ทัวร์เยอรมัน

germany team tour03

ทัวร์ยุโรป แกรนด์เยอรมนี ตอนใต้ 10 วัน 7 คืน [TG] Grand Southern Germany Promotion- QE3 MUC-TG006 
HILIGHT
• บินตรงสู่เมืองมิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี
• พิชิตยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี
• เข้าชมความงามของปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) และ  ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
• เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าดำ (Black Forest)
• เข้าชม พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ พระราชวังที่ได้รับการขนานนามเป็น “แวร์ซายน์แห่งบาวาเรียน”

วันเดินทาง : เดินทาง: กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562
วันที่ : 5 – 14 ก.ค. 62 : ราคา 72,900
วันที่ : 10 – 19 ก.ย. 62 : ราคา65,900
วันที่ : 11 – 20, 21 – 30 ต.ค. 62 : ราคา 65,900
วันที่ : 8 – 17 พ.ย. 62 : ราคา 63,900

ราคาเริ่มต้น: 63,900.-
สายการบิน : โดยสายการบินไทย[TG]รหัสทัวร์ :   N5B-QE3 -MUC-TG006

downloadpdf  addfriend

germany team tour04

ทัวร์ยุโรป ตะวันออก ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA 9 วัน 6 คืน [TG] QE3FRA-TG010” บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี • แวะช้อปปิ้งที่ Wertheim Village Outlet • เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบปราสาทในเทพนิยาย • ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี

วันเดินทาง : เดินทาง: กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562

วันที่ : 1-9 ก.ย. 62 : ราคา 61,900

วันที่ : 5-13, 16 -24 ต.ค. 62 : ราคา 62,900
วันที่ : 10-18 พ.ย. 62 : ราคา 59,900
วันที่ : 3 -11 ธ.ค.62 : ราคา 59,900

ราคาเริ่มต้น: 59,900
สายการบิน : โดยสายการบินไทย[TG]รหัสทัวร์ :   N5B-QE3FRA-TG010

downloadpdf  addfriend

austria hallstat team10

ทัวร์ยุโรป 2562 ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืน (EK) THE ULTIMATE EASTERN EUROPE - QE3MUC-EK005

HILIGHT
• เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
• เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
• เข้าชมปราสาทแห่งปราก
• ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ
• เดินเล่นหมู่บ้านฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก
• ช้อปปิ้งสนุกๆที่ Outlet in Parndorf
• อร่อยกับ ขาหมูเยอรมัน,หมูทอดเวียนนา, ซุปกูลาซ, เป็ดโบฮีเมียน และ อาหารไทย

วันเดินทาง :  พฤษภาคม-ตุลาคม 62
วันที่ 12-19 มิ.ย. 62 : ราคา 42,900.-
วันที่ 14-21 ก.ค. 62 : ราคา 47,900.-
วันที่ 6-13 ส.ค. 62 : ราคา 47,900.-
วันที่ 17-24 ก.ย. 62 : ราคา 43,900.-
วันที่ 2-9,16-23 ต.ค., 29 ต.ค. - 5 พ.ย. 62 : ราคา 43,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  42,900
สายการบิน :  เอมิเรตส์ (EK)
รหัสทัวร์ :   N5-QE3MUC-EK005

downloadpdf  addfriend

germany team tour05

ทัวร์ยุโรป มิถุนายน –ตุลาคม 2562 เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK) jewels of East Europe -QE3MUC-EK006
HILIGHT
• เที่ยวเมืองมิวนิค (Munich) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรียแบบเต็มสูบ
• เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
• ขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนี
• เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
• เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)
• สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague)
• เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
• ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์ของฮังการี

