ทัวร์ปักกิ่ง

beijing china team03ทัวร์จีน เฉิงเต๋อ...พะแนงหมู เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน AIR CHINA (CA) ก.ย.-ธ.ค. 61
ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า ชมชม พระราชวังโปตาลาน้อย วัดใหญ่ 1 ใน 8 ของเฉิงเต๋อ สร้างในสมัยพระเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้ ชมถนนวัฒนธรรมโบราณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองเทียนสิน

วันเดินทาง  : วันที่ 5-9 กันยายน 2561 ราคา 22,999 บาท
วันที่ 10-14 ตุลาคม 2561 ราคา 22,999 บาท
วันที่ 7-11 / 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561 ราคา 22,999 บาท
วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562 ราคา 28,999 บาท 


ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    22,999-28,999 บาท
สายการบิน  : AIR CHINA (CA)
รหัสทัวร์  :    N6-5D3N-CA

downloadpdf  addfriend

beijing china26ทัวร์จีนปักกิ่ง...หมึกผัดไข่เค็ม SNOW WORLD กำแพงเมืองจีน 5วัน 3คืน โดยสายการบินAIR CHINA (CA) ธ.ค.-ม.ค. 2562
ชมจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ชมหอบูชาเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม ชม พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมากชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า SNOW WORLD สถานที่แห่งนี้เองที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลาน ซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60 – 100 เซนติเมตร แวะ ร้านผีชิว สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน

วันเดินทาง  : วันที่ 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2562 ราคา 29,999 บาท
วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562 ราคา 29,999 บาท
ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :   29,999 บาท
สายการบิน  :  AIR CHINA (CA)
รหัสทัวร์  :    N6-PEK-5D3N-CA

downloadpdf  addfriend

beijing china team18ทัวร์จีนปักกิ่ง...หมึกนึ่งมะนาว ตามรอยฮ่องเต้ ลิ้มรสอาหารฮ่องเต้ 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG) ส.ค.-ธ.ค. 2561
ชมจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน (ฟรี!!! ใส่ชุดถ่ายรูปท่านละ 1 ใบ) พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก

วันเดินทาง  : วันที่ 25-29 สิงหาคม 2561 ราคา 21,999 บาท
วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ราคา 21,999 บาท
วันที่ 19-23 ตุลาคม 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2561 ราคา 21,999 บาท
วันที่ 7-11/24-28 พฤศจิกายน 2561 ราคา 21,999 บาท
วันที่ 5-9 /8-12 ธันวาคม 2561 ราคา 22,999 บาทราคาทัวร์ปักกิ่ง   :   21,999 - 23,999 บาท
สายการบิน  :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์  :    N6-PEK-5D3N-CA

downloadpdf  addfriend

beijing china team17ทัวร์ปักกิ่ง เกาหลีเหนือ เจาะลึกดินแดนม่านเหล็ก 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) GO1FNJ-CA001 ตุลาคม 2561
• เยือนเกาหลีเหนือ ดินแดนในม่านเหล็ก ที่ใครต่างขนานนามว่าเป็นดินแดนที่ลึกลับที่สุด • เยี่ยมชมหมู่บ้านสันติภาพ “ปันมุนจอม”เส้นแบ่งดินแดน เขตปลอดทหาร (DMZ) • เยี่ยมชมหอปรัชญาจูเช่ ปรัชญาเศรษฐกิจ แก่นแท้ของวัฒนธรรมการเมืองของเกาหลีเหนือ • พิพิธภัณฑ์โคเรียว พิพิธภัณฑ์ชนชาติเกาหลี แห่งอาณาจักรโคกูรยอ • สถานีรถไฟใต้ดิน ยลโฉมสถาปัตยกรรม เปียงยางเมโทร หนึ่งในสถานีรถไฟที่ลึกที่สุดในโลก • ชมกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน สิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

วันเดินทาง  : วันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2561 ราคา 61,900 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    61,900 บาท
สายการบิน  :  แอร์ไชน่า (CA)
รหัสทัวร์  :    N5-(GO1FNJ-CA001)-7D5N-CA

downloadpdf  addfriend

beijing china team02ทัวร์ปักกิ่ง ภัตตาคารเติ้งลี่จวิน หอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) GO1PEK-CA001 ต.ค.-ม.ค.2562
• ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก...กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) • เที่ยวครบไฮไลท์ พระราชวังกู้กง และพระราชวังฤดูร้อน • ชมวิวตัวเมืองปักกิ่ง ยามค่ำคืน บนตึกโอลิมปิคทาวเวอร์ • เมนูขึ้นชื่อ ..เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล และสุดพิเศษ..ลิ้มรสอาหาร ณ ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน

