ทัวร์ไต้หวัน

taiwan taipei tour29

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5 วัน 4 คืน (ZTPE41)
เถาหยวน , หนานโถว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวิ่นหวู่ , ไทจง , หมู่บ้านสายรุ้ง , ไทเป , อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน , ตึกไทเป 101 , ซีเหมินติง

วันเดินทาง : วันที่ 08 - 12, 14 - 18, 15 - 19, 21 - 25, 22 - 26 พ.ย., 28 พ.ย. - 02 ธ.ค., 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 04 - 08, 05 - 09, 06 - 10, 07 - 11, 11 - 15, 12 - 16, 13 - 17, 18 - 22, 19 - 23, 20 - 24, 25 - 29, 26 - 30, 27 - 31 ธ.ค.62, 28 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63, 29 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 , 30 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63 , 31 ธ.ค.62 - 04 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020** / 08 - 12, 09 - 13, 10 - 14, 15 - 19, 16 - 20, 17 - 21 ม.ค., 29 ม.ค. - 02 ก.พ., 30 ม.ค. - 03 ก.พ., 31 ม.ค. - 04 ก.พ.63 / 05 - 09, 06 - 10, 07 - 11, 12 - 16, 13 - 17, 14 - 18, 20 - 24, 21 - 25 ก.พ., 27 ก.พ. - 02 มี.ค., 28 ก.พ. - 03 มี.ค.63 / 04 - 08, 05 - 09, 06 - 10, 11 - 15, 12 - 16, 13 - 17, 18 - 22, 19 - 23, 20 - 24, 25 - 29, 26 - 30, 27 - 31 มี.ค.63 / 02 - 06, 03 - 07, 08 - 12, 09 - 13, 10 - 14, 11 - 15, 12 - 16, 13 - 17, 14 - 18, 15 - 19, 16 - 20, 17 - 21, 23 - 27, 24 - 28 เม.ย., 29 เม.ย. - 03 พ.ค., 30 เม.ย. - 04 พ.ค.63 / 01 - 05, 02 - 06, 06 - 10 พ.ค.63

ราคาทัวร์ : 12,878 บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ : N2-ZTPE41-5D4N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour29

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก เคาท์ดาวน์ไทเป] 5 วัน 4 คืน (ZTPE35)
หนานโถว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวิ่นหวู่ , เจียอี้ , อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , นั่งรถไฟโบราณ , ไทจง , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2020 ชมพลุตึกไทเป 101 ณ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น , ซีเหมินติง , นั่งกระเช้าเมาคง , ตึกไทเป 101 , วัดหลงซาน , MITSUI OUTLET PARK

วันเดินทาง : วันที่ 28 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 , 29 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ : 31,878 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ : N2-ZTPE35-5D4N-CI

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour team01

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว [เลสโก ตัวพ่อสุดฮิต] 4 วัน 3 คืน (ZTPE11)
ไทจง , หมู่บ้านสายรุ้ง , ไทเป , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ซีเหมินติง , หนานโถว , ทะเลสาบสุริยัน จันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวิ่นหวู่ , CONA’S CHOCOLATE CASTLE

วันเดินทาง : วันที่ 02 - 05, 16 - 19 พ.ย. / 05 - 08, 06 - 09, 07 - 10, 14 - 17, 21 - 24 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ : 14,878 บาท
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
รหัสทัวร์ : N2-ZTPE11-4D3N-VZ

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour team01

ทัวร์ไต้หวัน T-DED WONDERFUL TAIWAN 5 วัน 4 คืน (AZTPE55)
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวิ่นหวู่ , ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย , หมู่บ้านสายรุ้ง , ไทเป , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , นั่งกระเช้าเหมาคง , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 , เขตตั้นซุ่ย , สะพานแห่งความรัก , ป้อมปราการสีแดง , โบสถ์ตั้นสุ่ย , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

วันเดินทาง : วันที่ 19 - 23 ก.ย. / 24 - 28 ต.ค. / 07 - 11 พ.ย. / 13 - 17 , 20 - 24 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ : 19,999 บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
รหัสทัวร์ : N2-AZTPE55-5D4N-BR

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour team01

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลสโก คุ้มเวอร์ตัวแม่] 4 วัน 3 คืน (ZTPE34)
ไทเป , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) , ซีเหมินติง , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น , วัดหลงซาน , ไทจง , หมู่บ้านสายรุ้ง , หนานโถว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวิ่นหวู่ , Mitsui Outlet Park

วันเดินทาง : วันที่ 08 - 11, 15 - 18, 21 - 24, 22 - 25, 25 - 28, 28 - 31 ต.ค.62
ราคาทัวร์ : 14,999 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ : N2-ZTPE34-4D3N-CI

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour team01

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตั้นสุ่ย [เลสโก สุดคุ้มตัวพ่อ] 4 วัน 3 คืน (ZTPE33)
ไทเป , ซีเหมินติง , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) , ตั้นสุ่ย , ถนน LOVE LANE , สะพานคู่รัก , วัดหลงซาน , วัดเป่าอัน , Mitsui Outlet Park

วันเดินทาง : วันที่ 12 - 15, 19 - 22, 26 - 29 ก.ย.62
ราคาทัวร์ : 11,999 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ : N2-ZTPE33-4D3N-CI

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour team01

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลสโก ครบสูตรตัวพ่อ] 6 วัน 4 คืน (ZTPE52)
หนานโถว , วัดเหวิ่นหวู่ , ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , นั่งกระเช้าพาโนราม่า , หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า , เจียอี้ , อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ , ไทจง , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) , ซีเหมินติง , อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

วันเดินทาง : วันที่ 25 - 30 กันยายน 2562 / 19 - 24 พฤศจิกายน 2562
ราคาทัวร์ : 21,878 บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
รหัสทัวร์ : N2- ZTPE52-6D4N-BR

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour team01

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก พาชิลตัวพ่อ] 4 วัน 2 คืน (ZTPE51)
หนานโถว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวิ่นหวู่ , ร้านชาอู่หลง , ไทจง , หมู่บ้านสายรุ้ง , ไทเป , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , Huashan 1914 Creative Park , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) , ซีเหมินติง , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

วันเดินทาง : วันที่ 04 - 07 กันยายน 2562 / 14 - 17 พฤศจิกายน 2562
ราคาทัวร์ : 14,878 บาท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
รหัสทัวร์ : N2-ZTPE51-4D2N-BR

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour team01

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป [เลสโก เคาท์ดาวน์สุดมันส์] 4 วัน 3 คืน (ZTPE12)
หนานโถว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวิ่นหวู่ , หมู่บ้านสายรุ้ง , ไทเป , อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ซีเหมินติง , ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2020 ชมพลุตึกไทเป 101 ณ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน , วัดหลงซาน

วันเดินทาง : วันที่ 29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 , 30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ : 21,878 บาท
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
รหัสทัวร์ : N2-ZTPE12-4D3N-VZ

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour team01

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ ศรีสุข 6 วัน 5 คืน (AD-88-NY-04)
เถาหยวน , เมืองเจียอี้ , หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ , นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน , เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน , ชิมชาอูหลง , ไถจง , หนานโถว , วัดเหวินหวู่ , ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไทเป , นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน , อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , ซีเหมินติง , วัดหลงซาน , ตึกไทเป 101

วันเดินทาง :  วันที่ 30 ธ.ค.62 - 4 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ :  37,900 บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ :  NAD-(AD-88-NY-04)-6D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top