ทัวร์จางเจียเจี้ย

zhangjiajie16

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน BREATH OF ZHANG JIA JIE (FD) 4 วัน 3 คืน (CSX01)
กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ– แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว- ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/FbdqUt

วันเดินทาง : วันที่ :: 28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 : ราคา 15,777 บาท
วันที่ :: 04 – 07 พฤษภาคม 2561 : ราคา 12,777 บาท
วันที่ :: 14 – 17 มิถุนายน , 28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 : ราคา 11,777 บาท
วันที่ :: 06 – 09 กรกฎาคม 2561 : ราคา 12,777 บาท
วันที่ :: 26 – 29 , 27 – 30 กรกฎาคม , 10 – 13 , 11 – 14 สิงหาคม 2561 : ราคา 15,777 บาท
วันที่ :: 31 ส.ค. – 03 ก.ย. , 14 – 17 , 21 – 24 กันยายน 2561 : ราคา 11,777 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 11,777 – 15,777 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : N2-CSX-4D3N-FD


downloadpdf  addfriend

ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์ราคาถูก, หุบเขาอวตาร, ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง,  ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก

ทัวร์จางเจียเจี้ย (CSX08) ZHANGJIAJIE SPRING FEVER 4D3N BY WE มี.ค.-มิ.ย.2561
- บินสบายๆกับไทยสไมล์ ที่พักระดับ 5 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !! 
-ไฮไลท์พิเศษ !!นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน ชมสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก !! 
-โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก. 
VISA ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท/ท่าน 
TIP ไม่รวมค่าทิปไกด์ 200 หยวน / ท่าน
ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/Wf1Sq2

วันเดินทาง : ทัวร์ปักกิ่ง- มีนาคม 2561
วันที่ : 08 – 11 มีนาคม 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 09 – 12 มีนาคม 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 16 – 19 มีนาคม 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 23 – 26 มีนาคม 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 30 มี.ค. – 02 เม.ย.2561 :: ราคา 12,777
ทัวร์ปักกิ่ง- เมษายน 2561 
วันที่ : 06 – 09 เมษายน 2561 :: ราคา 15,777
วันที่ : 12 – 15 เมษายน 2561 :: ราคา 19,777
วันที่ : 13 – 16 เมษายน 2561 :: ราคา 19,777
วันที่ : 27 – 30 เมษายน 2561 :: ราคา 13,777
วันที่ : 28 เม.ย. – 01 พ.ค.2561 :: ราคา 17,777
ทัวร์ปักกิ่ง- พฤษภาคม 2561 
วันที่ : 04 – 07 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 05 – 08 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 11 – 14 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 14,777
วันที่ : 25 – 28 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 26 – 29 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 15,777
วันที่ : 31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2561 :: ราคา 11,777
ทัวร์ปักกิ่ง- มิถุนายน 2561 
วันที่ : 01 – 04 มิถุนายน 2561 :: ราคา 12,777
วันที่ : 07 - 10 มิถุนายน 2561 :: ราคา 11,777
วันที่ : 14 - 17 มิถุนายน 2561 :: ราคา 11,777
วันที่ : 22 – 25 มิถุนายน 2561 :: ราคา 12,777

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 11,777 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย (FD) 
แจ้งรหัสทัวร์ : N2- (CSX08)-4D3N-FD


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour14

ทัวร์จางเจียเจี้ย ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง โชว์จิ้งจอกขาว 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE) GT-CSX WE01 (มี.ค.-ก.ค.61)
ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน
เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
ชมโชว์จิ้งจอกขาวสุดอลังการ...เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/g8zeZf

