ทัวร์ตุรกี

turkey tour team17ทัวร์ตุรกี ตุลาคม2561 มหัศจรรย์...ริเวียร่า ตุรกี 10 วัน 7 คืน  BT-TUK03_QR_OCT18
ไป : QR837 (02:35 - 12:10)
กลับ : QR826 (13:40 - 05:30)
พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ช่องแคบบอสพอรัส บลูมอสก์• อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ฮายาโซฟีอา •ชมพระราชวังทอปกาปึ•ชอปปิ้ง อิสตันบูล• เมืองชานักกาเล•เมืองโบราณทรอย•แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน คุชาดาสึ• เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี •โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเลปามุคคาเล• ปราสาทปุยฝ้าย •เมืองอันตัลยา หอคอยฮิเดอร์ริค•ย่านเมืองเก่า•ประตูชัยเฮเดรียน•ล่องเรืออ่าวอันตัลยา•เมืองคัปปาโดเกีย ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม•นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • เมืองอาการ่า เมืองคัปปาโดเกีย •เมืองอังการา•สุสานอาตาเติร์ก•ท่าอากาศยานนานาชาติเอเซนโบก้า

💰 เริ่มต้น 39,900 บาท

วันเดินทาง:วันที่ : 03 -12 ต.ค. 61  : ราคา 41,900
10 -19 ต.ค. 61 : ราคา 39,900
17-26 ต.ค. 61  : ราคา 39,900

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 39,900 บาท
สายการบิน : QatarAirway(QR)
รหัสทัวร์ :   NBT-TUK03-10D7N-(QR)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team33ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ตุรกี บินภายใน 8 วัน 5 คืน (TK)ก.ย.-ธ.ค. 2561 BT-TUK02_TK
ไป : TK69 (23:00 - 05:20)
กลับ : TK68 (01:25 - 15:00)
สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน• เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิตเสื้อหนัง•เมืองโบราณเอฟฟิซุส • เมืองไอวาลิค เมืองชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล บลูมอสก์•ตลาดแกรนด์บาซาร์•พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส•ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ชมพระราชวังทอปกาปึ

💰 เริ่มต้น 36,900 บาท

วันเดินทาง:วันที่ : 06 -13 ก.ย. 61 : ราคา 36,900
13 -20 ก.ย. 61 : ราคา 36,900
20- 27 ก.ย. 61 : ราคา 36,900
27 ก.ย. -04 ต.ค. 61 : ราคา 36,900
04 - 11 ต.ค. 61 : ราคา 36,900
11-18 ต.ค. 61 : ราคา 36,900
01- 08 พ.ย. 61 : ราคา 36,900
08 -15 พ.ย. 61 : ราคา 36,900
15-22 พ.ย. 61 : ราคา 36,900
22-29 พ.ย. 61 : ราคา 36,900
29 พ.ย. 61-06 ธ.ค. 61 : ราคา 36,900
05-12 ธ.ค. 61 : ราคา 36,900
07 -14 ธ.ค. 61 : ราคา 36,900
13 -20 ธ.ค. 61 : ราคา 36,900

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 36,900 บาท
สายการบิน : TURKISH AIRLINES(TK)
รหัสทัวร์ :   NBT-TUK02-8D5N-(TK)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team34ทัวร์ตุรกี รหัสทัวร์ BT-TUK01 มหัศจรรย์ Turkey 9 วัน 6 คืน  ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ปามุคคาเล่ ธันวาคม-ปีใหม่2019
นั่งบอลลูนชมเมือง ชมดินแดนเทพนิยาย คัปปาโดเกีย  ชมวิหารเซนต์โซเฟีย ชมม้าโทรจัน หรือ ม้าเมืองทรอย ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle โชว์ระบำหน้าท้อง  ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่  ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส

💰 เริ่มต้น 33,900 บาท

วันเดินทาง:วันที่ : 16-24 พ.ย. : ราคา 33,900.-
วันที่ : 30-08 ธ.ค.61 : ราคา 33,900.-
วันที่ : 08-16 ธ.ค. 61: ราคา 34,900.-
วันที่ : 14-22 ธ.ค.61 : ราคา 33,900.-
วันที่ : 29-06 ม.ค.62 : ราคา 35,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 33,900 บาท
สายการบิน : TURKISH AIRLINES(TK)
รหัสทัวร์ :   NBT-TUK01-6D6N-(TK)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team30ทัวร์ตุรกี Belly dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) GO3IST-TK002  เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต • พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

วันเดินทางวันที่ : 5-14, 12-21, 19-28 ก.ย., 30 ก.ย.-9 ต.ค. 61 : 33,900.-
วันที่ : 4-13, 6-15, 14-23 ต.ค. 61 : 35,900.-
วันที่ : 6-15, 10-19, 14-23, 18-27 พ.ย. 61 : 35,900.-
วันที่ : 3-12, 11-20, 16-25 ธ.ค. 61 : 35,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 33,900 บาท
สายการบิน : TURKISH AIRLINES(TK)
รหัสทัวร์ :   N5-GO3IST-TK002-10D7N-(TK)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team26ทัวร์ตุรกี Back to Byzantine and Ottoman Empire Turkey 8 วัน 5 คืน และบินภายใน 2 ขา GO3ADB-TK002 เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

