ทัวร์ตุรกี

turkey tour22

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9 วัน 6 คืน (TK303) มิ.ย. - พ.ย.62
เมืองชานัคคาเล , เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งทรอย , เมืองคูซาดาซี , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) , เมืองเฮียราโพลิส , เมืองคอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลานา , คัปปาโดเกีย , นครใต้ดินไคมัคลึ , เมืองเกอเรเม , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง , กรุงอังการา , กรุงอิสตันบูล , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดม , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน , พระราชวังทอปกาปี

วันเดินทาง :  วันที่ 05 - 13 มิ.ย., 26 มิ.ย. - 04 ก.ค. / 24 ก.ค. - 01 ส.ค. / 07 - 15 ส.ค., 28 ส.ค. - 05 ก.ย. / 11 - 19 ก.ย., 25 ก.ย. - 03 ต.ค. / 02 - 10 ต.ค., 30 ต.ค. - 07 พ.ย.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   29,888   บาท 
สายการบิน :  Terkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NIT-(TK303)-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour22

ทัวร์ตุรกี EASY LAVENDER TURKEY 9D6N (TK)
อิสตันบูล , ชานัคคาเล่ , ม้าไม้จำลองเมืองทรอย , เมืองไอย์วาลิก , วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) , เมืองโบราณเอเฟซุส , เมืองปามุคคาเล่ , เมืองโบราณเฮียราโพลีส , ปราสาทปุยฝ้าย , ชมสวนลาเวนเดอร์เมืองอิสปาร์ต้า , เมืองคอนย่า , คาราวานซาไร , คัปปาโดเกีย , นครใต้ดินคาร์ตัค , ชมโชว์ระบำหน้าท้อง , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ , เมืองอังการ่า , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , มหาวิหารเซนต์โซเฟีย , อ่างเก็บน้ำใต้ดิน , พระราชวังโดลมาบาห์เช

วันเดินทาง :  วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิมฯร.10)

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   35,900   บาท 
สายการบิน :  Terkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NCU-TURKEY-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour22

มหัศจรรย์ TURKISH 8 วัน 5 คืน TK (IST02) พ.ค. - ธ.ค.62
เมืองคัปปาโดเกีย , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ , เมืองคอนย่า , สถานีคาราวาน , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองปามุคคาเล , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , เมืองไอวาลิค , ชานักกาเล , ชมเมืองโบราณทรอย , ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน , เมืองอิสตันบูล , บลูมอสก์ , ตลาดแกรนด์บาซาร์ , พระราชวังโดลมาบาห์เช่ , ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส , ฮายาโซฟีอา , อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน , ฮิปโปโดรม , ชมพระราชวังทอปกาปึ

วันเดินทาง :  วันที่ 22-29 พ.ค. / 04-11, 19-26 มิ.ย. / 09-16, 23-30 ส.ค. / 12-19 ก.ย. / 09-16 ต.ค. / 14-21 พ.ย., 28 พ.ย.-05 ธ.ค. / 18-25 ธ.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   34,900   บาท 
สายการบิน :  เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์ : NBT-(IST02)-8D5N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour22

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY 9 วัน 6 คืน TK (IST011)
เมืองชานักกาเล , เมืองโบราณทรอย , ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน , เมืองไอวาลิค , คุชาดาสึ , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , บ้านพระแม่มารี , ปามุคคาเล , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองคอนย่า , ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ , พิธภัณฑ์เมฟลานา , สถานนีคารวาน , เมืองคัปปาโดเกีย , พิพิธภัณฑ์เกอเรเม , นครใต้ดินคาดัค , โชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance , นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน) , ทะเลสาบน้ำเค็ม , กรุงอังการา , สุสานอาตาเตริ์ก , กรุงอังการา , นครอิสตันบูล , ช่องแคบบอสพอรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช่ , บลูมอสก์ , ฮายาโซฟีอา , อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน , ฮิปโปโดรม , ชมพระราชวังทอปกาปึ

วันเดินทาง :  วันที่ 11 - 19 ก.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   34,900   บาท 
สายการบิน :  เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์ : NBT-IST011-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour22

