ทัวร์ตุรกี

turkey tour team12

ทัวร์ตุรกีปีใหม่ 2020 8 วัน แกรนด์ตุรกี ปีใหม่ ASRADB 8วัน5คืน TK (TK8DGRANDTKNYASRADB) ธ.ค.62-ม.ค.63

บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน
อิสตันบูล, คัปปาโดเกีย, คอนย่า, ปามุคคาเล่, เอฟฟิซุส
ท้องถิ่น, จีน, ไทย

วันเดินทาง :  วันที่ *26 ธ.ค.62-2 ม.ค.63/*27 ธ.ค.62-3 ม.ค.63/*28 ธ.ค.62-4 ม.ค.63/*29 ธ.ค.62-5 ม.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  42,900.-
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
รหัสทัวร์ : NEP-TK8DGRANDTKNYASRADB-8D5N

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team04

ทัวร์ตุรกีปีใหม่ 2020 8 วัน แกรนด์ตุรกี 8วัน5คืน TK (TK8DGRANDTKNOVDEC) พ.ย.-ธ.ค.62

บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน
อิสตันบูล, คัปปาโดเกีย, คอนย่า, ปามุคคาเล่, เอฟฟิซุส
ท้องถิ่น, จีน, ไทย

วันเดินทาง :  วันที่ 15-22 พ.ย./ 22-29 พ.ย./ 4-11 ธ.ค./ 5-12 ธ.ค./ 6-13 ธ.ค./ 7-14 ธ.ค./8-15 ธ.ค./ 25 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 / 26 ธ.ค.62-2 ม.ค.63 / 27 ธ.ค.62-3 ม.ค.63 / 28 ธ.ค.62-4 ม.ค.63 / *29 ธ.ค.62-5 ม.ค.63 / *30 ธ.ค.62-6 ม.ค.63 / 31 ธ.ค.62-7 ม.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  41,900.-
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
รหัสทัวร์ : NXP-(TK8DGRANDTKNOVDEC)-8D5N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ตุรกี Winter Ski Troy 9D7N New Years
กรุงอิสตันบูล , เมืองบูร์ซาร์ , เมืองชานัคคาเล่ , เมืองอิซเมียร์ , เมืองไคเซอร์รี่
เมืองปามุคคาเล่ , เมืองคอนย่า , เมืองคัปปาโดเกีย , เมืองโบราณเอฟฟิซุส

วันเดินทาง : วันที่ 25 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 / 26 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63 / 30 ธ.ค.62 - 07 ม.ค.63 / 31 ธ.ค.62 - 08 ม.ค.63 / 27 ธ.ค.62 - 04 ม.ค.63 / 28 ธ.ค.62 - 05 ม.ค.63 / 29 ธ.ค.62 - 06 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 45,900 บาท 
สายการบิน : เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์ : NPD-Turkey-9D7N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ตุรกี Luxury Winter Turkey 8D6N BY TK
กรุงอิสตันบูล , เมืองไคเซอร์รี่ , เมืองคัปปาโดเกีย , เมืองคอนย่า
เมืองปามุคคาเล่ , เมืองอฟฟิซุส , เมืองอิซเมียร์

วันเดินทาง : วันที่ 25 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 / 26 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 / 30 ธ.ค.62 - 06 ม.ค.63 / 31 ธ.ค.62 - 07 ม.ค.63 / 27 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63 / 28 ธ.ค.62 - 04 ม.ค.63 / 29 ธ.ค.62 - 05 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 44,900 บาท 
สายการบิน : เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์ : NPD-Turkey-8D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team29ทัวร์ตุรกี มนต์เสน่ห์ ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ 8วัน6คืน TK (TK305) พ.ย.62-มี.ค.63

ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย
ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ
ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส
ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป /ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
พิเศษ !! บินภายใน 1 ขา/พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 17 มื้อ!!

วันเดินทาง :  วันที่ 29 พ.ย.-06 ธ.ค.62/18-25 ธ.ค.62/15-22 ม.ค.63/19-26 ก.พ.63/11-18 มี.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  29,888.-
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
รหัสทัวร์ : NIJP-TK305-8D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

TURKEY Woman stands in Goreme National Park in Cappadociaทัวร์ตุรกีปีใหม่ 2020 มนต์รักตุรกี อิสตันบูล ทรอย พักห้าดาว 8วัน6คืน TK (TK304) พ.ย.62-มี.ค.63

ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย
ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ
ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ไปยังบ้านของพระแม่มารีที่เชื่อว่าเป็นบ้านที่พระแม่มารีเคยอาศัยอยู่ พิเศษ!!!ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์ และล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป
พิเศษ !! พักโรงแรมถ้ำ 1คืน พักโรงแรม 5 ดาวของตุรกี อาหารเต็มอิ่ม 18 มื้อ! /ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

วันเดินทาง :  วันที่ 05-12 พ.ย./13-20 พ.ย./05-12 ธ.ค./24-31 ธ.ค./28 ธ.ค.62-04 ม.ค.63
29 ม.ค.-05 ก.พ./26 ก.พ.-04 มี.ค./25-31 มี.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  29,888.-
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
รหัสทัวร์ : NIJP-TK304-8D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17ทัวร์ตุรกีปีใหม่ 2020 BW...WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน5คืน (TK) ธ.ค.62-ม.ค.63

ประเทศตรุกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง
ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย
กรุงอิสตันบูล –คุซาดาสี – ปามุคคาเล่ – คอนย่า
คัปปาโดเกีย – ชิมไวน์ตูร์ลาซาน
**พักโรงแรม 5 ดาว (มาตรฐานตุรกี) และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน**

