ทัวร์ซีอาน

xian china team12ปีใหม่ 2020 ทัวร์เจิ้งโจว - ซีอาน BIG Kingdom of Xian 6D4N BY WE (WE 680/681)
เจิ้งโจว , เติงเฟิง , วัดเส้าหลิน , ป่าเจดีย์ , ลั่วหยาง , ถนนโบราณ หมิงซิงเจีย , ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถราง) , ศาลเจ้ากวนอู , หลิงเป่า , สุสานทหารม้าจิ๋นซี , เมืองซีอาน , กำแพงเมืองโบราณ , เจดีย์ห่านป่าใหญ่ , จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง , รถไฟความเร็วสูง (ซีอาน-เจิ้งโจว) , เมืองเจิ้งโจว

วันเดินทาง : วันที่ 17 - 22 ต.ค. / 14 - 19 พ.ย. / 12-17 ธ.ค.62 / 29 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63 (ปีใหม่ 2020)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 33,900 บาท
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
รหัสทัวร์ : N8-Xian-6D4N-WE

downloadpdf addfriend addfriend 

xian china tour 04ปีใหม่ 2020 ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 5 วัน 4 คืน WE (XIY01)
• ซีอานอดีตราชธานี 12 ราชวงศ์ จุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหม
• สุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมกษัตริย์ผู้รวมแผ่นดินจีน
• เจดีย์ห่านป่าใหญ่ จัตุรัสหอระฆัง ตลาดอิสลาม
• ถ้ำหินหลงเหมิน พุทธสถานเก่าแก่อายุกว่าพันปี มรดกโลกจากยูเนสโก้
• วัดม้าขาว วัดพุทธแห่งแรกของจีน
• เส้าหลิน ชมวัดเส้าหลิน, ป่าเจดีย์ 200 องค์
• ชมการแสดงกังฟูเส้าหลิน และ โชว์ราชวงศ์ถัง
• รถไฟความเร็วสูง ซีอาน - เจิ้งโจว
• ลิ้มรสเมนูเกี๊ยวน้ำจักรพรรดิ เป็ดย่าง และสุกี้

วันเดินทาง : วันที่ 23-27 ต.ค. / 6-10, 20-24 พ.ย. / 5-9, 10-14, 19-23 ธ.ค., 28 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 28,699 บาท
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
รหัสทัวร์ : NFR-XIY01-5D4N-WE

downloadpdf addfriend addfriend 

xian china team13ทัวร์จีน บินตรงเจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง 5วัน4คืน DD [GQ1CGO-DD002] ก.ย.-ต.ค. 62

ไม่ลงร้านช้อป | พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี
วัดเส้าหลิน | การแสดงกังฟู
ถนนมุสลิม | จัตุรัสหอกลองหอระฆัง
วัดลามะ | ถ้ำหินแกะสลักกงอี้

วันเดินทาง :  วันที่ 04-08 ก.ย./11-15 ก.ย./18-22 ก.ย./25-29 ก.ย./09-13 ต.ค/16-20 ต.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  18,888.-
สายการบิน : NOK AIR (DD)
รหัสทัวร์ :  N5B-GQ1CGO-DD002-5D4N

downloadpdf addfriend addfriend 

beijing china team17ปีใหม่ 2020 ทัวร์ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน (XIY02)
•ซีอานอดีตราชธานี 12 ราชวงศ์ จุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหม
•สุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมกษัตริย์ผู้รวมแผ่นดินจีน
•เจดีย์ห่านป่าใหญ่ จัตุรัสหอระฆัง ตลาดอิสลาม
•ถ้ำหินหลงเหมิน พุทธสถานเก่าแก่อายุกว่าพันปี มรดกโลกจากยูเนสโก้
•เส้าหลิน ชมวัดเส้าหลิน, ป่าเจดีย์ 200 องค์
•ชมการแสดงกังฟูเส้าหลิน และ โชว์ราชวงศ์ถัง
•อุทยานหยุนไถซาน อุทยานสวรรค์แห่งเหอหนาน
•รถไฟความเร็วสูง ซีอาน - เจิ้งโจว
•ลิ้มรสเมนูเกี๊ยวน้ำจักรพรรดิ เป็ดย่าง และสุกี้

