ญี่ปุ่น ทาคายามา Japan Alps

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ  เมษายน – พฤษภาคม 2561 OSAKA TAKAYAMA TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS) (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น2561 กำแพงหิมะ เมษายน – พฤษภาคม 2561 OSAKA TAKAYAMA TOKYO 5D4N (JAPAN ALPS) (XJ) ทัวร์โค้ด CLXJKN544 เที่ยวสุดคุ้มเจาะลึกสถานที่ท่องเที่ยวแบบเต็มอิ่ม ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะอันงดงามกับเส้นทางอัลไพน์ ชมหมู่บ้านมรดกโลก แวะซื้อของฝาก ณ ตรอกเก่าซันมาชิซูจิ สัมผัสความสวยงามของกำแพงหิมะกับเส้นทางอัลไพน์
• เมนูชาบูชาบูญี่ปุ่น • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

วันเดินทาง :วันที่ : 20 – 24 เม.ย.2561 :: ราคา 42,900 บาท
วันที่ : 25 – 29 เม.ย.2561 :: ราคา 42,900 บาท
วันที่ : 9 – 13 พ.ค.2561 :: ราคา 41,900 บาท
วันที่ : 17 – 21 พ.ค.2561 :: ราคา 39,900 บาท
วันที่ : 25 – 29 พ.ค.2561 :: ราคา 39,900 บาท
วันที่ : 30 พ.ค. – 3 มิ.ย.2561 :: ราคา 39,900 บาท

ราคาทัวร์ :  39,900 บาท
สายการบิน :   AIR ASIA X
รหัสทัวร์ : N6-ทัวร์โค้ด CLXJKN544

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์2018  กำแพงหิมะ ชมดอกชิบะซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์2018 กำแพงหิมะ ชมดอกชิบะซากุระ OSAKA ALPS TOKYO PINKMOSS  6วัน4คืน (XJ) เม.ย.-พ.ค. 2561 (GT-KIX-XJ08)ไฮไลท์ ทัวร์ - สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ // เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม เดินเล่นชิลล์ๆที่ถนนซันมาจิซูจิ ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน  ชมทุ่งดอก PINKMOSS หลากสีสันอันสวยงาม  ช้อปปิ้งจุใจที่ ชินจูกุ อิออน มอลล์  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
โดยสารการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)เม.ย.-พ.ค. 2561

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   39,999-51,999.- บาท 
โหลดรายการ >>https://goo.gl/2tMA5E

วันเดินทาง : สงกรานต์2018 / 2561
วันที่ : 12-17 เมษายน 2561[1] [ราคา] 51,999
วันที่ : 12-17 เมษายน 2561[2] [ราคา] 51,999
วันที่ : 13-18 เมษายน 2561[1] [ราคา] 51,999
วันที่ : 13-18 เมษายน 2561[2] [ราคา] 51,999
วันที่ : 14-19 เมษายน 2561[1] [ราคา] 49,999
วันที่ : 14-19 เมษายน 2561[1] [ราคา] 49,999
วันที่ : 15-20 เมษายน 2561 [ราคา] 47,999
วันที่ : 16-21 เมษายน 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 17-22 เมษายน 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 18-23 เมษายน 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 19-24 เมษายน 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 20-25 เมษายน 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 21-26 เมษายน 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 22-27 เมษายน 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 23-28 เมษายน 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 24-29 เมษายน 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 25-30 เมษายน 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 28 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 29 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 30 เมษายน-05 พฤษภาคม 2561 [ราคา] 43,999

ทัวร์ญี่ปุ่นกำแพงหิมะ  OSAKA ALPS TOKYO PINKMOSS 6วัน4คืน (XJ)  เม.ย.2561  (GT-KIX-XJ08)
วันที่ : 01-06 พฤษภาคม 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 02-07 พฤษภาคม 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 03-08 พฤษภาคม 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 04-09 พฤษภาคม 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 05-10 พฤษภาคม 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 09-14 พฤษภาคม 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 10-15 พฤษภาคม 2561 [ราคา] 43,999
วันที่ : 25-30 พฤษภาคม 2561 [ราคา] 39,999
วันที่ : 26-31พฤษภาคม 2561 [ราคา] 39,999

สายการบิน : ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
รหัสทัวร์ : NGT-KIX-XJ08-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

