ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์วันแม่2018, สวิสเซอร์แลนด์, ยอดเขาจุงฟราวน์,ทัวร์ยุโรปปลายปี2018ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ EUR_08A_Grand Switzerland 9 D_(28 Dec _18 - 5 Jan _19)
วันเดินทางวันที่ 28 ธ.ค. 2561 - 5 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  128,000.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NDST-EUR_08A-(TG)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour39ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Rare Precious Experiences in Switzerland 10D7N โดยสายการบินไทย (TG) SIRI16 ส.ค.-ธ.ค. 2561
“นำท่านเดินทางด้วยรถไฟชมวิวแห่งสวิสเซอร์แลนด์ตลอดการเดินทาง ชื่นชมและใกล้ชิดไปกับความงดงามที่หาได้ยากยิ่งในแบบฉบับคนท้องถิ่น  ในดินแดนแห่งขุนเขาที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและป่าไม้นานาพรรณ กับจุดสุดยอด ณ 7 ยอดเขา ซึ่งมีน้อยคนนักที่จะได้สัมผัสกับยอดเขาแบบใกล้ชิดทั้งหมด กับเส้นทางที่มีชื่อว่า “ประสบการณ์ล้ำค่าที่หาได้ยากยิ่งในสวิตเซอร์แลนด์”


วันเดินทางวันที่ :: 14 – 23 ก.ย. 61 ราคา 117,500 บาท
วันที่ ::12- 21ต.ค.61 ราคา 119,500 บาท
วันที่ :: 9 - 18 พ.ย 61 ราคา 119,500 บาท
วันที่ ::5 - 14 ธ.ค. 61 ราคา 119,500 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น 117,500 - 119,500  บาท
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ : 
NSR-SIRI16-10D7N (TG)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour52ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Swiss with Love 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) SIRI15 ส.ค.-พ.ย. 2561
นั่งกลาเซียเอ็กซ์เพรส ชมความงดงามของทิวทัศน์ได้อย่างเต็มตาแบบพาโนรามา ชมทะเลสาบโคโม่ ขึ้นชื่อว่าขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศอิตาลี ชมยอดเขาจุงเฟรา พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE
วันเดินทาง:
วันที่ :: 15–22 ก.ย. 61 ราคา 98,000 บาท
วันที่ :: 13-20ต.ค.61 ราคา 98,000 บาท
วันที่ :: 10-17 พ.ย 61 ราคา 98,000 บาท
วันที่ :: 4-11 ธ.ค. 61 ราคา 98,000 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น 98,000  บาท
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NSR-SIRI15-7D5N (TG)

downloadpdf  addfriend

ทัวร์วันแม่2018, สวิสเซอร์แลนด์, ยอดเขาจุงฟราวน์,ทัวร์ยุโรปปลายปี2018ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ GLACIER SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3ZRH-TG005 ส.ค.-พ.ย. 2561
• นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ • เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) • ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000

วันเดินทางวันที่ 16-22 ส.ค. 61 ราคา 62,900 บาท
วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 61 ราคา 64,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น 62,900-64,900  บาท
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ : 
 N5-(ZRH-TG005)7D4N (TG)

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์  ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn)

SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) GO3ZRH-TG009 ส.ค.-ต.ค.2561
• นำท่านบินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ • เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) • ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000

วันเดินทาง : วันที่ 25 ส.ค.-1 ก.ย. 61 71,900.-
วันที่ 8-15 ก.ย., 28 ก.ย.-5 ต.ค. 61 71,900.-
วันที่ 9-16 ต.ค. 61 79,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น 71,900 - 79,900 บาท
สายการบิน :    การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-ZRH-TG009-8D5N-TG

downloadpdf  addfriend

ทัวร์วันแม่2018, สวิสเซอร์แลนด์, ยอดเขาจุงฟราวน์,ทัวร์ยุโรปปลายปี2018

SWEET SWISS สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน โดยสายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX) GO3ZRH-LX001 พ.ย. 2561
• นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ • เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป • เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก • ตามรอยเสด็จประพาส ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) • ชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” พิชิต 2 เขา, ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000 ทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญทะเลสาบเจนีวา เมนูพิเศษ,, Swiss Fondue จากเมืองแหล่งผลิต

วันเดินทาง: วันที่ 8-16, 21-29 พ.ย., 29 พ.ย.-7 ธ.ค. 61 78,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  78,900  บาท
สายการบิน :    สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-(ZRH-LX001)-9D7N (LX)

downloadpdf  addfriend

finland tour05

ทัวร์บอลติก-ฟินแลนด์ 8 วัน ชมโชว์พื้นเมือง ต.ค. -พ.ย. 2561 ( ฟินน์แอร์ AY)
ปราสาทเคานัส - เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - วิลนีอุส (ลิทัวเนีย) - ทราไก - เคานัส - ปราสาทเคานัส - ซัวเลย์ -ฟิลส์รันดาเล (ลัตเวีย) พระราชวังรันดาเล - ริก้า - ซิกุลด้า - ปราสาททูไรด้า - แปร์นู (เอสโตเนีย) อุทยานแห่งชาติกัวจา - ถ้ำกัทแมน(ถ้ำแห่งความรัก) – ปราสาททูไรดา - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ปอร์วู

