ทัวร์เยอรมัน

natherland team tour12

ทัวร์ยุโรป เมษายน-พฤษภาคม2562  CZBRU03 FLOWER BLOOMING BENELUX 7D4N (TG) เบลเยียม - เนเธอร์แลนด์ - เยอรมัน บินตรงสู่บรัสเซลส์ บินกลับจากแฟรงก์เฟิร์ต "ชมเทศกาลดอกทิวเลิป 1 ปี มีครั้งเดียว" พิเศษ!! ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น และเรือหลังคากระจก 

โหลดรายการ >>  http://bit.ly/2O7jAwj 

วันเดินทาง :  เมษายน 2562 - พฤษภาคม 2562
17 - 23 เมษายน 2562
04 - 10 พฤษภาคม 2562
08 - 14 พฤษภาคม 2562
13 - 19 พฤษภาคม 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  52,999 
สายการบิน :  การบินไทยTG
รหัสทัวร์ :   N2-CZBRU03(TG)

downloadpdf  addfriend

hungary team tour03

ทัวร์ยุโรป ธันวาคม 2561 (E01_7) EAST EUROPE 10D 7N โดยสายการบินไทย(TG) 
ชมเมืองฟุซเซ่น – สะพานมาเรียน – เข้าชมปราสาทนอยสวานสไตน์ - เฟราเอนเคียร์เช่อ – จตุรัสมาเรียน – ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล– อนุสาวรีย์โมสาร์ท – จตุรัสเรสซิเด้นท์ – ชมเมืองริมทะเลสาบ – ชมเมืองมรดกโลก - พิพิธภัณฑ์โรงกลั่นเบียร์ – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ จตุรัสเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส – หอนาฬิการดาราศาสตร์ สะพาน UFO – ชมเมืองเก่าบราติสลาวา – ล่องเรือแม่น้ำดานูป - จตุรัสฮีโร่ –– โบสถ์แมทธิอัส – อิสระช้อปปิ้ง ณ พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท - เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์เฮ้าส์ – ริงสตราเซ่ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

วันเดินทาง : วันที่ 05 - 14 ธ.ค. 61

ราคาเริ่ม : 94,900 บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N15-E01_7-10D7N-TG

downloadpdf  addfriend

austria vienna team02ทัวร์เยอรมัน OKTOBERFEST 2018 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8D 6N โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)(EK007A) ก.ย. 2561
ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนบูร์ก เป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ชมบ้านเลขที่ 9 ถนนGeteidegasse แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลบูร์กที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง ชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก ชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดินเล่นบนสะพาน

วันเดินทาง: วันที่ 27 ก.ย.-4 ต.ค. 2561
ราคา 59,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 59,900 บาท
สายการบิน :   เอมิเรตส์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ EK007A-8D6N-EK

downloadpdf  addfriend

 

 

 

 

ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7D5N โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)(EK015) ก.ย.-ต.ค. 2561
ถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างอย่างงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค เมืองเชสกี้ครุมลอฟเที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก ชมพระราชวัง ฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก ถ่ายรูปอนุสาวรีย์จักรพรรดินีมาเรีย เทเรซ่า ซึ่งเป็นราชินีผู้ซึ่งทำให้ออสเตรียมีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในยุคที่ท่านขึ้นครองราช ชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก


วันเดินทาง
: วันที่ 5-11/11-17 / 19-25 / 26 ก.ย. – 2 ต.ค. 61 ราคา 40,900 บาท
วันที่ 3-9 / 9-15 / 10-16 / 17-23 / 18-24 / 24-30 ต.ค. 61 ราคา 40,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 40,900 บาท
สายการบิน :   เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์  NCD-EK015-7D5N-EK

downloadpdf  addfriend

ทัวร์แกรนด์ เยอรมัน 7D5N โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)(EK014) ก.ย.-ต.ค. 2561
ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ มี โบสถ์พระแม่มาเรีย จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับ วูร์ซเบริ์ก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมนซึ่งเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยู่บนเนินเขาโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นได้บริเวณปาร์กของปราสาทจะมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นเบิช ต้นเมเปิ้ล ต้นโอ้ค เมื่อขึ้นไปอยู่บนเนินเขา ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์ หรือ เคิล์นโดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี


วันเดินทาง
: วันที่ 20-26 ก.ย.61 ราคา 45,900 บาท
วันที่ 12-18 / 19-25 / 24-30 ต.ค. 61 ราคา 45,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 45,900 บาท
สายการบิน :   เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์  NCD-EK014-7D5N-EK

downloadpdf  addfriend

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์เเลนด์ 7D5N โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)(EK013) ก.ย.-ต.ค. 2561
ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า นำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนบูร์ก เป็นวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ ชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขา สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของ สวิตเซอร์แลนด์ ชมและแวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร ซึ่งข้ามแม่นํ้ารอยซ์เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เดินทางสู่น้ำตกไรน์เพื่อชมนํ้าตกที่สวยงามและนับว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป


วันเดินทาง
: วันที่ 4-10 / 20-26 ก.ย. 61 ราคา 40,900 บาท
วันที่ 12-18 / 21-27 / 23-29 ต.ค. 61 ราคา 40,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 40,900 บาท
สายการบิน :   เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์  NCD-EK013-7D5N-EK

downloadpdf  addfriend

ทัวร์สก็อตเเลนด์ เวลส์ อังกฤษ 9D7N โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) (EK012) ก.ย.-ต.ค. 2561
เข้าชมปราสาทเอดินเบอระ อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต ถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารยอร์ค หรือ ยอร์ค มินสเตอร์ มหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลชื่อก้องโลกที่มีสมาชิกแฟนคลับมากที่สุดในโลก ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ ชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ ชมบริติชมิวเซียมหรือที่นิยมเรียกกันว่า พิพิธภัณฑ์อังกฤษในกรุงลอนดอน