โปรแกรมการเดินทาง ::
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 : เมืองเกียวโต -วัดคิโยมิสึ- วัดคินคาคุจิ- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ- นาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
วันที่ 3 : ทาคายาม่า- ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] - ถนนสายซันมาจิ ซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
วันที่ 4 : เมืองโทยาม่า- เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขื่อนคุโรเบะ - ออนเซน
วันที่ 5 : ชมดอกชิบะซากุระ - โตเกียว- ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินนาริตะ
วันที่ 6 : สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

SUMMER SNOWWALL

ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER SNOWWALL 6วัน4คืน (TG) มิถุนายน2561
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.30-07.00+1
วันที่สอง : สนามคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ
วันที่สาม : หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนสายโบราณซันมาชิซูจิ
วันที่สี่ : เทือกเขาเจแปนแอลป์ (เส้นทางกำแพงหิมะ) “พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยักษ์”
วันที่ห้า : หมู่บ้านคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – ชินจูกุ
วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50

วันเดินทาง : วันที่ :: 07 - 12 มิถุนายน 2561 : ราคา 46,900 บาท
วันที่ :: 07 - 12 มิถุนายน 2561 : ราคา 46,900 บาท
ราคาทัวร์ :   46,900  บาท 
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ : NMJ-SUMMER SNOWWALL-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend

japan osaka team29

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ทตโทริ 5 วัน 4 คืน SCOOT(TR)(TR11)(พ.ค.-ก.ย..2561)
ไฮไลท์ทัวร์ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ณ สะพานคัปปา แห่ง คามิโคจิ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้ ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : วันที่ :: 02-06 พฤษภาคม 2561 : ราคา 27,888 บาท
วันที่ :: 30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561 : ราคา 27,888 บาท
วันที่ :: 06-10 มิถุนายน 2561 : ราคา 26,888 บาท
วันที่ :: 13-17 , 20-24 มิถุนายน 2561 : ราคา 27,888 บาท
วันที่ :: 27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2561 : ราคา 26,888 บาท
วันที่ :: 04-08 , 11-15 กรกฎาคม 2561 : ราคา 26,888 บาท
วันที่ :: 18-22 กรกฎาคม 2561 : ราคา 25,888 บาท
วันที่ :: 01-05 , 08-12 , 15-19 , 22-26 สิงหาคม 2561 : ราคา 26,888 บาท
วันที่ :: 29 สิงหาคม-02 กันยายน 2561 : ราคา 26,888 บาท
วันที่ :: 05-09 , 12-16 กันยายน 2561 : ราคา 26,888 บาท
วันที่ :: 19-23 กันยายน 2561 : ราคา 23,888 บาท


ราคาทัวร์ :  23,888 - 27,888 บาท
สายการบิน :    SCOOT(TR)
รหัสทัวร์ : NTN-(TR11)-5D4N-TR

downloadpdf  addfriend

japan tour317

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL HERITAGE 5 วัน 3 คืน JAPAN AIRLINES(JL)(มิ.ย.-ก.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย มาโกเมะ มาโกเมะ อดีตเมืองหลักในหุบเขาคิโซะ ที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางนากะเซนโดะ (Nakasendo)ที่เชื่อมต่อโตเกียวกับเกียวโตในสมัยเอโดะ นากาโน่ ปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ, คามิโคจิ หุบเขาที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ล้อมรอบด้วยผืนป่าเขียวขจี และแม่น้ำที่ใสสะอาดและช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าอิออน มอลล์ กิฟุ หมู่บ้านชิราคาว่าโก ซึ่งได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ทาคายาม่า เดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิซูจิ, สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตผู้คนที่ ตลาดเช้าทาคายาม่า นาโกย่า อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมือง ย่านซาคาเอะ มิเอะ ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ แจ๊สดรีม นากาชิม่า เอาท์เล็ท

โหลดรายการ >>https://goo.gl/rk6x51

วันเดินทาง : วันที่ :: 4-8 มิถุนายน 2561 : ราคา 36,500 บาท
วันที่ :: 2-6 , 5-9 กรกฎาคม 2561 : ราคา 36,500 บาท

ราคาทัวร์ :  36,500 บาท
สายการบิน :    JAPAN AIRLINES(JL)
รหัสทัวร์ : N1-(JPN)-5D3N-JL

downloadpdf  addfriend

japan tour341

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPS NO.2 เจแปน แอลป์-ทาคายาม่า-มัตสึโมโต้-ฟูจิ-โตเกียว 6วัน3คืน (TG) พ.ค.61
** ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"
** ชม"ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมืองและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี
** ชมทุ่ง “ทิวลิป” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ
** ชมทุ่ง “พิ้งค์มอส” ณ SHIBAZAKURA PARK
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

