ทัวร์รัสเซีย

russia tour team03

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (เลสโก ไฮไลท์เปลี่ยนสี) 7 วัน 5 คืน TG (ZDME03) ก.ย. - ต.ค.62
เมืองมอสโคว์ , สถานีรถไฟความเร็วสูง , เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก , เมืองพุชกิน , พระราชวังแคทเทอรีน , ป้อมปีเตอร์ และ ปอล, พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ , พระราชวังฤดูหนาว , พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ , โบสถ์หยดเลือด , ถนนเนฟกี้, มหาวิหารเซนต์ ไอแซค , สถานีรถไฟความเร็วสูง , เมืองมอสโคว์ , DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก , พระราชวังเครมลิน , มหาวิหารอัสสัมชัญ , มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล , ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ , ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ , จัตุรัสแดง , มหาวิหารเซนต์ บาซิล , หอนาฬิกาซาวิเออร์ , ห้างสรรพสินค้ากุม , อนุสรณ์สถานเลนิน , ถนนอารบัต , การแสดงละครสัตว์ , สวนโคโลเมนสโกเย , สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ , มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

วันเดินทาง :  วันที่ 11 - 17, 14 - 20, 18 - 24 ก.ย., 25 ก.ย. - 01 ต.ค., 28 ก.ย. - 04 ต.ค. / 09 - 15, 12 - 18, 14 - 20, 16 - 22 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   57,999  บาท
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
จองทัวร์ :  N2-(ZDME03)-7D5N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

russia tour team03

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม (เลสโก ช็อคโกแลตเปลี่ยนสี) 6 วัน 3 คืน EY (ZDME06) ก.ย. - ต.ค.62
เมืองมอสโคว์ , จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ , โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม , มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ , พระราชวังเครมลิน , มหาวิหารอัสสัมชัญ , มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล , ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ , ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ , จัตุรัสแดง , มหาวิหารเซนต์ บาซิล , หอนาฬิกาซาวิเออร์ , ห้างสรรพสินค้ากุม , อนุสรณ์สถานเลนิน , สวนซายาร์ดเยปาร์ค , เมืองซาร์กอร์ส , โบสถ์อัสสัมชัญ , บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ , โบสถ์ทรินิตี้ , ถนนอารบัต

วันเดินทาง :  วันที่ 14 - 19, 17 - 22, 21 - 26 ก.ย., 28 ก.ย. - 03 ต.ค. / 05 - 10, 09 - 14 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  35,999  บาท
สายการบิน :  Etihad Airways (EY)
จองทัวร์ :  N2-ZDME06-6D3N-EY

downloadpdf  addfriend  addfriend

russia tour team03

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม (เลสโก ช็อคโกแลตปั่น) 6 วัน 3 คืน EY (ZDME05) ส.ค. - พ.ย.62
จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ , โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม , มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ , พระราชวังเครมลิน , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ , จัตุรัสแดง , มหาวิหารเซนต์ บาซิล , เมืองซาร์กอร์ส , ถนนอารบัต , สวนโคโลเมนสโกเย , โบสถ์ทรินิตี้ , เมืองมอสโคว์ , โบสถ์อัสสัมชัญ , บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ , สวนซายาร์ดเยปาร์ค , ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ , มหาวิหารอัสสัมชัญ , หอนาฬิกาซาวิเออร์

วันเดินทาง :  วันที่ 02 - 07, 12 - 17, 13 - 18 ก.ค., 27 ก.ค. - 01 ส.ค. / 07 - 12, 10 - 15, 20 - 25 ส.ค., 31 ส.ค. - 05 ก.ย. / 07 - 12 ก.ย. / 11 - 16, 19 - 24, 26 - 31 ต.ค. / 05 - 10, 12 - 17 พ.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   33,999  บาท
สายการบิน :  Etihad Airways (EY)
จองทัวร์ :  N2-ZDME05-6D3N-EY

downloadpdf  addfriend  addfriend

russia tour team03

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (เลสโก ไฮไลท์คนเดิม) 7 วัน 5 คืน TG (ZDME02) มิ.ย. - พ.ย.62
พระราชวังแคทเทอรีน , มหาวิหารเซนต์บาซิล , จัตุรัสแดง , ห้างสรรพสินค้ากุม , สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ , สวนซายาร์ดเย , มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ , พระราชวังแคทเทอรีน , พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ , พระราชวังฤดูหนาว , โบสถ์หยดเลือด , ถนนเนฟกี้ , มหาวิหารเซนต์ไอแซค , ป้อมปีเตอร์ และ ปอล

