ทัวร์เวียดนามกลาง

vietnam team tour46

ทัวร์เวียดนามกลาง เทศกาลปีใหม่ เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน (ซุปตาร์.. บานาฮิลล์ ส.ค.ส. สวีทฮาร์ท) 4วัน 3คืน (VZDAD11)
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์
ชมเมืองเว้ เมืองประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี
นั่งจักยานสามล้อชมเมืองเว้ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล
ชมอารยธรรมโบราณเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  วันที่ 27 - 30 , 28 - 31 ธ.ค.62 , 29 ธ.ค. - 01 ม.ค.63 , 30 ธ.ค. - 02 ม.ค.63, 31 ธ.ค. - 03 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020** // 01 - 04 ม.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  14,588  บาท
สายการบิน :  VIETJET AIR (VZ)
รหัสทัวร์ :  NTN-VZDAD11-4D3N-VZ

downloadpdf addfriend addfriend

vietnam team tour46

ทัวร์เวียดนาม ปีใหม่ 2020 (PGDAD03) เวียดนามกลาง เทศกาลปีใหม่ 2020 4D3N ซุปตาร์ Happy Bana Hills New Year (บินเช้า-กลับบ่าย) ดานัง – เมืองเว้– วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือ แม่น ้าหอม – ทานอาหารเย็นพร้อมแต่งชุดจักรพรรด  เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮลิ ล–์ กระเช้าลอยฟ้า – สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) บานาฮลิ ล์- สวนสนุก The Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – วดัฟุกเกยี๋ น - สะพานญี่ปุ่ น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร -เมืองดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง

วันเดินทาง :  วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2562 : ราคา 17,888
30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563  : ราคา 20,888  
31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563  : ราคา 20,888

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   17,888   บาท
สายการบิน :   BANGKOK AIRWAYS (PG)
รหัสทัวร์ : 
NTNP-(PGDAD03)-4D3N-(PG)

downloadpdf  addfriend  addfriend

vietnam team tour43

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน {รักสองเรา..พักบานาฮิลล์ } 4 วัน 3 คืน VZ (SXC15) กระเช้าบานาฮิลล์ , บานาฮิลล์ Fantasy Park , เมืองลังโก , วัดเทียนมู่ , พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) , ล่องเรือแม่น้ำหอม , เมืองเว้ , หมู่บ้านหินอ่อน , ฮอยอัน , เมืองโบราณฮอยอัน , หมู่บ้านกั๊มทาน , นั่งเรือกระด้งฮอยอัน , วัดฟุ๊กเกี๋ยน , บ้านโบราณ , สะพานญี่ปุ่น , ศาลกวนอู , เมืองดานัง , สะพานมังกร , วัดลินห์อึ๋ง

วันเดินทาง :  วันที่ 6-9, 12-15, 13-16, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 20-23, 26-29, 27-30, 28-31 ก.ค. / 9-12, 10-13, 11-14, 12-15, 21-24 ส.ค. / 12-15, 14-17, 15-18, 18-21, 22-25, 23-26, 25-28, 26-29 ก.ย. / 6-9, 7-10, 9-12, 10-13, 12-15, 14-17, 15-18, 18-21, 19-22, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 26-29, 27-30, 28-31 ต.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   9,999  บาท
สายการบิน :  VIETJET AIR (VZ)
รหัสทัวร์ : 
NAST-SXC15-4D3N-VZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

vietnam team tour40

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ซุปตาร์.. บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME 4วัน 3คืน (DAD07)
โดยสายการบิน VIETJET AIR
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์
ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  วันที่ 03-06, 07-10, 13-16, 17-20, 19-22, 27-30, 28-31 ก.ค., 31 ก.ค.-03 ส.ค. / 04-07, 10-13, 11-14, 14-17, 18-21, 24-27, 25-28, 28-31 ส.ค., 30 ส.ค.-02 ก.ย. / 04-07, 07-10, 11-14, 14-17, 18-21, 21-24, 22-25, 27-30 ก.ย., 28 ก.ย.-01 ต.ค. / 02-05, 05-08, 09-12, 12-15, 13-16, 16-19, 19-22, 20-23, 23-26 ต.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   11,999  บาท
สายการบิน :  VIETJET AIR (VZ)
รหัสทัวร์ : 
NTP-DAD07-4D3N-VZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