วันเดินทาง : ทัวร์จางเจียเจี้ย - มีนาคม 2561
วันที่ : 02-07 มี.ค. 61 :: ราคา 23,999
วันที่ : 07-12 มี.ค. 61 :: ราคา 20,999
วันที่ : 09-14 มี.ค. 61 :: ราคา 23,999
วันที่ : 14-19 มี.ค. 61 :: ราคา 20,999
วันที่ : 16-21 มี.ค. 61 :: ราคา 23,999
วันที่ : 21-26 มี.ค. 61 :: ราคา 20,999
วันที่ : 23-28 มี.ค. 61 :: ราคา 20,999
วันที่ : 28 มี.ค.-02 เม.ย. 61 :: ราคา 20,999
วันที่ : 30 มี.ค.-04 เม.ย. 61 :: ราคา 20,999
ทัวร์จางเจียเจี้ย - เมษายน 2561
วันที่ : 06-11 เม.ย. 61 :: ราคา 25,999
ทัวร์จางเจียเจี้ย - พฤษภาคม 2561
วันที่ : 09-14 พ.ค. 61 :: ราคา 20,999
วันที่ : 16-21 พ.ค. 61 :: ราคา 20,999
วันที่ : 23-28 พ.ค. 61 :: ราคา 20,999
วันที่ : 25-30 พ.ค. 61 :: ราคา 25,999
ทัวร์จางเจียเจี้ย - มิถุนายน 2561
วันที่ : 06-11 มิ.ย. 61 :: ราคา 20,999
วันที่ : 13-18 มิ.ย. 61 :: ราคา 20,999
วันที่ : 20-25 มิ.ย. 61 :: ราคา 20,999
ทัวร์จางเจียเจี้ย - กรกฎาคม 2561
วันที่ : 04-09 ก.ค. 61 :: ราคา 20,999
วันที่ : 11-16 ก.ค. 61 :: ราคา 20,999
วันที่ : 18-23 ก.ค. 61 :: ราคา 20,999
วันที่ : 25-30 ก.ค. 61 :: ราคา 26,999

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 20,999 บาท
สายการบิน : ไทยสมายล์ (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : N55- (GT-CSX WE01)-6D4N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie16

ทัวร์จางเจียเจี้ย ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-CSX FD13 (เม.ย.-พ.ค.61)
ชม "เขาอวตาร" เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน
ชมความงาม “เทียนเหมินซาน” หรือ “ภูเขาประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
เดินชม "เมืองโบราณเฟิ่งหวง" เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/RkS2ye

วันเดินทาง : ทัวร์จางเจียเจี้ย - เมษายน 2561
วันที่ : 04-09 เมษายน 2561 :: ราคา 19,999
วันที่ : 06-11 เมษายน 2561 :: ราคา 19,999
วันที่ : 18-23 เมษายน 2561 :: ราคา 18,999
วันที่ : 20-25 เมษายน 2561 :: ราคา 18,999
วันที่ : 25-30 เมษายน 2561 :: ราคา 18,999
ทัวร์จางเจียเจี้ย - พฤษภาคม 2561
วันที่ : 04-09 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 18,999
วันที่ : 09-14 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 18,999
วันที่ : 11-16 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 18,999
วันที่ : 16-21 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 17,999
วันที่ : 18-23 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 18,999
วันที่ : 23-28 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 18,999
วันที่ : 25-30 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 18,999
วันที่ : 30 พฤษาคม-04 มิถุนายน 61 :: ราคา 18,999

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 18,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : N55- (GT-CSX FD13)-6D5N-FD


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour13

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย T-SUD ZHANGJIAJIE SUMMER FRESH 4 วัน 3 คืน THAI SMILE AIRWAYS (WE)(CSX10)(ก.ค.-ก.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ สะพานแก้วจางเจี่ยเจี้ย สัมผัสทางเดินกระจก ข้ามสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก ณ. แกรนด์แคนยอน นั่งกระเช้าชมวิว เขาเทียนเหมินซาน ชมความยิ่งใหญ่ของถ้ำประตูสวรรค์ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ซีปู้เจีย หวงซิงลู่ เมนูพิเศษ!! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี สุกี้เห็ด

 

วันเดินทาง : วันที่ :: 06 – 09 , 20 – 23 กรกฎาคม 2561 : ราคา 11,777 บาท
วันที่ :: 27 – 30 กรกฎาคม 2561 : ราคา 16,777 บาท
วันที่ :: 03 – 06 , 08 – 11 , 24 – 27 สิงหาคม , 31 สิงหาคม - 02 กันยายน 2561 : ราคา 11,777 บาท
วันที่ :: 10 – 13 สิงหาคม 2561 : ราคา 16,777 บาท
วันที่ :: 01 – 04 , 07-10 , 14-17 , 21-24 กันยายน 2561 : ราคา 11,777 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 11,777 - 16,777บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIRWAYS (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : N2- (CSX10)-4D3N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie16

