ทัวร์ไต้หวัน

taiwan taipei tour25ทัวร์ไต้หวัน2562 มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562 TPE47:T-DED GRAND TAIWAN 5D4N BY TG

วันเดินทางมกราคม 2562 - มิถุนายน 2562 
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 23,999 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-TPE47-5D4N

downloadpdf  addfriend

 

taiwan taipei tour02ทัวร์ไต้หวัน2562 TPE46:T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N BY TG มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562

วันเดินทางมกราคม 2562 - มิถุนายน 2562 
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 19,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-TPE46-4D3N

downloadpdf  addfriend

 

taiwan taipei tour03ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..ไทเป 4 วัน 2 คืน (BT-TPE08_SL) พ.ย. 61 /ธ.ค. 61 / ม.ค. 62
-วันเดินทาง :  พ.ย. 61 /ธ.ค. 61 / ม.ค. 62

01-04 พ.ย. 61 : ราคา 12,900
08-11 พ.ย. 61 : ราคา 12,900
15-18 พ.ย. 61 : ราคา 12,900
22-25 พ.ย. 61 : ราคา 12,900
29-02 ธ.ค. 61 : ราคา 12,900
06-09 ธ.ค. 61 : ราคา 14,900
13-16 ธ.ค. 61 : ราคา 12,900
21-24 ธ.ค. 61 : ราคา 12,900
27-30 ธ.ค. 61 : ราคา 16,900
03-06 ม.ค. 62 : ราคา 12,900
10-13 ม.ค. 62 : ราคา 12,900
17-20 ม.ค. 62 : ราคา 12,900
24-27 ม.ค. 62 : ราคา 12,900

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   12,900
สายการบิน : THAI LION AIR (SL) 
รหัสทัวร์ :   NBT-TPE08_SL-5D3N-SL

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ไต้หวัน  ปีใหม่2019 TAIWAN 4D 3N (TG)ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่2019 TAIWAN 4D 3N (TG) 
โหลดรายการ   http://bit.ly/2C5SbDs 

วันเดินทาง :   05 - 08/08 - 11 DEC'18 / 29 - 01 JAN'19 ปีใหม่2019
ราคาทัวร์  :    38,900
สายการบิน :การบินไทย TG
รหัสทัวร์ :   N15-T01_3-4D4N-(TG)

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน (BT-TPE01_BR) ต.ค. 61 / พ.ย. 61/ ธ.ค. 61taiwan taipei tour team01

-วันเดินทาง :  พฤศจิกายน 2561
11-15 ต.ค. 61 : ราคา 19,900
07-11 พ.ย. 61 : ราคา 20,900
14-18 พ.ย. 61 : ราคา 20,900
28-02 ธ.ค. 61 : ราคา 20,900

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  14,999
สายการบิน : EVA AIR(BR
รหัสทัวร์ :   NBT-BT-TPE01_BR-5D3N-BR

downloadpdf  addfriend

TPE03

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่2019 TPE02 XW TAIWAN ดีย์ เว้ย เห้ย 5D3N (XW)  ตุลาคม -ธันวาคม-มกราคม 2562
ไฮไลท์  ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น + ตึกไทเป 101

วันเดินทาง : ธันวาคม-มกราคม 2562
03-08 ธันวาคม 61 :ราคา 22,999
04-09 ธันวาคม 61 :ราคา 22,999
05-10 ธันวาคม 61 :ราคา 22,999
20-25 ธันวาคม 61 :ราคา 21,999
21-26 ธันวาคม 61 :ราคา 21,999
27 ธ.ค 61 – 1 ม.ค 62 :ราคา 29,999
28 ธ.ค 61 – 2 ม.ค 62 :ราคา 29,999
29 ธ.ค 61 – 3 ม.ค 62 :ราคา 29,999
30 ธ.ค 61 – 4 ม.ค 62 :ราคา 25,999
30 ธ.ค 61 – 4 ม.ค 62 :ราคา 25,999

