ทัวร์เวียดนามเหนือ

vietnam team tour40

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา ซุปตาร์.. เวียด เซเลบิตี้2 5วัน 4คืน (HAN04)
บินตรงสู่ฮานอยโดยเวียดนาม แอร์ไลน์ สู่เมืองประวัติศาสตร์ ดินแดนมังกรหลับไหล
ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้น สวนสนุกฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์
Sun Wheel โชว์หุ่นกระบอกน้ำ เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือชมมรดกโลกจ่างอาน
เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม พร้อมขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  วันที่ 03-07, 06-10, 10-14, 13-17, 14-18, 15-19, 17-21, 20-24, 24-28, 25-29, 27-31 ก.ค., 31 ก.ค.-04 ส.ค. / 07-11, 09-13, 10-14, 14-18, 17-21, 21-25, 24-28 ส.ค., 28 ส.ค.-01 ก.ย., 31 ส.ค.-04 ก.ย. / 04-08, 07-11, 11-15, 14-18, 18-22, 21-25, 25-29 ก.ย., 28 ก.ย. - 02 ต.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   13,888  บาท
สายการบิน :  เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)
รหัสทัวร์ : 
NTP-HAN04-5D4N-VN

downloadpdf  addfriend  addfriend

vietnam team tour19

ปีใหม่ 2020 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4D3N (HAN05) ส.ค. - ธ.ค.62
เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) , เมืองลาวไก , เมืองซาปา , หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต , น้ำตกสีเงิน , ตลาดซาปา , นั่งรถรางเมืองซาปา , นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน , เมืองฮานอย , ช้อปปิ้งถนน 36 สาย , เมืองนิงบิงห์ , ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก , ถ้ำตามก๊ก , เมืองฮาลอง , ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ , ถ้ำนางฟ้า , หมู่บ้านชาวประมง


วันเดินทาง :  วันที่ 09 - 12, 10 - 13, 11 - 14 ส.ค., 29 ส.ค. - 01 ก.ย. / 05 - 08, 12 - 15 ก.ย. , 28 ก.ย. - 01 ต.ค. / 03 - 06, 05 - 08, 11 - 14, 12 - 15, 13 - 16, 18 - 21, 19 - 22, 20 - 23, 25 - 28 ต.ค., 31 ต.ค. - 03 พ.ย. / 15 - 18 พ.ย., 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 08 - 11, 25 - 28 ธ.ค.62 , 30 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020** , 31 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  12,999  บาท
สายการบิน :  THAI AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์ :  NGS-HAN05-4D3N-FD

downloadpdf  addfriend  addfriend

VNHAN05

เวียดนาม VNHAN05 เวียดนามเหนือ ฮานอย หมกเจาว์ ฮาลอง ซุปตาร์ ฮานอยอินเลิฟ เริ่มต้น 12888 เวียดนามเหนือ ฮานอย หมกเจาว์ ฮาลอง 5วัน4คืน ซุปตาร์...ฮานอย อินเลิฟ ไม้เมืองหนาวที่สวยงามของเมืองดาลัด  มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด บินตรงสู่ฮานอยโดยเวียดนาม แอร์ไลน์ สู่เมืองประวัติศาสตร์ ดินแดนมังกรหลับใหล เมืองหมกเจาว์เมืองหุบเขาแห่งดอกไม้หลากหลายสีสัน ๔ ฤดู ชมไร่ชารูปหัวใจ  ชมสะพานแก้วแห่งความรักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของเวียดนาม ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ขึ้นกระเช้าสองชั้น สวนสนุกฮาลองปาร์ค ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel โชว์หุ่นกระบอกน้ำ เมืองนิงห์บิงห์  มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  พฤษภาคม-กันยายน 2562 
3-7,4-8 ,8-12 ,9-13 ,10-14 ,11-15 ,15-19 ,16-20 ,17-21 ,18-22 ,22-26 ,23-27 ,24-28, 25-29 ,29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2562, 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2562, 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2562 14,888
01-05 ,05-09 ,08-12 ,12-16 ,15-19 ,19-23 ,22-26 ,26-30 ,29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2562
03-07 ,06-10 ,10-14 ,13-17 ,14-18 ,15-19 ,17-21 ,20-24 ,24-28 ,25-29 ,27-31 ,31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2562
07-11 ,09-13 ,10-14 ,14-18 ,17-21,21-25 ,24-28 ,28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562,31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562
04-08 ,07-11,11-15 ,14-18 ,18-22 กันยายน 2562 // 28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  12,888
สายการบิน :    บินตรงสู่ฮานอยโดยเวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)
รหัสทัวร์ : NTP-(VNHAN05)-5D4N-(VZ)

