ทัวร์ซีอาน

xian china team12ปีใหม่ 2020 ทัวร์จีน ซีอาน Once in Xian 4D3N (GQ1XIY-FD008)
ไม่ลงร้านช้อป | พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี | จัตุรัสหอกลองหอระฆัง
ถนนมุสลิม | โชว์ราชวงศ์ถัง | เกี๊ยวซีอาน | พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

วันเดินทาง : วันที่ 29 ธ.ค.62-01 ม.ค.63 , 31 ธ.ค.62-03 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020** // 07-10 ก.พ.63 / 13-16 มี.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 18,900 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ : N5B-FD008-4D3N-FD

downloadpdf addfriend addfriend 

xian china team12ทัวร์ซีอาน 5 วัน 3 คืน บิน WE พ.ย.62 - ก.พ.63
ซีอาน , วัดกว่างเหริน , กำแพงเมืองโบราณซีอาน , พิพิธภัณฑ์ซีอาน , เจดีย์ห่านป่าเล็ก , หุ่นทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ , สุสานของจิ๋นซีฮ่องเต้ , จัตุรัสหอกลอง หอระฆัง , ถนนคนเดินหุยหมินเจีย , เจดีย์ห่านป่าใหญ่ , สวนชีเจียงสืออี๋จื่อ , พระราชวังจำลองต้าหมิงกง

วันเดินทาง : วันที่ 07-11, 13-17, 20-24 พ.ย. / 11-15, 19-23, 25-29 ธ.ค.62 / 01-05, 16-20 ม.ค., 29 ม.ค. - 02 ก.พ., 19-23 ก.พ.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 17,900 บาท
สายการบิน : ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
รหัสทัวร์ : NWK-CHINA-5D3N-SL

downloadpdf addfriend addfriend 

xian china team12ปีใหม่ 2020 ทัวร์จีน เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง [เลสโก จิ๋นซียกทัพ] 4 วัน 3 คืน (ZCGO01)
เมืองเจิ้งโจว , วัดเส้าหลิน , ป่าเจดีย์ , ชมการแสดงกังฟู , ถ้ำหลงเหมิน , เมืองหลิงเป่า , พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ , ชมโชว์ราชวงศ์ถัง , พิพิธภัณฑ์ซีอาน , เจดีย์ห่านป่าเล็ก , เจดีย์ห่านป่าใหญ่ , วัดลามะ , จัตุรัสหอระฆังและหอกลอง , จัตุรัศหอระฆัง , นั่งรถไฟความเร็วสูงซีอาน

วันเดินทาง : วันที่ 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. / 05 - 08 (วันพ่อ), 12 - 15, 19 - 22, 26 - 29 ธ.ค.62, 29 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 (วันปีใหม่), 30 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 (วันปีใหม่)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 14,999 บาท
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
รหัสทัวร์ : N2-ZCGO01-4D3N-WE

downloadpdf addfriend addfriend 

xian china team12ปีใหม่ 2020 ทัวร์เจิ้งโจว - ซีอาน BIG Kingdom of Xian 6D4N BY WE (WE 680/681)
เจิ้งโจว , เติงเฟิง , วัดเส้าหลิน , ป่าเจดีย์ , ลั่วหยาง , ถนนโบราณ หมิงซิงเจีย , ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถราง) , ศาลเจ้ากวนอู , หลิงเป่า , สุสานทหารม้าจิ๋นซี , เมืองซีอาน , กำแพงเมืองโบราณ , เจดีย์ห่านป่าใหญ่ , จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง , รถไฟความเร็วสูง (ซีอาน-เจิ้งโจว) , เมืองเจิ้งโจว

วันเดินทาง : วันที่ 17 - 22 ต.ค. / 14 - 19 พ.ย. / 12-17 ธ.ค.62 / 29 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63 (ปีใหม่ 2020)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 33,900 บาท
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
รหัสทัวร์ : N8-Xian-6D4N-WE

downloadpdf addfriend addfriend 

xian china tour 04ปีใหม่ 2020 ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 5 วัน 4 คืน WE (XIY01)
• ซีอานอดีตราชธานี 12 ราชวงศ์ จุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหม
• สุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมกษัตริย์ผู้รวมแผ่นดินจีน
• เจดีย์ห่านป่าใหญ่ จัตุรัสหอระฆัง ตลาดอิสลาม
• ถ้ำหินหลงเหมิน พุทธสถานเก่าแก่อายุกว่าพันปี มรดกโลกจากยูเนสโก้
• วัดม้าขาว วัดพุทธแห่งแรกของจีน
• เส้าหลิน ชมวัดเส้าหลิน, ป่าเจดีย์ 200 องค์
• ชมการแสดงกังฟูเส้าหลิน และ โชว์ราชวงศ์ถัง
• รถไฟความเร็วสูง ซีอาน - เจิ้งโจว
• ลิ้มรสเมนูเกี๊ยวน้ำจักรพรรดิ เป็ดย่าง และสุกี้

