ทัวร์คุนหมิง

kunming china team23ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน มิถุนายน 2562 (CNTG712) ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน5คืน วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-หมู่บ้านซีโจว-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่า " ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองลี่เจียง- เมืองโบราณลี่เจียง " ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-เมืองฉู่สง " เมืองฉู่สง-คุนหมิง-สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน " วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ "

วันเดินทาง :  วันที่ 05 - 10 Jun 2019 : ราคา 21,888
12 - 17 Jun 2019 : ราคา 21,888
19 - 24 Jun 2019 : ราคา 21,888
26 Jun - 01 Jul 2019 : ราคา 21,888

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :     21,888 บ.
สายการบิน :    THAI AIRWAYS
รหัสทัวร์ :  NBS- (CNTG712)

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team23ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง FD402 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน มิ.ย.-ธ.ค.2562 -ปีใหม่2563 แชงการีล่า สวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน 
เมนูพิเศษ สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว บินตรง โดยสายการบิน Thai Air Asia
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท

วันเดินทาง :  วันที่ 15 - 20 Jun 2019 ราคา : 16,888
27 Jul - 01 Aug 2019 ราคา : 18,888
12 - 17 Oct 2019 ราคา : 17,888
19 - 24 Oct 2019 ราคา : 17,888
26 - 31 Oct 2019 ราคา : 17,888
09 - 14 Nov 2019 ราคา : 17,888
23 - 28 Nov 2019 ราคา : 17,888
07 - 12 Dec 2019 ราคา : 17,888
14 - 19 Dec 2019 ราคา : 17,888
21 - 26 Dec 2019 ราคา : 17,888
28 Dec 2019 - 02 Jan 2020 ราคา : 21,888

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   16,888  บ.
สายการบิน :    Thai Air Asia
รหัสทัวร์ :  NBS- FD402

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team17ทัวร์คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (MU) CSKMGMU08 มิ.ย.2562  ทัวร์โค๊ด CSKMGMU08  
ทัวร์จีน-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่าภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-วัดหยวนทง-เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด-อิสระช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-4 ดาว

วันเดินทาง :  วันที่ 05-09 มิถุนายน 2562 : ราคา 17,899.-
วันที่ 14-18 มิถุนายน 2562 : ราคา 17,899.-
วันที่ 20-24 มิถุนายน 2562 : ราคา 17,899.-
วันที่ 26-30 มิถุนายน 2562 : ราคา 16,899.-
วันที่ 03-07 กรกฎาคม 2562 : ราคา 18,899.-
วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2562 : ราคา 19,899.-
วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2562 : ราคา 19,899.-
วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2562 : ราคา 19,899

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   16,899 บ.
สายการบิน :   China Eastern (MU)
รหัสทัวร์ :  N6C-CSKMGMU08

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team03ทัวร์คุนหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดินแชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (TG002) เม.ย. - ก.ค.62
• สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี..เมืองคุนหมิง
• พิชิต 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
• ชมวัดลามะ จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต
• เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน
• ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว IMPRESSION LIJIANG
• ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง
• นมัสกาพระพุทธชินราช(จำลอง) แห่งวัดหยวนทง

วันเดินทาง :  วันที่ 20-25 เม.ย., 26 เม.ย.-01 พ.ค./ 17-22, 24-29 พ.ค./ 01-06, 14-19, 21-26 มิ.ย./ 12-17, 16-21, 26-31 ก.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   23,900   บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  NB2B-TG002-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team14ทัวร์คุนหมิง KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG 5 วัน 4 คืน TG (TG001) เม.ย. - ก.ค. 62
• ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
• ทชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว
• ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
• สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เมืองคุนหมิง

วันเดินทาง :  วันที่ 24-28 เม.ย., 27 เม.ย.-01 พ.ค./ 08-12, 22-26 พ.ค./ 26-30 มิ.ย./ 24-28 ก.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   19,900  บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  NB2B-TG001-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team18สงกรานต์ 2019 ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน TG (GO1KMG-TG007)
• พิชิต 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
• ชมวัดลามะ จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต
• เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน
• ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว IMPRESSION LIJIANG
• ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง
• นมัสกาพระพุทธชินราช(จำลอง) แห่งวัดหยวนทง

