ทัวร์จางเจียเจี้ย

zhangjiajie16

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน BREATH OF ZHANG JIA JIE (FD) 4 วัน 3 คืน (CSX01)
กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ– แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว- ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/FbdqUt

วันเดินทาง : วันที่ :: 28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 : ราคา 15,777 บาท
วันที่ :: 04 – 07 พฤษภาคม 2561 : ราคา 12,777 บาท
วันที่ :: 14 – 17 มิถุนายน , 28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 : ราคา 11,777 บาท
วันที่ :: 06 – 09 กรกฎาคม 2561 : ราคา 12,777 บาท
วันที่ :: 26 – 29 , 27 – 30 กรกฎาคม , 10 – 13 , 11 – 14 สิงหาคม 2561 : ราคา 15,777 บาท
วันที่ :: 31 ส.ค. – 03 ก.ย. , 14 – 17 , 21 – 24 กันยายน 2561 : ราคา 11,777 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 11,777 – 15,777 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : N2-CSX-4D3N-FD


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour22

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย บาร์บีคิว เขาอวตาร สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน THAI SMILE (WE)(CSCSXWE01)(พ.ค.-มิ.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ จางเจียเจี้ย อุทยานจางเจียเจี้ย ลิฟท์แก้วไป่หลง สะพานใต้ฟ้าอันดับ1 ถนนคนเดินซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ถนนคนเดินหวงซิงลู่ เมนูพิเศษ !! เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เมนูซุปเห็ด

 

วันเดินทาง : วันที่ :: 05-08 , 10-13 , 12-15 พฤษภาคม 2561 : ราคา 13,899 บาท
วันที่ :: 14-17 มิถุนายน 2561 : ราคา 12,899 บาท
วันที่ :: 23-26 มิถุนายน 2561 : ราคา 13,899 บาท

 

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 12,899 - 13,899บาท
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : N6C- (CSCSXWE01)-4D3N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie17

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย T-SUD ZHANGJIAJIE THE SPECIAL ONE 6 วัน 5 คืน THAI SMILE AIRWAYS (WE)(CSX11)(ก.ค.-ก.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ดินแดนอวตานงดงามดั่งความฝัน ชมความยิ่งใหญ่ "สะพานแก้วจางเจี่ยเจี้ย"เมืองโบราณเฟิงหวง เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ พักสุดหรูโรแรม 5 ดาว ชิมเมนูพิเศษ!! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี + สุกี้เห็ด

 

วันเดินทาง : วันที่ :: 25 - 30 กรกฎาคม 2561 : ราคา 19,777 บาท
วันที่ :: 08 - 13 สิงหาคม 2561 : ราคา 22,777 บาท
วันที่ :: 06 – 11 กันยายน 2561 : ราคา 17,777 บาท
วันที่ :: 20 – 25 กันยายน 2561 : ราคา 17,777 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 17,777 - 22,777 บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIRWAYS (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : N2- (CSX11)-6D5N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour13

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย T-SUD ZHANGJIAJIE SUMMER FRESH 4 วัน 3 คืน THAI SMILE AIRWAYS (WE)(CSX10)(ก.ค.-ก.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ สะพานแก้วจางเจี่ยเจี้ย สัมผัสทางเดินกระจก ข้ามสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก ณ. แกรนด์แคนยอน นั่งกระเช้าชมวิว เขาเทียนเหมินซาน ชมความยิ่งใหญ่ของถ้ำประตูสวรรค์ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ซีปู้เจีย หวงซิงลู่ เมนูพิเศษ!! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี สุกี้เห็ด

 

วันเดินทาง : วันที่ :: 06 – 09 , 20 – 23 กรกฎาคม 2561 : ราคา 11,777 บาท
วันที่ :: 27 – 30 กรกฎาคม 2561 : ราคา 16,777 บาท
วันที่ :: 03 – 06 , 08 – 11 , 24 – 27 สิงหาคม , 31 สิงหาคม - 02 กันยายน 2561 : ราคา 11,777 บาท
วันที่ :: 10 – 13 สิงหาคม 2561 : ราคา 16,777 บาท
วันที่ :: 01 – 04 , 07-10 , 14-17 , 21-24 กันยายน 2561 : ราคา 11,777 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 11,777 - 16,777บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIRWAYS (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : N2- (CSX10)-4D3N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie17

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย จางเจี่ยเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน THAI SMILE AIRWAYS (WE)(CSXWE06)(มี.ค.-พ.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ประตูสวรรค์ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เขาเทียนเหมินซาน ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง ถนนคนเดินซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงลู่ เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด อาหารไทย