วันเดินทาง  : วันที่ 11 – 15/ 19 – 23/ 20 – 24 ต.ค.61 ราคา 22,900 บาท
วันที่ 26 – 30 ต.ค. 61 ราคา 22,900 บาท
วันที่ 01 – 05 พ.ย. 61 ราคา 20,900 บาท
วันที่ 22 – 26 พ.ย. 61 ราคา 21,900 บาท
วันที่ 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 61 ราคา 24,900 บาท
วันที่ 01 – 05 ธ.ค. 61 ราคา 23,900 บาท
วันที่ 07 – 11 ธ.ค. 61 ราคา 23,900 บาท
วันที่ 21 – 25 ธ.ค. 61 ราคา 22,900 บาท
วันที่ 27 – 31 ธ.ค. 61 ราคา 24,900 บาท
วันที่ 28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 ราคา 28,900 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    20,900 - 29,900 บาท
สายการบิน  :  แอร์ไชน่า (CA)
รหัสทัวร์  :    N5-(PEK-CA001)-5D3N-CA

downloadpdf  addfriend

beijing china02ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU)GO1PEK-MU001 ก.ย.-ต.ค.2561
• ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก...กำแพงเมืองจีน (ด่านปาต้าหลิง นั่งกระเช้า) • เที่ยวครบไฮไลท์สถานที่สำคัญพระราชวังกู้กง และ หอฟ้าเทียนถาน • เพลินเพลินกับสวนผลไม้ตามฤดุกาล เก็บและชิมผลไม้ • นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า เจ้าแม่กวนอิมปางยืนและประดิษฐานกลางแจ้ง • ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ....เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล+น้ำจิ้มรสเด็ด

วันเดินทาง  : วันที่ 31 ส.ค. – 04 ก.ย.61 ราคา 20,900 บาท
วันที่ 07 – 11 ก.ย.61 ราคา 19,900 บาท
วันที่ 14 – 18 ก.ย.61 ราคา 19,900 บาท
วันที่ 21 – 25 ก.ย.61 ราคา 20,900 บาท
วันที่ 10 – 14 ต.ค.61 ราคา 21,900 บาท
วันที่ 12 – 16 ต.ค.61 ราคา 22,900 บาท
วันที่ 18 – 22 ต.ค.61 ราคา 20,900 บาท

 

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    19,900 - 22,900 บาท
สายการบิน  :  ไชน่า อีสเทิร์น (MU)
รหัสทัวร์  :    N5-(PEK-MU001)-5D3N-MU

downloadpdf  addfriend

beijing china team23ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ GO1PEK-TG004 ก.ค.- ธ.ค. 2561
• เที่ยวกำแพงเมืองจีน... 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง.. พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี • สักการะ หอฟ้าเทียนถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองปักกิ่ง • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนหวังฟู่จิ่ง ถนนโบราณเฉียนเหมิน และ ตลาดรัสเซีย

วันเดินทาง  :วันที่ 05 – 09 ก.ค. 61 ราคา 25,900 บาท
วันที่ 19 – 23 ก.ค. 61 ราคา 27,900 บาท 
วันที่ 26 – 30 ก.ค. 61 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 09 – 13 ส.ค. 61 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 23 – 27 ส.ค. 61 ราคา 27,900 บาท 
วันที่ 15 – 19 ก.ย. 61 ราคา 26,900 บาท
วันที่ 12 – 16 ต.ค. 61 ราคา 28,900 บาท
วันที่ 19 – 23 ต.ค. 61 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 17 – 21 พ.ย. 61 ราคา 26,900 บาท
วันที่ 24 – 28 พ.ย. 61 ราคา 26,900 บาท
วันที่ 08 – 12 ธ.ค. 61 ราคา 26,900 บาท


ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    25,900 - 29,900 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    N5-(PEK-TG004)-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china04ทัวร์ปักกิ่ง New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO1PEK-TG001 ก.ค.-ธ.ค. 2561
• เที่ยวกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ล่องเรือชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน พิเศษแถมฟรีแต่งชุดชาววังถ่ายรูป ท่านละ 1 ใบ • ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้งกง เข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ • เมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง, สุกี้มองโกล, อาหารแมนจู, เป็ดปักกิ่ง • ลิ้มรสชาติไวน์แดง ฟรีบรั่นดีท่านละ 1 ขวด

