ทัวร์รัสเซีย

Russia Northern Light Explorer 9 D (Mow-Mmk-Spb-Pusk)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - เมอร์มังส์ 7 วัน 5 คืน (TG) พ.ย.2561 ตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส์

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ :: 24-30 พ.ย.2561

ราคา :
    66,100
สายการบิน : โดยสายการบินไทย (TG)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : N1-(Russia)-7D-(TG)

downloadpdf  addfriend

russia tour team14

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน พ.ย.-ธ.ค.2561  BT-RUS04_EY
สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี • สนามบินโดโมเดโดโวเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล •จัตุรัสวิคเตอเรีย • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ • ถนนอารบัต เมืองซาร์กอร์ส•โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ •โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ •ตลาดอิสไมโลโว •มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ มอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน •โบถส์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์•จัตุรัสแดง •มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้า GUM • ชมการแสดงละครสัตว์ สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี
วันเดินทาง  : วันที่   02-07 พ.ย. 61 35,900
15-20 พ.ย. 61 35,900
06-11 ธ.ค. 61 35,900
21-26 ธ.ค. 61 35,900
ราคาทัวร์รัสเซีย :   35,900 บาท
สายการบิน :    Etihad Airways (EY) 
แจ้งรหัส  : BT-RUS04_EY-6D3N-EK

downloadpdf  addfriend

russia tour team12

มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน  พฤศจิกายน-ธันวาคม2561   
สนามบินสุวรรณภูมิ •สนามบินนานาชาติดูไบ•สนามบินโดโมเดโดโว•เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล•มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวีย ตลาดอิสไมโลโว่ •สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์•ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง•มหาวิหารเซนต์บาซิล• ถนนอาร์บัตสตรีท •การแสดงละครสัตว์ สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก•พระราชวังฤดูหนาว•พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ •โบสถ์หยดเลือด วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปิเตอร์และปอล •พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ•รับประทานอาหารเย็น ณ พระราชวังนิโคลัส พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านของชาวรัสเซีย พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์•ชอปปิ้งที่เอาท์เลต วิลเลจ •สนามบินพัลโคโวเซนต์ปิเตอร์เบิร์ค

วันเดินทาง  : วันที่ 07-14 พ.ย. 61 : ราคา 57,900
21-28 พ.ย. 61 : ราคา 57,900
28-05 ธ.ค. 61 : ราคา 57,900
ราคาทัวร์รัสเซีย :   57,900  บาท
สายการบิน :   Emirate Airline (EK)
แจ้งรหัส  : BT-RUS03_EK-8D5N-EK

downloadpdf  addfriend

russia tour team12

ทัวร์รัสเชีย BT-RUS02_QR มหัศจรรย์...รัสเซีย 6 วัน 3 คืน ต.ค. 61-ธ.ค. 61 
สนามบินโดฮา•สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน •ถนนอาร์บัตสตรีท •ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ซาร์กอร์ส• โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ • โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ • ตลาดอิสไมโลโว • ชมการแสดงละครสัตว์ เมืองมอสโคว • พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ • โบถส์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารmเซนต์บาซิล •ห้าง GUM• สุสานเลนิน• มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์•ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ :03-08 ต.ค. 61 : ราคา 42,900
31-05 พ.ย. 61 : ราคา 42,900
14-19 พ.ย. 61 : ราคา 42,900
05-10 ธ.ค. 61 : ราคา 42,900

ราคาทัวร์รัสเซีย :  42,900 บาท
สายการบิน :  Qatar Airways (QR)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : BT-RUS02_QR-6D3N-QR

downloadpdf  addfriend

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย (LED01) RUSSIA IN LOVE 8D5N BY QR ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561  บินเข้าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ออกมอสโคว์ไม่ต้องย้อนเส่นทาง ชมความงดงามของเมืองซากอร์ส เมืองที่ตั้งศาสนสถานอันเก่าแก่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงละครสัตว์ RUSSIA CIRCUS

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : 
24 ก.ย. – 01 ต.ค. 61 : ราคา 49,999
28 ก.ย. – 05 ต.ค. 61 : ราคา 49,999
03 – 10 ตุลาคม 2561 : ราคา 49,999
10 – 17 ตุลาคม 2561 : ราคา 51,999
17 – 24 ตุลาคม 2561 : ราคา 51,999
24 – 31 ตุลาคม 2561 : ราคา 51,999
31 ต.ค. – 07 พ.ย. 61 : ราคา 49,999
02 – 09 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 49,999
04 – 11 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 49,999


ราคาทัวร์ :  เริ่มต้น 49,999 - 55,999 บาท
สายการบิน :  QATAR AIRWAYS
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : N2-LED01-8D5N -QR

downloadpdf  addfriend

ทัวร์รัสเซีย ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่าทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ ธันวาคม 2561-กุมภาพันธ์2562 NORTHERN LIGHT (EK003_Russia Moscow Murmansk 8 วัน )

