ทัวร์นิวซีแลนด์

newzealand tour 03

ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน THAI AIRWAYS (TG)(NZ(N))(มี.ค.-มิ.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท ชมความงามของเกาะเหนือ ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี

วันเดินทาง  ::  วันที่ :: 28 มีนาคม-01 เมษายน 2561 : ราคา 60,500 บาท
วันที่ :: 04-08 , 18-22 เมษายน 2561 : ราคา 60,500 บาท
วันที่ :: 01-05 พฤษภาคม 2561 : ราคา 60,500 บาท
วันที่ :: 29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561 : ราคา 60,500 บาท
วันที่ :: 13-17 มิถุนายน 2561 : ราคา 60,500 บาท
วันที่ :: 27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561 2561 : ราคา 60,500 บาท


ราคาทัวร์นิวซีแลนด์ เริ่มต้นที่ :  60,500 บาท
สายการบิน  : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์   : N1-NEW-(NZ(N))-5D3N-TG

 

downloadpdf  addfriend

newzealand tour 01

ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 8 วัน SINGAPORE AIRLINES(SQ)(NZ(S+N))(มี.ค.-มิ.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ไคร้สท์เชิร์ช เทคาโป ควีนส์ทาวน์ แอร์โรว์ทาวน์ ครอมเวลล์ โอมาราม่า ไคคูร่า โรโตรัว อ็อคแลนด์ ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า+ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ นั่งกระเช้าสกายไลน์กอนโดล่า ชมความงามของเกาะใต้และเกาะเหนือ ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช และเมืองควีนส์ทาวน์ ชมทะเลสาบสีเทอควอยส์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ล่องเรือชมปลาวาฬ ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ ชมโชว์ตัดขนแกะ และหนอนเรืองแสงของถ้ำไวโตโม่ ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

วันเดินทาง  ::  วันที่ :: 24-31 มีนาคม 2561 : ราคา 94,500 บาท
วันที่ :: 01-08 เมษายน 2561 : ราคา 94,500 บาท
วันที่ :: 15-22 เมษายน 2561 : ราคา 94,500 บาท
วันที่ :: 01-08 พฤษภาคม 2561 : ราคา 90,500 บาท
วันที่ :: 29 พฤษภาคม-05มิถุนายน 2561 : ราคา 90,500 บาท
วันที่ :: 09-16 มิถุนายน 2561 : ราคา 90,500 บาท
วันที่ :: 23-30 มิถุนายน 2561 : ราคา 90,500 บาท

ราคาทัวร์นิวซีแลนด์ เริ่มต้นที่ :  90,500-94,500 บาท
สายการบิน  : SINGAPORE AIRLINES(SQ)
รหัสทัวร์   : N1-NEW-(NZ(S+N)-8D-SQ

downloadpdf  addfriend

newzealand tour18

ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน QANTAS AIRWAYS(SF)(NZ(S))(เม.ย.-ก.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ควีนส์ทาวน์ แอร์โรว์ทาวน์ เทคาโป วานาก้า ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู ชมโชว์ตัดขนแกะ ชมทะเลสาบสีเทอควอยซ์ อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ฟาร์มปลาแซลมอน นั่งสกายไลน์กอนโดล่าขึ้นเขาบ๊อบส์พีค พิเศษ..อาหารค่ำบนสกายไลน์กอนโดล่า

วันเดินทาง  ::  วันที่ :: 16-22 เมษายน 2561 : ราคา 82,500 บาท
วันที่ :: 28 พฤษภาคม-03มิถุนายน 2561 : ราคา 74,500 บาท
วันที่ :: 18-24 มิถุนายน 2561 : ราคา 74,500 บาท
วันที่ :: 30 เมถุนายน - 06 พฤษภาคม 2561 : ราคา 78,900 บาท
วันที่ :: 23-29 กรกฎาคม 2561 : ราคา 78,900 บาท

