ทัวร์ออสเตรเลีย

australia tour team17

ทัวร์ยุโรป Penguin parade and Long nosed monkey เมลเบิร์น บรูไน 6DAYS 4NIGHTS (GQ3MEL-BI001) ก.พ. - มิ.ย. 63
เมลเบิร์น | Great Ocean Road | Phillip Island | Shopping | บรูไน

วันเดินทาง :    วันที่ 22 - 27 ก.พ. / 07 – 12 มี.ค. / 02 – 07 , 09 – 14 พ.ค. / 06 – 11 , 20 – 25 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์    :  34,900.-
สายการบิน :   Royal Brunei Airlines (BI)
รหัสทัวร์ :  N5-GQ3MEL-BI001-6D4N-BI

downloadpdf addfriend addfriend

australia tour team19ทัวร์ออสเตรเลีย PARADISE AUSTRALIA 6 DAYS 4NIGHTS (TG) เม.ย. 63
- ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ - บริสเบน – โกลด์โคสท์
- ล่องเรือสำราญชมความงามของอ่าวซิดนีย์ - ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์
- ตำนานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
- นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย และสนุกสนานกับการเล่นแซนดูนบอร์ด
- ล่องเรือสำราญ Moonshadow Cruise ชมปลาโลมาแสนน่ารัก

วันเดินทาง : วันที่ 12 –17 เมษายน 2563 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 46,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : NBW-JAPAN-6D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

australia tour team16ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท POPULAR AUSTRALIA 6D4N (TG) เม.ย. 63
- ชมความงามของอ่าวซิดนีย์
- ชมเขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK ตานานแห่งอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
- เกาะฟิลลิปชมฝูงนกเพนกวิน
- นั่งรถไฟจักรไอน้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)

วันเดินทาง : วันที่ 12 – 17 เมษายน 2563 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 67,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N8-AUSTRALIA-6D4N-QF

downloadpdf addfriend addfriend

australia tour 01ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ - บลูเม้าท์เท่นส์ - พอต สตีเฟ่นส์ HIIGHLIIGHT SYDNEY 5D3N (QF) เม.ย. 63
- ล่องเรือสาราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์
- ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก
- เข้าชมสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctury
- อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่ ชมเขาสามอนงค์
- นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย และสนุกสนานกับการเล่นแซนดูนบอร์ด
- แล้วล่องเรือสาราญ Moonshadow Cruise ชมปลาโลมาแสนน่ารัก
- ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building และครีมบารุงผิวจากห้าง David Jones หรือจะซื้อสินค้าในย่านไชน่า ทาวน์

วันเดินทาง : วันที่ 11 - 15 เมษายน 2563
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 55,900 บาท
สายการบิน : Qantas Airways (QF)
รหัสทัวร์ : N8-AUSTRALIA-5D3N-QF

downloadpdf addfriend addfriend

australia tour 01ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน - ทังกาลูมา - โกลด์โคสท์ - ซิดนีย์ ENJOY AUSTRALIA 6D4N (TG) เม.ย. 63 
ตะลุยโลกแห่งภาพยนตร์ มูฟวี่เวิลด์ พบกับตัวละครที่คุณคุ้นเคยอาทิเช่น มนุษย์ค้างคาว นางแมวป่า และสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดกันอย่างจุใจ ชมมหานครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ล่องเรือสาราญชมอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) ช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์

วันเดินทาง : วันที่ 12-17 เมษายน 2563 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 66,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ : N8-AUSTRALIA-6D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

australia tour25ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น - ซิดนีย์ DELIIGHT AUSTRALIIA 6D4N (QF) เม.ย. 63
- ชมรถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมฝูงนกเพนกวิน ที่เกาะฟิลลิป - ช้อปปิ้งย่างใจกลางเมืองเกรทโอเชี่ยนโร้ดแบบเต็มสาย
- ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles - ชมความงามของอ่าวซิดนีย์
- นั่งรถ 4WD ตลุยเนินทราย และล่องเรือที่เนลสัน เบย์ ชมปลาโลมาจมูกขวดที่น่ารัก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ไชน่า ทาวน์

วันเดินทาง : วันที่ 11 – 16 เมษายน 2563 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 64,900 บาท
สายการบิน : Qantas Airways (QF)
รหัสทัวร์ : N8-AUSTRALIA-6D4N-QF

downloadpdf addfriend addfriend

australia tour team16ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เกาะฟิลลิป BIG…HIGHLIGHT MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS (TG) เม.ย. 63
สวนฟิตซรอย - กระท่อมกัปตันคุ้ก - เกาะฟิลลิป ชมฝูงนกเพนกวิน - รถไฟจักรไอน้าโบราณ - สวนสัตว์พื้นเมือง - กร้ทโอเชี่ยนโร้ด - Twelve Apostles

วันเดินทาง : วันที่ 11 – 15 เมษายน 2563 (สงกรานต์)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 53,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS  (TG)
รหัสทัวร์ : N8-AUSTRALIA-5D3N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

australia tour 01ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ - บลูเมาท์เท่นส์ SYDNEY EASY TOUR 5D3N (QF) เม.ย. 63
- ล่องเรือสำรำญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์
- ชมโรงละครโอเปร่ำเฮ้ำส์ ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จำกองค์กำรยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพำนฮำร์เบอร์
- เข้าชมสัตว์พื้นเมือง Koala Park Sanctury ชมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลีย ถ่ายรูปกับโคอาล่าที่น่ารัก ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยตัวท่านเอง อุทยำนแห่งชำติบลูเม้ำท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่
- ชมเขาสามอนงค์ (THREE SISTERS) ต้นกาเนิดตานานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น ซิดนีย์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างดัง Queen Victoria Building และครีมบำรุงผิวจากห้าง David Jones หรือจะซื้อสินค้าในย่านไชน่า ทาวน์

