ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์จีนราคาถูก, ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก, ปักกิ่ง, พระราชวังกู้กง, คลังสมบัติจักรพรรดิ, ภัตตาคารเติ้งลี่จวิน

ทัวร์จีนปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (PEK01) BEIJING IS AWESOME 5D3N BY HU มี.ค.-มิ.ย.2561 เที่ยวเต็มๆ เก็บครบทุกไฮไลท์สำคัญ ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !! เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้สมุนไพร โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 23 ก.ก. ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กก. (ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท/ท่าน และ ไม่รวมค่าทิปไกด์ 200 หยวน / ท่าน) 
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >>https://goo.gl/gMXxvK

วันเดินทาง  : วันที่ : 09 – 13 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 15,900
วันที่ : 18 – 22 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 15,900
วันที่ : 06 – 10 มิถุนายน 2561 :: ราคา 15,900
วันที่ : 14 – 18 มิถุนายน 2561 :: ราคา 15,900

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    15,900  บาท
สายการบิน  :  HAINAN AIRLINES (HU)
รหัสทัวร์  :    N2-PEK01)-5D3N-HU

downloadpdf  addfriend

beijing china team03ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่งสงกรานต์ เทียนสิน ปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน นั่งรถไปความเร็วสูง 4 วัน 3 คืน NOK SCOOT (XW)(TSNXW03)(เม.ย.-พ.ค.2561) สงกรานต์2018
ไฮไลท์ทัวร์ สถานีรถไฟเทียนจิน เพื่อ นั่งรถไฟความเร็วสูง จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีน พระราชวังต้องห้ามกู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง สุกี้มองโกล อาหารแต้จิ๋ว

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/BV6dWd

วันเดินทาง  : วันที่ :: 05-08 เมษายน 2561 : ราคา 15,899 บาท
วันที่ :: 12–15 เมษายน 2561 **วันสงกรานต์** : ราคา 19,899 บาท
วันที่ :: 13-16 เมษายน 2561 **วันสงกรานต์** : ราคา 19,899 บาท
วันที่ :: 26-29 เมษายน 2561 : ราคา 15,899 บาท
วันที่ :: 26-29 พฤษภาคม 2561 : ราคา 14,899 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    14,899 -  19,899 บาท
สายการบิน  :  NOK SCOOT (XW)
รหัสทัวร์  :    N6C-(TSNXW03)-4D3N-XW

downloadpdf  addfriend

beijing china03ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง TWO TONE ไห ทอง คำ 6 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS (TG)(PEKPVGTG01)(มี.ค.-มิ.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ พระราชวังกู้กง กายกรรมปักกิ่ง ถนนนานกิง จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ตลาดรัสเซีย เมนูพิเศษ !! สุกี้มองโกเลีย ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/MRCEd7

วันเดินทาง  : วันที่ :: 07-12 มีนาคม 2561 : ราคา 19,899 บาท
วันที่ :: 09-14 , 14-19 มีนาคม 2561 : ราคา 20,899 บาท
วันที่ :: 30 มีนาคม-04 เมษายน 2561 : ราคา 20,899 บาท
วันที่ :: 06-11 เมษายน 2561** วันจักรี ** : ราคา 20,899 บาท
วันที่ :: 20-25 เมษายน 2561 : ราคา 20,899 บาท
วันที่ :: 27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561 : ราคา 20,899 บาท
วันที่ :: 02-07 พฤษภาคม 2561 : ราคา 19,899 บาท
วันที่ :: 04-09 , 09-14 , 11-16 พฤษภาคม 2561 : ราคา 20,899 บาท
วันที่ :: 16-21 พฤษภาคม 2561 : ราคา 19,899 บาท
วันที่ :: 18-23 , 23-28 , 25-30 พฤษภาคม 2561 : ราคา 20,899 บาท
วันที่ :: 08-13 , 15-20 , 22-27 มิถุนายน 2561 : ราคา 20,899 บาท
วันที่ :: 29 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561 : ราคา 19,899 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    19,899 -  20,899 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    N6C-(PEKPVGTG01)-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china02ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง Beijing ผู้สาว ขา เลาะ 5 วัน 3 คืน THAI AIRWAYS (TG)(PEKTG01)(มี.ค.-มิ.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ พระราชวังกู้กง พระเขี้ยวแก้ว กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีน เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง 2 ตัว อาหารกวางตุ้ง สุกี้มองโกเลีย

