ทัวร์ตุรกี

turkey tour team14turkey tour team03

ทัวร์ตุรกี TURKISH DELIGHT 8 วัน 5 คืน TK
กรุงอิสตันบูล - คัปปาโดเกีย - ปามุคคาเล่ - เมืองคุซาดาสี **พักโรงแรม 5 ดาว (มาตราฐานตุรกี) และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน *นอนอิสตันบูล 2 คืน*
ประเทศตุรกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง
ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอานาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย

 

วันเดินทาง :  วันที่ 25 เมษายน - 02 พฤษภาคม 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  42,900 บาท
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : N8-TURKISH-8D5N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team02turkey tour team12

ทัวร์ตุรกี TURKISH DELIGHT RE-ROUTE 8D 5N TK
กรุงอิสตันบูล - คุซาดาสี - ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
**พักโรงแรม 5 ดาว(มาตราฐานตุรกี) และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน** **บินตรง และ บินภายใน 2 ขา**
ประเทศตรุกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่งประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย

 

วันเดินทาง :  วันที่   25 เม.ย. - 02 พ.ค./ 08 - 15, 15 - 22 พ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  42,900 บาท
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : N8-TURKEY-8D5N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team02turkey tour team37

ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8D 5N TK
กรุงอิสตันบูล - คุซาดาสี - ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย - ชิมไวน์ตูร์ลาซาน
**พักโรงแรม 5 ดาว (มาตราฐานตุรกี) และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน** **บินตรง และ บินภายใน 1 ขา**
ประเทศตรุกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่งประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย

 

วันเดินทาง :  วันที่ 23 - 30 เม.ย., 29 เม.ย. - 06 พ.ค., 15 - 22 พ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  41,900  บาท
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : N8-TURKEY-8D5N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team01turkey tour team27

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ซาแฟรนโบลู เปิดตัว ซุปตาร์ บอลลูน 9 วัน 6 คืน TK
เที่ยวบินตรงโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ประเทศสองทวีป ดินแดนแห่งอาณาจักรออตโตมันอันยิ่งใหญ่ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลาง ความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้ายที่คัปปาเกีย นครใต้ดินชาดัค ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองซาแฟรนโบลู ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 2 ขวด

 

วันเดินทาง :  วันที่ 16-24 , 17-25 , 18-26 เม.ย. , 24 เม.ย-02 พ.ค. / 02-10 , 06-14 , 07-15 , 09-17 , 12-20 , 14-22 , 18-26 , 19-27 , 20-28 , 22-30 พ.ค. , 24 พ.ค.- 01 มิ.ย. , 28 พ.ค.- 05 มิ.ย. , 30 พ.ค.- 07 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  28,999  บาท
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NTP-TKIST01-9N6D-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17turkey tour team27

ทัวร์ตุรกี เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ 9 วัน 6 คืน TK (ZIST14)
เมืองอังการ่า , เมืองคัปปาโดเจีย , เมืองเกอราเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ , หุบเขาอุซิซาร์ , เมืองคัปปาโดเจีย , เมืองคอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , ทุ่งดอกไอริส , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองคูซาดาซี , เมืองคูซาดาซี , เมืองเอฟฟิซุส , เมืองชานัคคาเล่ , เมืองโบราณเปอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , วิหารโอลิมเปียน เซอุส , วิหารเอสเคลปิออน

 

วันเดินทาง :  วันที่ 01 - 09 , 08 - 16 , 09 - 17 , 15 - 23 , 16 - 24 , 22 - 30 มิ.ย. , 23 มิ.ย. - 01 ก.ค. , 28 มิ.ย. - 06 ก.ค. , 29 มิ.ย. - 07 ก.ค. , 30 มิ.ย. - 08 ก.ค. 62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  31,999  บาท
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : N2-ZIST14-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team01turkey tour team15