โหลดรายการ >>https://goo.gl/YtSCDp

วันเดินทาง : วันที่ :: 2 - 7 / 8 - 13 พฤษภาคม , 9 - 14 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล) : ราคา 49,900 บาท
วันที่ :: 11 - 16 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล) : ราคา 48,900 บาท
ราคาทัวร์ :  48,900 - 49,900บาท 
สายการบิน :  Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ : NJPG-JAPAN-6D3N-TG

downloadpdf  addfriend

japan tour291

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN ALPINE SAKURA TAKAYAMA - TOYAMA - SHIBA ZAKURA - TOKYO - 6D3N (TG) พ.ค.61 (NGO-TYO)
นาโกย่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก“ชิราคาวาโกะ” – โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” – ช้อปปิ้งโกเทมบะเอาท์เล็ท – ยามานาชิ - ยามานาชิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ตลาดปลาสึคิจิ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี

โหลดรายการ >>https://goo.gl/Mw4xrs

วันเดินทาง :วันที่ :: 10 – 15, พฤษภาคม 2561 : ราคา 50,900.-
วันที่ :: 17 – 22 พฤษภาคม 2561 (วันวิสาขบูชา),  24 – 29 พฤษภาคม 2561 : ราคา 48,900.-
ราคาทัวร์ :  48,900 - 50,900 บาท
สายการบิน :    THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N3-(NGO-TYO)-6D3N-TG

downloadpdf  addfriend

japan osaka team6

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า ทัวร์ทาคายาม่าเจแปนแอลป์ TAKAYAMA JAPAN ALPS ลั้นลา 6 วัน 4 คืน THAIAIR ASIA X (XJ)(KIXXJ06)(เม.ย.-พ.ค.2561)
ไฮไลท์ทัวร์ ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดคินคาคุจิ วัดโทไดจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เดินชิวถนนซันมาชิซูจิ ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินไซบาชิ อิออนมอลล์ ดิวตี้ฟรี ลิ้มรสเมนูปิ้งย่างพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืนโหลดรายการ >>https://goo.gl/YKnHQD

วันเดินทาง : วันที่ :: 17-22 เมษายน 2561 : ราคา 44,111 บาท
วันที่ :: 20-25 , 24-29 เมษายน 2561 : ราคา 40,911 บาท
วันที่ :: 26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561 : ราคา 42,911 บาท
วันที่ :: 01-06 พฤษภาคม 2561 : ราคา 38,811 บาท
วันที่ :: 04-09 , 08-13 , 10-15 พฤษภาคม 2561 : ราคา 40,911 บาท


ราคาทัวร์ :  38,811 - 44,111 บาท 
สายการบิน :  THAIAIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : NSB-(KIXXJ06)-6D4N-XJ

downloadpdf  addfriend

 ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall(TG37)FUJI ALPS 6D4N ซุปตาร์ JUMBO เมษายน-พฤษภาคม 2561ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall(TG37)FUJI ALPS 6D4N ซุปตาร์ JUMBO เมษายน-พฤษภาคม 2561 
โหลดรายการ >> https://goo.gl/JJDH3u
ราคาเริ่มต้น : 44,888.- 

กำหนดการเดินทางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรีสัมผัสความยิ่งใหญ่ ภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คสำคัญของญี่ปุ่น ชมทุ่งดอกไม้แสนสวยตามฤดูกาล ณ สวนฮานะโนะมิยาโกะ เที่ยวย่านเมืองโบราณ ซันมาชิซูจิ ณ ทาคายาม่า  และเยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : วันที่ : 15-20 เมษายน 2561 : ราคา 44,888.-
วันที่ : 16-21 เมษายน 2561 : ราคา 44,888.-
วันที่ : 17-22 เมษายน 2561 : ราคา 42,888.-
วันที่ : 18-23 เมษายน 2561 : ราคา 43,888.-
วันที่ : 21-26 เมษายน 2561 : ราคา 43,888.-
วันที่ : 22-27 เมษายน 2561 : ราคา 44,888.-
วันที่ : 23-28 เมษายน 2561 : ราคา 44,888.-
วันที่ : 24-29 เมษายน 2561 : ราคา 44,888.-
วันที่ : 25-30 เมษายน 2561 : ราคา 44,888.-
วันที่ : 26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561: ราคา 45,888.-
วันที่ : 28 เมษายน-03 พฤษภาคม 2561: ราคา 45,888.-
วันที่ : 29 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561: ราคา 45,888.-
วันที่ : 30 เมษายน-05 พฤษภาคม 2561: ราคา 45,888.-
วันที่ : 01-06 พฤษภาคม 2561 : ราคา 45,888.-
วันที่ : 02-07 พฤษภาคม 2561 : ราคา 44,888.-
วันที่ : 03-08 พฤษภาคม 2561 : ราคา 44,888.-
วันที่ : 06-11 พฤษภาคม 2561 : ราคา 44,888.-
วันที่ : 07-12 พฤษภาคม 2561 : ราคา 44,888.-
วันที่ : 08-13 พฤษภาคม 2561 : ราคา 44,888.-
วันที่ : 09-14 พฤษภาคม 2561 : ราคา 44,888.-
วันที่ : 10-15 พฤษภาคม 2561 : ราคา 44,888.-
ราคาทัวร์ :  42,900   บาท 
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : NTN-่JAPAN-6D4N-TG