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/Ni8sN2

วันเดินทาง  : วันที่ :: 08-12 , 09-13 , 15-19 , 22-26 มีนาคม 2561 : ราคา 16,899 บาท
วันที่ :: 29 มีนาคม-02 เมษายน 2561 , : ราคา 16,899 บาท
วันที่ :: 30 มีนาคม-04 เมษายน 2561 , : ราคา 16,899 บาท
วันที่ :: 20-24 , 26-30 เมษายน 2561 : ราคา 16,899 บาท
วันที่ :: 27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561 : ราคา 16,899 บาท
วันที่ :: 03-07 , 04-08 พฤษภาคม 2561 : ราคา 15,899 บาท
วันที่ :: 10-14 พฤษภาคม 2561 ** วันพืชมงคล** : ราคา 17,899 บาท
วันที่ :: 17-21 , 18-22 , 24-28 , 25-29 พฤษภาคม 2561 : ราคา 16,899 บาท
วันที่ :: 31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2561 : ราคา 16,899 บาท
วันที่ :: 01-05 , 08-12 , 15-19 , 22-26 มิถุนายน 2561 : ราคา 16,899 บาท
วันที่ :: 27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561 : ราคา 15,899 บาท
วันที่ :: 29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561 : ราคา 16,899 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    15,899 -  16,899 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    N6C-(PEKTG01)-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china team04ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 2 มหานครอันเลื่องลือ กำแพงเมืองจีน ดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS (TG)(มี.ค.-มิ.ย. 2561)
ไฮไลท์ทัวร์...จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน”ชม กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) รถไฟความเร็วสูง ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง ไก่แดง สุกี้มองโกล เสิร์ฟพร้น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

วันเดินทาง  : วันที่ :: 13-18 มีนาคม 2561 : ราคา 27,599 บาท
วันที่ :: 3-8 , 17-22 , 24-29 เมษายน 2561 : ราคา 27,599 บาท
วันที่ :: 1-6 , 22-27 พฤษภาคม 2561 : ราคา 27,599 บาท
วันที่ :: 12-17 , 26 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2561 : ราคา 27,599 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :   27,599 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    N6-PEK-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china team17ทัวร์ปักกิ่ง T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5D3N (TG) เม.ย.-มิ.ย.61 (PEK02)
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านนวดเท้า – หอบูชาฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก - วัดลามะหย่งเหอกง – ร้านปี่เซียะ - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ตลาดรัสเซีย ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/AV4vSi

วันเดินทาง  : วันที่ :: 27 เม.ย. – 01 พ.ค. , 28 เม.ย. – 02 พ.ค.2561 : ราคา 18,777 บาท
วันที่ ::03 – 07 , 17 -21 พฤษภาคม 2561 : ราคา 16,777 บาท
วันที่ ::11 – 15 , 25 – 29 พฤษภาคม 2561 : ราคา 18,777 บาท
วันที่ ::07 – 11 , 21 – 25 มิถุนายน 2561 : ราคา 16,777 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    16,777 - 18,777 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    N2-(PEK02)-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china team21ทัวร์ปักกิ่ง AMAZING BEIJING TIANJIN 5D3 ( XW) เม.ย.-ก.ย. 61 (TSN01) สงกรานต์2018
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก – พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ตลาดรัสเซีย – ร้านปี่เซียะนครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน – วัดเจ้าแม่ทับทิม – ถนนอิตาลี – เทียนสิน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/KjuZUd

วันเดินทาง  : วันที่ :: 13 – 17 เมษายน 2561 : ราคา 23,888 บาท
วันที่ ::28 เม.ย. – 02 พ.ค. , 27 – 31 กรกฎาคม , 10 – 14 สิงหาคม 2561 : ราคา 18,888 บาท
วันที่ ::12 – 16 , 25 – 29 พฤษภาคม 2561 : ราคา 17,888 บาท
วันที่ ::15 – 19 , 22 – 26 มิถุนายน , 07 – 11 กรกฎาคม 2561 : ราคา 15,888 บาท
วันที่ ::01 – 05 , 22 – 26 กันยายน 2561 : ราคา 16,888 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    15,888 – 23,888 บาท
สายการบิน  :  NOKSCOOT AIRLINE (XW)
รหัสทัวร์  :    N2-(TSN01)-5D3N-XW

downloadpdf  addfriend

beijing china team02ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย 5 วัน 3 คืน THAI AIRWAYS (TG)(PEKTG05)(มี.ค.-มิ.ย. 2561)
ไฮไลท์ ทัวร์ ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน นั่งสามล้อหูถง ชมเมืองเก่า ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและ สุกี้มองโกล

