ทัวร์ไต้หวัน

taiwan taipei tour29

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ [ซุปตาร์… ทะลุมาเลย อิอิ] 4D3N (CITPE01) ก.พ. - ต.ค. 63
- นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน
- แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring
- ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
- อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
- ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียเอี้ย ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
- พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
- ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : วันที่ 16 - 19 , 18 - 21 , 23 - 26 , 25 - 28 มี.ค. / 20 - 23 เม.ย. / 05 - 08 , 08 - 11 , 14 - 17 , 18 - 21 , 21 - 24 พ.ค. / 29 พ.ค. - 01 มิ.ย. / 04 - 07 , 08 - 11 , 16 - 19 มิ.ย. / 02 - 05 , 09 - 12 , 16 - 19 , 23 - 26 , 28 - 31 ก.ค. / 30 ก.ค. - 02 ส.ค. / 04 – 07 , 06 - 09 , 10 - 13 , 18 - 21 , 21 - 24 ส.ค. / 03 - 06 , 07 - 10 , 17 - 20 ก.ย. / 29 ก.ย. - 02 ต.ค. / 13 - 16 , 19 - 22 ต.ค. 2563

ราคาทัวร์ : 14,888 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ : NTN-CITPE01-4D3N-CI

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour10

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN เที่ยวครบ.....เต็มอิ่ม 6DAYS 4NIGHTS (BT-TPE04) ก.พ. - มิ.ย. 63
- ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
- ตึก TAIPEI 101 วัดหลงซาน
- อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วันเดินทาง : วันที่ 04 - 09 , 05 - 10 , 11 - 16 , 12 - 17 , 18 - 23 , 19 - 24 ก.พ. / 25 ก.พ.-01 มี.ค. / 26 ก.พ.- 02 มี.ค. / 03 - 08 , 04 - 09 , 10 - 15 , 11 - 16 , 17 - 22 , 18 - 23 , 24 - 29 , 25 - 30 มี.ค / 31 มี.ค.-05 เม.ย. / 01 - 06 , 07 - 12 , 08 - 13 , 09 - 14 , 10 - 15 , 21- 26 , 22 - 27 เม.ย. / 28 เม.ย.-03 พ.ค. / 29 เม.ย.-04 พ.ค. / 02 - 07 , 05 - 10 , 12 - 17 , 19 - 24 , 20 - 25 , 26 - 31 พ.ค. / 27 พ.ค.-01 มิ.ย. / 02 - 07 , 09 - 14 , 10 - 15 , 16 - 21 , 17 - 22 , 23 - 28 , 24 - 29 มิ.ย.63

ราคาทัวร์ : 16,900บาท

สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ : NBT-BT-TPE04-6D4N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour39

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ARISHAN 5DAYS 3NIGHTS (BT-TPE03) ก.พ. - มิ.ย. 63
- เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน
- อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- TAIPEI 101 อนุสนณ์สถานเจียงไคเช็ค

วันเดินทาง :  วันที่ 14 - 18 , 21 - 25 , 24 - 28 ก.พ. / 28 ก.พ.-03 มี.ค. / 02 - 06 , 06 - 10 , 09 - 13 , 13 - 17 , 16 - 20 , 20 - 24 , 23 - 27 , 27 - 31 มี.ค. / 30 มี.ค.- 03 เม.ย. / 03 - 07 , 04 - 08 , 05 - 09 , 06 - 10 , 12 - 16 , 13 - 17 , 14 - 18 , 17 - 21 , 20 - 24 , 24 - 28 เม.ย. / 27 เม.ย.-01 พ.ค. / 01 - 05 , 04 - 08 , 11 - 15 , 15 - 19 , 18 - 22 , 20 - 24 , 22 - 26 , 25 - 29 พ.ค. / 29 พ.ค.-02 มิ.ย. / 01 - 05 , 08 - 12 , 12 - 16 , 15 - 19 , 19- 23 , 22 - 26 , 26 - 30 มิ.ย.63
ราคาทัวร์ :  12,999 บาท
สายการบิน :  THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ :  NBT-BT-TPE03-5D3N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour28

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI 5DAYS 3NIGHTS (BT-TPE02) ก.พ. - มิ.ย. 63
- ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดดังกลางคืนชื่อดัง