วันเดินทางวันที่ : 3-10, 10-17, 16-23 ก.ย. 61 : 37,900.-
วันที่ : 1-8, 5-12 ต.ค. 61 : 39,900.-
วันที่ : 9-16, 20-27, 23-30 พ.ย. 61 : 39,900.-
วันที่ : 6-13, 13-20 ธ.ค. 61 : 39,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 37,900 บาท
สายการบิน : TURKISH AIRLINES(TK)
รหัสทัวร์ :   N5-GO3ADB-TK002-8D5N-(TK)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team17

ทัวร์ตุรกี Trojan Horse and Hot Air balloon ตรุกี 8 วัน 5 คืน และบินภายใน 1 ขา (TK) GO3ASR-TK002 ก.ย. 61- ธ.ค. 61
อิสตันบูล – เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล-ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ – เมืองโบราณเอเฟซุส-คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล-ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ

วันเดินทางวันที่ : 4-11, 11-18, 17-24 ก.ย. 61 : 36,900.-
วันที่ : 3-10 ต.ค. 61 : 38,900.-
วันที่ : 5-12, 13-20, 21-28 พ.ย., 27 พ.ย.-4 ธ.ค. 61 : 38,900.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 36,900 บาท
สายการบิน : TURKISH AIRLINES(TK)
รหัสทัวร์ :   N5-TURKEY-8D5N-(TK)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team33ทัวร์ตุรกี DELIGHT TURKEY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) GO3IST-SQ001 เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เข้าชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray) ที่มีขนาดใหญ่ในนครอิสตันบูล  เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)  (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

วันเดินทาง: วันที่ :  28 ต.ค.-6 พ.ย. 61 / 6-15, 13-22, 18-27 พ.ย. 2561
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   39,900 บาท
สายการบิน :  สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-GO3IST-SQ001-10D7N-(SQ)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team33ทัวร์ตุรกี Spirit of Turkey 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) GO3ASR-TK001 ส.ค.-ธ.ค. 2561
• นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ (สะสมไมล์ ROP ไม่ได้) เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ • ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ


วันเดินทาง: วันที่ 20-27 ส.ค. 61 ราคา 39,900 บาท
วันที่ 4-11, 11-18, 17-24 ก.ย. 61 ราคา 39,900 บาท
วันที่ 3-10, 9-16 ต.ค. 61 ราคา 39,900 บาท
วันที่ 5-12, 13-20, 21-28 พ.ย., 27 พ.ย.-4 ธ.ค. 61 ราคา 39,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   39,900 บาท
สายการบิน : สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-(ASR-TK001)-8D5N-(TK)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team09ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC IN TURKEY 9D6N AUG-NOV18
เที่ยวดินแดนสองทวีป 9วัน6คืน บินตรง เที่ยวครบทุกไฮไลท์
โดย TURKISH AIRLINE
✅เที่ยวดินแทนแห่งเทพนิยายเมืองคัปปาโดเกีย
✅ชมความสวยงามของปามุคคาเล่
✅ชมความยิ่งใหญของม้าไม้เมืองทรอย
✅ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
✅สุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย
✅ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
✅แถมฟรีพวงกุญแจที่ระลึก+ชาแอปเปิ้ล
🏢โรงแรมมาตราฐาน 4-5 ดาว Turkish Airlines (TK)
-

วันเดินทางวันที่ :: 30 สิงหาคม – 07 กันยายน 2561 : ราคา 32,900
04 – 12 กันยายน 2561 : ราคา 32,900
10 – 18 กันยายน 2561 : ราคา 33,900
19 – 27 กันยายน 2561 : ราคา 33,900
25 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561 : ราคา 33,900
03 – 11 ตุลาคม 2561 : ราคา 34,900
10 – 18 ตุลาคม 2561 *วันคล้ายสวรรคต ร.9 : ราคา 36,900
22 – 30 ตุลาคม 2561 *วันปิยมหาราช : ราคา 35,900
06 – 14 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 32,900
14 – 22 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 33,900
19 – 27 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 32,900

ราคาทัวร์  : 32,900  - 35,900 บาท
สายการบิน : TURKISH AIRLINES(TK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NCU-TURKEY-8D5N-(TK)

downloadpdf  addfriend

 

 

S 12607549

ทัวร์ตุรกีปีใหม่2019 เที่ยวตุรกีฤดูหนาว ทัวร์ตุรกีปลายปีราคาถูก TURKEY TROY 8 DAYS บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   36, 900  บาท 

สิงหาคม : 12-19  
กันยายน : 02-09,08-15,09-16,15-22,16-23,23-30 29 ก.ย.-06 ต.ค., 30 ก.ย.-07 ต.ค. 2561
ตุลาคม : 20-27 ต.ค. 2561

พฤศจิกายน : 03-10,04-11,10-17,11-18,17-24,18-25,24 พ.ย.-01 ธ.ค., 25 พ.ย.-02 ธ.ค. 2561

