ทัวร์ญี่ปุ่น นาโงยา ทาคายามา Japan Alps

japan tour357

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA HERITAGE (FRUIT PICKING) 6D4N BY TG (J05_8) ก.ย.62
(นาโกย่า - กุโจ - ทาคายาม่า - มัตสึโมโต้ - ยามานาคะโกะ - โตเกียว)
กุโจ , ทำอาหารจำลอง , หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) , ทาคายาม่า , ออนเซ็น , ทาคายาม่า , ตลาดเช้าทาคายาม่า , ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ , นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ , ไร่วาซาบิ (ลิ้มรสซอฟครีมวาซาบิ) , มัตสึโมโต้ , ปราสาทมัตสึโต้ , โตเกียว , สวนผลไม้ (เก็บผลไม้ตามฤดูกาล) , โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต , ทะเลสาบยามานาคะโกะ , หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก , โตเกียว , วัดอะซะกุซ่า

วันเดินทาง : วันที่ 03 - 08, 12 - 17 กันยายน 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   56,900   บาท 
สายการบิน  :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  N15-(J05_8)-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

japan tokyo tour20

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA HERITAGE (FRUIT PICKING) 6D4N BY TG (J05_8) ส.ค.62
(นาโกย่า - กุโจ - ทาคายาม่า - มัตสึโมโต้ - ยามานาคะโกะ - โตเกียว)
กุโจ , ทำอาหารจำลอง , หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) , ทาคายาม่า , ออนเซ็น , ทาคายาม่า , ตลาดเช้าทาคายาม่า , ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ , นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ , ไร่วาซาบิ (ลิ้มรสซอฟครีมวาซาบิ) , มัตสึโมโต้ , ปราสาทมัตสึโต้ , โตเกียว , สวนผลไม้ (เก็บผลไม้ตามฤดูกาล) , โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต , ทะเลสาบยามานาคะโกะ , หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก , โตเกียว , วัดอะซะกุซ่า

วันเดินทาง : วันที่ 02 - 07, 20 - 25 สิงหาคม 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   56,900   บาท 
สายการบิน  :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  N15-(J05_8)-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

japan tour285

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA JAPAN ALPS (CHERRY PICKING) 6D4N TG (J16_11)
นาโกย่า , ปราสาทนาโกย่า , กุโจ , ทดลองทำอาหารจำลอง , ทาคายาม่า , ออนเซ็น , ทาคายาม่า , ตลาดเช้าทาคายาม่า , ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ , หมู่บ้านชิราวาโกะ (จดชมวิวชิโรยาม่า) , Misui Outlet Park Oyabe , โตยายม่า , เส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะ (กำแพงหิมะ - กระเช้าทาเตยาม่า - เขื่อนคุโรเบะ) , ยามานาคาโกะ , โอชิโนะฮักไก , สวนผลไม้ (เก็บเชอรี่) , โตเกียว , วัดอาซะกุซ่า

วันเดินทาง : วันที่ 03 - 08, 15 - 20 มิถุนายน 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   62,900   บาท 
สายการบิน  :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :  N15-J16_11-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

japan tour312

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA THEME PARK 7D 4N TG (MJ-190310) มิ.ย. - ก.ค.62
UNIVERSAL STUDIO JAPAN , หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ , เมืองเก่าทาคายาม่า , ซันมาชิซูจิ , ภูเขาไฟฟูจิ , ทุ่งลาเวนเดอร์ , ไร่เมล่อน , ช้อปปิ้งชินจูกุ , วัดอาซากุสะ , หอคอยโตเกียวสกายทรี , ช็อปปิ้งโอไดบะ

วันเดินทาง : วันที่ 28 มิ.ย. - 04 ก.ค., 29 มิ.ย. - 05 ก.ค., 30 มิ.ย. - 06 ก.ค. / 01 - 07 ก.ค.62
ราคาทัวร์ :   47,900  บาท 
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :   NMJ-(MJ-190310)-7D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

japan tour312

ทัวร์ญี่ปุ่น TAKAYAMA THEME PARK 7D 4N TG (MJ-190310) มิ.ย. - ก.ค.62
UNIVERSAL STUDIO JAPAN , หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ , เมืองเก่าทาคายาม่า , ซันมาชิซูจิ , ภูเขาไฟฟูจิ , ทุ่งลาเวนเดอร์ , ไร่เมล่อน , ช้อปปิ้งชินจูกุ , วัดอาซากุสะ , หอคอยโตเกียวสกายทรี , ช็อปปิ้งโอไดบะ

วันเดินทาง : วันที่ 28 มิ.ย. - 04 ก.ค., 29 มิ.ย. - 05 ก.ค., 30 มิ.ย. - 06 ก.ค. / 01 - 07 ก.ค.62
ราคาทัวร์ :   47,900  บาท 
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :   NMJ-(MJ-190310)-7D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

japan tour288

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5D 3N (XJ113) มิถุนายน-กันยายน 2562 โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ) เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 มิ.ย. , 27 มิ.ย.-01 ก.ค. , 28 มิ.ย.-02 ก.ค. , 29 มิ.ย.-03 ก.ค. , 30 มิ.ย.-04 ก.ค.62 / 07-11 , 09-13 , 12-16 , 13-17 , 16-20 , 17-21 , 20-24 , 22-26 , 25-29 , 26-30 , 27-31 ก.ค. / 02-06 , 03-07 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 16-20 , 17-21 , 23-27 , 24-28 , 27-31 ส.ค. , 28 ส.ค.-01 ก.ย. , 29 ส.ค.-02 ก.ย. , 31 ส.ค.-04 ก.ย.62 / 01-05 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 24-28 ก.ย. , 27 ก.ย.-01 ต.ค. , 28 ก.ย.-02 ต.ค. , 30 ก.ย.-04 ต.ค.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   19,888   บาท 
สายการบิน  : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ :  NTN-XJ113-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