downloadpdf  addfriend 

vietnam trip11ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน SL (HAN03)
เมืองลาวไก , เมืองซาปา , หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต , น้ำตกสีเงิน , นั่งรถรางเมืองซาปา , นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน , เมืองฮานอย , ช้อปปิ้งถนน36สาย , เมืองนิงบิงห์ , ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก , ถ้ำตามก๊ก , เมืองฮาลอง , ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ , ถ้ำนางฟ้า , หมู่บ้านชาวประมง

วันเดินทาง :  วันที่ 19 - 22 เม.ย., 28 เม.ย. - 01 พ.ค./ 19 - 22 พ.ค./ 09 - 12, 23 - 26 มิ.ย./ 14 - 17, 28 - 31 ก.ค./ 09 - 12, 11 - 14 ส.ค., 30 ส.ค. - 02 ก.ย./ 13 - 16, 20 - 23, 27 - 30 ก.ย./ 04 - 07, 11 - 14, 13 - 16, 18 - 21, 20 - 23, 25 - 28 ต.ค./ 01 - 04, 08 - 11, 15 - 18, 22 - 25 พ.ย., 29 พ.ย. - 02 ธ.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  10,989  บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ :  NG25-HAN03-4D3N-SL

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

 

vietnam trip03ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3 วัน 2 คืน SL (HAN02)
เมืองนิงบิงห์ , ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก , เมืองฮาลอง , ล่องอ่าวฮาลองเบย์ , ถ้ำนางฟ้า , หมู่บ้านชาวประมง , เมืองฮานอย , ทะเลสาบคืนดาบ , สะพานแสงอาทิตย์ , วัดหงอกเซิน , โชว์หุ่นกระบอกน้ำ , จัตุรัสบาดิงห์ , สุสานโฮจิมินห์ , ทำเนียบประธานาธิบดี , บ้านพักลุงโฮ , วัดเจดีย์เสาเดียว , วัดเจิ่นกว๊อก , วิหารวรรณกรรม , ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

วันเดินทาง :  วันที่ 03 - 05, 10 - 12, 17 - 19 พ.ค., 31 พ.ค. - 02 มิ.ย./ 21 - 23 มิ.ย./ 19 - 21 ก.ค./ 16 - 18 ส.ค./ 06 - 08, 23 - 25 ก.ย./ 07 - 09, 18 - 20 ต.ค./ 08 - 10, 25 - 27 พ.ย.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   7,989  บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ :  NG25-HAN02-3D2N-SL

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

 

vietnam trip19ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน SL (HAN01)
เมืองฮานอย , เมืองลาวไก , เมืองซาปา , น้ำตกสีเงิน , ตลาดซาปา , หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต , นั่งรถรางเมืองซาปา , นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน , เมืองลาวไก , ทะเลสาบคืนดาบ , สะพานแสงอาทิตย์ , วัดหงอกเซิน , อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย , โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

วันเดินทาง :  วันที่ 24 - 26, 26 - 28 เม.ย./ 01 - 03, 03 - 05, 08 - 10, 17 - 19, 22 - 24 พ.ค./ 07 - 09, 14 - 16, 28 - 30 มิ.ย./ 05 - 07, 12 - 14, 15 - 17, 26 - 28, 29 - 31 ก.ค./ 02 - 04, 09 - 11, 12 - 14, 23 - 25 ส.ค., 30 ส.ค. - 01 ก.ย./ 04 - 06, 11 - 13, 13 - 15, 18 - 20, 20 - 22, 25 - 27, 27 - 29 ก.ย., 30 ก.ย. - 02 ต.ค./ 02 - 04, 04 - 06, 09 - 11, 11 - 13, 14 - 16, 16 - 18, 21 - 23, 23 - 25, 25 - 27, 28 - 30 ต.ค., 30 ต.ค. - 01 พ.ย./ 01 - 03, 06 - 08, 13 - 15, 15 - 17, 20 - 22, 22 - 24, 27 - 29 พ.ย., 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  9,989  บาท
สายการบิน :  THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ :  NG25-HAN01-3D2N-SL