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/RDv5cM

วันเดินทาง : วันที่ :: 1-5 มีนาคม 2561 : ราคา 14,899 บาท
วันที่ :: 17-21 มีนาคม 2561 : ราคา 14,899 บาท
วันที่ :: 31 มีนาคม-04 เมษายน 2561 : ราคา 14,899 บาท
วันที่ :: 4-8 เมษายน 2561 : ราคา 15,899 บาท
วันที่ :: 27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561 : ราคา 15,899 บาท
วันที่ :: 4-8 ,12-16 , 19-23 พฤษภาคม 2561 : ราคา 14,899 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 14,899 -15,899 บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIRWAYS (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : N6C-(CSXWE06)-5D4N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour07

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ทัวร์จางเจี่ยเจี้ยสงกรานต์ Zhangjiajie ทะลุจักรวาล 4 วัน 3 คืน THAI SMILE AIRWAYS (WE)(CSXWE01)(มี.ค.-มิ.ย.2561) สงกรานต์2018
ไฮไลท์ทัวร์ เขาอวตาร สะพานแก้วจางเจี่ยเจี้ย อุทยานจางเจียเจี้ย ที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ลิฟท์แก้วไป๋หลง ถนนคนเดินซีปู้เจีย จิตรกรรมภาพวาดทราย เมืองฉางชา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ เมนูพิเศษ !! เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เมนูซุปเห็ด

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/yQL71W

วันเดินทาง : วันที่ :: 10-13 , 17-20 , 24-27 มีนาคม 2561 : ราคา 13,899 บาท
วันที่ :: 31 มีนาคม-03 เมษายน 2561 : ราคา 13,899 บาท
วันที่ :: 13-16 เมษายน 2561 ** วันสงกรานต์ ** : ราคา 19,899 บาท
วันที่ :: วันที่ 14-17 เมษายน 2561 ** วันสงกรานต์ ** : ราคา 19,899 บาท
วันที่ :: 19-22 , 21-24 , 26-29 เมษายน 2561 : ราคา 13,899 บาท
วันที่ :: 05-08 , 10-13 , 12-15 พฤษภาคม 2561 : ราคา 13,899 บาท
วันที่ :: 14-17 มิถุนายน 2561 : ราคา 12,899 บาท
วันที่ :: 23-26 มิถุนายน 2561 : ราคา 13,899 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 12,899 -19,899 บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIRWAYS (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : N6C- (CSXWE01)-4D3N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie16

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ยสงกรานต์ จางเจี่ยเจี้ย Shock Price Zhangjiajie 4 วัน 3 คืน AIR ASIA (FD)(CSXFD11)(ก.พ.-มิ.ย.2561) สงกรานต์2018
ไฮไลท์ทัวร์…สุดหรู พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์ ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน เมนูพิเศษ เป็ดย่างปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/2LePPM

วันเดินทาง : วันที่ :: 01-04 , 03-06 ก.พ. 61 : ราคา 14,999 บาท
วันที่ :: 03-06 , 08-11 , 10-13 , 15-18 , 22-25 , 24-27 มี.ค. 61 , 29 มี.ค.-01 เม.ย. 61 , 31 มี.ค.-03 เม.ย. 61 : ราคา 13,999 บาท
วันที่ :: 17-20 มี.ค. 61 : ราคา 10,999 บาท
วันที่ :: 05-08 , 07-10 , 19-22 , 21-24 , 26-29 , เม.ย. 61 : ราคา 13,999 บาท
วันที่ :: 11-14 เม.ย. 61 "วันสงกรานต์" : ราคา 20,999 บาท
วันที่ :: 14-17 , 15-18 เม.ย. 61 "วันสงกรานต์" : ราคา 18,999 บาท
วันที่ :: 03-06 , 05-08 , 26-29 พ.ค. 61 : ราคา 14,999 บาท
วันที่ :: 02-05 มิ.ย. 61 : ราคา 11,999 บาท
วันที่ :: 10-13 , 12-15 , 17-20 , 19-22 , 24-27 มิ.ย. 61 : ราคา 13,999 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 11,999 - 20,999 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : NSB- (CSXFD11)-4D3N-FD


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour22

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ยสงกรานต์ SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน THAI SMILE AIRWAYS (WE)(CSXWE02)(มี.ค.-ก.ค.2561) สงกรานต์2018
ไฮไลท์ทัวร์…ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/EvS9oq

