ทัวร์จิ่วจ้ายโกว - เฉิงตู

jiuzhaigou chengdu team04เที่ยวจีน ฤดูท่องเที่ยว เฉินตู ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปสามสี จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5วัน3คืน (MU)ต.ค. - ธ.ค. 62 CSCTUMU06  มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานจิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความน่ารักของหมีแพนด้า  ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า ช้อปปิ้ง เต็มอิ่ม จุใจ ถนนคนเดินชุนซีลู่

วันเดินทาง :  วันที่ 11-15 ,16-20 , 23-27 ตุลาคม 2562 / วันที่ 10-14 , 20-24 ,26-30 พฤศจิกายน 2562  / วันที่ 02-06 , 11-15 , 17-21 ธันวาคม 2562 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 17,899  - 21,899
สายการบิน :   CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
รหัสทัวร์ :  N6C-CSCTUMU06-6D5N-(MU)

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu team03ทัวร์จิ่วจ้ายโกว...ขนมเหนียว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (SHCACTU4)
ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่, ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน, เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว, อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว, โชว์ทิเบต, ตูเจียงเยี่ยน, ศูนย์หมีแพนด้า, ถนนชุนซีลู่, โชว์เปลี่ยนหน้ากาก, ถนนโบราณจินหลี่

วันเดินทาง :  วันที่ 12-17 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 22-27 ต.ค. (วันปิยมหาราช) , 29 ต.ค. - 03 พ.ย. / 05-10 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  28,999  บาท
สายการบิน :  AIR CHINA (CA)
รหัสทัวร์ :  N6-SHCACTU4-6D5N-CA

downloadpdf addfriend addfriend 

tibet team02ทัวร์จีน ทิเบตดินแดนหลังคาโลก นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ ซีหนิง ทะเลสาบเกลือฉาข่า 8วัน7คืน 3U [GQ1XNN-3U001] 20-27 ธ.ค. 62
ไม่ลงร้านช้อปฯ | รถไฟสายประวัติศาสตร์ | พระราชวังโปตาลา ทะเลสาบหยางหู | ทะเลสาบชิงไห่ | ทะเลสาบเกลือฉาข่า
- ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบเกลือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก คุณภาพของเกลือที่นี้สีขาวและบริสุทธิ์มาก
- ชม ทะเลสาบชิงไห่ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
- ชม เขาถังกู่ อันยิ่งใหญ่มโหฬาร ชม กาเซียร์เจียงเกินตี๋หรู อยู่บนเขาเก๋อราตันตุง กาเซียร์สายนี้เป็นธารน้ำแข็งใหญ่ที่สุดของเอเชีย
- ทะเลสาบหยางหูหรือเรียกว่า หยุ๋หมู้ เป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่ใส ดั่งเป็นอัญมณีที่มีสีฟ้า ถึงสีฟ้าอมเขียว
** พักบนรถไฟ พักตู้นอน ห้องละ 4 คน (ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ) ห้องน้ำในตู้นอน
*บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติทั่วไป มีหมอและห้องพยาบาลบริการ* )

วันเดินทาง :  วันที่ 20-27 ธันวาคม 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  48,900.-
สายการบิน :  SICHUAN AIRLINES (3U)
รหัสทัวร์ :  N5B-GQ1XNN-3U001-8D7N-3U

downloadpdf addfriend addfriend

 

HUYHANGทัวร์ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) มองโกเลียใน จางเย่ ตุนหวง 8 วัน 7 คืน (2CN897)
หลันโจว , นั่งรถไฟความเร้วสูง , เมืองจางเย่ , วัดต้าฝอซื่อ , ภูเขาสายรุ้ง ตันเซี๋ย , เมืองเจียยี่กวน , กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน , เมืองเอ๋อจี้น่าฉี , ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี , ป่าหูหยาง ที่กลายเป็นฟอสซิลไม้ (เฮยสุ่ย กว้ายซู่หลิน) , เมืองเอ๋อจี้น่าฉี , ทะเลสาบจีหยวน , เมืองตุนหวง , ตุนหวง , วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู , ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน , ถนนคนเดินควนจ่าย

วันเดินทาง :  22-29 ก.ย. / 10-17, 16-23, 20-27 ต.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  79,900  บาท
สายการบิน :  ไทยแอร์เวย์ (TG)
รหัสทัวร์ :  N2BF-2CN897-8D7N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

 

yatingทัวร์ย่าติง (เข้า 2 รอบ) ซินตูเฉียว หลี่ถัง เต้าเฉิง ย่าติง (บินภายใน) 6 วัน 5 คืน (2CN234)
คังติ้ง , ซินตูเฉียว , หย่าเจียง , หลี่ถัง , วัดหลี่ถัง , เต้าเฉิง , อุทยานย่าติง , ทุ่งหญ้าลั่วหรง , ทะเลสาบน้ำนม , ทะเลสาบห้าสี , วัดชงกู่ , ทะเลสาบไข่มุก , ถนนชุนซีลู่ , โชว์เปลี่ยนหน้ากาก , ถนนจิ่งหลี่