วันเดินทาง :  วันที่ 24-31 ธ.ค.62 / 26 ธ.ค.62-02 ม.ค.63 / 27 ธ.ค.62-03 ม.ค.63 / 28 ธ.ค.62-04 ม.ค.63 / 29 ธ.ค.62-05 ม.ค.63 / 30 ธ.ค.62-06 ม.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  41,900.-
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
รหัสทัวร์ : N8-(N8-2)-8D5N-TK

downloadpdf  addfriend  addfriend

turkey tour team09ทัวร์ตุรกีปีใหม่ 2020 BW…WONDERFUL TURKEY 8วัน5คืน (TK) ธ.ค.62-ม.ค.63

ประเทศตุรกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่
บนแผ่นดินของ 2 ทวีป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง
ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรี
กไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย
กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย
**พักโรงแรม 5 ดาว (มาตรฐานตุรกี) และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน**
บินตรงสู่กรุงอิสตันบูล และ บินภายใน 1 ขา

วันเดินทาง :  วันที่ 23-30 ธ.ค.62 / 25 ธ.ค.62-01 ม.ค.63 / 26 ธ.ค.62-02 ม.ค.63 / 27 ธ.ค.62-03 ม.ค.63
28 ธ.ค.62-04 ม.ค.63 / 29 ธ.ค.62-05 ม.ค.63 / 30 ธ.ค.62-06 ม.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  41,900.-
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
รหัสทัวร์ : N8-(N8-1)-8D5N-TK

downloadpdf  addfriend  addfriend

turkey tour team15ทัวร์ตุรกี TURKEY BE MY GUEST ตุรกี 9วัน7คืน KU [GQ3IST-KU001] ต.ค.62

อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | อังการ่า
คัปปาโดเกีย | คอนย่า | ปามุคคาเล่
เมืองโบราณเอเฟซุส | ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
พระราชวังโดลมาบาเช | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันเดินทาง :  วันที่ 23 – 31 ต.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  29,888.-
สายการบิน : KUWAIT AIRWAYS (KU)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ3IST-KU001-9D7N

 

downloadpdf  addfriend  addfriend

turkey tour team16ทัวร์ตุรกี TURKEY BE BEST ตุรกี 9วัน7คืน T5 [GQ3IST-T5001] ต.ค.62

อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | อังการ่า
คัปปาโดเกีย | คอนย่า | ปามุคคาเล่
เมืองโบราณเอเฟซุส | ม้าไม้จำลองแห่งทรอย
พระราชวังโดลมาบาห์เช | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันเดินทาง :  วันที่ 05-13 ต.ค./12-20 ต.ค./19-27 ต.ค./26 ต.ค.-03 พ.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  26,900.-
สายการบิน : Turkmenistan Airlines (T5)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ3IST-T5001-9D7N

downloadpdf  addfriend  addfriend

turkey tour team17

ทัวร์ตุรกี EASY WONDERFUL TURKEY 8D6N (PS) พ.ย. - ธ.ค.62
อิสตันบูล , ชานัคคาเล่ , ม้าไม้จำลองเมืองทรอย , เมืองไอย์วาลิก , วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) , เมืองโบราณเอเฟซุส , บ้านพระแม่มารี , เมืองปามุคคาเล่ , เมืองโบราณเฮียราโพลีส , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองคอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองคัปปาโดเกีย , ชมโชว์ระบำหน้าท้อง , ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย , นครใต้ดินคาร์ตัค , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ , กรุงอังการ่า , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดรม , มหาวิหารเซนต์โซเฟีย

วันเดินทาง : วันที่ 04-11, 11-18, 18-25 พ.ย., 25 พ.ย.-02 ธ.ค. / 02-09 ธ.ค. (วันพ่อ), 09-16 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ), 23-30 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 27,900 บาท 
สายการบิน : UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)
รหัสทัวร์ : NCU-TURKEY-8D6N-PS

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team27ทัวร์ตุรกี CHARMIMG TURKEY ตุรกี 10วัน7คืน TK [GQ3IST-TK002] พ.ย.62

อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | พระราชวังโดลบามาเช
อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
คัปปาโดเกีย | คอนย่า | ปามุคคาเล่
เมืองโบราณเอเฟซุส | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันเดินทาง :  วันที่ 11-20 พ.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  39,900.-
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ3IST-TK002-10D7N

downloadpdf  addfriend  addfriend

turkey tour team33ทัวร์ตุรกี THE ULTIMATE TRIP TO TURKEY ตุรกี 11วัน9คืน TK [GQ3IST-TK005] ต.ค.62

อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป
OPTIONAL BALLOON หรือ JEEP SAFARI
คัปปาโดเกีย | คอนย่า | ปามุคคาเล่
เมืองโบราณเอเฟซุส | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันเดินทาง :  วันที่ 08-18 ต.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  38,900.-
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ3IST-TK005-11D9N

downloadpdf  addfriend  addfriend

turkey tour team04ทัวร์ตุรกี FEEL GOOD IN OTTOMANS ตุรกี 9วัน6คืน TK [GQ3IST-TK006] ต.ค.-ธ.ค.62

บินตรงสู่ตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์
เที่ยวสบายๆ ด้วยไฟท์บินภายใน 1 เที่ยว
อิสตันบูล | ปามุคคาเล่ | คัปปาโดเกีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันเดินทาง :  วันที่ 25 ก.ย.-03 ต.ค./01-09 ต.ค./08-16 ต.ค./24 ต.ค.-01 พ.ย./05-13 พ.ย./13-21 พ.ย. 62
21-29 พ.ย./02-10 ธ.ค./13-21 ธ.ค./23-31 ธ.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  34,900.-
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ3IST-TK006-9D6N

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top