ทัวร์ยุโรปตะวันออก

GQ3SOF TK001

ทัวร์ยุโรป FINDING DRACULA CASTLE บัลแกเรีย - โรมาเนีย 9 DAYS 6 NIGHTS [GQ3SOF-TK001] เม.ย. - มิ.ย. 63 โซเฟีย | อารามมรดกโลกรีล่า | เหมืองเกลือสลานิค | ปราสาทเปเลส | ปราสาทแดร็กคูล่า | บราซอฟ | บูคาเรสต์ | ซีบิว | บราน | ปลอฟดิฟ | ซินายา | เวลีโค ทาร์โนโว

วันเดินทาง : วันที่ 01 – 09 เม.ย. / 05 – 13 พ.ค. / 02 – 10 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 52,900 บาท
สายการบิน : TURKISH AIRLINRS (TK)
รหัสทัวร์ : N5-GQ3SOF-TK001-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

germany team tour23

ทัวร์ยุโรป LOVERS PLACES เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ (เที่ยวโดฮา 1 วัน) 7DAYS 5NIGHTS (GQ3BRU-QR005) มี.ค 63

โดฮา | บรัสเซลส์ | ไฮเดลเบิร์ก | แฟรงก์เฟิร์ต | โคโลญ | อัมสเตอร์ดัม | ล่องเรือหลังคากระจก

วันเดินทาง : วันที่ 08 – 14 , 15 – 21 , 22 – 28 มี.ค. 63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 45,900 บาท

สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
รหัสทัวร์ : N5-GQ3BRU-QR005-7D5NQR

downloadpdf addfriend addfriend

germany team tour34

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชก ออสเตรีย 7 DAYS 4 NIGHTS (GQ3FRA-TG014) ก.พ. - มิ.ย. 63
แฟรงก์เฟิร์ต | เชสกี้ครุมลอฟ | ปราก | มิวนิค | ฮัลสตัท

วันเดินทาง : วันที่ 18 – 24 ก.พ. / 24 – 30 มี.ค. / 13 – 19 พ.ค. / 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. / 9 – 15 มิ.ย. / 30มิ.ย. – 6 ก.ค. 63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 43,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N5-GQ3FRA-TG014-7D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

austria vienna team01ทัวร์ยุโรป EUROPE BLUE DANUBE เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 7 DAYS 4 NIGHTS (GQ3MUC-TG031) ม.ค. - มิ.ย. 63

มิวนิค | เชสกี้ ครุมลอฟ | ปราก | บูดาเปสท์| บราติสลาวา

วันเดินทาง : วันที่ 16-22 ม.ค. / 18-24 ก.พ. / 10-16 , 17-23 , 24-30 มี.ค. / 21-27 เม.ย. / 12-18 พ.ค. / 26 พ.ค. 63 – 1 มิ.ย. / 2 –8 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 42,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N5-GQ3MUC-TG031-7D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

CeskyKrumlov team tour03

ทัวร์ยุโรปตะวันออก Enjoy East Europe ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชก 8 DAYS 5 NIGHTS (GQ3VIE-TG017) ก.พ. - ก.ค. 63

เวียนนา | พระราชวังเชินบรุนน์ | ล่องเรือแม่น้ำดานูบ | ปราก | ครุมลอฟ | ฮัลสตัท

วันเดินทาง : วันที่ 3-10 , 17-24 ก.พ. / 10-17 , 19-26 มี.ค. / 2-9 , 8-15 , 22-29 พ.ค. / 5-12 , 19-26 มิ.ย. / 28 มิ.ย.-5 ก.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 46,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ : N5-GQ3VIE-TG017-8D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

germany team tour17

ทัวร์ยุโรป SUPERIOR EAST EUROPE บินตรง เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี สโลวัส 9DAYS 6NIGHTS (WAT-ES-SUPERIOR) ก.พ. - ต.ค. 63

- ขึ้นจุดชมวิว SKY WALK
- หมู่บ้านบิทเท่นวาลด์ UNSEEN
- ปราสาทนอยชวานสไตน์
- พิชิตภูเขาซุกซปิตเซ่ / มรดกโลกเมืองฮิลสตัดท์
- ช้อปปิ้งพาร์นดิร์ฟเอาท์เล็ท
- พระราชวังเชินบรุนน์ , คลุมลอฟ (มรดกโลก)
- ปรามาทปร๊าก, ล่องแม่น้ำดานูน

