ทัวร์กุ้ยหลิน

guilin china tour03ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องเรือชมเมือง พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (CX002)
ไม่ลงร้านช้อป | เขาเหยาซาน | ถ้ำเงิน | หยางซั่ว | ถนนฝรั่ง
ล่องเรือชมเมืองกุ้ยหลิน | โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง | พักโรงแรมระดับ 5 ดาวในเมืองกุ้ยหลิน

วันเดินทาง :  วันที่ 17-20 ส.ค. , 31 ส.ค.-03 ก.ย. / 07-10 , 21-24 ก.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  17,900  บาท
สายการบิน :  คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)
จองทัวร์ :  N5B-CX002-4D3N-CX

downloadpdf addfriend addfriend

guilin china tour03ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาเหยาซาน ชม 2 โชว์ 5 วัน 4 คืน (CX001)
ไม่ลงร้านช้อป | เขาเหยาซาน | เขาเซียงกง | หยางซั่ว | ถนนฝรั่ง
ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง | วัดเหนินเหยิน | โชว์เชียนกู่ฉิง | โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง

วันเดินทาง :  วันที่ 19-23 ก.ค. / 29 ส.ค.-02 ก.ย. / 31 ต.ค.-04 พ.ย. / 07-11, 14-18, 21-25 พ.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  19,900  บาท
สายการบิน :  คาเธ่ย์แปซิฟิค (CX)
จองทัวร์ :  N5B-CX001-5D4N-CX

downloadpdf addfriend addfriend

guilin china tour15ทัวร์ทัวร์กุ้ยหลิน...ซ่าหริ่ม นาขั้นบันไดหลงจี๋ (นั่งกระเช้า) ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง พัก 5 ดาว 5 วัน 4 คืน CZ (SHCZKWL13) ก.ค. - ก.ย.62
กุ้ยหลิน , หลงเซิ่น , นาขั้นบันไดหลงจี๋ , (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) , ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วงกุ้ยหลิน , ชมโชว์ MIRAGE , ถ้ำขลุ่ยอ้อ , หยางซั่ว , ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย) , เขาเซียงกง , ประตูโบราณกูหนานเหมิน , ต้นไทรพันปี , เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)

วันเดินทาง :  วันที่ 31 ก.ค. - 4 ส.ค. / 15 - 19 ส.ค. , 28 ส.ค. - 1 ก.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  18,999  บาท
สายการบิน :  CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)
จองทัวร์ :  NCH-SHCZKWL13-5D4N-CZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

guilin china tour03ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาล่างซาน 6 วัน 5 คืน (CZ001) ส.ค. - ต.ค.62
ไม่ลงร้านช้อป , อุทยานเขาล่างซาน , ยอดเขาพริก , หยางซั่ว , เจดีย์เงินเจดีย์ทอง , ถนนฝรั่ง , ล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลีเจียง , เขาเซียงกง , โชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง , เมืองซินหนิง , จุดชมวิวปาเจี่ยวจ้าย , ยอดเขาพริก , สวนชวนซาน+ถ้ำเขาทะลุ , ชมภายนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง

วันเดินทาง :  วันที่ 02-07 ส.ค. // 27 ก.ย.-02 ต.ค. // 17-22 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  20,900  บาท
สายการบิน :  CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)
จองทัวร์ :  N5B-CZ001-6D5N-CZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

guilin china tour15ทัวร์กุ้ยหลิน ปลาสามรส เขาเซียงกง หยางซั่ว 6 วัน 3 คืน ZH (CSKWLZH05) ส.ค. - ก.ย.62

สัมผัสบรรยากาศ #นั่งรถไฟความเร็วสูง
ชมวิวแม่น้ำหลีเจียง #เขาเซียงกง
ล่องแพชมทิวทัศน์ขุนเขาน้อยใหญ่ที่สวยงาม #แม่น้ำหลีเจียง
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #สุกี้เห็ด #ปลาตุ๋นเบียร์ #เผือกอบน้ำผึ้ง

วันเดินทาง :  วันที่ 14 - 19 ส.ค. , 28 ส.ค. - 02 ก.ย. / 11 - 16 ก.ย.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  11,899  บาท
สายการบิน :  SHENZHEN AIRLINES (ZH)
จองทัวร์ :  NCH-CSKWLZH05-6D3N-ZH

downloadpdf  addfriend  addfriend

guilin china team02

ทัวร์กุ้ยหลิน T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN 6 วัน 5 คืน WE (BZKWL01)
เมืองกุ้ยหลิน , เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) , ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน , สวนฉวนซาน , ถ้ำทะลุ ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW , หลงเซิน , นาขั้นบันไดหลงจี๋ , หมู่บ้านชาวจ้วง , เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) , เขาเซียงกง , เมืองหยางซั่ว , ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว , (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE) , ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) , หยางซั่ว , กุ้ยหลิน , ศาลาเซียวเหยา , ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

วันเดินทาง : วันที่ 04 - 09 เม.ย. / 10 - 15 , 17 - 22 พ.ค. / 13 - 18 มิ.ย. , 27 มิ.ย. - 02 ก.ค. / 08 - 13 , 22 - 27 ส.ค. / 05 - 10 , 19 - 24 ก.ย. / 11 - 16 ต.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 15,999   บาท
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
รหัสทัวร์   N2-BZKWL01-6D5N-CZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

guilin china team08

 ทัวร์กุ้ยหลิน Guilin the Paradize on Earth 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์

• เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ
• พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน
• ชมความงดงามของสวนชวนซาน สวนโบราณที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน
• ชม เขาฝูโปว ซึ่งได้รวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง
• ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม
• อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองหยางซั่ว ณ ถนนฝรั่ง

วันเดินทาง :  วันที่ มิ.ย.-ต.ค. 62 
วันที่ 26-30 มิ.ย. 62 : 17,900.-
วันที่ 07-11 ส.ค. 62 : 17,900.-
วันที่ 04-08 ก.ย. 62 : 18,900.-
วันที่ 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62 : 18,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  17,900 บาท
สายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
รหัสทัวร์  NB2B-KWL-CZ003-5D4N-CZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

guilin china team03

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว [เลสโก เขางวงช้าง] 5 วัน 4 คืน CZ (ZKWL04)
ที่สุดกุ้ยหลิน สวรรค์บนพื้นภิภพ นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ชมวิวสายน้ำและขุนเขาที่เซียงกง ล่องแพแม่น้ำหลี่เจียง , กุ้ยหลิน , เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) , สวนฉวนซาน , ถ้ำทะลุ , ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW , เขางวงช้าง , เขาเซียงกง , เมืองหยางซั่ว , ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว , ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง , ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

วันเดินทาง : วันที่ 10 - 14 , 24 - 28 เม.ย. **เทศกาลสงกรานต์** / 22 - 26 พ.ค. / 05 - 09 , 19 - 23 มิ.ย. / 10 - 14 , 17 - 21 ก.ค. / 21 - 25 ส.ค.11 - 15 , 25 - 29 ก.ย. / 09 - 13 , 23 - 27 ต.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  13,999  บาท
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
รหัสทัวร์ :   N2-ZKWL04-5D4N-CZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top