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   19,999 -25,999 บาท  
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
รหัสทัวร์ :   NGS-(TPE03)-6D4N-(XW)

downloadpdf  addfriend

TPE02

ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่2019 TPE02 XW TAIWAN ดีย์ เว้ย เห้ย 5D3N (XW) ตุลาคม - ธันวาคม
ไฮไลท์
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา + หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น + ตึกไทเป 101

วันเดินทาง :  ตุลาคม2561 -ธันวาคม 2561 -มกราคม 2562
10 – 14 ตุลาคม 61 :ราคา 17,999
11 - 15 ตุลาคม 61 / 12 – 16 ตุลาคม61 :ราคา 19,999
16 - 20 ตุลาคม 61 :ราคา 15,999
17 - 21 ตุลาคม 61 :ราคา 17,999
19 – 23 ตุลาคม 61 :ราคา 19,999
20 – 24 ตุลาคม 61 :ราคา 18,999
31 ตุลาคม–04 พฤศจิกายน 61 :ราคา 16,999
07 - 11 พฤศจิกายน 61 / 21 - 25พฤศจิกายน 61  :ราคา 16,999
05 - 09 ธันวาคม 61 / 06 - 10 ธันวาคม 61  :ราคา 19,999
21 - 25 /23 - 27 / 24 - 28 ธันวาคม 61 ธันวาคม 61  :ราคา 17,999
28 ธันวาคม-01มกราคม 62 :ราคา 25,999
29 ธันวาคม-02มกราคม 62 :ราคา 25,999
30 ธันวาคม-03มกราคม 62 :ราคา 25,999
31 ธันวาคม-04มกราคม 62 :ราคา 22,999

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   15,999 -25,999 บาท  
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
รหัสทัวร์ :   NGS-(TPE02)-5D3N-(XW)

downloadpdf  addfriend

TPE01

 ทัวร์ไต้หวัน (TPE01)TAIWAN ปัง เว้ย เห้ย 5D4N (TG) ตุลาคม - ธันวาคม61 ไฮไลท์เที่ยวครบ 3 อุทยาน + พักโรงแรมน้ำแร่ 2 คืน + ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา

วันเดินทาง :  วันที่ 12-16 ตุลาคม 61 :ราคา 29,999
17-21 ตุลาคม 61 :ราคา 27,999
02-06 พฤศจิกายน 61 :ราคา 26,999
16-20 พฤศจิกายน 61 :ราคา 26,999
21-25 พฤศจิกายน 61 :ราคา 27,999
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 61 :ราคา 27,999
01-05 ธันวาคม 61 :ราคา 29,999
02-06 ธันวาคม 61 :ราคา 29,999
05-09 ธันวาคม 61 :ราคา 29,999
08-12 ธันวาคม 61 :ราคา 29,999
20-24 ธันวาคม 61 :ราคา 27,999
26-30 ธันวาคม 61 :ราคา 31,999

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   27,999 บาท  
สายการบิน : สายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :   NGS-(TPE01)-5D4N-(TG)

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour14ทัวร์ไต้หวัน (เทศกาลปีใหม่) ไต้หวันปีใหม่ บานเย็น 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินTHAI AIRWAYS (TG) ธ.ค.2561-ปีใหม่2562
สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์)- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถฉานซื่อ -ชิมชาอู่หลง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อย GERMANIUM - อุทยานเย๋หลิ่ว

วันเดินทางวันที่ 30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 ปีใหม่


ราคาทัวร์    :  35,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : NAD-(NY-07)-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend

taiwan taipei tour05ทัวร์ไต้หวัน (เทศกาลปีใหม่) ไต้หวันเคาท์ดาวน์ กุหลาบ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินTHAI AIRWAYS (TG) ธ.ค.2561-ปีใหม่2562
สวนดอกไม้จงเซ่อ - หนานโถว – วัดเหวินหวู่ - สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า-กระเช้าพาโนรามา - ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อย GERMANIUM - ตลาดปลาไทเป - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – วัดจูหลินซาน- สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์) - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

วันเดินทางวันที่ 29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 ปีใหม่

ราคาทัวร์    :  41,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : NAD-(NY-06)-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top