ทัวร์จางเจียเจี้ย

zhangjiajie tour02

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เสินหนงเจี้ย...ยำสาหร่าย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) ฉางซา 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินTHAI SMILE (WE) ส.ค.-ธ.ค. 61
ชมวัดไป๋หลู่ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอี้หยางสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ชมกำแพงเมืองโบราณอี้หยางสร้างขึ้นในสมัยสามก๊ก  ชมอุทยานเสินหนงถันสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหยียนตี้ ชมต้นไม้พันปี ที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี  ชมสะพานสายรุ้ง สะพานเหล็กที่สร้างเชื่อมระหว่างช่องว่างสองยอดเขา ชม สันเขาลิงทอง ให้ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ให้เต็มปอดที่สันเขาลิงทอง ชม เสี่ยวหลงถัง ชมความน่ารักของลิงขนทอง ชมพิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ เป็นพิพิธภัณฑ์ตำราไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศจีน

วันเดินทาง : วันที่ 28 สิงหาคม-2 กันยายน 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 11-16/25-30 กันยายน 2561 ราคา 23,999 บาท

วันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2561 ***ไฮไลท์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี*** ราคา 24,999 บาท
วันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 18-23 ธันวาคม 2561 ราคา 23,999 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม-2 มกราคม 2561 ราคา 30,999 บาท

ราคาทัวร์เริ่ม : 23,999 – 30,999 บาท
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : N6-6D5N-WE

downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour13

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ (SL) CNCSX-05 ก.ค.-ต.ค. 2561
ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ ชชมสะพานหงส์ ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง ที่เต็มไปด้วยแสงสีแบบตื่นตาตื่น  ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย ชมถ้ำมังกรเหลือง หชมลำธารจินเปียนซีหรือลำธารแส้ทอง เป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชัน ชม โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว นั่งกระเช้าขึ้นบันไดเลื่อนสู่ ถ้ำเทียนเหมินต้ง ชมความมหัศจรรย์ของ หน้าผาลอยฟ้า หรือ ทางเดินกระจก

วันเดินทาง : วันที่ :: 10-15 ต.ค. 61 ราคา 21,900 บาท
วันที่ :: 18-23 ต.ค. 61 ราคา 23,900 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 19,900 – 23,900 บาท
สายการบิน : ไทยไลออนแอร์ (SL)
แจ้งรหัสทัวร์ : NAEC-CNCSX-05-6D5N-SL


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour15ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา จางเจียเจี้ย ฉางเต๋อ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ (SL) CNCSX-03 ส.ค.-ธ.ค. 2561
ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน นั่งกระเช้าขึ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ชมความมหัศจรรย์ของ หน้าผาลอยฟ้า หรือ ทางเดินกระจก ให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ชมอัญมณีล้ำค่า หยกชม จิตรกรรมภาพวาดทราย ชม โชว์หนังตะลุง ชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมและหวาดเสียวกับ สะพานกระจก ที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางสองยอดเขาของหุบเขาแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย

วันเดินทาง : วันที่ :: 24-27 / 31 ส.ค.-3 ก.ย. 61 ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 1-4 / 2-5 / 7-10 / 8-11 / 14-17 / 15-18 ก.ย. 61 ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 2-5 / 3-6 / 9-12 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 23-26 / 24-27 พ.ย. 61 ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 1-4 ธ.ค. 61 ราคา 10,888 บาท

วันที่ :: 2-5 / 6-9 / 8-11 / 9-12 / 13-16 ธ.ค. 61 ราคา 9,888 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 9,888 – 10,888 บาท
สายการบิน : ไทยไลออนแอร์ (SL)
แจ้งรหัสทัวร์ : NAEC-CNCSX-03-4D3N-SL


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie17

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ส (WE) CNCSX-02 ต.ค.2561
ชม โรงงานผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมและหวาดเสียวกับ สะพานกระจก ที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในโลก ชม โชว์หนังตะลุง นั่งกระเช้าขึ้น สู่ เขาเทียนเหมินซานชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง

 


