ทัวร์ฉงชิ่ง

chongqing china tour26ปีใหม่ 2020 ทัวร์ฉงชิ่ง BIG…PARADISE CHONGQING 5D4N BY WE (WE 684/685)
ฉงชิ่ง (Chongqing) = เมืองขนาดใหญ่อันดับ 8 ของจีน อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 4 เขตปกครองพิเศษของจีน (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนสิน และฉงชิ่ง) ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยทางรัฐบาลจีนได้เนรมิตสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ นานาขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เป็นเมืองที่มีอารยธรรมเก่าแก่และยาวนาน
ต้าจู๋ = ผาหินแกะสลัก ต้าจู๋ ที่ได้จัดเข้าเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 1999
อู่หลง = เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อม ด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม่และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี

วันเดินทาง : วันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563 (ปีใหม่ 2020)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 30,900 บาท
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
รหัสทัวร์ : N8-CHONGQING-5D4N-WE

downloadpdf addfriend addfriend 

kunming china team08ทัวร์จีน SLOW LIFE IN YANGTZE GOLD CRUISES TRAIN TO CHONGQING 5วัน4คืน WE [GQ1CKG-WE004] ก.ย.-ธ.ค. 62

ไม่ลงร้านช้อปฯ | พักบนเรือสำราญ YANGTZE GOLD NO.6 | เมืองเฟิงตู (เมืองผี)
ล่องแม่น้ำแยงซีเกีย | เขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถแบตเตอรี่) | อี๋ชาง(รถไฟความเร็วสูง)
วัดพระอรหันต์ (วัดหลัวฮั่น) | ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

วันเดินทาง :  วันที่ 25-29 ก.ย./09-13 ต.ค./23-27 ต.ค./30 ต.ค.- 03 พ.ย./13-17 พ.ย./27 พ.ย.- 01 ธ.ค. 62
04-08 ธ.ค./11-15 ธ.ค. 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  27,999.-
สายการบิน : Thai Smile Airways (WE)
รหัสทัวร์ :  N5B-GQ1CKG-WE0013-5D4N

downloadpdf addfriend addfriend 

kunming china team08ทัวร์จีน CHONGQING RELAX TIME IN CENTURY PARAGON CRUISES 5วัน4คืน WE [GQ1CKG-WE003] ส.ค.-ต.ค. 62

ไม่ลงร้านช้อปฯ | พักบนเรือสำราญ CENTURY PARAGON
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง | ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
เจดีย์สือเป่าไจ้ |ลิ้มรสต้นตำรับหมาล่า หม้อไฟฉงชิ่ง

วันเดินทาง :  วันที่ 06-10 ส.ค. /17-21 ก.ย. /08-12 ต.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  29,999.-
สายการบิน : Thai Smile Airways (WE)
รหัสทัวร์ :  N5B-GQ1CKG-WE003-5D4N-WE

downloadpdf addfriend addfriend 

Pearl Lake yadingทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ อุทยานหลุมบ่อฟ้า สะพานมังกรสวรรค์ ระเบียงแก้ว อู่หลง ล่องเรือแยงซีเกียง 5 วัน 4 คืน (SCN4)
ถ้ำฝูหยง , อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ , ระเบียงแก้วอู่หลง , โชว์ความประทับใจอู่หลง , เมืองอู่หลง , นครฉงชิ่ง , หงหยาต้ง , ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย , ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง , เมืองต้าจู๋ , เมืองโบราณชางโจว , ผาหินแกะสลักต้าจู๋ , หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว , พิพิธภัณฑ์ซานเสีย , มหาศาลาประชาคม

วันเดินทาง : วันที่ 11-15, 19-23 ต.ค. / 09-13 พ.ย. / 06-10 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 26,900 บาท
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
รหัสทัวร์ : NSMP-SCN4-5D4N-WE

downloadpdf addfriend addfriend 

Pearl Lake yadingทัวร์ฉงฉิ่ง เฉิงตู อู่หลง อุทยานหลุมบ่อฟ้า เมืองโบราณฉือซีโช่ว 8 วัน 7 คืน WE (SCN2)
อู่หลง , อุทยานหลุมบ่อฟ้า , เมืองโบราณฉือซีโช่ว , ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
เม่าเสี้ยน , หวงหลง , จิ่วจ้ายโกว , โชว์ทิเบต , ทะเลสาบเต๋อซี

