ทัวร์ตุรกี

turkey tour team07

ทัวร์ตุรกี TK301 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ดินแดนในฝันของนักเดินทาง 9วัน 6คืน (TK)เม.ย.-พ.ค. 2562 เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทางเที่ยวอิสตันบูลดินแดนแห่งประวัติศาสตร์
เยือนเมืองทรอย บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ชมความงดงามของสุเหร่าและพระราชวัง ชมมัสยิดเก่าแก่ แห่งเมืองบูร์ซา  ชมความงามอันน่าทึ่งที่ปามุคคาล่ ชมทัศนียภาพผืนดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) พิเศษ !! ชมระบำหน้าท้องและการแสดงพื้นเมืองต่างๆ

วันเดินทาง : 8–16 เม.ย.62  /  24เม.ย. – 2 พ.ค.62  / 17–25 พ.ค. 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  35,900
สายการบิน :  tเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK
รหัสทัวร์ : NBS-Turkey-9D6N-(TK)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team12

ทัวร์ตุรกี  Wonderful Turkey 8D5N FEB-MAR'19 by (TK) 8วัน5คืน (TG) กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า – กรุงทรอย** พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน  พร้อมอาหารไทย**

วันเดินทาง : 5-12 กุมภาพันธ์ 2562 / 6-13 มีนาคม 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 39,900
สายการบิน :  tเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK
รหัสทัวร์ : N8-Turkey-8D5N-(TK)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team10

ทัวร์ตุรกี บินตรงจากภูเก็ต Andaman to Turkey 8 days บินตรง ภูเก็ต-อิสตันบูล-ภูเก็ตฃ อิสตนับูล-บูรซ์า-อิซเมียร์-เมืองโบราณเอฟฟิ ซสุ เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนยา-เมืองคัปปาโดเกีย-กรงุอังคาร่า

วันเดินทาง : 21-28 ก.พ.(ตัดกรุ๊ป) / 16-23 มี.ค. / 23-30 มี.ค. /  06-13 เม.ย. 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 33,900.- บาท
สายการบิน :  tเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK

รหัสทัวร์ : NPD-Andaman-8D6N-(TK)

downloadpdf  addfriend

RIVIERA TULIP TURKEY 10 DAYS

ทัวร์ตุรกี ชมดอกทิวลิป Riviera-Tulip Turkey  ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ 2019 บินเข้า อังคาร่า -บินออก อิสตันบูล Riviera Tulip Turkey 10 Days (QR) ESB-IST

วันเดินทาง : วันที่  06-15 เม.ย. 62 / 08-17 เม.ย. เมษายน 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 49,900
สายการบิน :  Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์ : NPD-ESB-IST-10D7N-(QR)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team17ทัวร์ตุรกี 2562 / 2019 มหัศจรรย์ตุรกี...บินภายใน 8 วัน 5 คืน (TK)ก.พ. - เม.ย. 2562 BT-IST02_TK
ไป : TK65 (22:50 - 05:45)
กลับ : TK68 (01:25 - 15:00)

วันเดินทาง : วันที่  06 -13 ก.พ.62 / 24 ก.พ.62 -03 มี.ค.62 / 11- 18 มี.ค.62  / 26 มี.ค.62 - 02 เม.ย.2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 34,900
สายการบิน :  สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์ : NPD-BT-IST02_TK-8D5N

downloadpdf  addfriend

turkey tour team16ทัวร์ตุรกี BT-TUK03_QR ทัวร์ตุรกี เดือนกุมภาพันธ์ 2019 มหัศจรรย์...ริเวียร่า ตุรกี 10 วัน 7 คืน
ไป : QR837 (01:20 - 12:25)
กลับ : QR826 (12:30 - 03:55)

วันเดินทาง : วันที่  06-15 ก.พ. 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  39,900
สายการบิน :  Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์ : NPD-BT-TUK03_QR-10D7N

downloadpdf  addfriend

turkey tour team15ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์...ตุรกี 8 วัน 5 คืน (TK) ม.ค.62-พ.ค 62 BT-IST01_TK
ไป : TK65 (21:45 - 04:00)
กลับ : TK68 (01:25 - 15:00)

วันเดินทาง : วันที่  17-24 , 23 -30 ม.ค., 30 ม.ค. -06 ก.พ.  ,07 -14 ก.พ. , 13 -20 ก.พ. , 28 ก.พ.  -07 มี.ค. , 07 -14 มี.ค. , 14-21 มี.ค. , 21 -28 มี.ค. , 28 มี.ค. 62 -04 เม.ย. , 11 -18 เม.ย. , 18 -25 เม.ย. , 25 เม.ย. -02 พ.ค. 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 49,900
สายการบิน :  Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์ : NPD-BT-IST01_TK-8D5N

downloadpdf  addfriend

RIVIERA TULIP TURKEY 10 DAYS

ทัวร์ตุรกี ชมดอกทิวลิป เมษายน 2562 Riviera Tulip Turkey 10 Days (QR) IST-ESB RIVIERA-TULIP TURKEY 10 DAYS บินเช้า ถึงเย็น พักผ่อนเต็มอิ่ม บินเข้า อิสตันบูล#บินออก อังคาร่า พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 7 คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี"