วันเดินทาง : วันที่ :: 17-20 ต.ค. 61 ราคา 9,999 บาท
วันที่ :: 20-23 ต.ค. 61 ราคา 10,999 บาท
วันที่ :: 24-27 / 25-28 ต.ค. 61 ราคา 9,999 บาท

วันที่ :: 26-29 / 27-30 / 28-31 ต.ค. 61 ราคา 9,999 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม :9,999 – 10,999 บาท
สายการบิน : ไทยสมายล์แอร์เวย์ส (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : NAEC-CNCSX-02-4D3N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie18

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ส (WE) CNCSX-01 ต.ค.2561
ชมภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน นั่งกระเช้าขึ้น ชมความมหัศจรรย์ของ หน้าผาลอยฟ้า ชมโรงงานผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมและหวาดเสียวกับ สะพานกระจก ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ชมโชว์นางพญาจิ้งจอกขาว วันเดินทาง : วันที่ :: 17-20 ต.ค. 61 ราคา 12,999 บาท
วันที่ :: 20-23 ต.ค. 61 ราคา 13,999 บาท
วันที่ :: 24-27 / 25-28 ต.ค. 61 ราคา 12,999 บาท
วันที่ :: 26-29 / 27-30 / 28-31 ต.ค. 61 ราคา 12,999 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม :12,999 – 13,999 บาท
สายการบิน : ไทยสมายล์แอร์เวย์ส (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : NAEC-CNCSX-01-4D3N-WE

downloadpdf  addfriend

zhangjiajie16

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน BREATH OF ZHANG JIA JIE (FD) 4 วัน 3 คืน (CSX01)
กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ– แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว- ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/FbdqUt

วันเดินทาง : วันที่ :: 31 ส.ค. – 03 ก.ย. , 14 – 17 , 21 – 24 กันยายน 2561 : ราคา 11,777 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 11,777  บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : N2-CSX-4D3N-FD


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour06

ทัวร์จางเจียเจี้ย New-เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) ทัวร์ GO1CSX-FD005 ไม่เข้าร้านรัฐบาล
 • ชมความงาม “เทียนเหมินซาน” หรือ “ภูเขาประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) • พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก • เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง • พักโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี อาหารไทย ซุปเห็ด


วันเดินทางวันที่ ::
วันที่ 19-23 ก.ย. 61 : ราคา 18,888.-
วันที่ 03-07 ต.ค. 61 : ราคา 23,888.-
วันที่ 10-14 ต.ค. 61 : ราคา 22,888.-
วันที่ 12-16 ต.ค. 61 : ราคา 22,888.-
วันที่ 17-21 ต.ค. 61 : ราคา 20,888.-

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 18,888.- 23,888   บาท
สายการบิน :  โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-GO1CSX-FD005-5D4N-FD

downloadpdf  addfriend

CSX12

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ปลายปี ปีใหม่2019 (CSX12 ) T-SUD IMPRESSION ZHANGJIAJIE 4D3N BY WE ตุลาคม - ธันวาคม 2561  นั่งกระเช้าชมวิวสู่เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ชมความยิ่งใหญ่ของ ถ้ำประตูสวรรค์ เสียวไปกับทางเดินระเบียงกระจก ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ และ ถนนคนเดินซีปู้เจีย พิเศษ !!! เมนูพิเศษ ปิ้งย่างเกาหลี สุกี้เห็ด และอาหารไทย
เดินทางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

บินสบายๆกับไทยสไมล์ ที่พักระดับ 5 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
ไฮไลท์พิเศษ !!นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน ชมสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก !!
โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก.

