ทัวร์เวียดนาม

HAN16  (SEP-DEC 18)  BEAUTY SAPA HANOI 4D 3N ทัวร์ซาปาปีใหม่2019 -HAN16 - (SEP-DEC 18) BEAUTY SAPA HANOI 4D 3N โดยสายการบิน VIETJET AIR(VJ) HAN16 ก.ค.-ธ.ค.2561
ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ ชม ทำเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน ชม วัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก นั่งกระเช้าฟานซปัน ชมนํ้าตกสีนํ้าเงิน ชมหมู่บ้านก๊าตก๊าตก๊าต ชมภูเขาปากมังกร

วันเดินทาง : วันที่ :: 06 – 09 , 14 – 17 , 20 – 23 กันยายน 2561 ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561 ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 04 – 07 ตุลาคม 2561 ราคา 10,888 บาท
วันที่ :: 12 – 15 , 13 – 16 , 20 – 23 ตุลาคม 2561 ราคา 11,888 บาท
วันที่ :: 26 – 29 ตุลาคม 2561 ราคา 10,888 บาท
วันที่ :: 01 – 04 , 09 – 12 , 15 – 18 , 23 – 26 พฤศจิกายน 2561 ราคา 10,888 บาท
วันที่ :: 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 ราคา 10,888 บาท
วันที่ :: 07 – 10 ธันวาคม 2561 ราคา 12,888 บาท
วันที่ :: 08 – 11 ธันวาคม 2561 12,888 บาท
วันที่ :: 14 – 17 ธันวาคม 2561 ราคา 11,888 บาท
วันที่ :: 20 – 23 ธันวาคม 2561 ราคา 11,888 บาท
วันที่ :: 28 – 31 ธันวาคม 2561 ราคา 13,888 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  9,888 - 13,888 บาท
สายการบิน : VIETJET AIR(VJ)
รหัสทัวร์ :   N2-(HAN16)-4D3N-VJ

downloadpdf  addfriend

 

 

GO1DAD PG001

เวียดนามกลางดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) GO1DAD-PG001 มิ.ย.- ต.ค.2561
“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง 1. เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย 2. เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง 3. เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ 4. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 5. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม 6. ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม 7. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 8. FREE WIFI ON BUS


วันเดินทาง : ;
วันที่ 29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม2561 : 13,900.-
10-13 สิงหาคม 2561 : 16,900.-
24-27 สิงหาคม 2561 : 13,900.-
31 สิงหาคม-03 กันยายน 2561 : 13,900.-
07-10 กันยายน 2561 : 13,900.-
14-17 กันยายน 2561 : 13,900.-
21-24 กันยายน 2561 : 13,900.-
28 กันยายน-01 ตุลาคม 2561 : 13,900.-
5-8 ตุลาคม 2561 : 13,900.-
12-15 ตุลาคม 2561 : 15,900
19-22 ตุลาคม 2561 : 15,900

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  13,900 -  16,900 บาท

สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์ (PG)
รหัสทัวร์ :   N5-DAD-PG001-4D3N-PG

downloadpdf  addfriend

vietnam trip29

เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GO1DAD-FD004 มิ.ย.- พ.ย.2561
“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง * เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ * ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก * นั่งรถสามล้อ ชมเมืองดานัง ชมวิถีการใช้ชีวิต และบ้านเมือง ของชาวดานังเวียดนาม * ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน * FREE WIFI ON BUS

วันเดินทาง :   วันที่ :: วันที่ 23-25 มิถุนายน 2561  : 10,900.-
วันที่ 30 มิถุนายน -02 กรกฎาคม 2561  : 11,900.-
วันที่ 07-09 กรกฎาคม 2561   : 11,900.-
วันที่ 04-06 สิงหาคม 2561   : 11,900.-
วันที่ 01-03, 08-10 , 15-17 , 22-24 , 28-30 กันยายน 2561   :  11,900.-
วันที่ 29 กันยายน -01 ตุลาคม 2561 : 11,900.-
วันที่ 06-08 ตุลาคม 2561  :  11,900.-
วันที่ 04-06 พฤศจิกายน 2561    :  11,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  10,900-11,900  บาท
สายการบิน : การบินแอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ :   N5-DAD-FD004-3D2N-FD

