ทัวร์เวียดนามเหนือ

vietnam trip19

ทัวร์เวียดนามเหนือ PVN14-TG-เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-จ่างอาน-ฟานซีปัน 4วัน เที่ยวเมืองซาปาบรรยากาศขุนเขา...พักซาปา 2คืนเต็มอิ่ม อาหารครบทุกมื้อ-การบินไทย น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
-
วันที่1 กรุงเทพ-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ซาปา-ตลาด Love Market
วันที่2 ซาปา-หุบเขาปากมังกร-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน
วันที่3 ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36สาย
วันที่4 ฮานอย-นิงห์บิงห์-ล่องเรือจ่างอาน-กรุงเทพ

วันเดินทาง : 13-16 ต.ค.61 (ราคา) : 14,900
18-21 ต.ค.61 (ราคา) : 13,900
19-22 ต.ค.61 (ราคา) : 13,900
25-28 ต.ค.61 (ราคา) : 13,900
26-29 ต.ค.61 (ราคา) : 13,900
27-30 ธ.ค.61 (ปีใหม่) (ราคา) : 19,999

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 13,900.-19,999
สายการบิน :
THAI AIRWAYS 
รหัสทัวร์ :  
NPRO-PVN14-TG

downloadpdf  addfriend

vietnam trip19

ทัวร์เวียดนามเหนือ PVN13-TG เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน
-
วันที่1 กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-หุบเขาปากมังกร-ตลาดLove Market
วันที่2 ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ
วันที่3 ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ฮาลอง
วันที่4 ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ฮานอย-กรุงเทพ

วันเดินทาง : 27 - 30 ตุลาคม 2561 (ราคา) : 13,900.
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 13,900.

สายการบิน :
THAI AIRWAYS 
รหัสทัวร์ :  
NPRO-PVN13-TG

downloadpdf  addfriend

TG08

ทัวร์ปีใหม่ TG08 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 4วัน3คืน ซุปตาร์ ลั้นลา ซิลเวียด

เดินทางด้วยสายการบินไทย ท่องเที่ยวไปกับทางตอนเหนือของเวียดนาม เมืองซาปา เมืองเล็กกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม นำท่านเดินทางโดยรถไฟสถานีซาปา เพื่อขึ้นกระเช้าฟานซิปัน ให้ท่านชมวิวที่สูงที่สุดในเวียดนามเหนือ โบสถ์เมืองซาปา เมืองนิงห์บิงห์ชมทัศนียภาพที่โอบล้อมด้วยภูเขา เที่ยวชมเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ศาลเจ้าเนินหยก ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งที่ถนน36สาย
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : 28 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2561 
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 22,888.-
สายการบิน : THAI AIRWAYS 
รหัสทัวร์ :   NTP-TG08-(TG)

downloadpdf  addfriend

TG07

ทัวร์ปีใหม่ TG07 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 4วัน3คืน ซุปตาร์ เที่ยวต่อ ไม่รอแล้วนะ
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 4วัน3คืน ซุปตาร์ เที่ยวต่อ ไม่รอแล้วนะ กำหนดการเดินทาง 29 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562

วันเดินทาง : 29 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 22,888.-
สายการบิน : THAI AIRWAYS 
รหัสทัวร์ :   NTP-TG07-(TG)

downloadpdf  addfriend

FD02

FD02 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ 4วัน3คืน ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ 4วัน3คืน ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย เยี่ยมชมย่านโบราณ ชมกรุงฮานอย เดินทางสู่เมืองซาปา เมืองเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม เที่ยวชมกรุงฮานอย ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง กุ้ยหลินเวียดนาม นั่งกระเช้าชมอ่าวฮาลอง นั่งชิงช้างสวรรค์ สวนสนุก Sun word สุสานโฮจิมินห์ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง ช้อปปิ้งถนน 36 สาย มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด โดยสายการบิน AIR ASIA

วันเดินทาง : กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  11,888 บาท  บาท
สายการบิน :  AIR ASIA
รหัสทัวร์ :   NTP-FD02--(FD)

