ทัวร์ยุโรป

italy team tour17ทัวร์ยุโรป2019 สงกรานต์ VCE-EK005 ทัวร์ยุโรป2562 อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) ม.ค. 62- มิ.ย. 2562

วันเดินทาง วันที่ 28 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
วันที่ 27 ม.ค.-3 ก.พ. 62
วันที่ 6-13 ก.พ. 62
วันที่ 11-18, 18-25 มี.ค. 62
วันที่ 1-8 เม.ย., 26 เม.ย.-3 พ.ค. 62
วันที่ 6-13, 11-18, 12-19 เม.ย. 62
วันที่ 5-12, 14-21 พ.ค., 28 พ.ค.-4 มิ.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   59,900.-
สายการบิน :    บินเอมิเรตส์ EK 
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-VCE-EK005-(EK)

downloadpdf  addfriend

france team tour15

ทัวร์ยุโรป (วันสงกรานต์ 2562 / 2019 ) GG02 (QR) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน (Jungfrau)โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน – ปิซ่า เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ ) พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ – ลูเซิร์น เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง  ดิจอง – รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง

วันเดินทาง :  7 – 15 ก.พ. // 14 – 22 ก.พ. 62 (วันมาฆบูชา) เดือนมีนาคม : 2 – 10 มี.ค. // 13 – 21 มี.ค. // 16 – 24 มี.ค. // 23 – 31 มี.ค. // 28 มี.ค. – 5 เม.ย. // 29 มี.ค. – 6 เม.ย. (วันจักรี) // 30 มี.ค. – 7 เม.ย. 62 (วันจักรี) เดือนเมษายน : 5 – 13 เม.ย. (วันจักรี) // 7 – 15 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์) // 9 – 17 เม.ย.(วันสงกรานต์) // 10 – 18 เม.ย.(วันสงกรานต์) // 26 เม.ย. – 4 พ.ค. 2562 (วันแรงงาน)

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :    79,555 บาท 
สายการบิน :  QATAR AIRWAYS (QR)
รหัสทัวร์ : N9-GG02 (QR)-9D6N

downloadpdf  addfriend 

france team tour03ทัวร์ยุโรป Europe Classic Reroute ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน (TG) ก.พ.- เม.ย.2562 มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe  เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-ทรัวส์-เบอซองซง-อินเทอร์ลาเก้น-มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม

วันเดินทาง  15-23 ก.พ. / 29 มี.ค.-6 เม.ย.2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   62,500
สายการบิน : โดยสายการบินไทย (TG)
จองทัวร์   N1-(FR-CH-IT) 9D-(TG)

downloadpdf addfriend

france team tour02ทัวร์ยุโรป2562 ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 11 วัน (TG) EUR_04A_FR CH IT 11 D Reroute_(13-23 Apr _19)

วันเดินทาง  13-23 เมษายน 2562สงกรานต์ 2019

ราคาทัวร์เริ่มต้น :     113,000.-
สายการบิน :   การบินไทย TG
จองทัวร์   NDS-EUR_04A_FR CH IT 11 D Reroute

downloadpdf addfriend

italy team tour15ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน EUR_04_IT CH FR 11 D_(Jan-May _19) สายการบินไทย TG มกราคม พฤษภาคม 2019  สงกรานต์ 2019

วันเดินทาง  12 - 22 ม.ค. 2562 /  19 - 29 ม.ค. 2562 / 26 ม.ค. - 5 ก.พ. 2562 / 2 - 12 ก.พ. 2562 / 9 - 19 ก.พ. 2562 / 16 - 26 ก.พ. 2562 / 23 ก.พ. - 5 มี.ค. 2562 / 2 - 12 มี.ค. 2562 / 9 - 19 มี.ค. 2562 / 16 - 26 มี.ค. 2562 / 6 – 16 เม.ย. 2562 / 7 – 17 เม.ย. 2562 / 9 – 19 เม.ย. 2562 / 11 – 21 เม.ย. 2562 / 13 – 23 เม.ย. 2562 สงกรานต์ 2019 / 20 - 30 เม.ย. 2562  / 27 เม.ย. – 7 พ.ค. 2562 / 4 – 14 พ.ค. 2562 / 11 – 21 พ.ค. 2562 / 18 - 28 พ.ค. 2562 / 25 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :    108,000.- 117,000.
สายการบิน :   การบินไทย TG
จองทัวร์   NDS-EUR_04_IT CH FR 11 D

downloadpdf addfriend

italy team tour10ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส EUR02_IT-CH-FR 10 DAYS (Jan-May ’19) สายการบินไทย TG มกราคม พฤษภาคม 2019  สงกรานต์ 2019

วันเดินทาง  17 10 - 19 ม.ค. 2562 / 17 - 26 ม.ค. 2562 / 24 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 / 31 ม.ค. - 9 ก.พ. 2562 / 7 - 16 ก.พ. 2562 / 14 - 23 ก.พ. 2562 / 21 ก.พ. - 2 มี.ค. 2562 / 28 ก.พ. - 9 มี.ค. 2562 / 7 - 16 มี.ค. 2562 / 14 - 23 มี.ค. 2562 / 21 - 30 มี.ค. 2562 / 13 - 22 เม.ย 2562 สงกรานต์ 2019 / 20 – 29 เม.ย 2562 / 27 เม.ย – 6 พ.ค. 2562 / 4 - 13 พ.ค. 2562 / 11 - 20 พ.ค. 2562 / 18 - 27 พ.ค. 2562 / 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :    100,000.-107,000.
สายการบิน :   การบินไทย TG
จองทัวร์   NDS-EUR02_IT-CH-FR-10D

downloadpdf addfriend

france team tour03ทัวร์ยุโรป เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ยุโรป ก.พ. 62- มี.ค. 62   บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี • เที่ยวเมืองสวยแคว้นอัลซาส เมืองกอลมาร์ (Colmar) ริคเวียร์ (Riquewihr) และ สตาร์สบูร์ก (Strasbourg) • พิชิตยอดเขาริกิ (Rigi) ที่ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป • เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก • เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส • ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส เมนูพิเศษ,, หอยเอสคาโก้