downloadpdf  addfriend

japan tour278

ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN-JAPAN ALPS 7วัน4คืน (TG) (พ.ค.61) (MJ-171102)
โหลดรายการ >>https://goo.gl/xncXqu

วันเดินทาง :วันที่ : 24 - 30 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 53,900 บาท
ราคาทัวร์ :  53,900 บาท
สายการบิน :    THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : NMJ-MJ-171102-7D4N-TG

downloadpdf  addfriend

ทัวร์ญี่ปุ่น (KIX01)โอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ   กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์

ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน -พฤษภาคม 2561 (KIX01) โอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ KIX01:SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA 6D4N BY XJ เมษายน -พฤษภาคม 2561  เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ สัมผัสเส้นทางสายโรแมนติคไปกับกำแพงหิมะ เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก
ราคาทัวร์ :    ราคาเริ่มต้น : 41,900 บาท
สายการบิน :  แอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ) 
รหัสทัวร์ : N2-KIX01-6D3N-XJ
downloadpdf  addfriend

วันเดินทาง : วันที่ : 13 - 18 เมษายน 2561 :: ราคา 59,900 
วันที่ : 17 - 22 เมษายน 2561 :: ราคา 45,900
วันที่ : 18 - 23 เมษายน 2561 :: ราคา 41,900 
วันที่ : 19 – 24 เมษายน 2561 :: ราคา 41,900 
วันที่ : 24 – 29 เมษายน 2561 :: ราคา 41,900 
วันที่ : 25 – 30 เมษายน 2561 :: ราคา 41,900 
วันที่ : 26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 :: ราคา 43,900 
วันที่ : 02 – 07 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 41,900 
วันที่ : 03 – 08 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 41,900 
วันที่ : 08 – 13 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 41,900 
วันที่ : 09 – 14 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 41,900 
วันที่ : 15 - 20 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 41,900 
วันที่ : 16 – 21 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 41,900 
วันที่ : 22 – 27 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 41,900 
วันที่ : 23 – 28 พฤษภาคม 2561 :: ราคา 43,900

D1: กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – โอซาก้า
โรงแรม KANSAI SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE หรือระดับเดียวกัน
D2: โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้
โรงแรม CYPRESS GARDEN HOTEL NAGOYA หรือระดับเดียวกัน
D3: นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตซึโมโต้
โรงแรม PERMIER CABIN MATSUMOTO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
D4: โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กิฟุ
โรงแรม WASHINGGATAKEKOUGEN HOTEL RAINBOW หรือระดับเดียวกัน
D5: ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
D6: คันไซ-สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า  ทาคายาม่า กำแพงหิมะ  เทือกเขา Japan Alps 6วัน3คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า กำแพงหิมะ เทือกเขา Japan Alps 6วัน3คืน (TG) ชมเมืองโบราณ มรดกโลกและความมหัศจรรย์ของ “กำแพงหิมะ”
-ชมหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรม
-ชมเมืองเก่าทาคายาม่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล
-ขึ้นกระเช้าพาโนราม่า ชมวิวเทือกเขาแอลป์
-ชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของเขื่อนคุโรเบะ
-ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทที่เก่าแก่และสวยงาม
-ชมดอกไม้หลากหลายสีสันที่สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ
-ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านซาคาเอะ และที่มิตซุยเอาท์เลท
-อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

วันเดินทาง : วันที่  : 8-13 พ.ค. 2561 : [ราคา] 54,990
วันที่  : 24-29 พ.ค. 2561 : [ราคา] 54,990
ราคาทัวร์ :      54,990 บาท 
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N4-Alps-6D3N-TG

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top