วันเดินทาง : วันที่ 09-18 เมษายน 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 49,900
สายการบิน :  Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์ : NPD-IST-ESB-10D7N-(QR)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team04ทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกี มีนาคม 2019 / 2562 Premuim Riviera Turkey 10 Days TK March 2019 บินตรง+บินภายใน 1 ครั้ง พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี" 

กำหนดการเดินทาง 
วันเดินทาง   08-17 มี.ค. / 22-31 มี.ค. / 29 มี.ค.-07 เม.ย. 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   49,900
สายการบิน :   บินเตอร์กิช TK
จองทัวร์   NPD-TUR-9D6N

downloadpdf addfriend

S 1155214ทัวร์ตุรกี เมษายน 2562 LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน พัก โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย 1 คืน ทัวร์ตุรกีชมดอกไม้ ฤดูดอกทิวลิป 

กำหนดการเดินทาง 
วันเดินทาง  10-17 เมษายน 2562 / 13-20 เมษายน 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   49,900
สายการบิน :   บินเตอร์กิช TK
จองทัวร์   NPD-TUR-9D6N

downloadpdf addfriend

turkey tour team07ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 AMAZING TURKEY WINTER บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา * พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน ที่คัปปาโดเจีย * บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา สนุกกับการเล่นหิมะ ณ สกีรีสอร์ทชื่อดังของตุรกี  อิสตันบูล-บูซ่าร์-คานัคคาเล่-ทรอย-เพอร์กามัม-คูซาดาซี-ปามุคคาเล่-คัปปาโดเจีย

วันเดินทาง  01-09 ม.ค. / 11-19 ม.ค / 25 ม.ค.-02 ก.พ. / 01-09 ก.พ. /  08-16 ก.พ. 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   36,500
สายการบิน :   บินเตอร์กิช TK
จองทัวร์   NSN-TUR-9D6N

downloadpdf addfriend

turkey tour team10ทัวร์ตุรกี WOW TURKEY 8 DAYS TK กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK บินตรง ชิลด์ ชิลด์ ราคาโดนใจ พิเศษ !! พัก โรงแรมถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562

วันเดินทาง   
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562
17-24ก.พ.2562 / 02-09มี.ค./03-10มี.ค./09-16มี.ค./10-17มี.ค.2562 / 16-23 มี.ค./17-24มี.ค./23-30มี.ค./24-31 มี.ค.2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :    32,900.- บาท
สายการบิน :   บินเตอร์กิช TK
จองทัวร์   NPD-TUR-8D6N-TK

downloadpdf addfriend

turkey tour team03ทัวร์ตุรกี มีนาคม 2019 AMAZING TURKEY SPRING 9วัน6คืน TK  บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา กับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไล ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยุโรป เที่ยวครบทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร โปรแกรมจัดอย่างลงตัวไม่เหนื่อย* พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน ที่คัปปาโดเจีย *บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา อิสตันบูล-บูซ่าร์-คานัคคาเล่-ทรอย-เพอร์กามัม-คูซาดาซี-ปามุคคาเล่-คัปปาโดเจีย

วันเดินทาง  02-10 มี.ค. / 15-23 มี.ค. /22-30 มี.ค. 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   36,999 
สายการบิน :   บินเตอร์กิช TK
จองทัวร์   NSN-TUR-9D6N

downloadpdf addfriend

S 1155215ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน AMAZING TURKEY TULIP มีนาคม - เมษายน 2562 บินตรงสู่อิสตันบูลพร้อมบินภายในอีก 1 ขา
กับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยุโรป เที่ยวครบทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร โปรแกรมจัดอย่างลงตัวไม่เหนื่อย* พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน ที่คัปปาโดเจีย *บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา อิสตันบูล-บูซ่าร์-คานัคคาเล่-ทรอย-เพอร์กามัม-คูซาดาซี-ปามุคคาเล่-คัปปาโดเจีย

วันเดินทาง:29 มี.ค. - 6 เม.ย. ราคา 37,950 บาท 
30 มี.ค. - 7 เม.ย. ราคา 37,950 บาท 
04-12 เม.ย. ราคา 37,950 บาท 
05-13 เม.ย. ราคา 37,950 บาท
06-14 เม.ย. ราคา 37,950 บาท 


ราคาทัวร์เริ่มต้น :  37,950  บาท
สายการบิน :   บินเตอร์กิช TK
จองทัวร์   NSN-TUR-9D6N

downloadpdf addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top