ทัวร์เวียดนามเหนือ

vietnam trip11ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน SL (HAN03)
เมืองลาวไก , เมืองซาปา , หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต , น้ำตกสีเงิน , นั่งรถรางเมืองซาปา , นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน , เมืองฮานอย , ช้อปปิ้งถนน36สาย , เมืองนิงบิงห์ , ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก , ถ้ำตามก๊ก , เมืองฮาลอง , ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ , ถ้ำนางฟ้า , หมู่บ้านชาวประมง

วันเดินทาง :  วันที่ 19 - 22 เม.ย., 28 เม.ย. - 01 พ.ค./ 19 - 22 พ.ค./ 09 - 12, 23 - 26 มิ.ย./ 14 - 17, 28 - 31 ก.ค./ 09 - 12, 11 - 14 ส.ค., 30 ส.ค. - 02 ก.ย./ 13 - 16, 20 - 23, 27 - 30 ก.ย./ 04 - 07, 11 - 14, 13 - 16, 18 - 21, 20 - 23, 25 - 28 ต.ค./ 01 - 04, 08 - 11, 15 - 18, 22 - 25 พ.ย., 29 พ.ย. - 02 ธ.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  10,989  บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ :  NG25-HAN03-4D3N-SL

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

 

VNHAN05

เวียดนาม VNHAN05 เวียดนามเหนือ ฮานอย หมกเจาว์ ฮาลอง ซุปตาร์ ฮานอยอินเลิฟ เริ่มต้น 12888 เวียดนามเหนือ ฮานอย หมกเจาว์ ฮาลอง 5วัน4คืน ซุปตาร์...ฮานอย อินเลิฟ ไม้เมืองหนาวที่สวยงามของเมืองดาลัด  มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด บินตรงสู่ฮานอยโดยเวียดนาม แอร์ไลน์ สู่เมืองประวัติศาสตร์ ดินแดนมังกรหลับใหล เมืองหมกเจาว์เมืองหุบเขาแห่งดอกไม้หลากหลายสีสัน ๔ ฤดู ชมไร่ชารูปหัวใจ  ชมสะพานแก้วแห่งความรักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของเวียดนาม ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้น สวนสนุกฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel โชว์หุ่นกระบอกน้ำ เมืองนิงห์บิงห์  มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  พฤษภาคม-กันยายน 2562 
3-7,4-8 ,8-12 ,9-13 ,10-14 ,11-15 ,15-19 ,16-20 ,17-21 ,18-22 ,22-26 ,23-27 ,24-28, 25-29 ,29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562, 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2562, 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2562 14,888
01-05 ,05-09 ,08-12 ,12-16 ,15-19 ,19-23 ,22-26 ,26-30 ,29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562
03-07 ,06-10 ,10-14 ,13-17 ,14-18 ,15-19 ,17-21 ,20-24 ,24-28 ,25-29 ,27-31 ,31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2562
07-11 ,09-13 ,10-14 ,14-18 ,17-21,21-25 ,24-28 ,28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562,31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562
04-08 ,07-11,11-15 ,14-18 ,18-22 กันยายน 2562 // 28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  12,888
สายการบิน :    บินตรงสู่ฮานอยโดยเวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)
รหัสทัวร์ : NTP-(VNHAN05)-5D4N-(VZ)

downloadpdf  addfriend 

vietnam trip03ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3 วัน 2 คืน SL (HAN02)
เมืองนิงบิงห์ , ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก , เมืองฮาลอง , ล่องอ่าวฮาลองเบย์ , ถ้ำนางฟ้า , หมู่บ้านชาวประมง , เมืองฮานอย , ทะเลสาบคืนดาบ , สะพานแสงอาทิตย์ , วัดหงอกเซิน , โชว์หุ่นกระบอกน้ำ , จัตุรัสบาดิงห์ , สุสานโฮจิมินห์ , ทำเนียบประธานาธิบดี , บ้านพักลุงโฮ , วัดเจดีย์เสาเดียว , วัดเจิ่นกว๊อก , วิหารวรรณกรรม , ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

