ทัวร์คุนหมิง

kunming china team23ปีใหม่ 2563 ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (ซุปตาร์...วันเดอร์แลนด์) 4 วัน 2 คืน (FDKMG01)
- แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย
- ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร
- ชิมสตรอว์เบอร์รี่... เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน
- สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง
- วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี
- เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด และ อาหารกวางตุ้ง

วันเดินทาง : วันที่  09 - 12, 11 - 14 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9), 12 - 15 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9), 13-16 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9), 18 - 21, 19 - 22, 23 - 26 ต.ค.(วันปิยมหาราช), 25 - 28, 26 - 29 ต.ค., 30 ต.ค. - 02 พ.ย. / 01 - 04, 02 - 05, 06 - 09, 08 - 11, 09 - 12, 13 - 16, 15 - 18, 16 - 19, 20 - 23, 22 - 25, 23 - 26, 27 - 30 พ.ย., 29 พ.ย. - 02 ธ.ค., 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. /
04 - 07 ธ.ค.(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9), 05 - 08 ธ.ค.(วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9), 06 - 09, 07 - 10 ธ.ค.(วันรัฐธรรมนูญ), 11 - 14, 13 - 16, 14 - 17, 18 - 21, 20 - 23, 21 - 24, 25 - 28, 27 - 30 , 28 - 31 ธ.ค. 62(วันขึ้นปีใหม่), 29 ธ.ค. - 01 ม.ค.63(วันขึ้นปีใหม่), 30 ธ.ค. - 02 ม.ค.63(วันขึ้นปีใหม่), 31 ธ.ค. - 03 ม.ค.63(วันขึ้นปีใหม่)

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   8,888  บาท
สายการบิน :  AIR ASIA (FD)
รหัสทัวร์ :  NTP-FDKMG01-5D3N-FD

downloadpdf addfriend addfriend 

ทัวร์คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4 วัน 2 คืน kunming china team23(CNFD403)
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี
หลัวผิง ชมความงาม น้ำตกเก้ามังกร หุบเขาทรายเปลี่ยนสี
สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เมืองโบราณกวนตู้
เมนูสุดพิเศษ>>สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน Thai Air Asia

วันเดินทาง : วันที่ 26-29 ก.ค. / 9-12 ส.ค. / 6-9, 13-16, 20-23 ก.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  7,777  บาท
สายการบิน :  Air Asia (FD)
รหัสทัวร์ :  NIT-CNFD403-4D2N-FD

downloadpdf addfriend addfriend 

kunming china team23ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6D5N 8L (PCN01)
แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON
ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก
ชมสุดยอดเมืองโบราณ : เมืองโบราณลี่เจียง / เมืองโบราณจงเตี้ยน
ชม วัดลามะซงจ้านหลิง ได้ชื่อว่า พระราชวังโปตะลาน้อย
ขึ้นกระเช้าชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สัมผัสลานหิมะกว้างใหญ่ภายใต้ท้องฟ้าสีคราม
ชม สระมังกรดำ ที่มีน้ำใสจนสะท้อนทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก
ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก
ชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก
เมนูพิเศษ ลิ้มรส อาหารจีนกวางตุ้ง / สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด
พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ทุกคืน !!!!
ลงร้านรัฐบาล 1 ร้านเท่านั้น ++++ ร้านแช่เท้าบัวหิมะ++++
ราคาทัวร์ รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว

วันเดินทาง : วันที่ 9 - 14, 16 - 21, 18 - 23, 23 - 28 ต.ค., 30 ต.ค. - 4 พ.ย. / 6 - 11, 7 - 12, 13 - 18, 20 - 25, 21 - 26 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   20,999  บาท
สายการบิน :  Lucky Air (8L)
รหัสทัวร์ :  NPRO-PCN01-6D5N-8L

downloadpdf addfriend addfriend 

kunming china team23ปีใหม่ 2020 ทัวร์คุนหมิง KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA 6D5N (KMG01)
วัดเจ้าแม่กวนอิม , ช่องแคบเสือกระโจน , ผ่านชมเจดีย์สามองค์ , เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง , เมืองโบราณแชงการีล่า , ภูเขาหิมะสือขา , หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน , วัดลามะซงจ้านหลิง , เมืองลี่เจียง , ร้านสาหร่ายเกลียวทอง , เมืองโบราณลี่เจียง , ภูเขาหิมะมังกรหยก , โชว์ IMPRESSION LIJIANG , อุทยานน้ำหยก , สระน้ำมังกรดำ , เมืองฉู่สง , สวนน้ำตกคุนหมิง

