ทัวร์ยุโรป

natherland team tour03

ทัวร์ยุโรป มีนาคม-มิถุนายน2562 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG) MXP-TG001ท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำ • ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise) • พิชิตเขาริกิ (Mount Rigi) ราชินีแห่งขุนเขา • ตื่นตาตื่นใจกับพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก • เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) • ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ***งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2562***

วันเดินทาง : วันที่ 15-24, 20-29 มี.ค. 62 (เทศกาลดอกไม้) 
วันที่ 5-14, 8-17 ,10-19, 12-21 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม้) 
วันที่ 6-15, 13-22 พ.ค.62 (เทศกาลดอกไม้)
วันที่ 24 พ.ค.-2 มิ.ย. 62 
วันที่ 12-21 มิ.ย. 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   65,900
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N5-(CZMXP07)-TG-10D7N

downloadpdf  addfriend 

switzerland team tour39

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส (CZMXP07) IMPERIAL OF ITALY SWITZERLAND FRANCE 7D5N BY QR MXP-CDG

วันเดินทาง : วันที่  23 ก.พ. - 01 มี.ค., 16 - 22 , 23 - 29 , 30 มี.ค. - 05 เม.ย. 2562 / 06 - 12 เมษายน 2562 / 11 - 17 ,18 - 24 ,25 - 31 พฤษภาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   47,999 - 49,999
สายการบิน : Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์ : N2-(CZMXP07)-TG-7D4N

downloadpdf  addfriend 

germany team tour41

ทัวร์ยุโรป2019 (VIE-EK001) ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) ก.พ. - พ.ค. 2562 เส้นทาง: Austria Germany France Switzerland ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา • เข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) • เมืองกอลมาร์ (Colmar) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงบรรยากาศของเมืองโบราณ จนได้รับสมญานามว่า “Little Venice” • เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป• เที่ยวเมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น (Luzerrn)** พิชิต 2 เขา ยอดเขาริกิ และ ยอดเขาจุงฟราวด์ **

วันเดินทาง :  
เดินทาง: ก.พ. - พ.ค. 2562
วันที่ 11-19 ก.พ., 25 ก.พ.-5 มี.ค. 62
วันที่ 11-19 มี.ค. 62
วันที่ 6-14 เม.ย. 62 
วันที่ 14-22 พ.ค., 26 พ.ค.-3 มิ.ย. 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  63,900 - 69,900   บาท 

สายการบิน :โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
รหัสทัวร์ : N5-VIE-EK001-9D6N-(EK)

downloadpdf  addfriend 

germany team tour44

ทัวร์ยุโรป2019 (วันสงกรานต์) ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2562 / 2019 GG11 (QR) อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตฯ 9 วัน Feb- Apr 2019

วันเดินทาง :  วันที่ 23 ก.พ. – 3 มี.ค. 2562 
วันที่ 19 – 27 มี.ค. 2562 
วันที่ 11 – 19 เม.ย. 2562 (วันสงกรานต์) 
วันที่ 13 – 21 เม.ย. 2562 (วันสงกรานต์) 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  69,555 - 78,555   บาท 

สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
รหัสทัวร์ : N9-(GG11)(QR)-9D6N

downloadpdf  addfriend 

germany team tour26

ทัวร์ยุโรป2019 (วันสงกรานต์) GG15 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน QATAR AIRWAYS (QR) มี.ค.-เม.ย.2562
แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ฟุสเซ่น (เยอรมัน) โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรุค – วังหลังคาทองคำ (ออสเตรีย) ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – ชม อนุสาวรีย์สิงโต – อินเทอร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์) พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – ดิจอง (ฝรั่งเศส) แวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโตมุช – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู (ฝรั่งเศส)  ประตูชัย – หอไอเฟล – พีระมิตแก้ว พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ช้อปปิ้งแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : เดือนมีนาคม - เมษายน 2562 : วันที่21 – 28 มี.ค. , 24 – 31 มี.ค., 30 มี.ค. – 6 เม.ย. , 11 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์) ,13 – 20 เม.ย. (วันสงกรานต์) , 20 – 27 เมษายน 2562 
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   66,555-73,555  บาท 

สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
รหัสทัวร์ : N9-(GG15)(QR)-8D5N

downloadpdf  addfriend 

france team tour03

ทัวร์ยุโรป (วันหยุดมาฆบูชา) อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน (TG)ก.พ.-เม.ย. 62  GG02 (TG) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน (Jungfrau)

