ทัวร์เซี่ยงไฮ้

shanghai china 01ทัวร์เซี่ยงไฮ้ T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI 5 วัน 3 คืน XJ (BZPVG03)
เซี่ยงไฮ้ , อูซี , พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) , ร้านไข่มุก , หังโจว , ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย , ล่องเรือทะเลสาบซีหู , ลอดอุโมงค์เลเซอร์ , หาดไว่ทาน , ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

วันเดินทาง วันที่ 11 - 15 , 16 - 20 , 21 - 25 , 24 - 28 มี.ค. , 28 มี.ค. - 01 เม.ย. / 04 - 08 , 13 - 17 เม.ย. / 01 - 05 , 02 - 06 , 09 - 13 , 16 - 20 , 23 - 27 พ.ค. / 07 - 11 , 21 - 25 มิ.ย.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   13,999   บาท
สายการบิน :  AIR ASIA X (XJ)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-BZPVG03-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend  addfriend

shanghai china23ทัวร์เซี่ยงไฮ้ T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND 5 วัน 3 คืน XJ (BZPVG08)
เซี่ยงไฮ้ , นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง , เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) , ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) , หาดไหว่ทัน , ช้อปปิ้งถนนนานกิง , ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก , ถนนเทียนจื่อฝาง

วันเดินทาง วันที่ 12 - 16 , 19 - 23 , 22 - 26 มี.ค. , 29 มี.ค. - 02 เม.ย. / 10 - 14 , 11 - 15 , 12 - 16 เม.ย. , 27 เม.ย. - 01 พ.ค. , 30 เม.ย. - 04 พ.ค. / 03 - 07 , 10 - 14 , 17 - 21 , 24 - 28 พ.ค. , 31 พ.ค. - 04 มิ.ย. / 14 - 18 มิ.ย. , 28 มิ.ย. - 02 ก.ค.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   15,999   บาท
สายการบิน :  AIR ASIA X (XJ)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-BZPVG08-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend  addfriend

shanghai china15ทัวร์เซี่ยงไฮ้ T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA 5 วัน 3 คืน XW (ZPVG02) มีนาคม - ตุลาคม 2562
เซี่ยงไฮ้ , อู๋ซี , พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า) , ศาลาฝานกง , ร้านไข่มุก , เมืองเจียซิน , ล่องเรือทะเลสาบหนานหู , ศาลาเหยียนหยูโหลว , ชมสวนMR.IRON , ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน , ร้านผ้าไหม , เซี่ยงไฮ้ , ย่านซินเทียนตี้ , ลอดอุโมงค์เลเซอร์ , หาดไว่ทาน , ร้านหยก , ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว , ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก

วันเดินทาง  มีนาคม - ตุลาคม 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :    9,999   บาท
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-ZPVG02-5D3N-XW

downloadpdf  addfriend  addfriend

shanghai china09ทัวร์เซี่ยงไฮ้  มีนาคม 62-ตุลาคม 62 PVG01 SHANGHAI HANGZHOU ZHUJIAJIAO (5D3N) กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - เมืองหางโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - หมู่บ้านใบชา - ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว พิเศษ!! เมนูไก่ขอทาน + หมูตงปอ ร้านยางพารา - เมืองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว(รวมค่าล่องเรือ) - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้ ร้านบัวหิมะ - หาดไวทาน - ถนนนานกิง - ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์เลเซอร์ - ร้านหยก - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - สนามบินผู่ตง พิเศษ!! เมนูไก่แดง+เสี่ยวหลงเปา สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) - สนามบินดอนเมือง

วันเดินทาง  เมษายน - ตุลาคม 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :    8,889
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NG25-PVG01 SHANGHAI-5D3N

downloadpdf  addfriend

shanghai china22ทัวร์เซี่ยงไฮ้  มีนาคม 62-ตุลาคม 62 PVG02 SHANGHAI ขี่พายุทะลุฟ้า 5วัน3คืน  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) (-/-/-)เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว) (B/-/-) ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – ย่านซินเทียนตี้ (B/L/D)ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์ เลเซอร์ – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – สนามบินผู่ตง (B/L/D)สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

