ทัวร์รัสเซีย

russia tour team02ทัวร์รัสเซีย BIG...RUSSIA NORTHERN LIGHTS 6D 4N โดยสายการบินไทย (TG)A8-RUS พ.ย.-ธ.ค. 2561
เมืองมูร์มันสก์ (Murmansk)ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์คติก ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ชมพระราชวังเครมลิน เมืองมอสโคว์ รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย :  วันที่ :: 1 – 6 พฤศจิกายน 2561 ราคา 66,900 บาท
วันที่ :: 15 – 20 พฤศจิกายน 2561 ราคา 66,900 บาท
วันที่ :: 22 – 27 พฤศจิกายน 2561 ราคา 66,900 บาท
วันที่ :: 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561 ราคา 66,900 บาท
วันที่ :: 6 - 11 ธ.ค. 2561 ราคา 66,900 บาท

ราคาทัวร์รัสเซีย :  66,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : A8-RUS-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend

russia tour29ทัวร์รัสเซีย RUSSIA GOOD DEAL 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินEtihad Airways(EY)(DME05)ส.ค.-ม.ค. 2562
สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ชมจุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ตลาดอิสไมโลโว่ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ชมมหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง นั่นเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื่อรำลึกถึงผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย


วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ :: 08 - 13 กันยายน 2561 ราคา 29,888 บาท
วันที่ :: 13 - 18 กันยายน 2561 ราคา 29,888 บาท

วันที่ :: 17 - 22 กันยายน 2561 ราคา 29,888 บาท
วันที่ :: 21 - 26 กันยายน 2561 ราคา 29,888 บาท
วันที่ :: 24 - 29 กันยายน 2561 ราคา 29,888 บาท
วันที่ :: 01 - 06 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888 บาท
วันที่ :: 03 - 08 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888 บาท
วันที่ :: 16 - 21 ตุลาคม 2561 ราคา 30,888 บาท
วันที่ :: 18 - 23 ตุลาคม 2561 ราคา 33,888 บาท

วันที่ :: 21 - 26 ตุลาคม 2561 ราคา 34,888 บาท
วันที่ :: 23 - 28 ตุลาคม 2561 ราคา 32,888 บาท
วันที่ :: 06 - 11 พฤศจิกายน 2561 ราคา 30,888 บาท
วันที่ :: 16 - 21 พฤศจิกายน 2561 ราคา 30,888 บาท
วันที่ :: 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 ราคา 30,888 บาท
วันที่ :: 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2561 ราคา 30,888 บาท
วันที่ :: 06 - 11 ธันวาคม 2561 ราคา 34,888 บาท
วันที่ :: 09 - 14 ธันวาคม 2561 ราคา 35,888 บาท
วันที่ :: 12 - 17 ธันวาคม 2561 ราคา 32,888 บาท
วันที่ :: 28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 ราคา 43,888 บาท
วันที่ :: 29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 ราคา 44,888 บาท


ราคาทัวร์รัสเซีย :  29,888 -  44,888 บาท
สายการบิน : Etihad Airways(EY)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : N2-(DME05)-6D5N-EY

downloadpdf  addfriend

TG93russia5D3NTG

RUSSIA ทัวร์รัสเซีย TG93 RUSSIA ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ที่ IZMAILOVO MARKET ชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)


วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : 
วันที่ :: 22-26 สิงหาคม 61 ราคา 38,988 บาท
วันที่ :: 5 - 9 กันยายน 61 ราคา 39,998 บาท
วันที่ :: 12-16 กันยายน 61 ราคา 39,998 บาท
วันที่ :: 7–11 พฤศจิกายน 61 ราคา 39,998 บาท
วันที่ :: 21–25 พฤศจิกายน 61 ราคา 39,998 บาท
วันที่ :: 12-16 ธันวาคม 61 ราคา 39,998 บาท

ราคาทัวร์รัสเซีย :  39,998 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  :  IJP-TG93-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

 

 

 

DBE14ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย ANGELA RUSSIA 7D 4N โดยสายการบิน Singapore Airlines(SQ) DME14 สค-ม.ค. 2562 ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ชมสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ชมจัตุรัสแดง (Red Square) ชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) ชมโบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery)ชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ (Museum of Cosmonautics) ชมโบสถ์นิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery)

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ :: 08 - 14 สิงหาคม 2561 ราคา 36,888 บาท
วันที่ :: 12 - 18 กันยายน 2561 ราคา 36,888 บาท
วันที่ :: 24 - 30 ตุลาคม 2561 ราคา 37,888 บาท
วันที่ :: 14 - 20 พฤศจิกายน 2561 ราคา 36,888 บาท
วันที่ :: 05 - 11 ธันวาคม 2561 ราคา 38,888 บาท
วันที่ :: 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 ราคา 43,888 บาท