วันเดินทาง : วันที่ 7 – 16 ก.พ. (วันวาเลนไทน์) /  วันที่ 9 – 18 ก.พ. 62 (วันหยุดมาฆบูชา)  / วันที่ 21 – 30 มี.ค. 62  /  วันที่ 20 – 29 เม.ย. 62 
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :    84,555  บาท 
สายการบิน : โดยสายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N9-GG02 (TG)-9D6N

downloadpdf  addfriend 

france team tour02

ทัวร์ยุโรป วันหยุดสงกรานต์ 2562 GG02(D) (TG) ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน (วันจักรี+วันสงกรานต์)  พระราชวังแวร์ซายส์ –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ –ล่องเรือแม่น้ำแซน – ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้าน-ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล – ประตูชัย – ช็อปปิ้งห้างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์ -ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์แลนด์)-ลูเซิล์น – มิลาน – เวนิส- ปีซ่า – โรม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน

วันเดินทาง : วันที่ 6 – 15 เมษายน 2562 (วันจักรี+วันสงกรานต์)  //  7 – 16 เมษายน 2562 (วันจักรี+วันสงกรานต์)  // วันที่ 13 – 22 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   99,900  บาท 
สายการบิน : โดยสายการบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N9-GG02(D)(TG)-9D6N

downloadpdf  addfriend 

natherland team tour07

ทัวร์ยุโรป วันสงกรานต์ 2562 (GG07) เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน QATAR AIRWAYS (QR) มีนาคม-มษายน 2562

วันเดินทาง : เดือนมีนาคม - เมษายน 2562 : วันที่ 21 – 28 มี.ค. // 24 – 31 มี.ค. // 30 มี.ค. – 6 เม.ย. 2562 (วันจักรี) // เดือน เมษายน : วันที่ 5 – 12 เม.ย. (วันจักรี) // 8 – 15 เม.ย. (วันสงกรานต์) // 11 – 18 เม.ย. (วันสงกรานต์)  // 12 – 19 เม.ย. (วันสงกรานต์) //13 – 20 เม.ย. (วันสงกรานต์) // 20 – 27 เมษายน 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   59,999 - 65,555 บาท 
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
รหัสทัวร์ : N9-(GG07)(QR)-8D5N

downloadpdf  addfriend 

italy team tour17ทัวร์ยุโรป2019 สงกรานต์ VCE-EK005 ทัวร์ยุโรป2562 อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) ม.ค. 62- มิ.ย. 2562

วันเดินทาง วันที่ 28 ธ.ค. 61-4 ม.ค. 62 (ปีใหม่)
วันที่ 27 ม.ค.-3 ก.พ. 62
วันที่ 6-13 ก.พ. 62
วันที่ 11-18, 18-25 มี.ค. 62
วันที่ 1-8 เม.ย., 26 เม.ย.-3 พ.ค. 62
วันที่ 6-13, 11-18, 12-19 เม.ย. 62
วันที่ 5-12, 14-21 พ.ค., 28 พ.ค.-4 มิ.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   59,900.-
สายการบิน :    บินเอมิเรตส์ EK 
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-VCE-EK005-(EK)

downloadpdf  addfriend

france team tour15

ทัวร์ยุโรป (วันสงกรานต์ 2562 / 2019 ) GG02 (QR) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 9 วัน (Jungfrau)โรม – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– กรุงวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –วิหารแพนเธออน – ปิซ่า เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – เมสเตร้ – นั่งเรือสู่เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ ) พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป – ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี – สวิสสฟิงซ์ – ลูเซิร์น เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต – เดินเล่นชิวๆชมเมือง – ดิจอง  ดิจอง – รถไฟด่วน TGV – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ถนนชองเอลิเซ่ – ประตูชัยปารีส – อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 – DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้ง

วันเดินทาง :  7 – 15 ก.พ. // 14 – 22 ก.พ. 62 (วันมาฆบูชา) เดือนมีนาคม : 2 – 10 มี.ค. // 13 – 21 มี.ค. // 16 – 24 มี.ค. // 23 – 31 มี.ค. // 28 มี.ค. – 5 เม.ย. // 29 มี.ค. – 6 เม.ย. (วันจักรี) // 30 มี.ค. – 7 เม.ย. 62 (วันจักรี) เดือนเมษายน : 5 – 13 เม.ย. (วันจักรี) // 7 – 15 เม.ย. (วันจักรี+วันสงกรานต์) // 9 – 17 เม.ย.(วันสงกรานต์) // 10 – 18 เม.ย.(วันสงกรานต์) // 26 เม.ย. – 4 พ.ค. 2562 (วันแรงงาน)

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :    79,555 บาท 
สายการบิน :  QATAR AIRWAYS (QR)
รหัสทัวร์ : N9-GG02 (QR)-9D6N

downloadpdf  addfriend 

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top