ทัวร์เซี่ยงไฮ้

shanghai china20

SHANGHAI WONDERLAND 5D3N โดยสายการบินTHAI AIR ASIA X (XJ) PVGO1 ก.ค.-ส.ค. 2561
ชมเมืองโบราณจูเจียเจียว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน แวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม แวะร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร ชมSHANGHAI TOWER (ชั้น 118) ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้จากมุมสูง แวะหาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ


วันเดินทาง : วันที่ :: 25 – 29 กรกฎาคม 2561 ราคา 19,900 บาท
วันที่ :: 27 – 31 กรกฎาคม 2561 ราคา 19,900 บาท
วันที่ :: 08 – 12 สิงหาคม 2561 ราคา 19,900 บาท
วันที่ :: 10 – 14 สิงหาคม 2561 ราคา 19,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 19,900 บาท
สายการบิน :  THAI AIR ASIA X (XJ)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N2-(PVGO1)-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend

shanghai china22

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ตุลาคม-ธันวาคม 2561 SHANGHAI นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ 5D 3N โดยสายการบินการบินไทย(TG) PVGO5 ต.ค.-ธ.ค. 2561
ชมเมืองโบราณจูเจียเจียว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน แวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม แวะร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร ชมSHANGHAI TOWER (ชั้น 118) ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้จากมุมสูง แวะหาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ

วันเดินทาง : วันที่ :: 12 – 16 ตุลาคม 2561 ราคา 19,900 บาท
วันที่ :: 13 – 17 ตุลาคม 2561 ราคา 19,900 บาท
วันที่ :: 19 – 23 ตุลาคม 2561 ราคา 20,900 บาท
วันที่ :: 26 – 30 ตุลาคม 2561 ราคา 18,900 บาท
วันที่ :: 02 – 06 พฤศจิกายน 2561 ราคา 18,900 บาท
วันที่ :: 09 – 13 พฤศจิกายน 2561 ราคา 18,900 บาท
วันที่ :: 16 – 20 พฤศจิกายน 2561 ราคา 18,900 บาท
วันที่ :: 23 – 27 พฤศจิกายน 2561 ราคา 18,900 บาท
วันที่ :: 01 – 05 ธันวาคม 2561 ราคา 20,900 บาท
วันที่ :: 05 – 09 ธันวาคม 2561 ราคา 19,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 18,900 - 20,900 บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N2-(PVGO5)-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ปีใหม่2562 / 2019 เซี่ยงไฮ้ หนิงโป ผู่โถวซาน 6 วัน 4 คืน XJ-ทัวร์ปีใหม่2562ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้วันหยุด หนิงโป ผู่โถวซาน หังโจว 6 วัน 4 คืน XJ ปีใหม่2562 / 2019 
(สนามบินดอนเมือง) มหานครเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ – เกาะผู่ถ่อซาน วัดผู่จี้ – เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดไผ่ม่วง – หนานไห่กวนอิม หนิงโป-หังโจว -ล่องทะเลสาบซีหู-สวนใบชาหลงจิ่ง ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย หังโจว-ร้านยางพารา-มู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้-ถนนเหทียนจือฝ่าง ร้านยา-อาคารSWFC101ชั้น-หาดไว่ทาน-ร้านหยก -ตลาดถาวเป่าเฉิง มหานครเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

โหลดรายการ>> ทัวร์เซี่ยงไฮ้ปีใหม่2562 / 2019

วันเดินทาง : 
วันที่ :19-24 มิถุนายน 2561 : ราคา 25,900
วันที่ :26-31 กรกฏาคม 2561 *วันอาสาฬหบูชา*: ราคา 23,900
วันที่ :8-13 สิงหาคม 2561 *วันแม่*: ราคา 26,900
วันที่ :11-16 กันยายน2561: ราคา 25,900
วันที่ :19-24 ตุลาคม 2561*วันปิยมหาราช*: ราคา 23,900
วันที่ :13-18 พฤศจิกายน 2561: ราคา 25,900
วันที่ :5 -10/18 – 23 ธันวาคม 2561 : ราคา 25,900
วันที่ :28 ธันวาคม – 2 มกราคม 2562 *ปีใหม่* : ราคา 23,900

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 23,900 - 26.900 บาท
สายการบิน :  THAI AIR ASIA X
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NSPT-(SHA001)-6D4N-XJ

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ปีใหม่2562 / 2019 เซี่ยงไฮ้ หนิงโป ผู่โถวซาน 6 วัน 4 คืน XJ-ทัวร์ปีใหม่2562ทัวร์เซี่ยงไฮ้ปีใหม่2562 / 2019 เซี่ยงไฮ้ หนิงโป ผู่โถวซาน 6 วัน 4 คืน XJ-ทัวร์ปีใหม่2562 (SHA001)   (สนามบินดอนเมือง) มหานครเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ – เกาะผู่ถ่อซาน วัดผู่จี้ – เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดไผ่ม่วง – หนานไห่กวนอิม หนิงโป-หังโจว -ล่องทะเลสาบซีหู-สวนใบชาหลงจิ่ง ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย หังโจว-ร้านยางพารา-มู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้-ถนนเหทียนจือฝ่าง ร้านยา-อาคารSWFC101ชั้น-หาดไว่ทาน-ร้านหยก -ตลาดถาวเป่าเฉิง มหานครเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

โหลดรายการ>> ทัวร์เซี่ยงไฮ้ปีใหม่2562 / 2019

วันเดินทาง :: 
วันที่ :28 ธันวาคม – 2 มกราคม 2562 *ปีใหม่* : ราคา 23,900

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 23,900  บาท
สายการบิน :  THAI AIR ASIA X
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NSPT-(SHA001)-6D4N-XJ

downloadpdf  addfriend

shanghai china 01

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO1PEK-TG002 ส.ค.-พ.ย.2561
• ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน • สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง จากปักกิ่ง สู่เซี่ยงไฮ้ • ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและ สุกี้มองโกล


