ทัวร์จางเจียเจี้ย

zhangjiajie tour02

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม เสินหนงเจี้ย...ยำสาหร่าย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) ฉางซา 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินTHAI SMILE (WE) ส.ค.-ธ.ค. 61
ชมวัดไป๋หลู่ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอี้หยางสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง ชมกำแพงเมืองโบราณอี้หยางสร้างขึ้นในสมัยสามก๊ก  ชมอุทยานเสินหนงถันสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหยียนตี้ ชมต้นไม้พันปี ที่มีอายุมากกว่า 1,200 ปี  ชมสะพานสายรุ้ง สะพานเหล็กที่สร้างเชื่อมระหว่างช่องว่างสองยอดเขา ชม สันเขาลิงทอง ให้ท่านได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ให้เต็มปอดที่สันเขาลิงทอง ชม เสี่ยวหลงถัง ชมความน่ารักของลิงขนทอง ชมพิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ เป็นพิพิธภัณฑ์ตำราไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศจีน

วันเดินทาง : วันที่ 28 สิงหาคม-2 กันยายน 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 11-16/25-30 กันยายน 2561 ราคา 23,999 บาท

วันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2561 ***ไฮไลท์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี*** ราคา 24,999 บาท
วันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2561 ราคา 23,999 บาท
วันที่ 18-23 ธันวาคม 2561 ราคา 23,999 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม-2 มกราคม 2561 ราคา 30,999 บาท

ราคาทัวร์เริ่ม : 23,999 – 30,999 บาท
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : N6-6D5N-WE

downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour12ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินนิวเจนแอร์เวย์ (E3) GO1DYG-E3001 ส.ค.- ต.ค. 61
• ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน • เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง • เมนูพิเศษ ซุปเห็ด ปิ้งย่างเกาหลี

วันเดินทาง : วันที่ 01-06 ส.ค. 61 ราคา 14,900 บาท
วันที่ 08-13 ส.ค. 61 ราคา 15,900 บาท
วันที่ 15-20 ส.ค. 61 ราคา 14,900 บาท

วันที่ 22-27 ส.ค. 61 ราคา ราคา 14,900 บาท
วันที่ 29 ส.ค. – 03 ก.ย. 61 ราคา 14,900 บาท
วันที่ 05-10 ก.ย. 61 ราคา 14,900 บาท
วันที่ 12-17 ก.ย. 61 ราคา 14,900 บาท
วันที่ 19-24 ก.ย. 61 ราคา 14,900 บาท
วันที่ 26 ก.ย. – 01 ต.ค. 61 ราคา 14,900 บาท
วันที่ 03-08 ต.ค. 61 ราคา 14,900 บาท
วันที่ 10-15 ต.ค. 61 ราคา 15,900 บาท
วันที่ 17-22 ต.ค. 61 ราคา 14,900 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 14,900 – 15,900 บาท
สายการบิน : นิวเจนแอร์เวย์ (E3)
แจ้งรหัสทัวร์ : N5-DYG-E3001-6D5N-E3


downloadpdf  addfriend

GO1HAK HU001เทศกาลปีใหม่ ไหโข่ว ซานย่า ฮาวายแห่งเอเชีย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU) ทัวร์ GO1HAK-HU001
• นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก...ณ วัดหนานซาน
• สัมผัสรถไฟความเร็วสูง จากซานย่า-ไหโข่ว
• เข้าชมศูนย์ประชุมผู้นำในที่จัดขึ้นที่มณฑลไหหลำในปี 2002
• ชมวิวที่จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองซานย่า....อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
• เมนูพิเศษ.... อาหารเจ ไก่เหวินชาง ต้นตำรับไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่นนึ่ง

ราคา รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหลำ แล้ว หากลูกทัวร์ท่านใดมีวีซ่าจีนอยู่แล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า
ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 150 หยวน อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

