ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

france team tour02ทัวร์ยุโรป2562 ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 11 วัน (TG) EUR_04A_FR CH IT 11 D Reroute_(13-23 Apr _19)

วันเดินทาง  13-23 เมษายน 2562สงกรานต์ 2019

ราคาทัวร์เริ่มต้น :     113,000.-
สายการบิน :   การบินไทย TG
จองทัวร์   NDS-EUR_04A_FR CH IT 11 D Reroute

downloadpdf addfriend

italy team tour15ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน EUR_04_IT CH FR 11 D_(Jan-May _19) สายการบินไทย TG มกราคม พฤษภาคม 2019  สงกรานต์ 2019

วันเดินทาง  12 - 22 ม.ค. 2562 /  19 - 29 ม.ค. 2562 / 26 ม.ค. - 5 ก.พ. 2562 / 2 - 12 ก.พ. 2562 / 9 - 19 ก.พ. 2562 / 16 - 26 ก.พ. 2562 / 23 ก.พ. - 5 มี.ค. 2562 / 2 - 12 มี.ค. 2562 / 9 - 19 มี.ค. 2562 / 16 - 26 มี.ค. 2562 / 6 – 16 เม.ย. 2562 / 7 – 17 เม.ย. 2562 / 9 – 19 เม.ย. 2562 / 11 – 21 เม.ย. 2562 / 13 – 23 เม.ย. 2562 สงกรานต์ 2019 / 20 - 30 เม.ย. 2562  / 27 เม.ย. – 7 พ.ค. 2562 / 4 – 14 พ.ค. 2562 / 11 – 21 พ.ค. 2562 / 18 - 28 พ.ค. 2562 / 25 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :    108,000.- 117,000.
สายการบิน :   การบินไทย TG
จองทัวร์   NDS-EUR_04_IT CH FR 11 D

downloadpdf addfriend

italy team tour10ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส EUR02_IT-CH-FR 10 DAYS (Jan-May ’19) สายการบินไทย TG มกราคม พฤษภาคม 2019  สงกรานต์ 2019

วันเดินทาง  17 10 - 19 ม.ค. 2562 / 17 - 26 ม.ค. 2562 / 24 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 / 31 ม.ค. - 9 ก.พ. 2562 / 7 - 16 ก.พ. 2562 / 14 - 23 ก.พ. 2562 / 21 ก.พ. - 2 มี.ค. 2562 / 28 ก.พ. - 9 มี.ค. 2562 / 7 - 16 มี.ค. 2562 / 14 - 23 มี.ค. 2562 / 21 - 30 มี.ค. 2562 / 13 - 22 เม.ย 2562 สงกรานต์ 2019 / 20 – 29 เม.ย 2562 / 27 เม.ย – 6 พ.ค. 2562 / 4 - 13 พ.ค. 2562 / 11 - 20 พ.ค. 2562 / 18 - 27 พ.ค. 2562 / 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :    100,000.-107,000.
สายการบิน :   การบินไทย TG
จองทัวร์   NDS-EUR02_IT-CH-FR-10D

downloadpdf addfriend

france team tour03ทัวร์ยุโรป เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ทัวร์ยุโรป ก.พ. 62- มี.ค. 62   บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี • เที่ยวเมืองสวยแคว้นอัลซาส เมืองกอลมาร์ (Colmar) ริคเวียร์ (Riquewihr) และ สตาร์สบูร์ก (Strasbourg) • พิชิตยอดเขาริกิ (Rigi) ที่ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป • เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก • เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส • ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส เมนูพิเศษ,, หอยเอสคาโก้

วันเดินทาง วันที่ 5-12 ก.พ. 62  /  วันที่ 3-10, 24-31 มี.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   64,999.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG) 
จองทัวร์   N6-GO3FRA-TG009

downloadpdf addfriend

switzerland team tour39ทัวร์ยุโรปแอลป์ 8 วัน(จุงเฟรา) เยอรมนี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์ WQR0308M มกราคม-มีนาคม2562  มิวนิค – โอเบอรามาเกา–โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์ – ฟุสเซ่น - ฮัลสตัดซ์ ซอลส์เบิร์ก – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - Designer Outlet Salzburg - เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย์ อินสบรูกซ์ – หลังคาทองคำ - อินสบรูกซ์ – ลิกเทนสไตน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ช้อปปิ้ง - กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ไคลน์ไชเด็ค – ทิทิเซ่ – ซูริค

วันเดินทาง 29 พ.ย.-06 ธ.ค.//03-10 ธ.ค. 61//16-23 ม.ค.//22-29 ม.ค.//06-13 ก.พ.//12-19 ก.พ.//
21-28 ก.พ.//01-08 มี.ค.//10-17 มี.ค.//17-24 มี.ค.//21-28 มี.ค.//24-31 มี.ค. 62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   55,900 บาท
สายการบิน :  กาต้าร์แอร์เวย์ QR
จองทัวร์   NWCT-WQR0308M-8D5N-(QR)

downloadpdf addfriend

WQR0708S พฤศจกา61 พฤษภา62ทัวร์ยุโรป WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 D QR [SOF-OTP] NOV-MAY 2019  ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน !!! รวมค่า VISA แล้ว

วันเดินทาง วันที่ 02-09 ธ.ค. 2561 /// 17-24 ก.พ. // 08-15 มี.ค.
08-15 เม.ย. // 28 เม.ย.-05 พ.ค. 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น :     49,900
สายการบิน : กาต้าร์แอร์เวย์ QR
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NWCT-[SOF-OTP]-(QR)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour26ทัวร์ยุโรปปีใหม่2562 เที่ยว 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) Code : GO3FCO-TG003 TG
Italy-Switzerland-Germany-Austria

วันเดินทาง วันที่ 23 ก.พ.-4 มี.ค. 62  / วันที่ 9-18 มี.ค. 62 
ราคาทัวร์เริ่มต้น :    75,900.-
สายการบิน : การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-FCO-TG003-(TG)

downloadpdf  addfriend

natherland team tour10ทัวร์ยุโรป ธันวาคม2561 ทัวร์ยุโรป Ice Grotto and Amsterdam Light Festival อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน  หมู่บ้านกังหันลม Amsterdam Light Festival 

วันเดินทาง วันที่ 19-27 พ.ย. 61 
วันที่ 4-12 ธ.ค. 61 (Amsterdam Light Festival) 
วันที่ 29 ธ.ค. 61-6 ม.ค. 62 (ปีใหม่) (Amsterdam Light Festival) 
ราคาทัวร์เริ่มต้น :    58,988.-
สายการบิน :  เอมิเรตส์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-MXP-EK005-(EK)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour26ทัวร์ยุโรป ธันวาคม2561 ทัวร์ยุโรปปีใหม่2019 เทศกาลปีใหม่ HELLO EUROPEAN ยุโรป 7 ประเทศ] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (EK)
Italy-Switzerland-Germany-Czech-Slovak-Hungary-Austria

วันเดินทาง 28 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
ราคาทัวร์เริ่มต้น :    75,888.-
สายการบิน :  เอมิเรตส์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-MXP-EK009-(EK)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour39

ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ปีใหม่2019 EUR_02_IT CH FR 10 D_(29 Dec _18-7 Jan _19)
ทัวร์ : Europe เส้นทาง : Italy-Switzerland-France ระยะเวลา : 10วัน 8คืน

ราคาเริ่มต้น: :  106,000.-
วันเดินทาง :   29 ธ.ค. 61 - 7 ม.ค. 62 
สายการบิน : การบินไทย TG
รหัสทัวร์ :   NDST-EUR_02-TG

downloadpdf  addfriend

 

 

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top