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ยสงกรานต์ จางเจี่ยเจี้ย Shock Price Zhangjiajie 4 วัน 3 คืน AIR ASIA (FD)(CSXFD11)(ก.พ.-มิ.ย.2561) สงกรานต์2018
ไฮไลท์ทัวร์…สุดหรู พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์ ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน เมนูพิเศษ เป็ดย่างปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/2LePPM

วันเดินทาง : วันที่ :: 01-04 , 03-06 ก.พ. 61 : ราคา 14,999 บาท
วันที่ :: 03-06 , 08-11 , 10-13 , 15-18 , 22-25 , 24-27 มี.ค. 61 , 29 มี.ค.-01 เม.ย. 61 , 31 มี.ค.-03 เม.ย. 61 : ราคา 13,999 บาท
วันที่ :: 17-20 มี.ค. 61 : ราคา 10,999 บาท
วันที่ :: 05-08 , 07-10 , 19-22 , 21-24 , 26-29 , เม.ย. 61 : ราคา 13,999 บาท
วันที่ :: 11-14 เม.ย. 61 "วันสงกรานต์" : ราคา 20,999 บาท
วันที่ :: 14-17 , 15-18 เม.ย. 61 "วันสงกรานต์" : ราคา 18,999 บาท
วันที่ :: 03-06 , 05-08 , 26-29 พ.ค. 61 : ราคา 14,999 บาท
วันที่ :: 02-05 มิ.ย. 61 : ราคา 11,999 บาท
วันที่ :: 10-13 , 12-15 , 17-20 , 19-22 , 24-27 มิ.ย. 61 : ราคา 13,999 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 11,999 - 20,999 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : NSB- (CSXFD11)-4D3N-FD


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour22

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ยสงกรานต์ SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน THAI SMILE AIRWAYS (WE)(CSXWE02)(มี.ค.-ก.ค.2561) สงกรานต์2018
ไฮไลท์ทัวร์…ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/EvS9oq

วันเดินทาง : วันที่ :: 08-12 , 09-13 , 16-20 , 23-27 มี.ค. 61 , 30 มี.ค.-03 เม.ย. 61 : ราคา 16,999 บาท
วันที่ :: 10-14 เม.ย. 61 : ราคา 22,999 บาท
วันที่ :: 15-19 เม.ย. 61 : ราคา 21,999 บาท
วันที่ :: 11-15 , 18-22 พ.ค. 61 : ราคา 16,999 บาท
วันที่ :: 08-12 , 15-19 , 22-26 มิ.ย. 61 , 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 61 , 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 61 : ราคา 16,999 บาท
วันที่ :: 06-10 , 13-17 , 20-24 ก.ค. 61 : ราคา 16,999 บาท
วันที่ :: 26-30 ก.ค. 61 : ราคา 22,999 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 16,999 - 22,999 บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIRWAYS (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : NSB- (CSXWE02)-5D4N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour11

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6วัน 5คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-CSX FD10 (มี.ย.-พ.ค.61)
ชมความงาม “เทียนเหมินซาน” หรือ “ภูเขาประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี
บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/BLLjFK

