ทัวร์จิ่วจ้ายโกว - เฉิงตู

jiuzhaigou chengdu03ทัวร์เฉิงตู เล่อซาน ง๊อไบ๊ 5 วัน 3 คืน (MU115) ก.พ.-มี.ค.63
- เล่อซาน เมืองมรดกวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่
- ล่องเรือชม พระใหญ่เล่อซาน พระพุทธรูปผาหินใหญ่ที่สุดในโลก
- GLOBAL CENTER ศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดของโลกศตวรรษใหม่เฉิงตู
- อิสระช้อปปิ้งถนนจินหลี ,ถนนคนเดินชุนซีลู่ ,ถนนคนเดินไท่กู่หลี่หลิน
- เมนูพิเศษ: อาหารง๊อไบ๊,อาหารเสฉวน,อาหารกวางตุ้ง
- พักหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว ง๊อไบ๊ 2 คืน, เฉิงตู 1 คืน
- บินตรง เฉิงตู โดยสายการบิน China Eastern

วันเดินทาง : วันที่ 7-11 ก.พ., 27 ก.พ.-2 มี.ค. / 5-9, 20-24, 27-31 มี.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 9,888 บาท
สายการบิน : China Eastern (MU)
รหัสทัวร์ : NIT-MU115-5D3N-MU

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu03สงกรานต์ 2020 ทัวร์เฉิงตู ดินแดนสวรรค์จิ่วจ้ายโกว 4 วัน 2 คืน (8L85) ก.พ.-มิ.ย.63
มรดกโลกทางธรรมชาติ จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์สามฤดู 7 แดนเทพนิยาย
ชมความน่ารักของเหล่าหมีแพนด้า ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ “สยามสแควร์เฉิงตู”
เมนูพิเศษ: อาหารเผ่าเจียง,อาหารเสฉวน,อาหารกวางตุ้ง
พัก รร. ระดับ 4 ดาว จิ่วจ้ายโกว 1 คืน, เม่าเสี้ยน 1คืน
บินตรงสู่ เฉิงตู โดยสายการบิน *ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า*

วันเดินทาง : วันที่ 8-11, 22-25 ก.พ. / 7-10, 21-24 มี.ค. / 4-7, 11-14, 25-28 เม.ย. / 9-12, 23-26 พ.ค. / 6-9, 20-23 มิ.ย.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 11,888 บาท
สายการบิน : Lucky Air (8L)
รหัสทัวร์ : NIT-8L85-4D2N-8L

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu22ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ เล่อซาน (เลทส์โก ยอดพยัคฆ์ทองคำ) 5D2N (ZCTU06) ม.ค. - เม.ย. 63

- นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ "จิงติ่ง"
- ล่องเรือชมพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา "หลวงพ่อโตเล่อซาน"

วันเดินทาง : วันที่ 07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 มกราคม / 06 – 10 กุมภาพันธ์ (วันมาฆบูชา) / 07 – 11 กุมภาพันธ์ (วันมาฆบูชา) / 13 – 17 กุมภาพันธ์ / 14 – 18 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 , 25 – 29 กุมภาพันธ์ / 26 ก.พ. – 01 มี.ค. / 27 ก.พ. – 02 มี.ค. / 28 ก.พ. – 03 มี.ค. / 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 มีนาคม / 31 มี.ค. – 04 เม.ย. / 01 – 05 , 02 – 06 เมษายน (วันจักรี) / 03 – 07 เมษายน (วันจักรี) / 07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 เมษายน (วันสงกรานต์) , 10 – 14 เมษายน (วันสงกรานต์), 11 – 15 เมษายน (วันสงกรานต์) , 12 – 16 เมษายน (วันสงกรานต์) , 13 – 17 เมษายน (วันสงกรานต์) , 14 – 18 เมษายน (วันสงกรานต์) , 15 – 19 เมษายน (วันสงกรานต์) , 16 – 20 , 17 – 21 , 21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 เมษายน / 28 เม.ย. – 02 พ.ค. (วันแรงงาน) / 29 เม.ย. – 03 พ.ค. (วันแรงงาน) 2563

