ทัวร์เวียดนามกลาง

S 20955166ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บิน FD 4 วัน 3 คืน ธันวาคม2561-มีนาคม2562  มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บิน FD 4 วัน 3 คืน
ไป : FD638 (16:40 - 18:20)
กลับ : FD639 (18:50 - 20:35)

วันเดินทาง ธันวาคม2561-มีนาคม2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  12,900  บาท
สายการบิน :  Thai Air Asia (FD)
จองทัวร์   NBT-VN082_FD-4D3N

downloadpdf addfriend

vietnam team tour12ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (18022) (VIT-CS03-SL) CLASSIC VIETNAM_HANOI-HALONG 3 DAYS 
วันเดินทางพ.ย. - มี.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   8,555  บาท
สายการบิน :ไลอ้อนแอร์ (SL)
จองทัวร์   N11-VIT-CS03-SL-3D2N

downloadpdf addfriend

S 20955166ทัวร์เวียดนาม BT-VN082_FD_DEC18-MAR19 ธันวาคม2561-มีนาคม2562
มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD

วันเดินทางธันวาคม2561-มีนาคม2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 12,900.- 15,900 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (XJ)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NBT-VN082_FD

downloadpdf  addfriend

S 20955166

ทัวร์เวียดนามบานาฮิลล์ PG06 - VIETNAM HUE DANANG HOIAN 4D3N ซุปตาร์ ติดดาว เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ บานาฮิลล์ติดดาว สัมผัสการบริการสุดพิเศษความสะดวกครบครัน ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง หรือสนามบินดานังล่องเรือมังกรพร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน ดินเนอร์จักรพรรดิ ล่องเรือผ่านแม่น้ำหอมนั่งกระเช้าบานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานทอง พระราชวังเว้ล่องเรือแม่น้ำหอม เมืองโบราณฮอยอัน ช้อปปิ้งตลาดฮาน วัดลินห์อึ๋ง มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

http://bit.ly/2CChgHk

วันเดินทาง : 10 – 13 พฤศจิกายน 2561

ราคาทัวร์เริ่มต้น  :  14,888
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS
รหัสทัวร์ :   NTTP-PG06

downloadpdf  addfriend

S 20955166

ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามบานาฮิลล์ VZ03 VIETNAM HUE-DANANG-HOIAN 4D3N ซุปตาร์ บานาฮิลล์ ยิ้มหวาน เวียดนามกลาง
เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน ซุปตาร์ บานาฮิลล์ ยิ้มหวาน 

วันเดินทาง : 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 

http://bit.ly/2RIQpOj 


ราคาทัวร์เริ่มต้น  :  10,999
สายการบิน : บินเวียดเจ๊ทแอร์เวย์ VZ
รหัสทัวร์ :   NTTP-VZ03

downloadpdf  addfriend

S 20955166

ทัวร์เวียดนามกลาง BT-ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน VZ ต.ค.61- ม.ค.62 
BT-VN081_VZ  สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาดDong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง-บาน่าฮิลล์ บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน

วันเดินทาง : ตุลาคม2561- มกราคม2562
19 -22 ต.ค.61 /20 -23 ต.ค.61/26 -29 ต.ค.61/02-05 พ.ย.61 / 09 -12 พ.ย.61/16 - 19 พ.ย.61 / 23 - 26 พ.ย.61/30 พ.ย.61 -03 ธ.ค.61/05-08 ธ.ค.61/07-10 ธ.ค.61/8-11 ธ.ค.61/14 - 17 ธ.ค.61/21- 24 ธ.ค.61 / 28 - 31 ธ.ค.61/29 ธ.ค.61- 01 ม.ค.62/04 -07 ม.ค.62/11 - 14 ม.ค.62/18 -21 ม.ค.62/25 -28 ม.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :
11,900.- 14,900
สายการบิน : บินเวียดเจ๊ทแอร์เวย์ VZ
รหัสทัวร์ :   NBT-VN081_VZ

downloadpdf  addfriend

ทวรปใหมบานาฮลล VZ02

ทัวร์ปีใหม่บานาฮิลล์ VZ02 - เวียดนามกลาง ปีใหม่ เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์ พาจักรพรรดิเคาท์ดาวน์บานาฮิลล์ (ราคา 15999)
-
วันเดินทาง :
29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 (ราคา) : 15,999
30 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 (ราคา) : 15,999
31 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 (ราคา) : 15,999

-
โดยสายการบิน VIETJET AIR สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค  ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮานมีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 15,999
สายการบิน : 
VIETJET AIR
รหัสทัวร์ :  
NTP-VZ02-(VZ)

downloadpdf  addfriend

vz01

ทัวร์ปีใหม่  เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน ซุปตาร์.. บานาฮิลล์จักรพรรดิ
กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562

-
โดยสายการบิน VIETJET AIR
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี
นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์
ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 10,999 
สายการบิน : 
VIETJET AIR
รหัสทัวร์ :  
NTP-VZ01-(VZ)

downloadpdf  addfriend

PG03

PG03 - เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์บานาฮิลล์ ภาค 2
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเช้าบานาฮิลล์ – บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) – นอนพักที่บานาฮิลล์-บานาฮิลล์ – เมืองลังโก  พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) – ล่องเรือแม่น้ำหอม เว้ – ล่องเรือมังกรสักการะวัดเทียนมู่ – สะพานมังกร – หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน – ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน

วันเดินทาง :
24-27 พฤศจิกายน 2561 รับได้4ที่
15-18 ธันวาคม 2561 รับได้1 ที่

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 14,888 บาท  
สายการบิน :  BANGKOK AIRWAYS
รหัสทัวร์ :   NTP-PG03-(PG)

downloadpdf  addfriend

 

PG01

PG01 - เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน เปิดตัวซุปตาร์ ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561 
โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYSสัมผัสการบริการสุดพิเศษความสะดวกครบครัน ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง หรือสนามบินดานังล่องเรือมังกรพร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน ล่องเรือผ่านแม่น้ำหอมตลาดดองบา ศูนย์รวมแฟชั่นเมืองเวียดนาม เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ วัดลินห์อึ๋ง มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : ตุลาคม 2561-ธันวาคม 2561
ราคา 13,888
ว่าง 2 ที่ >11-14 ตุลาคม 2561
ว่าง 6 ที่ > 02-05 ธันวาคม 2561
++++++
ราคา 12,888
ว่าง 25 ที่ >23-26 ตุลาคม 2561
ว่าง 4 ที่ > 04-07 พฤศจิกายน 2561
ว่าง 2 ที่ > 11-14 พฤศจิกายน 2561
ว่าง 5 ที่ > 17-20 พฤศจิกายน 2561
ว่าง 12 ที่ > 25-28 พฤศจิกายน 2561
ว่าง 10 ที่ > 16-19 ธันวาคม 2561
ว่าง 2 ที่ > 24-27 ธันวาคม 2561

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  10,888 บาท  บาท
สายการบิน :  BANGKOK AIRWAYS
รหัสทัวร์ :   NTP-PG01-(PG)

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top