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/qhLDvR

วันเดินทาง  : วันที่ :: 07 – 11 มีนาคม 2561 : ราคา 16,991 บาท
วันที่ :: 09 – 13 มีนาคม 2561 : ราคา 17,991 บาท
วันที่ :: 14 – 18 มีนาคม 2561 : ราคา 15,991 บาท
วันที่ :: 15 – 19 มีนาคม 2561 : ราคา 18,991 บาท
วันที่ :: 05 – 10 เมษายน 2561 : ราคา 22,991 บาท
วันที่ :: 18 – 22 พฤษภาคม 2561 : ราคา 17,991 บาท
วันที่ :: 26 – 30 พฤษภาคม 2561 : ราคา 18,991 บาท
วันที่ :: 08 – 12 มิถุนายน 2561 : ราคา 15,991 บาท
วันที่ :: 15 – 19 , 22 – 26 มิถุนายน 2561 : ราคา 16,991 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    15,991 -22,991 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    NSB-(PEKTG05)-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china team05ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋ จัตตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง 6 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS(TG)(PEKPVGTG01)(เม.ย.-มิ.ย. 2561)
ไฮไลท์ทัวร์..จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ชม กายกรรมปักกิ่ง เมนูพิเศษ !! สุกี้มองโกเลีย ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา

วันเดินทาง  : วันที่ :: 06-11 เมษายน 2561 ** วันจักรี ** : ราคา 20,899 บาท
วันที่ :: 20-25 , 27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561 : ราคา 20,899 บาท
วันที่ :: 02-07 , 16-21 พฤษภาคม 2561 : ราคา 19,899 บาท
วันที่ :: 04-09 , 09-14 , 11-16 , 18-23 พฤษภาคม 2561 : ราคา 19,899 บาท
วันที่ :: 23-28 , 25-30 พฤษภาคม 2561 : ราคา 19,899 บาท
วันที่ :: 08-13 , 15-20 , 22-27 มิถุนายน 2561 : ราคา 19,899 บาท
วันที่ :: 29 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2561 : ราคา 19,899 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :   19,899 - 20,899 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    N66-(PEKPVGTG01)-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china team14ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน THAI AIRWAYS (TG)(PEKTG02)(มี.ค.-มิ.ย. 2561)
ไฮไลท์ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง จากปักกิ่ง สู่เซี่ยงไฮ้ ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและ สุกี้มองโกล

 

วันเดินทาง  : วันที่ :: 05 – 10 เมษายน 2561 : ราคา 22,991 บาท
วันที่ :: 06 – 11 เมษายน 2561 : ราคา 23,991 บาท
วันที่ :: 17 – 22 , 24 – 29 เมษายน 2561 : ราคา 20,991 บาท
วันที่ :: 20 – 25 เมษายน 2561 : ราคา 21,991 บาท
วันที่ :: 01 - 06 พฤษภาคม 2561 : ราคา 23,991 บาท
วันที่ :: 08 – 13 , 15 – 20 , 22 – 27 , 25 – 30 พฤษภาคม 2561 : ราคา 19,991 บาท
วันที่ :: 29 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2561 : ราคา 21,991 บาท
วันที่ :: 05-10 มิถุนายน 2561 : ราคา 19,991 บาท
วันที่ :: 12 – 17 , 16 – 21 , 23 – 28 มิถุนายน 2561 : ราคา 18,991 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    19,991 -23,991 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    NSB-(PEKTG02)-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china08ทัวร์ปักกิ่ง NO SHOP วันน้อยเที่ยวครบ 4 วัน 2 คืน THAI AIRWAYS (TG)(PEKTG08)(พ.ค.-มิ.ย. 2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมพระราชวังกู้กง ตำหนักจักรพรรดิต้องห้าม ชมพระราชวังฤดูร้อนสถานที่โปรดปรานของพระนางซูสีไทเฮา No Shop ไม่เสียเวลาลงร้านรัฐบาล พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

ดาวน์โหลดโปรแกรม ปักกิ่ง >> https://goo.gl/xdB9LZ

วันเดินทาง  : วันที่ :: 25 – 28 พฤษภาคม 2561 : ราคา 22,991 บาท
วันที่ :: 01 – 04 มิถุนายน 2561 : ราคา 21,991 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   :    21,991 -22,991 บาท
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์  :    NSB-(PEKTG08)-4D2N-TG

downloadpdf  addfriend

beijing china team18ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ฮะเก๋า รถไฟความเร็วสูง 4 วัน 3 คืน NOK SCOOT (XW)(CSTSNXW04)(พ.ค.-ส.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ สถานีรถไฟเทียนจิน เพื่อ นั่งรถไฟความเร็วสูง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน กายกรรมปักกิ่ง เมืองเทียนจิน เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว

 

วันเดินทาง  : วันที่ :: 26-29 พฤษภาคม 2561 : ราคา 14,899 บาท
วันที่ :: 26-29 , 27-30 กรกฎาคม 2561 : ราคา 15,899 บาท
วันที่ :: 10-13 สิงหาคม 2561 : ราคา 16,899 บาท

ราคาทัวร์ปักกิ่ง   : 14,899 - 16,899 บาท
สายการบิน  :  NOK SCOOT (XW)
รหัสทัวร์  :    N6C-(CSTSNXW04)-4D3N-XW

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top