ทัวร์ยุโรปตะวันออก

prauge team team09ทัวร์ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เม.ย.- พ.ค.2562 ** สายการบินอีวีเอ แอร์ บินตรงไป-กลับนครเวียนนา** ช็คอินอัพโซเชี่ยลที่เชสกี้ครุมลอฟและปราสาทปราค เยือนเมืองเก่าแก่แห่งพิวเซ่น ถ่ายรูปกับปราสาทบราติสลาวา ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดนตรี ถ่ายรูปกับพระราชวังฮอบสเบิร์ก

วันเดินทาง :  16-11 เม.ย. / 29 เม.ย.-4 พ.ค. / 4-9 พ.ค. / 27 พ.ค.-1 มิ.ย.2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 36,500 บาท 
สายการบิน : อีวีเอแอร์ BR
รหัสทัวร์ : N1-SpecialAustria-Czech-Slovak-6D3N

downloadpdf  addfriend 

germany team tour01

ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2562 / 2019 เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย 9วัน   GG12 (QR) Jan - Apr 2019 (วันมาฆบูชา)  (วันจักรี + วันสงกรานต์) (วันแรงงาน)

วันเดินทาง :  9 – 17 ก.พ. // 16 – 24 ก.พ. 62 (วันมาฆบูชา) // 9 – 17 มี.ค. // 23 – 31 มี.ค. // 30 มี.ค. – 7 เม.ย. (วันจักรี) //  4 – 12 เม.ย. (วันจักรี) // 6 – 14 เม.ย. (วันจักรี + วันสงกรานต์) // 7 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์) // 9 – 17 เม.ย. (วันสงกรานต์) // 13 – 21 เม.ย. (วันสงกรานต์) // 27 เม.ย. – 5 พ.ค. 2562 (วันแรงงาน)

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 62,555  บาท 
สายการบิน : กาตาร์ แอร์เวยส์ (QR)
รหัสทัวร์ : N9-GG12 (QR)-9D6N

downloadpdf  addfriend 

hungary team tour03ทัวร์ยุโรป2562 (CZVIE03)  ทัวร์ยุโรป พฤษภาคม -มิถุนายน 2562 ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 8วัน5คืน BR (CZVIE03) RERUN TO EAST EUROPE 8D5N BR

วันเดินทาง 13 - 20 พฤษภาคม / 17 - 24 มิถุนายน 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  42,999
สายการบิน :  Eva Airways (BR)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-CZVIE03-(BR)

downloadpdf  addfriend

hungary team tour01ทัวร์ยุโรป2562 CZVIE04 ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี 6D3N BY QR VIE-BUD (FEB-MAR 2019) กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562

วันเดินทาง 14 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
19 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
05 - 10 มีนาคม 2562
19 - 24 มีนาคม 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :    37,999
สายการบิน :  Qatar Airways QR
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-CZVIE04-(QR)

downloadpdf  addfriend

austria hallstat team10ทัวร์ยุโรป2019 CZVIE05 ทัวร์ยุโรป2562 ออสเตรีย สโลวาเกีย CZVIE05_SWEETY EAST EUROPE AUSTRIA CZECH SLOVAKIA 6D3N BY BR VIE-VIE (MAR 2019)

วันเดินทาง 25 - 30 มีนาคม 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   45,999
สายการบิน :   Eva Airways (BR)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-CZVIE05-(BR)

downloadpdf  addfriend

belgium team tour06ทัวร์ยุโรป2019 CZCDG04  ทัวร์ยุโรป2562 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เนเธอแลนด์ CZCDG04 : ENJOY BENELUX 8D5N (DEC'18-MAR'19)
วันเดินทาง17 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 /  17 – 24 มีนาคม 2562 / 20 – 27 มีนาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   55,999
สายการบิน :  Qatar Airways (QR)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-CZCDG04-(QR)

downloadpdf  addfriend

natherland team tour12ทัวร์ยุโรป2019 เข้าชม เทศกาลดอกทิวลิป CZCDG11   ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืน (EY) มีนาคม -พฤษภาคม 2562 ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) เข้าชม เทศกาลดอกทิวลิป (Tulip Festival) หรือ เทศกาลดอกคิวเคนฮอฟ (Keukenhof Festival) ที่ 1 ปี จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว ประมาณ ช่วงวันที่ 21 มีนาคม ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี 

วันเดินทาง20 - 27 มีนาคม 2562 / 26 มี.ค. - 02 เม.ย. 2562 /  05 - 12 เมษายน 2562 / 10 - 17 เมษายน 2562 / 01 - 08 พฤษภาคม 2562 / 08 - 15 พฤษภาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   45,999
สายการบิน :  Etihad Airways (EY)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-CZCDG11-(EY)

downloadpdf  addfriend

austria hallstat team09ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน ก.พ. 2562 -เม.ย. 2562   ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิคจัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน (ออสเตรีย)เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ ครุมลอฟ กรุงปร๊าก – อิสระช้อปปิ้ง (เชค)ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์

