ทัวร์ตุรกี

รวมทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2020 / 2563
คลิกที่รูป ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมได้เลยค่ะ

PTK10 TK PTK09 TK PTK08 PS
Luxury Winter Turkey 8 Days 2Dom TK59 TK582 banner 0 S 5914830 Winter Ski Troy 9 Days New Years TK69 TK682 copy
GQ3IST SQ001 25 DEC 2 JAN 38777 GQ3IST TK007
GQ3SAW EK004  ZIST19   RE EASY WONDERFUL IN TURKEY 8D6N PS 
EASY WINTER IN TURKEY 8D6N TK 5  TK305 Ads   TK304 Ads
BT IST001 TK  BT IST01 TK BT IST02 TK
BT IST05 QR  AMAZING TURKEY NEW YEAR 1  2.Wonderful NOV 2 
AMAZING TURKEY NEW YEAR  GQ3IST TK006  AMAZING TURKEY RIVERA NEW YEARS 
IST18 TK TURKEY BEST JOURNEY 8D5N DEC 1.Wonderful NOV 1  3.Capital Turkey  
E09 8 TURKEY 9D 6N 01 01 1570076756  1570085731 

turkey tour team20

ทัวร์ตุรกี สุสานอตาเติร์ก , เมืองใต้ดิน , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ , สวนผีเสื้อ , หุบเขาอุซิซาร์ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองเอฟฟิซุส , บ้านพระแม่มารี , ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองโบราณเปอร์กามัม , ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย , จัตุรัสทักษิม , สุเหร่าสีน้ำเงิน , สไปซ์บาซาร์

วันเดินทาง : วันที่ 01 - 09, 11 - 19, 15 - 23, 18 - 26 ม.ค., 24 ม.ค. - 01 ก.พ., 25 ม.ค. - 02 ก.พ., 27 ม.ค. - 04 ก.พ., 29 ม.ค. - 06 ก.พ. / 01 - 09, 02 - 10, 07 - 15, 08 - 16, 09 - 17, 14 - 22, 18 - 26 ก.พ., 23 ก.พ. - 02 มี.ค., 28 ก.พ. - 07 มี.ค., 29 ก.พ. - 08 มี.ค. / 04 - 12, 06 - 14, 07 - 15, 11 - 19, 13 - 21, 14 - 22, 18 - 26, 20 - 28, 21 - 29 มี.ค., 25 มี.ค. - 02 เม.ย., 27 มี.ค. - 04 เม.ย.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 29,999 บาท 
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : N2-ZIST20-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team13ทัวร์ตุรกี ปีใหม่2020  WINTER SKI TROY 9 DAYS Night Flight
กรุงอิสตันบูล-เมืองบูร์ซ่าร์ เมืองบูร์ซ่าร์-แหล่งสกี ยอดเขาอูลูแดจเมืองชานัคคาเล่-เมืองอิซเมียร์-เมืองคูซาดาซึ เมืองคูซาดาซึ-เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย 

วันเดินทาง :  วันที่  26 ธ.ค.62-03 ม.ค.63 / 30 ธ.ค.62-07ม.ค.63  : ราคา  45,900.- บาท  
27ธ.ค.62-04ม.ค.63 / 28 ธ.ค.62-05 ม.ค.63 / 29ธ.ค.62-06 ม.ค.63  :  
ราคา 46,900.- บาท 
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  45,900.-
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NPD-(WINTER SKI TROY)-9D6N

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team10ทัวร์ตุรกี EASY WONDERFUL IN TURKEY 8D6N (PS) พ.ย.- ธ.ค. 2562 (วันสิ้นปี)
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิส- วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่- เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง- ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า- เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์- สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล

วันเดินทาง :  วันที่ 04-11 พ.ย. 2562 / 11-18 พ.ย. 2562 / 18-25 พ.ย. 2562 / 25 พ.ย. -02 ธ.ค. 2562  / 02-09 ธ.ค. 2562 (วันพ่อ) / 09-16 ธ.ค. 2562 (วันรัฐธรรมนูญ) / 23-30 ธ.ค. 2562 (วันสิ้นปี)

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  27,900.-
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NBT-(BT-IST031_TK)-8D5N

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team20

ทัวร์ตุรกี E09_8 BEST OF TURKEY 9D 6N อิสตันบูล >> TK 65 (22.50-05.45) เมืองอิสตันบูล (บินภายใน) >> TK2010 (07.40 – 09.15) เมืองเคย์เซอรี่  เมืองคัปปาโดเกีย เมืองเกอเรเม  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม  หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ เมืองอิสตันบูล (บินภายใน) >> TK2010 (07.40 – 09.15) – เมืองเคย์เซอรี่ เมืองคัปปาโดเกีย  เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม  หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์-เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูน (ทัวร์เสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เมืองคอนย่า  คาราวานสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่  นครโบราณเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเอฟฟิซุส -เมืองโบราณเอเฟซุส  บ้านพระแม่มารี เมืองคูซาดาซี- เมืองคูซาดาซี เมืองชานัคคาเล่ เมืองโบราณทรอย  ม้าไม้แห่งกรุงทรอย  เมืองชานัคคาเล่  เมืองอิสตันบูล  ล่องเรือชมความงดงามของช่องแคบ-บอสฟอรัส  ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์พลาซ่า-เมืองอิสตันบูล ฮิปโปโดม มัสยิดสีน้ำเงิน  วิหารเซนต์โซเฟีย  พระราชวัง ทอปกาปี สไปซ์ มาร์เก็ต ร้านเตอร์กิส ดีไลท์  สนามบินอิสตันบูล 

