ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

switzerland team tour03ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ PROMOTION2 COMPLETE SWISS 8DAYS 5NIGHTS (WAT-SWISS8D(PRO2)) มี.ค. - ต.ค. 63

- นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น
- ยอดเขาปิรามิดอันโด่งดังของสวิสฯ , เข้าเมืองแมท
- พิชิตยอดเขากรีนเดลวาลด์เฟียส TOP OF ADVENTURE
- ชมหมู่บ้านสวยอีวัวร์ , หมู่บ้านน้ำตก

วันเดินทาง วันที่ 8-15 , 15-22 , 22-29 มี.ค. / 29มี.ค. – 05 เม.ย. / 05-12 , 12-19 , 19-26 เม.ย. / 24 เม.ย. – 1 พ.ค. / 01-08 , 10-17 , 17-24 , 24-31 พ.ค. / 07-14 , 14-21 , 21-28 มิ.ย. / 28มิ.ย. – 05ก.ค. / 03-10 ก.ค. / 08-15 ส.ค. / 20-27 ก.ย. / 27 ก.ย.-4 ต.ค. / 04-11 , 11-18 , 18-25 ต.ค. / 25ต.ค.-01พ.ย. 2563
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   89,900
สายการบิน :   THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ :  NWT-(WAT-SWISS8D(PRO2))-8D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour02ทัวร์ยุโรป UNSEEN สวิสเซอร์แลนด์ 11DAYS 9NIGHTS (WPTG1111U) เม.ย. - ต.ค. 63

ซูริค – สไตน์ อัม ไรน์ – เขตเมืองเก่า – เซนต์ กัลเลน - วิหารเซนต์กัลเลน – ห้องสมุดโบราณ (มรดกโลก) – เซนต์มอริทซ์ - นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (ช่วงสวยสุด) - อันเดอร์แมท – พักเซอร์แมท - นั่งรถไฟ ขึ้นยอดเขากรอเนอร์แกรท - ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เบทเทน – นั่งกระเช้าชมวิวเขาแบทเมอร์ฮอร์น – ธารน้ำแข็งอเลิท์ชกลาเซียร์ชกลาเซียร์ - เบทเมอร์แอล์ฟ – ลอยเคอบาร์ด – มาร์ติงญี - เบอร์รี่แลนด์ (เซนต์ เบอร์นาร์ด) –หมู่บ้านเอเกิล – ปราสาทเอเกิล - หมู่บ้านชอมเปเร – นั่งกระเช้าสู่ ครัวซ์ เดอ คูเลท์ - มองเทรอซ์ – เวเวย์ – ฟาร์มชีสกรูแยร์ - เบลาซี – ฮาร์เดอร์ คลุม - อินเทอลาเค่น - มูร์เรน – ชิลธอร์น – กริมเมอร์วาล์ด – น้ำตกสโตคบาร์ค - ยอดเขาเฟียส – First Cliff Walk - เข้าพัก Burgenstock Resort(5 ดาว) - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ลูเซิร์น – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาสทอส – ซุก – ซูริค

วันเดินทาง : วันที่ 10-20 เม.ย. / 30 เม.ย.-10 พ.ค. / 16-26 พ.ค. / 30 พ.ค.-09 มิ.ย. / 20-30 มิ.ย. / 03-13 ก.ค. / 06-16 ส.ค. / 17-27 ก.ย. / 09-19 ต.ค. 2563
ราคาทัวร์เริ่มที่ :   165,900 บาท
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์:  NWC-WPTG1111U-11D9N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour50

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 3 เขา ยุงเฟรา – แมทเทอร์ฮอร์น – ฮาร์เดอร์ คูล์ม (บินตรง) 8D6N (LX) มิ.ย. - ต.ค. 63

ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, เบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาฮาร์เดอร์ คูล์ม (อาหารค่ำ) , ขึ้นเขายุงเฟรา, ลูเซิร์น

วันเดินทาง : วันที่ 3-10 มิ.ย. / 17-24 ก.ย. / 9-16 ต.ค. / 10-17 ต.ค. / 13-20 ต.ค. / 21-28 ต.ค. / 22-29 ต.ค. 63
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 79,900 บาท
สายการบิน : SWISS INTERNATIONAL (XL)
รหัสทัวร์ : NEP-SWISSZERLAND-8D6N-XL

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour53

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน , น้ำตกไรน์ , กรุงเบิร์น , เมืองเจนีวา , ทะเลสาบเจนีวา , The Jet d’Eau , นาฬิกาดอกไม้ , Red Cross Building and Palais des Nations , ชาวาน เดอ โบกิส , Aubonne Outlet , เมืองโลซาน , เมืองเวเว่ย์ , เมืองมองเทรอซ์ , ทาซ , เซอร์แมท , อินเทอร์ลาเคิน , แองเกิลเบิร์ก , นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส , เมืองลูเซิร์น , เมืองกลาทท์บรูกจ์

วันเดินทาง : วันที่ 03 - 09, 17 - 23 มี.ค. / 05 - 11, 19 - 25 พ.ค. / 02 - 08, 16 - 22 มิ.ย.63

ราคาทัวร์เริ่มที่ : 45,888 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : NIT-TG992-7D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour53

ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ SWITZERLAND 8D5N (BT-EUR02) ก.พ. - พ.ค. 63