วันเดินทาง  : วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2561 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2561 ราคา 30,900 บาท
วันที่ 02 – 06 สิงหาคม 2561 ราคา 31,900 บาท
วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2561 ราคา 32,900 บาท
วันที่ 01 – 05 กันยายน 2561 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2561 ราคา 33,900 บาท
วันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2561 ราคา 31,900 บาท
วันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2561 ราคา 29,900 บาท
วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 2561 ราคา 31,900 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    29,900 - 32,900 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    N5-(PEK-TG001)-5D4N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china05ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง โปรโมชั่น 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO1PEK-TG003 ก.ค.-ธ.ค. 2561
• เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้งกง • เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง, สุกี้มองโกล,เป็ดปักกิ่ง

วันเดินทาง  : วันที่ 04-08 ก.ค. 61 ราคา 15,900 บาท
วันที่ 05-09 ก.ค. 61 ราคา 17,900 บาท
วันที่ 06-10 ก.ค. 61 ราคา 18,900 บาท
วันที่ 16-20/23-27/24-28 ส.ค. 61 ราคา 19,900 บาท
วันที่ 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 ราคา 19,900 บาท
วันที่ 30 ส.ค. – 03 ก.ย. 61 ราคา 19,900 บาท
วันที่ 31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61 ราคา 19,900 บาท
วันที่ 05-09/06-10/07-11/12-16/13-17/14-18/19-23/20-24/21-25/ ก.ย. 61 ราคา 18,900 บาท
วันที่ 14-18/18-22/19-23/24-28/25-29/26-30 ต.ค. 61 ราคา 18,900 บาท
วันที่ 31 ต.ค. – 04 พ.ย. 61 ราคา 18,900 บาท
วันที่ 07-11/08-12/09-13/10-14/14-18/15-19/16-20/21-25/22-26/23-27 พ.ย. 61 ราคา 18,900 บาท
วันที่ 28 พ.ย. - 02 ธ.ค.61 ราคา 18,900 บาท
วันที่ 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61 ราคา 18,900 บาท
วันที่ 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 61 ราคา 18,900 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    15,900 - 19,900 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    N5-(PEK-TG003)-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china team17ทัวร์ปักกิ่ง T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5D3N โดยสายการบินTHAI AIRWAYS(TG)PEK02 ส.ค.-ธ.ค.61 
ชมพระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง แวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในจีน ชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย วัดลามะหย่งเหอกง วัดใหญ่ที่เก่าแก่ของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อในกรุงปักกิ่ง เป็นโบราณสถานที่รวมเอกลักษณ์ของชนชาติฮั่น ชมร้านหยกซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ชม ผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม

วันเดินทาง  : วันที่ :: 24 – 28 สิงหาคม 2561 ราคา 16,777 บาท
วันที่ :: 07 – 11 กันยายน 2561 ราคา 16,777 บาท
วันที่ :: 21 – 25 กันยายน 2561 ราคา 16,777 บาท
วันที่ :: 11 – 15 ตุลาคม 2561 ราคา 18,900 บาท
วันที่ :: 12 – 16 ตุลาคม 2561 ราคา 18,900 บาท
วันที่ :: 19 – 23 ตุลาคม 2561 ราคา 18,900 บาท
วันที่ :: 26 – 30 ตุลาคม 2561 ราคา 17,900 บาท
วันที่ :: 02 – 06 พฤศจิกายน 2561 ราคา 17,900 บาท
วันที่ :: 09 – 13 พฤศจิกายน 2561 ราคา 17,900 บาท
วันที่ :: 16 – 20 พฤศจิกายน 2561 ราคา 17,900 บาท
วันที่ :: 23 – 27 พฤศจิกายน 2561 ราคา 17,900 บาท
วันที่ :: 01 – 05 ธันวาคม 2561 ราคา 18,900 บาท
วันที่ :: 05 – 09 ธันวาคม 2561 ราคา 18,900 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    16,777 - 18,777 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    N2-(PEK02)-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china team18ทัวร์จีน ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ฮะเก๋า 4 วัน 3 คืน (XW) นั่งรถไฟความเร็วสูง สิงหาคม- ตุลาคม 2561 ไฮไลท์ทัวร์ สถานีรถไฟเทียนจิน เพื่อ นั่งรถไฟความเร็วสูง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน กายกรรมปักกิ่ง เมืองเทียนจิน เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว 

วันเดินทาง  : 
วันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 ราคา 16,899.-
วันที่ 24-27 สิงหาคม 2561 ราคา 14,899.-
วันที่ 13-16 กันยายน 2561 ราคา 15,899.-
วันที่ 27-30 กันยายน 2561 ราคา 15,899.-
วันที่ 18-21 ตุลาคม 2561 ราคา 17,899.-

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   : 14,899.- 17,899 บาท
สายการบิน  :  NOK SCOOT (XW)
รหัสทัวร์  :    N6C-(CSTSNXW04)-4D3N-XW

downloadpdf   addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top