ทัวร์จางเจียเจี้ย

SHCZDYG1ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ SAVE SAVE 4วัน 3คืน (CZ001) มิ.ย. - ต.ค. 62
เมืองโบราณฟ่งหวง | เขาเทียนเหมิน | ประตูสวรรค์ | เขาอวตาร | โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด | ถ้ำมังกรเหลือง | อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

วันเดินทาง :  วันที่ 13-16 มิ.ย. / 12-15, 23-26 ก.ค. / 30 ส.ค. - 02 ก.ย. / 20-23 ก.ย. / 24-27 ต.ค. 62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   11,888  บาท
สายการบิน :   CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
จองทัวร์   N5B-(CZ001)-4D3N-CZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

SHCZDYG1ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์โค๊ด SHCZDYG1 ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน (CZ)  เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562
ทัวร์จีน ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย "ดินแดนอัศจรรย์ ภูเขาอวตาร" ทัวร์เมืองโบราณฟ่งหวง ทัวร์จีน ทัวร์ฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ลำธารแส้ม้าทอง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ..หมูแดงสไตล์กวางเจา, เป็ดย่าง, หอยเชลล์, กุ้งทอด, บุฟเฟ่ต์หม้อไฟเห็ด, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี, หม้อไฟทะเลรวมมิตร

วันเดินทาง :   เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2562 
วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2562 : 25,999 บาท
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2562 : 25,999 บาท
วันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 : 25,999 บาท
วันที่ 23-26 สิงหาคม 2562 : 25,999 บาท
วันที่ 13-16 กันยายน 2562 : 25,999 บาท

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   25,999 บาท
สายการบิน :   CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
จองทัวร์   N6-SHCZDYG1-4D3N-(CZ)

downloadpdf  addfriend  addfriend

SHCZDYG2ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ฟ่านจิ้งซาน...ขนมลูกชุบ เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน (CZ) ทัวร์โค๊ด SHCZDYG2 ทัวร์จีน ภูเขาฟ่านจิ้งซาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 42 ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หม้อไฟทะเลรวมมิตร ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ถงเหริน หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว ภูเขาฟ่านจิ้งซาน(กระเช้า+รถราง) เมืองไขหลี่ เจิ้นหย่วน เมืองโบราณเจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง (รวมรถราง) ฟ่งหวง ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย
4 ดาว

วันเดินทาง :   เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2562 
วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2562 : 23,999 บาท
วันที่ 24-28 สิงหาคม 2562 : 22,999 บาท
วันที่ 19-23 ตุลาคม 2562 : 25,999 บาท

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   22,999 - 25,999 บาท
สายการบิน :   China Southern Airlines
จองทัวร์   N6-SHCZDYG2-5D4N-(CZ)

downloadpdf  addfriend  addfriend

zhangjiajie tour01บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร ซุปตาร์... ห้าดาว 4 วัน 3 คืน (CZDYG01) มิ.ย. - ต.ค.62
โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแห่งมณฑลหูหนาน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ประตูสวรรค์
หุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน
แถมพิเศษ... โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน
เมนูพิเศษ... ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี, อาหารพื้นเมือง, อาหารกวางตุ้ง และสุกี้เห็ด

วันเดินทาง : วันที่ 12 - 15, 19 - 22, 21 - 24, 27 - 30 มิ.ย. / 05 - 08, 10 - 13, 16 - 19 ก.ค. (วันอาสาฬบูชา) / 08 - 11, 09 - 12 (วันแม่), 22 - 25 ส.ค., 29 ส.ค. - 01 ก.ย. / 12 - 15, 19 - 22 ก.ย. / 15 - 18 ต.ค.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   11,888   บาท
สายการบิน :   CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
จองทัวร์   NTNP-(CZDYG01)-4D3N-CZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

zhangjiajie tour01ทัวร์จีน ก.ค. - ก.ย. 2562 บินตรง..จางเจียเจี้ย เริ่มต้น : ราคา 16,899.-  บินตรง จางเจียเจี้ย ประหยัดเวลานั่งรถถึง 8 ชั่วโมง   ท่องเที่ยวสบาย นั่งรถวีไอพี ชมความงดงาม  เมืองโบราณฟ่งหวง ชมความอัศจรรย์ของขุนเขา อุทยานจางเจียเจี้ย(เขาอวตาร) พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียว สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ลิ้มรสเมนูพิเศษ  ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี  ซุปเห็ด  อาหารไทย