วันเดินทาง : วันที่ 11 - 15 เมษายน 2563
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 46,900 บาท
สายการบิน : Qantas Airways (QF)
รหัสทัวร์ : N8-AUSTRALIA-5D3N-QF

downloadpdf addfriend addfriend

australia tour team08

ทัวร์ออสเตรีย UNSEEN ALPS AUSTRIA-SLOVANIA-ITALY 11 DAYS 8NIGHTS (EUR39) เม.ย. - มิ.ย. 63
- คลาเกนเฟิร์ต - ลูบลิยานา (สโลเวเนีย) - ถ้ำโพสทอยน่า - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - เบลด
- กอร์ตีนาดัมเปซโซ (อิตาลี) - ทะเลสาบมิซูริน่า – ทะเลสาบ เบรียส - เทือกเขาโดโลไมท์
- เซนต์มักดาเลนา – นั่งกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise – โบลซาโน - เทือกเขาโดโลไมท์
- โบลซาโน - อินสบรูค (ออสเตรีย) - นั่งรถไฟฟ้า Nordkette Cable Car ขึ้นสู่สถานี Seegrube – เที่ยวชมเมืองเก่า -ช้อปปิ้ง
- เที่ยวชมเมือง - ฮัลล์สตัทท์ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
- เวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ช้อปปิ้ง

วันเดินทาง :   วันที่ 6-16 , 13-23 เม.ย. / 29 เม.ย - 9 พ.ค. / 6 – 15 พฤษภาคม / 10-20 มิ.ย. 63

ราคาทัวร์    :  102,000
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ :  NDS-EUR39-11D8N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

australia tour team17

ทัวร์ออสเตรีย GREATER AUSTRIA EMPIRE 9 DAYS 6 NIGHTS (EUR40) ม.ค. - ก.ค. 63
- ชมเทือกเขาโดโลไมท์ - นั่งกระเช้า Cable Car สู่เนินเขา Alpe Di Suise
- เหมืองเกลือโบราณ - Skywalk - ภูมิภาคซาลส์ซัมเมอกูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง

วันเดินทาง :    วันที่18 - 26 ม.ค. / 15 - 23 ก.พ. / 7 - 15 มี.ค. / **12 - 20 เม.ย. / 9 - 17 พ.ค. / 27 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2563

ราคาทัวร์    :  90,000
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ :  NDS-EUR40-9D6N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

australia tour 01ทัวร์ยุโรป 13 วัน ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ 13วัน9คืน TG (TG13DVANUATU) เม.ย.63

ซิดนีย์(ออสเตรเลีย), เกาะลิฟู(ลอยัลตี้ ไอซ์แลนด์), มาเร่(ประเทศนิวแคลิโดเนีย)
มิสทรี ไอซ์แลนด์ (ประเทศวานูอาตู), วิลา, นูเมอา(นิวแคลิโดเนีย), ซิดนีย์
อาหารท้องถิ่น, ไทย, จีน

วันเดินทาง :  วันที่ 8 – 20 เมษายน 2563

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  139,900.-
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ : NEP-TG13DVANUATU-13D9N

downloadpdf addfriend addfriend

australia tour team03ทัวร์ยุโรป 10 วัน ออสเตรเลีย แทสมาเนีย เมลเบิร์น 10วัน7คืน TG (TG10DAUSTASMEL) เม.ย.-พ.ค.63

ซิดนีย์, โอเปร่าเฮ้าส์, โฮบาร์ต, ริชมอนด์, พอร์ทอาเธอร์, ล่องเรือสู่เกาะแทสมัน, อุทยานแทสมัน
สวนอนุรักษ์แทสมาเนียนเดวิล, แทสมันอาร์ก, โบล์วโฮล, อุทยานแห่งชาติเฟรซิเนท์, บีเชโน
เซนต์เฮเลน, เบย์ออฟไฟร์, ลอนเซสตัน, เดวอนพอร์ท, เมลเบิร์น, เกรทโอเชี่ยนโรดส์
อาหารท้องถิ่น, จีน, ไทย

วันเดินทาง :  วันที่ 10-19 เม.ย. 2563 / 24 เม.ย.-3 พ.ค. 2563

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  99,900.-
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ : NEP-TG10DAUSTASMEL-10D7N

downloadpdf addfriend addfriend

newzealand tour14ทัวร์ยุโรป 12 วัน ล่องเรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 12วัน8คืน QF (QF12DOVATIONAUSNZ) เม.ย.63

เที่ยวชมความสวยงามของเมืองริมฝั่งและฟยอร์ดชื่อดังแห่งนิวซีแลนด์
ซิดนีย์, มิลฟอร์ด ซาวน์, เดาว์ฟูล ซาวน์, ดัสกี้ซาวน์, ดันนีดิน, เวลลิงตัน, พิคตัน
ซิดนีย์(ออสเตรเลีย) พักค้าง 1 คืน พร้อมลิ้มลองเมนูกุ้งมังกรและหอยเป๋าฮื้อทะเลใต
อาหารท้องถิ่น, ไทย, จีน

วันเดินทาง :  วันที่ 1-12 เมษายน 2563

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  133,900.-
สายการบิน : แควนตัส แอร์เวย์ส (QF)
รหัสทัวร์ : NEP-QF12DOVATIONAUSNZ-11D8N

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top