ราคาทัวร์รัสเซีย :  36,888 - 43,888 บาท
สายการบิน : Singapore Airlines(SQ)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  :  N2-DME14-7D4N-SQ

downloadpdf  addfriend

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 6 วัน รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3DME-TG008 ส.ค.-ธ.ค.2561

• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด*** ***ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ***


วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : 
วันที่ 8-12, 22-26 ส.ค. 61   :   41,900.-
วันที่ 5-9, 19-23, 26-30 ก.ย 61 :  41,900.-
วันที่ 7-11, 21-25 พ.ย. 61  : 41,900.-
วันที่ 5-9, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23 ธ.ค. 61  :  41,900.-

ราคาทัวร์รัสเซีย :  41,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  :  N5-DME-TG008-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

russia tour team04รัสเซีย [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK) GO3DME-EK002 ก.ย.-ต.ค. 2561
• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\\\'s Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด*** ***ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ***

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ 5-10, 19-24 ก.ย. 61 ราคา 38,900 บาท
วันที่ 11-16, 19-24 ต.ค.61 ราคา 38,900 บาท


ราคาทัวร์รัสเซีย :  38,900บาท
สายการบิน : บิน เอมิเรสต์ (EK) 
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : N5-(DME-EK002)-6D3N-TG

downloadpdf  addfriend

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 6 วัน

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน EK ก.ค.-ส.ค.2561 

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 6 วัน เที่ยวเต็มเที่ยวครบ กลับไฟล์ทดึก ไม่เร่งรีบ จัตุรัสแดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนอารยัทและตลาดอิสมาลอฟ ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส

EK001A_ รายการ>>http://bit.ly/2st8lBq

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ :: กรกฎาคม 2561  26-31 ก.ค. 61  /  37,900     9-14 ส.ค. 61  : 37,900
ราคาทัวร์รัสเซีย :  37,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : CD-EK001A-6D3N-EK

downloadpdf  addfriend

russia tour team03ทัวร์รัสเซีย Sussia2018 เที่ยวรัสเซียเชียร์บอลโลก WHITE NIGHT A Moscow-St.petersburge 6 วัน AIR ASTANA(KC)(มิ.ย.-ก.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ Sussia2018 เที่ยวรัสเซียเชียร์บอลโลก ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ มหาวิหารเซนต์ไอแชค ห้างกุม(GUM)ยอดเขาสแปร์ไรว์ฮิล METRO มหาวิหารเซนต์บาซิล วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ :: 02-07 , 12-17 มิถุนายน 2561 : ราคา 49,999 บาท
วันที่ :: 16-21 มิถุนายน 2561 : ราคา 69,999 บาท
วันที่ :: 05-10 , 09-14 , 16-21 , 19-24 , 22-27 , 23-28 กันยายน 2561 : ราคา 47,888 บาท


ราคาทัวร์รัสเซีย :  47,888 - 69,999 บาท
สายการบิน : AIR ASTANA(KC)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : N11-RUSSIA-6D-KC

downloadpdf  addfriend

russia tour team11

ทัวร์รัสเซีย Sussia2018 เที่ยวรัสเซียเชียร์บอลโลก WHITE NIGHT B Moscow-St.petersburge 6 วัน 4 คืน AIR ASTANA(KC)(มิ.ย.-ก.ย.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ Sussia2018 เที่ยวรัสเซียเชียร์บอลโลก ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ มหาวิหารเซนต์ไอแชค ห้างกุม(GUM)ยอดเขาสแปร์ไรว์ฮิล METRO มหาวิหารเซนต์บาซิล วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวีย พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ นั่งรถไฟด่วน Sapsan Express

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ :: 07-12 มิถุนายน 2561 : ราคา 49,999 บาท
วันที่ :: 14-19 , 21-26 , 05-10 มิถุนายน , 28 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2561 : ราคา 69,999 บาท
วันที่ :: 05-10 , 12-17 กรกฎาคม 2561 : ราคา 69,999 บาท
วันที่ :: 19-24 กรกฎาคม 2561 : ราคา 48,888 บาท
วันที่ :: 09-14 , 23-28 สิงหาคม 2561 : ราคา 48,888 บาท
วันที่ :: 04-09 , 11-16 , 18-23 , 25-30 กันยายน 2561 : ราคา 47,888 บาท