วันเดินทาง : วันที่ : 20-24 ก.ค. 61 : ราคา 15,900.-
วันที่ : 25-29 ก.ค. 61,27-31 ก.ค. 61 : ราคา 19,900.-
วันที่ : 01-05, 3-7, 8-12 ส.ค. 61 : ราคา 17,900.-
วันที่ : 10-14 ส.ค. 61 : ราคา 18,900.-
วันที่ : 15-19, 17-21, 22-26, 24-28 ส.ค. 61 : ราคา 17,900.-
วันที่ : 29 ส.ค.-02 ก.ย. 61 : ราคา 17,900.-
วันที่ : 5-9,7-11, 12-16, 14-18 , 19-23, 21-25 ก.ย. 61 : ราคา 17,900.-
วันที่ : 5-9, 10-14, 12-16 , 17-21 ต.ค. 61 : ราคา 18,900.-
วันที่ : 19-23 ต.ค. 61 : ราคา 19,900.-
วันที่ : 24-28 , 26-30 ต.ค. 61 : ราคา 18,900.-
วันที่ : 02-06 ,7-11, 14-18, 16-20, 21-25 , 23-27 พ.ย. 61 : ราคา 18,900.-
วันที่ : 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 61 / 5-9 ธ.ค. 61 : ราคา 18,900.-
วันที่ : 07-11 ธ.ค. 61 : ราคา 20,900.-
วันที่ : 12-16 ,14-18, 19-23, 21-25 ,26-30 ธ.ค. 61 : ราคา 18,900.-
วันที่ : 27-31 ธ.ค. 61 : ราคา 19,900.-
วันที่ : 28 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62 : ราคา 21,900.-
วันที่ : 29 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62 : ราคา 21,900.-

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 15,900.- 21,900  บาท 
สายการบิน : การบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU)
แจ้งรหัสทัวร์ : N5-GO1HAK-HU001-(HU)


downloadpdf  addfriend

 

zhangjiajie tour13

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ (SL) CNCSX-05 ก.ค.-ต.ค. 2561
แม่ถัวเจียง ที่จะทำให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ ชชมสะพานหงส์ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองเฟิ่งหวงยามค่ำคืน ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง ที่เต็มไปด้วยแสงสีแบบตื่นตาตื่น  ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย ชมถ้ำมังกรเหลือง หรือ ถ้ำพญามังกร หรืออีกชื่อหนึ่งว่าหวงหลงต้ง เป็นถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย ชมลำธารจินเปียนซีหรือลำธารแส้ทอง เป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชัน ชม โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่างๆ นั่งกระเช้าขึ้น (รวมค่ากระเช้าและบันไดเลื่อนแล้ว) สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด นำท่านขึ้นบันไดเลื่อนสู่ ถ้ำเทียนเหมินต้ง ชมความมหัศจรรย์ของ หน้าผาลอยฟ้า หรือ ทางเดินกระจก

วันเดินทาง : วันที่ :: 26-31 ก.ค. / 8-13 ส.ค. 61 ราคา 19,900 บาท
วันที่ :: 10-15 ต.ค. 61 ราคา 21,900 บาท
วันที่ :: 18-23 ต.ค. 61 ราคา 23,900 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 19,900 – 23,900 บาท
สายการบิน : ไทยไลออนแอร์ (SL)
แจ้งรหัสทัวร์ : NAEC-CNCSX-05-6D5N-SL


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour15ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา จางเจียเจี้ย ฉางเต๋อ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ (SL) CNCSX-03 ส.ค.-ธ.ค. 2561
ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้น (รวมค่ากระเช้าและบันไดเลื่อนแล้ว) สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์ของ หน้าผาลอยฟ้า หรือ ทางเดินกระจก ให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาด ชม โชว์หนังตะลุง (เป็นการแสดงที่ร้านอาหารจัดแสดงให้กับแขกที่ร้าน) เป็นการแสดงของเมืองจีน (เฉพาะเมืองจางเจียเจี้ย) ชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และโรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) ชมและหวาดเสียวกับ สะพานกระจก ที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางสองยอดเขาของหุบเขาแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย


วันเดินทาง : วันที่ :: 24-27 / 31 ส.ค.-3 ก.ย. 61 ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 1-4 / 2-5 / 7-10 / 8-11 / 14-17 / 15-18 ก.ย. 61 ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 2-5 / 3-6 / 9-12 / 10-13 / 16-19 / 17-20 / 23-26 / 24-27 พ.ย. 61 ราคา 9,888 บาท
วันที่ :: 1-4 ธ.ค. 61 ราคา 10,888 บาท

