ทัวร์เวียดนามกลาง

BT VN082 VZ

ทัวร์เวียดนาม BT-VN082_VZ มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน VZ สะพานมังกร   ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม   เว้ – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์   บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :   วันที่  05 -08 ก.ค.62 , 12 -15 ก.ค.62 , 19 -22 ก.ค.62 , 02-05 ส.ค.62 , 30 ส.ค.62- 02 ก.ย.62 , 13-16 ก.ย.62 , 27 -30 ก.ย.62 , 04 -07 ต.ค.62 , 11 -14 ต.ค.62 , 18 -21 ต.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  11,900 บาท
สายการบิน :   VIETJET AIR (VZ)
รหัสทัวร์ :  NBT-BT-VN082_VZ-4D3N-(VZ)


downloadpdf  addfriend  addfriend

 

BT VN081 VZ

ทัวร์เวียดนาม BT-VN081_VZ มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน สนามบินดานัง – เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาด Dong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม  เว้ – เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์ บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร -ดานัง – ชอปปิงตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :   วันที่  06 -09 ,07 -10, 13-16, 21-24, 27-30 มิ.ย.62 // 05 -08 ,11 -14, 16 -19 ,17-20 , 19-22 , 25-28 , 27 -30 , 28- 31 ก.ค.62 // 29 ก.ค.62 -01 ส.ค.62 ,02 - 05,08-11,10-13 ,11-14 ,16-19 ,22 -25 ส.ค.62 // 29 ส.ค.62- 01 ก.ย.62, 30 ส.ค.62-02 ก.ย.62, 05-08 ก.ย.62, 13 -16 ก.ย.62, 19-22 ก.ย.62, 27 -30 ก.ย.62 , 03- 06 ต.ค.62 // 06- 09 ต.ค.62, 11 - 14 ,12 -15 ,17 - 20 ,20 - 23 ,23 - 26,25 - 28 ,26- 29 ,30- 03 พ.ย.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  11,900 บาท
สายการบิน :   VIETJET AIR (VZ)
รหัสทัวร์ :  NBT-BT-VN081_VZ-4D3N-(VZ)


downloadpdf  addfriend  addfriend

 

BT VN084 FD

ทัวร์เวียดนามกลาง BT-VN084_FD มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เที่ยวครบ บินคุ้ม เช้ากลับค่ำ 4 วัน 3 คืน ก.ค.- ต.ค. 62   พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เที่ยวครบ บินคุ้ม 4 วัน 3 คืน บิน FD พระราชวังหลวง • นั่งสามล้อซิโคล่ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดงบา • ล่องเรือน้ำหอม  สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • บาน่าฮิลล์ เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • วัดจีน • สะพานญี่ปุ่น • ศาลกวนอู ชมการแสดงโชว์ วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • วัดเกาได๋ • สะพานมังกร

วันเดินทาง :   วันที่ : 06 -09, 07-10 มิ.ย., 13 - 16 มิ.ย.,21- 24 , 27-30 มิ.ย.62 //  05-08 ก.ค. ,11 - 14 ก.ค., 16 - 19 ก.ค. , 17 - 20 ก.ค., 19 - 22 ก.ค., 25 - 28  , 27 - 30 ก.ค.62 , 28 - 31 ก.ค.62 , 29 ก.ค.62 -01 ส.ค.62 //  02 -05 ส.ค.62 , 08 - 11 ส.ค.62 , 10 - 13 ส.ค. , 11- 14 ส.ค. , 16 - 19 ส.ค., 22- 25 ส.ค , 29 - 01 ก.ย. , 30 - 02 ก.ย. 62  // 05- 08 ก.ย.62 , 13- 16 ก.ย.62 , 19 - 22 ก.ย.62 , 27-30 ก.ย.62 , 03 - 06 ต.ค.62 , 06 - 09 ต.ค.62 , 11 - 14 ต.ค.62 ,12 - 15 ต.ค.62,17 - 20 ต.ค.62 , 20 - 23 ต.ค.62 , 23 - 26 ต.ค.62 , 25 - 28 ต.ค.62 , 26- 29 ต.ค.62, 30 ต.ค.62 - 03 พ.ย. 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  13,900 บาท
สายการบิน :  Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ :  NBT-BT-VN084_FD-4D3N


downloadpdf  addfriend  addfriend

 

vietnam trip30

ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 11,900.- มนต์เสน่ห์แห่งบานาฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน พักโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮิลล์ 1 คืน โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) QE1DAD-VZ001

สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง

1. เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย และ พิเศษสุด พักโรงแรม 4 ดาว 1 คืน บน บานาฮิลล์
2. เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง
3.พิเศษ !! นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ซึ่งเป็นจุดเด่น
4. เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงาม
5. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
6. สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง
7. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ
8. ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม
9.FREE WIFI ON BUS

วันเดินทาง :  วันที 07-10 สิงหาคม 2562
วันที 12-15 ,16-19,24-27 สิงหาคม 2562
วันที 08-11 กันยายน 2562
วันที 07-10,12-15,21-24 กันยายน 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  11,900.-
สายการบิน :   VIETJET AIR (VZ)
รหัสทัวร์ : NB5-DAD-VZ001-4D3N 

downloadpdf  addfriend 

vietnam trip34ทัวร์เวียดนาม กลางดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) พฤษภาคม-กันยายน 62 