วันเดินทาง : วันที่ :: 08-12 , 09-13 , 16-20 , 23-27 มี.ค. 61 , 30 มี.ค.-03 เม.ย. 61 : ราคา 16,999 บาท
วันที่ :: 10-14 เม.ย. 61 : ราคา 22,999 บาท
วันที่ :: 15-19 เม.ย. 61 : ราคา 21,999 บาท
วันที่ :: 11-15 , 18-22 พ.ค. 61 : ราคา 16,999 บาท
วันที่ :: 08-12 , 15-19 , 22-26 มิ.ย. 61 , 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 61 , 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 61 : ราคา 16,999 บาท
วันที่ :: 06-10 , 13-17 , 20-24 ก.ค. 61 : ราคา 16,999 บาท
วันที่ :: 26-30 ก.ค. 61 : ราคา 22,999 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 16,999 - 22,999 บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIRWAYS (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : NSB- (CSXWE02)-5D4N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour19

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน THAI SMILE AIIRWAYS (WE)(CSXWE01)(มี.ค.-ก.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์…ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง ชมโชว์จิ้งจอกขาวสุดอลังการ...เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/WmUoUY

วันเดินทาง : วันที่ :: 02-07 , 09-14 , 16-21 มี.ค. 61 : ราคา 23,999 บาท
วันที่ :: 07-12 , 14-19 , 21-26 , 23-28 มี.ค. 61 , 28 มี.ค.-02 เม.ย. 61 , 30 มี.ค.-04 เม.ย. 61 : ราคา 20,999 บาท
วันที่ :: 06-11 เม.ย. 61 : ราคา 25,999 บาท
วันที่ :: 09-14 , 16-21 , 23-28 , พ.ค. 61 : ราคา 20,999 บาท
วันที่ :: 25-30 พ.ค. 61 : ราคา 25,999 บาท
วันที่ :: 06-11 , 13-18 , 20-25 มิ.ย. 61 : ราคา 20,999 บาท
วันที่ :: 04-09 , 11-16 , 18-23 ก.ค. 61 : ราคา 20,999 บาท
วันที่ :: 25-30 ก.ค. 61 : ราคา 26,999 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 20,999- 26,999บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIIRWAYS (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : NSB- (CSXWE01)-6D5N-WE


downloadpdf  addfriend

ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์ราคาถูก, หุบเขาอวตาร, ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง,  ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก

ทัวร์จางเจียเจี้ย (CSX08) ZHANGJIAJIE SPRING FEVER 4D3N BY WE มี.ค.-มิ.ย.2561
- บินสบายๆกับไทยสไมล์ ที่พักระดับ 5 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !! 
-ไฮไลท์พิเศษ !!นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน ชมสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก !! 
-โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก. 
VISA ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท/ท่าน 
TIP ไม่รวมค่าทิปไกด์ 200 หยวน / ท่าน
ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/Wf1Sq2

วันเดินทาง : ทัวร์ปักกิ่ง- มีนาคม 2561
วันที่ : 08 – 11 มีนาคม 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 09 – 12 มีนาคม 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 16 – 19 มีนาคม 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 23 – 26 มีนาคม 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 30 มี.ค. – 02 เม.ย.2561 :: ราคา 12,777
ทัวร์ปักกิ่ง- เมษายน 2561 
วันที่ : 06 – 09 เมษายน 2561 :: ราคา 15,777
วันที่ : 12 – 15 เมษายน 2561 :: ราคา 19,777
วันที่ : 13 – 16 เมษายน 2561 :: ราคา 19,777
วันที่ : 27 – 30 เมษายน 2561 :: ราคา 13,777
วันที่ : 28 เม.ย. – 01 พ.ค.2561 :: ราคา 17,777
ทัวร์ปักกิ่ง- พฤษภาคม 2561 
วันที่ : 04 – 07 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 05 – 08 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 11 – 14 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 14,777
วันที่ : 25 – 28 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 26 – 29 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 15,777
วันที่ : 31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561 :: ราคา 11,777
ทัวร์ปักกิ่ง- มิถุนายน 2561 
วันที่ : 01 – 04 มิถุนายน 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 07 - 10 มิถุนายน 2561 :: ราคา 11,777
วันที่ : 14 - 17 มิถุนายน 2561 :: ราคา 11,777
วันที่ : 22 – 25 มิถุนายน 2561 :: ราคา 12,777

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 11,777 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย (FD) 
แจ้งรหัสทัวร์ : N2- (CSX08)-4D3N-FD


downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top