วันเดินทาง :  วันที่ 03 - 05, 10 - 12, 17 - 19 พ.ค., 31 พ.ค. - 02 มิ.ย./ 21 - 23 มิ.ย./ 19 - 21 ก.ค./ 16 - 18 ส.ค./ 06 - 08, 23 - 25 ก.ย./ 07 - 09, 18 - 20 ต.ค./ 08 - 10, 25 - 27 พ.ย.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   7,989  บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ :  NG25-HAN02-3D2N-SL

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

 

vietnam trip19ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน SL (HAN01)
เมืองฮานอย , เมืองลาวไก , เมืองซาปา , น้ำตกสีเงิน , ตลาดซาปา , หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต , นั่งรถรางเมืองซาปา , นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน , เมืองลาวไก , ทะเลสาบคืนดาบ , สะพานแสงอาทิตย์ , วัดหงอกเซิน , อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย , โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

วันเดินทาง :  วันที่ 24 - 26, 26 - 28 เม.ย./ 01 - 03, 03 - 05, 08 - 10, 17 - 19, 22 - 24 พ.ค./ 07 - 09, 14 - 16, 28 - 30 มิ.ย./ 05 - 07, 12 - 14, 15 - 17, 26 - 28, 29 - 31 ก.ค./ 02 - 04, 09 - 11, 12 - 14, 23 - 25 ส.ค., 30 ส.ค. - 01 ก.ย./ 04 - 06, 11 - 13, 13 - 15, 18 - 20, 20 - 22, 25 - 27, 27 - 29 ก.ย., 30 ก.ย. - 02 ต.ค./ 02 - 04, 04 - 06, 09 - 11, 11 - 13, 14 - 16, 16 - 18, 21 - 23, 23 - 25, 25 - 27, 28 - 30 ต.ค., 30 ต.ค. - 01 พ.ย./ 01 - 03, 06 - 08, 13 - 15, 15 - 17, 20 - 22, 22 - 24, 27 - 29 พ.ย., 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  9,989  บาท
สายการบิน :  THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ :  NG25-HAN01-3D2N-SL

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

 

vietnam trip12มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน VJ (BT-VN005_VJ)
ฮานอย , อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย , ลาวไก , ซาปา , ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต , ชมน้ำตกสีเงิน , ตลาดซาปา , นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน , ยอดเขาฟานซีปัน , นิงห์บิงห์ , ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก , ทะเลสาบคืนดาบ , วัดหง๊อกเซิน , ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ

วันเดินทาง :  วันที่ 06-10 , 13-17 , 20-24 , 27-31 มี.ค. / 03-07 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 17-21 , 24-28 เม.ย.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 13,900 - 17,900  บาท
สายการบิน :  Viet Jet Air (VJ)
รหัสทัวร์ :  NBT-(BT-VN005_VJ)-5D4N-VJ

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

 

vietnam trip07ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิบัน 4 วัน 3 คืน บิน VJ (VJ89) มี.ค. - เม.ย. 62
สัมผัสความหนาวที่เวียดนาม สุดฟิน ซาปา ฮานอย
สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขา สายน้ำ ทุ่งนา และนาขั้นบันได ซาปา เป็นเมืองตากอากาศบน
หุบเขาที่อากาศเย็นสบายทั้งปี เที่ยวหมู่บ้านชาวเขา ชมนาขั้นบันได วิวแบบพาโนรามา
และได้นั่งกระเช้าพิชิตหลังคาอินโดจีน บนเขาฟานซิปัน
เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งจุใจที่ถนน 36 สาย ฮานอย เยือนสุสานโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดี่ยว
* พักซาปา 1คืน ฮานอย 2คืน * ฟรี Wifi On BUS *
พิเศษสุด กับ บุฟเฟ่ต์เวียดนาม Zen Buffet กับเมนูมากกว่า 100 ชนิด
เดินทางโดยสายการบิน Veitjet (VJ)
พิเศษ!! ฟรี Wifi On Bus ฟรีเสือยืดเวียดนาม คนละ 1ตัว