วันแรก : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว์
วันที่สอง : ดูไบ – มอสโคว์ – ถนนอารบัท
วันที่สาม : สแปร์โร่ฮิลล์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-เมืองมูร์มันสค์ –ชมปรากกฏการณ์แสงออโรร่า
วันที่สี่ : หมู่บ้านซามี่ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน –ชมปรากกฏการณ์ แสงออโรร่า
วันที่ห้า : มูรมันสค์ –พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น-เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ -มอสโคว์
วันที่หก : จัตุรัสแดง- วิหารเซนต์บาซิล -ห้างสรรพสินค้ากุม –พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่-โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-หอระฆัง-รัสเซี่ยนเซอร์คัส
วันที่เจ็ด : สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันที่แปด : กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ : 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 61 : ราคา 62,900
5-12 ธ.ค. 61 : ราคา 62,900
17-24 ม.ค. 62 : ราคา 62,900 
29 ม.ค.-5 ก.พ.62 : ราคา 62,900 
14-21 ก.พ. 62 : ราคา 62,900 
20-27 ก.พ.62 : ราคา 62,900
27 ก.พ.-6 มี.ค. 62 : ราคา 62,900

ราคาทัวร์ :  เริ่มต้น 62,900 บาท
สายการบิน :  เอมิเรตส์ (EK)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : NCD- EK003-8D5N -EK

downloadpdf  addfriend

Russia 01TGทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 6 วัน 4 คืน ต.ค. - ธ.ค. 2561  มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 6 วัน 4 คืน (TG) BT-RUS01_TG ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล / ชมพระราชวังเคลมลิน / จัตุรัสแดง / มหาวิหารเซนต์บาซิล ชอปปิ้งที่ถนนอาร์บัตสตรีท/ ชมการแสดงละครสัตว์/ นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง / เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก / วิหารเซนต์ไอแซค/ ป้อมปิเตอร์ และปอล / พระราชวังฤดูร้อน ฤดูหนาว / ชอปปิ้งสินค้าราคาถูกตลาดอิสไมโลโว่

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ : มหัศจรรย์.. รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย(TG)
06 -11 ต.ค. 61  : ราคา 56,900
18-23 ต.ค. 61  : ราคา 56,900
03-08 พ.ย.61  : ราคา 54,900
17 -22 พ.ย.61  : ราคา 54,900
08 -13 ธ.ค.61  : ราคา 55,900
22 -27 ธ.ค.61  : ราคา 55,900

สายการบิน : การบินไทย TG
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : NBT-RUS01

downloadpdf  addfriend

russia tour team03รัสเซีย EK002 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน
จัตุรัสแดง สถานีรถไฟใต้ดิน ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ พระราชวังฤดูหนาว(เฮอร์มิเทจ) พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟท์
*ระบำพื้นเมือง กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส* นั่งรถไฟ Sapsan (HI SPEED TRAIN) จากมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ 17-24 ก.ย. 61 / 18-25 ก.ย. 61 / 24 ก.ย. - 1 ต.ค. 61 / 2-9 ต.ค. 61 / 6-13 ต.ค. 61 / 8-15 ต.ค. 61 / 9-16 ต.ค. 61 / 22-29 ต.ค. 61 / 6-13 พ.ย. 61 / 13-20 พ.ย. 61 / 30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 61

ราคาทัวร์รัสเซีย :   54,900 - 57,900บาท
สายการบิน :  เอมิเรสต์ (EK) 
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : NCD-(EK002)-8D5N-(EK)

downloadpdf  addfriend

Russia Northern Light Explorer 9 D (Mow-Mmk-Spb-Pusk)

ทัวร์ปีใหม่ รัสเซีย Winter Russia Northern Light  เที่ยวรัสเซีย 4 เมือง 9 วัน 7 คืน มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น พร้อมกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ โดยสายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ :: 24 ธ.ค.2561 – 1 ม.ค. 2562

ราคา :
   76,300
สายการบิน : โดยสายการบินไทย (TG)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : N1-(Russia)-9D-(TG)

downloadpdf  addfriend

russia tour team11ทัวร์ยุโรป ธันวาคม 2561 (E11_3) GRAND RUSSIA 7D 5N โดยสายการบินไทย(TG)
เนินเขาสแปร์โรว์ – อารามชีโนโวดิวิชี - นั่งรถไฟด่วน SAPSAN เข้ากรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์แห่งหยดเลือด – การแสดงพื้นเมืองและอาหารค่ำ ณ พระราชวังนิโคลัส - เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน – เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – ร้านอีลีเซฟ ณ ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ ปรอสเป็ค – ล่องเรือแม่น้ำเนวา - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – สุสานเลนิน – ห้างสรรพสินค้า GUM - ตลาดอิสเมลอฟสกี้