วันเดินทาง :  วันที่
วันที่ 05-08 กรกฎาคม 2562 : ราคา 16,899.-
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2562 **วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10** : ราคา 17,899.-
วันที่ 15-18 / 23-26 สิงหาคม 2562 : ราคา 16,899.-
วันที่ 13-16 กันยายน 2562 : ราคา 16,899.-
หมายเหตุ :
• ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,650 บาท
• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน(เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   16,899.-
สายการบิน :   China Southern Airlines 
จองทัวร์   N6C-CSDYGCZ09-4D3N-CZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

zhangjiajie china07ทัวร์จีน มิ.ย. ต.ค. 2562 บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบเศรษฐี ขุนเขาอวตาร สะพานแก้ว 3 วัน 2 คืน (CZ) ทัวร์โค๊ด CSDYGCZ10 จางเจียเจี้ย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ถ้ำมังกรเหลือง-จิตรกรรมภาพวาดทราย  เมนูพิเศษ !! เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และ อาหารไทย อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย และ ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย 4 ดาว
China Southern Airlines / เริ่มเพียง 9,899 บ.

วันเดินทาง :  วันที่ 
วันที่ 30 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562 : ราคา 9,899.-
วันที่ 07-09 กรกฎาคม 2562 :ราคา 10,899.-
วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2562 :ราคา 10,899.-
วันที่ 15-17 กันยายน 2562 :ราคา 11,899.-
วันที่ 13-15 ตุลาคม 2562 **วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9** ราคา 12,899.-
วันที่ 27-29 ตุลาคม 2562 : ราคา 11,899

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   9,899
สายการบิน :   China Southern Airlines
จองทัวร์   N6C-CSDYGCZ10-3D2N-CZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

zhangjiajie tour05ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย...วุ้นมะพร้าว เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน WE (SHWECSX13) ต.ค.62
ฉางซา , ฟ่งหวง , เมืองโบราณฟ่งหวง , สะพานสายรุ้ง , ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง, จางเจียเจี้ย , เขาเทียนเหมินซาน, ระเบียงแก้ว, ประตูสวรรค์, โชว์นางจิ้งจอกขาว, อุทยานจางเจียเจี้ย, สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง, เขาอวตาร, สะพานแก้วที่ยาวที่สุด, ถนนคนเดินหวงซิงลู่

 

วันเดินทาง :  วันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  27,999  บาท
สายการบิน :  THAI SMILE (WE)
จองทัวร์   N6-SHWECSX13-5D4N-WE

downloadpdf  addfriend  addfriend

zhangjiajie tour05บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบหอยเชลล์ 4 วัน 3 คืน CZ (CSDYGCZ09)
>> บินตรง จางเจียเจี้ย ประหยัดเวลานั่งรถถึง 8 ชั่วโมง <<
ท่องเที่ยวสบาย #นั่งรถวีไอพี
ชมความงดงาม #เมืองโบราณฟ่งหวง
ชมความอัศจรรย์ของขุนเขา #อุทยานจางเจียเจี้ย(เขาอวตาร)
พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียว #สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี #ซุปเห็ด #อาหารไทย

 

วันเดินทาง :  วันที่ 05-08 , 26-29 ก.ค. **วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10** // 15-18 , 23-26 ส.ค. // 13-16 ก.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  16,899  บาท
สายการบิน :  CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
จองทัวร์   NCH-CSDYGCZ09-4D3N-CZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

zhangjiajie16บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบสาหร่าย เที่ยว 2 สะพาน ชมวิวเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน 3 วัน 2 คืน CZ (CSDYGCZ08)
>> บินตรง จางเจียเจี้ย ประหยัดเวลานั่งรถถึง 8 ชั่วโมง <<
ท่องเที่ยวสบาย #นั่งรถวีไอพี
ชมความงดงามเมืองโบราณ #เมืองโบราณฟ่งหวง
ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา #ประตูสวรรค์
พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียวกับ 2 สะพาน #สะพานแก้วจางเจียเจี้ย #สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี #ซุปเห็ด #หมูแดงกวางเจา #เป็ดย่าง #เป่าฮื้อ

