15-19 , 18-22 , 25-29 กันยายน 2561 : ราคา 12,987 บาท


ราคาทัวร์    :  12,987 - 15,987 บาท
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)
รหัสทัวร์ :  N2-(TPE05)-5D3N-XW

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour06

ทัวร์ไต้หวัน EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน THAI LION AIR (SL)(เม.ย.-มิ.ย.2561) 
ไฮไลท์ทัวร์ ล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเหย่หลิว นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว Free Wi-Fi on Bus

วันเดินทาง : วันที่ :: 08 – 12 พฤษภาคม 2561 : ราคา 15,900 บาท
วันที่ :: 13 – 17 , 22 – 26 พฤษภาคม 2561 : ราคา 16,900 บาท
วันที่ :: 19 – 23 มิถุนายน 2561 : ราคา 16,900 บาท
วันที่ :: 27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561 : ราคา 15,900 บาท

ราคาทัวร์    :   15,900 บาท
สายการบิน :  THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ :  NCU-TAIWAN-5D3N-SL

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top