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY 10 วัน 7 คืน QR (IST04)
เมืองอิสตันบูล , พระราชวังโดลมาบาห์เช่ , ช่องแคบบอสพอรัส , บลูมอสก์ , อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน , ฮิปโปโดรม , ฮายาโซฟีอา , ชมพระราชวังทอปกาปี , อิสตันบูล , เมืองชานักกาเล , เมืองโบราณทรอย , แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน , คุชาดาสึ , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , บ้านพระแม่มารี , ปามุคคาเล , เมืองคอนย่า , ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ , เฮียราโพลิส , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , สถานีคาราวาน , เมืองคัปปาโดเกีย , ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม , หุบเขานกพิราบ , เมืองอังการา , นครใต้ดินไคมัคลึ

วันเดินทาง :  วันที่ 18 - 27 มิ.ย.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   34,900  บาท 
สายการบิน :  Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์ : NBT-IST04-10D7N-QR

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour05

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ TURKEY 8 วัน 5 คืน TK (IST03) ส.ค. - พ.ย. 62
เมืองคัปปาโดเกีย , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม , หุบเขานกพิราบ , บ้านท้องถิ่นของชาวคัปปาโดเกีย , ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ , ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” , นครใต้ดินไคมัคลึ , ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ , เมืองคอนย่า , สถานีคาราวาน , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , คอนย่า , ไร่สตอเบอรี่ , ปามุคคาเล , ปราสาทปุยฝ้าย , เอฟฟิซุส , เมืองโบราณ , บ้านพระแม่มารี , อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน , จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด , ฮายาโซฟีย , พระราชวังทอปกาปึ , ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช่

วันเดินทาง :  วันที่ 08-15 ส.ค. / 09-16 ต.ค. / 22-29 พ.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   39,900   บาท 
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NBT-IST03-8D5N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour01

ทัวร์ตุรกี TURKEY GOOD DEAL 8D6N TK (IST15) ส.ค. - ต.ค.62
อิสตันบูล(ตุรกี), คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน , พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า , หุบเขาอุซิซาร์, คอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , เมืองคูซาดาซี , ม้าไม้เมืองทรอย , นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม , อะโครโปลิส , ชานัคคาเล่, พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , Blue Mosque , วิหารฮาเจีย โซเฟีย , อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

วันเดินทาง :  วันที่ 09 - 16, 16 - 23, 23 - 30 ส.ค., 30 ส.ค. - 06 ก.ย. / 06 -13, 13 - 20, 20 - 27 ก.ย., 27 ก.ย. - 04 ต.ค. / 04 - 11, 11 - 18, 18 - 25 ต.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   29,999   บาท 
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NGS-IST15-8D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour13

ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST EVER 9D6N TK (IST12) พ.ค. - ส.ค.62
อิสตันบูล(ตุรกี) , ม้าไม้เมืองทรอย , ชานัคคาเล่ , นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม, เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , เมืองคูซาดาซี, ปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส, คอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองคัปปาโดเกีย , ระบำหน้าท้อง, นครใต้ดิน , พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า , หุบเขาอุซิซาร์, พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, BLUE MOSQUE , วิหารฮาเจีย โซเฟีย , อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

วันเดินทาง :  วันที่ 29 พ.ค.- 06 มิ.ย. / 06 - 14, 12 - 20, 17 - 25, 18 - 26 มิ.ย., 26 มิ.ย.- 04 ก.ค. / 03 - 11, 08 - 16, 10 - 18, 16 - 24 ก.ค., 24 ก.ค.- 01 ส.ค. / 07 - 15, 21 - 29 ส.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   29,900  บาท 
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NGS-IST12-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour13

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี (TK)โปรแกรม 8 วัน 6 คืน ( บินกลางวัน ) สิงหาคม - ตุลาคม 2562  บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว มาตรฐานตุรกี + พักโรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน ***พาสปอร์ตไทยเที่ยวตุรกีไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว*** เที่ยว...อิสตันบูล/คัปปาโดเกีย/คอนย่า/ปามุคคาเล่/เอฟฟิซุส

วันเดินทาง :  โปรแกรม 8 วัน 6 คืน บินกลางวัน 9-16 ส.ค./ 10-17 ส.ค./ 14-21 ก.ย./ 21-28 ก.ย./ 5-12 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 12-19 ต.ค./ 13-20 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 17-24 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 20-27 ต.ค.2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :    40,900 บาท 
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NEP-TURKEY-8D5N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour13

 ทัวร์ตุรกี มิถุนายน - ตุลาคม 2562 แกรนด์ตุรกี (TK)โปรแกรม 8 วัน 5 คืน บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว มาตรฐานตุรกี + พักโรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน ***พาสปอร์ตไทยเที่ยวตุรกีไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว***เที่ยว...อิสตันบูล/คัปปาโดเกีย/คอนย่า/ปามุคคาเล่/เอฟฟิซุส