วันเดินทาง : วันที่ 10-15, 17-22, 22-27, 23-28 ต.ค. / 08-13, 15-20 พ.ย. / 29-04, 03-08, 04-09, 07-12 ธ.ค., 27 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   19,899  บาท
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ :  NGS-KMG01-6D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend 

kunming china team23ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน มิถุนายน 2562 (CNTG712) ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน5คืน วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-หมู่บ้านซีโจว-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่า " ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้านหลิง - เมืองลี่เจียง- เมืองโบราณลี่เจียง " ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-เมืองฉู่สง " เมืองฉู่สง-คุนหมิง-สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน " วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ "

วันเดินทาง :  วันที่ 05 - 10 Jun 2019 : ราคา 21,888
12 - 17 Jun 2019 : ราคา 21,888
19 - 24 Jun 2019 : ราคา 21,888
26 Jun - 01 Jul 2019 : ราคา 21,888

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :     21,888 บ.
สายการบิน :    THAI AIRWAYS
รหัสทัวร์ :  NBS- (CNTG712)

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team23ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง FD402 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6วัน 4คืน มิ.ย.-ธ.ค.2562 -ปีใหม่2563 แชงการีล่า สวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน 
เมนูพิเศษ สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว บินตรง โดยสายการบิน Thai Air Asia
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท

วันเดินทาง :  วันที่ 15 - 20 Jun 2019 ราคา : 16,888
27 Jul - 01 Aug 2019 ราคา : 18,888
12 - 17 Oct 2019 ราคา : 17,888
19 - 24 Oct 2019 ราคา : 17,888
26 - 31 Oct 2019 ราคา : 17,888
09 - 14 Nov 2019 ราคา : 17,888
23 - 28 Nov 2019 ราคา : 17,888
07 - 12 Dec 2019 ราคา : 17,888
14 - 19 Dec 2019 ราคา : 17,888
21 - 26 Dec 2019 ราคา : 17,888
28 Dec 2019 - 02 Jan 2020 ราคา : 21,888

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   16,888  บ.
สายการบิน :    Thai Air Asia
รหัสทัวร์ :  NBS- FD402

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team17ทัวร์คุนหมิง สุกี้ทะเล ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (MU) CSKMGMU08 ก.ค. - พ.ย. 62  ทัวร์โค๊ด CSKMGMU08  
ทัวร์จีน-คุนหมิง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่าภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-วัดหยวนทง-เมนูพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด-อิสระช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-4 ดาว

วันเดินทาง : วันที่ 25-29 ก.ค. / 10-14 ส.ค. / 04-08 ก.ย. / 11-15 ก.ย. / 18-22 ก.ย. / 11-15 ต.ค. / 20-24 ต.ค. /
23-27 ต.ค. / 30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   18,899 บ.
สายการบิน :   China Eastern (MU)
รหัสทัวร์ :  N6C-CSKMGMU08-5D4N-MU

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team03ทัวร์คุนหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดินแชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (TG002) เม.ย. - ก.ค.62
• สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี..เมืองคุนหมิง
• พิชิต 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
• ชมวัดลามะ จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต
• เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน
• ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว IMPRESSION LIJIANG
• ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง
• นมัสกาพระพุทธชินราช(จำลอง) แห่งวัดหยวนทง

วันเดินทาง :  วันที่ 20-25 เม.ย., 26 เม.ย.-01 พ.ค./ 17-22, 24-29 พ.ค./ 01-06, 14-19, 21-26 มิ.ย./ 12-17, 16-21, 26-31 ก.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   23,900   บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  NB2B-TG002-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team14ทัวร์คุนหมิง KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG 5 วัน 4 คืน TG (TG001) เม.ย. - ก.ค. 62
• ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
• ทชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว
• ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
• สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เมืองคุนหมิง

วันเดินทาง :  วันที่ 24-28 เม.ย., 27 เม.ย.-01 พ.ค./ 08-12, 22-26 พ.ค./ 26-30 มิ.ย./ 24-28 ก.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   19,900  บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  NB2B-TG001-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team13ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เต๋อชิง..ข้าวเหนียวสังขยา 6วัน5คืน MU (SHMUKMGDIG1) ก.ค.62
- ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี
- นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก จะได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้
- ชมภาพพาโนราม่าของ ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ส่วนเบื้องล่างคือธารน้ำแข็งหมิงหย่ง