downloadpdf  addfriend

vietnam team tour04

ทัวร์เวียดนาม FOREST in DALAT 3 วัน 2 คืน THAI VIETJET AIR (VZ)(SGN08)(พ.ค.-ต.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ นั่งรถราง ROLLER COASTER ชมน้ำตก DATANLA วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูร้อน CRAZY HOUSE สถานีรถไฟเก่า วัดหลิงเฝือก โบสถ์รูปไก่ นั่ง CABLE CAR ชมวิวเมืองดาลัท ชมฟาร์มเลี้ยงชะมด

วันเดินทาง :  วันที่ :: 18 – 20 พฤษภาคม 2561 : ราคา 7,888 บาท
วันที่ :: 15 – 17 มิถุนายน , 29 มิถุนายน- 01 กรกฏาคม 2561: ราคา 8,888 บาท
วันที่ :: 07 – 09 , 14-16 กรกฏาคม 2561 : ราคา 8,888 บาท
วันที่ :: 11 – 13 , 18-20 , 25-27 กรกฏาคม 2561 : ราคา 7,888 บาท
วันที่ :: 08 – 10 , 22-24 สิงหาคม 2561 : ราคา 7,888 บาท
วันที่ :: 18 – 20 สิงหาคม 2561 : ราคา 8,888 บาท
วันที่ :: 31 สิงหาคม - 02 กันยายน 2561 : ราคา 8,888 บาท
วันที่ :: 01 – 03 , 08-10 , 15-17 , 22-24 กันยายน 2561 : ราคา 8,888 บาท
วันที่ :: 05-07 , 12-14 , 26-28 กันยายน 2561 : ราคา 7,888 บาท
วันที่ ::03-05 , 10-12 , 17-19 กันยายน 2561 : ราคา 9,888 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 7,888 - 9,888 บาท
สายการบิน : THAI VIETJET AIR (VZ)
รหัสทัวร์ :   N2-(SGN08)-3D2N-VZ

 

downloadpdf  addfriend

vietnam team tour11

FANSIPAN IN LOVE 4D 3N โดยสายการบินSingapore Airlines(SQ) HAN09 ก.ค.-ม.ค. 2562
ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ ชม ทำเนียบประธานาธิบดีอาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน ชม วัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก นั่งกระเช้าฟานซปัน ชมนํ้าตกสีนํ้าเงิน ชมหมู่บ้านก๊าตก๊าตก๊าต ชมภูเขาปากมังกร

วันเดินทาง : วันที่ ::  26 – 29 กรกฎาคม 2561 ราคา 15,888 บาท
วันที่ ::  01 – 04 กันยายน 2561 ราคา 12,888 บาท
วันที่ ::  13 – 16 ตุลาคม 2561 ราคา 15,888 บาท
วันที่ ::  20 – 23 ตุลาคม 2561 ราคา 15,888 บาท
วันที่ ::  10 - 13 พฤศจิกายน 2561 ราคา 13,888 บาท
วันที่ ::  17 – 20 พฤศจิกายน 2561 ราคา 13,888 บาท
วันที่ ::  24 – 27 พฤศจิกายน 2561 ราคา 13,888 บาท
วันที่ ::  02 – 05 ธันวาคม 2561 ราคา 14,888 บาท
วันที่ ::  08 – 11 ธันวาคม 2561 ราคา 15,888 บาท
วันที่ ::  29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 ราคา 19,888 บาท

 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  12,888 - 19,888 บาท
สายการบิน : Singapore Airlines(SQ)
รหัสทัวร์ :   N2-(HAN09)-4D3N-SQ

downloadpdf  addfriend

vietnam trip37

ทัวร์เวียดนาม ROMANTIC BANA HILL 4 วัน 3 คืน AIR ASIA (FD)(DAD03)(ก.พ.-ส.ค. 2561)
เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้ ดานัง ฮอยอัน พร้อมชิม เมนูพิเศษ "กุ้งมักร" พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม วัดเที่ยวมู่ สุสานจักรพรรคไคคิงห์ สะพานญี่ปุ่น Fantasy Park สะพานแห่งรัก สะพานมังกร

