ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

russia tour team02

สงกรานต์ 2020 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค [เลสโก พบรักที่จุงเฟรา] 7 วัน 4 คืน (ZZRH10)
บ่อหมีสีน้ำตาล , หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม , ศาลาว่าการเมืองเบิร์น , สวนอังกฤษ , นาฬิกาดอกไม้ , มหาวิหารโลซานน์ , ศาลาไทย , อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน , ปราสาทชิลยอง , อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก , ทะเลสาบเบรียนซ์ , โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ , ทะเลสาบทูน

วันเดินทาง : วันที่ 09 - 15 ก.พ. / 01 - 07, 22 - 28 มี.ค. / 11 - 17, 12 - 18 เม.ย. / 03 - 09, 17 - 23 พ.ค. / 03 - 09 มิ.ย.63
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 49,999 บาท
สายการบิน : Singapore Airlines (SQ)
จองทัวร์ : N2-ZZRH10-7D4N-SQ

downloadpdf addfriend addfriend

swiss tour02ทัวร์ยุโรป 8 วัน แกรนด์สวิส ปีใหม่ 8วัน6คืน LX (LX8DGSWISSNY) ธ.ค.62-ม.ค.63

บินตรงด้วยสายการบินสวิส, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น
ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, เบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น
อาหารท้องถิ่น, จีน, ไทย

วันเดินทาง :  วันที่ 26ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 / 27ธ.ค.62 – 3 ม.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  87,900.-
สายการบิน : สวิสแอร์ไลน์ [LX]
รหัสทัวร์ : NEP-LX8DGSWISSNY-8D6N

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour05ทัวร์สงกรานต์ 2020 8 วัน แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 8วัน6คืน LX (LX8DGSWISS2020) เม.ย.-พ.ค.63

บินตรงด้วยสายการบินสวิส, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
พิชิต 3 เขา, จุงเฟรา, แมทเทอร์ฮอร์น, ฮาร์เดอร์ คูล์ม
ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท,
ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, เบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น
ขึ้นเขาฮาร์เดอร์ คูล์ม (อาหารค่ำ) , ขึ้นเขายุงเฟรา, ลูเซิร์น
อาหารท้องถิ่น, จีน, ไทย

วันเดินทาง :  วันที่ 7-14 เม.ย./ 8-15 เม.ย. / 6-13 พ.ค.63 ราคาทัวร์ 85,900 บาท
วันที่ 9-16 เม.ย./ 29 เม.ย. - 6 พ.ค.63 ราคาทัวร์ 87,900 บาท , วันที่ 10-17 เม.ย.63 ราคาทัวร์ 91,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  85,900.-
สายการบิน : สวิสแอร์ไลน์ [LX]
รหัสทัวร์ : NEP-LX8DGSWISS2020-8D6N

downloadpdf addfriend addfriend

russia tour team02

ปีใหม่ 2020 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Winter Memory (B) 3 Mounts 8D5N BY TG
บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่น
กลาเซียร์ 3000 โรเชอร์เดอเนย์ ริกิคุล์ม
ชมเมืองลูเซิร์น บาเซิล และเบิร์น
เที่ยวริเวียร่าสวิส มองเทรอซ์และโลซานน์
บินตรง...เที่ยวสบาย...ท้าลมหนาว..
โดยสายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง : วันที่ 28 ธ.ค.62 - 04 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 69,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
จองทัวร์ : N1-Swiss-8D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

russia tour team02

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Winter Memory (A) 3 Mounts 8D5N BY TG
บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่น
กลาเซียร์ 3000 โรเชอร์เดอเนย์ ริกิคุล์ม
ชมเมืองลูเซิร์น บาเซิล และเบิร์น
เที่ยวริเวียร่าสวิส มองเทรอซ์และโลซานน์
บินตรง...เที่ยวสบาย...ท้าลมหนาว..
โดยสายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง : วันที่ 24 - 31 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 63,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
จองทัวร์ : N1-Swiss-8D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour39

ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWITZERLAND (สวิตเซอร์แลนด์) 10วัน TG (EUR_08B) ก.ย. - ธ.ค. 62

ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ
ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE)
ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS
ลูเซิร์น – สะพานคาเปล - ขึ้นเขาริกิ

วันเดินทาง : วันที่ 6-15 ก.ย./21-30 ก.ย./12-21 ต.ค./15-24 พ.ย./5-14 ธ.ค.2562

ราคาทัวร์เริ่มที่ :  117,000.-
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code: NDS-(EUR_08B)-10D-TG

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour52

ทัวร์ยุโรป SWISS PANORAMA (สวิส พาโนรามา) 9วัน TG (EUR_08A) ก.ย. - ธ.ค. 62

ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์
BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA
กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น