วันเดินทาง : วันที่ 22 – 27 ส.ค. 61 ราคา 22,900 บาท
วันที่ 23 – 28 ส.ค. 61 ราคา 22,900 บาท
วันที่ 24 – 29 ส.ค. 61 ราคา 23,900 บาท
วันที่ 31 ส.ค. – 5 ก.ย. 61 ราคา 24,900 บาท
วันที่ 04 – 09 ก.ย. 61 ราคา 24,900 บาท
วันที่ 05 - 10 ก.ย. 61 ราคา 23,900 บาท
วันที่ 06 – 11 ก.ย. 61 ราคา 23,900 บาท
วันที่ 07 – 12 ก.ย. 61 ราคา 24,900 บาท
วันที่ 08 – 13 ก.ย. 61 ราคา 22,900 บาท
วันที่ 11 – 16 ก.ย. 61 ราคา 22,900 บาท
วันที่ 12 – 17 / 13 – 18 / 14 – 19  ก.ย. 61 ราคา 23,900 บาท
วันที่ 15 – 20 / 18 – 23 / 19 – 24 ก.ย. 61 24,900 บาท
วันที่ 20 – 25 ก.ย. 61 23,900 บาท
วันที่ 21 – 26 ก.ย. 61 23,900 บาท
วันที่ 22 – 27 ก.ย. 61 24,900 บาท
วันที่ 25 – 30 ก.ย. 61 24,900 บาท
วันที่ 17 – 22 ต.ค. 61 23,900 บาท
วันที่ 18 – 23 ต.ค. 61 25,900 บาท
วันที่ 19 – 24 ต.ค. 61 25,900 บาท
วันที่ 20 – 25 / 23 – 28 / 24 – 29 / 25 – 30 / 26 – 31 ต.ค. 61 24,900 บาท
วันที่ 27 ต.ค. – 01 พ.ย. 61 24,900 บาท
วันที่ 30 ต.ค. – 04 พ.ย. 61 24,900 บาท
วันที่ 06 – 11 / 07 – 12 / 08 – 13 / 09 – 14 / 10 – 15 /  13 – 18 พ.ย. 61 24,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 22,900 - 25,900 บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-(PEK-TG002)-6D5N-TG

downloadpdf  addfriend

shanghai china23

เซี่ยงไฮ้ สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์ไชน่า (CA) PVG-CA001 ก.ค.-ม.ค.2562
เต็มอิ่มจุใจ กับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) ชมหาดไว่ทาน หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และช้อปปิ้ง ถนนนานกิง เช็คอิน Starbucks Reserve Roastery สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศิลปะแนวสตีรท อาร์ท ณ ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง ล่องเรือสัมผัสความงามแห่ง..ทะเลสาบซีหู ลิ้มรสเมนูพิเศษ ไก่เศรษฐี+หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเปา

วันเดินทาง :: วันที่ :: วันที่ 20 – 23 ก.ค. 61 ราคา 18,900 บาท
วันที่ 11 – 14 ส.ค. 61 ราคา 20,900 บาท
วันที่ 25 – 28 ส.ค. 61 ราคา 19,900 บาท
วันที่ 01 – 04 , 14 – 17 ก.ย. 61 ราคา 19,900 บาท
วันที่ 13 – 16 , 19 – 22 ต.ค. 61 ราคา 20,900 บาท
วันที่ 21 – 24 ต.ค. 61 ราคา 21,900 บาท
วันที่ 09 – 12 , 16 – 19 พ.ย. 61 ราคา 19,900 บาท
วันที่ 23 – 26 พ.ย. 61 ราคา 20,900 บาท
วันที่ 01 – 04 ธ.ค. 61 ราคา 21,900 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. 61– 01 ม.ค. 62 ราคา 24,900 บาท
วันที่ 31 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 ราคา 23,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 18,900 - 24,900  บาท
สายการบิน :  แอร์ไชน่า (CA)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-PVG-CA001-4D3N-CA

downloadpdf  addfriend

shanghai china20

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ล่องเรือราตรี 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์ไชน่า โดยสายการบิน แอร์ไชน่า (CA) PVG-CA002 ส.ค.-ม.ค.2562
ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ดั่งบทกวีที่ว่า ซีหูเหมือนนางไซซี ซีหูสวยทุกฤดูกาล ร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาเซี่ยงไฮ้ ใหญ่ที่สุดในโลก ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิงและ ตลาดร้อยปี เฉิงหวังเมี่ยว ล่องเรือยามราตรี คลองขุดโบราณอู๋ซี ชมแสงสีERA INTERSECTION OF TIME กายกรรมเซี่ยงไฮ้ โชว์ผสมผสานระหว่างกายกรรม บวกกับความทันสมัย เมนูพิเศษ...ไก่แดง, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี

วันเดินทาง :: 
วันที่ :: วันที่ 17 – 20 ส.ค. 61 ราคา 15,900 บาท
วันที่ 07 – 10 , 21 – 24 ก.ย. 61 ราคา 16,900 บาท 
วันที่ 20 – 23 ต.ค. 61 ราคา 18,900 บาท
วันที่ 27 – 30 ต.ค. 61 ราคา 16,900 บาท
วันที่ 02 – 05 พ.ย. 61 ราคา 16,900 บาท
วันที่ 07 – 10 ธ.ค. 61 ราคา 17,900 บาท
วันที่ 30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค.62 ราคา 20,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 15,900 - 20,900 บาท
สายการบิน :  แอร์ไชน่า (CA)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-PVG-CA002-4D3N-CA

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top