ทัวร์ปักกิ่ง

beijing china team17ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING NO SHOP กู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น 4 วัน 3 คืน (TG003)
กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (นั่งกระเช้า) | เมืองโบราณกู๋เป่ย | พระราชวังกู้กง | หอฟ้าเทียนถาน |
BEIJING FUN & STARBUCK TEVANA | เป็ดปักกิ่ง | สุกี้มองโกล

วันเดินทาง :  วันที่ 13-16 , 20-23 ตุลาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  26,900  บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  N5B-TG003-5D3N-TG

downloadpdf addfriend addfriend 

beijing china team17ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ จีหยงกวน 5 วัน 3 คืน (TG001)
กำแพงเมืองจีน |พระราชวังกู้กง | หอฟ้าเทียนถาน | พระราชวังฤดูร้อน
ART BEIJING FUN | เป็ดปักกิ่ง | สุกี้มองโกล|บุฟเฟ่ต์เจงกิสข่าน

วันเดินทาง :  วันที่ 23-27 ส.ค. / 06-10, 20-24 ก.ย. / 11-15, 12-16, 18-22, 23-27 ต.ค. / 08-12, 15-19 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  15,888  บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  N5B-TG001-5D3N-TG

downloadpdf addfriend addfriend 

beijing china team17ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING NEW HILIGHT กำแพงเมืองจีนมู่เถียนยู่ 5 วัน 3 คืน (MU001)
นั่งสามล้อซอยหูถง , จัตุรัสเทียนอันเหมิน , พระราชวังกู้กง , ถนนหวังฝู่จิ่ง , หอฟ้าเทียนถาน , วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า
ศูนย์ยางพารา , THE PLACE , ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ , ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ
กำแพงเมืองจีนด่านมู่เถียนยู่ , ถนนโบราณเฉียนเหมิน , ศูนย์ผีเซี๊ยะ , ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย , ศูนย์หยก

วันเดินทาง :  วันที่ 05-09, 20-24 ก.ย./ 17-21, 19-23, 26-30 ต.ค./ 08-12, 15-19, 22-26 พ.ย./ 06-10, 19-23 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  16,900  บาท
สายการบิน :  ไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU)
รหัสทัวร์ :  N5B-MU001-5D3N-MU

downloadpdf addfriend addfriend 

beijing china team17ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING EXPO มหกรรมพืชสวนโลก 5 วัน 3 คืน (CA002)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน , พระราชวังกู้กง , ศูนย์ใบชา , ถนนโบราณเฉียนเหมิน , ถนนหวังฝู่จิ่ง , ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ , กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน , งานมหกรรมพืชสวนโลก BEJING EXPO 2019 , ศูนย์ผีเซี๊ยะ , พระราชวังฤดูร้อน , ศูนย์หยก , ถ่านรูปด้านนอกสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ , วัดพระเขี้ยวแก้ว , ผลิตภัณฑ์ยางพารา , ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

วันเดินทาง :  วันที่ 12-16 ก.ค. / 13-17 , 20-24 ก.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  16,888  บาท
สายการบิน :  แอร์ไชน่า (CA)
รหัสทัวร์ :  N5B-CA002-5D3N-CA

downloadpdf addfriend addfriend 

beijing china team17ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืน (XW-B96)
เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ “ปักกิ่ง” มหานครแห่งวัฒนธรรม
พิชิตกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”
กายกรรมปักกิ่ง โชว์ชื่อดังระดับโลก พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังฤดูร้อน ตลาดรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ
เมนูพิเศษ:Buffet Chenkiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้ปักกิ่ง,อาหารแต้จิ๋ว
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน NOKSCOOT

วันเดินทาง :  วันที่  3-6, 10-13, 24-27 ส.ค., 31 ส.ค.-3 ก.ย. / 4-7, 7-10, 11-14, 14-17, 18-21, 21-24, 25-28 ก.ย. / 11-14, 12-15, 16-19, 19-22, 20-23, 23-26 ต.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  12,888  บาท
สายการบิน :  NOKSCOOT (XW)
รหัสทัวร์ :  NIT-XW-B96-4D3N-XW

downloadpdf addfriend addfriend 

beijing china team17ทัวร์ปักกิ่ง...ขนมฝรั่งกุฎีจีน เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง หมู่บ้านยุโรป 5 วัน 3 คืน (SHCAPEK22)
เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น , กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ , ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน , พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง , หมู่บ้านยุโรป , วัดลามะ , ถนนหวังฟูจิ่ง , จัตุรัสเทียนอันเหมิน , พระราชวังโบราณกู้กง , ถนนโบราณเฉียนเหมิน , กายกรรมปักกิ่ง , องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า

วันเดินทาง :  วันที่ 9-13, 19-23, 24-28 ต.ค. / 6-10, 20-24 พ.ย. / 4-8, 6-10, 18-22, 26-30 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  25,999  บาท
สายการบิน :  AIR CHINA (CA)
รหัสทัวร์ :  N6-SHCAPEK22-5D3N-CA

downloadpdf addfriend addfriend 

beijing china12

ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง BEIJING สะท้านภพ 5D3N (TSN01) มิ.ย. - ต.ค.62
นครเทียนสิน , นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง , จัตุรัสเทียนอันเหมิน , พระราชวังต้องห้าม , ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน , โชว์กายกรรมปักกิ่ง , พระราชวังฤดูร้อน , กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน , ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) , ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง , ผ่านชมสนามกีฬารังนก , หอบูชาฟ้าเทียนถาน , ตลาดรัสเซีย