วันเดินทาง : วันที่ 8-16 ก.พ. / 7-15 , 14-22 , 21-29 มี.ค. / 28 มี.ค.-5 เม.ย. / 03-11 , 11-19 , 18-26 เม.ย. / 01-09 , 09-17 , 16-24 , 23-31 พ.ค. / 06-14 , 13-21 , 20-28 มิ.ย. / 27 มิ.ย. – 5 ก.ค. / 04-12 ก.ค. / 08-16 ส.ค. / 19-27 ก.ย. / 26ก.ย. – 04 ต.ค. / 03-11 , 10-18 , 17-25 ต.ค. / 24 ต.ค.-01 พ.ย. 2563
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 79,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ : NWT-(WAT-ES-SUPERIOR)-9D6N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

austria vienna team01

ทัวร์ยุโรป PERFECT EASTERN EUROPE เยอรมนี – เชก – สโลวัก – ฮังการี – ออสเตรีย 10 DAYS 6 NIGHTS (GQMUC-TG008) ก.พ. - มิ.ย. 63

มิวนิค | เอาก์สบูร์ก | ปราก  |คาร์โลวี วารี | เชสกี้ครุมอฟ|เวียนนา | บูดาเปสท์

วันเดินทาง : วันที่ 1-10 ก.พ. / 4-13 , 5-14 , 6- 15 , 11 -20 , 12-21 เม.ย. / 5-14 พ.ค. / 9-18 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 56,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N5-GQMUC-TG008-10D7N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

natherland team tour07

ทัวร์ยุโรป Tulip Festival 5_UNSEEN TULIP 10D7N (EUR43C) เม.ย. 63

- ชมเทศกาลดอกทิวลิปบาน ณ สวนเคอเคนฮอฟ
- ชมหมู่บ้านกังหันลมซังสคาน – หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม
- ล่องเรือหลังคากระจก

วันเดินทาง : วันที่ 12-21 เมษายน 2563
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 125,000 บาท

สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : NDS-(EUR43C)-10D7N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

GQ3SOF OS001ทัวร์ยุโรปตะวันออก บัลแกเรีย - โรมาเนีย Bulgaria - Romania 8 DAYS 5 NIGHTS (GQ3SOF-OS001) มี.ค. - พ.ค. 63โซเฟีย | อารามมรดกโลกรีล่า | เหมืองเกลือสลานิค | ปราสาทเปเลส | ปราสาทแดร็กคูล่า | บราซอฟ | บูคาเรสต์

วันเดินทาง : วันที่ 17 – 24 มี.ค. / 01 – 08 , 20 – 27 เม.ย. / 05 – 12 พ.ค. 63
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 49,900 บาท
สายการบิน : AUSTRIAN AIRLINES (OS) , LUFTHANSA AIRLINES (LH)
รหัสทัวร์ : N5-GQ3SOF-OS001-OS- LH

downloadpdf addfriend addfriend

GQ3SOF LH001ทัวร์ยุโรปตะวันออก บัลแกเรีย - โรมาเนีย Summer in Bulgaria – Romania 8 DAYS 5 NIGHTS (GQ3SOF-LH001) พ.ค. - มิ.ย. 63

โซเฟีย | อารามมรดกโลกรีล่า | เหมืองเกลือสลานิค | ปราสาทเปเลส | ปราสาทแดร็กคูล่า | บราซอฟ | บูคาเรสต์

วันเดินทาง : วันที่ 19 – 26 พ.ค. / 02 - 09 , 18 – 25 มิ.ย. 63

ราคาทัวร์เริ่มที่ : 49,900 บาท
สายการบิน : LUFTHANSA AIRLINES (LH)
รหัสทัวร์ : N5-GQ3SOF-LH001-8D5N-LH

downloadpdf addfriend addfriend

GQ3OTP EK001


ทัวร์ยุโรปตะวันออก โรมาเนีย - บัลแกเรีย TAKE ME TO DRACULA CASTLE 8 DAYS 5 NIGHTS (GQ3OTP-EK001) มี.ค. - มิ.ย. 63