วันเดินทาง :  12-17, 18-23, 19-27, 22-27 ต.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  59,900  บาท
สายการบิน :  ไทยแอร์เวย์ (TG)
รหัสทัวร์ :  N2BF-2CN234-6D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

 

jiuzhaigou chengdu 07ทัวร์เฉิงตู CHENGDU SUPER PRO LESHAN 4D3N (MU001) ก.ค. - ธ.ค.62
หลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) , ง้อไบ๊ , เป้ากว๋อ , วัดฝูหู , ถนนโบราณจิ่งหลี่ , ซอยกว้างซอยแคบ , ถนนซุนซีลู่ , อิสระช้อปปิ้ง , เมืองโบราณหวงซี , เล่อซาน , ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน , สวนว่านเจียงโหลว , ซอยกว้างซอยแคบ , ห้างสรรพสินค้า GLOBAL CENTURY

วันเดินทาง :  กรกฏาคม - ธันวาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  11,900  บาท
สายการบิน :  ไชน่าอีสเทิร์น (MU)
รหัสทัวร์ :  N5B-MU001-4D3N-MU

downloadpdf addfriend addfriend

 

SH3ULHW3ทัวร์เส้นทางสายไหม...ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน (SH3ULHW3) ก.ย. - ต.ค.62
หลานโจว , เขื่อนหลิวเจียเสีย, วัดปิ่งหลิงซื่อ, อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง, สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง, จางเย่, จิ่วเฉวียน, สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน, กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน, เนินทรายหมิงซาซาน, สระน้ำวงพระจันทร์, ถ้ำม่อเกาคู, ภูเขาเปลวไฟ, สวนองุ่นผู่เถาโกว, บ้านชนเผ่าอุยกูร์ , เมืองโบราณเจียวเหอ, ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน, เจดีย์ซูกงถ่า

วันเดินทาง : วันที่ 8-16 กันยายน 2562 / 13-21 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 20-28 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  48,999  บาท
สายการบิน :  SICHUAN AIRLINES (3U)
รหัสทัวร์ :  N6-SH3ULHW3-7D5N-3U

downloadpdf addfriend addfriend

 

เทศกาลปีใหม่ 2020 ทัวร์เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน HU (HU001) มิ.ย. - ธ.ค.62
เจ้าแม่กวนอิม , รถไฟความเร็วสูง , อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง , ล่องเรือชมเมือง อ่าวซานย่า , หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี , อควาเรี่ยม , พิเศษ ไก่เหวินชางต้นตำรับไก่ไหหลำ อาหารเจในวัดหนานซาน

วันเดินทาง :  เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  15,900  บาท
สายการบิน :  ไห่หนานแอร์ไลน์ (HU)
รหัสทัวร์ :  N5B-HU001-5D4N-HU

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

jiuzhaigou chengdu team06ทัวร์เฉิงตู ซงผิงโกว การ์เซียสวรรค์ 4วัน3คืน MU [GQ1CTU-MU002] ต.ค. - ธ.ค. 62
อุทยานซงผิงโกว (รวมรถอุทยาน)
อุทยานการ์เซียสวรรค์ (รวมกระเช้า+รถอุทยาน)
วัดเหวินซู | อิสระช้อปปิ้ง..ซอยกว้าง ซอยแคบ ถนนโบราณจิ่งหลี่ ถนนซุนซีลู่
OPTION : สุกี้เสฉวน

วันเดินทาง : วันที่ 19-22 ต.ค. 62 / 30 ต.ค. – 02 พ.ย. 62 / 03-06 พ.ย. 62 / 14-17 พ.ย. 62 / 08-11 ธ.ค. 62 / 19-22 ธ.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  15,900.-
สายการบิน :  CHINA EASTERN (MU)
รหัสทัวร์ :  N5B-GQ1CTU-MU002-4D3N-MU

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

jiuzhaigou chengdu15ทัวร์จีน CHENGDU SUPER PRO LESHAN (เฉิงตู) 4วัน3คืน MU [GQ1CTU-MU001] ก.ค.-ธ.ค. 62

หลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) | ง้อไบ๊ | เป้ากว๋อ | วัดฝูหู
ถนนโบราณจิ่งหลี่ | ซอยกว้างซอยแคบ | ถนนซุนซีลู่ | อิสระช้อปปิ้ง
- ล่องเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล
- ช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี
- ชมสวนว่านเจียงโหลว เป็นสวนที่เต็มไปด้วยไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินจีน

วันเดินทาง : วันที่ 04-07 ก.ค. 62 / 16-19 ก.ค. 62 / 25-28 ก.ค. 62 / 01-04 ส.ค. 62 / 15-18 ส.ค. 62 / 22-25 ส.ค. 62 / 31 ส.ค. – 03 ก.ย. 62 / 05-08 ก.ย. 62 / 19-22 ก.ย. 62 / 26-29 ก.ย. 62 / 11-14 ต.ค. 62 / 19-22 ต.ค. 62 / 30 ต.ค. -02 พ.ย. 62 / 03-06 พ..ย 62 / 06-09 พ.ย. 62 / 14-17 พ.ย. 62 / 28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62 / 04-05 ธ.ค. 62 / 08-11 ธ.ค. 62 / 19-22 ธ.ค. 62 / 26-29 ธ.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  11,900 บาท
สายการบิน :  CHINA EASTERN (MU)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ1CTU-MU001-4D3N-MU