วันที่ :: 2-5 / 6-9 / 8-11 / 9-12 / 13-16 ธ.ค. 61 ราคา 9,888 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 9,888 – 10,888 บาท
สายการบิน : ไทยไลออนแอร์ (SL)
แจ้งรหัสทัวร์ : NAEC-CNCSX-03-4D3N-SL


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie17

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ส (WE) CNCSX-02 ต.ค.2561
ชม โรงงานผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และโรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) ชมและหวาดเสียวกับ สะพานกระจก ที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางสองยอดเขาของหุบเขาแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย จากสะพานถึงใต้หุบเขาสูง 400 เมตร ยาว 370 เมตร ชม โชว์หนังตะลุง (เป็นการแสดงที่ร้านอาหารจัดแสดงให้กับแขกที่ร้าน) เป็นการแสดงของเมืองจีน (เฉพาะเมืองจางเจียเจี้ย) ท่าน นั่งกระเช้าขึ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง

วันเดินทาง : วันที่ :: 17-20 ต.ค. 61 ราคา 9,999 บาท
วันที่ :: 20-23 ต.ค. 61 ราคา 10,999 บาท
วันที่ :: 24-27 / 25-28 ต.ค. 61 ราคา 9,999 บาท

วันที่ :: 26-29 / 27-30 / 28-31 ต.ค. 61 ราคา 9,999 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม :9,999 – 10,999 บาท
สายการบิน : ไทยสมายล์แอร์เวย์ส (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : NAEC-CNCSX-02-4D3N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie18

ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ส (WE) CNCSX-01 ต.ค.2561
ชมภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้น (รวมค่ากระเช้าและบันไดเลื่อนแล้ว) สู่ เขาเทียนเหมินซาน ชมความมหัศจรรย์ของ หน้าผาลอยฟ้า หรือ ทางเดินกระจก ให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ชมโรงงานผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมและหวาดเสียวกับ สะพานกระจก ที่สูงที่สุดและยาวที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางสองยอดเขาของหุบเขาแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ชม โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่างๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง

วันเดินทาง : วันที่ :: 17-20 ต.ค. 61 ราคา 12,999 บาท
วันที่ :: 20-23 ต.ค. 61 ราคา 13,999 บาท
วันที่ :: 24-27 / 25-28 ต.ค. 61 ราคา 12,999 บาท
วันที่ :: 26-29 / 27-30 / 28-31 ต.ค. 61 ราคา 12,999 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม :12,999 – 13,999 บาท
สายการบิน : ไทยสมายล์แอร์เวย์ส (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : NAEC-CNCSX-01-4D3N-WE

downloadpdf  addfriend

zhangjiajie16

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน BREATH OF ZHANG JIA JIE (FD) 4 วัน 3 คืน (CSX01)
กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ– แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว- ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/FbdqUt

วันเดินทาง : วันที่ :: 06 – 09 กรกฎาคม 2561 : ราคา 12,777 บาท
วันที่ :: 26 – 29 , 27 – 30 กรกฎาคม , 10 – 13 , 11 – 14 สิงหาคม 2561 : ราคา 15,777 บาท
วันที่ :: 31 ส.ค. – 03 ก.ย. , 14 – 17 , 21 – 24 กันยายน 2561 : ราคา 11,777 บาท


ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 11,777 – 15,777 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : N2-CSX-4D3N-FD


downloadpdf  addfriend

ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์ราคาถูก, หุบเขาอวตาร, ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง,  ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก

ปรับราคา ขายราคาพิเศษ ทัวร์จางเจียเจี้ย (CSX08) ZHANGJIAJIE SPRING FEVER 4D3N BY WE มิถุนายน ราคาถูกสุดพิเศษ
- บินสบายๆกับไทยสไมล์ ที่พักระดับ 5 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !! 
-ไฮไลท์พิเศษ !!นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน ชมสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก !! 
-โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก. 
VISA ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท/ท่าน 
TIP ไม่รวมค่าทิปไกด์ 200 หยวน / ท่าน
ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/Wf1Sq2

