ทัวร์ฉงชิ่ง

chongqing china tour33

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม อู่ฮั่น...แกงเหลือง อาณาจักร กิงโกะทองคำพันปี 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินCHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) พ.ย. 61
ชมสวนพื้นที่ชื้นทะเลสาบโม่โฉว เป็นทะเลสาบใหญ่อันดับ 1 ของฝั่งตอนใต้ของแม่น้ำฮัน ชม กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิวโจว) ชมภายนอกกำแพงเดิมสร้างขึ้นยุคชุนชิวจ้านกว๋อ ที่เห็นตอนนี้ส่วนมากเป็นการต่อเติมในปลายสมัยราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิง นั่งรถชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง สะพานนี้เป็นหนึ่งในสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงของอู่ฮั่น ชม พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน


วันเดินทาง :  
วันที่ 31 ต.ค.-3 พ.ย.2561 ราคา 18,999 บาท
วันที่ 1-4 / 2-5 / 3-6 พ.ย. 2561 ราคา 19,999 บาท
วันที่ 6-9 พ.ย. 2561 ราคา 18,999 บาท
วันที่ 7-10 พ.ย. 2561 ราคา 18,999 บาท
วันที่ 8-11 / 9-12 พ.ย. 2561 ราคา 19,999 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  18,999-19,999 บาท
สายการบิน: CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)
รหัสทัวร์ :   N6-4D2N-CZ

downloadpdf  addfriend

chongqing china tour21

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋...ยำใหญ่ ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE) ส.ค.- ธ.ค. 61
ชม ระเบียงกระจก ขนาดใหญ่ กว้าง 26 ตารางเมตร ยื่นออกมาจากหน้าผาของภูเขาลูกหนึ่งในอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ในอุทยาน นั่งกระเช้าสู่ ถ้ำฝูหยง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฝูหยง ชม หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ มรดกโลกที่อลังการ พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ ซึ่งนับได้ว่าเป็นตัวแทนของศิลปะถ้ำในยุคหลังวันเดินทาง :  
วันที่ 7-11 / 21-25 ก.ย. 2561 ราคา 22,999 บาท
วันที่ 12-16 ต.ค. 2561 ราคา 24,999 บาท
วันที่ 27-31 ต.ค. 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 24-28 พ.ย. 2561 ราคา 21,999 บาท
วันที่ 5-9 / 7-11 ธ.ค. 2561 ราคา 22,999 บาท
วันที่ 22-26 ธ.ค. 2561 ราคา 21,999 บาท
วันที่ 28 ธ.ค.-1 ม.ค. 2562 ราคา 28,999 บาท
วันที่ 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 2562 ราคา 28,999 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  21,999-28,999 บาท
สายการบินTHAI SMILE AIRWAYS (WE)
รหัสทัวร์ :   N6-5D4N-WE

downloadpdf  addfriend

chongqing china tour30

ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE) GO1CKG-WE001 มิ.ย.-ธ.ค.2561
ไม่เข้าร้านรัฐบาล • หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์....ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย • มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ..เมืองฉงชิ่ง

วันเดินทาง วันที่ 23-25 มิ.ย. 61  : ราคา 15,900.-
วันที่ 29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61  : ราคา 15,900.-
วันที่ 06-08 ก.ค. 61 : ราคา 17,900.-
วันที่ 26-28 ก.ค. 61 : ราคา 18,900.-
วันที่ 17-19 , 25-27 ส.ค. 61 : ราคา 17,900.-
วันที่ 01-03 , 15-17 , 22-24 , ก.ย. 61 : ราคา 17,900.-
วันที่ 13-15 ต.ค. 61 : ราคา 18,900.-
วันที่ 26-28 ต.ค. 61 : ราคา 17,900.-
วันที่ 02-04 , 16-18 , 23-25 , พ.ย. 61  : ราคา 17,900.-
วันที่ 14-16 , 21-23  ธ.ค. 61 : ราคา 17,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  15,900 - 18,900 บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIIRWAYS (WE)
รหัสทัวร์ :   NSB-(CKG-WE001)-3D2N-WE

downloadpdf  addfriend

chongqing china tour24

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG 5 วัน 4 คืนโดยสายการบินไทยสไมล์ (WE) ทัวร์ GO1CKG-WE002 ก.ค.-ก.ย.2561
ไม่เข้าร้านรัฐบาล • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแยงซีเกียง...วิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง • ถ้ำฝูหยงต้ง.....ตระการตาหินงอกหินย้อยในถ้ำสวยที่สุดของจีน • หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์....ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย • ชมโชว์ประทับใจ..... IMPRESSION WULONG • อาหารพิเศษ....หม้อไฟฉงชิ่ง …..เป็ดปักกิ่งวันเดินทาง : 
วันที่ 11-15 ก.ค. 61  : ราคา  25,900.-
วันที่ 01-05 ส.ค. 61 : ราคา  25,900.-
วันที่ 08-12 ส.ค. 61 : ราคา  26,900.-
วันที่ 12-16 ก.ย. 61 : ราคา  25,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  25,900 บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIRWAYS (WE)
รหัสทัวร์ :   N6C-(CKG-WE002)-5D4N-WE

downloadpdf  addfriend

chongqing china tour34

ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์ฉงชิ่งวันแม่ ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญ CENTURY SUN 6 วัน 5 คืน THAI SMILE AIIRWAYS (WE)(CKGWE01)(ก.ค.-ส.ค.2561) วันแม่2018
ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า ไม่เข้าร้านรัฐบาล มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง พักบนเรือสำราญ ... CENTURY SUN ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง

รายการ>> https://goo.gl/zSpHsn

วันเดินทาง :  วันที่ :: 27 ก.ค. - 01 ส.ค. 61 : ราคา 29,991 บาท
วันที่ :: 10-15 ส.ค. 61(วันแม่) : ราคา 29,991 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  29,991 บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIIRWAYS (WE)
รหัสทัวร์ :   NSB-(CKGWE01)-6D5N-WE

downloadpdf  addfriend

chongqing china tour24

ฉงชิ่ง เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) ทัวร์ GO1CKG-FD001 ส.ค.-ก.ย.2561
• หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์....ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย • มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง • อิสระเล่นสกีหรือเซลลฟี่สุดฟิน ...เมืองหิมะ ณ เขานางฟ้า
วันเดินทาง : วันที่ 11-13 ส.ค. 61 : ราคา 17,900.-
วันที่ 06-08 ก.ย. 61 : ราคา 13,900.-
วันที่ 13-15 ก.ย. 61 : ราคา 13,900.-


ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 
 13,900 - 17,900 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ :   N5-(CKG-FD001)-3D2N-FD

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top