วันเดินทาง : วันที่ 11-18, 18-25 ต.ค. / 08-15 พ.ย. / 04-11 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 35,900 บาท
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
รหัสทัวร์ : NSMP-SCN2-8D7N-WE

downloadpdf addfriend addfriend 

SHWECKG12

ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ฉงชิ่ง...ขนมครองแครง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE 5 วัน 4 คืน (WE) ก.ค.-ต.ค. 2562 SHWECKG12
ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญแม่น้ำแยงซีเกียง นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน ทัวร์จีน ลงเรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE ผ่านเมืองเฟิงตู ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ ช่อแคบชวีถังเสีย ช่องแคบอูเสีย นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ) เมืองอี๋ชาง นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม

วันเดินทาง : วันที่ 12-16 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 
วันที่ 19-23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 31,999 - 39,999 
สายการบิน :  THAI SMILE AIIRWAYS (WE)
รหัสทัวร์ :   N6-SHWECKG12-5D4N-WE

downloadpdf  addfriend  addfriend

chongqing china tour32ทัวร์จีน CHONGQING RELAX TIME IN CENTURY PARAGON CRUISES 5วัน4คืน WE [GQ1CKG-WE003] ส.ค.-ต.ค. 62

ไม่ลงร้านช้อปฯ | พักบนเรือสำราญ CENTURY PARAGON |
เจดีย์สือเป่าไจ้ |ลิ้มรสต้นตำรับหมาล่า หม้อไฟฉงชิ่ง

วันเดินทาง :  วันที่ 06-10 ส.ค. /17-21 ก.ย. /08-12 ต.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   29,999.-
สายการบิน :  Thai Smile Airways (WE)
รหัสทัวร์ :  N5B-GQ1CKG-WE003-5D4N-WE

downloadpdf addfriend addfriend

chongqing china tour39

ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์จีน ปีใหม่2020 ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋…ขนมมันม่วง ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก 5 วัน 4 คืน (WE) ทัวร์โค๊ด SHWECKG9 มิ.ย. 62-ม.ค. 63 ทัวร์จีน ทัวร์ฉงชิ่ง เมืองต้าจู่ มรดกโลกผาหินแกะสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด  ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน  ทัวร์จีน ทัวร์อู่หลง...อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) ทัวร์ฉงชิ่ง...หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก ทัวร์ต้าจู๋...เมืองโบราณชางโจว พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋

วันเดินทาง : วันที่ :10-14 สิงหาคม 2562 (วันแม่) 
วันที่ :12-16 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
วันที่ :19-23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 
วันที่ :28 ธันวาคม-1 มกราคม 2563  (วันขึ้นปีใหม่)
วันที่ :29 ธันวาคม-2 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 20,999 - 29,999 บาท
สายการบิน :  THAI SMILE AIIRWAYS (WE)
รหัสทัวร์ :   N6-SHWECKG9-5D4N-WE

downloadpdf  addfriend  addfriend

chongqing china tour28

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า [เลสโก บัลลังก์มังกร] 4วัน3คืน WE (ZCKG04) ธ.ค. 62
หนาวนี้ที่ฉงชิ่ง!! สัมผัสหิมะที่อุทยานเขานางฟ้า ที่เที่ยวระดับ 5A
เช็คอินอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ระเบียงแก้ว
ช้อปปิ้งเพลินตลาดหงหยาต้ง
พิเศษ!! นั่งรถไฟ อุทยานเขานางฟ้า พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
เมนูพิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ

วันเดินทาง : วันที่ 05 – 08 ธ.ค. : 16,999 / 07 – 10 ธ.ค. : 16,999 / 13 – 16 ธ.ค. : 14,999
20 – 23 ธ.ค. : 15,999 / 29 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 : 24,999

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  14,999.-
สายการบิน :  Thai Smile Airways (WE)
รหัสทัวร์ :   N2-ZCKG04-4D3N-WE

downloadpdf  addfriend  addfriend

chongqing china tour27

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย [เลสโก อัศวินมังกร] 4วัน3คืน WE (ZCKG03) ต.ค.-พ.ย. 62
ยิ่งกว่าว้าว! ก็ฉงชิ่งนี่แหละ! เช็คอินถนนแปะก๊วยเปลี่ยนสี
ชมธรรมชาติระดับ 5A "อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์" และ "ถ้ำฝูหยง"
พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
มื้อพิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ

วันเดินทาง : วันที่ 17 – 20 ต.ค./18 – 21 ต.ค./23 – 26 ต.ค./24 – 27 ต.ค./25 – 28 ต.ค./31 ต.ค. – 03 พ.ย.
01 – 04 พ.ย./08 – 11 พ.ย./15 – 18 พ.ย./22 – 25 พ.ย./29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  14,999.-
สายการบิน :  Thai Smile Airways (WE)
รหัสทัวร์ :   N2-ZCKG03-4D3N-WE

downloadpdf  addfriend  addfriend

chongqing china tour30ทัวร์จีน ตะลุยมหานครฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง CENTURY LEGEND CRUISES 7วัน6คืน WE [GQ1CKG-WE006] พ.ย. 62