วันเดินทาง :  วันที่ 13 - 17, 20 - 24 มิ.ย., 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. / 04 - 08, 09 - 13, 16 - 20, 25 - 29 ก.ค. / 08 - 12, 22 - 26 ส.ค., 29 ส.ค. - 02 ก.ย. / 05 - 09, 12 - 16, 17 - 21, 19 - 23, 24 - 28, 26 - 30 ก.ย. / 10 - 14, 15 - 19, 17 - 21, 22 - 26 ต.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  12,989  บาท
สายการบิน :  AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ :  NGS-TSN01-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend  addfriend

beijing china12

ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง 4 วัน 3 คืน XW (CSTSNXW07) ก.ค. - ต.ค.62
ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก #กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน)
ชมจัตุรัสประจำเมือง ศูนย์กลางการปกครองของแผ่นดินจีน #จัตุรัสเทียนอันเหมิน
ชมโชว์ที่มีชื่อเสียง มีการแสดงที่สนุกและหวาดเสียว #กายกรรมปักกิ่ง
สัมผัสบรรยากาศ #นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง(1 เที่ยว)
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #เป็ดปักกิ่ง #สุกี้มองโกล #BUFFET BBQ #อาหารแต้จิ๋ว

วันเดินทาง :  วันที่  27-30 ก.ค.**วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10** / 09-12 ส.ค. **วันแม่** , 29 ส.ค.-01 ก.ย. / 12-15 , 26-29 ก.ย. / 12-15 ต.ค. **วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9** , 20-23 ต.ค. **วันปิยมหาราช** , 23-26 ต.ค. **วันปิยมหาราช** , 26-29 ต.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  13,899  บาท
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)
รหัสทัวร์ :  NCH-CSTSNXW07-4D3N-XW

downloadpdf  addfriend  addfriend

beijing china12

ทัวร์ปักกิ่ง เป็ดร่อน เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ 5 วัน 3 คืน MU (CSPEKMU03) ก.ค. - ต.ค.62
ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก #นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน (ด่านซือหม่าไถ)
จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ #จัตุรัสเทียนอันเหมิน
อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน #พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #เป็ดปักกิ่ง #อาหารกวางตุ้ง #สุกี้มองโกลเลีย

วันเดินทาง :  วันที่ 19-23 ก.ค./ 22-26 ส.ค. / 11-15 , 18-22 ก.ย. / 16-20 , 22-26 ต.ค.62 **วันปิยมหาราช**

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  13,899  บาท
สายการบิน :  CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
รหัสทัวร์ :  NCH-CSPEKMU03-5D3N-MU

downloadpdf  addfriend  addfriend

beijing china26ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ [เลสโก มังกรขาว] 6วัน4คืน TG (ZPEK05) ธ.ค.62

สัมผัสหิมะ ไม่ต้องไปไกลถึงยุโรป ปักกิ่งนี่เอง!!
เที่ยวคุ้ม! 2 เมือง ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ อิ่มฟินๆ เทศกาลปูขน
เยือน 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน
พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
เมนูเด็ด!! ปูขนท่านละ 1 ตัว

วันเดินทาง :  วันที่ 05 – 10 ธ.ค. : 24,999/06 – 11 ธ.ค. : 24,999/07 – 12 ธ.ค. : 24,999/12 – 17 ธ.ค. : 22,999
19 – 24 ธ.ค. : 22,999

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   22,999.-
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ :  N2-ZPEK05-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

beijing china 02

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน (เลสโก หอมหมื่นสี้) 5 วัน 3 คืน XJ (ZTSN03) พ.ค. - ต.ค.62
เมืองเทียนจิน , เมืองปักกิ่ง , วัดลามะ , เมืองโบราณกู๋เป่ย , กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ , จัตุรัสเทียนอันเหมิน , พระราชวังต้องห้าม , พระราชวังฤดูร้อน , เมืองเทียนจิน

วันเดินทาง :  วันที่ 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. // 06 - 10, 13 - 17, 20 - 24 มิ.ย., 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. // 04 - 08, 11 - 15, 16 - 20, 18 - 22, 25 - 29 ก.ค. // 01 - 05, 08 - 12, 15 - 19, 22 - 26 ส.ค. , 29 ส.ค. - 02 ก.ย. // 05 - 09, 12 - 16, 19 - 23, 26 - 30 ก.ย. // 17 - 21 ต.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   11,999  บาท
สายการบิน :  Air Asia x (XJ)
รหัสทัวร์ :  N2-(ZTSN03)-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend  addfriend

beijing china02

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (เลสโก เจ้าพ่อปักกิ่ง) 5 วัน 3 คืน TG (ZPEK02) พ.ค. - พ.ย.62
เมืองปักกิ่ง , จัตุรัสเทียนอันเหมิน , พระราชวังต้องห้าม , หอบูชาฟ้าเทียนถาน , ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง , วัดลามะ , นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง , ทะเลสาบโฮ่วไห่ , กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) , สวนผลไม้ , ถนนหวังฝูจิ่ง , พระราชวังฤดูร้อน

