ทัวร์จิ่วจ้ายโกว - เฉิงตู

jiuzhaigou chengdu03ปีใหม่ 2020 ทัวร์จีน เฉิงตู การ์เซียร์ ภูเขาหิมะซีหลิง [เลสโก ยอดพยัคฆ์หิมะขาว] 6 วัน 3 คืน (ZCTU02)
เมืองเฉิงตู , ซอยกว้างซอยแคบ , เมืองตูเจียงเยี่ยน , เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน , เมืองเม่าเซี่ยน
อำเภอเฮยสุ่ย , อุทยานสวรรค์หิมะการ์เซีย , ภูเขาหิมะซีหลิง , ลานสกี , ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่

วันเดินทาง : วันที่ 01 - 06, 02 - 07, 03 - 08, 04 - 09, 05 - 10, 06 - 11, 07 - 12, 08 - 13, 09 - 14, 10 - 15, 11 - 16, 12 - 17, 13 - 18, 14 - 19, 15 - 20, 16 - 21, 17 - 22, 18 - 23, 19 - 24, 20 - 25, 21 - 26, 22 - 27, 23 - 28, 24 - 29, 25 - 30, 26 - 31 ธ.ค.62, 27 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63, 28 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63, 29 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63, 30 ธ.ค.62 - 04 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 13,999 บาท
สายการบิน : ลัคกี้แอร์ (8L)
รหัสทัวร์ : N2-ZCTU02-6D3N-8L

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu03ทัวร์จีน กุ้ยหยาง ท่องแดนธรรมชาติ หวงกว่อซู่ อุทยานบ่อเล็กหลีโป 5วัน4คืน CZ [GQ1KWE-CZ003] ก.ย. 62

ไม่ลงร้านช้อป | น้ำตกหวงกว่อซู่
อุทยานเจ็ดบ่อเล็กหลี่โป
สวนเฉียนหลิงซาน | วัดหงฝู
เจี่ยสิ่วโหลว | พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

วันเดินทาง :  วันที่ 17-21 ก.ย./24-28 ก.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  19,900.-
สายการบิน :  China Southern Airlines (CZ)
รหัสทัวร์ :  N5B-GQ1KWE-CZ003-5D4N

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu team02

ทัวร์จีน ครบสูตรเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ นมัสการองผู่เศียรทรงช้าง 8วัน7คืน TG [GQ1CTU-TG002] ต.ค.-ธ.ค. 62

นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 1 ในพุทธคิรี | ล่องเรือชม หลวงพ่อโตเล่อซาน
อุทยานจิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

วันเดินทาง : วันที่ 12-19 ต.ค./26 ธ.ค.62-02 ม.ค.63/27 ธ.ค.62-03 ม.ค.63/28 ธ.ค.62-04 ม.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  35,900.-
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ1CTU-TG002-8D7N

 

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu03ทัวร์เฉินตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง ฝ่ามิติลิขิตสวรรค์ 6 วัน 3 คืน (CTU01)
เมืองจิ่วไจ้โกว , อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว , อุทยานแห่งชาติหวงหลง , เมืองเฉิงตู , ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่

วันเดินทาง : วันที่ 14 - 19, 18 - 23, 21 - 26, 25 - 30 ต.ค., 28 ต.ค. - 02 พ.ย. / 01 - 06, 04 - 09, 08 - 13, 11 - 16, 15 - 20 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 15,889 บาท
สายการบิน : ลัคกี้แอร์ (8L)
รหัสทัวร์ : NGS-CTU01-6D3N-8L

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu03ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง [เลสโก ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี] 6 วัน 3 คืน (CTU01)
เมืองจิ่วจ้ายโกว , อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว , เมืองจิ่วจ้ายโกว , เมืองหวงหลง
อุทยานแห่งชาติหวงหลง , เมืองเม่าเสี้ยน , เมืองเฉิงตู , ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่