ไม่ลงร้านช้อปฯ | พักบนเรือสำราญ CENTURY LEGEND | ลิ้มรสต้นตำรับหมาล่า หม้อไฟฉงชิ่ง
- ชมทิวทัศน์บริเวณสองฝั่งแม่น้ำ และเรือจะแล่นผ่าน เมืองเฟิงตู ซึ่งมีฉายาว่าเป็น (เมืองผี)
- ชมเจดีย์สือเป่าไจ้ ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้
- ผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย(ช่องแคบที่ยิ่งใหญ่ ตระการตา) ชึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 กม.
- ชม เขื่อนยักษ์(รวมรถแบตเตอรี่) อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการที่ใหญ่โตที่สุดของจีน
- ชม ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอรี่) ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้
- ชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ (มรดกโลก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุด
- พิสูจน์ความกล้ากับ ระเบียงแก้วอู่หลง เป็นจุดชมวิวสะพานแก้วที่ติดอันดับแผ่นกระจกกว้างที่สุดในโลก

วันเดินทางวันที่ 16-22 พ.ย. 62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   46,900.-
สายการบิน : Thai Smile Airways (WE)
จองทัวร์   N5B-GQ1CKG-WE006-7D6N-WE

downloadpdf addfriend addfriend

chongqing china tour37

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ฉงชิ่ง...ขนมหน้านวล ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY GLORY CRUISE 5 วัน 4 คืน (WE) ทัวร์โค๊ด SHWECKG13

วันเดินทาง วัวันที่ 23-27 กันยายน 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   35,999 บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIIRWAYS (WE)
รหัสทัวร์ :   N6-SHWECKG13-5D4N-WE

downloadpdf  addfriend

chongqing china tour31

ทัวร์จีน ผจญภัยแดนมังกร ฉงชิ่ง อู่หลง วัดใจความกล้าสะพานกระจกว่านเซิ่น 5วัน4คืน WE [GQ1CKG-WE002] ส.ค.-ต.ค. 62

ไม่ลงร้านช้อปฯ | ถ้ำฝูหยงต้ง | หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์ |
ผาหินแกะสลักต้าจู๋ | ลิ้มรสต้นตำรับหมาล่า หม้อไฟฉงชิ่ง |
ล่องเรือชมความงาม | สะพานกระจกว่านเซิ่น |

วันเดินทาง : วันที่ 08-12 ส.ค. /28 ส.ค.- 01 ก.ย/04-08 ก.ย. /17-21 ก.ย. /25-29 ก.ย. /09-13 ต.ค. /11-15 ต.ค.
19-23 ต.ค. /23-27 ต.ค. /30 ต.ค.-03 พ.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  22,999.-
สายการบิน: Thai Smile Airways (WE)
รหัสทัวร์ :   N5B-GQ1CKG-WE002-5D4N-WE

downloadpdf addfriend addfriend

zhangjiajie china06ทัวร์จีน SLOW LIFE IN YANGTZE GOLD CRUISES TRAIN TO CHONGQING 5วัน4คืน WE [GQ1CKG-
WE004] ส.ค.-ธ.ค. 62

ไม่ลงร้านช้อปฯ | พักบนเรือสำราญ YANGTZE GOLD NO.6 | เมืองเฟิงตู (เมืองผี)
- แวะชม เมืองเฟิงตู ซึ่งมีฉายาว่าเป็น (เมืองผี) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งสร้างขึ้นสมัย ราชวงศ์ถังประมาน1300 ปี
- ชมเจดีย์สือเป่าไจ้ โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ ทำจากไม้และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ว่าได้  - ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
- ผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย(ช่องแคบที่ยิ่งใหญ่ ตระการตา) ชึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8  กม.
- ชม เขื่อนยักษ์(รวมรถแบตเตอรี่) อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน

วันเดินทาง :  วันที่ 21-25 ส.ค. /28 ส.ค. -01 ก.ย. /11-15 ก.ย. /25-29 ก.ย. /09-13 ต.ค. /23-27 ต.ค.
30 ต.ค.- 03 พ.ย. /13-17 พ.ย./27 พ.ย.- 01 ธ.ค. /04-08 ธ.ค. /11-15 ธ.ค. 62


ราคาทัวร์ เริ่มต้น :    27,999.-
สายการบิน :   Thai Smile Airways (WE)
รหัสทัวร์ :  N5B-GQ1CKG-WE004-5D4N-WE

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top