วันเดินทาง  29 ม.ค.-5 ก.พ. 2562
12-19 / 17-24 ก.พ. 2562
12-19 / 19-26
26 มี.ค.-2 เม.ย. 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :    47,900
สายการบิน : เอมิเรตส์ (EK)
จองทัวร์   NCD-EK007-8D-(EK)

downloadpdf addfriend

austria hallstat team09ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน  ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค (ยูเออี-เยอรมัน) มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท (เยอรมัน-ออสเตรีย) ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน (ออสเตรีย) เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ ครุมลอฟ (ออสเตรีย-เชค ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก – อิสระช้อปปิ้ง (เชค)  ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ (เชค-ยูเออี)


วันเดินทาง  2-9 /29 เม.ย. – 6 พ.ค. 2562 / 7-14 / 13-20 / 9-16 / 11-18 เม.ย. 2562 / 11-18 / 18-25 / 25 พ.ค.-1 มิ.ย. 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :    47,900
สายการบิน : เอมิเรตส์ (EK)
จองทัวร์   NCD-EK007-8D-(EK)

downloadpdf addfriend

germany team tour41ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน QR เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี WQR0209M ยุโรปตะวันออก 9 วัน QR [MUC-VIE] DEC-MAR 2019 เมืองมิวนิค เมืองฟุสเซ่นโฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานชไตน์ เมืองซาลส์บวร์ก อุทยานมิราเบลล์ จัตุรัสโมซาร์ท เมืองฮัลล์สตัทท์ เมืองเชสกี้บูเดอโจวิช เมืองเชสกี้คุมลอฟ คาร์โลวีวารี่ กรุงปร๊าก หาวิหารเซนต์วิตัส อนุสาวรีย์ยานฮุส หอนาฬิกาดาราศาสตร์ กรุงบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา กรุงบูดาเปสต์ อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์จูเนียร์ 


วันเดินทางวันที่ 29 ม.ค.-06 ก.พ. // 25 ก.พ.-05 มี.ค. // 21-29 มี.ค. 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  49,900.- 
สายการบิน :   QATAR AIRWAYS (QR)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NWCT-WQR0209M-9D-QR

downloadpdf  addfriend

natherland team tour08ทัวร์ยุโรป Happy Heritage  เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วัน บินตรง!!..โดยสายการบินไทย (TG) เต็มอิ่มเที่ยว 3 ประเทศ .. ชมหมู่บ้านกังหันลมสัญลักษณ์ของชาวฮอลแลนด์ เที่ยวอัมสเตอร์ดัมล่องเรือกระจกชมเมือง  เยี่ยมหนูน้อยมาเนเคนพีสเที่ยเมืองเกนท์ ชมเมืองมรดกโลก เมืองโคโลญจน์และเมืองบอนน์บ้านเกิดบีโธเฟ่น ชมหมู่บ้านมรดกโลกกีธูร์น หมู่บ้านน่ารัก  ล่องเรือชมทัศนียภาพงดงาม และช้อปปิ้ง Maasmechelen Village Outlet

วันเดินทาง  18-25 ก.พ.2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   62,500
สายการบิน : โดยสายการบินไทย (TG)
จองทัวร์   N1-(BEL-NET-GE) 8D-(TG)

downloadpdf addfriend

CeskyKrumlov team tour03ทัวร์ยุโรป  WQR0208P ทัวร์ยุโรป เชค-ออสเตรีย-สโลวาเกีย-ฮังการี 8 วัน QR [PRG-PRG] DEC-MAR 2019

วันเดินทาง  24-31 ธ.ค. 61//25 ธ.ค.-01 ม.ค. 62//17-24 ม.ค.//22-29 ม.ค.//31 ม.ค.-06 ก.พ.//06-13 ก.พ.//10-17 ก.พ.//
17-24 ก.พ.//20-27 ก.พ.//01-08 มี.ค.//05-12 มี.ค.//18-25 มี.ค.//21-28 มี.ค. 62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   59,900.- 39,900
สายการบิน :   QATAR AIRWAYS (QR)
จองทัวร์   NWCT -WQR0208P-8D-QR

downloadpdf addfriend

natherland team tour08ทัวร์ยุโรป AMS-BR004 เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR) อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ Outletโคโลญ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ แฟรงก์เฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก บรัสเซลส์ อะตอมเมี่ยม จัตุรัสกรองด์ปลาซ บรัสเซลส์ อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก

วันเดินทาง   วันที่ 14-20, 16-22 มี.ค. 62
วันที่ 23-29 พ.ค. 62
วันที่ 6-12, 15-21 มิ.ย. 62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   49,900.-
สายการบิน :   EVA AIR (BR)
จองทัวร์   N5-AMS-BR004- BR

downloadpdf addfriend

hungary team tour02ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น 2562 เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี  GO3FRA-EK016 Wonderful Alsace and Beautiful Danube River  9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก เที่ยวเมืองสวยแคว้นอัลซาส  ชมสิงโตหินแกะสลักที่เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์ เดินเล่นที่หมู่บ้านฮัลสตัท (Hallstatt)  เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาของกรุงบูดาเปสต์ 

วันเดินทาง 
วันที่ 5-13 ธ.ค. 61
วันที่ 25 ธ.ค.-2 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
วันที่ 23-31 ม.ค. 62
วันที่ 13-21 ก.พ. , 27 ก.พ. – 7 มี.ค. 62
วันที่ 6 – 14, 20 - 28 มี.ค. 62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   49,900 บาท
สายการบิน :  เอมิเรตส์ (EK)
จองทัวร์   N-GO3FRA-EK016-(EK)

downloadpdf addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top