vietnam team tour40

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ แช่ออนเซ็น ซุปตาร์.. ราชินีออนเซ็น 4วัน 3คืน (PGDAD02)
โดยสายการบิน Bangkok Airways
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่
เพลิดเพลินเครื่องเล่นมามายใน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค และความสวยงามของ
สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์
ตื่นตากับ สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ สวนน้ำกลางหุบเขาบานา ผ่อนคลายไปกับการแช่บ่อออนเซ็น
ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
พัก 4 ดาวทุกคืน มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  วันที่ 02-05, 04-07, 06-09, 08-11, 13-16, 15-18, 17-20, 19-22, 21-24, 23-26, 27-30 ต.ค., 29 ต.ค. - 01 พ.ย., 31 ต.ค. - 03 พ.ย. // 03-06, 05-08, 07-10, 10-13, 12-15, 14-17, 16-19, 18-21, 20-23, 23-26, 25-28, 27-30 พ.ย., 29 พ.ย.-02 ธ.ค. // 01-04, 03-06, 07-10, 09-12, 11-14, 13-16, 15-18, 17-20, 19-22, 22-25, 24-27 ธ.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   13,888  บาท
สายการบิน :  Bangkok Airways (PG)
รหัสทัวร์ :  NTP-PGDAD02-4D3N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

vietnam team tour40

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 2 คืน ซุปตาร์.. ราชาบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (PGDAD01)
โดยสายการบิน Bangkok Airways สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่ ชมอุโมงค์เก็บไวน์สุดคลาสสิก เพลิดเพลินเครื่องเล่นมากมายในสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คสุดฮอต สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์
สักการะพระองค์ใหญ่ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์เต็มอิ่ม 2 คืน สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน
นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  วันที่  01 - 04, 03 - 06, 05 - 08, 07 - 10, 09 - 12, 14-17, 16-19, 18-21, 20-23, 22-25, 26-29, 28 - 31 ต.ค., 30 ต.ค. - 02 พ.ย. // 02 - 05, 04 - 07, 06 - 09, 09 - 12, 11 - 14, 13 - 16, 15 - 18, 17 - 20, 19 - 22, 21 - 24, 24 - 27, 26 - 29 พ.ย., 28 พ.ย. - 01 ธ.ค., 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. // 02 - 05, 04 - 07, 08 - 11, 10 - 13, 12 - 15, 14 - 17, 16 - 19, 18 - 21, 21 - 24, 23 - 26, 25 - 28 ธ.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   13,888  บาท
สายการบิน :  Bangkok Airways (PG)
รหัสทัวร์ :  NTP-PGDAD01-4D3N-PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

vietnam team tour40

ทัวร์เวียดนามกลาง HAPPY VIETNAM ดานัง บาน่าฮิลล์ ซิลล์ ซิลล์ 4วัน 3คืน (VZ43-A04) ก.ค.-ก.ย.62
บาน่าฮิลล์ , นั่งกระเช้าไฟฟ้า , Golden Bridge , แฟนตาซีพาร์ค , เมืองดานัง , อุโมงค์หายเวิน , เมืองลังโก , ทะเลสาบลังโก , เมืองเว้ , พระราชวังไดนอย , ล่องเรือแม่น้ำหอม , เมืองเว้ , เจดีย์เทียนหมุ , เมืองดานัง , หมู่บ้านแกะสลักหิน , เมืองฮอยอัน , พายเรือกระด้ง , วัดหลินอึ๋ง