วันเดินทาง :  วันที่ 19-24, 23-27 ต.ค. / 6-10, 20-24 พ.ย. / 5-9, 10-14, 19-23 ธ.ค., 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  29,999 บาท
สายการบิน :  THAI SMILE (WE)
รหัสทัวร์ :  NFR-XIY02-5D4N-WE

downloadpdf addfriend addfriend 

xian china team10

ทัวร์จีน บินตรงเจิ้งโจว ลั่วหยาง หยุนไถซาน 4วัน3คืน DD [GQ1CGO-DD001] ส.ค. - ต.ค. 62

บินตรงเจิ้งโจวประหยัดเวลานั่งรถ 5 ชั่วโมง |
ไม่ลงร้านช้อป |อุทยานหยุนไถซาน
ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน | วัดเส้าหลิน |
การแสดงกังฟู | เมืองโบราณลั่วหยาง

วันเดินทาง :  วันที่ 23-26 ส.ค./30 ส.ค.-02 ก.ย. /06-09 ก.ย. /13-16 ก.ย. /20-23 ก.ย. /27-30 ก.ย. /11-14 ต.ค. 62

ราคาทัวร์ :  15,888.-
สายการบิน :  NOK AIR (DD) 
รหัสทัวร์ :  N5B-GQ1CGO-DD001-4D3N-DD

downloadpdf addfriend addfriend

beijing china team17ปีใหม่ 2020 ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรรย์ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน (GQ1XIY-FD007)
ไม่ลงร้านช้อป | พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี | ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน
วัดม้าขาว | วัดเส้าหลิน | รถไฟความเร็วสูง | โชว์ราชวงศ์ถัง | เกี๊ยวซีอาน

วันเดินทาง :  วันที่ 31ต.ค. - 04 พ.ย. / 21-25 พ.ย. , 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 04-08, 20-24, 27-31 ธ.ค.62, 29 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 **ปีใหม่**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  24,900  บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ :  N5B-(GQ1XIY-FD007)-5D4N-FD

downloadpdf addfriend addfriend 

beijing china team17ปีใหม่ 2020 ทัวร์ซีอาน ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน (GQ1XIY-FD006)
ไม่ลงร้านช้อป | พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี | อุทยานหยุนไถซาน | โชว์ราชวงศ์ถัง
ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมินวัดเส้าหลิน | รถไฟความเร็วสูง | ศาลเจ้ากวนอู | เกี๊ยวซีอาน

วันเดินทาง :  วันที่ 14-18 พ.ย. / 06-10, 18-22, 25-29 ธ.ค.62, 28ธ.ค.62-01ม.ค.63, 30ธ.ค.62-03ม.ค.63 **ปีใหม่**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  26,900  บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ :  N5B-(GQ1XIY-FD006)-5D4N-FD

downloadpdf addfriend addfriend 

xian china team13ปีใหม่ 2020 ทัวร์ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี พิชิตเขาหัวซาน 4 วัน 3 คืน (GQ1XIY-FD005)
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ , ถนนแสงสียามค่ำคืน , เขาหัวซาน , พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี
ผ่านชมจัตุรัสหอกลองหอระฆัง , ถนนมุสลิม , โชว์ราชวงศ์ถัง , พิพิธภัณฑ์ซีอาน , วัดลามะ

วันเดินทาง :  วันที่ 08-11 พ.ย. / 07-10 ธ.ค. , 29ธ.ค.62-01 ม.ค.63 , 31ธ.ค.62-03 ม.ค.63 **ปีใหม่**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  20,900  บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย (FD)
รหัสทัวร์ :  N5B-(GQ1XIY-FD005)-4D3N-FD

downloadpdf addfriend addfriend 

xian china tour04ทัวร์ซีอาน เจาะตำนานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ 4 วัน 3 คืน (FD003) ก.ค. - ต.ค. 62
•สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกที่รวบแผ่นดินจีนเป็นหนึ่ง
•ชมโชว์ราชวงศ์ถัง การแสดงย้อนอดีตเรื่องราวความเจริญรุ่งเรือง
•ชมจตุรัสหอกลอง+หอระฆัง พร้อมช้อปปิ้งตลาดมุสลิม
•ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อที่ท่านไม่ควรพลาด เป็ดย่าง และ เกี๊ยวซีอาน

วันเดินทาง :  วันที่ 14-17 ก.ค. 62 (วันอาสาฬบูชา) , 26-29 ก.ค. 62 (วันเฉลิมพระชนมพรรณา ร.10) / 11-14 ต.ค. 62 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