 

วันเดินทาง :  วันที่ 12-14 , 26-28 พ.ค. // 16-18 มิ.ย. , 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. // 07-09 , 21-23 ก.ค. // 15-17 ก.ย. // 13-15 **วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10** , 27-29 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  15,899  บาท
สายการบิน :  CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
จองทัวร์   NCH-CSDYGCZ08-3D2N-CZ

downloadpdf  addfriend  addfriend

zhangjiajie tour15ทัวร์จางเจียเจี้ย ขนมจีบทะเล ประตูสวรรค์ สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก 4 วัน 3 คืน WE (CSCSXWE10)
พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียว #สะพานแก้วจางเจียเจี้ยที่ยาวที่สุดในโลก
ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา #ประตูสวรรค์
ท่องเที่ยวสบาย #นั่งรถวีไอพี
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี #ซุปเห็ด

 

วันเดินทาง :  วันที่  24-27 พ.ค. / 07-10  มิ.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  12,899  บาท
สายการบิน :  THAI SMILE (WE)
จองทัวร์   NCH-CSCSXWE10-4D3N-WE

downloadpdf  addfriend  addfriend

zhangjiajie tour13ครบสูตรมรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ไม่ลงร้าน PLAN B 6 วัน 5 คืน WE
• เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ
• ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
• พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
• ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน
• เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
• พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
• เมนูพิเศษ หม้อไฟทะเลรวมมิตร, บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี, เป็ดย่าง, ซุปเห็ด

วันเดินทาง : วันที่ 05-10 เม.ย. , 26 เม.ย.-01 พ.ค. / 24-29 พ.ค. / 07-12 , 14-19 , 21-26 มิ.ย.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  22,888 - 24,888 บาท
สายการบิน :  Thai Smile (WE)
จองทัวร์   N5-WE011-6D5N-WE

downloadpdf  addfriend  addfriend

zhangjiajie16ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง เลสโก เขาอวตาร 6 วัน 4 คืน WE (ZCSX03)
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ณ หุบเขาอวตาร ล่องเรือชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง , เมืองฉางซา , เมืองฉางเต๋อ , เมืองโบราณเฟิ่งหวง , ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง , สะพานสายรุ้ง , บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน , อู่หลิงหยวน , ลำธารแส้ม้าทอง , นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง , สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง , เขาอวตาร , ลิฟท์แก้วไป๋หลง , สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก , พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย , ถนนคนเดินซีปู้เจีย , เทียนเหมินซาน , ทางเดินกระจก , ถ้ำประตูสวรรค์ , ถนนคนเดินหวงซิงลู่

วันเดินทาง : วันที่ 27 มี.ค. - 01 เม.ย. / 03 - 08 , 17 - 22 เม.ย. / 01 - 06 , 22 - 27 พ.ค. , 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. / 05 - 10 , 12 - 17 , 19 - 24 มิ.ย. , 26 มิ.ย. - 1 ก.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   17,999   บาท
สายการบิน :   THAI SMILE (WE)
จองทัวร์   N2-ZCSX03-6D4N-WE

downloadpdf  addfriend  addfriend

zhangjiajie17

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เลสโก สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน WE (ZCSX04)
สัมผัสความมหัศจรรย์ของถ้ำประตูสวรรค์ นั่งกระเช้าชมวิวยาวที่สุดในโลกสู่เขาเทียนเหมินซาน , ฉางซา , เมืองฉางเต๋อ , เมืองจางเจียเจี้ย , ยอดเขาเทียนเหมินซาน , ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก , ถ้ำประตูสวรรค์ , สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย , พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย , ถนนคนเดินซีปูเจี่ย , ถนนคนเดินหวงซิงลู่

วันเดินทางวันที่ :: วันที่ 29 มี.ค. - 01 เม.ย. / 19 - 22 , 26 - 29 เม.ย. / 03 - 06 , 10 - 13 , 17 - 20 พ.ค. / 14 - 17 มิ.ย. , 28 มิ.ย. - 01 ก.ค.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  13,999  บาท
สายการบิน :  THAI SMILE (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-ZCSX04-4D3N-WE

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top