 

downloadpdf  addfriend

FD01

FD01 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง ซุปตาร์ เวียด แอ๊ก แอ๊ก 4วัน3คืน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง 4วัน3คืน เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย สู่เมืองประวัติศาสตร์ ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล เยี่ยมชมย่านโบราณ ด้านงานหัตกรรม ชมกรุงฮานอย ประวัติศาสตร์มากกว่า 600 ปี เมืองซาปาเมืองเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม เที่ยวชมกรุงฮานอย ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง กุ้ยหลินเวียดนาม ช้อปปิ้งถนนสาย 36 เก่า มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  10,888 บาท  บาท
สายการบิน :  AIR ASIA
รหัสทัวร์ :   NTP-FD01--(FD)

 

downloadpdf  addfriend

vietnam trip02

ทัวร์เวียดนาม  เวียดนามเหนือ (GN001SL) : GRAND NORTH_VIETNAM ฮานอย-ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน ต.ค.61 - มี.ค.62
 ราคาเริ่มต้น 13,500 บาทเดินทางตั้งแต่ เดือน ต.ค.61 - มี.ค.62 ดื่มด่ำกับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา พร้อมสัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ ล่องเรือกระจาดชมทุ่งนา 2 ข้างทาง ของเมืองนิงห์บิงห์ คาราวะสุสานลุงโฮ  ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำหนึ่งเดียวในโลก จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย

วันเดินทาง :  วันเดินทาง จันทร์ / ศุกร์ เดือนตุลาคม2561-มีนาคม2562
01-05 ต.ค. 61 / 29 ต.ค.- 02 พ.ย. 61 / 05-09 พ.ย. 61 / 12-16 พ.ย. 61/ 19-23 พ.ย. 61 / 26-30 พ.ย. 61 / 03-07 ธ.ค. 61 / 17-21 ธ.ค. 61 / 24-28 ธ.ค. 61 / 07-11 ม.ค. 62 / 14-18 ม.ค. 62 / 21-25 ม.ค. 62 / 28 ม.ค.- 01 ก.พ. 62 / 04-08 ก.พ. 62 / 11-15 ก.พ. 62 / 18-22 ก.พ. 62 / 25 ก.พ.- 01 มี.ค. 62 / 04-08 มี.ค. 62 / 11-15 มี.ค. 62 / 18-22 มี.ค. 62 / 25-29 มี.ค. 62

วันเดินทาง :  วันเดินทาง พุธ / อาทิตย์
10-14 ต.ค. 61 / 17-21 ต.ค. 61 / 24-28 ต.ค. 61/31 ต.ค.- 04 พ.ย. 61/07-11 พ.ย. 61/14-18 พ.ย. 61/21-25 พ.ย. 61/28 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61/12-16 ธ.ค. 61/19-23 ธ.ค. 61/26-30 ธ.ค. 61/02-06 ม.ค. 62/09-13 ม.ค. 62/16-20 ม.ค. 62/23-27 ม.ค. 62/30 ม.ค. – 03 ก.พ.62/06-10 ก.พ. 62/13-17 ก.พ. 62/20-24 ก.พ. 62/27 ก.พ.- 03 มี.ค. 62/06-10 มี.ค. 62/13-17 มี.ค. 62/20-24 มี.ค. 62/27-31 มี.ค. 62/04-08 ก.พ. 62


ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  13,500 บาท - 14,500 บาท  บาท
สายการบิน :  ไลอ้อนแอร์ (SL)
รหัสทัวร์ :   NPR-(GN001SL)-5D3N-(SL)

downloadpdf  addfriend

HAN16  (SEP-DEC 18)  BEAUTY SAPA HANOI 4D 3N ทัวร์ซาปาปีใหม่2019 -HAN16 - (SEP-DEC 18) BEAUTY SAPA HANOI 4D 3N โดยสายการบิน VIETJET AIR(VJ) HAN16 ก.ค.-ธ.ค.2561 ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ ชม ทำเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน ชม วัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก นั่งกระเช้าฟานซปัน ชมนํ้าตกสีนํ้าเงิน ชมหมู่บ้านก๊าตก๊าตก๊าต ชมภูเขาปากมังกร