วันเดินทาง :  วันที่ 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. // 06 - 10, 07 - 11, 13 - 17, 14 - 18, 20 - 24, 21 - 25 มิ.ย., 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. // 04 - 08, 05 - 09, 06 - 10, 12 - 16, 13 - 17, 25 - 29, 26 - 30 ก.ค. // 01 - 05, 02 - 06, 08 - 12, 09 - 13, 16 - 20, 22 - 26, 23 - 27 ส.ค., 29 ส.ค. - 02 ก.ย. // 05 - 09, 12 - 16, 19 - 23 ก.ย. // 11 - 15, 12 - 16, 17 - 21, 18 - 22, 19 - 23, 24 - 28, 25 - 29, 26 - 30 ต.ค. // 01 - 05, 07 - 11, 08 - 12, 14 - 18, 15 - 19, 21 - 25, 22 - 26 พ.ย., 28 พ.ย. - 02 ธ.ค., 29 พ.ย. - 03 ธ.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  16,999  บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  N2-(ZPEK02)-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

beijing china team18

ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง นั่งสามล้อหูถง ซุปตาร์... แดนมังกร 4 วัน 3 คืน (XWTSN01)
โดยสายการบิน NOKSCOOT ลำใหญ่ B777-200ER 415 ที่นั่ง
กำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
จัตุรัสเทียนอันเหมิน.. หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
เที่ยวไฮไลท์ !! พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ.. แห่งแรกในกรุงปักกิ่ง
พิเศษสุด!! แถมฟรี นั่งสามล้อถีบ “หูถง” ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง
พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว
เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  วันที่ 23 - 26 พ.ค., 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. / 06 - 09, 13 - 16, 20 - 23, 27 - 30 มิ.ย. / 04 - 07, 13 - 16 ก.ค. (วันอาสาฬบูชา), 18 - 21, 25 - 28 ก.ค. **วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10**, 27 - 30 ก.ค. **วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10** / 01 - 04, 08 - 11 (วันแม่), 15 - 18, 22 - 25 ส.ค., 29 ส.ค. - 01 ก.ย. / 05 - 08, 12 - 15, 19 - 22, 26 - 29 ก.ย. / 17 - 20, 19 - 22, 22 - 25 (วันปิยมหาราช), 24 - 27, 26 - 29 ต.ค., 29 ต.ค. - 01 พ.ย.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  12,888  บาท
สายการบิน :  NOKSCOOT AIRLINE (XW)
รหัสทัวร์ :  NTNP-(XWTSN01)-4D3N-XW

downloadpdf  addfriend  addfriend

beijing china team18

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน เลสโก อาหมวยเล็ก 5 วัน 4 คืน XW (ZTSN02)
สัมผัสกำแพงเมืองจีน ที่สุดของความยิ่งใหญ่ นั่งชิงช้าสวรรค์ TIANJIN EYE ชมวิวเมืองเทียนสิน , เทียนสิน , นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง , จัตุรัสเทียนอันเหมิน , พระราชวังต้องห้าม , พระราชวังฤดูร้อน , ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง , กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน , ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ , ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง , หอบูชาฟ้าเทียนถาน , นครเทียนสิน , ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE , สวนจิ้งหยวน , ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน , ถนนอิตาลี

วันเดินทาง :  วันที่ 02 - 06 , 05 - 09 , 09 - 13 , 12 - 16 **เทศกาลสงกรานต์** , 14 - 18 , 19 - 23 , 23 - 27 , 26 - 30 เม.ย. , 30 เม.ย. - 04 พ.ค. / 03 - 07 , 07 - 11 , 10 - 14 , 14 - 18 , 17 - 21 , 24 - 28 พ.ค. , 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. / 07 - 11 , 14 - 18 , 21 - 25 มิ.ย. , 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. / 04 - 08 , 05 - 09 , 12 - 16 , 13 - 17 , 14 - 18 , 16 - 20 , 19 - 23 , 25 - 29 , 26 - 30 ก.ค. / 01 - 05 , 02 - 06 , 08 - 12 , 09 - 13 , 15 - 19 , 16 - 20 , 22 - 26 , 23 - 27 ส.ค. , 29 ส.ค. - 02 ก.ย. , 30 ส.ค. - 03 ก.ย. / 06 - 10 , 13 - 17 , 20 - 24 ก.ย. , 27 ก.ย. - 01 ต.ค. / 11 - 15 , 12 - 16 , 15 - 19 , 17 - 21 , 18 - 22 , 19 - 23 , 22 - 26 , 23 - 27 , 24 - 28 , 25 - 29 ต.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  14,999  บาท
สายการบิน :  NOKSCOOT AIRLINE (XW)
รหัสทัวร์ :  N2-ZTSN02-5D4N-XW

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top