วันเดินทาง :  วันที่ 7-10 , 14-17 , 21-24 , 28-31 มี.ค. / 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 25-28 เม.ย. 62 **เทศกาลสงกรานต์**

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 9,888 - 16,888  บาท
สายการบิน :  Veitjet (VJ)
รหัสทัวร์ :  NIJP-VJ89-4D3N-VJ

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

 

PG08

ทัวร์เวียดนาม 2562  (PG08) - เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ออนเซ็น ซุปตาร์ ออนเซ็น ท้าหนาว เริ่มต้น 14888

วันเดินทาง :  21-24 ,30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562, 24-27 ,26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ,28 กุมภาพันธ์ -03 มีนาคม 2562 ,02-05 ,04-07 ,10-13,12-15,18-21 ,20-23,24-27,30 มีนาคม-02 เมษายน 2562, 01-04 เมษายน 2562 (NEW),03-06,21-24 เมษายน 2562 (NEW),23-26 เมษายน 2562 (NEW) ,26 - 29,28 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562,30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2562,05-08 พฤษภาคม 2562 (NEW) ,07-10 ,09-12 ,11-14 ,15-18,19-22,21-24 ,23-26 ,25-28 ,27-30 ,29 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562 (NEW) 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 14,888 บาท
สายการบิน :  Bangkok Airways
รหัสทัวร์ : NTP-(PG08)-4D3N-(PG)

downloadpdf  addfriend 

 

 

PG07

ทัวร์เวียดนาม 2562 ทัวร์เวียดนาม (PG07) เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ 2 คืน ซุปตาร์บานาฮิ้ววว บานาฮิลล์ 2 คืน เริ่มต้น 13888 โดยสายการบิน 
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่ ชมอุโมงค์เก็บไวน์สุดคลาสสิก เพลิดเพลินเครื่องเล่นมามายในสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ สักการะพระองค์ใหญ่ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์เต็มอิ่ม 2 คืน สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  27-30 มกราคม 2562 / 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 / 15-18 กุมภาพันธ์ 2562 / 20-23,23-26,27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 / 03–06,05-08,11-14 ,13-16 ,17 - 20 ,19-22,25-28 ,31 มีนาคม-03 เมษายน 2562 (NEW) / 02-05 เมษายน 2562 (NEW) / 04-07,20-23 เมษายน 2562 (NEW) / 22-25 เมษายน 2562 (NEW) / 29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562 (NEW) / 02-05 ,04-07 ,06-09 พฤษภาคม 2562 (NEW) / 8-11 ,12-15 ,14-17 ,16-19,18-21 ,20-23 ,22-25,26-29,28-31,30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562(NEW) 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 13,888 บาท
สายการบิน :  Bangkok Airways
รหัสทัวร์ : NTP-(FD02)-4D3N-(FD)

downloadpdf  addfriend 

 

 

FD01

ทัวร์เวียดนาม FD01 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง ซุปตาร์ เวียด แอ๊ก แอ๊ก

วันเดินทาง :  06-09 มกราคม 2562 / 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 / 03-06 ,06-09 ,13-16 ,20-23 ,27-30 มีนาคม 2562 / 22-25 ,23-26 ,24-27 เมษายน 2562 / 05-08 ,19-22 พฤษภาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   12,888 บาท

สายการบิน :  AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์ : NTP-(FD01)-4D3N-(FD)

downloadpdf  addfriend

 

 

 

 

FD02

FD02 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ 4วัน3คืน ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ 4วัน3คืน ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย เยี่ยมชมย่านโบราณ ชมกรุงฮานอย เดินทางสู่เมืองซาปา เมืองเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม เที่ยวชมกรุงฮานอย ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง กุ้ยหลินเวียดนาม นั่งกระเช้าชมอ่าวฮาลอง นั่งชิงช้างสวรรค์ สวนสนุก Sun word สุสานโฮจิมินห์ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง ช้อปปิ้งถนน 36 สาย มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด โดยสายการบิน AIR ASIA

วันเดินทาง : กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  11,888 บาท  บาท
สายการบิน :  AIR ASIA
รหัสทัวร์ :   NTP-FD02--(FD)

 

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top