วันเดินทาง :  วันที่ 22-27 มี.ค., 28 มี.ค. - 02 เม.ย., 29 มี.ค. - 03 เม.ย./ 05-10, 06-11, 10-15, 14-19, 19-24, 20-25 เม.ย., 26 เม.ย. - 01 พ.ค./ 03-08, 10-15, 17-22, 24-29 พ.ค./ 01-06, 14-19, 21-26 มิ.ย./ 12-17, 16-21, 26-31 ก.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   22,888  บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  N5-GO1KMG-TG007-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team17ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว 5 วัน 4 คืน TG (GO1KMG-TG006)
• ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
• ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว
• ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
• เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด สุกี้ปลาแซลมอล

วันเดินทาง :  วันที่ 20-24, 27-31 มี.ค./ 10-14, 11-15, 24-28 เม.ย., 27 เม.ย. - 01 พ.ค./ 08-12, 22-26 พ.ค./ 26-30 มิ.ย./ 24-28 ก.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  20,888  บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  N5-GO1KMG-TG006-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team13ทัวร์คุนหมิง Shock Price คุนหมิง ลี่เจียง พิชิตภูเขาหิมะ 5 วัน 4 คืน 8L (GO1KMG-8L008)
• ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง
• พิชิตความสูง 4,506 เมตร ของภูเขาหิมะมังกรหยก
• ชมสวนน้ำตกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองคุนหมิง

วันเดินทาง :  วันที่ 20-24 มี.ค./ 29 พ.ค. - 02 มิ.ย./ 24-28 ก.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  14,888  บาท
สายการบิน :  ลัคกี้ แอร์ (8L)
รหัสทัวร์ :  N5-GO1KMG-8L008-5D4N-8L

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team24ทัวร์คุนหมิง T-SUD THE BEST OF KUNMING 6 วัน 5 คืน TG (BZKMG01)
เมืองเก่าต้าหลี่ , เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) , โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง , ช่องเขาเสือกระโจน , วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) , เมืองเก่าจงเตี้ยน , หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) , ลี่เจียง , สระมังกรดำ , เมืองเก่าลี่เจียง , ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) , IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) , อุทยานน้ำหยก , ฉู่ฉง , คุนหมิง , เมืองโบราณกวนตู้ , วัดหยวนทง

วันเดินทาง :  วันที่ 14 - 19 , 21 - 26 มี.ค. , 28 มี.ค. - 02 เม.ย. / 04 - 09 , 11 - 16 , 12 - 17 , 13 - 18 , 25 - 30 เม.ย. **เทศกาลสงกรานต์** / 01 - 06 พ.ค. / 13 - 18 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  22,999  บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ :  N2-BZKMG01-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team20ทัวร์คุนหมิง FD401 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน 2คืน คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน ชมความงาม ถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร ว้าวว!! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้ เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถานเตี้ยน 1 คืน, เมืองคุนหมิง 1 คืน บินตรง คุนหมิง  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท

วันเดินทาง: 11-14 ต.ค.62,18-21 ต.ค.62,25-28 ต.ค.62 // 1-4 พ.ย.62,8-11 พ.ย.62,15-18 พ.ย.62,22-25 พ.ย.62,29 พ.ย.-2ธ.ค.62 // 6-9 ธ.ค.62,13-16 ธ.ค.62,20-23 ธ.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  9,888 บาท
สายการบิน :  Thai Air Asia  
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NBS-FD401-4D2N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

kunming china team13

ทัวร์จีน เทศกาลสงกรานต์ คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ( KMG-TG007)  พิชิต 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน • ชมวัดลามะ จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต • เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน • ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว IMPRESSION LIJIANG • ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง • นมัสกาพระพุทธชินราช(จำลอง) แห่งวัดหยวนทง

วันเดินทาง :  มีนาคม 2562 : 01-06 ,08-13,15-20,22-27 มี.ค. 62 ,28 มี.ค. – 02 เม.ย. 62, 29 มี.ค. – 03 เม.ย. 62 
เมษายน 2562 : 05-10, 06-11,10-15,19-24,20-25,26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62 
พฤษภาคม 2562 : 03-08 ,10-15 ,17-22 ,24-29
มิถุนายน 2562 : 14-19 ,21-26
กรกฎาคม 2562 : 12-17 ,16-21 ,26-31 ก.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  22,888.-  บาท
สายการบิน :  สายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N5-KMG-TG007-6D5N-(TG)

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top