วันเดินทาง :  วันที่ 01 - 07, 05 - 11, 08 - 14, 12 - 18, 15 - 21, 19 - 25, 22 - 28 มิ.ย., 26 มิ.ย. - 02 ก.ค. / 14 - 20 ส.ค. , 28 ส.ค. - 03 ก.ย. / 04 - 10 ก.ย. / 23 - 29 ต.ค. , 30 ต.ค. - 05 พ.ย. / 06 - 12 , 13 - 19 พ.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   52,999  บาท
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
จองทัวร์ :  N2-ZDME02-7D5N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

russia tour team03มหัศจรรย์ รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน EK (BT-LED01) มิ.ย. - ก.ค.62
พระราชวังฤดูหนาว Winter Palace , พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (The State Hermitage Museum) , โบสถ์หยดเลือด , มหาวิหารคาซาน , พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ , พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ , ป้อมปีเตอร์และปอล , การแสดงแสงเสียงพื้นบ้านรัสเซีย Folk Show , มหาวิหารเซนต์ไอแซค Saint Isaac’s Cathedral , มหาวิหารการเดินเรือแห่งนักบุญนิโคลัส Kronstadt Naval Cathedral , ล่องเรือแม่น้ำเนวา NEVA RIVER CRIUSE , มหาวิหารเซนต์โซเฟีย St.Sophia Cathedra , Outlet Pulkovo Village

วันเดินทาง :  วันที่ 07-12, 21-26 มิ.ย.62 / 05-10, 19-24, 26-31 ก.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   49,900  บาท
สายการบิน :  Emirates Airways (EK)
จองทัวร์ :  NBT-(BT-LED01)-6D4N-EK

downloadpdf  addfriend  addfriend

russia tour team03ทัวร์รัสเซีย White Nihte ฤดูกาลพระอาทิตย์เที่ยงคืน 5 วัน 3 คืน SU (BT-DME10) มิ.ย. - ก.ค.62
กรุงมอสโคว์ , ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล , สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง , เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก , วิหารเซนต์ไอแซค , ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลพระราชวังฤดูร้อน , ล่องแม่น้ำเนวาฉลองฤดูกาล White Night , เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค , OUTLET VILLAGE PULKOVO , พระราชวังฤดูหนาว , พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ , มหาวิหารคาซาน , โบสถ์หยดเลือด , พระราชวังเคมลิน , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ , โบสถ์อัสสัมชัญ , ชมระฆังพระเจ้าซาร์ The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ , มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ , จัสตุรัสแดง , มหาวิหารเซนต์บาซิล

วันเดินทาง :  วันที่ 06-10, 26-30 มิ.ย.62 / 25-29 ก.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   49,900  บาท
สายการบิน : แอโรวฟรอท (SU)
จองทัวร์ : NBT-(BT-DME10)-5D3N-SU

downloadpdf  addfriend  addfriend

russia tour team03ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน QR (BT-DME03) มิ.ย. - ก.ย. 62
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว , Arabat Street , ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ , พระราชวังเคลมลิน , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ , จัตุรัสแดง , มหาวิหารเซนต์บาซิล , มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ , ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS , พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย , หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower , พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว , ตลาดอิสไมโลโว่ , สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train , เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก , พระราชวังฤดูหนาวโบสถ์หยดเลือด , วิหารเซนต์ไอแซค , ป้อมปีเตอร์และปอล , พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ , พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์

วันเดินทาง :  วันที่ 20-27 มิ.ย. 62 / 23-30 ก.ย. 62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  52,900  บาท
สายการบิน : Qutar Airways (QR)
จองทัวร์ : NBT-(BT-DME03)-8D5N-QR

downloadpdf  addfriend  addfriend

russia tour team03ทัวร์รัสเซีย I am in Russia มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน (TG014) มิ.ย. - พ.ย.62
•เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด
•เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
•ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย
•เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงาม
•เข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ (Yusupov Palace) สถานที่วางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน
•ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียในพระราชวังนิโคลัส ชิมว้อดก้า, ไข่ปลาคาร์เวียร์
•รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu)

วันเดินทาง : วันที่ 01 - 09, 08 - 16, 15 - 23, 22 - 30 มิ.ย., 29 มิ.ย. - 07 ก.ค./ 13 - 21 ก.ค./ 10 - 18, 17 - 25 ส.ค./ 02 - 10, 21 - 29 ก.ย./ 12 - 20, 19 - 27 ต.ค./ 23 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  69,900  บาท
สายการบิน : การบินไทย [TG]
จองทัวร์ : N5B-TG014-9D7N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

russia tour team03ทัวร์รัสเซีย มอสโคว ซากอส ล่องเรือแม่น้ำ Moskva 5 วัน 3 คืน (TG008) ส.ค. - พ.ย. 62
•เดินทางสบายๆ กับสายการบินไทย บินตรงเข้าสู่กรุงมอสโคว์ (Moscow)
•ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
•เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
•ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
•ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus)
การแสดงสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด ***

