ทัวร์ฉงชิ่ง

SHWECKG12

ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ฉงชิ่ง...ขนมครองแครง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE 5 วัน 4 คืน (WE) ก.ค.-ต.ค. 2562 SHWECKG12
ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน ทัวร์จีน ลงเรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE ผ่านเมืองเฟิงตู ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ ช่อแคบชวีถังเสีย ช่องแคบอูเสีย นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ) เมืองอี๋ชาง นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม

วันเดินทาง : วันที่ 12-16 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 
วันที่ 19-23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 31,999 - 39,999 
สายการบิน :  THAI SMILE AIIRWAYS (WE)
รหัสทัวร์ :   N6-SHWECKG12-5D4N-WE

downloadpdf  addfriend  addfriend

chongqing china tour39

ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์จีน ปีใหม่2020 ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋…ขนมมันม่วง ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (WE) ทัวร์โค๊ด SHWECKG9 มิ.ย. 62-ม.ค. 63 ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง เมืองต้าจู่ มรดกโลกผาหินแกะสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด  ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน  ทัวร์จีน ทัวร์อู่หลง...อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) ทัวร์ฉงชิ่ง...หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก ทัวร์ต้าจู๋...เมืองโบราณชางโจว พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋

วันเดินทาง : วันที่ :10-14 สิงหาคม 2562 (วันแม่) 
วันที่ :12-16 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
วันที่ :19-23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 
วันที่ :28 ธันวาคม-1 มกราคม 2563  (วันขึ้นปีใหม่)
วันที่ :29 ธันวาคม-2 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 20,999 - 29,999 บาท
สายการบิน :  THAI SMILE AIIRWAYS (WE)
รหัสทัวร์ :   N6-SHWECKG9-5D4N-WE

downloadpdf  addfriend  addfriend

chongqing china tour28

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า [เลสโก บัลลังก์มังกร] 4วัน3คืน WE (ZCKG04) ธ.ค. 62
หนาวนี้ที่ฉงชิ่ง!! สัมผัสหิมะที่อุทยานเขานางฟ้า ที่เที่ยวระดับ 5A
เช็คอินอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ระเบียงแก้ว
ช้อปปิ้งเพลินตลาดหงหยาต้ง
พิเศษ!! นั่งรถไฟ อุทยานเขานางฟ้า พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
เมนูพิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ

วันเดินทาง : วันที่ 05 – 08 ธ.ค. : 16,999 / 07 – 10 ธ.ค. : 16,999 / 13 – 16 ธ.ค. : 14,999
20 – 23 ธ.ค. : 15,999 / 29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 : 24,999

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  14,999.-
สายการบิน :  Thai Smile Airways (WE)
รหัสทัวร์ :   N2-ZCKG04-4D3N-WE

downloadpdf  addfriend  addfriend

chongqing china tour27

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย [เลสโก อัศวินมังกร] 4วัน3คืน WE (ZCKG03) ต.ค.-พ.ย. 62
ยิ่งกว่าว้าว! ก็ฉงชิ่งนี่แหละ! เช็คอินถนนแปะก๊วยเปลี่ยนสี
ชมธรรมชาติระดับ 5A "อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์" และ "ถ้ำฝูหยง"
พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
มื้อพิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ

วันเดินทาง : วันที่ 17 – 20 ต.ค./18 – 21 ต.ค./23 – 26 ต.ค./24 – 27 ต.ค./25 – 28 ต.ค./31 ต.ค. – 03 พ.ย.
01 – 04 พ.ย./08 – 11 พ.ย./15 – 18 พ.ย./22 – 25 พ.ย./29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  14,999.-
สายการบิน :  Thai Smile Airways (WE)
รหัสทัวร์ :   N2-ZCKG03-4D3N-WE

downloadpdf  addfriend  addfriend

chongqing china tour37

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ฉงชิ่ง...ขนมหน้านวล ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY GLORY CRUISE 5 วัน 4 คืน (WE) ทัวร์โค๊ด SHWECKG13

วันเดินทาง วัวันที่ 23-27 กันยายน 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   35,999 บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIIRWAYS (WE)
รหัสทัวร์ :   N6-SHWECKG13-5D4N-WE

downloadpdf  addfriend

chongqing china tour34ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ฉงชิ่ง...ขนมครองแครง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE 5 วัน 4 คืน (WE) SHWECKG12

ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
ทัวร์จีน ลงเรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE ผ่านเมืองเฟิงตู ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ ช่อแคบชวีถังเสีย ช่องแคบอูเสีย นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ) เมืองอี๋ชาง นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม

วันเดินทาง : 
วันที่ 12-16 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)  // วันที่ 19-23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  35,999 - 39,999 บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIRWAYS (WE)
รหัสทัวร์ :   N6C-SHWECKG12-5D4N-WE

downloadpdf  addfriend

chongqing china tour30ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า [เลสโก พยัคฆ์มังกร] 4วัน3คืน WE (ZCKG02) ส.ค.-ก.ย. 62
ไปร้องว้าว!! ที่ฉงชิ่ง พิชิตสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ที่สุดของทริป
"อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์" และ "ถ้ำฝูหยง"
พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
มื้อพิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ

วันเดินทาง :  วันที่ 09 – 12 ส.ค./23 – 26 ส.ค./06 – 09 ก.ย./13 – 16 ก.ย./20 – 23 ก.ย.

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  14,999.-
สายการบิน :  Thai Smile Airways (WE)
จองทัวร์   N2-ZCKG02-4D3N-WE

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top