วันเดินทาง : วันที่ 6-14 ก.ย. /21-29 ก.ย. /28 ก.ย. – 1 ต.ค. /18-26 ต.ค. /26 ต.ค. – 3 พ.ค. /2-10 พ.ย. /9-17 พ.ย.
16-24 พ.ย. /23 พ.ย. – 1 ธ.ค. /30 พ.ย. – 9 ธ.ค. /6-14 ธ.ค. 2562

ราคาทัวร์เริ่มที่ :  111,000.-
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code: NDS-(EUR_08A)-9D-TG

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour39

ทัวร์ยุโรปปีใหม่ 2020 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10วัน7คืน (TG) E02_5 ITALY-SWIT-FRANCE BY TG นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(ด้านนอก) – โรมันฟอรั่ม – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ฟลอเรนซ์-ฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ –เมืองเวนิส เมืองเวนิส – เกาะเวนิส – จัตุรัสซาน มาร์โค – สะพานถอนหายใจ –มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ (ด้านนอก) – แกลลอเรีย วิคเตอร์ -เอ็มมานูเอล-มิลาน – เมืองลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์) – อนุสาวรีย์รูปสิงโต หินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – อินเทอร์ลาเคน-อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงฟราว – บาเซล-บาเซล – นั่งรถไฟด่วน (TGV) – ปารีส (ฝรั่งเศส) – ชมประตูชัย – จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ (ด้านนอก) – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนพร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ-ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ – หอไอเฟล (ถ่ายภาพ) – มหาวิหารซาเครเกอร์

วันเดินทาง : วันที่ 24 ธันวาคม – 02 มกราคม 2563

ราคาทัวร์เริ่มที่ :   111,900
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code: N15-E02_5-10D7N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

russia tour team02

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Direct Switzerland 8D5N BY TG (HTG02)
ซูริค ซุก เบิร์น เจนีวา มองเทรอซ์ โลซานน์ เบียล กรินเดลวัลด์
อินเทอร์ลาเก้น เลาเทอร์บรุนเนน สเตทเชลเบิร์ก ลูเซิร์น
พิเศษ ขึ้น 3 ยอดเขา เฟียร์ส จุงเฟรา และชิลธอร์น

วันเดินทาง : วันที่ 1 - 8, 8 - 16, 16 - 22, 22 - 29 พ.ย. , 29 พ.ย. - 6 ธ.ค. / 6 - 13, 13 - 20, 20 - 27 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 65,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
จองทัวร์ : NHB-HTG02-8D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour15

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ WoW SWISS 7D 4N (TG714) ส.ค. - ธ.ค. 62
เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน , น้ำตกไรน์ , กรุงเบิร์น , เมืองเจนีวา , ทะเลสาบเจนีวา , นาฬิกาดอกไม้ , ชาวาน เดอ โบกิส , Aubonne Outlet , เมืองโลซาน , เมืองเวเว่ย์ , เมืองมองเทรอซ์ , ทาซ , เซอร์แมท , อินเทอร์ลาเคิน , แองเกิลเบิร์ก , นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส , เมืองลูเซิร์น , เมืองกลาทท์บรูกจ์

วันเดินทาง : วันที่ 21 - 27 ส.ค. / 04 - 10 ก.ย. / 22 - 28 ต.ค. / 13 - 19 พ.ย. / 05 - 11 ธ.ค. 2562
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  52,900  บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code: NIT-(TG714)-7D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour15

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Amazing Munot Gornergrat and Rigi kulm สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (TG012) ส.ค. - ธ.ค.62
•นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
•ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva)
•ตามรอยเสด็จประพาส ของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
•ชมปราสาทชิลยอง ณ เมืองมองเทรอซ์
•ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
•พิชิต 2 เขา ยอดเขาริกิ ราชินีแห่งขุนเขาสวิส และยอดเขากรอนเนอร์แกรตแห่งเซอร์แมต

วันเดินทาง : วันที่ 19-25, 23-29 ส.ค. / 06-12, 13-19, 23-29 ก.ย. / 04-10, 21-27 ต.ค. / 18-24 พ.ย., 29 พ.ย. -5 ธ.ค. / 1-7, 06-12 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  52,900  บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code: N5B-TG012-7D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour15

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน (TG009) ส.ค. - ธ.ค.62
•นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
•เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม
•เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt)
•ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
•เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
•พิชิต 3 เขา ยอดเขาจุงเฟรา , เขากลาเซียร์ 3000 และเขาริกิ
•เมนูพิเศษ ชีสสวิสฟองดูร์

วันเดินทาง : วันที่ 7-14 ส.ค. / 2-9 ก.ย. / 7-14, 14-21 ต.ค. / 8-15, 22 -29 พ.ย. / 3-10 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  61,900  บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code: N5B-TG009-8D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top