ออกเดินทางวันที่
วันที่ : 15-22 ต.ค. 2561 : ราคา 68,900
วันที่ : 30 พ.ย.-07 ธ.ค. 2561 : ราคา 68,900

ราคาทัวร์ เริ่มต้น 68,900 - 68,900 บาท 
สายการบิน :    ( ฟินน์แอร์ AY)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NWCN-AY

downloadpdf  addfriend

ทัวร์วันแม่2018, สวิสเซอร์แลนด์, ยอดเขาจุงฟราวน์,ทัวร์ยุโรปปลายปี2018

HILIGHT SWISS 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX) GO3ZRH-LX002 พ.ย. 2561

• นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ • เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก • ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva) • ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) • ชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • พิชิต 2 เขา,, ยอดเขาจุงเฟรา และยอดเขากรอนเนอร์แกรต

วันเดินทาง: วันที่ 2-8 พ.ย. 61 72,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  72,900 บาท
สายการบิน :    สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (LX)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-(ZRH-LX002)-7D5N (LX)

downloadpdf  addfriend

EK008ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ DUO SWISS 7 DAYS (EK) ต.ค. 2561  ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น กระเช้าเปิดประทุน สู่ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) มีความสูงที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) ระหว่างทางคุณจะได้ชมวิวแบบพาโนราม่าและให้ท่านได้สัมผัสการเดินทางโดยขึ้นกระเช้า “Cabrio” กระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนที่มี 2 ชั้นแห่งแรกของโลกและสามารถจุผู้โดยสารได้เกือบ 60 ท่าน โดยชั้นดาดฟ้าจะสามารถจุได้ 30 ท่าน ระยะเกือบ 2 กิโลเมตร ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะสามารถมองเห็นวิวแบบ 360 องศา

โหลดรายการ >  http://bit.ly/2LXvrY3

วันเดินทาง :  9-15 ต.ค. / 18-24 ต.ค. 2561 
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :    59,900 บาท
สายการบิน :  EMIRATES (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   ND-EK008-7D-(EK)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour15

ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GRAND SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS (TG)(HKG09)(ก.ย.-ธ.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ พิชิต 2 ยอดเขา 1. ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 2. ยอดเขาจุงเฟรา(TOP OF EUROPE) เมืองโลซานน์ NOTRE-DAME CATHEDRAL โรงแรมโบริวาจ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ เมืองเจนีวา ทะเลสาบเจนีวา น้ำพุจรวด นาฬิกาดอกไม้ เมืองมองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง เมืองเวเว่ย์ แวะถ่ายรูปกับดาวตลกค้างฟ้า "ชาลี แชปลิน" กรุงเบิร์น (Bern) บ่อหมีสีน้ำตาล ชมมาร์กาสเซ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม โบสถ์ MUNSTER พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (พักเจนีวา 1 คืน , เซอร์แมช 1 คืน, เบิร์น 1 คืน, ซูริค 1 คืน ) ช้อปปิ้งจุใจ!!! สินค้าแบรนด์เนมมากมายไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, GUCCI ที่เมืองเจนีวา
 

วันเดินทาง: วันที่ :: 11-17 กันยายน 2561 : ราคา 64,991 บาท
วันที่ :: 6-12 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 65,991 บาท
วันที่ :: 4-10 ธันวาคม 2561 : ราคา 66,991 บาท
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  64,991 - 66,991 บาท
สายการบิน :   THAI AIRWAYS (TG)  
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NDKC-SWISS-7D4N-TG

downloadpdf  addfriend

ทัวร์วันแม่2018, สวิสเซอร์แลนด์, ยอดเขาจุงฟราวน์,ทัวร์ยุโรปปลายปี2018

ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) ZRH-EK001 พ.ค-พ.ย. 2561

นำท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา ***พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)***

วันเดินทาง: -วันที่ 4-10, 18-24 ก.ย. 61 62,900.-
วันที่ 9-15, 17-23 ต.ค., 30 ต.ค.-5 พ.ย. 61 62,900.-


ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  59,900
สายการบิน :    สายการบิเอมิเรตส์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N55-(ทัวร์ZRH-EK001)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour05

เที่ยวยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GOT ZRH-EK001 นำท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
***พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)***

วันเดินทาง: วันที่ : 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 61 : ราคา 59,900.-
วันที่ : 26 มิ.ย.-2 ก.ค. 61 : ราคา 59,900.-
วันที่ : 11-17, 18-24, 23-29, 24-30 ก.ค. 61 : ราคา 62,900.-
วันที่ : 26 ก.ค.-1 ส.ค. 61 : ราคา 65,900.-
วันที่ : 7-13, 8-14 ส.ค. 61 (วันแม่) : ราคา 65,900.-
วันที่ : 4-10, 18-24 ก.ย. 61 : ราคา 62,900.-
วันที่ : 9-15, 17-23 ต.ค., 30 ต.ค.-5 พ.ย. 61 : ราคา 62,900.-
วันที่ : วันที่ 26 มิ.ย.-2 ก.ค. 61 : ราคา 59,900.-


ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  59,900.-  65,900. บาท
สายการบิน :  บินเอมิเรตส์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N55-ZRH-EK001-7D4N-EK

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top