วันเดินทาง : ทัวร์จางเจียเจี้ย - มีนาคม 2561
วันที่ : 02-07 มี.ค. 61 :: ราคา 16,999
วันที่ : 07-12 มี.ค. 61 :: ราคา 15,999
วันที่ : 09-14 มี.ค. 61 :: ราคา 14,999
วันที่ : 14-19 มี.ค. 61 :: ราคา 15,999
วันที่ : 16-21 มี.ค. 61 :: ราคา 15,999
วันที่ : 21-26 มี.ค. 61 :: ราคา 15,999
วันที่ : 23-28 มี.ค. 61 :: ราคา 15,999
วันที่ : 28 มี.ค.-02 เม.ย. 61 :: ราคา 15,999
วันที่ : 30 มี.ค.-04 เม.ย. 61 :: ราคา 15,999
ทัวร์จางเจียเจี้ย - เมษายน 2561
วันที่ : 04-09 เม.ย. 61 :: ราคา 16,999
วันที่ : 06-11 เม.ย. 61 :: ราคา 16,999
วันที่ : 18-23 เม.ย. 61 :: ราคา 15,999
วันที่ : 20-25 เม.ย. 61 :: ราคา 15,999
วันที่ : 25-30 เม.ย. 61 :: ราคา 15,999
ทัวร์จางเจียเจี้ย - พ.ค. 2561
วันที่ : 04-09 พ.ค. 61 :: ราคา 16,999
วันที่ : 09-14 พ.ค. 61 :: ราคา 15,999
วันที่ : 11-16 พ.ค. 61 :: ราคา 15,999
วันที่ : 16-21 พ.ค. 61 :: ราคา 15,999
วันที่ : 18-23 พ.ค. 61 :: ราคา 15,999
วันที่ : 23-28 พ.ค. 61 :: ราคา 15,999
วันที่ : 25-30 พ.ค. 61 :: ราคา 15,999
วันที่ 30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 61 :: ราคา 15,999

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 14,999 บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : N55- (GT-CSX FD10)-6D5N-FD


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour12

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน AIR ASIA (FD)(CSXFD13)(เม.ย.-พ.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์…ชม "เขาอวตาร" เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน ชมความงาม “เทียนเหมินซาน” หรือ “ภูเขาประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk เดินชม "เมืองโบราณเฟิ่งหวง" เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/jn9a4A

วันเดินทาง : วันที่ :: 04-09 , 06-11 เมษายน 2561 : ราคา 19,999 บาท
วันที่ :: 18-23 , 20-25 , 25-30 เมษายน 2561 : ราคา 18,999 บาท
วันที่ :: 04-09 , 09-14 , 11-16 , 18-23 , 23-28 , 25-30 พฤษภาคม 2561 , 30 พฤษาคม-04 มิถุนายน 61 : ราคา 18,999 บาท
วันที่ :: 16-21 พฤษภาคม 2561 : ราคา 17,999 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 17,999- 19,999บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : NSB- (CSXFD13)-6D5N-FD


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour09

ทัวร์จีน SHWECSX10 ทัวร์คุณธรรมจางเจียเจี้ย สะพานแก้วลอยฟ้า เทียนเหมินซาน ฉางซา พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (WE) เดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 (สงกรานต์2018)
เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว-อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ฉางซา

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/EwFb1F

วันเดินทาง : วันที่ : 6-9 เมษายน 2561 :: ราคา 26,999 บาท
วันที่ : 12-15 / 13-16 / 14-17 เมษายน 2561 **วันสงกรานต์** :: ราคา 29,999 บาท
วันที่ : 21-24 / 26-29 เมษายน 2561 :: ราคา 21,999 บาท
วันที่ : 3-6 / 17-20 / 26-29 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 21,999 บาท
วันที่ : 9-12 / 23-26 มิถุนายน 2561 :: ราคา 21,999 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 21,999 บาท
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : N6- (GT-CSX FD10)-5D4N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour12

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ทัวร์จางเจี่ยเจี้ยสงกรานต์ Dream of ZHANGJIAJIE 6 วัน 5 คืน THAI SMILE (WE)(CSX09)(มี.ค.-มิ.ย. 2561) สงกรานต์2018
ดินแดนอวตานงดงามดั่งความฝัน พักสุดหรูโรงแรม 5 ดาว ชมความยิ่งใหญ่ สะพานแก้วจางเจี่ยเจี้ย ชิมเมนูพิเศษ!! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี สุกี้เห็ด เมืองโบราณเฟิงหวง เขาเทียนเหมินซาน ทางเดินกระจก ถ้ำประตูสวรรค์ ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/J2HjcV