วันเดินทาง : 28 มิ.ย.- 01 ก.ค. 2561 : ราคา 9,777
29 มิ.ย.- 02 ก.ค. 2561 : ราคา 9,777
30 มิ.ย.- 03 ก.ค. 2561 : ราคา 9,777

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่มปรับราคาเหลือ  : 9,777บาท
สายการบิน : แอร์เอเชีย (FD) 
แจ้งรหัสทัวร์ : N2- (CSX08)-4D3N-FD


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour13

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย T-SUD ZHANGJIAJIE SUMMER FRESH 4 วัน 3 คืน THAI SMILE AIRWAYS (WE)(CSX10)(ก.ค.-ก.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ สะพานแก้วจางเจี่ยเจี้ย สัมผัสทางเดินกระจก ข้ามสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก ณ. แกรนด์แคนยอน นั่งกระเช้าชมวิว เขาเทียนเหมินซาน ชมความยิ่งใหญ่ของถ้ำประตูสวรรค์ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ซีปู้เจีย หวงซิงลู่ เมนูพิเศษ!! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี สุกี้เห็ด

 

วันเดินทาง : วันที่ :: 06 – 09 , 20 – 23 กรกฎาคม 2561 : ราคา 11,777 บาท
วันที่ :: 27 – 30 กรกฎาคม 2561 : ราคา 16,777 บาท
วันที่ :: 03 – 06 , 08 – 11 , 24 – 27 สิงหาคม , 31 สิงหาคม - 02 กันยายน 2561 : ราคา 11,777 บาท
วันที่ :: 10 – 13 สิงหาคม 2561 : ราคา 16,777 บาท
วันที่ :: 01 – 04 , 07-10 , 14-17 , 21-24 กันยายน 2561 : ราคา 11,777 บาท


ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 11,777 - 16,777บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIRWAYS (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : N2- (CSX10)-4D3N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour22

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ยสงกรานต์ SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน THAI SMILE AIRWAYS (WE)(CSXWE02)(ก.ค.2561) 
ไฮไลท์ทัวร์…ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/EvS9oq

วันเดินทาง : วันที่ :: 08-12 , 09-13 , 16-20 , 23-27 มี.ค. 61 , 30 มี.ค.-03 เม.ย. 61 : ราคา 16,999 บาท
วันที่ :: 10-14 เม.ย. 61 : ราคา 22,999 บาท
วันที่ :: 15-19 เม.ย. 61 : ราคา 21,999 บาท
วันที่ :: 11-15 , 18-22 พ.ค. 61 : ราคา 16,999 บาท
วันที่ :: 08-12 , 15-19 , 22-26 มิ.ย. 61 , 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 61 , 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 61 : ราคา 16,999 บาท
วันที่ :: 06-10 , 13-17 , 20-24 ก.ค. 61 : ราคา 16,999 บาท
วันที่ :: 26-30 ก.ค. 61 : ราคา 22,999 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 16,999 - 22,999 บาท
สายการบิน : THAI SMILE AIRWAYS (WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : NSB- (CSXWE02)-5D4N-WE


downloadpdf  addfriend

ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย ปลายปี  (CSX03) IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4D3N BY (FD)  กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ทัวร์จีนจางเจียเจี้ย T-SUD ZHANGJIAJIE ONE MORE TIME 4D 3N โดยสายการบินAIR ASIA(FD)(CSX03) ต.ค. ธ.ค.2561
ชมร้านยาบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม กระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนจื่อซาน หรือ "เขาจักรพรรดิ์" ซึ่งการนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา ชม สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว หรือที่บางคนเรียกว่าสะพานหนึ่งในใต้หล้า ร้านหยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก

วันเดินทาง วันที่ :: 28 – 31 ตุลาคม 2561 ราคา 13,999 บาท
วันที่ :: 02 – 05 พฤศจิกายน 2561 ราคา 13,999 บาท
วันที่ :: 03 – 06 พฤศจิกายน 2561 ราคา 13,999 บาท
วันที่ :: 09 – 12 พฤศจิกายน 2561 ราคา 12,999 บาท
วันที่ :: 10 – 13 พฤศจิกายน 2561 ราคา 13,999 บาท