วันเดินทาง : วันที่ :: 06 – 09 , 14 – 17 , 20 – 23 กันยายน 2561 ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561 ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 04 – 07 ตุลาคม 2561 ราคา 10,888 บาท
วันที่ :: 12 – 15 , 13 – 16 , 20 – 23 ตุลาคม 2561 ราคา 11,888 บาท
วันที่ :: 26 – 29 ตุลาคม 2561 ราคา 10,888 บาท
วันที่ :: 01 – 04 , 09 – 12 , 15 – 18 , 23 – 26 พฤศจิกายน 2561 ราคา 10,888 บาท
วันที่ :: 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 ราคา 10,888 บาท
วันที่ :: 07 – 10 ธันวาคม 2561 ราคา 12,888 บาท
วันที่ :: 08 – 11 ธันวาคม 2561 12,888 บาท
วันที่ :: 14 – 17 ธันวาคม 2561 ราคา 11,888 บาท
วันที่ :: 20 – 23 ธันวาคม 2561 ราคา 11,888 บาท
วันที่ :: 28 – 31 ธันวาคม 2561 ราคา 13,888 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  9,888 - 13,888 บาท
สายการบิน : VIETJET AIR(VJ)
รหัสทัวร์ :   N2-(HAN16)-4D3N-VJ

downloadpdf  addfriend

 

 

vietnam team tour11

ทัวร์ปีใหม่เวียดนาม ฮานอย - ซาปา - ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน ( SL ) ปีใหม่2019 โดย LION AIR ไลอ้อนแอร์ ( SL )  นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก- พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีนรวมค่ากระเช้าขึ้นฟานซีปัน บริการ SEN BUFFET 1 มื้อ พักซาปา 2 คืน / ฮานอย1คืน

วันเดินทาง :  วันที่ . 5 – 8 ตุลาคม 61 : ราคา 12,899.-
วันที่ . 12 – 15 ตุลาคม 61(วันคล้ายวันสรรคต ร.9) : ราคา 13,899.-
วันที่ . 9 – 12 พฤศจิกายน 61 : ราคา 12,899.-
วันที่ . 16 – 19 พฤศจิกายน 61 : ราคา 12,899.-
วันที่ . 23 – 26 พฤศจิกายน 61 : ราคา 12,899.-
วันที่ . 7 – 10 ธันวาคม 61 (วันรัฐธรรมนูญ) : ราคา 13,899.-
วันที่ . 14 – 17 ธันวาคม 61 : ราคา 12,899.-
วันที่ . 30 ธ.ค.-2 ม.ค.62 ปีใหม่ : ราคา 15,899.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  12,889  บาท
สายการบิน : LION AIR( SL )
รหัสทัวร์ :   NCIG-HAN-4D3N-SL

downloadpdf  addfriend

vietnam team tour11

FANSIPAN IN LOVE 4D 3N โดยสายการบินSingapore Airlines(SQ) HAN09 ก.ค.-ม.ค. 2562
ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ ชม ทำเนียบประธานาธิบดีอาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน ชม วัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก นั่งกระเช้าฟานซปัน ชมนํ้าตกสีนํ้าเงิน ชมหมู่บ้านก๊าตก๊าตก๊าต ชมภูเขาปากมังกร

วันเดินทาง : วันที่ ::  01 – 04 กันยายน 2561 ราคา 12,888 บาท
วันที่ ::  13 – 16 ตุลาคม 2561 ราคา 15,888 บาท
วันที่ ::  20 – 23 ตุลาคม 2561 ราคา 15,888 บาท
วันที่ ::  10 - 13 พฤศจิกายน 2561 ราคา 13,888 บาท
วันที่ ::  17 – 20 พฤศจิกายน 2561 ราคา 13,888 บาท
วันที่ ::  24 – 27 พฤศจิกายน 2561 ราคา 13,888 บาท
วันที่ ::  02 – 05 ธันวาคม 2561 ราคา 14,888 บาท
วันที่ ::  08 – 11 ธันวาคม 2561 ราคา 15,888 บาท
วันที่ ::  29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 ราคา 19,888 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  12,888 - 19,888 บาท
สายการบิน : Singapore Airlines(SQ)
รหัสทัวร์ :   N2-(HAN09)-4D3N-SQ

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top