ทัวร์เวียดนามใต้

vietnam team tour21ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัท-มุยเน่ 4 วัน 3 คืน (PVN47-VZ) ก.พ.-ต.ค.63
เมืองตากอากาศดาลัท เมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี (พักหรุ 4 ดาว ที่เมืองดาลัท 2คืน)
เมืองแห่งการพักผ่อนริมทะเล & ทะเลทราย มุยเน่ รวมค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย มุยเน่
แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ + หมวกแก๊ป

วันเดินทาง :  วันที่ 01-04, 06-09, 07-10, 08-11, 13-16, 14-17, 15-18, 20-23, 21-24, 22-25 ก.พ., 27 ก.พ.-01 มี.ค., 28 ก.พ.-02 มี.ค., 29 ก.พ.-03 มี.ค. / 05-08, 06-09, 07-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24 มี.ค. / 03-06, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 17-20, 18-21, 22-25, 24-27 เม.ย. / 01-04, 03-06, 04-07, 10-13, 15-18, 22-25 พ.ค., 31 พ.ค.-03 มิ.ย. / 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 มิ.ย. / 03-06, 10-13, 17-20, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 ก.ค. / 02-05, 09-12, 21-24, 28-31 ส.ค. / 11-14, 18-21, 25-28 ก.ย. / 02-05, 07-10, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 17-20, 20-23, 21-24 ต.ค. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 9,999 บาท
สายการบิน : Viet Jet Air (VZ)
รหัสทัวร์ : NPRO-(PVN47-VZ)-4D3N-VZ

downloadpdf addfriend addfriend

vietnam team tour21ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มยเน่-ดาลัท 4 วัน 3 คืน (PVN42-VJ) ก.พ.-มี.ค.63
โปรแกรมคุณภาพ นั่งรถไม่เหนื่อย เข้าเมืองโฮจิมินห์-ออกเมืองดาลัท
อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ พิเศษ พร้อมเสริฟไวน์ดาลัท
ฟรี !!! รวมราคานั่งรถจี๊ฟ ตะลุยทะเลทรายขาว
แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ + หมวก

วันเดินทาง :  วันที่ 08-11, 14-17, 15-18, 21-24 ก.พ., 28 ก.พ. - 02 มี.ค. / 05-08, 06-09, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 21-24 มี.ค. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 9,999 บาท
สายการบิน : Viet Jet Air (VJ)
รหัสทัวร์ : NPRO-(PVN42-VJ)-4D3N-VJ

downloadpdf addfriend addfriend

vietnam team tour21ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน (PVN41-VZ) ก.พ.-ต.ค.63
บินตรงสู่เมืองดาลัท โดยสายการบิน VIETJET AIR
เที่ยวสุดคุ้ม รวม 3 เมืองตากอากาศแห่งการพักผ่อน
เมืองตากอากาศดาลัด ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
เมืองตากอากาศญาตราง พักผ่อนชิวๆริมทะเล
สนุกกับเครื่องเล่น Vin Pearl Theme Park
เมืองมุยเน่ เมืองแห่งการพักผ่อนริมทะเล & ทะเลทราย
พิเศษ !!! นั่งรถจิ๊ปตะลุยทะเลทรายมุยเน่
แถมฟรี !! กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม
WIFI FREE ON BUS น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  วันที่ 01-04, 06-09, 07-10, 08-11, 13-16, 14-17, 15-18, 20-23, 21-24, 22-25 ก.พ. / 27 ก.พ.-01 มี.ค., 28 ก.พ.-02 มี.ค., 29 ก.พ.-03 มี.ค. / 05-08, 06-09, 07-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24 มี.ค. / 03-06, 09-12, 10-13, 11-14, 12-15, 17-20, 18-21, 22-25, 24-27 เม.ย. / 01-04, 03-06, 04-07, 10-13, 15-18, 22-25 พ.ค., 31 พ.ค.-03 มิ.ย. / 05-08, 12-15, 19-22, 26-29 มิ.ย. / 03-06, 10-13, 17-20, 24-27, 25-28, 26-29, 27-30, 28-31 ก.ค. / 02-05, 09-12, 21-24, 28-31 ส.ค. / 11-14, 18-21, 25-28 ก.ย. / 02-05, 07-10, 10-13, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 17-20, 20-23, 21-24 ต.ค. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 12,999 บาท
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
รหัสทัวร์ : NPRO-(PVN41-VZ)-4D3N-VZ

downloadpdf addfriend addfriend

vietnam team tour21ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ ญาตราง ดาลัด มุยเน่ บินหรูอยู่สบาย 4D3N (BT-VN12) ก.พ. - มิ.ย. 63

เที่ยวสวนสนุก VINPEARL LAND
ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัด

วันเดินทาง :  วันที่ 07 - 10 ก.พ. / 28 ก.พ. - 02 มี.ค. / 06 - 09 , 13 - 16 , 20 - 23 , 27 - 30 มี.ค. / 24 - 27 เม.ย. / 01 - 04 , 03 - 06 , 08 - 11 , 22 - 25 พ.ค. / 12 - 15 , 26 29 มิ.ย.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  12,900.-
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
รหัสทัวร์ : NBT-BT-VN12-4D3N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

vietnam trip18ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่ 4D3N (BT-VN03) ม.ค. - พ.ค. 63

ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - นั่งรถ ROLLER COASTER
นั่งรถม้า • จัตุรัสลามเวียน - ทะเลสาบซวนฮวาง - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า

วันเดินทาง :  วันที่ 15 - 18 ม.ค. / 06 - 09 , 13 - 16 ก.พ. / 27 ก.พ. - 01 มี.ค / 05 - 08 , 12 - 15 , 26 - 29 มี.ค. / 02 - 05 , 13 - 16 เม.ย. 63 **สงกรานต์** / 14 - 17 เม.ย. 63 **สงกรานต์** / 15 - 18 เม.ย. 63 **สงกรานต์** / 23 - 26 เม.ย. 63 / 07 - 10 , 21 - 24 , 28 - 31 พ.ค. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  9,900.-
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์ : NBT-BT-VN03-4D3N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

vietnam trip55ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ญาตราง ดาลัด 4D3N (BT-VN10) ม.ค. - เม.ย. 63

- บินตรงสู่ "ญาตราง" เมืองชายฝั่งทะเล
- เมืองสุดโรแมนติก "ดาลัด" ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
- สนุกกับเครื่องเล่น Vin Pearl Theme Park

วันเดินทาง :  วันที่ 10 - 13 ม.ค. / 31 ม.ค. - 03 ก.พ. / 07 - 10 , 21 - 24 ก.พ. / 28 ก.พ. - 02 มี.ค. / 06 - 09 , 13 - 16 , 20 - 23 , 27 - 30 มี.ค. / 24 - 27 เม.ย.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  12,900.-
สายการบิน : Bangkok Airways (PG)
รหัสทัวร์ : NBT-BT-VN10-4D3N-PG

downloadpdf addfriend addfriend

vietnam team tour26

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัน มุยแน่ ญาตราง 4D3N (BT-VN11) ม.ค. - มี.ค. 63
- ชมทุ่งดอกไม้ไฮเดรนเยีย เมืองสุดโรแมนติก "ดาลัด"
- สนุกกับเครื่องเล่น Vin Pearl Theme Park

วันเดินทาง : วันที่ 03 - 06 , 10 - 13 , 17 - 20 , 26 - 29 ม.ค. / 31 ม.ค. - 03 ก.พ. / 07 - 10 , 14 - 17 , 21 - 24 ก.พ. / 28 ก.พ. - 02 มี.ค. / 06 - 09 , 13 - 16 , 20 - 23 , 27 - 30 มี.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 13,900 บาท
สายการบิน : Thai Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ : NBT-BT-VN11-4D3N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

vietnam team tour21

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด สวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก 3D2N (BT-VN001) ม.ค. - มี.ค. 63
- ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
- นั่งกระเช้าดาลัน น้ำตกดาตันลา
- สนุกกับRoller Coaster

วันเดินทาง : วันที่ 11 - 13 , 27 - 29 ม.ค. / 12 - 14 , 18 - 20 , 22 - 24 , 25 - 27 ก.พ. / 02 - 04 , 09 - 11 มี.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 8,900 บาท
สายการบิน : Viet Jet Air (VZ)
รหัสทัวร์ : NBT-BT-VN001-3D2N-VZ

downloadpdf addfriend addfriend

vietnam team tour11

ทัวร์เวียดนามใต้ สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ชมเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศริมทะเลที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมลำธารนางฟ้าหรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม สัมผัสทะเลทรายแดงและนั่งรถจิ๊บลุยทะเลทรายขาวที่ใหญ่ที่สุด นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ขึ้นกระเช้าชมวัดตั๊กลัม ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามของเมืองดาลัด

วันเดินทาง : วันที่ 02-04, 04-06, 05-07, 09-11, 12-14, 16-18, 17-19, 19-21, 23-25, 25-27, 26-28 ม.ค., 30ม.ค.-01ก.พ. / 02-04, 06-08, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18, 20-22, 23-25, 27-29 ก.พ., 28 ก.พ.-01 มี.ค. / 01-03, 05-07, 07-09, 08-10, 12-14, 13-15, 15-17, 19-21, 22-24, 26-28 มี.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 7,999 บาท
สายการบิน : เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)
รหัสทัวร์ : NTP-VZDLI01-3D2N-VZ

downloadpdf addfriend addfriend

vietnam team tour11

สุดเลิฟ...เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน (GQ1SGN-DD003) ม.ค.-มี.ค.63
เมืองมุยเน่ | ทะเลทรายแดง | ทะเลทรายขาว | เมืองดาลัด | น้ำตกดาลันตา
สวนดอกไม้เมืองหนาว | นครโฮจิมินห์ | ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

วันเดินทาง : วันที่ 26 - 29 ม.ค., 31 ม.ค. - 03 ก.พ. / 06 - 09, 07 - 10, 09 - 12, 13 - 16, 14 - 17, 16 - 19, 20 - 23, 21 - 24, 23 - 26 ก.พ. , 27 ก.พ. - 01 มี.ค. / 05 - 08, 06 - 09, 08 - 11, 12 - 15, 13 - 16, 15 - 18, 19 - 22, 20 - 23, 22 - 25 มี.ค. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 9,999 บาท
สายการบิน : NOK AIR (DD)
รหัสทัวร์ : N5B-DD003-4D3N-DD

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top