บูคาเรสต์ | บราซอฟ | ปราสาทแดร็กคูล่า | ปราสาทเปเลส | เหมืองเกลือสลานิค | อารามมรดกโลกรีล่า | โซเฟีย

วันเดินทาง : วันที่ 03-10 มี.ค. / 04-11 , 11-18 , 23-30 เม.ย. / 07-14 พ.ค. / 18-25 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 45,900 บาท
สายการบิน : EMIRATE AIRLINES (EK)
รหัสทัวร์ : N5-GQ3OTP-EK001-8D5N-EK

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour43

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (TG993) ก.พ.-มิ.ย.63
-ฮัลล์สตัทท์(Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
-ซาลซ์บูร์ก(Salzburg) เมืองใหญ่ลำดับที่ 4 ของออสเตรีย ชมบ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ The Sound Of Music
-อินส์บรุค(Innsbruck) ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคำ(Golden Roof)
-มิวนิค(Munich) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
-เมืองชวังเกา(Schwangau) เมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ของเยอรมนี ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน์
-เมืองการ์มิช พาร์เทนไคร์เช่น(Garmisch Partenkirchen) เมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS
-ทิทิเซ่(Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบล้อมด้วยขุนเขาธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบ
-เมืองซอฟฮาวเซ่น(Schaffhausen) สัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ Rhein fall น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป
-แองเกิลเบิร์ก(Engelberg) เมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ นั่งโรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส
-ลูเซิร์น(Lucerne) เป็นเมืองหลวงของรัฐลูเซิร์นในสวิส ชมสิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปลที่เก่าแก่มีอายุกว่า 670 ปี

วันเดินทาง : วันที่ 10 - 17 ก.พ. / 23 - 30 มี.ค. / 04 - 11, 18 - 25 พ.ค. / 01 - 08, 15 - 22 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 49,888 บาท
สายการบิน : Thai airways (TG)
รหัสทัวร์ : NIT-TG993-8D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

ทัวร์ยุโรปตะวันออก บัลแกเรีย - โรมาเนีย ROSE FESTIVAL 9D7N (WQR0709S) มิ.ย. 63
นำท่านชม 2 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก ที่ยังคงความ ดั่งเดิมในด้านของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่
นำท่านชมความสวยงามของศิลปะของวัดวาอารม และสถานที่สำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์
นำท่านชมเมืองเก่าบริเวณที่อดีต “ จักรวรรดิออตโตมัน” อันยิ่งใหญ่ เคยเข้าครอบครองและ
นำความเจริญเข้ามา (อาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันที่ครอบคลุมถึง 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป)
นำท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก
นำท่านเข้าชม “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย
นำท่านเข้าชม “ปราสาทคอร์วิน” หรือ “ปราสาทฮุนโดร่า” ที่มีความสวยงาม ราวกับเทพนิยาย
นำท่านชมเมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2004
นำท่านเข้าชมภายใน อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

วันเดินทาง : วันที่ 05-13 มิ.ย. 2563
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 69,900 บาท
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
รหัสทัวร์ : NWC-WQR0709S-9D7N-QR

downloadpdf addfriend addfriend

hungary team tour03

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮัลล์สตัทท์ , ซาลซ์บูร์ก , สวนมิราเบล , เชสกี้ ครุมลอฟ , ปราสาทครุมลอฟ , กรุงปราก(เช็ค) , ปราสาทปราก , กรุงบราติสลาว่า (สโลวาเกีย) , ปราสาทบราติสลาว่า , เวียนนา (ออสเตรีย) , Designer Outlet Parndorf , ชมพระราชวังเชินบรุนน์ , พระราชวัง Hofburg , มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น , ถนนคาร์เนอร์สตรีท

วันเดินทาง : วันที่ 06 - 12, 20 -26 ก.พ., 27 ก.พ. - 04 มี.ค. / 12 - 18, 19 - 25 มี.ค. / 22 - 28 เม.ย. / 13 - 19 พ.ค. / 10 - 16, 17 - 23 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 35,888 บาท
สายการบิน : Thai airways (TG)
รหัสทัวร์ : NIT-TG991-7D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top