วันที่ :: 16 – 19 พฤศจิกายน 2561 ราคา 12,999 บาท
วันที่ :: 23 – 26 พฤศจิกายน 2561 ราคา 13,999 บาท
วันที่ :: 24 – 27 พฤศจิกายน 2561 ราคา 13,999 บาท
วันที่ :: 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2561 ราคา 13,999 บาท

วันที่ :: 02 – 05 ธันวาคม 2561 ราคา 15,999 บาท
วันที่ :: 07 – 10 ธันวาคม 2561 ราคา 17,999 บาท
วันที่ :: 21 – 24 ธันวาคม 2561 ราคา 13,999 บาท
วันที่ :: 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 ราคา 19,999 บาท
วันที่ :: 31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 ราคา 19,999 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 12,999- 19,999  บาท
สายการบิน :  แอร์เอเชีย (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-CSX03-4D3N-FD

downloadpdf  addfriend

CSX12

ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย ปลายปี ปีใหม่2019 (CSX12 ) T-SUD IMPRESSION ZHANGJIAJIE 4D3N BY WE ตุลาคม - ธันวาคม 2561  นั่งกระเช้าชมวิวสู่เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ชมความยิ่งใหญ่ของ ถ้ำประตูสวรรค์ เสียวไปกับทางเดินระเบียงกระจก ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ และ ถนนคนเดินซีปู้เจีย พิเศษ !!! เมนูพิเศษ ปิ้งย่างเกาหลี สุกี้เห็ด และอาหารไทย
เดินทางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

บินสบายๆกับไทยสไมล์ ที่พักระดับ 5 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
ไฮไลท์พิเศษ !!นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน ชมสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก !!
โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก.

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย > http://bit.ly/2txlaKC

 

วันเดินทาง : วันที่ :: 12 – 15 ตุลาคม 2561 : ราคา 18,777
19 – 22 ตุลาคม 2561 : ราคา 13,777
26 – 29 ตุลาคม 2561 : ราคา 12,777
02 – 05 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
03 – 06 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
08 – 11 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
09 – 12 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
16 – 19 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
22 – 25 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
23 – 26 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
24 – 27 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 12,777
01 – 04 ธันวาคม 2561 : ราคา 13,777
14 – 17 ธันวาคม 2561 : ราคา 12,777
21 – 24 ธันวาคม 2561 : ราคา 13,777
22 – 25 ธันวาคม 2561 : ราคา 13,777
27 – 30 ธันวาคม 2561 : ราคา 14,777
28 – 31 ธันวาคม 2561 : ราคา 18,777
30 ธ.ค. – 02 ม.ค.2562 : ราคา 21,777
31 ธ.ค. – 03 ม.ค.2562 : ราคา 21,777

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 12,777 บาท
สายการบิน : THAI SMILE ( WE)
แจ้งรหัสทัวร์ : N2- (CSX12 )-4D3N-WE


downloadpdf  addfriend

zhangjiajie tour01

ทัวร์จางเจียเจี้ย THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N (FD) ก.ค.-ก.ย.61 (CSX02)
กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านผ้าไหม – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) - ระเบียงแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดโปรแกรม จางเจียเจี้ย >>https://goo.gl/9LxHq8

วันเดินทาง : 
วันที่ :: 05 – 10 กรกฏาคม 2561 : ราคา 17,777 บาท
วันที่ :: 26 – 31 กรกฏาคม , 09 – 14 สิงหาคม 2561 : ราคา 20,777 บาท
วันที่ :: 30 ส.ค. – 04 ก.ย.2561 : ราคา 16,777 บาท
วันที่ :: 06 – 11 , 13 – 18 กันยายน 2561 : ราคา 16,777 บาท

ราคาทัวร์จางเจียเจี้ยเริ่ม : 16,777 – 20,777 บาท
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
แจ้งรหัสทัวร์ : N2-CSX02-6D5N-FD


downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top