ทัวร์คุนหมิง

kunming china05ทัวร์คุณหมิง-ตงซวน BZKMG02 T-SUD KUNMING SNOW MOUNTAIN 4D3N (lucky air) พ.ย.-มี.ค.2562 
ทัวร์คุณหมิง-ตงซวน พศฤจิกายน 2561- มีนาคม 2562
  เยือนดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ "ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ" ชมความงามของ"ผืนดินสีแดงตงฉวน" พิเศษ!! นั่งกระเช้าขึ้นสู่...ยอดภูเขาเจี้ยวจื่อ

วันเดินทาง :  16 - 30 พศจิกายน 2561
12 - 29 ธันวาคม 2561
12 - 25 มกราคม 2562
01 - 28 มีนาคม 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 26,900 บาท  
สายการบิน :   LUCKY AIR (8L)
รหัสทัวร์ :   N2-BZKMG02-4D3N-(8L)

 

downloadpdf  addfriend

7ทัวร์คุนหมิง ปีใหม่2019 Lovely Dali-Lijiang 5 Days/ 4 Nights (คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง) TG คุนหมิง-ต้าลี่-เมืองโบราณต้าลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ชมวิวทะเลสาบเอ๋อไห่-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ  เมืองโบราณลีเจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(ขึ้นกระเช้า)-โชว์จางหยี่โหมว-อุทยานน้ำหยก เมืองโบราณกวนตู้-ช้อปปิ้งถนนคนเดิน  เมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด, สุกกี้ปลาแซลมอน และ อาหารกวางตุ้ง ราคารวมทิปไกด์+คนขับรถแล้ว / แจกน้ำดื่มทุกวัน

วันเดินทาง :  29 DEC'18 - 02 JAN'19
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 30,500 บาท  
สายการบิน :  Thai Airway (TG)
รหัสทัวร์ :   N8-SHA-5D4N-(TG)

downloadpdf  addfriend

3ทัวร์ปีใหม่ 2019 ทัวร์คุนหมิง Impression Kunming 4 Days/ 3 Nights (คุนหมิง-ฮุ่ยเจ๋อ-ตงชวน) TG คุนหมิง - ฮุ่ยเจ๋อ - ตงชวน - ภูเขาหญ้าแห่งมองโกเลียใต้ 4วัน 3คืน  คุนหมิง-เมืองฮุ่ยเจ๋อ-เมืองเก่าฮุ่ยเจ๋อ-ภูเขาหญ้าแห่งมองโกเลียใต้-เมืองตงชวน  ทุ่งนาขั้นบันไดหลากสี-เมืองลู่เฉียน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจี๋ (นั่งกระเช้า)-คุนหมิง-วัดหยวนทง  สนามบินเมืองคุนหมิง  เมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด และ อาหารกวางตุ้ง ราคารวมทิปไกด์+คนขับรถแล้ว / แจกน้ำดื่มทุกวัน

วันเดินทาง :  29 DEC'18 - 01 JAN'19 
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 26,900 บาท  
สายการบิน :  Thai Airway
รหัสทัวร์ :   N8-SHA-6D4N-(TG)

downloadpdf  addfriend

kunming china team21ทัวร์คุนหมิง สุกี้แซลมอน ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินCHINA EASTERN AIRLINES (MU) ก.ย.- ธ.ค.2561
เมืองโบราณลี่เจียง-ร้านหยก-สระน้ำมังกรดำ-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน


วันเดินทาง: วันที่ 05–09 / 12-16 กันยายน 2561
วันที่ 11–15 , 19-23 ตุลาคม 2561
วันที่ 07-11 / 14-18 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 26-30 ธันวาคม 2561

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 20,899 - 25,899 บาท
สายการบิน :   CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
องทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NCH-CSKMGMU05-5D4N-MU

downloadpdf  addfriend

kunming china team14ทัวร์จีนปีใหม่2019  ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์คุนหมิง…ลาบหมู ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (MU)** พิเศษ !! รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , ค่าทิปคนขับรถและค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้ว **ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน ทัวร์ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋ ทัวร์ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน“ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง ทัวร์จงเตี้ยน วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองโบราณแชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ช่องแคบเสือกระโดด ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

วันเดินทาง: ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561  ปีใหม่2019
วันที่ 18-22 / 24-28/ 27-31 ตุลาคม 2561 // 4-8 /21-25 / 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2561 // 5-9/ 16-20 /19-23 ธันวาคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม-3 มกราคม 2562 ปีใหม่2019 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  23,999-28,999 บาท
สายการบิน :  CHINA EASTERN AIRLINES (MU)

จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N6-ทัวร์โค้ด SHMUKMG14

downloadpdf  addfriend

kunming china team13ทัวร์จีนคุนหมิง (เทศกาลปีใหม่) THE BEST OF KUNMING 6D5N โดยสายการบินTHAI AIRWAYS (TG) ต.ค.- ปีใหม่62
เมืองเก่าต้าหลี่ – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก - ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม


วันเดินทาง: วันที่ 12 - 17 , 19 – 24 , 26 – 31 ตุลาคม 2561
วันที่ 09 – 14 , 16 – 21 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 30 พ.ย. – 05 ธ.ค.2561
วันที่ 05 – 10 , 14 – 19 , 21 – 26 , ธันวาคม 2561
วันที่ 27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2562  (ปีใหม่)
วันที่ 28 ธ.ค. – 02 ม.ค.2562  (ปีใหม่)

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  24,999 - 29,999 บาท
สายการบิน :   THAI AIRWAYS (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N2-KMG01-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend

kunming china team14คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ GO1KMG-TG001 ก.ค.-ต.ค. 2561
• พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก • ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG • ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ • สัมผัสบรรยากาศของเมืองโบราณลี่เจียง • เมนู พิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด

วันเดินทาง: วันที่ 09-13 ส.ค. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 22-26 ส.ค. 61 ราคา 27,900 บาท
วันที่ 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 ราคา 27,900 บาท
วันที่ 05-09 ก.ย. 61 ราคา 26,900 บาท
วันที่ 19-23 ก.ย. 61 ราคา 26,900 บาท
วันที่ 19-23 ต.ค. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 20-24 ต.ค. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 07-11 พ.ย. 61 ราคา 25,900 บาท
วันที่ 14 -18 พ.ย. 61 ราคา 25,900 บาท
วันที่ 21-25 พ.ย. 61 ราคา 25,900 บาท
วันที่ 01-05 ธ.ค. 61 ราคา 26,900 บาท
วันที่ 08-12 ธ.ค. 61 ราคา 26,900 บาท
วันที่ 12-16 ธ.ค. 61 ราคา 25,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 25,900 - 28,900 บาท
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-(KMG-TG001)-5D4N-(TG)

downloadpdf  addfriend

kunming china team13คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)GO1KMG-TG002 ก.ค.-พ.ย.2561
• พิชิต 2 ภูเขาหิมะ หุบเขาสีน้ำเงิน • ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต • เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน • ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง • ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว ..IMPRESSION LIJIANG • เมนู พิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด

วันเดินทางวันที่ 03-08 ส.ค. 61 ราคา 31,900 บาท
วันที่ 08-13 ส.ค. 61 ราคา 32,900 บาท
วันที่ 14-19 ก.ย. 61 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 10-15 ต.ค. 61 ราคา 32,900 บาท
วันที่ 13-18 ต.ค. 61 ราคา 32,900 บาท
วันที่19-24 ต.ค. 61 ราคา 32,900 บาท
วันที่ 20-25 ต.ค. 61 ราคา 32,900 บาท
วันที่ 26-31 ต.ค. 61 ราคา 31,900 บาท
วันที่ 27 ต.ค. – 01 พ.ย. 61 ราคา 31,900 บาท
วันที่ 02-07 พ.ย. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 09-14 พ.ย. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 23-28 พ.ย. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 61 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 01-06 ธ.ค. 61 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 05-10 ธ.ค. 61 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 14-19 ธ.ค. 61 ราคา 28,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 28,900-32,900  บาท
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-(KMG-TG002)-6D5N-(TG)

downloadpdf  addfriend

kunming china team20

ทัวร์คุนหมิง สุกี้เนื้อแพะ ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 3 วัน 2 คืน (MU) CSKMGMU06 ทัวร์จีน-ทัวร์คุนหมิง-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่)-สวนสตอเบอร์รี่-เมืองถางเตี้ยนคุนหมิง- วัดดหยวนทง-สวนน้ำตก ทัวร์จีน-สถานที่ช้อปปิ้งคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน ทัวร์จีน-เมนูพิเศษ !! เป็ดอี๋เหลียง สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

วันเดินทาง: ววันที่ 22-24 กันยายน 2561 ราคา 9,899.-
วันที่ 22-24 ตุลาคม 2561 ราคา 13,899.-
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ราคา 11,899.-
วันที่ 03-05 ธันวาคม 2561 ราคา 13,899.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  ราคา 9,899.-
สายการบิน :   CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NCH-CSKMGMU06-3D2N-(MU)

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top