ทัวร์เวียดนามเหนือ

vietnam trip 04ทัวร์ เวียดนามเหนือ ซาปา-ฮานอย - ฮาลอง 4วัน3คืน TG (ช่วงสงกรานต์) เมษายน 2562 * ไฮไลท์!! ล่องเรืออ่าวฮาลองชมมรดกโลก - ลิ้มรสอาหารทะเล - ชมนาขั้นบันได ขึ้นกระเช้าชมวิว ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านชาวเขา CAT CAT - น้ำตกซิลเวอร์ ช้อปปิ้งถนน 36สาย (ช่วงสงกรานต์)

วันเดินทาง :  12-15 เมษายน 2562 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  22,900
สายการบิน :  ไทยแอร์เวย์ TG
รหัสทัวร์ : N1-(HAN)-4D3N-(TG)

downloadpdf  addfriend 

 

 

PG08

ทัวร์เวียดนาม 2562  (PG08) - เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ออนเซ็น ซุปตาร์ ออนเซ็น ท้าหนาว เริ่มต้น 14888

วันเดินทาง :  21-24 ,30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562, 24-27 ,26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ,28 กุมภาพันธ์ -03 มีนาคม 2562 ,02-05 ,04-07 ,10-13,12-15,18-21 ,20-23,24-27,30 มีนาคม-02 เมษายน 2562, 01-04 เมษายน 2562 (NEW),03-06,21-24 เมษายน 2562 (NEW),23-26 เมษายน 2562 (NEW) ,26 - 29,28 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562,30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2562,05-08 พฤษภาคม 2562 (NEW) ,07-10 ,09-12 ,11-14 ,15-18,19-22,21-24 ,23-26 ,25-28 ,27-30 ,29 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562 (NEW) 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 14,888 บาท
สายการบิน :  Bangkok Airways
รหัสทัวร์ : NTP-(PG08)-4D3N-(PG)

downloadpdf  addfriend 

 

 

PG07

ทัวร์เวียดนาม 2562 ทัวร์เวียดนาม (PG07) เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ 2 คืน ซุปตาร์บานาฮิ้ววว บานาฮิลล์ 2 คืน เริ่มต้น 13888 โดยสายการบิน 
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่ ชมอุโมงค์เก็บไวน์สุดคลาสสิก เพลิดเพลินเครื่องเล่นมามายในสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ สักการะพระองค์ใหญ่ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์เต็มอิ่ม 2 คืน สักการะวัดลินห์อึ๋ง ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  27-30 มกราคม 2562 / 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 / 15-18 กุมภาพันธ์ 2562 / 20-23,23-26,27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 / 03–06,05-08,11-14 ,13-16 ,17 - 20 ,19-22,25-28 ,31 มีนาคม-03 เมษายน 2562 (NEW) / 02-05 เมษายน 2562 (NEW) / 04-07,20-23 เมษายน 2562 (NEW) / 22-25 เมษายน 2562 (NEW) / 29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562 (NEW) / 02-05 ,04-07 ,06-09 พฤษภาคม 2562 (NEW) / 8-11 ,12-15 ,14-17 ,16-19,18-21 ,20-23 ,22-25,26-29,28-31,30 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562(NEW) 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 13,888 บาท
สายการบิน :  Bangkok Airways
รหัสทัวร์ : NTP-(FD02)-4D3N-(FD)

downloadpdf  addfriend 

 

 

FD02

ทัวร์เวียดนาม 2562 (FD02) เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ 4วัน3คืน ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด กุมภาพันธ์-เมษายน 2562

วันเดินทาง :  09-12 กุมภาพันธ์ 2562 , 10-13 มีนาคม 2562, 11-14 , 12-15 ,19-22 ,20-23 เมษายน 2562 
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 11,888 บาท

สายการบิน :  AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์ : NTP-(FD02)-4D3N-(FD)

downloadpdf  addfriend

 

 

 

 

FD01

ทัวร์เวียดนาม FD01 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง ซุปตาร์ เวียด แอ๊ก แอ๊ก