ราคา 37,900.- บาท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 6,000 บาท

ธันวาคม : 01-08,02-09,08-15,09-16 ราคา
---
43,900.- บาท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 7,000 บาท

ธันวาคม : 25ธ.ค.61-01ม.ค.62,26ธ.ค.61-02ม.ค.62,27ธ.ค.61-03ม.ค.62 
---
ราคา 44,900.- บาท / พักห้องเดี่ยว เพิ่ม 8,000 บาท

ธันวาคม : 29ธ.ค.61-05 ม.ค. 2562, 30ธ.ค.61-06ม.ค. 2562

สายการบิน :  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์ : NPD-TURKEY-8D-TK

downloadpdf  addfriend

 

turkey tour team03

ทัวร์ตุรกี LUXURY RIVIERA TURKEY 8 วัน TURKISH AIRLINES(TK)(พ.ค.-ต.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ อิสตันบูล อิซเมียร์ ปามุคคาเล่ อันตาเลีย คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลี เมืองโบราณเอฟฟิซุส พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โรงละคร Great Theatre บินตรง+บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย พักโรงแรม 5 ดาว 4 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่คัปปาโดเกีย


วันเดินทางวันที่ :: 06-13 , 07-14 , 08-15 , 13-20 , 14-21 , 15-22 , 20-27 , 21-28 ตุลาคม , 27 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 39,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   39,900 บาท
สายการบิน : TURKISH AIRLINES(TK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NPD-TURKEY-8D-(TK)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team12

ทัวร์ตุรกี SAY HI TURKEY (IST-IST) 8 วัน 6 คืน AIR ASTANA(KC)(พ.ค.-ต.ค.2561) วันแม่2561
ไฮไลท์ทัวร์ พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมความยิ่งใหญ่ของ อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า


วันเดินทางวันที่ :: 11-18 , 18-25 พฤษภาคม 2561 : ราคา 29,927 บาท
วันที่ :: 13-20 พฤษภาคม 2561 (* วันพืชมงคล) : ราคา 30,927 บาท
วันที่ :: 01-08 , 08-15 มิถุนายน 2561 : ราคา 28,927 บาท
วันที่ :: 29-06 มิถุนายน 2561 : ราคา 32,927 บาท
วันที่ :: 10-17 , 17-24 กรกฎาคม 2561 : ราคา 32,927 บาท
วันที่ :: 20-27 , 24-31 กรกฎาคม 2561 (* วันอาสาฬหบูชา) : ราคา 33,927 บาท
วันที่ :: 08-15 , 10-17 สิงหาคม 2561 (* วันแม่) : ราคา 33,927 บาท
วันที่ :: 24-31 สิงหาคม 2561 : ราคา 32,927 บาท
วันที่ :: 07-14 , 18-25 , 21-28 กันยายน 2561 : ราคา 32,927 บาท
วันที่ :: 02-09 , 12-19 ตุลาคม 2561 : ราคา 32,927 บาท
วันที่ :: 16-23 , 21-28 , 23-30 ตุลาคม 2561 (* วันปิยมหาราช) : ราคา 33,927 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 28,927 - 33,927 บาท
สายการบิน : AIR ASTANA(KC)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N22-TURKEY-8D6N-(KC)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team10

ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 วัน 5 คืน TURKISH AIRLINES(TK)(พ.ค.-ธ.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาเซ่ มัสยิดสีเขียว ช็อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช็อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน พักโรงแรม 4 ดาว 4 คืน


วันเดินทางวันที่ :: 19-26 , 20-27 , 27 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2561 : ราคา 32,900 บาท
วันที่ :: 02-09 , 03-10 , 09-16 , 10-17 , 16-23 , 17-24 , 22-29 , 23-30 มิถุนายน , 24 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2561 : ราคา 32,900 บาท
วันที่ :: 06-13 , 07-14 , 08-15 กรกฎาคม 2561 : ราคา 32,900 บาท
วันที่ :: 06-13 , 08-15 , 15-22 ตุลาคม , 27 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน , 28 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2561 : ราคา 32,900 บาท
วันที่ :: 03-10 , 04-11 , 10-17 , 11-18 , 17-24 , 18-25 พฤศจิกายน , 24 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม , 25 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 2561 : ราคา 32,900 บาท
วันที่ :: 01-08 , 02-09 , 03-10 ธันวาคม 2561 : ราคา 33,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   32,900-33,900 บาท
สายการบิน : TURKISH AIRLINES(TK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   NPD-TURKEY-8D5N-(TK)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team35

ทัวร์ตุรกี Welcome to Turkey 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์ (QR) GO3BJV-QR002 ก.ย.2561
• เยือนโบดรัม (Bodrum) เป็นเมืองตากอากาศ เมืองท่องเที่ยวสำคัญของทางตุรกี • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) • เที่ยวเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวา • เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย (Wooden Horse of Troy) • (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

วันเดินทาง: วันที่ 17-26, 10-19,13-22 ,20-29 ก.ย. 61 ราคา 29,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  29,900- บาท
สายการบิน : กาตาร์ แอร์เวย์ (QR)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :   N5-BJV-QR002-8D7N-(QR)

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top