ทัวร์ตุรกี

turkey tour team17

ปีใหม่2020 ทัวร์ตุรกี TURKEY BE FRESH ตุรกี 10 วัน 7 คืน (EK004)
อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | อังการ่า | คัปปาโดเกีย | คอนย่า | ปามุคคาเล่ | เมืองโบราณเอเฟซุส
ม้าไม้จำลองแห่งทรอย | พระราชวังโดลมาบาเช | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันเดินทาง :  วันที่ 05-14 ส.ค./ 03-12, 04-13, 10-19, 15-24, 17-26 ก.ย., 22 ก.ย.-01 ต.ค., 24 ก.ย.-03 ต.ค., 27 ก.ย.-06 ต.ค./ 01-10, 07-16, 08-17, 11-20, 14-23, 15-24, 16-25, 19-28, 22-31 ต.ค., 23 ต.ค.-01 พ.ย., 29 ต.ค.-07 พ.ย./ 02-11, 06-15, 09-18, 11-20, 18-27, 19-28 พ.ย., 26 พ.ย.-05 ธ.ค. / 01-10, 02-11, 05-14, 09-18 ธ.ค.62, 27 ธ.ค.62-05 ม.ค.63 **ปีใหม่2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  30,900  บาท 
สายการบิน :  เอมิเรตส์ (EK)
รหัสทัวร์ :  N5B-EK004-10D7N-EK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ปีใหม่ 2563 ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ คูซาดาซี ชานัคคาเล่ อิสตันบูล (เลสโก เหมันต์หรรษา) 9 วัน 6 คืน (ZIST19)
เมืองอังการ่า, สุสานอตาเติร์ก, เมืองคัปปาโดเจีย, เมืองใต้ดิน, เมืองเกอราเม่, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่, หุบเขาอุซิซาร์, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, เมืองปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, เมืองคูซาดาซี, เมืองเอฟฟิซุส, ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ, หอสมุดเซลซุส, บ้านพระแม่มารี, วิหารอะโครโปลิส, วิหารโอลิมเปียน เซอุส, ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย, พระราชวังโดลมาบาห์เช, สุเหร่าสีน้ำเงิน

วันเดินทาง :  วันที่ 01 - 09, 02 - 10, 03 - 11, 08 - 16, 09 - 17, 10 - 18, 15 - 23, 16 - 24, 17 - 25, 22 - 30 พ.ย., 23 พ.ย. - 01 ธ.ค., 24 พ.ย. - 02 ธ.ค., 29 พ.ย. - 07 ธ.ค., 30 พ.ย. - 08 ธ.ค. / 01 - 09, 02 - 10, 05 - 13, 06 - 14, 07 - 15, 08 - 16, 13 - 21, 14 - 22, 15 - 23, 20 - 28, 21 - 29, 22 - 30, 23 - 31 ธ.ค.62, 24 ธ.ค. - 01 ม.ค.63, 25 ธ.ค. - 02 ม.ค.63, 29 ธ.ค. - 06 ม.ค.63, 30 ธ.ค. - 07 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2563**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  29,999  บาท 
สายการบิน :  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์ :  N2-ZIST19-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ทัวร์ตุรกี The Myth of Turkey 9D6N BY TK (SIRI30)
อิสตันบูล, ไกเซรี, นครใต้ดิน ไกมากลิ, โกเรเม่ (แคปปาโดเกีย), คอนยา, ปามุกกาเล่, เอเฟซุส, อิสเมีย

วันเดินทาง :  วันที่ 12 - 20 ตุลาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  69,900  บาท 
สายการบิน :  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์ :  NSR-SIRI30-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team33ทัวร์ตุรกี สิงหาคม - ตุลาคม 2562 FANTASTIC TURKEY ตรุกี 9 วัน 7 คืน และบินภายใน 2 ขา โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) QE3ADB-TK003 TK  

• เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ไลน์ • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอเชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

 

วันเดินทาง :  วันที่ 27 ส.ค. 62- 04 ก.ย. 62 , 10 - 18 ก.ย. 62  , 02 - 10 ต.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  39,900  บาท 
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ :  N5B-QE3ADB-TK003 -TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team30