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ 05 – 11 ธ.ค. 61

ราคาทัวร์รัสเซีย :  81,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : N15-E11_3-7D5N-TG

downloadpdf  addfriend

russia tour team02ทัวร์รัสเซียปลายปี  BIG...RUSSIA NORTHERN LIGHTS 6D 4N โดยสายการบินไทย (TG)A8-RUS พ.ย.-ธ.ค. 2561
เมืองมูร์มันสก์ (Murmansk)ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์คติก ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ชมพระราชวังเครมลิน เมืองมอสโคว์ รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย :  วันที่ :: 1 – 6 พฤศจิกายน 2561 ราคา 66,900 บาท
วันที่ :: 15 – 20 พฤศจิกายน 2561 ราคา 66,900 บาท
วันที่ :: 22 – 27 พฤศจิกายน 2561 ราคา 66,900 บาท
วันที่ :: 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561 ราคา 66,900 บาท
วันที่ :: 6 - 11 ธ.ค. 2561 ราคา 66,900 บาท

ราคาทัวร์รัสเซีย :  66,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : A8-RUS-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend

russia tour29ทัวร์รัสเซีย (เทศกาลปีใหม่ 2019) RUSSIA GOOD DEAL 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินEtihad Airways(EY)(DME05)ส.ค.-ม.ค. 2562
สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ชมจุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ตลาดอิสไมโลโว่ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ชมมหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง นั่นเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื่อรำลึกถึงผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ :: 08 - 13 กันยายน 2561 ราคา 29,888 บาท

วันที่ :: 13 - 18 กันยายน 2561 ราคา 29,888 บาท
วันที่ :: 17 - 22 กันยายน 2561 ราคา 29,888 บาท
วันที่ :: 21 - 26 กันยายน 2561 ราคา 29,888 บาท
วันที่ :: 24 - 29 กันยายน 2561 ราคา 29,888 บาท
วันที่ :: 01 - 06 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888 บาท
วันที่ :: 03 - 08 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888 บาท
วันที่ :: 16 - 21 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888 บาท
วันที่ :: 18 - 23 ตุลาคม 2561 ราคา 33,888 บาท

วันที่ :: 21 - 26 ตุลาคม 2561 ราคา 34,888 บาท
วันที่ :: 23 - 28 ตุลาคม 2561 ราคา 32,888 บาท
วันที่ :: 06 - 11 พฤศจิกายน 2561 ราคา 30,888 บาท
วันที่ :: 16 - 21 พฤศจิกายน 2561 ราคา 30,888 บาท
วันที่ :: 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 ราคา 30,888 บาท
วันที่ :: 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2561 ราคา 30,888 บาท
วันที่ :: 06 - 11 ธันวาคม 2561 ราคา 34,888 บาท
วันที่ :: 09 - 14 ธันวาคม 2561 ราคา 35,888 บาท
วันที่ :: 12 - 17 ธันวาคม 2561 ราคา 32,888 บาท
วันที่ :: 28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 ราคา 43,888 บาท (เทศกาลปีใหม่ 2019)
วันที่ :: 29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 ราคา 44,888 บาท (เทศกาลปีใหม่ 2019)


ราคาทัวร์รัสเซีย :  29,888 -  44,888 บาท
สายการบิน : Etihad Airways(EY)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : N2-(DME05)-6D5N-EY

downloadpdf  addfriend

TG93russia5D3NTG

RUSSIA ทัวร์รัสเซีย TG93 RUSSIA ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ที่ IZMAILOVO MARKET ชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ :: 22-26 สิงหาคม 61 ราคา 38,988 บาท
วันที่ :: 5 - 9 กันยายน 61 ราคา 39,998 บาท
วันที่ :: 12-16 กันยายน 61 ราคา 39,998 บาท
วันที่ :: 7–11 พฤศจิกายน 61 ราคา 39,998 บาท
วันที่ :: 21–25 พฤศจิกายน 61 ราคา 39,998 บาท
วันที่ :: 12-16 ธันวาคม 61 ราคา 39,998 บาท

ราคาทัวร์รัสเซีย :  39,998 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  :  IJP-TG93-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

DBE14ทัวร์รัสเซีย (เทศกาลปีใหม่ 2019) เที่ยวรัสเซีย ANGELA RUSSIA 7D 4N โดยสายการบิน Singapore Airlines(SQ) DME14 สค-ม.ค. 2562 ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ชมสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ชมจัตุรัสแดง (Red Square) ชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) ชมโบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery)ชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ (Museum of Cosmonautics) ชมโบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery)

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ :: 08 - 14 สิงหาคม 2561 ราคา 36,888 บาท
วันที่ :: 12 - 18 กันยายน 2561 ราคา 36,888 บาท
วันที่ :: 24 - 30 ตุลาคม 2561 ราคา 37,888 บาท
วันที่ :: 14 - 20 พฤศจิกายน 2561 ราคา 36,888 บาท
วันที่ :: 05 - 11 ธันวาคม 2561 ราคา 38,888 บาท
วันที่ :: 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 ราคา 43,888 บาท (เทศกาลปีใหม่ 2019)

ราคาทัวร์รัสเซีย :  36,888 - 43,888 บาท
สายการบิน : Singapore Airlines(SQ)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  :  N2-DME14-7D4N-SQ

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top