ทัวร์คุนหมิง

kunming china team23ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เลสโก กุหลาบพันปี 4 วัน 3 คืน 8L (ZKMG05)เม.ย. - มิ.ย.62
ไร่สตรอเบอรี่ - เมืองตงชวน - แผ่นดินสีทอง - ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (ราคานี้รวมค่ารถแบตเตอรี่ และนั่งกระเช้า) - เมืองคุนหมิง - สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ - ดหยวนทง - ประตูม้าทองไก่หยก - ภูเขาซีซาน (Option Tour)

วันเดินทาง :  วันที่ 20 - 23, 21 - 24, 22 - 25, 23 - 26 เม.ย., 28 เม.ย. - 01 พ.ค., 29 เม.ย. - 02 พ.ค., 30 เม.ย. - 03 พ.ค./ 03 - 06, 04 - 07, 05 - 08, 06 - 09, 07 - 10, 08 - 11, 09 - 12, 10 - 13, 11 - 14, 12 - 15, 13 - 16, 14 - 17, 15 - 18, 16 - 19, 17 - 20, 18 - 21, 19 - 22, 20 - 23, 21 - 24, 22 - 25, 23 - 26, 24 - 27, 25 - 28, 26 - 29, 28 - 31 พ.ค., 29 พ.ค. - 01 มิ.ย., 30 พ.ค. - 02 มิ.ย., 31 พ.ค. - 03 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   7,999  บาท
สายการบิน :  ลัคกี้แอร์ (8L)
รหัสทัวร์ :  N2-ZKMG05-4D3N-8L

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team18สงกรานต์ 2019 ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน TG (GO1KMG-TG007)
• พิชิต 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
• ชมวัดลามะ จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต
• เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน
• ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว IMPRESSION LIJIANG
• ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง
• นมัสกาพระพุทธชินราช(จำลอง) แห่งวัดหยวนทง

วันเดินทาง :  วันที่ 22-27 มี.ค., 28 มี.ค. - 02 เม.ย., 29 มี.ค. - 03 เม.ย./ 05-10, 06-11, 10-15, 14-19, 19-24, 20-25 เม.ย., 26 เม.ย. - 01 พ.ค./ 03-08, 10-15, 17-22, 24-29 พ.ค./ 01-06, 14-19, 21-26 มิ.ย./ 12-17, 16-21, 26-31 ก.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   22,888  บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  N5-GO1KMG-TG007-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team17ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว 5 วัน 4 คืน TG (GO1KMG-TG006)
• ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
• ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว
• ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
• เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด สุกี้ปลาแซลมอล

วันเดินทาง :  วันที่ 20-24, 27-31 มี.ค./ 10-14, 11-15, 24-28 เม.ย., 27 เม.ย. - 01 พ.ค./ 08-12, 22-26 พ.ค./ 26-30 มิ.ย./ 24-28 ก.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  20,888  บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  N5-GO1KMG-TG006-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team13ทัวร์คุนหมิง Shock Price คุนหมิง ลี่เจียง พิชิตภูเขาหิมะ 5 วัน 4 คืน 8L (GO1KMG-8L008)
• ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง
• พิชิตความสูง 4,506 เมตร ของภูเขาหิมะมังกรหยก
• ชมสวนน้ำตกขนาดใหญ่ใจกลางเมืองคุนหมิง

วันเดินทาง :  วันที่ 20-24 มี.ค./ 29 พ.ค. - 02 มิ.ย./ 24-28 ก.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  14,888  บาท
สายการบิน :  ลัคกี้ แอร์ (8L)
รหัสทัวร์ :  N5-GO1KMG-8L008-5D4N-8L

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team24ทัวร์คุนหมิง T-SUD THE BEST OF KUNMING 6 วัน 5 คืน TG (BZKMG01)
เมืองเก่าต้าหลี่ , เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) , โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง , ช่องเขาเสือกระโจน , วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) , เมืองเก่าจงเตี้ยน , หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) , ลี่เจียง , สระมังกรดำ , เมืองเก่าลี่เจียง , ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) , IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) , อุทยานน้ำหยก , ฉู่ฉง , คุนหมิง , เมืองโบราณกวนตู้ , วัดหยวนทง

วันเดินทาง :  วันที่ 14 - 19 , 21 - 26 มี.ค. , 28 มี.ค. - 02 เม.ย. / 04 - 09 , 11 - 16 , 12 - 17 , 13 - 18 , 25 - 30 เม.ย. **เทศกาลสงกรานต์** / 01 - 06 พ.ค. / 13 - 18 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  22,999  บาท
สายการบิน :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ :  N2-BZKMG01-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

kunming china team13

ทัวร์จีน เทศกาลสงกรานต์2562  คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) KMG-TG006
ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) • ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว • ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม • เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด สุกี้ปลาแซลมอล