japan tour285

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ บานฤทัย (SUMMER) 6D 4N XJ (XJ111)
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้ เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนป่าไผ่ อาราชิยาม่า สะพานโทเก็ตสึ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคินคะคุจิ วัดเฮียวอัน และพระพุทธรูปไดบุทสึ วัดโทจิ ฟรีเดย์ ช้อปปิ้งจุใจ หรือ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio พิเศษ !!! ใส่กิโมโน เที่ยวรอบเกียวโต ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบรษัท มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS

วันเดินทาง : วันที่ 11-16 , 12-17 , 13-18 , 14-19 , 15-20 , 16-21 , 17-22 , 18-23 , 19-24 , 20-25 , 21-26 , 22-27 , 23-28 , 24-29 , 25-30 , 26-31 พ.ค. , 27 พ.ค.-01 มิ.ย. , 28 พ.ค.-02 มิ.ย. , 29 พ.ค.-03 มิ.ย. , 30 พ.ค.-04 มิ.ย.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   22,888   บาท 
สายการบิน  : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ :  NTN-XJ111-6D4N-XJ

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

japan tour275

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TAKAYAMA OSAKA 6D 4N (JAPAN ALPS)
เที่ยวสุดคุ้มเจาะลึกสถานที่ท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่ม
ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะอันงดงามกับเส้นทางอัลไพน์
เที่ยวเมืองเก่านารา เกียวโต ทาคายาม่า ชมหมู่บ้านมรดกโลก
ช้อปปิ้งจุใจย่านชินไซบาชิ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

วันเดินทาง : วันที่ 24 - 29 เม.ย. / 17 - 22 พ.ค. 62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   46,900   บาท 
สายการบิน  : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ :  N6-ALPS-6D4N-XJ

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

japan tour278

ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ นาโกย่า ทาคายาม่า 5วัน3คืน JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO (XJ89)
นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู – หมู่บ้านนินจาอิเสะ Samurai Ninja Park – กิฟุ-กิฟุ - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอซุ – โทยาม่า-เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ - นาโกย่า

วันเดินทาง : 17 - 21,19 - 23 เมษายน 2562 // 03 - 07,08 - 12 ,10 - 14 ,15 - 19,17 - 21,22 - 26,24 - 28 พฤษภาคม 2562 ,29 พ.ค.- 02 มิ.ย.62,31 พ.ค.- 4มิ.ย.62 // 05 - 09,07 - 11 มิถุนายน 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   23,900   บาท 
สายการบิน  : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ :  NIT-XJ89

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

japan tour278

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE PINKMOSS TOUR 6D 3N TG
นาโกย่า , อดีตจวนผู้ว่า , ซันมาชิ ซูจิ , หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” , โทยาม่า , เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” , ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท , ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) , ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) , โตเกียว , วัดอาซะกุซ่า , หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) , ตลาดปลาโทโยสุ , โอไดบะ

วันเดินทาง : วันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา)

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 45,900   บาท 
สายการบิน  : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ :  N3-TKM-6D3N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

ZKIX08

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5วัน3คืน (XJ) พฤษภาคม 2562- กันยายน 2562 FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA (ZKIX08) โอซาก้า , เกียวโต , ฟูชิมิ อินาริ , สะพานโทเกทสึเคียว , สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า , วัดคินคาคุจิ , นาโกย่า สเตชั่น , ทาคายาม่า , หมู่บ้านชิราคาวะโกะ , ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า , เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ , สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ , อิออน จัสโก้ , ปราสาทโอซาก้า

วันเดินทาง :  07-11 , 08-12 , 15-19 , 16-20 , 22-26 พ.ค. / 05-09 , 07-11 , 12-16 , 14-18 , 19-23 , 21-25 , 26-30 มิ.ย. , 28 มิ.ย.-02 ก.ค. / 03-07 , 12-16 , 13-17 , 17-21 , 25-29 , 26-30 ก.ค. / 20-24 , 22-26 ส.ค. / 04-08 , 06-10 , 11-15 , 13-17 , 18-22 , 20-24 ก.ย.2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  21,999   บาท 
สายการบิน  :  Air Asia X (XJ)
รหัสทัวร์ :  A2-ZKIX08-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

japan tour278

ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SAY HI SNOW WALL 5D 3N JL
สายการบินระดับ 5 ดาว บริกานแบบ FULL SERVICE!!!
ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ เจแปนแอลป์ และ เขื่อนคุโรเบะ
สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ

วันเดินทาง : วันที่ : 12-16 , 13-17 , 18-22 (วันวิสาขบูชา) , 25-29 , 27-31 พ.ค.62 / 01-05 , 03-07 , 08-12 , 10-14 , 15-19 มิ.ย.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 35,900 - 39,900  บาท 
สายการบิน  :  JAPAN AIRLINES (JL)
รหัสทัวร์ :  NCU-Japan Alps-5D3N-JL

downloadpdf   addfriend 

 

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top