วันเดินทาง :  06-09 มกราคม 2562 / 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 / 03-06 ,06-09 ,13-16 ,20-23 ,27-30 มีนาคม 2562 / 22-25 ,23-26 ,24-27 เมษายน 2562 / 05-08 ,19-22 พฤษภาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   12,888 บาท

สายการบิน :  AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์ : NTP-(FD01)-4D3N-(FD)

downloadpdf  addfriend

 

 

 

 

vietnam trip19

ทัวร์เวียดนามเหนือ PVN13-TG เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา 4วัน
-
วันที่1 กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-หุบเขาปากมังกร-ตลาดLove Market
วันที่2 ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ
วันที่3 ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ฮาลอง
วันที่4 ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ฮานอย-กรุงเทพ

วันเดินทาง : 27 - 30 ตุลาคม 2561 (ราคา) : 13,900.
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 13,900.

สายการบิน :
THAI AIRWAYS 
รหัสทัวร์ :  
NPRO-PVN13-TG

downloadpdf  addfriend

TG08

ทัวร์ปีใหม่ TG08 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 4วัน3คืน ซุปตาร์ ลั้นลา ซิลเวียด

เดินทางด้วยสายการบินไทย ท่องเที่ยวไปกับทางตอนเหนือของเวียดนาม เมืองซาปา เมืองเล็กกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม นำท่านเดินทางโดยรถไฟสถานีซาปา เพื่อขึ้นกระเช้าฟานซิปัน ให้ท่านชมวิวที่สูงที่สุดในเวียดนามเหนือ โบสถ์เมืองซาปา เมืองนิงห์บิงห์ชมทัศนียภาพที่โอบล้อมด้วยภูเขา เที่ยวชมเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ศาลเจ้าเนินหยก ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งที่ถนน36สาย
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : 28 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2561 
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 22,888.-
สายการบิน : THAI AIRWAYS 
รหัสทัวร์ :   NTP-TG08-(TG)

downloadpdf  addfriend

TG07

ทัวร์ปีใหม่ TG07 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 4วัน3คืน ซุปตาร์ เที่ยวต่อ ไม่รอแล้วนะ
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 4วัน3คืน ซุปตาร์ เที่ยวต่อ ไม่รอแล้วนะ กำหนดการเดินทาง 29 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562

วันเดินทาง : 29 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 22,888.-
สายการบิน : THAI AIRWAYS 
รหัสทัวร์ :   NTP-TG07-(TG)

downloadpdf  addfriend

FD02

FD02 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ 4วัน3คืน ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ 4วัน3คืน ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย เยี่ยมชมย่านโบราณ ชมกรุงฮานอย เดินทางสู่เมืองซาปา เมืองเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม เที่ยวชมกรุงฮานอย ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง กุ้ยหลินเวียดนาม นั่งกระเช้าชมอ่าวฮาลอง นั่งชิงช้างสวรรค์ สวนสนุก Sun word สุสานโฮจิมินห์ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง ช้อปปิ้งถนน 36 สาย มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด โดยสายการบิน AIR ASIA

วันเดินทาง : กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  11,888 บาท  บาท
สายการบิน :  AIR ASIA
รหัสทัวร์ :   NTP-FD02--(FD)

 

downloadpdf  addfriend

FD01

FD01 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง ซุปตาร์ เวียด แอ๊ก แอ๊ก 4วัน3คืน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง 4วัน3คืน เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย สู่เมืองประวัติศาสตร์ ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล เยี่ยมชมย่านโบราณ ด้านงานหัตกรรม ชมกรุงฮานอย ประวัติศาสตร์มากกว่า 600 ปี เมืองซาปาเมืองเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม เที่ยวชมกรุงฮานอย ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง กุ้ยหลินเวียดนาม ช้อปปิ้งถนนสาย 36 เก่า มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : กำหนดการเดินทาง ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  10,888 บาท  บาท
สายการบิน :  AIR ASIA
รหัสทัวร์ :   NTP-FD01--(FD)

 

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top