ทัวร์คุนหมิง

7ทัวร์คุนหมิง ปีใหม่2019 Lovely Dali-Lijiang 5 Days/ 4 Nights (คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง) TG คุนหมิง-ต้าลี่-เมืองโบราณต้าลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ชมวิวทะเลสาบเอ๋อไห่-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ  เมืองโบราณลีเจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(ขึ้นกระเช้า)-โชว์จางหยี่โหมว-อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณกวนตู้-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน  เมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด, สุกกี้ปลาแซลมอน และ อาหารกวางตุ้ง ราคารวมทิปไกด์+คนขับรถแล้ว / แจกน้ำดื่มทุกวัน

วันเดินทาง :  29 DEC'18 - 02 JAN'19
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 30,500 บาท  
สายการบิน :  Thai Airway (TG)
รหัสทัวร์ :   N8-SHA-5D4N-(TG)

downloadpdf  addfriend

3ทัวร์ปีใหม่ 2019 ทัวร์คุนหมิง Impression Kunming 4 Days/ 3 Nights (คุนหมิง-ฮุ่ยเจ๋อ-ตงชวน) TG คุนหมิง - ฮุ่ยเจ๋อ - ตงชวน - ภูเขาหญ้าแห่งมองโกเลียใต้ 4วัน 3คืน  คุนหมิง-เมืองฮุ่ยเจ๋อ-เมืองเก่าฮุ่ยเจ๋อ-ภูเขาหญ้าแห่งมองโกเลียใต้-เมืองตงชวน  ทุ่งนาขั้นบันไดหลากสี-เมืองลู่เฉียน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจี๋ (นั่งกระเช้า)-คุนหมิง-วัดหยวนทง  สนามบินเมืองคุนหมิง  เมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด และ อาหารกวางตุ้ง ราคารวมทิปไกด์+คนขับรถแล้ว / แจกน้ำดื่มทุกวัน

วันเดินทาง :  29 DEC'18 - 01 JAN'19 
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 26,900 บาท  
สายการบิน :  Thai Airway
รหัสทัวร์ :   N8-SHA-6D4N-(TG)

downloadpdf  addfriend

kunming china team21ทัวร์คุนหมิง สุกี้แซลมอน ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินCHINA EASTERN AIRLINES (MU) ก.ย.- ธ.ค.2561
เมืองโบราณลี่เจียง-ร้านหยก-สระน้ำมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน


วันเดินทาง: วันที่ 05–09 / 12-16 กันยายน 2561
วันที่ 11–15 , 19-23 ตุลาคม 2561
วันที่ 07-11 / 14-18 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 26-30 ธันวาคม 2561

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 20,899 - 25,899 บาท
สายการบิน :   CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
องทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NCH-CSKMGMU05-5D4N-MU

downloadpdf  addfriend

KMG04ทัวร์จีนคุนหมิง T-SUD KUNMING RED PLANET 4D2N โดยสายการบินSHANDONG AIRLINE (8C) ก.ย.- ต.ค.61
เก็บผลไม้สดๆจากไร่ - เมืองตงซวน – ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน - ภูเขาเจี้ยวจื่อ(รวมรถและกระเช้าขึ้น) – สวนจินเซียว - ต่าหม่าคาน - คุนหมิง–สวนน้ำตก–ร้านผ้าไหม - ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – เขาซีซาน - ร้านใบชา – ร้านหยก – วัดหยวนทง

วันเดินทาง: วันที่ 06 - 09 , 07 – 10 , 13 – 16 , 21 – 24 กันยายน 2561
วันที่ 10 – 13 , 13 – 16 , 17 - 20 , 18 - 21 ตุลาคม 2561

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  9,999 - 13,999 บาท
สายการบิน :  SHANDONG AIRLINE (8C)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N2-KMG04-4D2N-8C

downloadpdf  addfriend

kunming china team13ทัวร์จีนคุนหมิง (เทศกาลปีใหม่) THE BEST OF KUNMING 6D5N โดยสายการบินTHAI AIRWAYS (TG) ต.ค.- ปีใหม่62
เมืองเก่าต้าหลี่ – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก - ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม


วันเดินทาง: วันที่ 12 - 17 , 19 – 24 , 26 – 31 ตุลาคม 2561
วันที่ 09 – 14 , 16 – 21 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 30 พ.ย. – 05 ธ.ค.2561
วันที่ 05 – 10 , 14 – 19 , 21 – 26 , ธันวาคม 2561
วันที่ 27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2562  (ปีใหม่)
วันที่ 28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2562  (ปีใหม่)

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  24,999 - 29,999 บาท
สายการบิน :   THAI AIRWAYS (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N2-KMG01-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend

kunming china team09ทัวร์จีนคุนหมิง T-SUD KUNMING THE BIGGEST 5D3N โดยสายการบินSHANDONG AIRLINE (8C) ส.ค.- ต.ค.61
หมู่บ้านโถว่เล่อ - อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่ – เทียนชิงเฉียว (รวมกระเช้า) – ถ้ำมังกร - สวนหิน - หมู่บ้านเผ่าอี้ - เมืองซวนเวย – สะพานที่สูงที่สุดในโลกเป่ยผานเจียง - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก

วันเดินทาง: วันที่ 10 – 15 , 16 – 21 , 24 – 29 สิงหาคม 2561
วันที่ 30 ส.ค. – 04 ก.ย.2561
วันที่ 06 – 11 , 13 – 18 กันยายน 2561
วันที่ 11 – 16 , 18 – 23 ตุลาคม 2561

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 17,999 - 19,999 บาท
สายการบิน :  SHANDONG AIRLINE (8C)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N2-KMG03-5D3N-8C

downloadpdf  addfriend

kunming china team13ทัวร์จีนคุนหมิง เต๋อชิง ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) GO1KMG-8L003 ก.ย.-ต.ค. 61
• เต๋อชิง...ชมความงามของภูเขาหิมะเหมยลี่ ...ชมความอลังการของธารน้ำแข็งหมิงหย่ง • ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ …IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว • ขึ้นสู่บริเวณ จุดชมวิวเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้ • เมนู พิเศษ!! อาหารกวางตุ้ง สุกี้ปลาแซลมอน สุกี้เห็ด

วันเดินทาง: วันที่ 05-10 ก.ย. 61 ราคา 34,900 บาท
วันที่ 12-17 ก.ย. 61 ราคา 34,900 บาท
วันที่ 19-24 ก.ย. 61 ราคา 34,900 บาท
วันที่ 10-15 ต.ค. 61 ราคา 34,900 บาท
วันที่ 17-22 ต.ค. 61 ราคา 34,900 บาท


ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 34,900 บาท
สายการบิน :   ลัคกี้ แอร์ (8L)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-(KMG-8L003)-6D5N-(8L)

downloadpdf  addfriend

kunming china team17

คุนหมิง ตงชวน ภูเขาเจี้ยวจื่อซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) ทัวร์ GO1KMG-8L002 ก.ค.-ต.ค. 2561
• สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง...ที่เมืองตงชวน • สัมผัสความเย็นและชมดอกไม้ตามฤดูกาล...ภูเขาเจี๊ยวจื่อ • ชมหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตา ....ถ้ำจิ่วเซียง

 

วันเดินทาง: วันที่ 20-24 ก.ค. 61 ราคา 20,900 บาท
วันที่ 10-14 ส.ค. 61 ราคา 23,900 บาท
วันที่ 17-21 ส.ค. 61 ราคา 23,900 บาท
วันที่ 24-28 ส.ค. 61 ราคา 22,900 บาท
วันที่ 07-11 ก.ย. 61 ราคา 17,900 บาท
วันที่ 14-18 ก.ย. 61 ราคา 17,900 บาท
วันที่ 21-25 ก.ย. 61 ราคา 17,900 บาท
วันที่ 12-16 ต.ค. 61 ราคา 20,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 16,900 - 23,900 บาท
สายการบิน :   ลัคกี้ แอร์ (8L)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-KMG-8L002-5D4N-(8L)

downloadpdf  addfriend

kunming china team14คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ GO1KMG-TG001 ก.ค.-ต.ค. 2561
• พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก • ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG • ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ • สัมผัสบรรยากาศของเมืองโบราณลี่เจียง • เมนู พิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด

วันเดินทาง: วันที่ 09-13 ส.ค. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 22-26 ส.ค. 61 ราคา 27,900 บาท
วันที่ 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 ราคา 27,900 บาท
วันที่ 05-09 ก.ย. 61 ราคา 26,900 บาท
วันที่ 19-23 ก.ย. 61 ราคา 26,900 บาท
วันที่ 19-23 ต.ค. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 20-24 ต.ค. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 07-11 พ.ย. 61 ราคา 25,900 บาท
วันที่ 14 -18 พ.ย. 61 ราคา 25,900 บาท
วันที่ 21-25 พ.ย. 61 ราคา 25,900 บาท
วันที่ 01-05 ธ.ค. 61 ราคา 26,900 บาท
วันที่ 08-12 ธ.ค. 61 ราคา 26,900 บาท
วันที่ 12-16 ธ.ค. 61 ราคา 25,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 25,900 - 28,900 บาท
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-(KMG-TG001)-5D4N-(TG)

downloadpdf  addfriend

kunming china team13คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)GO1KMG-TG002 ก.ค.-พ.ย.2561
• พิชิต 2 ภูเขาหิมะ หุบเขาสีน้ำเงิน • ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต • เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน • ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง • ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว ..IMPRESSION LIJIANG • เมนู พิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด

วันเดินทางวันที่ 03-08 ส.ค. 61 ราคา 31,900 บาท
วันที่ 08-13 ส.ค. 61 ราคา 32,900 บาท
วันที่ 14-19 ก.ย. 61 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 10-15 ต.ค. 61 ราคา 32,900 บาท
วันที่ 13-18 ต.ค. 61 ราคา 32,900 บาท
วันที่19-24 ต.ค. 61 ราคา 32,900 บาท
วันที่ 20-25 ต.ค. 61 ราคา 32,900 บาท
วันที่ 26-31 ต.ค. 61 ราคา 31,900 บาท
วันที่ 27 ต.ค. – 01 พ.ย. 61 ราคา 31,900 บาท
วันที่ 02-07 พ.ย. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 09-14 พ.ย. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 23-28 พ.ย. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 01-06 ธ.ค. 61 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 05-10 ธ.ค. 61 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 14-19 ธ.ค. 61 ราคา 28,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 28,900-32,900  บาท
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-(KMG-TG002)-6D5N-(TG)

downloadpdf  addfriend

kunming china team16คุนหมิง หุบเขาสีน้ำเงิน ลี่เจียง วัดลามะซงจ้านหลิง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) ทัวร์ GO1KMG-8L001 ก.ค.-ก.ย.2561
• พิชิต 2 ภูเขาหิมะ หุบเขาสีน้ำเงิน และภุเขาหิมะมังกรหยก • ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต • เที่ยวแชงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน • ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง • ชมความสวยงามกับทะเลสาบสีฟ้าคราม โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นพื้นหลัง

วันเดินทาง: วันที่ 18-23 ก.ค. 61 ราคา 26,900 บาท
วันที่ 19-24 ก.ค. 61 ราคา 26,900 บาท
วันที่ 25-30 ก.ค. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 26-31 ก.ค. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 27 ก.ค. – 01 ส.ค. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 08-13 ส.ค. 61 ราคา 30,900 บาท
วันที่ 09-14 ส.ค. 61 ราคา 30,900 บาท
วันที่ 22-27 ส.ค. 61 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 23-28 ส.ค. 61 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 29 ส.ค. - 03 ก.ย. 61 ราคา 26,900 บาท
วันที่ 30 ส.ค. - 04 ก.ย. 61 ราคา 26,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 26,900-30,900  บาท
สายการบิน :   ลัคกี้ แอร์ (8L)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-(KMG-8L001)-6D5N-(8L)

downloadpdf  addfriend

kunming china team20

ทัวร์คุนหมิง สุกี้เนื้อแพะ ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 3 วัน 2 คืน (MU) CSKMGMU06 ทัวร์จีน-ทัวร์คุนหมิง-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่)-สวนสตอเบอร์รี่-เมืองถางเตี้ยนคุนหมิง- วัดดหยวนทง-สวนน้ำตก ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน ทัวร์จีน-เมนูพิเศษ !! เป็ดอี๋เหลียง สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

วันเดินทาง: ววันที่ 22-24 กันยายน 2561 ราคา 9,899.-
วันที่ 22-24 ตุลาคม 2561 ราคา 13,899.-
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ราคา 11,899.-
วันที่ 03-05 ธันวาคม 2561 ราคา 13,899.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  ราคา 9,899.-
สายการบิน :   CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NCH-CSKMGMU06-3D2N-(MU)

downloadpdf  addfriend

kunming china team13ทัวร์คุนหมิง THE BEST OF KUNMING 6D5N (TG) ก.ย. 61 (KMG03)
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - ต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง - ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก - ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


ดาวน์โหลดโปรแกรม คุนหมิง >>https://goo.gl/JSKqQL

วันเดินทาง: 19 – 24 กันยายน 2561 : ราคา 24,777 บาท


ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 24,777  บาท
สายการบิน :   THAI AIRWAYS (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N2-KMG03-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend

kunming china team13ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง คุนหมิง หุบเขาสีน้ำเงิน ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน LUCKY AIR (8L)(KMG8L08)(ก.ค.-ส.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์...พิชิต 2 ภูเขาหิมะ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน และภุเขาหิมะมังกรหยก ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต เที่ยวเมืองโบราณแชงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง ชมความสวยงามของหุบเขาสีน้ำเงิน ทะเลสาบสีฟ้าคราม โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นพื้นหลัง

วันเดินทาง:วันที่ :: 11-16 , 12-17 , 18-23 , 19-24 กรกฎาคม 2561 : ราคา 23,991 บาท
วันที่ :: 25-30 , 26-31 กรกฎาคม , 27 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2561 : ราคา 25,991 บาท
วันที่ :: 08-13 , 09-14 , 15-20 , 16-21 สิงหาคม 2561 : ราคา 27,991 บาท
วันที่ :: 22-27 , 23-28 สิงหาคม 2561 : ราคา 25,991 บาท
วันที่ :: 29 สิงหาคม - 03 กันยายน 2561 : ราคา 23,991 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 21,991 - 27,991 บาท
สายการบิน :   LUCKY AIR (8L)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NSB-(KMG8L08)-6D5N-(8L)

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top