ทัวร์ไต้หวัน

taiwan taipei tour05

  taiwan taipei tour team01

ทัวร์ไต้หวันชมดอกซากุระ ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5วัน3คืน (SL) AZTPE35 T-DED ROMANTIC IN TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เมืองไถจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ตั้นซุย – วัดเทียนหยวน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK

วันเดินทาง : 15 – 19,16 – 20,17 – 21,18 – 22,19 – 23,20 – 24,21 – 25,22 – 26,23 – 27,24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ,25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562,26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562,27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562,28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562 // 01 – 05,02 – 06,03 – 07,04 – 08,05 – 09,06 – 10,07 – 11,08 – 12,09 – 13,10 – 14 ,11 – 15 ,12 – 16 ,13 – 17 ,14 – 18,15 – 19 ,16 – 20 ,17 – 21 ,18 – 22,19 – 23 ,20 – 24 ,21 – 25 ,22 – 26 ,23 – 27 ,24 – 28 ,25 – 29,26 – 30 มีนาคม 2562

ราคาทัวร์ : 14,999   บาท 
สายการบิน  : ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
รหัสทัวร์ :   N2-AZTPE35-SL

downloadpdf addfriend addfriend

 

taiwan taipei tour02

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน BT-TPE01_BR

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน BT-TPE01_BR สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ●ผูหลี่ ● วัดจงไถซานซื่อ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ●วัดพระถังซำจั๋ง ●วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา●ไถจง ●ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ●ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ซีเหมินติง ● เมืองซินเป่ย  ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/-)

วันเดินทาง : 
วันที่ 13-17 มี.ค. 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 19,900
สายการบิน :  EVA AIR (BR)
รหัสทัวร์ : NBT-TPE01_BR-5D4N-BR

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour01

  taiwan taipei tour25

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5วัน3คืน (BR) AZTPE53 MIRACLE IN TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้-เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง-ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน – ย่านซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน

วันเดินทาง : 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562,17 – 21 กุมภาพันธ์ 2562,18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562,08 – 12 มีนาคม 2562,14 – 18 มีนาคม 2562,17 – 21 มีนาคม 2562,28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562,29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562,14 – 18 เมษายน 2562,16 – 20 เมษายน 2562,17 – 21 เมษายน 2562,19 – 23 เมษายน 2562,26 – 30 เมษายน 2562

ราคาทัวร์ : 19,999   บาท 
สายการบิน  :   Eva air(BR)
รหัสทัวร์ :   N2-AZTPE53-BR

downloadpdf addfriend addfriend

 

taiwan taipei tour20

ทัวร์ ไต้หวัน ไถจง 5 วัน 4 คืน (VZ) BT-TPE07_VZ_JAN-MAR19

กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • ไถจง • มิยาฮาร่าไอศกรีม • เจียอี้ • ตลาดกลางคืนเจียอี้ อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ไทเป • เจียงไคเช็ค • ชมผลิตภัณฑ์ • ปะการังแดง • ตึกไทเป101 • ซีเหมินติงร้านขนมพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • เส้นทางรถไฟสายผิงซี • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป

วันเดินทาง : 
วันที่ 21-25 ม.ค. 62,16 -20 ก.พ. 62,23-27 ก.พ., 02-06,09 -13 ,11-15,16 -20 ,25 -29 มี.ค. 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 14,900
สายการบิน :  VIETJET AIRWAY (VZ)
รหัสทัวร์ : NBT-TPE07_VZ-5D4N-(VZ)

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour11

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 2 คืน (SL) BT-TPE08_MAR19

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101–(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89)–วัดหลงซาน –ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง ร้านพายสัปปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี–ซือหลินไนท์มาเก็ท 

วันเดินทาง : 
วันที่  14 -17 ก.พ. 62 , 21-24 ก.พ. 62, 28 ก.พ. 62 -03 มี.ค. 62 / 07-10 มี.ค. 62, 14-17 มี.ค. 62 ,21 -24 มี.ค. 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 12,900
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ : NBT-(TPE-TG008)-4D2N-(SL)

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour20

ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ TAIWAN รอบเกาะครบ ไฮไลท์ไต้หวันทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว สุริยันจันทรา เกาสง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) Code : TPE-TG00810 ไฮไลท์ที่คุณไม่ควรพลาดรายการนี้ !!!  ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณบนอาหลี่ซันล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา อาบน้ำแร่แบบบรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพักโรงแรม 5 ดาวไต้หวัน พักใน EDA WORLD อาณาจักรครบทุกความบันเทิง ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เมืองเกาสง อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน ชมความงามธรรมชาติที่ .. อุทยานเย๋หลิ่ว นั่งรถไฟทั้ง 3 Gen ของไต้หวัน รถไฟโบราณอาหลี่ซัน,รถไฟหัวจรวด HSR,รถไฟด่วน TRA พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 อาหารพิเศษ !! พระกระโดดกำแพง , สุกี้ ชาบูไต้หวัน Takao , กุ้งมังกรไต้หวัน