วันเดินทาง
: วันที่ 12-20 ก.ย. 61 ราคา 62,900 บาท
วันที่ 26 ก.ย. – 4 ต.ค. 61 ราคา 62,900 บาท
วันที่ 9-17 ต.ค. 61 ราคา 62,900 บาท
วันที่ 16-24 ต.ค. 61 ราคา 62,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 62,900 บาท
สายการบิน :   เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์  NCD-EK012-9D7N-EK

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์เเลนด์ 7D5N โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) (EK010A) ก.ย.-ต.ค. 2561
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล ชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที่ 13 ชม ศาลาว่าการแบบโกธิค และหอประชุมสงฆ์ซึ่งมีหอระฆังสูงถึง 300 ฟุต ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ้นทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ ชม รูปปั้นแมนเนเก้นพิส รูปปั้นเจ้าหนูน้อยที่โด่งดัง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าของเมือง นำท่านล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์นบ้านแต่ละหลังมีการออกแบบ และตกแต่งให้เป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตกที่แสนน่ารักอบอุ่น ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก อิสระให้ท่านเลือกซื้อหรือชมเพชร คุณภาพและราคาไม่แพง


วันเดินทาง
: วันที่ 12-18 ก.ย. 2561 ราคา 40,900 บาท
วันที่ 25 ก.ย.-1 ต.ค. 2561 ราคา 40,900 บาท
วันที่ 12-18 ต.ค. 2561 ราคา 40,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 40,900 บาท
สายการบิน :   เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์  NCD-EK010A-7D5N-EK

downloadpdf  addfriend

germany team tour33เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3FRA-TG002 ส.ค.-ธ.ค.2561
• บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี • เข้าชมปราสาท อันโดดเด่นเป็นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก • นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ • ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม  ดินแดนแห่งเสรีภาพ • ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์  ที่เมืองเกนต์ • เที่ยวเมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เมืองบรูกก์• เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซใจกลางกรุงบรัสเซลส์ เมนูพิเศษ,, ขาหมูเยอรมัน ซุปกุลาซ และ เป็ดสไตล์โบฮีเมียนวันเดินทาง
วันที่ 11-18 ส.ค. 61 ราคา 57,900 บาท
วันที่ 21-28 ต.ต. 61 ราคา 65,900 บาท
วันที่ 1-8, 5-12 ธ.ค. 61 ราคา 57,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 57,900-65,900 บาท
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์  N5-FRA-TG002-8D5N-TG

downloadpdf  addfriend

germany team tour39ALSACE – DANUBE RIVER เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO3FRA-EK013 ก.ย.-ต.ค. 2561
• เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก  • เที่ยวเมืองสวยแคว้นอัลซาส เมืองกอลมาร์ อองกีเชม ริคเวียร์ และ สตาร์สบูร์ก • เที่ยวเมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW • ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ที่วิจิตรตระการตา

วันเดินทาง: วันที่ 5-13 ก.ย. 61 ราคา 51,900 บาท
วันที่ 17-25 ต.ค. 61 ราคา 52,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 51,900-52,900 บาท
สายการบิน :   เอมิเรตส์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์  N5-FRA-EK013-9D6N-EK

downloadpdf  addfriend

germany team tour42Berlin wall to Kutna Hora เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO3FRA-EK014 ก.ย.-ต.ค.2561
• ชมกำแพงเบอร์ลินที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 • ชมความงามของเมืองเดรสเดนกล่าวขานว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปรากอดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย • ชมโบสถ์โครงกระดูก อันโด่งดัง แห่งเมืองคุทนาฮอร่า โบสถ์ที่แปลกที่สุดในโลก ที่ตกแต่งไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น • ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ วันเดินทาง
วันที่ 5-13 ก.ย. 61 ราคา 51,900 บาท
วันที่ 3-11 ต.ค. 61 ราคา 51,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 51,900 บาท
สายการบิน :   เอมิเรตส์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-FRA-EK014-9D6N-EK

downloadpdf  addfriend

germany team tour45เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3FRA-TG003 ส.ค.-ธ.ค. 2561
• บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี • เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก • ตะลึงกับโบสถ์โครงกระดูก อันโด่งดังที่เมืองคุทนา ฮอร่า • ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา • เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี • พักกรุงปราก 2คืน • เมนูพิเศษ ไส้กรอกเยอรมัน ซุปกุลาซ และ เป็ดสไตล์โบฮีเมียนวันเดินทาง
: วันที่ 17-25 ส.ค. 61 ราคา 62,900 บาท
วันที่ 7-15, 14-22, 21-29 ก.ย., 28 ก.ย.-6 ต.ค. 61 ราคา 59,900 บาท
วันที่ 2-10, 9-17, 16-24, 20-28 พ.ย., 23 พ.ย.-1 ธ.ค. 61 ราคา 56,900 บาท
วันที่ 4-12, 16-24 ธ.ค. 61 ราคา 56,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  56,900-62,900 บาท
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-FRA-TG003-9D6N-TG

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top