ราคาทัวร์รัสเซีย :  47,888 - 69,999 บาท
สายการบิน : AIR ASTANA(KC)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : N11-RUSSIA-6D4N-KC

downloadpdf  addfriend

145910

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย RUSSIA NORTHERN LIGHTS 6 วัน 4 คืน Moscow - Murmansk – St.petersburg ตามล่าหาแสงเหนือที่มูรมันสก์ รัสเซีย เปิดประสบการณ์ใหม่ การบินไทยบินตรง สู่...มอสโคว์(ประเทศรัสเซีย) ***บินภายใน 2 ขา + นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว ***-เมืองมูร์มันสก์ (Murmansk)ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่มหาสมุทรอาร์คติก-ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น -ชมพระราชวังเครมลิน เมืองมอสโคว์ รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก -เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ 1 – 6 พฤศจิกายน 2561 / 15 – 20 พฤศจิกายน 2561 / 22 – 27 พฤศจิกายน 2561 / 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561 / 6 - 11 ธ.ค. 2561


ราคาทัวร์รัสเซีย :  66,900  บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : N8-EK001A-6D4N-TG

 

downloadpdf  addfriend

 

 

 

145909

ทัวร์รัสเซีย การบินไทยบินตรง – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน (Moscow-St. Petersburg) ทัวร์รัสเซีย สิงหาคม 2561 (วันแม่แห่งชาติ) ตุลาคม 2561 (วันปิยมหาราช) เปิดประสบการณ์ใหม่ การบินไทยบินตรง สู่...ประเทศรัสเซีย  นอนมอสโคว์ 2 คืน และ อดีตเมืองหลวงเซนต์ปีเตอร์สเปิร์ก 2 คืน

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ :  9 – 14 สิงหาคม 2561 (วันแม่แห่งชาติ) : ราคา 54,900.-
13 – 18 กันยายน 2561 : ราคา 54,900.-
18 – 23 ตุลาคม 2561 (วันปิยมหาราช) : ราคา 63,900.-
1 – 6 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 63,900.-
15 – 20 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 54,900.-
22 – 27 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 54,900.-
29 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2561 : ราคา 54,900.-
6 – 11 ธันวาคม 2561 : ราคา 54,900.-

ราคาทัวร์รัสเซีย :  54,900.- บาท
สายการบิน : การบินไทย  (TG)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : N8-RUSSIA-6D-TG

downloadpdf  addfriend

 

 

 

russia tour team13

ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน EMIRATES AIRLINES(EK)(EK002)(เม.ย.-พ.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ พระราชวังเฮอร์มิเทจ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน ระบำพื้นเมือง กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส จัตุรัสแดง ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส ล่องเรือแม่น้ำมอสโก Outlet Village รถไฟความเร็วสูง Sapsan จากมอสโคว-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก


วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ :: 7-14 , 11-18 , 15-22 , 17-24 , 22-29 พฤษภาคม 2561 : ราคา 57,900 บาท
วันที่ :: 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน , 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน , 28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน , 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561 : ราคา 57,900 บาท
วันที่ :: 24-31 กรกฎาคม 2561 : ราคา 57,900 บาท
วันที่ :: 25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561 : ราคา 57,900 บาท
วันที่ :: 8-15 , 10-17 สิงหาคม 2561 : ราคา 57,900 บาท


ราคาทัวร์รัสเซีย :
  57,900 บาท
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES(EK)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : NCD-(EK002)-8D5N-EK

downloadpdf  addfriend

russia tour team11

ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย Russia Northern Light Explorer เที่ยวมอสโคว์ - เมอร์มังส์ 7 วัน 5 คืน THAI AIRWAYS (TG)(ต.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ ทัวร์รถไฟใต้ดิน ที่ตกแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซ้ำใคร วิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์ มอสโคว์ Moscow ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง และตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส์

 

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ :: 22-28 ตุลาคม 2561 : ราคา 74,300 บาท

ราคาทัวร์รัสเซีย :  74,300บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : N1-Russia-7D5N-TG

downloadpdf  addfriend

russia tour team21

ทัวร์รัสเซีย Russia Northern Light Explorer มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ม.ค.2562
เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และยาวนานเมืองท่าทางตอนเหนือของรัสเซีย ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา Kola Bay เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศ ฟินแลนด์และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการมุ่งหน้าสู่เขตอาร์คติก และเป็นสถานที่ที่ สามารถชมปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงเหนือ เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและยังเป็นเมืองหลวงเก่าของสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งแต่สมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ที่นำความเจริญมาสู่ประเทศรัสเซียแบบยุคใหม่เมืองที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของประเทศหลายๆแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ พระราชวัง สวนสาธารณะ และอื่นๆอีกมากมาย

วันเดินทาง ทัวร์รัสเซีย : วันที่ 24 ธ.ค.2561 – 1 ม.ค. 2562 ราคา 73,900 บาทราคาทัวร์รัสเซีย :  73,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS(TG)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : N1-RUSSIA-10D7N-TG

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top