รายการ>> https://goo.gl/bz8BWB

วันเดินทาง : 
วันที่ :: 03 – 06 พฤษภาคม 2561 : ราคา 12,888 บาท
วันที่ :: 07 – 10 มิถุนายน 2561 : ราคา 12,888 บาท
วันที่ :: 19 – 22 กรกฎาคม 2561 : ราคา 12,888 บาท
วันที่ :: 09 – 12 สิงหาคม 2561 , 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 : ราคา 12,888 บาทราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  12,888   บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์ :   N2-(DAD03)-4D3N-FD

downloadpdf  addfriend

vietnam team tour02

DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D 3N โดยสายการบิน AirAsia(FD) SGN01 ก.ค.-ธ.ค.2561
พิพิธภัณฑ์สงคราม สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม ชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ชมสวนดอกไม้ สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ชม ทำเนียบรัฐบาล ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ทำเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย ชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือ ชม ไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม

วันเดินทาง : วันที่ :: 07 – 10 , 14 – 17 กรกฎาคม 2561 ราคา 11,888 บาท
วันที่ :: 27 – 30 กรกฎาคม 2561 ราคา 15,888 บาท

วันที่ :: 04 – 07 สิงหาคม 2561 ราคา 11,888 บาท
วันที่ :: 16 – 19 สิงหาคม 2561 ราคา 12,888 บาท
วันที่ :: 25 – 28 สิงหาคม 2561 ราคา 11,888 บาท
วันที่ :: 06 – 09 , 13 – 16 , 20 – 23 กันยายน 2561 ราคา 12,888 บาท
วันที่ :: 04 – 07 , 06 – 09 , 18 - 21 ตุลาคม 2561 ราคา 12,888 บาท
วันที่ :: 20 – 23 ตุลาคม 2561 ราคา 15,888 บาท

วันที่ :: 25 – 28 , 26 – 29 ตุลาคม 2561 ราคา 12,888 บาท
วันที่ :: 26 – 29 ตุลาคม 2561 ราคา 12,888 บาท
วันที่ :: 02 – 05 , 08 – 11 , 09 – 12 , 16 – 19 พฤศจิกายน 2561 ราคา 12,888 บาท
วันที่ :: 23 – 26 , 24 – 27 พฤศจิกายน 2561 ราคา 13,888 บาท
วันที่ :: 30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 ราคา 12,888 บาท
วันที่ :: 05 – 08 , 07 – 10 ธันวาคม 2561 ราคา 14,888 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  11,888 - 15,888 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์ :   N2-(SGN01)-4D3N-FD

downloadpdf  addfriend

vietnam team tour36

ทัวร์เวียดนาม BREEZES SOUTH VIETNAM 4 วัน 3 คืน VIETJET AIR (VJ)(SGN09)(พ.ค.-ต.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ เที่ยวเต็มอิ่มครบ 3 เมืองไฮไลท์ เข้าโฮจิมิน โบสถ์นอร์ทเทอดาม ไปรษณีย์กลาง พิพิธภัณฑ์สงคราม ตลาดเบนถั่น CRAZY HOUSE น้ำตก DATANLA ลำธารนางฟ้า DALAT FLOWER GARDEN ทะเลทรายขาว วัดตั๊กลัม นั่ง ROLLER COASTER ชมความสวยงามของน้ำตก