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

tibet team01ทัวร์จีน ลาซา ดินแดนสวรรค์ ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ(นั่งรถไฟ) 5วัน4คืน MU [GQ1LXA-MU001] ก.ย. 62

ไม่ลงร้านช้อปฯ | พระราชวังโปตาลา | ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ | วัดกาเดน | วัดจือปั้ง(เดรปุง)
- ชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงซึ่งมี ความสูงประมาณ 117 เมตร
- ชม ตลาดบาร์ฆอร์ หรือเรียกว่า ตลาดแปดเหลี่ยมธิเบต ที่ตั้งล้อมรอบวัดต้าเจาซื่อ และชมวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวธิเบต
- นั่งรถไฟชม ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ อยู่ที่ราบสูงชิงไห-ทิเบต

วันเดินทาง :  วันที่ 10-14 ก..ย 62 // 15-19 ก.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  38,900.-  
สายการบิน :  CHINA EASTERN (MU)
รหัสทัวร์ :  N5B-GQ1LXA-MU001-5D4N-MU

downloadpdf  addfriend  addfriend

tibet team04ทัวร์จีน ทิเบต แผ่นดินแห่งพระพุทธองค์ ทะเลสาบหยางหู เย่คาเจ๋อ 6วัน5คืน 3U [GQ1LXA-3U001] พ.ย. - ธ.ค. 62

ไม่ลงร้านช้อปฯ | พระราชวังโปตาลา | ทะเลสาบหยางหู | อารามจาสือหลุนปูซื่อ
- ชม พระราชวังโหลวปูหลินคา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน คู่กับ พระราชวังฤดูหนาวโปตาลา หรืออีกชื่อ
เรียกว่า นอร์บูหลิงฆา มีความหมายว่าว่า สวนอัญมณี
- ชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) หรือ วัดต้าเจาซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวธิเบตทั้งมวล
- ทะเลสาบหยางหูหรือเรียกว่า หยุ๋หมู้ เป็นทะเลสาบที่มีน้ำที่ใส ดั่งเป็นอัญมณีที่มีสีฟ้า ถึงสีฟ้าอมเขียว
- ชม อารามจาสือหลุนปูซื่อ เป็นที่ประทับของปันเชลามะ เป็นวัด 1 ใน 4 ของทิเบตที่สำคัญ

วันเดินทาง  : วันที่ 15-20 พ.ย. : 36,900.- // 18-23 ธ.ค. : 36,900.-

ราคาทัวร์เฉิงตู   :  36,900.-
สายการบิน  : 
SICHUAN AIRLINES (3U)
รหัสทัวร์  :  N5B-GQ1LXA-3U001-6D5N-3U
downloadpdf  addfriend  addfriend

tibet team01

ทัวร์ทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลา 5วัน4คืน(3U) พระตำหนักนอร์บุหลิงฆา -ลาซา – พระราชวังโปตาลา – วัดเซอรา – วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม-ลาซา – เฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนซอยกว้างซอยแคบ-ถนนคนเดินจิ๋นหลี่

วันเดินทาง  : 23-27 ตุลาคม 2562
ราคาทัวร์เฉิงตู   : 31,599 บาท
สายการบิน  :  SICHUAN AIRLINES
รหัสทัวร์  :  NFR-LXH01-3U


downloadpdf addfriend addfriend

jiuzhaigou chengdu team06ทัวร์จีน เฉิงตู ซงผิงโกว การ์เซียสวรรค์ 4วัน3คืน MU (GQ1CTU-MU002) ต.ค.-ธ.ค. 62
อุทยานซงผิงโกว | อุทยานการ์เซียสวรรค์ |
วัดเหวินซู | อิสระช้อปปิ้ง..ซอยกว้าง ซอยแคบ ถนนโบราณจิ่งหลี่ ถนนซุนซีลู่
- ชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก ที่ เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม
- อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย “ต๋ากู่ปิงชวน” ถือว่าเป็นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ำค่า

วันเดินทาง  : วันที่ 19-22 ต.ค. 62 : 20,900.- / 30 ต.ค. – 02 พ.ย. 62 : 20,900.- / 03-06 พ.ย. 62 : 17,900.- / 14-17 พ.ย. 62 : 15,900.- / 08-11 ธ.ค. 62 : 17,900.- / 19-22 ธ.ค. 62 : 17,900.-

ราคาทัวร์เฉิงตู   :  15,900บาท
สายการบิน  :  CHINA EASTERN (MU)
รหัสทัวร์  :    N5B-GQ1CTU-MU002-4D3N-MU

downloadpdf  addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top