มหัศจรรย์ TURKEY ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน (TK)
ตุรกี , อิสตันบูล , เมืองชานักกาเล , เมืองโบราณทรอย , เมืองไอวาลิค , คุชาดาสึ , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , บ้านพระแม่มารี , ปามุคคาเล , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองคอนย่า , พิธภัณฑ์เมฟลานา , เมืองคอนย่า , สถานนีคารวาน , เมืองคัปปาโดเกีย , พิพิธภัณฑ์เกอเรเม , นครใต้ดินคาดัค , โชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance , นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน) , ทะเลสาบน้ำเค็ม , กรุงอังการา , สุสานอาตาเตริ์ก , กรุงอังการา , นครอิสตันบูล , ฮายาโซฟีอา , พระราชวังโดลมาบาห์เช่ , ช่องแคบบอสพอรัส , บลูมอสก์ , อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน , ฮิปโปโดรม , ชมพระราชวังทอปกาปึ

 

วันเดินทาง :  วันที่ 23-31 พ.ค. / 06-14 , 12-20 , 20-28 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  33,900  บาท
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NBT-BT-IST001-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team01turkey tour team17

ทัวร์ตุรกี CZIST12_IRIS BLOSSOM IN TURKEY 9D 6N BY TK
เมืองอังการ่า , เมืองคัปปาโดเจีย , เมืองใต้ดิน , เมืองเกอราเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ , หุบเขาอุซิซาร์ , เมืองคอนย่า , ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , ทุ่งดอกไอริส , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองคูซาดาซี , เมืองเอฟฟิซุส , เมืองชานัคคาเล่ , เมืองโบราณเปอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , วิหารโอลิมเปียน เซอุส , วิหารเอสเคลปิออน , เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย , ท่าเรือกัลป์ลิโพลี , นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล , เมืองอิสตันบูล , ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ , จัตุรัสทักษิม , ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดรม , วิหารเซนต์โซเฟีย

 

วันเดินทาง :  วันที่ 01-09 , 02-10 , 07-15 , 08-16 , 09-17 , 14-22 , 15-23 , 16-24 , 17-25 , 19-27 พ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  31,999 - 33,999  บาท
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : N2-CZIST12-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

S 1155215turkey tour team14

ทัวร์ตุรกี CZIST11_BLOOMING FLORA IN TURKEY 9D 6N BY TK
เมืองอังการ่า , เมืองคัปปาโดเจีย , เมืองใต้ดิน , เมืองเกอราเม่ , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ , หุบเขาอุซิซาร์ , เมืองคอนย่า , ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , ทุ่งดอกไอริส , เมืองปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองคูซาดาซี , เมืองเอฟฟิซุส , ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ , หอสมุดเซลซุส , เมืองชานัคคาเล่ , เมืองโบราณเปอร์กามัม , วิหารอะโครโปลิส , วิหารโอลิมเปียน เซอุส , โรงละครอะโครโปลิส , วิหารเอสเคลปิออน , เมืองทรอย , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย , ท่าเรือกัลป์ลิโพลี , นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล , เมืองอิสตันบูล , สวนดอกทิวลิป ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ , จัตุรัสทักษิม , เมืองอิสตันบูล , ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส , พระราชวังโดลมาบาห์เช , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดรม , วิหารเซนต์โซเฟีย , สไปซ์บาซาร์

 

วันเดินทาง :  วันที่ 01-09 , 02-10 , 03-11 , 08-16 , 15-23 , 16-24 , 18-26 , 19-27 เม.ย. , 24 เม.ย.-02 พ.ค. , 25 เม.ย.-03 พ.ค. , 26 เม.ย.-04 พ.ค.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  30,999 - 37,999 บาท
สายการบิน :  Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : N2-CZIST11-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

ทัวร์ตุรกี TK301 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ดินแดนในฝันของนักเดินทาง 9วัน 6คืน (TK)เม.ย.-พ.ค. 2562 เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทางเที่ยวอิสตันบูลดินแดนแห่งประวัติศาสตร์
เยือนเมืองทรอย บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ชมความงดงามของสุเหร่าและพระราชวัง ชมมัสยิดเก่าแก่ แห่งเมืองบูร์ซา  ชมความงามอันน่าทึ่งที่ปามุคคาล่ ชมทัศนียภาพผืนดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิด ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) พิเศษ !! ชมระบำหน้าท้องและการแสดงพื้นเมืองต่างๆ