วันเดินทาง : วันที่ 23-27 ต.ค. / 6-10, 20-24 พ.ย. / 5-9, 10-14, 19-23 ธ.ค., 28 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 28,699 บาท
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
รหัสทัวร์ : NFR-XIY01-5D4N-WE

downloadpdf addfriend addfriend 

beijing china team17ปีใหม่ 2020 ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน (XIY02)
•ซีอานอดีตราชธานี 12 ราชวงศ์ จุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหม
•สุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมกษัตริย์ผู้รวมแผ่นดินจีน
•เจดีย์ห่านป่าใหญ่ จัตุรัสหอระฆัง ตลาดอิสลาม
•ถ้ำหินหลงเหมิน พุทธสถานเก่าแก่อายุกว่าพันปี มรดกโลกจากยูเนสโก้
•เส้าหลิน ชมวัดเส้าหลิน, ป่าเจดีย์ 200 องค์
•ชมการแสดงกังฟูเส้าหลิน และ โชว์ราชวงศ์ถัง
•อุทยานหยุนไถซาน อุทยานสวรรค์แห่งเหอหนาน
•รถไฟความเร็วสูง ซีอาน - เจิ้งโจว
•ลิ้มรสเมนูเกี๊ยวน้ำจักรพรรดิ เป็ดย่าง และสุกี้

วันเดินทาง :  วันที่ 19-24, 23-27 ต.ค. / 6-10, 20-24 พ.ย. / 5-9, 10-14, 19-23 ธ.ค., 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  29,999 บาท
สายการบิน :  THAI SMILE (WE)
รหัสทัวร์ :  NFR-XIY02-5D4N-WE

downloadpdf addfriend addfriend 

beijing china team17ปีใหม่ 2020 ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรรย์ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน (GQ1XIY-FD007)
ไม่ลงร้านช้อป | พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี | ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน
วัดม้าขาว | วัดเส้าหลิน | รถไฟความเร็วสูง | โชว์ราชวงศ์ถัง | เกี๊ยวซีอาน

วันเดินทาง :  วันที่ 31ต.ค. - 04 พ.ย. / 21-25 พ.ย. , 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 04-08, 20-24, 27-31 ธ.ค.62, 29 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 **ปีใหม่**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  24,900  บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ :  N5B-(GQ1XIY-FD007)-5D4N-FD

downloadpdf addfriend addfriend 

beijing china team17ปีใหม่ 2020 ทัวร์ซีอาน ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน (GQ1XIY-FD006)
ไม่ลงร้านช้อป | พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี | อุทยานหยุนไถซาน | โชว์ราชวงศ์ถัง
ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมินวัดเส้าหลิน | รถไฟความเร็วสูง | ศาลเจ้ากวนอู | เกี๊ยวซีอาน

วันเดินทาง :  วันที่ 14-18 พ.ย. / 06-10, 18-22, 25-29 ธ.ค.62, 28ธ.ค.62-01ม.ค.63, 30ธ.ค.62-03ม.ค.63 **ปีใหม่**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  26,900  บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ :  N5B-(GQ1XIY-FD006)-5D4N-FD

downloadpdf addfriend addfriend 

xian china team13ปีใหม่ 2020 ทัวร์ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี พิชิตเขาหัวซาน 4 วัน 3 คืน (GQ1XIY-FD005)
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ , ถนนแสงสียามค่ำคืน , เขาหัวซาน , พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี
ผ่านชมจัตุรัสหอกลองหอระฆัง , ถนนมุสลิม , โชว์ราชวงศ์ถัง , พิพิธภัณฑ์ซีอาน , วัดลามะ

วันเดินทาง :  วันที่ 08-11 พ.ย. / 07-10 ธ.ค. , 29ธ.ค.62-01 ม.ค.63 , 31ธ.ค.62-03 ม.ค.63 **ปีใหม่**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  20,900  บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ :  N5B-(GQ1XIY-FD005)-4D3N-FD

downloadpdf addfriend addfriend 

xian china tour08ทัวร์จีนปีใหม่ 2020 เชียงใหม่บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน 5วัน4คืน 3U [GQ1CNXXIY-3U002] ธ.ค. 62

- ชม วัดเส้าหลิน ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม”
- ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน
- ชม ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้ำประตูมังกร หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง
- ชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน 
- ชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง
- ชม กำแพงเมืองซีอาน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี
- ชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่รวมค่าขึ้นชมเจดีย์) แห่งวัดฉือเอิน

วันเดินทาง  : วันที่ 03-07 ธ.ค. / 10-14 ธ.ค. /31ธ.ค.62-04 ม.ค.63

ราคาทัวร์เริ่มต้น  : 23,900.-
สายการบิน :  SICHUAN AIRLINES (3U)
รหัสทัวร์  :  N5B-GQ1CNXXIY-3U002-5D4N-3U

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top