ทัวร์ตุรกี ตุลาคม 2562 Belly Dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) QE3IST-TK002 TK

วันเดินทาง :  วันที่ 14- 23 ต.ค. 2562 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  39,900  บาท 
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ :  N5B-QE3IST-TK002-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ทัวร์ตุรกี BW…CAPITAL TURKEY 8D5N BY QR
ประเทศตรุกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป
ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรม
อนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย

วันเดินทาง :  วันที่ 04 - 11, 16 - 23, 23 - 30 ก.ย. / 02 - 09, 18 - 25 ต.ค., 28 ต.ค. - 04 พ.ย. / 01 - 08, 06 - 13, 11 - 18, 20 - 27 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  29,900  บาท 
สายการบิน :  กาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)
รหัสทัวร์ :  N8-TURKEY-8D5N-QR

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ทัวร์ตุรกี WONDROUS TURKEY ตุรกี 8 วัน 5 คืน (TK002)
อิสตันบูล, อิชเมียร์, บ้านพระแม่มารี, เอเฟซุส, คูซาดาซึ, ปามุคคาเล, เฮียราโพลิส, ปามุคคาเล, คอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, ฮิปโปโดม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮาเยียโซเฟีย, พระราชวังโดลมาบาเช, ล่องเรือบอสฟอรัส, พระราชวังทอปกาปึ

วันเดินทาง :  วันที่ 22-29 ก.ค./ 06-13, 13-20 ส.ค., 26 ส.ค.-02 ก.ย./ 02-09, 16-23 ก.ย., 24 ก.ย.-01 ต.ค./ 01-08, 08-15 ต.ค., 29 ต.ค.-05 พ.ย./ 04-11, 13-20 พ.ย./ 03-10, 11-18 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  35,888  บาท 
สายการบิน :  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์ :  N5B-TK002-8D5N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ทัวร์ตุรกี PERFECT TIME TURKEY ตุรกี 10 วัน 8 คืน (TK005)
อิสตันบูล, คัปปาโดเกีย, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, นครใต้ดิน, คอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, คูซาดาสึ, เมืองโบราณเอเฟซุส, บ้านพระแม่มารี , เพอร์กามัม, วิหารอะโครโปลิส, ชานัคคาเล, ม้าไม้จำลองแห่งทรอย, เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์, ฮิปโปโดม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, แกรนด์บาร์ซาร์, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

วันเดินทาง :  วันที่ 13-22 ส.ค. / 08-17 ก.ย. / 03-12 ต.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  39,900  บาท 
สายการบิน :  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์ :  N5B-TK005-10D8N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ปีใหม่ 2020 /2563  ทัวร์ตุรกี  ESSENTIAL TURKEY ตุรกี 10 DAYS 7 NIGHTS โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) GQ3IST-SQ001 อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป | อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน | ปามุคคาเล่  ม้าไม้จำลองแห่งทรอย | คอนย่า | คัปปาโดเกีย | ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันเดินทาง :  วันที่ 16-25 ก.ค./ 06-15, 13-22, 20-29 ส.ค., 27 ส.ค.-05 ก.ย./ 10-19, 17-26 ก.ย., 26 ก.ย.-05 ต.ค./ 08-17, 15-24, 22-31 ต.ค., 31 ต.ค.-09 พ.ย./ 05-14, 12-21, 19-28 พ.ย., 26 พ.ย. - 05 ธ.ค./ 03-12 ธ.ค.62, 24 ธ.ค.-02 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**, 31 ธ.ค.-09 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  34,900  บาท 
สายการบิน :  สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
รหัสทัวร์ :  N5B-SQ001-10D7N-SQ

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ทัวร์ตุรกี TURKEY BE CHEERFUL ตุรกี 10 วัน 7 คืน (W5001)   GQ3ESB-W5001  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, นครใต้ดิน, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, ทุ่งลาเวนเดอร์, คูซาดาสึ, มืองโบราณเอเฟซุส, บ้านพระแม่มารี, คูซาดาสึ, เพอร์กามัม, วิหารอะโครโปลิส, ชานัคคาเล, ม้าไม้จำลองแห่งทรอย, เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์, อิสตัลบูล, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, พระราชวังโดลมาบาเช, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, สุเหร่าสีน้ำเงิน, อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน

วันเดินทาง :  วันที่ 08-17 ส.ค./ 12-21, 19-28 ก.ย., 26 ก.ย. - 05 ต.ค./ 26 ต.ค. - 04 พ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  32,900  บาท 
สายการบิน :  มาฮานแอร์ (W5)
รหัสทัวร์ :  N5B-W5001-10D7N-W5

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ทัวร์ตุรกี AWESOME TURKEY ตุรกี 9 วัน 6 คืน (TK004)
อิสตันบูล, พระราชวังทอปกาปึ, ฮิปโปโดม, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, สุเหร่าสีน้ำเงิน, แกรนด์บาซ่าร์, เพอร์กามัม, วิหารอะโครโปลิส, อิชเมียร์, เมืองโบราณเอเฟซุส, บ้านพระแม่มารี, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเฮียราโพลิส, คอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, นครใต้ดิน, คัปปาโดเดีย, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, พระราชวังโดลบามาเช, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

วันเดินทาง :  วันที่ 19-27 ก.ค./ 06-14 ส.ค., 27 ส.ค.-04 ก.ย./ 04-12 ก.ย., 25 ก.ย.-03 ต.ค./ 01-09, 08-16 ต.ค., 24 ต.ค.-01 พ.ย./ 05-13, 13-21, 21-29 พ.ย./ 02-10, 13-21, 23-31 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  36,999  บาท 
สายการบิน :  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์ :  N5B-TK004-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ทัวร์ตุรกี CHARMING TURKEY ตุรกี 10 วัน 7 คืน (TK002)
อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป , พระราชวังโดลบามาเช , อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน , คัปปาโดเกีย , คอนย่า , ปามุคคาเล่ , เมืองโบราณเอเฟซุส , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันเดินทาง :  วันที่ 14-23 ส.ค., 28 ส.ค.-06 ก.ย./ 11-20 ก.ย., 24 ก.ย.-03 ต.ค./ 01-10 ต.ค., 29 ต.ค.-07 พ.ย./ 03-12, 11-20 พ.ย., 24 พ.ย.-03 ธ.ค./ 10-19, 15-24, 22-31 ธ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  39,900  บาท 
สายการบิน :  เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์ :  N5B-TK002-10D7N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ตุรกี TURKEY BE HAPPY ตุรกี 10 วัน 7 คืน (W5001)
อิสตันบูล ดินแดน 2 ทวีป , เมืองโบราณเอเฟซุส , ปามุคคาเล่ , คอนย่า , ม้าไม้จำลองแห่งทรอย , คัปปาโดเกีย , อ่างเก็บน้ำเยเรบาตัน , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

วันเดินทาง :  วันที่ 15-24, 22-31 ส.ค., 29 ส.ค.-07 ก.ย./ 05-14 ก.ย./ 03-12, 10-19, 17-26 ต.ค., 24 ต.ค.-02 พ.ย./ 07-16, 14-23, 21-30 พ.ย., 28 พ.ย.-07 ธ.ค./ 05-14, 12-21 ธ.ค.62 , 26 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  32,900  บาท 
สายการบิน :  มาฮานแอร์ (W5)
รหัสทัวร์ : N5B-W5001-10D7N-W5

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ทัวร์ตุรกี GRAND TURKEY 9 วัน 6 คืน BY TK
อังการ่า, สุสานอตาเติร์ก, นครใต้ดิน, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส, บ้านพระแม่มารี, ชานัคคาเล่, เมืองเปอร์กามัม, ชานัคคาเล่, ทรอย, อิสตันบูล, พระราชวังโดลมาบาเช่, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน, พระราชวังทอปกาปึ

วันเดินทาง :  วันที่ 10-18 ต.ค. / 4-12 ธ.ค.62 , 25 ธ.ค.- 02 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  35,777  บาท 
สายการบิน :  TURKISH AIRLINES (TK)
รหัสทัวร์ :  NHN-TURKEY-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top