วันเดินทาง :  วันที่ 8-15 มิ.ย./ 21-28 มิ.ย./ 12-19 ก.ค./ 26 ก.ค.-2ส.ค./ 27 ก.ค.-3 ส.ค./ 9-16 ส.ค./ 6-13 ก.ย./ 20-27 ก.ย./ 9-16 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 11-18 ต.ค./ 12-19 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 17-24 ต.ค. 18-25 ต.ค./ 19-26 ต.ค./ 22-29 ต.ค./ 23-30 ต.ค./ 24-31 ต.ค./ 25 ต.ค.-1 พ.ย. 2562 
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   41,900 บาท
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NEP-TURKEY-8D5N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour03

 ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี (TK) 8 วัน พ.ค.-มิ.ย.2562 (บินกลางคืน) บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว มาตรฐานตุรกี + พักโรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน ***พาสปอร์ตไทยเที่ยวตุรกีไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว***เที่ยว...อิสตันบูล/คัปปาโดเกีย/คอนย่า/ปามุคคาเล่/เอฟฟิซุส (บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำหิน 1 คืน)

วันเดินทาง :  วันที่ 18-25 พ.ค. / *31 พ.ค. – 7 มิ.ย. / 15-22 มิ.ย. 
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :    39,900
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NEP-TURKEY-8D5N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour01

ทัวร์ตุกรี POPULAR TURKEY 8 วัน 5 คืน TK (พ.ค. - มิ.ย.62)
เมืองโบราณเอฟเฟซุส , บ้านพระแม่มารี , ปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองคอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , คาราวานสไลน์ , เมืองเกอเรเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง , หุบเขาซิซาร์ , สุเหร่าสีน้ำเงิน , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , อ่างเก็บน้ำเยราบาติน , พระราชวังทอปกาปึ , พระราชวังโดลมาบาเช่ , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันเดินทาง :  วันที่ 23 - 30 พ.ค./ 5 -12 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   37,999   บาท
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NHN-TURKEY-8D5N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour02

ทัวร์ตุกรี TURKEY SUPER SAVE 8 วัน 5 คืน TK (เม.ย. - มิ.ย.62)
อิสตันบูล , จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต , Blue Mosque , สุเหร่าเซนต์โซเฟีย , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , เมืองชานัคคาเล่ , กรุงทรอย , ม้าไม้จำลอง , เมืองเปอร์กามัม , นั่งเคเบิ้ลคาร์ , วิหารเทพีอาร์เทมิส , บ้านพระแม่มารี , เมืองโบราณเอฟเฟซุส , ปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองปามุคคาเล่ , เมืองคอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองคัปปาโดเกีย** พิเศษ ! โชว์ระบำหน้าท้อง , เมืองเกอเรเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง , หุบเขาซิซาร์ , เมืองอังการ่า , พระราชวังโดลมาบาเช่

วันเดินทาง :  วันที่ 25 เม.ย. - 2 พ.ค./ 2 - 9 พ.ค./ 20 - 27 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   34,900   บาท
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NHN-TURKEY-8D5N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

Banner Amazing Turkey Rivera AG

ทัวร์ตุรกีริเวียร่า AMAZING TURKEY RIVERA 10 วัน 7 คืน พ.ค.62 
ขอนำท่านท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณีแห่งโลก2ทวีปผสมผสานกันระหว่างเอเชียเเละยุโรป โปรแกรมตุรกีที่จัดสรรอย่างสมบูรณ์แบบ การันตีว่าคุ้มค่า ไม่เหนื่อย เที่ยวครบทุกเมืองสวย บินตรงสู่อิสตันบูลกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ พร้อมบินในประเทศตุรกีอีก 2 เที่ยวบิน อิสตันบูล-อิซเมียร์-คูซาดาซี-เอฟพีซุส-อันทาเลีย-ปามุคคาเล่-คัปปาโดเจีย พักโรงแรมระดับ5*นอนอิสตันบูล2คืน  พร้อมนอนโรงแรมถ้ำ5ดาวสุดคลาสิคที่คัปปาโดเจีย 2คืน

วันเดินทาง :  วันที่ 10-19 พ.ค., 24 พ.ค - 2 มิ.ย 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   46,500   บาท
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NSE-TURKEY-10D7N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top