ราคาทัวร์ซีอาน :  21,900  บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : N5B-(FD003)-4D3N-FD

downloadpdf  addfriend  addfriend

xian china tour04ทัวร์ซีอาน ถ้ำผาหลงเหมิน ย้อนรอยประวัติศาสตร์จีน 5 วัน 4 คืน (FD001) มิ.ย. - ต.ค.62
•เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ
•ชมถ้ำแกะสลักหลงเหมิน 1 ใน 4 ผาแกะสลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน
•ชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ มหาจักรพรรดิองค์แรกที่รวบแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียว
•สัมผัสรถไฟความเร็วสูง ซีอาน-ลั่วหยาง
•เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน อาหารขึ้นชื่อเมืองซีอาน พร้อมชมโชว์ราศวงศ์ถัง

วันเดินทาง :  วันที่ 13-17 มิ.ย. / 12-16 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา) , 25-29 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนมพรรษาร.10) / 29 ส.ค.-02 ก.ย. / 12-16 ก.ย. / 03-07 , 22-26 ต.ค. 62 (วันปิยมหาราช)

ราคาทัวร์ซีอาน :  23,900  บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : N5B-(FD001)-5D4N-FD

downloadpdf  addfriend  addfriend

xian china tour 02ทัวร์จีน เชียงใหม่บินตรง ซีอาน ถ้ำหินแกะสลักม่ายจีซาน 5วัน4คืน 3U [GQ1CNXXIY-3U001] ก.ย.-พ.ย. 62

- ชม กำแพงเมืองซีอาน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี
- ชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน
- ชม สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ
- ชม ถ้ำหินแกะสลักม่ายจีซาน (รวมรถแบตเตอรี่) เป็น 1 ใน 4 ถ้ำหินแกะสลักที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน
- ชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง

วันเดินทาง : วันที่ 03-07 ก.ย./17-21 ก.ย. /22-26 ต.ค. /05-09 พ.ย. /19-23 พ.ย. 62

ราคาทัวร์ซีอาน : 25,888.-
สายการบิน  SICHUAN AIRLINES (3U)
แจ้งรหัสทัวร์ : Nฺ5B-GQ1CNXXIY-3U001-5D4N-3U

downloadpdf  addfriend  addfriend

xian china tour02ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน 5วัน4คืน FD [GQ1XIY-FD003] ก.ย. - ต.ค. 62

ไม่ลงร้านช้อป | พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี |
ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน | วัดม้าขาว | วัดเส้าหลิน |
รถไฟความเร็วสูง | โชว์ราชวงศ์ถัง | เกี๊ยวซีอาน

วันเดินทาง : วันที่ 29 ส.ค. - 02ก.ย. /12 - 16 ก.ย. /03 - 07 ต.ค. /22 - 26 ต.ค. 62

ราคาทัวร์ซีอาน : 23,900.-
สายการบิน : Air Asia (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : N5B-GQ1XIY-FD003-5D4N-FD


downloadpdf  addfriend addfriend

xian china tour04ทัวร์จีน ซีอาน เจาะตำนานสุสานทหารม้า 4วัน3คืน FD [GQ1XIY-FD001] ต.ค. 62

พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี |
จัตุรัสหอกลองหอระฆัง | ถนนมุสลิม
วัดลามะ | โชว์ราชวงศ์ถัง | เกี๊ยวซีอาน

วันเดินทาง : วันที่ 11-14 ต.ค. 62

ราคาทัวร์ซีอาน : 19,900.-
สายการบิน :  Air Asia (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : N5B-GQ1XIY-FD001-4D3N-FD


downloadpdf  addfriend addfriend

xian china tour 01ทัวร์จีน ซีอาน เกี๊ยวปลา สุสานทหารจิ๋นซี 4วัน2คืน MU (CSXIYMU01) ก.ย. - ต.ค. 62

สุสานทหารจิ๋นซี #สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งแดนมังกร
เจดีย์ห่านป่าเล็ก #โดดเด่นด้วยเจดีย์สูง 13 ชั้น
พิพิธภัณฑ์ซีอาน #โบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจากสุสานโบราณ
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #เป็ดย่าง #สุกี้ซีอาน

วันเดินทาง : วันที่ 06-09 ก.ย. /20-23 ก.ย. /17-20 ต.ค. 2562

ราคาทัวร์ซีอาน : 13,899.-
สายการบิน : CHINA EASTERN (MU)
แจ้งรหัสทัวร์ : N6C-CSXIYMU01-4D2N-MU


downloadpdf  addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top