วันเดินทาง : 12-20, 19-27 ตุลาคม / 02-10, 16-24 พฤศจิกายน / 07-15, 22-30 ธันวาคม 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 49,900 บาท 
สายการบิน : เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)
รหัสทัวร์ : N15-Turkey-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team16ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์....TURKEY นครแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย บินภายใน 2 ขา 8วัน5คืน (BT-IST031_TK) พ.ย.-ธ.ค.62

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดิน •บ้านท้องถิ่นของชาวคัปปาโดเกีย
ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง”
ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ • สถานีคาราวาน • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า • ปราสาทปุยฝ้าย
หมู่บ้านซีลินส์ • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองโบราณ • บ้านพระแม่มารี • สไปซ์มาเก็ต
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด • ฮายาโซฟีย • พระราชวังทอปกาปึ
ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ตลาดแกรนด์บาซาร์

วันเดินทาง :  วันที่ 22-29 พ.ย. 62//05-12 ธ.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  37,900.-
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NBT-(BT-IST031_TK)-8D5N

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ตุรกี TURKEY BEST JOURNEY 8D5N BY W5 (IST18)
อังการ่า , สุสานอตาเติร์ก , คัปปาโดเกีย , นครใต้ดิน , พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ , คอนย่า , ปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , บ้านพระแม่มารี , เมืองคูซาดาซี , เมืองบูร์ซ่าร์ , สุเหร่าสีเขียว , อิสตันบูล , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , Blue Mosque , วิหารฮาเจีย โซเฟีย , อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

วันเดินทาง : วันที่ 26 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 35,999 บาท
สายการบิน : MAHAN AIR (W5)
รหัสทัวร์ : NGS-IST18-8D5N-W5

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ตุรกี TURKEY GOOD WINTER 8D6N BY TK (IST16)
คัปปาโดเกีย , นครใต้ดิน , พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า , หุบเขาอุซิซาร์ , คอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , ปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , เมืองคูซาดาซี , ม้าไม้เมืองทรอย , นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม , อะโครโปลิส , ชานัคคาเล่ , อิสตันบูล , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส , Blue Mosque , วิหารฮาเจีย โซเฟีย , อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

วันเดินทาง : วันที่ 25 ต.ค. - 1 พ.ย. / 01-08, 8 - 15, 15 - 22, 22 - 29 พ.ย., 29 พ.ย. - 6 ธ.ค. / 06 - 13, 13 - 20, 20 - 27 ธ.ค.62, 27 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 31,999 บาท
สายการบิน : TURKISH AIRLINE (TK)
รหัสทัวร์ : NGS-IST16-8D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ตุรกี TURKEY FOREVER 9D6N BY TK (IST14) ต.ค. - ธ.ค.62
อิสตันบูล (ตุรกี) , ม้าไม้เมืองทรอย , ชานัคคาเล่ , นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม , เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , เมืองคูซาดาซี , ปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , คอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองคัปปาโดเกีย , นครใต้ดิน , พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า , หุบเขาอุซิซาร์ , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , BLUE MOSQUE , วิหารฮาเจีย โซเฟีย , อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

วันเดินทาง : วันที่ 05 - 13, 06 - 14, 15 - 23 ต.ค. / 06 - 14, 13 - 21, 20 - 28 พ.ย., 27 พ.ย. - 05 ธ.ค. / 04 - 12, 05 - 13, 06 - 14, 07 - 15, 08 - 16, 11 - 19, 18 - 26, 21 - 29, 22 - 30, 23 - 31 ธ.ค., 24 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63, 25 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63, 27 ธ.ค.62 - 04 ม.ค.63, 30 ธ.ค.62 - 07 ม.ค.63, 31 ธ.ค.62 - 08 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 32,900 บาท
สายการบิน : TURKISH AIRLINE (TK)
รหัสทัวร์ : NGS-IST14-9D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ตุรกี TURKEY EXTRA PLUS 8D6N BY PS (IST08) ธ.ค.62
อิสตันบูล , วิหารฮาเจีย โซเฟีย , ชานัคคาเล่ , ม้าไม้เมืองทรอย , เมืองเปอร์กามัม , อะโครโปลิส , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , บ้านพระแม่มารี , เมืองคูซาดาซี , ปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , คอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองคัปปาโดเกีย , นครใต้ดิน , พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า , หุบเขาอุซิซาร์ , สุสานอตาเติร์ก