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

 

vietnam team tour25ทัวร์เวียดนาม DESTINY VIETNAM 5วัน4คืน VJ (BZHAN02) ส.ค. 62

เวียดนามเหนือ ซาปา ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ คุ้มเวอร์กับ 4 เมืองเหนือ !!
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน
นั่งรถไฟชมเมืองซาปา ล่องเรือชม 2 ธรรมชาติ ฮาลองเบย์ ฮาลองบก (นิงห์บิงห์)
ของสมนาคุณ ถุงผ้า/ร่ม/กาแฟ G7
พิเศษ !! Seafood + ชิมไวน์แดง บนเรือ Buffet Sen อาหารนานาชาติ

วันเดินทาง :  วันที่ 09 – 13 สิงหาคม 2562 : 14,999  /  23 – 27 สิงหาคม 2562 : 12,999

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  12,999.-
สายการบิน :  VIETJET AIR (VJ)
รหัสทัวร์ : N2-BZHAN02-5D4N-VJ

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

vietnam team tour15

ทัวร์เวียดนามเหนือ ปีใหม่ 2020  ฟานซิปัน ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ [เลสโก สาวเหนือเจ้า] 4วัน3คืน TG (ZHAN06) ก.ค. - ธ.ค. 62

เวียดนามเหนือ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน
บินหรู เที่ยวสุดคุ้ม 4 เมืองเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์
สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ และนั่งรถไฟชมทุ่งนาขั้นบันได
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ และฮาลองบก
FREE!! หมวก+ถุงผ้า+ร่ม+กาแฟG7

วันเดินทาง :  วันที่ 26 – 29 ก.ค. /09 – 12 ส.ค. /22 – 25 ส.ค. /12 – 15 ก.ย. /26 – 29 ก.ย. /11 – 14 ต.ค. /17 – 20 ต.ค. /24 – 27 ต.ค. /07 – 10 พ.ย. /21 – 24 พ.ย. /05 – 08 ธ.ค. /12 – 15 ธ.ค. /19 – 22 ธ.ค. / 31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563 *เพิ่มพีเรียด* ปีใหม่2020

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 13,999 บาท
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ : N2-ZHAN06-4D3N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

 

vietnam team tour11ทัวร์เวียดนาม THE WONDERFUL SAPA 3วัน2คืน FD (BZHAN14) ก.ค.-ส.ค. 62

เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย พักซาปา 2 คืนเต็มอิ่ม ฟินๆ !!
ชมหมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต นาขั้นบันได สัมผัสอากาศหนาวเมืองซาปา
ช้อปปิ้งตลาด เลิฟมาร์เก็ต ถนน 36 สาย
ของสมนาคุณ ถุงผ้า/ผัด/หมวก/กาแฟ G7
มื้อพิเศษ !! สุกี้หม้อไฟ

วันเดินทาง :  วันที่ 26 – 28 ก.ค. 62 : 10,999 / 02 – 04 ส.ค. 62 : 9,999 / 10 – 12 ส.ค. 62 : 11,999

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 9,999 บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : N2-BZHAN14-3D2N-FD

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

vietnam trip19ทัวร์เวียดนาม THE HIGHT FANSIPAN 4วัน3คืน FD (BZHAN05) ส.ค. 62

เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน เที่ยว 3 เมืองสุดคุ้ม !!
ล่องเรือชมธรรมชาติฮาลองบก นั่งรถไฟชมเมืองซาปา สุดฟินพักซาปา 2 คืนเต็มอิ่ม
ของสมนาคุณ ร่ม/ถุงผ้า/หมวก/กาแฟ G7
มื้อพิเศษ !! สุกี้หม้อไฟ

วันเดินทาง :  วันที่ 02 – 05 สิงหาคม 2562 / 08 – 11 สิงหาคม 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  15,999  บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
จองทัวร์ :  N2-BZHAN05-4D3N-FD

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top