1.เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง
2. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
3. สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง
4. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน
5. ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม
6. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 7. FREE WIFI ON BUS

วันเดินทาง :  วันที่ 03-05,10-12,24-26 พ.ค.62  : ราคา  12,900 .-
วันที่ 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62 : ราค 12,900 .-
วันที่ 07-09,14-16,21-23,28-30 มิ.ย. 62  : ราคา 13,900 .-
วันที่ 05-07,12-14,19-21 ก.ค. 62 : ราคา  13,900 .-
วันที่ 26-28 ก.ค. 62  : ราคา 15,900 .-
วันที่ 02-04,16-18,23-25 ส.ค. 62 : ราคา 13,900 .-
วันที่ 10-12 ส.ค. 62 : ราคา 15,900 .-
วันที่ 30 ส.ค.01 ก.ย. 62  : ราคา 13,900 .-
วันที่ 06-08,13-15,20-22 ก.ย. 62 : ราคา  12,900 .-

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  12,900.-
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
รหัสทัวร์ : NB5-DAD-PG002-3D2N

downloadpdf  addfriend 

S 20955166

สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง 1. เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย และ พิเศษสุด พักโรงแรม 4 ดาว 1 คืน บน บานาฮิลล์ 2. เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ 3. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 4. สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง 5. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ 6. ได้ตื่นตากับ สวนน้ําพุร้อนเทิ่นไต่ สวนน้ํากลางหุบเขาบานา ผ่อนคลายไปกับการแช่บ่อออนเซ็น 7. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 8. FREE WIFI ON BUS

วันเดินทาง :  วันที่ 24-27 พ.ค. 62 // 21-24 มิ.ย. 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  15,900.-
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
รหัสทัวร์ : NB5-DAD-PG003-4D3N

downloadpdf  addfriend 

vietnam trip29

ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน FD พ.ค. - ส.ค.62
1.ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกและ พิเศษสุด พัก 1 คืน ใน บานาฮิลล์
2.สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง
3.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน
4.สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ที่ หมู่บ้านกั๊มทาน
5.FREE WIFI ON BUS

วันเดินทาง : วันที่ 31 พ.ค. - 02 มิ.ย./ 06-08,13-15, 20-22, 27-29 มิ.ย./ 04-06 ,11-13, 18-20, 25-27 ก.ค./ 01-03, 08-10 ส.ค.62
ราคาทัวร์เวียดนาม เริ่มต้น :  12,900  บาท
สายการบิน : Air Asia (FD)
Code: N5B-FD002-3D2N-FD


downloadpdf  addfriend  addfriend

 

S 20955166

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน PG พ.ค. - ก.ย.62
1.เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง
2.ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
3.สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง
4.ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน
5.ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม
6.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์
7.FREE WIFI ON BUS

วันเดินทาง : วันที่ 31 พ.ค.-02 มิ.ย./ 07-09,14-16,21-23,28-30 มิ.ย./ 05-07,12-14,19-21, 26-28 ก.ค./ 02-04,16-18,23-25, 10-12 ส.ค., 30 ส.ค.01 ก.ย./ 06-08,13-15, 20-22 ก.ย.62
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
สายการบิน : บินบางกอกแอร์เวย์ PG
Code : N5B-PG002-3D2N-PG 


downloadpdf  addfriend  addfriend

 

vietnam trip37ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการ บินบางกอกแอร์เวย์ (PG) พฤษภาคม-กันยายน 62  สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง 1. เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย และ พิเศษสุด พักโรงแรม 4 ดาว 1 คืน บน บานาฮิลล์ 2. เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง 3. เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงาม 4. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 5. สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง 6. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ 7. ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม 8. พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ 9. FREE WIFI ON BUS

วันเดินทาง :  วันที่ 31 พ.ค.-03 มิ.ย. 62 : ราคา 14,900 .-
วันทที่ 07-10 มิ.ย.62 : ราคา 14,900 .-
วันที่ 14-17 มิ.ย. 62 : ราคา 15,900 .-
วันที่ 28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62 : ราคา 15,900 .-
วันที่ 05-08,12-15,19-22 ก.ค. 62 : ราคา 15,900 .-
วันที่ 26-29 ก.ค. 62 : ราคา 17,900 .-
วันที่ 02-05,16-19,23-26 ส.ค. 62 : ราคา 15,900 .-
วันที่ 10-13 ส.ค. 62 : ราคา 17,900 .-
วันที่ 30 ส.ค.02 ก.ย. 62 : ราคา 15,900 .-
วันที่ 06-09,13-16,20-23 ก.ย. 62 : ราคา 14,900 .-

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  14,900.-
สายการบิน :   Bangkok Airways (PG)
รหัสทัวร์ : NB5-DAD-PG001 PG-4D3N

downloadpdf  addfriend 

BT VN082 FD

ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามกลาง BT-VN082_FD มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บิน FD 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : วันที่ : 28 มิถุนายน -01 กรกฎาคม  2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  12,900 บาท
สายการบิน :  Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ :  NBT-ZDAD18-4D3N-FD


downloadpdf  addfriend  addfriend

 

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top