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  11,999.-
สายการบิน : Lucky Air (BL)
รหัสทัวร์ : N2-ZCTU06-5D2N-BL

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu team08ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6D5N (CA) ก.พ. - มิ.ย. 63

- อุทยานสวรรค์ ความงามที่สมการรอคอย
- สัมผัสทัศนียภาพ 2 มรดกโลกสุดอลังการ

วันเดินทาง : วันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ / 11-16 มีนาคม / 26-31 มีนาคม / 4-9 เมษายน 2563 **วันจักรี** / 10-15 เมษายน **สงกรานต์** / 12-17 เมษายน **สงกรานต์** / 13-18 เมษายน 2563 **สงกรานต์** / 17-22 เมษายน / 24-29 เมษายน / 1-6 พฤษภาคม **วันแรงงาน** / 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน / 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  24,999.-
สายการบิน : AIR CHINA ( CA )
รหัสทัวร์ : N6-SHCACTU5-6D5N-CA

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu03ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน , เมืองจิ่วจ้ายโกว , อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) , โชว์ทิเบต (OPTION) , เมืองจิ่วจ้ายโกว , เมืองเฉิงตู , ถนนคนเดินชุนซีลู่ , วัดเหวินซู , ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ , โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าขมการแสดงแล้ว)

วันเดินทาง : วันที่ 07 - 12, 08 - 13, 09 - 14, 10 - 15 ม.ค. / 06 - 11 ก.พ. (วันมาฆบูชา), 07 - 12 ก.พ. (วันมาฆบูชา), 13 - 18, 14 - 19, 18 - 23, 19 - 24, 20 - 25, 21 - 26 ก.พ., 25 ก.พ. - 01 มี.ค., 26 ก.พ. - 02 มี.ค., 27 ก.พ. - 03 มี.ค., 28 ก.พ. - 04 มี.ค. / 03 - 08, 04 - 09, 05 - 10, 06 - 11, 10 - 15, 11 - 16, 12 - 16, 13 - 18, 17 - 22, 18 - 23, 19 - 24, 20 - 25, 24 - 29, 25 - 30, 26 - 31 มี.ค., 27 มี.ค. - 01 เม.ย., 31 มี.ค. - 05 เม.ย. / 01 - 06 เม.ย.63 (วันจักรี), 02 - 07 เม.ย.63 (วันจักรี), 03 - 08 เม.ย.63 (วันจักรี)

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 12,999 บาท
สายการบิน : บินลัคกี้แอร์ (8L)
รหัสทัวร์ : N2-ZCTU05-6D3N-8L

downloadpdf addfriend addfriend

jiuzhaigou chengdu03สงกรานต์ 2020 ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองเฉิงตู, ทะเลสาบเตียซีไห่, เมืองจิ่วจ้ายโกว, อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว, เมืองหวงหลง, อุทยานแห่งชาติหวงหลง, เมืองเม่าเสี้ยน, ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่, ชมวิวสะพานโบราณ