วันเดินทาง :  วันที่ 02-05, 04-07, 06-09, 09-12, 11-14, 13-16, 16-19, 18-21, 20-23, 23-26 ก.ค., 30 ก.ค.- 2 ส.ค. / 01 - 04, 03 - 06, 06 - 09, 08 - 11, 13 - 16, 15 - 18, 17 - 20, 20 - 23, 22 - 25, 24 - 27, 27 - 30 ส.ค., 29 ส.ค. - 1 ก.ย., 31 ส.ค. - 3 ก.ย. / 03 - 06, 05 - 08, 07 - 10, 10 - 13, 12 - 15, 14 - 17, 17 - 20, 19 - 22, 21 - 24, 24 - 27, 26 - 29 ก.ย., 28 ก.ย. - 1 ต.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  9,876 บาท
สายการบิน :  VIETJET AIR (VZ)
รหัสทัวร์ :  NHP-(VZ43-A04)-4D3N-VZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

BT VN082 PG

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ซุปตาร์.. บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU 4วัน 3คืน (VZDAD08) มิ.ย. - ต.ค.62
โดยสายการบิน VIETJET AIR
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์
ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  วันที่  01-04, 02-05, 07-10, 08-11, 09-12, 14-17, 15-18, 16-19, 21-24, 22-25, 27-30 มิ.ย., 28 มิ.ย. - 1 ก.ค., 29 มิ.ย. - 2 ก.ค., 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. // 05-08, 06-09, 07-10, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 ก.ค., 29 ก.ค. - 01 ส.ค. // 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 08-11, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 22-25, 23-26, 24-27, 25-28 ส.ค., 29 ส.ค. - 01 ก.ย., 30 ส.ค. - 02 ก.ย., 31 ส.ค. - 03 ก.ย. // 01-04, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 26-29, 27-30 ก.ย., 28 ก.ย. - 01 ต.ค., 29 ก.ย. - 02 ต.ค. // 01-04, 02-05, 03-06, 04-07, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, 23-26 ต.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  10,999 บาท
สายการบิน :  VIETJET AIR (VZ)
รหัสทัวร์ :  NTP-(VZDAD08)-4D3N-VZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

BT VN082 PG

ทัวร์เวียดนาม BT-VN082_PG มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บินPG 4 วัน 3 คืน
ไป : PG997 (16:20 - 18:05)
กลับ : PG998 (18:55 - 20:50)  
สนามบินดานัง • สะพานมังกร  ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–เจดีย์เทียนมู่–เว้–ล่องแม่น้ำหอม  เว้ – พระราชวังหลวง - นั่งสามล้อซิโคล่– ดานัง – บาน่าฮิลล์  บาน่าฮิลล์ • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ 

วันเดินทาง :   วันที่  :  21-24 มิ.ย. 62 , 28-01 ก.ค. 62
วันที่  : 05-08, 12-15 ,19-22 , 26-29 ก.ค. 62 // 02-05 , 09-12 , 23-26 ส.ค. 62
วันที่  : 30-02 , 06-09 ,13-16 , 20-23 , 27-30 ก.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  13,900 - 14,900  บาท
สายการบิน :  Bangkok Airway (PG)
รหัสทัวร์ :  NBT-VN082_PG

downloadpdf  addfriend  addfriend

BT VN081 PG

ทัวร์เวียดนามBT-VN081_PG มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน ดานัง  เว้ พระราชวังหลวง  ตลาดDong Ba  ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำ เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์  นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้  ดานัง บาน่าฮิลล์  วัดลินห์อึ้ง เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยน บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู สะพานมังกร ดานัง  ช้อปปิ้งตลาดฮาน

วันเดินทาง :   วันที่  มิ.ย. 62 :  14-17 ,21-24 มิ.ย. 62,28-01 ก.ค. 62
วันที่ ก.ค. 62 :  05-08,06-09,12-15, 13-16,14-17 ,19-22,26-29,27-30 ก.ค. 62
วันที่ ส.ค. 62 :  02-05,09-12,10-13 ,16-19 ,17-20 ,23-26 ส.ค. 62,30-02 ก.ย. 62
วันที่ ก.ย. 62 :  06-09 ,13-16 ,20-23 ก.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  13,900 - 14,900  บาท
สายการบิน :  Bangkok Airway (PG)
รหัสทัวร์ :  NBT-VN081_PG


downloadpdf  addfriend  addfriend

 

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top