วันเดินทาง :  8–16 เม.ย.62  /  24เม.ย. – 2 พ.ค.62  / 17–25 พ.ค. 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  35,900
สายการบิน :  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK
รหัสทัวร์ : NBS-Turkey-9D6N-(TK)

downloadpdf addfriend addfriend

ตุรกีสงกรานต์ กรุงอิสตันบูล เมืองคัปปาโดเกีย เมืองคอนย่า กรุงทรอย 8วัน5คืน(TK)WONDERFUL TURKEY SONGKRAN

กรุงเคย์เซอรี่ - คัปปาโดเกีย – เกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดิน Underground City-โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์-เมืองคัปปาโดเกีย – โรงงานเครื่องปั้นดินเผา - คาราวานสไลน์-เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา -เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล - เมืองคูซาดาสึ – โรงงานหนัง-เมืองคูซาดาสึ – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย – ชานัคคาเล-เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ - ห้างมาร์มาร่า ฟอรั่ม

วันเดินทาง :  7 – 14 / 9 – 16 / 12 – 19 เมษายน 2562 (ทัวร์สงกรานต์)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 47,900
สายการบิน :  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK
รหัสทัวร์ : N8-WONDERFUL TURKEY -8D5N-(TK)

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team12

ทัวร์ตุรกี มิถุนายน – กันยายน 62 CLASSICAL TURKEY 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) อังการ่า - คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง- คัปปาโดเกีย – คอนย่า – นครใต้ดิน – ปามุคคาเล- ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี- คูซาดาสึ – เพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย-อิสตัลบูล - ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - แกรนด์บาซาร์-พระราชวังโดลมาบาเช – สนามบิน

วันเดินทาง : วันที่ 04 – 13, 18 -27 มิ.ย. 62 / วันที่ 03 – 12, 10 – 19, 17 – 26 ก.ย. 62 / วันที่ 24 ก.ย. – 05 ต.ค. 62 : ราคา 32,900.-
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 32,900
สายการบิน :  เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK
รหัสทัวร์ : N2B-Turkey-10D7N-(TK)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team10

ทัวร์ตุรกี บินตรงจากภูเก็ต Andaman to Turkey 8 days บินตรง ภูเก็ต-อิสตันบูล-ภูเก็ตฃ อิสตนับูล-บูรซ์า-อิซเมียร์-เมืองโบราณเอฟฟิ ซสุ เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนยา-เมืองคัปปาโดเกีย-กรงุอังคาร่า

วันเดินทาง : 21-28 ก.พ.(ตัดกรุ๊ป) / 16-23 มี.ค. / 23-30 มี.ค. /  06-13 เม.ย. 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 33,900.- บาท
สายการบิน :  tเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK

รหัสทัวร์ : NPD-Andaman-8D6N-(TK)

downloadpdf  addfriend

RIVIERA TULIP TURKEY 10 DAYS

ทัวร์ตุรกี ชมดอกทิวลิป Riviera-Tulip Turkey  ทัวร์ตุรกี สงกรานต์ 2019 บินเข้า อังคาร่า -บินออก อิสตันบูล Riviera Tulip Turkey 10 Days (QR) ESB-IST

วันเดินทาง : วันที่  06-15 เม.ย. 62 / 08-17 เม.ย. เมษายน 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 49,900
สายการบิน :  Qatar Airways (QR)
รหัสทัวร์ : NPD-ESB-IST-10D7N-(QR)

downloadpdf  addfriend

turkey tour team17ทัวร์ตุรกี 2562 / 2019 มหัศจรรย์ตุรกี...บินภายใน 8 วัน 5 คืน (TK)ก.พ. - เม.ย. 2562 BT-IST02_TK
ไป : TK65 (22:50 - 05:45)
กลับ : TK68 (01:25 - 15:00)

วันเดินทาง : วันที่  06 -13 ก.พ.62 / 24 ก.พ.62 -03 มี.ค.62 / 11- 18 มี.ค.62  / 26 มี.ค.62 - 02 เม.ย.2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 34,900
สายการบิน :  สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์ : NPD-BT-IST02_TK-8D5N

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top