วันเดินทาง :  วันที่ :: 18 – 21 , 25-28 พฤษภาคม 2561 : ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 01 – 04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 มิถุนายน 2561 : ราคา 10,888 บาท
วันที่ :: 06 – 09 , 13-16 , 20-23 กรกฎาคม 2561 : ราคา 10,888 บาท
วันที่ :: 03 – 06 , 17-20 สิงหาคม 2561 : ราคา 10,888 บาท
วันที่ :: 24 – 27 สิงหาคม 2561 : ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 31 สิงหาคม - 03 กันยายน 2561 : ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 07 – 10 , 14-17 , 21-24 กันยายน 2561 : ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 28 กันยายน - 01 ตุลาคม 2561 : ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 05 – 08 ตุลาคม 2561 : ราคา 11,888 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  9,888 - 11,888 บาท
สายการบิน : VIETJET AIR (VJ)
รหัสทัวร์ :   N2-(SGN09)-4D3N-VJ

downloadpdf  addfriend

vietnam team tour01

FOREST IN DALAT 3D 2N โดยสายการบิน VIETJET AIR(VJ) SGN08 ก.ค.-ต.ค.2561
นั่งรถราง ROLLER COASTER ชมนํ้าตก DATANLA DALAT FLOWER GRADENS ชมวัดตั๊กลัม ชมพระราชวังฤดูร้อน CRAZY HOUSE ชมสถานีรถไฟเก่า ชมวัดหลิงเฝือก ชมโบสถ์รูปไก่

วันเดินทาง : วันที่ :: 07 – 09 กรกฏาคม 2561 ราคา 8,888 บาท
วันที่ :: 11 – 13 กรกฏาคม 2561 ราคา 7,888 บาท
วันที่ :: 14 – 16 กรกฏาคม 2561 ราคา 8,888 บาท
วันที่ :: 18 – 20 กรกฏาคม 2561 ราคา 7,888 บาท
วันที่ :: 25 – 27 กรกฏาคม 2561 ราคา 7,888 บาท
วันที่ :: 08 – 10 สิงหาคม 2561 ราคา 7,888 บาท
วันที่ :: 18 – 20 สิงหาคม 2561 ราคา 8,888 บาท

วันที่ :: 22 – 24 สิงหาคม 2561 ราคา 7,888 บาท
วันที่ :: 31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 ราคา 8,888 บาท
วันที่ :: 01 – 03 กันยายน 2561 ราคา 8,888 บาท
วันที่ :: 05 – 07 กันยายน 2561 ราคา 7,888 บาท
วันที่ :: 08 – 10 กันยายน 2561 ราคา 8,888 บาท
วันที่ :: 12 – 14 กันยายน 2561 ราคา 7,888 บาท
วันที่ :: 15 – 17 กันยายน 2561 ราคา 8,888 บาท

วันที่ :: 22 – 24 กันยายน 2561 ราคา 8,888 บาท
วันที่ :: 26 – 28 กันยายน 2561 ราคา 7,888 บาท
วันที่ :: 03 – 05 ตุลาคม 2561 ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 10 – 12 ตุลาคม 2561 ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 17 – 19 ตุลาคม 2561 ราคา 9,888 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 7,888 -9,888  บาท
สายการบิน : VIETJET AIR(VJ)
รหัสทัวร์ :   N2-(SGN08)-3D2N-VJ

downloadpdf  addfriend

vietnam trip29

ทัวร์เวียดนาม  MEMORIES DANANG 3 วัน 2 คืน AIR ASIA (FD)(DAD04)(พ.ค.-ส.ค. 2561) 
เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้ ดานัง ฮอยอัน ชมธรรมชาติ ล่องเรือกระดัง สนุกสนานกับการแสดง!! ล่องชมแม่น้ำหอม พระราชวังเว้ วัดเที่ยนมู่ สุสานจักรพรรดิไคติงห์ สะพานญี่ปุ่น สะพานมังกร วัดหลินอึ๋ง

รายการ>> https://goo.gl/FBENx2

วันเดินทาง :  วันที่ :: 12 – 14 , 19 – 21 พฤษภาคม 2561 : ราคา 11,888 บาท
วันที่ :: 15 – 17 มิถุนายน 2561 : ราคา 10,888 บาท
วันที่ :: 13 – 15 กรกฎาคม 2561 : ราคา 10,888 บาท
วันที่ :: 03 – 05 สิงหาคม 2561 : ราคา 10,888 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  10,888  บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์ :   N2-(DAD04)-3D2N-FD

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top