วันเดินทาง : วันที่ 09 - 14, 10 - 15, 11 - 16, 12 - 17, 13 - 18, 14 - 19, 15 - 20, 16 - 21, 17 - 22, 18 - 23, 19 - 24, 20 - 25, 21 - 26, 22 - 27, 23 - 28, 24 - 29, 25 - 30, 26 - 31 ต.ค., 27 ต.ค. - 01 พ.ย., 28 ต.ค. - 02 พ.ย., 29 ต.ค. - 03 พ.ย., 30 ต.ค. - 04 พ.ย., 31 ต.ค. - 05 พ.ย. / 01 - 06, 02 - 07, 03 - 08, 04 - 09, 05 - 10, 06 - 11, 07 - 12, 08 - 13, 09 - 14, 10 - 15, 11 - 16, 12 - 17, 13 - 18, 14 - 19, 15 - 20, 16 - 21, 17 - 22, 18 - 23, 19 - 24, 20 - 25, 21 - 26, 22 - 27, 23 - 28, 24 - 29, 25 - 30 พ.ย., 26 พ.ย. - 01 ธ.ค., 27 พ.ย. - 02 ธ.ค., 28 พ.ย. - 03 ธ.ค., 29 ธ.ค. - 04 ธ.ค., 30 พ.ย. - 05 ธ.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 14,999 บาท
สายการบิน : ลัคกี้แอร์ (8L)
รหัสทัวร์ : N2-CTU01-6D3N-8L

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu03ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ไม่ลงร้านรัฐบาล 6D5N (PCN02)
- ชมความงาม จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์
- ชมอุทยานหวงหลง มรดกโลกทางธรรมชาติ
- ชมช่วงที่สวยที่สุด ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
- ชมความน่ารักของหมีแพนด้า
- ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
- เดินชม ถนนโบราณจินหลี่ ถนนชุนซีลู่
- พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว ทุกคืน !!!!
- ทัวร์ไม่ลงร้านรัฐบาลเลย !!!
- ราคาทัวร์ รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว

วันเดินทาง : วันที่ 18 - 23 ต.ค. , 30 ต.ค. - 4 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 34,999 บาท
สายการบิน : Air China (CA)
รหัสทัวร์ : NPRO-PCN02-6D5N-CA

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu03ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 3 คืน (8L81) **เทศกาลปีใหม่ 2020**
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์สามฤดู 7 แดนเทพนิยาย
มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติหวงหลง สมญานาม พิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก
อิสระช้อปปิ้ง ถนนจินหลี , ถนนคนเดินชุนซีลู่
เมนูพิเศษเลิศรส: อาหารสมุนไพรจีน,อาหารกวางตุ้ง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จิ่วจ้ายโกว 1 คืน,ชวนจูซื่อ 1 คืน,เฉิงตู 1คืน

วันเดินทาง : วันที่ 13-17, 16-20, 20-24, 23-27, 27-31 ต.ค., 30 ต.ค.-3พ.ย. / 3-7, 6-10, 10-14, 13-17, 17-21, 20-24, 24-28 พ.ย., 27 พ.ย.-1 ธ.ค. / 1-5, 4-8, 8-12, 11-15, 15-19, 18-22, 22-26, 25-29 ธ.ค.62, 29 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 **ปีใหม่**

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 13,888 บาท
สายการบิน : Lucky Air (8L)
รหัสทัวร์ : NIT-8L81-5D3N-8L

downloadpdf addfriend addfriend 

Pearl Lake yadingทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ชมโชว์ธิเบต 6 วัน 5 คืน CA (SCN1)
อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) , จิ่วจ้ายโกว , โชว์ทิเบต , เมืองโบราณซงพาน
ทะเลสาบเตี๋ยซี , ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า , ถนนคนเดินซุนซีลู่ , โชว์เปลี่ยนหน้ากาก , ถนนโบราณจิ่นหลี่ , ศาลเจ้าสามก๊ก

วันเดินทาง : วันที่ 11-16, 18-23 ต.ค. / 08-13 พ.ย. / 05-10 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 27,500 บาท
สายการบิน : แอร์ไชน่า (CA)
รหัสทัวร์ : NSMP-SCN1-6D5N-CA

downloadpdf addfriend addfriend 

Pearl Lake yadingปีใหม่ 2020 ทัวร์เฉิงตู...ขนมข้าวเม่า ภูเขาหิมะซีหลิง หลวงพ่อโตเล่อซาน 4 วัน 3 คืน 3U (SH3UCTU22)
ภูเขาหิมะซีหลิง(ขึ้นกระเช้า), ภูเขาหิมะซีหลิง, ล่องเรือเล่อซาน, ถนนคนเดินชุนซีลู่, โชว์เปลี่ยนหน้ากาก, ถนนโบราณจินหลี่