วันเดินทาง : วันที่ 07 - 12, 08 - 13 เม.ย. (วันสงกรานต์), 09 - 14 เม.ย. (วันสงกรานต์), 10 - 15 เม.ย. (วันสงกรานต์), 11 - 16 เม.ย. (วันสงกรานต์), 12 - 17 เม.ย. (วันสงกรานต์), 13 - 18 เม.ย. (วันสงกรานต์), 14 - 19 เม.ย. (วันสงกรานต์), 16 - 21, 17 - 22, 21 - 26, 22 - 27, 23 - 28, 24 - 29 เม.ย., 28 เม.ย. - 03 พ.ค. (วันแรงงาน), 29 เม.ย. - 04 พ.ค. (วันแรงงาน/วันฉัตรมงคล), 30 เม.ย. - 05 พ.ค. (วันแรงงาน/วันฉัตรมงคล) / 01 - 06 พ.ค. (วันแรงงาน/ฉัตรมงคล/วิสาขบูชา), 05 - 10 พ.ค. (วิสาขบูชา), 06 - 11 พ.ค. (วิสาขบูชา), 07 - 12, 08 - 13, 12 - 17, 13 - 18, 14 - 19, 15 - 20, 19 - 24, 20 - 25, 21 - 26, 22 - 27, 26 - 31 พ.ค., 27 พ.ค. - 01 มิ.ย., 28 พ.ค. - 02 มิ.ย., 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. (วันเฉลิมฯพระราชินี) / 02 - 07 มิ.ย. (วันเฉลิมฯพระราชินี), 03 - 08 มิ.ย. (วันเฉลิมฯพระราชินี), 04 - 09, 05 - 10, 09 - 14, 10 - 15, 11 - 16, 12 - 17, 16 - 21, 17 - 22, 18 - 23, 19 - 24, 23 - 28, 24 - 29, 25 - 30 มิ.ย., 26 มิ.ย. - 01 ก.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 12,999 บาท
สายการบิน : บินลัคกี้แอร์ (8L)
รหัสทัวร์ : N2-ZCTU09-6D3N-8L

downloadpdf addfriend addfriend

jiuzhaigou chengdu03สงกรานต์ 2020 ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 5 วัน 3 คืน (8L84) ก.พ.-มิ.ย.63
ดินแดนสวรรค์สามฤดู 7 แดนเทพนิยาย
มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติหวงหลง สมญานาม พิพิธภัณฑ์หินอ่อนของโลก
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช้อปปิ้ง ถนนจินหลี ,ถนนคนเดินชุนซีลู่
เมนูพิเศษ: อาหารเผ่าเจียง,อาหารเสฉวน,อาหารกวางตุ้ง
พัก รร. ระดับ 4-5 ดาว จิ่วจ้ายโกว 2 คืน, เฉิงตู 1คืน
บินตรงเฉิงตูโดยสายการบิน Lucky Air **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว**

วันเดินทาง : วันที่ 26 ก.พ.-1 มี.ค. / 11-15, 25-29 มี.ค. / 8-12, 12-16 เม.ย. *สงกรานต์*, 29 เม.ย.-3 พ.ค. / 13-17, 27-31 พ.ค. / 17-21 มิ.ย.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 12,888 บาท
สายการบิน : Lucky Air (8L)
รหัสทัวร์ : NIT-8L84-5D3N-8L

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu03ปีใหม่ 2020 ทัวร์เฉินตู สกีซีหลิง ต๋ากู่ปิงชวน 6 วัน 3 คืน บิน 8L (2CN286)
เที่ยวซีหลิงซาน ภูเขาหิมะที่ถูกขนานนามว่า "เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก"
ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะอันขาวบริสุทธิ์ เพลิดเพลินกับการเล่นสกี ม้าลากเลื่อนหิมะ บอลลูน สโนโมบิล
เที่ยวต๋ากู่ปิงชวน ชมอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบใดใดบนโลกนี้

วันเดินทาง : วันที่ 04-09, 13-18, 20-25 ธ.ค., 27 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020** / 03-08, 10-15, 17-22, 24-29 ม.ค., 31 ม.ค.-05 ก.พ.63 / 07-12, 14-19, 21-26 ก.พ., 28 ก.พ.-04 มี.ค.63 / 06-11, 13-18, 20-25 มี.ค., 27 มี.ค.-01 เม.ย.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 24,444 บาท
สายการบิน : ลัคกี้ แอร์ (8L)
รหัสทัวร์ : N2BF-2CN286-6D3N-8L

downloadpdf addfriend addfriend 

jiuzhaigou chengdu team04ทัวร์จีน เฉิงตู ภูผาหิมะการ์เซีย จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ก.พ. - มี.ค. 2563 GQ1CTU-TG004
อุทยานการ์เซียสวรรค์ | อุทยานจิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง

วันเดินทาง : วันที่ 07-12 , 21-26 ก.พ. 63 / 13-18 , 20-25 มี.ค. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  21,900.
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ1CTU-TG004-6D5N

downloadpdf addfriend addfriend 

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top