วันเดินทาง : วันที่ 20 - 27 ธ.ค.62, 27 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 31,999 บาท
สายการบิน : UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)
รหัสทัวร์ : NGS-IST08-8D6N-PS

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ตุรกี TURKEY EXTRA PRICE 8D6N BY PS (IST07) ต.ค. - ธ.ค.62
อังการ่า , คัปปาโดเกีย , นครใต้ดิน , พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ , คอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , ปามุคคาเล่ , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองโบราณเฮียราโพลิส , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , บ้านพระแม่มารี , เมืองคูซาดาซี , ม้าไม้เมืองทรอย , นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม , อะโครโปลิส , ชานัคคาเล่ , อิสตันบูล , Blue Mosque , วิหารฮาเจีย โซเฟีย , ล่องช่องแคบบอสฟอรัส

วันเดินทาง : วันที่ 10-17, 20-27 ต.ค., 29 ต.ค. - 05 พ.ย. / 05-12, 12-19, 19-26 พ.ย., 26 พ.ย. - 03 ธ.ค. / 12-19 ธ.ค.62, 26 ธ.ค. - 2 ม.ค.63, 31 ธ.ค. - 7 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 27,999 บาท
สายการบิน : UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)
รหัสทัวร์ : NGS-IST07-8D6N-PS

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team14ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ตุรกี...บินภายใน 1 ขา 8วัน5คืน (BT-IST02_TK) พ.ย.-ธ.ค.62

- ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ
- นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมปามุคคาเล่
- ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน
- ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟีย
- ชอปปิงตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และสไปซ์มาร์เก็ต
- ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด
- ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปิ
- นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance
พิเศษ บินภายใน และพักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน

วันเดินทาง :  วันที่ 01-08 พ.ย.62//28-05 ธ.ค.62//06-13 ธ.ค.62//12-19 ธ.ค.62//18-25 ธ.ค.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  33,900.-
สายการบิน : Turkish Airlines (TK)
รหัสทัวร์ : NBT-(BT-IST02_TK)-8D5N

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ทัวร์ตุรกี EASY WONDERFUL TURKEY 8D6N (PS)
อิสตันบูล , ชานัคคาเล่ , ม้าไม้จำลองเมืองทรอย , เมืองไอย์วาลิก , วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) , เมืองโบราณเอเฟซุส , บ้านพระแม่มารี , เมืองปามุคคาเล่ , เมืองโบราณเฮียราโพลีส , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองคอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองคัปปาโดเกีย , นครใต้ดินคาร์ตัค , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ , กรุงอังการ่า , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดรม , มหาวิหารเซนต์โซเฟีย

วันเดินทาง : วันที่ 04-11, 11-18, 18-25 พ.ย., 25 พ.ย. - 02 ธ.ค. / 02-09 ธ.ค. (วันพ่อ), 09-16 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูญ), 23-30 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 27,900 บาท
สายการบิน : UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)
รหัสทัวร์ : NCU-TURKEY-8D6N-PS

downloadpdf addfriend addfriend

turkey tour team17

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY 8D6N (TK)
อิสตันบูล , ชานัคคาเล่ , ม้าไม้จำลองเมืองทรอย , เมืองไอย์วาลิก , วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) , เมืองโบราณเอเฟซุส , บ้านพระแม่มารี , เมืองปามุคคาเล่ , เมืองโบราณเฮียราโพลีส , ปราสาทปุยฝ้าย , เมืองคอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า , เมืองคัปปาโดเกีย , นครใต้ดินคาร์ตัค , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ , กรุงอังการ่า , พระราชวังโดลมาบาห์เช , ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ฮิปโปโดรม , มหาวิหารเซนต์โซเฟีย

วันเดินทาง : วันที่ 08-15, 10-17, 17-24 ต.ค., 25 ต.ค. - 01 พ.ย.62 / 01-08, 08-15, 15-22, 22-29 พ.ย. / 04-11 ธ.ค. (วันพ่อ), 09-16 ธ.ค. (วันรัฐธรรมนูน), 18-25 ธ.ค.62, 25 ธ.ค. - 01 ม.ค.63 (วันสิ้นปี), 26 ธ.ค. - 02 ม.ค.63 (วันปีใหม่) / 04-11, 09-16, 16-23, 23-30 ม.ค.63 / 05-12, 12-19, 19-26 ก.พ., 26 ก.พ. - 04 มี.ค.63 / 05-12, 12-19, 19-26 มี.ค., 26 มี.ค. - 02 เม.ย.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 29,900 บาท 
สายการบิน : TURKISH AIRLINES (TK)
รหัสทัวร์ : NCU-TURKEY-8D6N-TK

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top