วันเดินทาง :มิถุนายน –ตุลาคม 2562
วันที่ : 11-19 มิ.ย. 62 : ราคา 49,888.-
วันที่ : 10-18 ก.ค. 62 : ราคา 55,888.-
วันที่ : 5-13 ส.ค. 62 : ราคา 54,888.-
วันที่ : 10-18 , 17-25 ก.ย. 62 : ราคา 49,888.-
วันที่ : 1-9 , 13-21 ,20-28 ต.ค. 62 : ราคา 49,888

ราคาเริ่มต้น: 49,888
สายการบิน : Emirates (EK)
รหัสทัวร์ :   N5B-QE3MUC-EK006

downloadpdf  addfriend

germany team tour17

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตฯ ฝรั่งเศส 8วัน QR (GG19) ก.ย.- ธ.ค. 62

สุดคุ้ม !!! บินไฟล์ถึงเช้า -กลับไฟล์ดึก
- นั่งกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส
- ชมเมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
- ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์
- ถ่ายภาพกับ หอไอเฟล สัญลักษณ์ของนครปารีส

วันเดินทาง :  วันที่ 13 – 20 ก.ย. / 22 – 29 ก.ย. / 11 – 18 ต.ค. (วันหยุดชดเชย) / 24 – 31 ต.ค. / 7 – 14 พ.ย. / 20 – 27 พ.ย. / 7 – 14 ธ.ค. 2562  (วันรัฐธรรมนูญ)

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :   61,555
สายการบิน : Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์ :   N9-GG19-8D-QR

downloadpdf  addfriend  addfriend

germany team tour12ทัวร์เยอรมนี มนต์เสน่ห์แคว้นบาวาเรีย Smart Series Germany 7D 4N TG (SS05) ส.ค. - พ.ย.62
แฟรงก์เฟิร์ต , ไฮเดลเบิร์ก , ปราสาทไฮเดลเบิร์ก , โรเธนบวร์ก , มิวนิค , หมู่บ้านชวานสเกา , ปราสาทนอยชวานสไตน์ , อิปซี , ยอดเขาซุกสปิตเซ่ , เที่ยวชมเมือง

วันเดินทาง :  วันที่ 9 - 15 ส.ค. / 20 - 26 ก.ย. / 11 - 17 , 18 - 24 ต.ค. / 22 - 28 พ.ย.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  72,000 บาท
สายการบิน :  การบินไทย TG
รหัสทัวร์ :  NSR-SS05-7D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

germany team tour23

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ เยอรมัน (Germany Romantic Route) 7วัน EK (EK014A) ก.ย. - พ.ย. 62

มิวนิค - นอยชวานสไตน์ – นูเรมเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – เวือร์ซบวร์ค - แฟรงก์เฟริต
โคโลญจน์ - ดุสเซลดอร์ฟ
ช้อปปิ้ง Designer Outlet Roermond อิสระอาหาร 1 มื้อ

วันเดินทาง : วันที่ 12-18 / 26 ก.ย. – 2 ต.ค. / 13-19 / 18-24 ต.ค. / 20-26 พ.ย. 62

ราคาเริ่ม : 44,900.-
สายการบิน :  EMIRATES AIRLINES(EK)
รหัสทัวร์ : NCD-EK014A-7D-EK

downloadpdf  addfriend  addfriend

natherland team tour06ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน EK (EK005A) ก.ย. - ต.ค. 62
พิเศษ!!!!ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์นและล่องเรือหลงั คากระจก
มหาวิหารโคโลญจน์ อัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัม หมู่บ้านกังหัน บรัสเซล เมืองเกนท์
จตุรัสกรองปราช เมเนเก้นพิส ช้อปปิ้ง BATAVIA STAD FASHION OUTLET
**ไม่รวมวีซ่าราคา 3,500 บาทและค่าทิป**