วันเดินทาง :  วันที่  09-13 ม.ค.,16-20 ม.ค. 2562  / 01-05 ก.พ. 2562 /  06-10 , 13-17 ,20-24 ,27-31 มี.ค. 62 / 10-14 เม.ย.,11-15 เม.ย.,24-28 เม.ย.,27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562  
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 19,888.
สายการบิน :  สายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N5-KMG-TG006-5D4N-(TG)

downloadpdf  addfriend 

kunming china team19

ทัวร์คุนหมิง KMG02 ลี่เจียง ไฮไลท์ ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน (TG) ก.พ.-พ.ค.2562 กำหนดการเดินทางกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก กระเช้าใหญ่ Glacier Park งดงามตระการตา ลานหิมะขาวนวลดังปุยผ้าย ทะเลสาบขาว และ ทะเลสาบพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้ ต้าหลี่ เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้า คุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิแห่งมณฑลยูนนาน สุดยอดโชว์ Impression Lijiang

วันเดินทาง :  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 / 8-12 , 15-19, 22-26 มีนาคม / 29 มีนาคม – 2 เมษายน  / 3 – 7, 24 – 28 เมษายน  / 3 – 7, 16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  21,599 บาท
สายการบิน :  สายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : NFR-KMG02-5D4N-(TG)

downloadpdf  addfriend 

kunming china team18

ทัวร์คุนหมิง KMG03 ลี่เจียง ไฮไลท์ 6 วัน 3 คืน (SC) ก.พ.-มี.ค.2562  กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562
• ภูเขาหิมะมังกรหยก และสวนธารน้ำแข็ง Glacier Park
• เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้
• ชมการแสดง Impression Lijiang หรือ Lijiang Lishui Jinsha
• ต้าหลี่ เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้า หมู่บ้านซีโจว
• คุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิแห่งมณฑลยูนนาน

วันเดินทาง :  วันที่  21 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 / 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม  / 6-11, 12-17, 20 – 25 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  16,999 บาท
สายการบิน :   SHANDONG AIRLINES (SC)
รหัสทัวร์ : NFR-KMG03-6D3N-(SC)

downloadpdf  addfriend 

kunming china team14

ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง KMG05 แชงกรีล่า ลี่เจียง 7 วัน 4 คืน (SC) ก.พ.-มี.ค.2562 
• ภูเขาหิมะมังกรหยก และสวนธารน้ำแข็ง Glacier Park
• เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้
• วัดลามะซงจ้านหลิง เจดีย์จ้วนจิง
• ชมการแสดง Impression Lijiang
• ต้าหลี่ เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้า หมู่บ้านซีโจว
• คุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิแห่งมณฑลยูนนาน

วันเดินทาง :  15-21 กุมภาพันธ์ 2562 / 20-26 กุมภาพันธ์  / 5-11, 12-18, 19-25 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  20,999   บาท
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
รหัสทัวร์ : N5-KMG05-7D4N-(SC)

downloadpdf  addfriend 

kunming china team20

ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ กุมภาพันธ์ 2562-เมษายน 2562 (BZKMG04) T-SUD KUNMING SLICK & COOL 4D3N-(8L) LUCKY AIR (8L) คุนหมิง  สวนน้ำตกคุนหมิง – ชิมสตรอเบอรีสดๆจากไร่ – เมืองตงซวน – ชมวิวภูเขาเจ็ดสีแห่งตงซวน  ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) – คุนหมิง – OPTION SHOW IMPRESSION OF YUNNAN -วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – OPTION TOUR ภูเขาซีซาน 

วันเดินทาง :  วันที่ 19 – 22,21 – 24 ,22 – 25,23 – 26 กุมภาพันธ์ /  24 – 27 ,25 – 28 ,27 ก.พ. – 02 มีนาคม / 02 – 05 ,03 – 06 มีนาคม  /  06 – 09 มีนาคม / 10 – 13 มีนาคม 2562 / 11 – 14 มีนาคม 2562 / 13 – 16,14 – 17, 17 – 20 มีนาคม 2562 /  18 – 21, 19 – 22 มีนาคม 2562 / 20 – 23 ,23 – 26 ,24 – 27 มีนาคม 2562 / 26 – 29, 27 – 30 มีนาคม 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  8,999 บาท
สายการบิน :  LUCKY AIR (8L)
รหัสทัวร์ : N2-(BZKMG04)-4D3N-(8L)

downloadpdf  addfriend 

kunming china team20

ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุนหมิง TG74 ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3 คืน   
•• ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน
••สัมผัสความเย็นและตะลุยหิมะ ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ
••สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองคุนหมิง
••วัดหยวนทง วัดเก่าแก่อายุนับพันปีของมณฑลยูนนาน
••เมนูพิเศษ สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถ่านเตี้ยน1คืน,คุนหมิง1คืน, เมืองตงซวน1คืน
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS

วันเดินทาง :  วันที่ 03 - 06 ,10 - 13 ,17 - 20 ,24 - 27 Jan 201921 - 24 ,28 Feb - 03 Mar 2019 / 07 - 10 ,14 - 17,21 - 24 ,
28 - 31 Mar 2019 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  13,988 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : NIJP-KMG-TG74-4D3N-(TG)

downloadpdf  addfriend 

kunming china team09ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน 2คืน
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ -ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน-ชมความงาม ถ้ำไซอิ๋ว -ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร -สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา-สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง -ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้-เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง-พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถานเตี้ยน 1 คืน, เมืองคุนหมิง 1 คืน

วันเดินทาง: 8-11 มี.ค.62 ,29 มี.ค.-1เม.ย.62 // 5-8 เม.ย.62,12-15 เม.ย.62,26-29 เม.ย.62 // 3-6 พ.ค.62,10-13 พ.ค.62,17-20 พ.ค.62,24-27 พ.ค.62,31 พ.ค.-3 มิ.ย.62 // 14-17 มิ.ย.62,28 มิ.ย.-1 ก.ค.62 // 26-29 ก.ค.62  // 9-12 ส.ค.62 // 6-9 ก.ย.62,13-16 ก.ย.62,20-23 ก.ย.62 // 11-14 ต.ค.62,18-21 ต.ค.62,25-28 ต.ค.62 // 1-4 พ.ย.62,8-11 พ.ย.62,15-18 พ.ย.62,22-25 พ.ย.62,29 พ.ย.-2ธ.ค.62 // 6-9 ธ.ค.62,13-16 ธ.ค.62,20-23 ธ.ค.62

 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 17,999 - 19,999 บาท
สายการบิน :  Thai Air Asia 
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NIT-FD401-4D2N-FD

downloadpdf addfriend addfriend

kunming china team13

ทัวร์จีน เทศกาลสงกรานต์ คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ( KMG-TG007)  พิชิต 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน • ชมวัดลามะ จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต • เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน • ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว IMPRESSION LIJIANG • ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง • นมัสกาพระพุทธชินราช(จำลอง) แห่งวัดหยวนทง

วันเดินทาง :  มีนาคม 2562 : 01-06 ,08-13,15-20,22-27 มี.ค. 62 ,28 มี.ค. – 02 เม.ย. 62, 29 มี.ค. – 03 เม.ย. 62 
เมษายน 2562 : 05-10, 06-11,10-15,19-24,20-25,26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62 
พฤษภาคม 2562 : 03-08 ,10-15 ,17-22 ,24-29
มิถุนายน 2562 : 14-19 ,21-26
กรกฎาคม 2562 : 12-17 ,16-21 ,26-31 ก.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  22,888.-  บาท
สายการบิน :  สายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N5-KMG-TG007-6D5N-(TG)

downloadpdf  addfriend  addfriend

SC01

ทัวร์จีน คุนหมิง สวนสตรอว์เบอร์รี่ แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 4 วัน 2 คืน(SC)ซุปตาร์... น้ำแข็งใส กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562
สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร
แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย ชิมสตรอว์เบอร์รี่... เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด , ขนมจีนข้ามสะพาน และ อาหารกวางตุ้ง

วันเดินทาง :  19 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 (วันมาฆบูชา)
20 - 23, 21 - 24 ,22 - 25, 23 - 26 ,24 - 27 ,25 - 28 ,26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2562, 28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562
01 - 04,02 - 05,03 - 06 ,04 - 07,05 - 08, 06 - 09 ,07 - 10 ,08 - 11 ,09 - 12 ,10 - 13 ,11 - 14 ,12 - 15 ,13 - 16 มีนาคม 2562
14 - 17 ,15 - 18,16 - 19 ,17 - 20 ,18 - 21,19 - 22 ,20 - 23 ,21 - 24 ,22 - 25 มีนาคม 2562
23 - 26 ,24 - 27 ,25 - 28 ,26 - 29 ,27 - 30 มีนาคม 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 8,888 บาท
สายการบิน :  SHANDONG AIRLINES (SC)
รหัสทัวร์ : NTP-SC01-4D2N-(SC)

downloadpdf  addfriend 

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top