วันเดินทาง :  วันที่ 14 - 18 , 21 - 25 , 24 - 28 ก.พ. / 28 ก.พ.-03 มี.ค. / 02 - 06 , 06 - 10 , 09 - 13 , 13 - 17 , 16 - 20 , 20 - 24 , 23 - 27 , 27 - 31 มี.ค. / 30 มี.ค.-03 เม.ย. / 03 - 07 , 04 - 08 , 05 - 09 , 06 - 10 , 12 - 16 , 13 - 17 , 14 - 18 , 17 - 21 , 20 - 24 , 24 - 28 เม.ย. / 27 เม.ย.-01 พ.ค. / 01 - 05 , 04 - 08 , 11 - 15 , 15 - 19 , 18 - 22 , 20 - 24 , 22 - 26 , 25 - 29 พ.ค. / 29 พ.ค.-02 มิ.ย. / 01 - 05 , 08 - 12 , 12 - 16 , 15 - 19 , 19 - 23 , 22 - 26 , 26 - 30 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์ :  11,999บาท
สายการบิน :  THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ :  NBT-BT-TPE02-5D3N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour team01

ทัวร์ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน 4DAYS 2NIGHTS (GQ1TPE-XW009) ก.พ. - มี.ค. 63

ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว
Beitou Hot Springs Park | ซื่อหลินกวนตี๋| ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง

วันเดินทาง : วันที่ 11-14 , 17-20 , 23-26 , 25-28 ก.พ. / 27 ก.พ. – 01 มี.ค. / 08-11 มี.ค. / 10-13 มี.ค. / 12-15 , 22-25 , 24-27 มี.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 10,888 บาท
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
รหัสทัวร์ : N5-GQ1TPE-XW009-4D2-XW

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour34

ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5DAYS 4NIGHTS (GQ1TPE-XW008) ก.พ. - มี.ค. 63
ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ตลาดปลา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย

วันเดินทาง :  วันที่ 01-05 , 03-07 , 05-09 , 07-11 , 09-13 , 11-15 , 13-17 , 15-19 , 17-21 , 19-23 , 21-25 , 23-27 ก.พ. / 25-29 ก.พ. / 27 ก.พ. - 02 มี.ค. / 29 ก.พ. -04 มี.ค. / 02-06 , 04-08 , 06-10 , 08-12 ,10-14 , 12-16 , 14-18 , 16-20 , 18-22 , 20-24 , 22-26 , 24-28 มี.ค. 63
ราคาทัวร์ :  12,888 บาท
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)
รหัสทัวร์ :  N5-GQ1TPE-XW008-5D4N-XW

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour39

ทัวร์ไต้หวัน Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน 5DAYS 4NIGHTS (GQ1TPE-TG002) ก.พ. - มี.ค. 63
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

วันเดินทาง :  วันที่ 12-16 ก.พ. / 26 ก.พ.-1 มี.ค. / 04-08 , 18-22 , 25-29 มี.ค. 63
ราคาทัวร์ :  20,999 บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ :  N5-GQ1TPE-TG002-5D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour28

ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4DAYS 3NIGHTS (GQ1TPE-CI001) ก.พ. - ก.ย. 63

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

วันเดินทาง : วันที่ 13-16 , 20-23 ก.พ. / 27 ก.พ.-1 มี.ค. / 05-08 , 19-22 มี.ค. / 16-19 , 19-22 , 23-26 เม.ย. / 30 เม.ย.-3 พ.ค. / 07-10 , 10-13 , 14-17 , 21-24 , 24-27 , 28-31 พ.ค. / 04-07 , 07-10 , 11-14 , 14-17 , 18-21 มิ.ย. / 02-05 , 05-08 , 09-12 , 12-15 , 16-19 , 19-22 , 23-26 , 26-29 ก.ค. / 30 ก.ค.-02 ส.ค. / 02-05 , 06-09 , 09-12 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 27-30 ส.ค. / 30 ส.ค.-02 ก.ย. / 03-06 , 06-09 , 10-13 , 13-16 , 17-20 , 20-23 , 24-27 , 27-30 ก.ย.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 14,888 บาท
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
รหัสทัวร์ : N5-GQ1TPE-CI001-4D3N-CI

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour05

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ เถิดเทิง 5DAYS 4NIGHTS (ADP-88-SK-01) เม.ย. 63

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง- ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - กระเช้าเมาคง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- พิเศษ..แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 1 คืน
- เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบูหมาล่า,เสี่ยวหลงเปา
- ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

วันเดินทาง :  วันที่ 10 – 14 เมษายน 2563

ราคาทัวร์ :  34,999 บาท

สายการบิน :  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ :  NAD-(ADP-88-SK-01)-5D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

taiwan taipei tour10

ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ บันเทิง 6DAYS 5NIGHTS (ADP-88-SK-02) เม.ย. 63
วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชา - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - ร้านสร้อย - ถ่ายรูป ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
- พิเศษ..แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 2 คืน
- เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบูหมาล่า,เสี่ยวหลงเปา
- ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

วันเดินทาง : วันที่ 10 – 15 เมษายน 2563

ราคาทัวร์ : 36,999 บาท

สายการบิน : Thai Aieways (TG)
รหัสทัวร์ : NAD-(ADP-88-SK-02)-6D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top