ซูริก - เบิร์น - โลซานน์ - เจนีวา - มองซ์เทรอ
เซอร์แมท - อินทอลาเก้น - ลูเซิร์น

วันเดินทาง : วันที่ 07 - 14 ก.พ. / 14 - 21 มี.ค. / 30 มี.ค. - 06 เม.ย. / 08 - 15 เม.ย. / 29 เม.ย. - 06 พ.ค. / 6 - 13 พ.ค. 63

ราคาทัวร์เริ่มที่ : 69,900บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : NBT-BT-EUR02-8D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour41

สงกรานต์ 2020 แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, เบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาฮาร์เดอร์ คูล์ม (อาหารค่ำ) , ขึ้นเขายุงเฟรา, ลูเซิร์น

วันเดินทาง : วันที่ 7-14 เม.ย. / 8-15 เม.ย. / 9-16 เม.ย. / 10-17 เม.ย. / 29 เม.ย. - 6 พ.ค. / 6-13 พ.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 82,900 บาท
สายการบิน : สวิส อินเตอร์ชั่นแนล แอร์ไลน์ (LX)
รหัสทัวร์ : NEXP-Switzerland-8D6N-LX

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour41

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ BRILLIANT SWITZERLAND 9D7N (GQ3ZRH-LX001) มี.ค. -มิ.ย. 63
ซูริค | น้ำตกไรน์ | โลซานน์ | ยอดเขาจุงเฟรา | ซุก | อินเทอร์ลาเคน | ลูเซิร์น

วันเดินทาง : วันที่ วันที่ 11 – 19 , 20 – 28 มี.ค. / 31 มี.ค.-8 เม.ย. / 8-16 , 13 – 21 , 22 – 30 เม.ย. / 13 – 21 , 22 – 30 พ.ค. / 7 – 15 มิ.ย. / 23 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 67,900 บาท
สายการบิน : SWISS (LX)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ3ZRH-LX001-9D7N-LX

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour05

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ THE MAGIC OF SWITZERLAND 9D6N (GQ3ZRH-EK004) มี.ค. - มิ.ย. 63
ซูริค | น้ำตกไรน์ | โลซานน์ | ยอดเขาจุงเฟรา | ซุก | ยอดเขาริกิ | อินเทอร์ลาเคน |
ลูเซิร์น | กลาเซียร์ 3000 | เซอร์แมท – เจนีวา

วันเดินทาง : วันที่ 06 – 14 มี.ค. / 10 – 18 เม.ย. / 25 เม.ย. – 03 พ.ค. / 11 – 19 พ.ค. / 16 – 24 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 65,900 บาท
สายการบิน : EMIRATES (EK)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ3ZRH-EK004-9D6N-EK

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour50

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ THE MATTERHORN REFLECTION 7D4N (GQ3ZRH-TG005) ม.ค. - พ.ค. 63

ซูริค | เจนีวา | ยอดเขากลาเซียร์ 3000 | ยอดเขาจุงเฟรา| ลูเซิร์น

วันเดินทาง : วันที่ 15-21 ม.ค. / 29 ม.ค. – 4 ก.พ. / 6 – 12 , 24 – 30 มี.ค. / 5 – 11 , 23 – 29 พ.ค. 63

ราคาทัวร์เริ่มที่ : 55,900บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N5-GQ3ZRH-TG005-7D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour03

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR 10D7N (GQ3ZRH-TG004) ก.พ. - มิ.ย. 63

ซูริค | เจนีวา | ชาฟฟ์เฮาเซิน | ยอดเขาจุงเฟรา | บริก | เซ็นต์ มอริทซ์ | ลูเซิร์น

วันเดินทาง : วันที่ 1-10 , 20-29 ก.พ. / 3-12 มี.ค. / 4-13 , 5-14 , 6-15 , 7-16 , 8–17 , 9-18 , 10-19 , 11-20 , 12 – 21 เม.ย. , 22 – 31 พ.ค. , 2 –11 มิ.ย. 63

ราคาทัวร์เริ่มที่ : 75,900บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N5-GQ3ZRH-TG004-10D7N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour41

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ THE BEST OF ZERMATT 9D6N (GQ3ZRH-TG001) ก.พ. - มิ.ย. 63
 ซูริค |เซอร์แมท| เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น |ยอดเขาจุงเฟรา | เข้าชมปราสาทชิลยอง|ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น

วันเดินทาง : วันที่ 12 – 20 ก.พ. / 6 – 14 เม.ย. / 12 – 20 พ.ค. / 17 – 25 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 63,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N5-GQ3ZRH-TG001-9D6N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour53

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ROMANTIC SWISS ALPS 7D4N (GQ3ZRH-EK001) ก.พ. - ก.ค. 63
โลซานน์ | กลาเซียร์ 3000 | เซอร์แมท | อินเทอร์ลาเคน | ยอดเขาจุงเฟรา | ลูเซิร์น

วันเดินทาง : วันที่ 13 – 19 ก.พ. / 11 – 17, 24 – 30 มี.ค. / 2 – 8 เม.ย. / 30 เม.ย. – 6 พ.ค. / 20 – 26 พ.ค. / 2 – 8 มิ.ย. / 1 – 7 ก.ค. 63
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 56,900 บาท
สายการบิน : EMIRATES (EK)
รหัสทัวร์ : N5-GQ3ZRH-EK001-7D4N-EK

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top