วันเดินทาง  วันที่  20 – 24 ,27 – 31 มีนาคม 62 
วันเดินทางเดือน เมษายน 2562 :  03 – 07 ,04 – 08, 09 – 13 ,10 – 14 ,11 – 15 ,17 – 21 , 24 – 28 เมษายน 62  
วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 :  01 – 05 ,08 – 12 ,15 – 19  ,16 – 20 ,22 – 26 ,29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62 
วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562: 05 – 09 ,12 – 16 ,19 – 23 ,26 – 30 มิถุนายน 62 

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 : 03 – 07 ,10 – 14 ,11 – 15 ,14 – 18 ,17 – 21 ,24 – 28, 25 – 29 ,31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62
วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 : 07 – 11,08 – 12 ,14 – 18 ,21 – 25 ,28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 
วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 : 04 – 08 ,11 – 15, 18 – 22 ,25 – 29
วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 : 16 – 20 ,17 – 21 ,20 – 24 ,21 – 25 ,23 – 27 ,24 – 28 ,27 – 31 ตุลาคม 62


ราคาทัวร์เริ่มต้น :   9,989
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NG25-PVG02 SHANGHAI-5D3N

downloadpdf  addfriend

shanghai china team15ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ไก่ผัดถั่ว หังโจว 4 วัน 2 คืน (MU) ทัวร์โค๊ด CSPVGMU01 ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-ศูนย์ศิลปะจีน-ย่านซินเทียนตี้-เมืองโบราณชีเป่า-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์- ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-1993 OLD MILL FUN เมนูพิเศษ !! ไก่ขอทาน, หมูตงปอ เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว อิสระช้อปปิ้ง ถนนเทียนจื่อฝาง ถนนนานกิง  4 ดาว China Eastern / เริ่มเพียง 11,899 บ.

วันเดินทาง  วันที่ 21-24 / 28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562  :  ราคา 11,899.-
วันที่ 07-10 / 14-17 มีนาคม 2562  : ราคา 11,899.-
วันที่ 21-24 มีนาคม 2562  : ราคา 12,899.-

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,899
สายการบิน : China Eastern (MU)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NC6-CSPVGMU01-4D2N

downloadpdf  addfriend

shanghai china 01ทัวร์เซี่ยงไฮ้ XW04 ทัวร์ บินตรง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี (ซุปตาร์ ไอ้หนุ่มเซี่่ยงไฮ้) บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล  ล่องเรือสัมผัสความงามแห่ง ทะเลสาบซีหู ตำนานแห่งนางพญางูขาวหาดไว่ทาน... หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้  ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน เมืองโบราณสร้างขึ้นใหม่  เมนูพิเศษ... ซี่โครงหมูอู๋ซี เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง ไก่ขอทาน และหมูตงปอ มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2562 
กุมภาพันธ์ :  25 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม (ไฟล์ทปฐมฤกษ์),27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562
มีนาคม  :  02 – 06 ,09 - 13,13 - 17,16 - 20,20 - 24,23 - 27,27 - 31 ,30 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
เมษายน :  03 – 07 ,06 – 10 เมษายน 2562 (วันจักรี)07 - 11,08 - 12 ,09 – 13 ,10 – 14 เมษายน 2562
เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) :  11 – 15 ,12 - 16 ,13 - 17 ,14 - 18 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์)
เมษายน  : 15 - 19 ,16 - 20 ,17 – 21 ,20 - 24 ,21 - 25,22 - 26 ,23 - 27 ,24 - 28 ,25 - 29 ,26 - 30 ,28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 , 29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562 ,30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม  : 02 - 06 ,04 - 08 ,08 - 12 ,11 - 15 ,15 - 19 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา),18 - 22 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) ,22 - 26, 25 - 29 ,29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
มิถุนายน :  01 - 05, 05 - 09 ,08 - 12 ,12 - 16 ,15 -19 ,19 - 23 ,22 - 26, 26 - 30 ,29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562
กรกฎาคม : 03 - 07 ,06 - 10 ,10 - 14,17 - 21 กรกฎาคม 2562 (วันเข้าพรรษา),20 - 24 ,23 - 27 ,27 - 31 กรกฎาคม 2562  (วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10), 31 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2562
สิงหาคม : 03 - 07 ,07 - 11 ,11 - 15 สิงหาคม 2562 (วันแม่),14 - 18 สิงหาคม 2562 ,17 - 21 ,21 - 25,24 - 28 ,28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562,31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562
กันยายน  :  04 - 08, 07 - 11 ,11 - 15 ,14 - 18 ,18 - 22 ,21 - 25 ,25 - 29 กันยายน 2562
ตุลาคม : 12 – 16,13 – 17,14 - 18 ตุลาคม 2562 ,15 - 19 ,16 - 20 ,17 - 21 ,18 - 22 ,19 - 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช), 20 – 24,21 - 25,22 - 26,23 - 27,24 - 28 ,25 - 29 ,26 - 30 ,27 - 31 ตุลาคม 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 8,888
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NTP-(XW04)-(XW)