ราคาทัวร์นิวซีแลนด์ เริ่มต้นที่ :  74,500-82,500 บาท
สายการบิน  : QANTAS AIRWAYS(SF)
รหัสทัวร์   : N1-NEW-(NZ(S)-7D-SF

downloadpdf  addfriend

newzealand tour02

ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน QANTAS AIRWAYS(SF)(NZ(S))(มี.ค.-ก.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ควีนส์ทาวน์ แอร์โรว์ทาวน์ มิลฟอร์ดซาวน์ ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู ชมโชว์ตัดขนแกะ พร้อมล่องเรือชมฟยอร์ดที่มิลฟอร์ดซาวน์ นั่งสกายไลน์กอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค พิเศษ..อาหารค่ำบนสกายไลน์กอนโดล่า

วันเดินทาง  ::  วันที่ :: 27 มีนาคม- 01 เมษายน 2561 : ราคา 71,900 บาท
วันที่ :: 03-08 , 17-22 เมษายน 2561 : ราคา 71,900 บาท
วันที่ :: 01-06 พฤษภาคม 2561 : ราคา 71,500 บาท
วันที่ :: 29 พฤษภาคม-03มิถุนายน 2561 : ราคา 68,500 บาท
วันที่ :: 19-24 มิถุนายน 2561 : ราคา 68,500 บาท
วันที่ :: 26 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2561 : ราคา 71,500 บาท
วันที่ :: 24-29 กรกฎาคม 2561 : ราคา 68,500 บาท

ราคาทัวร์นิวซีแลนด์ เริ่มต้นที่ :  68,500-71,900 บาท
สายการบิน  : QANTAS AIRWAYS(SF)
รหัสทัวร์   : N1-NEW-(NZ(S)-6D-SF

downloadpdf  addfriend

newzealand tour 02

ทัวร์นิวซีแลนด์ West Coast Circle นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน SINGAPORE AIRLINES(SQ)(NZ)(มี.ค.-มิ.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ วานาก้า ฟ็อกซ์กลาเซียร์ โออามารู ดันนีดิน ลิ้มรสกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมการตัดขนแกะ นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ ชมปราสาทลาร์นัคแห่งเดียวของนิวซีแลนด์ โรงงานช็อคโกแล็ต ชมนกเพนกวิ้นสีน้ำเงิน

วันเดินทาง  ::  วันที่ :: 24 มีนาคม-01 เมษายน 2561 : ราคา 97,500 บาท
วันที่ :: 04-12 เมษายน 2561 : ราคา 97,500 บาท
วันที่ :: 23 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561 : ราคา 97,500 บาท
วันที่ :: 01-09 พฤษภาคม 2561 : ราคา 93,300 บาท
วันที่ :: 29 พฤษภาคม-06มิถุนายน 2561 : ราคา 93,300 บาท
วันที่ :: 09-17 มิถุนายน 2561 : ราคา 93,300 บาท
วันที่ :: 23 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2561 : ราคา 93,300 บาท

ราคาทัวร์นิวซีแลนด์ เริ่มต้นที่ :  93,300-97,500 บาท
สายการบิน  : SINGAPORE AIRLINES(SQ)
รหัสทัวร์   : N1-NEW-(NZ)-9D-SQ

downloadpdf  addfriend

newzealand tour21

ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน SINGAPORE AIRLINES(SQ)(NZ(S))(มี.ค.-มิ.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ไคร้สท์เชิร์ช เทคาโป ควีนส์ทาวน์ ทไวเซิล แอร์โรว์ทาวน์ ล่องเรือชมปลาวาฬ ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโปสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณบนทะเลสาบวาคาติปู พร้อมชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

วันเดินทาง  ::  วันที่ :: 20-25 มีนาคม 2561 : ราคา 76,900 บาท
วันที่ :: 27 มีนาคม-01 เมษายน 2561 : ราคา 76,900 บาท
วันที่ :: 03-08 , 17-22 เมษายน 2561 : ราคา 76,900 บาท
วันที่ :: 01-06 พฤษภาคม 2561 : ราคา 76,900 บาท
วันที่ :: 29 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561 : ราคา 76,900 บาท
วันที่ :: 12-17 มิถุนายน 2561 : ราคา 76,900 บาท
วันที่ :: 26 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561 2561 : ราคา 76,900 บาท

ราคาทัวร์นิวซีแลนด์ เริ่มต้นที่ :  76,900 บาท
สายการบิน  : SINGAPORE AIRLINES(SQ)
รหัสทัวร์   : N1-NEW-(NZ(S))-6D-SQ

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top