วันเดินทาง : 
วันที่ 12 – 17 เม.ย. 62 , 13 – 18 เม.ย. 62 (สงกรานต์) 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 42,888 .
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N5-(TPE-TG008)-6D5N-(TG)

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour05

ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EP.2 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR) Code TPE-BR007  พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86
• ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา บนเรือยอร์ชแบบส่วนตัว
• อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว
• สายการบิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวมาตรฐานโลก น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก


วันเดินทาง : 
วันที่ 24 – 28 เม.ย. 62 , 30 เม.ย. 62
วันที่ 06 – 10 พ.ค. 62 , 22 – 26 พ.ค. 62 
วันที่ 08 – 12 มิ.ย. 62 , 14 – 18 มิ.ย. , 18 – 22 มิ.ย. 62 


ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 16,888 บาท
สายการบิน :  EVA Air (BR)
รหัสทัวร์ : N5-(TPE-BR007)-5D3N-(BR)

downloadpdf  addfriend

XW T34 Ads

ทัวร์ไต้หวัน W-T34:ไต้หวัน-หมู่บ้านสายรุ้งวัดเทียนหยวนหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋งชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ  ชมวัดเทียนหยวน เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามจุดหนึ่งในไต้หวัน เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่นปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟกรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต

เมนูพิเศษ: บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา
พัก: เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน
เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG


วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2562  / มีนาคม 2562 / เมษายน 2562    
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 / 17 - 21,20 - 24,21 - 25,22 - 26,27 Feb - 03 Mar,28 Feb - 04 มีนาคม 2562 / 01 - 05,02 - 06 มีนาคม 2562 / 03 - 07,04 - 08 มีนาคม 2562 / 05 - 09,06 - 10,07 - 11,08 - 12 ,09 - 13,10 - 14 มีนาคม 2562 / 11 - 15 มีนาคม 2562 / 12 - 16,13 - 17,14 - 18,15 - 19,16 - 20,17 - 21 มีนาคม 2562 / 18 - 22มีนาคม 2562 / 19 - 23,20 - 24,21 - 25,22 - 26,23 - 27 มีนาคม 2562 / 24 - 28 ,25 - 29 มีนาคม 2562 / 26 - 30 มีนาคม 2562 


ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 16,888 บาท
สายการบิน :  VIETJET AIR
รหัสทัวร์ : NBS-(W-T34)-5D4N-(VZ)

downloadpdf  addfriend

VZ12

ทัวร์ไต้หวัน VZ12 :ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 

VZ12:ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทเป อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง

พักโรงแรม ไทเป2คืน ไทจง1คืน เจี๊ยอี้ 1คืน
เมนูเลิศ >>บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว สเต๊กสลัดบาร์
เดินทางโดยสายการบิน Vietjet Air(VZ) น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์–มีนาคม62


วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2562  / มีนาคม 2562 / เมษายน 2562    
18 - 22 ,20 - 24,25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2019 / 27 Feb - 03 มี.ค. 2019 / 02 - 06,06 - 10,09 - 13,11 - 15,18 - 22,23 - 27,25 - 29,30 มี.ค. - 03 เม.ย. 2019  

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 16,888 บาท
สายการบิน :  VIETJET AIR
รหัสทัวร์ : NBS-(VZ12)-4D3N-(VZ)

downloadpdf  addfriend

AZTPE53

ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์สงกรานต์ 2562 / 2019  (AZTPE53)T-DED MIRACLE IN TAIWAN 5D4N BY BR บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว 1 คืน) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป101 เที่ยว 3 อุทยาน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย่หลิว หยางหมิงซาน ซีเหมินติง หมูบ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิเศษเมนูเด็ด!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง พิเศษ!!นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เดินทาง มกราคม - เมษายน 2562

วันเดินทาง : 10 – 14 ,24 – 28 ,27 – 31 มกราคม 2562 / 14 – 18 , 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562  / 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 / 08 – 12, 17 – 21 มีนาคม 2562 / 14 – 18 มี.ค. ,28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 / 29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 / 14 – 18 เมษายน 2562 / 16 – 20 ,17 – 21,19 – 23 เมษายน 2562 / 26 – 30 เมษายน 2562 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  19,999 บาท

สายการบิน :  EVA Air (BR)
รหัสทัวร์ : N2-(AZTPE53)-5D4N-(BR)

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top