วันเดินทาง :  วันที่ 9-14 ก.ค 62 **เพิ่มพีเรียด* : 32,999 บาท / 11-16 ก.ค. 62 (วันอาสาฬหบูชา) : 33,999 บาท / 24-29 ก.ค. 62 **เพิ่มพีเรียด** : 32,999 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   32,999  บาท
สายการบิน :  CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
รหัสทัวร์ :  N6-SHMUKMGDIG1-6D5N-MU

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team18สงกรานต์ 2019 ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน TG (GO1KMG-TG007)
• พิชิต 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
• ชมวัดลามะ จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต
• เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน
• ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว IMPRESSION LIJIANG
• ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง
• นมัสกาพระพุทธชินราช(จำลอง) แห่งวัดหยวนทง

วันเดินทาง :  วันที่ 22-27 มี.ค., 28 มี.ค. - 02 เม.ย., 29 มี.ค. - 03 เม.ย./ 05-10, 06-11, 10-15, 14-19, 19-24, 20-25 เม.ย., 26 เม.ย. - 01 พ.ค./ 03-08, 10-15, 17-22, 24-29 พ.ค./ 01-06, 14-19, 21-26 มิ.ย./ 12-17, 16-21, 26-31 ก.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   22,888  บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  N5-GO1KMG-TG007-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team17ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว 5 วัน 4 คืน TG (GO1KMG-TG006)
• ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
• ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว
• ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
• เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด สุกี้ปลาแซลมอล

วันเดินทาง :  วันที่ 20-24, 27-31 มี.ค./ 10-14, 11-15, 24-28 เม.ย., 27 เม.ย. - 01 พ.ค./ 08-12, 22-26 พ.ค./ 26-30 มิ.ย./ 24-28 ก.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  20,888  บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  N5-GO1KMG-TG006-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team13ทัวร์คุนหมิง Shock Price คุนหมิง ลี่เจียง พิชิตภูเขาหิมะ 5 วัน 4 คืน 8L (GO1KMG-8L008)
• ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง
• พิชิตความสูง 4,506 เมตร ของภูเขาหิมะมังกรหยก
• ชมสวนน้ำตกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองคุนหมิง

วันเดินทาง :  วันที่ 20-24 มี.ค./ 29 พ.ค. - 02 มิ.ย./ 24-28 ก.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  14,888  บาท
สายการบิน :  ลัคกี้ แอร์ (8L)
รหัสทัวร์ :  N5-GO1KMG-8L008-5D4N-8L

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team13ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า [เลสโก คุนหมิงตัวแม่] 6วัน5คืน TG (ZKMG06) ส.ค.-ธ.ค.62
เยือนดินแดนแห่งความฝัน แชงกรีล่า
พิชิต 2 ขุนเขา หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน และภูเขามังกรหยก
ย้อนวันวานไปกับเมืองเก่าต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน คุ้มครบจบในโปรแกรมเดียว!!
ชมโชว์กลางแจ้ง "IMPRESSION LIJIANG"
พิเศษ !! สุกี้ปลาแซลม่อน , สุกี้เห็ดไก่ดำ , อาหารกวางตุ้ง

วันเดินทาง :  วันที่ 01 – 06 ส.ค./07 – 12 ส.ค./08 – 13 ส.ค./15 – 20 ส.ค./22 – 27 ส.ค./29 ส.ค. – 03 ก.ย.
05 – 10 ก.ย./19 – 24 ก.ย./26 ก.ย. – 01 ต.ค./11 – 16 ต.ค./12 – 17 ต.ค./17 – 22 ต.ค./18 – 23 ต.ค.
19 – 24 ต.ค./25 – 30 ต.ค./26 – 31 ต.ค./07 – 12 พ.ย./08 – 13 พ.ย./14 – 19 พ.ย./15 – 20 พ.ย./21 – 26 พ.ย.
22 – 27 พ.ย./28 พ.ย. – 03 ธ.ค./05 – 10 ธ.ค./06 – 11 ธ.ค./07 – 12 ธ.ค./19 – 24 ธ.ค./26 – 31 ธ.ค./28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63/29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  19,999.-
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ :  N2-ZKMG06-6D3N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top