วันเดินทาง: วันที่ 24-30 ก.ย. 2562 / 16-22 ต.ค. 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 41,900.-
สายการบิน :   EMIRATES AIRLINES(EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ NCD-EK005A-7D-EK

downloadpdf  addfriend  addfriend

natherland team tour06ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน EK (EK005A) พ.ย. - ธ.ค. 62
พิเศษ!!!!ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์นและล่องเรือหลงั คากระจก
มหาวิหารโคโลญจน์ อัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัม หมู่บ้านกังหัน บรัสเซล เมืองเกนท์
จตุรัสกรองปราช เมเนเก้นพิส ช้อปปิ้ง BATAVIA STAD FASHION OUTLET
**ไม่รวมวีซ่าราคา 3,500 บาทและค่าทิป**

วันเดินทาง: วันที่ 12-18 พ.ย. 2562 / 4-10 ธ.ค. 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 39,900.-
สายการบิน :   EMIRATES AIRLINES(EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ NCD-EK005A-7D-EK

downloadpdf  addfriend  addfriend

switzerland team tour33 ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG (WPTG0310M) ส.ค.-ธ.ค. 62
 มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เอททัล – เบดโทรซ์ - แฮเรนคิมเซ่ – เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย์
 อาร์มเซา – ซอลส์เบิร์ก – โฮเฮนซาลส์เบิร์ก - เซนต์กิลเกน – เซนต์วูล์ฟกัง – ฮัลล์ชตัทท์ - โกเซา
 เซลล์ อัม ซี – วัทเทนส์ - Swarovski Crystal World – อินซ์บรูกซ์ - บรีเกนซ์ – ชไว้ซ์
 สตูส หมู่บ้านปลอดมลพิษ – อินเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
 เวงเก็น – เลาเทอบรุนเน่น – น้ำตกสโทบบาค - ทะเลสาบเบลาซี – ซุก – ลูเซิร์น - ซูริค

 วันเดินทาง: 09-18 ส.ค.//17-26 ก.ย.//11-20 ต.ค.//18-21 ต.ค.//01-10 พ.ย.//04-13 ธ.ค.//05-14 ธ.ค.
 24 ธ.ค.-02 ม.ค.//30 ธ.ค.-08 ม.ค. 2563

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 99,900 บาท
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์  NWC-WPTG0310M-10D-TG

downloadpdf  addfriend addfriend

belgium team tour03ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส (AMSTERDAM BRUSSELS PARIS) 9วัน6คืน TG [GQ3FRA-TG018] ก.ย.-ธ.ค. 62
ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม | จัตุรัสกรองด์ปราซ |
ปารีส | พระราชวังแวร์ซายส์ | หอไอเฟล

วันเดินทาง: วันที่ 7 – 15 ก.ย. /22 – 30 ต.ค. /09 – 17 พ.ย. /02 - 10 ธ.ค. 62 / 28 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  58,888.-
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5B-GQ3FRA-TG018-9D6N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

hungary team tour02ทัวร์ยุโรป INSIGHT EASTERN EUROPE (ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เชค-เยอรมนี) 10วัน TG (EUR12) ส.ค. 62 - ม.ค. 63
- ขึ้นสู่ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ บันทึกภาพสวยจากด้านนอกของตัวปราสาท
- ชมปราสาทแห่งกรุงปร๊าก สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 เคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- เดินเที่ยวชมเมือง ฮัลล์ชตัท (Hallstatt)ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี
- ชมเมืองมิวนิคที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมนำท่านบันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก หรือพระราชวังฤดูร้อน
- ชมพิพิธภัณฑ์ยนตร์กรรมของ BMW สนามกีฬาโอลิมปิค

วันเดินทาง: วันที่ 2-11 ส.ค. /10-19 ส.ค. /16-25 ส.ค. /23 ส.ค.-1 ก.ย. /30 ส.ค.-8 ก.ย. /6-15 ก.ย. /12-21 ต.ค.
19-28 ต.ค. /25 ต.ค.-3 พ.ย. /8-17 พ.ย. /15-24 พ.ย. /30 พ.ย.- 9 ธ.ค. /4-13 ธ.ค. /29 ธ.ค 62 - 7 ม.ค. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  83,000.-
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NDST-EUR12-10D-TG

downloadpdf  addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top