วันเดินทาง : วันที่ 29 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 22,999 บาท
สายการบิน : เสฉวนแอร์ไลน์ (3U)
รหัสทัวร์ : N6-SH3UCTU22-4D3N-3U

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu team04ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 4 วัน 3 คืน (GQ1CTU-MU004)
จิ่วจ้ายโกว, ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี, อุทยานจิ่วจ้ายโกว, เมืองชวนจู่, อุทยานหวงหลง, ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า, ถนนซุนซีลู่

วันเดินทาง : วันที่ 11-14, 19-22 ต.ค., 30 ต.ค.-02 พ.ย. / 03-06, 06-09, 14-17 พ.ย., 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 04-07, 08-11, 19-22, 26-29 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 14,900 บาท
สายการบิน : ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU)
รหัสทัวร์ : N5B-(GQ1CTU-MU004)-4D3N-MU

downloadpdf addfriend addfriend 

shutterstock 1241555050ทัวร์จีน จาซีเต๋อเลอ เต้าเฉิง ย่าติง เต๋อชิง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (GQ1DIG-8L001)
ซินตูเฉียว, สะพานหลูติ้ง, ย่าติง, ผ่านชมเขาไห่จื่อ, ผ่านชมเขากระต่าย, อุทยานย่าติง, ทุ้งหญ้าลั่วหยง,ทะเลสาบไข่มุก, วัดชงกู่, เต๋อชิง, ภูเขาเหมยลี่, ชมวิวพระอาทิตย์ตก, แชงกรีล่า, วัดลามะซงจ้านหลิง, เมืองโบราณแชงกรีล่า

วันเดินทาง : วันที่ 10-15, 24-29 ก.ย. / 10-15, 15-20, 24-29 ต.ค., 29 ต.ค. - 03 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 33,900 บาท
สายการบิน : ลัคกี้แอร์ไลน์ (8L)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ1DIG-8L001

downloadpdf addfriend addfriend 

Pearl Lake yadingทัวร์ย่าติง ตันปา หุบเขาสี่ดารุณี 6 วัน 5 คืน THE LAST SHANGRI-LA (GQ1DCY-3U001)
อุทยานภูเขาสี่ดารุณี, หุบเขาซวงเฉียวโกว, ตันปา, หมู่บ้านเจี๋ยจี, อุทยานย่าติง
ผ่านชมหอคอยโบราณโซโพ, วัดถ่ากง, ซินตูเฉียว, วัดหลี่ถัง, ย่าติง, อุทยานย่าติง

วันเดินทาง : วันที่ 20-25 ก.ย. / 18-23 ต.ค. / 01-06 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 33,900 บาท
สายการบิน : เสฉวนแอร์ไลน์ (3U)
รหัสทัวร์ : N5B-3U001-6D5N-3U

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu team04เที่ยวจีน ฤดูท่องเที่ยว เฉินตู ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปสามสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน3คืน (MU)ต.ค. - ธ.ค. 62 CSCTUMU06  มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานจิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความน่ารักของหมีแพนด้า  ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า ช้อปปิ้ง เต็มอิ่ม จุใจ ถนนคนเดินชุนซีลู่

วันเดินทาง :  วันที่ 11-15 ,16-20 , 23-27 ตุลาคม 2562 / วันที่ 10-14 , 20-24 ,26-30 พฤศจิกายน 2562  / วันที่ 02-06 , 11-15 , 17-21 ธันวาคม 2562 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 17,899  - 21,899
สายการบิน :   CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
รหัสทัวร์ :  N6C-CSCTUMU06-6D5N-(MU)

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu team03ทัวร์จิ่วจ้ายโกว...ขนมเหนียว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (SHCACTU4)
ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่, ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน, เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว, อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว, โชว์ทิเบต, ตูเจียงเยี่ยน, ศูนย์หมีแพนด้า, ถนนชุนซีลู่, โชว์เปลี่ยนหน้ากาก, ถนนโบราณจินหลี่

วันเดินทาง :  วันที่ 12-17 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 22-27 ต.ค. (วันปิยมหาราช) , 29 ต.ค. - 03 พ.ย. / 05-10 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  28,999  บาท
สายการบิน :  AIR CHINA (CA)
รหัสทัวร์ :  N6-SHCACTU4-6D5N-CA

downloadpdf addfriend addfriend 

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top