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย > http://bit.ly/2txlaKC

วันเดินทาง : วันที่ :: 12 – 15 ตุลาคม 2561 : ราคา 18,777
19 – 22 ตุลาคม 2561 : ราคา 13,777
26 – 29 ตุลาคม 2561 : ราคา 12,777
02 – 05 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
03 – 06 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
08 – 11 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
09 – 12 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
16 – 19 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
22 – 25 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
23 – 26 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
24 – 27 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
01 – 04 ธันวาคม 2561 : ราคา 13,777
14 – 17 ธันวาคม 2561 : ราคา 12,777
21 – 24 ธันวาคม 2561 : ราคา 13,777
22 – 25 ธันวาคม 2561 : ราคา 13,777
27 – 30 ธันวาคม 2561 : ราคา 14,777
28 – 31 ธันวาคม 2561 : ราคา 18,777
30 ธ.ค. – 02 ม.ค.2562 : ราคา 21,777
31 ธ.ค. – 03 ม.ค.2562 : ราคา 21,777

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 12,777 บาท
สายการบิน : THAI SMILE ( WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : N2- (CSX12 )-4D3N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour14

ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย NEW-เทศกาลปีใหม่ เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดย สายการบินไทยสมายล์ (WE) ทัวร์ GO1CSX-WE007
เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง  กำหนดการเดินทาง : กันยายน-ธันวาคม 2561 เทศกาลปีใหม่2562
6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)
• เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล
• ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
• พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
• ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน
• เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
• พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
• เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี / ซุปเห็ด

วันเดินทางวันที่ :: กันยายน-ธันวาคม 2561 เทศกาลปีใหม่
วันที่ 26 ก.ย. – 01 ต.ค. 61 : ราคา 24,888.-
วันที่ 10-15 ต.ค. 61 : ราคา 28,888.-
วันที่ 17-22 ต.ค. 61 : ราคา 23,888.-
วันที่ 18-23 ต.ค. 61 : ราคา 23,888.-
วันที่ 31 ต.ค.-05 พ.ย. 61 : ราคา 20,888.-
วันที่ 07-12 พ.ย. 61 : ราคา 20,888.-
วันที่ 14-19 พ.ย. 61 : ราคา 22,888.-
วันที่28 พ.ย.-03 ธ.ค. 61 : ราคา 22,888.-
วันที่ 05-10 ธ.ค. 61 : ราคา 28,888.-
วันที่ 12-17 ธ.ค. 61 : ราคา 22,888.-
วันที่ 19-24 ธ.ค. 61 : ราคา 22,888.-
วันที่ 26-31 ธ.ค. 61 : ราคา 28,888.-
วันที่ 29 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62 : ราคา 30,888.-
วันที่ 30 ธ.ค. 61-04 ม.ค. 62 : ราคา 30,888.-

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 23,888.-30,888.-  บาท
สายการบิน :  สายการบินไทยสมายล์ (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-GO1CSX-WE007-6D5N-WE

downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour13

ทัวร์จีน NEW-จางเจียเจี้ย หุบเขาแห่งสวรรค์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) ทัวร์ GO1CSX-FD006 เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ

เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ • ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก • ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์ • ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว • เมนูพิเศษ เป็ดย่างปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด • บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด

วันเดินทางวันที่ ::
กันยายน-ธันวาคม 2561 เทศกาลปีใหม่
วันที่ : 06-09 ก.ย. 61 : ราคา 17,888.-
วันที่ : 20-23 ก.ย. 61 : ราคา 17,888.-
วันที่ : 27-30 ก.ย. 61 : ราคา 17,888.-
วันที่ : 04-07 ต.ค. 61 : ราคา 26,888.-
วันที่ : 13-16 ต.ค. 61 : ราคา 23,888.-
วันที่ : 21-24 ต.ค. 61 : ราคา 23,888.-
วันที่ : 25-28 ต.ค. 61 : ราคา 17,888.-
วันที่ : 22-25 พ.ย. 61 : ราคา 17,888.-
วันที่ : 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 61 : ราคา 17,888.-
วันที่ : 06-09 ธ.ค. 61 : ราคา 23,888.-
วันที่ : 13-16 ธ.ค. 61 : ราคา 17,888.-
วันที่ : 20-23 ธ.ค. 61 : ราคา 17,888.-

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 17,888.- 26,888   บาท
สายการบิน :  โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-GO1CSX-FD006-4D3N-FD

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top