วันเดินทาง วันที่ 5-12 ก.พ. 62  /  วันที่ 3-10, 24-31 มี.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   64,999.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG) 
จองทัวร์   N6-GO3FRA-TG009

downloadpdf addfriend

switzerland team tour39ทัวร์ยุโรปแอลป์ 8 วัน(จุงเฟรา) เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ WQR0308M มกราคม-มีนาคม2562  มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น - ฮัลสตัดซ์ ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ - อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง - กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ไคลน์ไชเด็ค – ทิทิเซ่ – ซูริค

วันเดินทาง 29 พ.ย.-06 ธ.ค.//03-10 ธ.ค. 61//16-23 ม.ค.//22-29 ม.ค.//06-13 ก.พ.//12-19 ก.พ.//
21-28 ก.พ.//01-08 มี.ค.//10-17 มี.ค.//17-24 มี.ค.//21-28 มี.ค.//24-31 มี.ค. 62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   55,900 บาท
สายการบิน :  กาต้าร์แอร์เวย์ QR
จองทัวร์   NWCT-WQR0308M-8D5N-(QR)

downloadpdf addfriend

WQR0708S พฤศจกา61 พฤษภา62ทัวร์ยุโรป WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 D QR [SOF-OTP] NOV-MAY 2019  ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน !!! รวมค่า VISA แล้ว

วันเดินทาง วันที่ 02-09 ธ.ค. 2561 /// 17-24 ก.พ. // 08-15 มี.ค.
08-15 เม.ย. // 28 เม.ย.-05 พ.ค. 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น :     49,900
สายการบิน : กาต้าร์แอร์เวย์ QR
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NWCT-[SOF-OTP]-(QR)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour39

ทัวร์ยุโรป เที่ยวปีใหม่ GG02 (QR) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน (Jungfrau) Nov 2018-Mar2019โรม–โคลอสเซียม–น้ำพุเทรวี่–บันไดสเปน-วาติกัน-วิหารเซนต์ปีเตอร์ ปิซ่า - หอเอนปิซ่า เวนิส - มิลาน- มหาวิหารแห่งมิลาน อินเทอร์ลาเค่น- ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง 1000 ปี - ลูเซิร์น สะพานชาเปล-อนุสาวร์สิงโต– ดิจอง– รถไฟด่วน -พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่ - ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 พระราชวังแวร์ซายส์ - DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ แกลลารี่ ลาฟาแยตต์  ขึ้นหอไอเฟล + พักสวิต 2 คืน+ นั่งรถไฟ TGV ไกด์แวร์ซาย พิเศษ!! กับเมนูอาหาร อิตาลีสปาเก็ตตี้ + สเต็ก , พิซซ่าต้นตำหรับอิตาลี , ฟองดู สวิตเซอร์แลนด์ , ฝรั่งเศสหอยเอสคาโก้+ไวน์


โหลดรายการ >>  http://bit.ly/2zIeFsK     

วันเดินทาง :  ธ.ค.-ปีใหม่2019
3 - 11 Nov 2018  ราคา : 76,555
17 - 25 Nov 2018 ราคา : 76,555
1 - 9 Dec 2018 ราคา : 77,777
5 - 13 Dec  2018ราคา : 79,555
23 - 31 Dec 2018 ราคา : 89,999
27 Dec 18 - 4 Jan 19 ราคา : 89,999
30 Dec 18 - 7 Jan 19 ราคา : 89,999
26 Jan - 3 Feb 19 ราคา : 79,900
7 - 15 Feb 19  ราคา : 79,555
14 - 22 Feb 19  ราคา : 79,555
2 - 10 Mar  19 ราคา : 79,555
13 -21 Mar  19 ราคา : 79,555
16 -24 Mar 19  ราคา : 79,555
23 - 31 Mar  19 ราคา : 79,555
28 Mar - 5 Apr 19  ราคา : 79,555
29 Mar - 6 Apr  19 ราคา : 79,555
30 Mar - 7 Apr  19 ราคา : 79,555

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   77,777  -89,999
สายการบิน :  QATAR AIRWAYS (QR)
รหัสทัวร์ :   N9-GG02 (QR)-QR

downloadpdf  addfriend

FCO TG004

เทศกาลปีใหม่ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน  โดยสายการบินไทย (TG)
• นำท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำ • ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป • ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) • ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva) • ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) ***ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise)

วันเดินทาง : วันที่ 25 ต.ค.-3 พ.ย. 61
วันที่ 10-19, 17-26 พ.ย., 24 พ.ย.- 3 ธ.ค. 61
วันที่ 4-13, 8-17 ธ.ค. 61
วันที่ 27 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62, 29 ธ.ค. 61-7 ม.ค. 62, 30 ธ.ค. 61-8 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
วันที่ 19-28 ม.ค. 62
วันที่ 5-14 ก.พ. 62
วันที่ 21-30 มี.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  72,900.-88,900
สายการบิน :  โดยสายการบินไทย (TG) 
รหัสทัวร์ :   N5-GO3MXP-TG004

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top