วันเดินทาง : วันที่ 21-25 ส.ค./ 11-15 ก.ย./ 09-13, 23-27 ต.ค./ 13-17 พ.ย. 62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  41,900  บาท
สายการบิน : การบินไทย [TG]
จองทัวร์ : N5B-TG008-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

russia tour team03ทัวร์รัสเซีย CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (TG006) ก.ค. - พ.ย. 62
•เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)
•เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
•นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ด้วยรถไฟด่วน (Sapsan Train)
•ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
•พิเศษเมนู ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า
***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***

วันเดินทาง : วันที่ 20-26 ก.ค./ 24-30 ส.ค./ 14-20 ก.ย./ 05-11, 23-29 ต.ค./ 09-14 พ.ย. 62
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 55,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย [TG]
จองทัวร์ : N5B-TG006-7D5N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

russia tour team03ทัวร์รัสเซีย The Russian Empire and Dinner Cruise [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 8 วัน 5 คืน (EK013) มิ.ย. - ต.ค.62
8 วัน 5 คืน (EK014) มิ.ย. - ต.ค.62
•เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจ
•เยือนซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด
•ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้
•รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu)
•นั่ง High Speed Trains สู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg)
•ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)
•ชิมไข่ปลาคาร์เวียร์, ไข่ปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า

วันเดินทาง :  วันที่ 03-10 มิ.ย./ 08-15 ก.ค./ 07-14 ส.ค./ 02-09, 16-23 ก.ย./ 01-08, 07-14, 14-21, 21-28 ต.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   51,900  บาท
สายการบิน : เอมิเรตส์ (EK)
จองทัวร์ :N5B-EK013-8D5N-EK

downloadpdf  addfriend  addfriend

russia tour team03ทัวร์รัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK [มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส] 6 วัน 3 คืน (EK014) มิ.ย. - พ.ย. 62
• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ
• ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)
• ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***

วันเดินทาง :  วันที่ 26 มิ.ย.-01 ก.ค./ 18-23 ก.ย./ 02-07 ต.ค., 29 ต.ค.-03 พ.ย. 62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   35,900  บาท
สายการบิน : เอมิเรตส์ (EK)
จองทัวร์ : N5B-EK014-6D3N-EK

downloadpdf  addfriend  addfriend

russia tour team03ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก Russia Moscow St.Petersburg 7D5N (TG202) พ.ค. - มิ.ย.62
บินหรู บินตรง สู่ประเทศรัสเซีย สะสมไมล์ 50%
โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS
เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์
นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ที่ตกแต่งด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน
เดินทางไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยนั่งรถไฟด่วน SAPSAN
ถ่ายรูปกับสิ่งก่อสร้างแรกของเมือง St.Petersburg ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก
ถ่ายรูปกับ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ บาร็อค และนีโอคลาสิค
ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ วิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก
อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA

วันเดินทาง : วันที่ 8-14, 22-28 พ.ค./ 5-11, 19-25 มิ.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  55,900  บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
จองทัวร์ : NIT-TG202-7D5N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

russia tour team03ทัวร์รัสเซีย Russia Super Moscow รัสเซีย มอสโคว์ 6 คืน 3 วัน (EY801) พ.ค. - ก.ค.62
ชมกรุงมอสโคว์ มหานครแห่งสถาปัตยกรรมที่วิจิตรตระการตา
ลัดเลาะรอบรั้วพระราชวังเครมลิน, ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย
ช้อปปิ้งที่ถนนอารบัต ย่านการค้าชื่อดังของมอสโคว์
ฝากรอยเท้าที่จตุรัสแดง เก็บภาพเป็นที่ระลึกกับโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสันวิหารเซนต์บาซิล
ชมสถานีรถไฟใต้ดิน ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
ถ่ายรูปกับสแปร์โรว์ฮิล และมหาวิทยาลัยที่หลายๆคนใฝ่ฝัน ‘Moscow University’

วันเดินทาง : วันที่ 15 - 20 พ.ค. , 29 พ.ค. - 3 มิ.ย./ 12 - 17 มิ.ย., 26 มิ.ย. - 1 ก.ค./ 10 - 15, 24 - 29 ก.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  36,888  บาท
สายการบิน : การบินเอทิฮัด (EY)
จองทัวร์ : NIT-EY801-6D3N-EY

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top