downloadpdf  addfriend

shanghai china05ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เที่ยวคุ้ม 3 เมือง (BZPVG03) T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI 5D3N (XJ) กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ชมวิว...มหานครเซี่ยงไฮ้ "ตึก SWFC" ชั้น 100 เมนูพิเศษ!! ซีโครงหมูอู่ซี เสี่ยวหลงเป่า, ไก่แดง, ไก่ขอทาน, หมูพันปี

วันเดินทาง วันที่ 27 ก.พ. – 03 มี.ค.2562 / 28 ก.พ. – 04 มี.ค.2562 / 07 – 11,11 – 15 ,16 – 20 ,21 – 25,24 – 28, 28 มี.ค. – 01 เม.ย.2562 / 04 – 08 ,13 – 17 เมษายน 2562
01 – 05 ,02 – 06 ,09 – 13 ,16 – 20 ,23 – 27 พฤษภาคม 2562 / 07 - 11 ,21 – 25 มิถุนายน 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 13,999-20,999
สายการบิน :  THAI AIR ASIA X (XJ)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-(BZPVG03)-(XJ)

downloadpdf  addfriend

ทัวร์จีน หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทัวร์จีน หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์ไชน่า (CA) HGH-CA006
ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่โถวซาน • พักบนเกาะผู่โถวซาน ดินแดนศักดิ์สิทธิ์พระโพธิสัตว์กวนอิม • เยือนถิ่นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ เมืองโบราณเหอฝังเจีย • กราบสักการะ พระหยกขาวที่วิจิตรงดงาม • ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ ,เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร

วันเดินทาง วันที่ 20 – 24 ก.พ. 62   :  19,888.-
วันที่ 27 ก.พ.–03 ม.ค. 62   :   19,888.-
วันที่ 13 – 17 มี.ค. 62  : 18,888.-
วันที่ 27 – 31 มี.ค. 62  : 19,888.-
วันที่ 08 – 12 พ.ค. 62  : 19,888.-
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 18,888
สายการบิน :  Air China
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-HGH-CA006 (CA)

downloadpdf  addfriend

shanghai china02ทัวร์จีนมกราคม 2562-มีนาคม 2562  ทัวร์เซี่ยงไฮ้...บัวลอยไข่หวาน ดิสนีย์แลนด์ (พัก 5 ดาว) 4 วัน 3 คืน (TG) ทัวร์โค้ด SHTGPVG4

วันเดินทาง:วันที่ 17-20 มกราคม 2562 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2562 
วันที่ 21-24 มีนาคม 2562 
วันที่ 28-31 มีนาคม 2562
 
ราคาทัวร์เริ่มต้น :    23,999 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)
จองทัวร์   N6-SHTGPVG4-4D3N

downloadpdf addfriend

shanghai china25

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ เทศกาลสงกรานต์ 2562 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ทะเลสาบใจกลางเมือง • ชมหาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และช้อปปิ้ง ตลาดเฉินหวงเมี่ยว • เต็มอิ่มจุใจ กับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) • เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน +หมูพันปี ,เสี่ยวหลงเปา

วันเดินทาง : 
 วันที่ 10 – 14 เม.ย. 62 (หยุดเทศกาล สงกรานต์)
วันที่ 12 – 16 เม.ย. 62 (หยุดเทศกาล สงกรานต์)
วันที่ 13 – 17 เม.ย. 62 (หยุดเทศกาล สงกรานต์) 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  22,888 บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
รหัสทัวร์ : N5-PVG-XJ003-5D3N-(XJ)

downloadpdfaddfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top