วันเดินทาง : วันที่ :: 08 – 13 , 15 – 20 , 22 – 27 มีนาคม 2561 , 29 มี.ค. – 03 เม.ษ.2561 : ราคา 17,777 บาท
วันที่ :: 04 – 09 เมษายน 2561 , 26 เม.ย. – 01 พ.ค.2561 : ราคา 22,777 บาท
วันที่ :: 11 – 16 เมษายน 2561 "วันสงกรานต์"1 : ราคา 25,777 บาท
วันที่ :: 03 – 08 , 17 – 22 พฤษภาคม 2561 : ราคา 17,777 บาท
วันที่ :: 10 – 15 , 24 – 29 พฤษภาคม 2561 : ราคา 18,777 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 17,777 - 25,777 บาท
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : N2- (CSX09)-6D5N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie18

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 4 วัน 3 คืน AIR ASIA (FD)(CSXFD14)(เม.ย.-พ.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์…สุดหรู พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ล่องเรือถัวเจียง พร้อมสัมผัสกลิ่นอายเมืองโบราณ เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง เมนูพิเศษ ห่านย่างฮ่องกง+ไวน์เดง / ซุปเห็ด / ปิ้งย่างเกาหลี เที่ยวเต็มอิ่ม ลงร้านช้อปเพียง 2 ร้านเท่านั้น บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/QJ3tKm

วันเดินทาง : วันที่ :: 07-10 , 21-24 เมษายน 61 : ราคา 14,999 บาท
วันที่ :: 10-13 พฤษภาคม 61 : ราคา 13,999 บาท
วันที่ :: 24-27 พฤษภาคม 61 : ราคา 14,999 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 13,999- 14,999บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : NSB- (CSXFD14)-4D3N-FD


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour01

ทัวร์จางเจียเจี้ย THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N (FD) มิ.ย.-ก.ย.61 (CSX02)
กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านผ้าไหม – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) - ระเบียงแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/9LxHq8

วันเดินทาง : วันที่ :: 29 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561 : ราคา 18,777 บาท
วันที่ :: 06 – 11 มิถุนายน 2561 : ราคา 16,777 บาท
วันที่ :: 05 – 10 กรกฏาคม 2561 : ราคา 17,777 บาท
วันที่ :: 26 – 31 กรกฏาคม , 09 – 14 สิงหาคม 2561 : ราคา 20,777 บาท
วันที่ :: 30 ส.ค. – 04 ก.ย.2561 : ราคา 16,777 บาท
วันที่ :: 06 – 11 , 13 – 18 กันยายน 2561 : ราคา 16,777 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 16,777 – 20,777 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : N2-CSX02-6D5N-FD


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour12

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ยสงกรานต์ มรดกโลกแห่งจางเจียเจี้ย พักหรู 5 ดาว 6 วัน 5 คืน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)(CSXCZ01)(ก.พ.-ก.ค.2561) สงกรานต์2018
ไฮไลท์ทัวร์…ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเป่าเฟิงหู เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง พักโรงแรมระดับ 5 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี


ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/ZbsYnP

วันเดินทาง : วันที่ :: 23-28 ก.พ. 61 : ราคา 22,999 บาท
วันที่ :: 02-07 มี.ค. 61 : ราคา 21,999 บาท
วันที่ :: 06-11 เม.ย. 61 : ราคา 24,999 บาท
วันที่ :: 13-18 เม.ย. 61 : ราคา 26,999 บาท
วันที่ :: 20-25 เม.ย. 61 : ราคา 21,999 บาท
วันที่ :: 27 เม.ย.-02 พ.ค. 61 : ราคา 22,999 บาท
วันที่ :: 11-16 , 18-23 , 25-30 พ.ค. 61 : ราคา 21,999 บาท
วันที่ :: 01-06 , 08-13 , 15-20 มิ.ย. 61 : ราคา 21,999 บาท
วันที่ :: 29 มิ.ย.-04 ก.ค. 61 : ราคา 21,999 บาท
วันที่ :: 13-18 , 20-25 ก.ค. 61 : ราคา 21,999 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 21,999 - 26,999 บาท
สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
แจ้งรหัสทัวร์ : NSB- (CSXCZ01)-6D5N-CZ


downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top