ทัวร์จิ่วจ้ายโกว - เฉิงตู

6ทัวร์เฉินตู ปีใหม่2019 Paradise เฉินตู-ง้อไบ้ 5 Days 4 Nights (TG) เฉินตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ้-ยอดเขาจิงติ่ง (ขึ้นกระเช้า)-วัดหัวจ้าง-ชมตลาดกลางคืน  ง้อไบ้-เมืองโบราณหวงหลงซี-เฉินตู-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า  เมนูพิเศษ...สมุนไพรจีน ราคารวมทิปไกด์+คนขับรถแล้ว / แจกน้ำดื่มทุกวัน

วันเดินทาง :  29 DEC'18 - 01 JAN'19
ราคาทัวร์ เริ่มต้น  : 28,900 บาท  
สายการบิน :  Thai Airway (TG)
รหัสทัวร์ :   N8-SHA-5D4N-(TG)

downloadpdf  addfriend

jiuzhaigou chengdu18ทัวร์จีนเฉินตู T-SUD MILLION SHADES OF SONGPINGOU 5D3N โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) ก.ย.- พ.ย.61
เม้าเสี้ยน - อุทยานซงผิงโกว - อุทยานหวงหลง – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ยน – เฉินตู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ถนนคนเดินซุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - เจ้าสามก๊ก - ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณจิ๋นหลี่

วันเดินทาง  : วันที่ 07 – 11 , 21 – 25 กันยายน 2561
วันที่ 14 – 18 , 22 – 26 , 26 – 30 ตุลาคม 2561
วันที่ 01 – 05 พฤศจิกายน 2561

ราคาทัวร์เฉิงตู   :  19,999 - 24,999 บาท
สายการบิน  : 
CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
รหัสทัวร์  :   N2-CTU03-5D3N-MU
downloadpdf  addfriend

jiuzhaigou chengdu10ทัวร์เฉิงตู ซุปยาจีน 4 วัน 2 คืน โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) ก.ย.-ธ.ค. 61
ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง-วัดเป้ากั๋ว-พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ-ถนนโบราณจินหลี่-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่-ศูนย์การค้า GLOBAL CENTER

วันเดินทาง  :  วันที่ 06-09 / 13-16 กันยายน 2561 ราคา 15,899 บาท
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2561 ราคา 15,899 บาท
วันที่ 21-24 ตุลาคม 2561 ราคา 16,899 บาท
วันที่ 28-31 ธันวาคม 2561 ราคา 15,899 บาท

ราคาทัวร์เฉิงตู   :  15,899 - 16,899 บาท
สายการบิน  :  CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
รหัสทัวร์  :    NCH-5D4N-MU
downloadpdf  addfriend

jiuzhaigou chengdu08ทัวร์เฉิงตู ซุป 2 สี น้ำตกฉื่อสุ่ย เล่อซาน (พัก 5 ดาว) 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินSICHUAN AIRLINES (3U) พ.ย.-ธ.ค. 61
ทัวร์จีน-ทัวร์เฉิงตู-ทัวร์เล่อซาน-เที่ยวเฉิงตู-เที่ยวเล่อซาน-โปรแกรมเฉิงตู-โปรแกรมเล่อซาน-จองทัวร์เฉิงตู-จองทัวร์เล่อซาน-หาทัวร์เฉิงตู-หาทัวร์เล่อซาน-มีทัวร์เฉิงตู-มีทัวร์เล่อซาน-ทัวร์เฉินตู-ทัวร์ฉื้อสุ่ย-ทัวร์เล่อซาน-น้ำตกฉื้อสุ่ย-อุทยานผาหินแดงแสงพระพุทธ-เมืองโบราณปิ่งอาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า

วันเดินทาง  :  วันที่ 28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 ราคา 15,899 บาท
วันที่ 26-30 ธันวาคม 2561 ราคา 15,899 บาท

ราคาทัวร์เฉิงตู   :  15,899บาท
สายการบิน  :  SICHUAN AIRLINES (3U)
รหัสทัวร์  :    NCH-5D4N-3U

downloadpdf  addfriend

jiuzhaigou chengdu26ทัวร์จีน ปีใหม่2562  เฉิงตู...ยำหอยแครง ภูเขาหิมะซีหลิง ง้อไบ๊ เล่อซาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) ธ.ค. 2561
นำท่าน โดยสารกระเช้า ขึ้นบน ภูเขาซีหลิงซาน ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60 ซม. นำท่าน นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ลักษณะพิเศษขององค์พระปฏิมาจะเป็นพระโพธิสัว์ทรงคชสารเป็นช้างเผือก 6 งา ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ชมพิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ ให้ท่านได้ชมศิลปะที่ทำจากไม้ไผ่ นำท่าน ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี ชม เมืองโบราณหวงหลงซี ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณสมัยราชวงศ์หมิง ชมความเก่าแก่แบบดั้งเดิม

วันเดินทางวันที่ : 21-26 ธันวาคม 2561  ราคา :  22,999 บาท
วันที่ : 28 ธันวาคม – 2 มกราคม 2562   ราคา :   25,999 บาท

ราคาทัวร์เฉิงตู   :  22,999- 25,999 บาท
สายการบิน  :  SICHUAN AIRLINES (3U)
รหัสทัวร์ :    N6-6D5N-3U


downloadpdf  addfriend

jiuzhaigou chengdu team10ทัวร์จีนครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว 8 วัน 7 คืน สายการบินไทย (TG) GO1CTU-TG002 ต.ค. – พ.ย. 61
• สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” • ชมความงามของทะเลสาบน้อยใหญ่.....ซงผิงโกว ความสวยงามที่ไม่แพ้จิ่วจ้ายโจว • ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน • ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน • ขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง


วันเดินทาง  : วันที่ 27 ต.ค. – 03 พ.ย. 61 ราคา 39,900 บาท
วันที่ 02-09 พ.ย. 61 ราคา 32,900 บาท
วันที่ 04-11 พ.ย. 61 ราคา 32,900 บาท

ราคาทัวร์เฉิงตู   :  32,900- 39,900 บาท
สายการบิน  :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์  :    N5-CTU-TG002-TG
downloadpdf  addfriend

jiuzhaigou chengdu team01ทัวร์จีนเฉิงตู หวงหลง ซงผิงโกว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) ทัวร์ GO1CTU-CA002 ส.ค.- ก.ย. 61
• ชมความงามของทะเลสาบน้อยใหญ่.....ซงผิงโกว ความสวยงามที่ไม่แพ้จิ่วจ้ายโจว • สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” • ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน • เฉิงตู... ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันเดินทาง  : วันที่ 03-08 ส.ค. 61 ราคา 21,900 บาท
วันที่ 10-15 ส.ค. 61 ราคา 21,900 บาท
วันที่ 31 ส.ค. – 05 ก.ย. 61 ราคา 21,900 บาท

ราคาทัวร์เฉิงตู   :  21,900 บาท
สายการบิน  :  แอร์ไชน่า (CA)
รหัสทัวร์  :    N5-CTU-CA002-CA

downloadpdf  addfriend

jiuzhaigou chengdu team04เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU) GO1CTU-MU001 ก.ย.-ธ.ค.2561
• จิ่วจ้ายโกว...ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา • ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน • อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณจิ่งหลี่ • ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

 

วันเดินทาง  : วันที่ 04-08 ก.ย. 61 22,900.-
วันที่ 11-15 ก.ย. 61 22,900.-
วันที่ 18-22 ก.ย. 61 22,900.-
วันที่ 16-20 ต.ค. 61 25,900.-
วันที่ 28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61 24,900.-
วันที่ 06-10 พ.ย. 61 20,900.-
วันที่ 01-05 ธ.ค. 61 20,900.-
วันที่ 11-15 ธ.ค. 61 19,900.-

ราคาทัวร์เฉิงตู   :    19,900 - 25,900 บาท
สายการบิน  :  ไชน่า อีสเทิร์น (MU)
รหัสทัวร์  :    N5-(CTU-MU001)-5D4N-MU

downloadpdf  addfriend

jiuzhaigou chengdu 01เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA) ทัวร์ GO1CTU-CA001 ก.ค.-ต.ค.2561
• จิ่วจ้ายโกว ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา • สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” • เฉิงตู... ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

วันเดินทาง  : วันที่ 26-31 ก.ค. 61 24,900.-
วันที่ 03-08 ส.ค. 61 24,900.-
วันที่ 10-15 ส.ค. 61 25,900.-
วันที่ 31 ส.ค. – 05 ก.ย. 61 25,900.-
วันที่ 14-19 ก.ย. 61 25,900.-
วันที่ 12-17 ต.ค. 61 29,900.-
วันที่ 19-24 ต.ค. 61 29,900.-
วันที่ 20-25 ต.ค. 61 29,900.-
วันที่ 22-27 ต.ค. 61 29,900.-

ราคาทัวร์เฉิงตู   :  24,900 - 29,900 บาท
สายการบิน  :  แอร์ไชน่า (CA)
รหัสทัวร์  :    N5-CTU-CA001-CA

downloadpdf  addfriend

jiuzhaigou chengdu team05ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 6 วัน 5 คืน CHINA AIRLINES (CA)(CTUCA03)(ก.ค.-ต.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ จิ่วจ้ายโกว...ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” เฉิงตู... ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

 

วันเดินทาง  : วันที่ :: 06-11 , 26-31 กรกฎาคม 2561 : ราคา 22,991 บาท
วันที่ :: 03-08 สิงหาคม 2561 : ราคา 22,991 บาท
วันที่ :: 10-15 สิงหาคม , 31 สิงหาคม - 05 กันยายน 2561 : ราคา 23,991 บาท
วันที่ :: 14-15 กันยายน 2561 : ราคา 23,991 บาท
วันที่ :: 12-17 , 19-24 , 20-25 , 22-27 ตุลาคม 2561 : ราคา 26,991 บาท

ราคาทัวร์เฉิงตู   :    22,991 - 26,991 บาท
สายการบิน  :  CHINA AIRLINES(CA)
รหัสทัวร์  :    NSB-(CTUCA03)-6D5N-CA

downloadpdf  addfriend

jiuzhaigou chengdu 01เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ GO1CTU-TG001 ก.ค.พ.ย. 2561
• จิ่วจ้ายโกว...ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา • สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ “หวงหลง” • เฉิงตู... ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก • ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

วันเดินทาง  : วันที่ 26-31 ก.ค. 61 28,900.-
วันที่ 27 ก.ค. – 01 ส.ค. 61 28,900.-
วันที่ 08-13 ส.ค.61 28,900.-
วันที่ 24-29 ส.ค. 61 28,900.-
วันที่ 07-12 ก.ย. 61 29,900.-
วันที่ 14-19 ก.ย. 61 29,900.-
วันที่ 13-18 ต.ค. 61 37,900.-
วันที่ 16-21 ต.ค. 61 37,900.-
วันที่ 18-23 ต.ค. 61 37,900.-
วันที่ 30 ต.ค - 04 พ.ย. 61 32,900.-
วันที่ 31 ต.ค. – 05 พ.ย. 61 32,900.-

ราคาทัวร์เฉิงตู   :  28,900 - 37,900 บาท
สายการบิน  :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์  :    N5-CTU-TG001-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top