XJ127

ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDEN ROUTE TAKAYAMA AUTUMN 6D3N BY TG (B2B1002) ต.ค.62
วัดคิโยมิสึ , วัดปราสาทเงินงินคาคุจิ , ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ , หมู่บ้านชิราคาวาโกะ , ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า , ถนนซันมาชิซูจิ , สะพานคัปปะบาชิ , ปราสาทมัตสึโมโต้ , กิจกรรมเก็บแอปเปิ้ล , ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 , ช้อปปิ้งชินจูกุ , ออนเซน 1 คืน , บินการบินไทย

วันเดินทาง :  วันที่ 10-15 ตุลาคม 2562 **วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9**

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   49,900   บาท 
สายการบิน  :  THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ :  NBT-B2B1002-6D3N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น GOLDEN ROUTE TAKAYAMA AUTUMN 6D3N BY TG (B2B1002) ต.ค.62

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 : สนามบินคันไซ - เมืองเกียวโต - วัดน้ำใส (คิโยมิสึ) - วัดปราสาทเงินงินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ - เมืองนาโกย่า - เมนูปิ้งย่าง

วันที่ 3 : ชมสวนดอกโคเชีย - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาชิซูจิ - แช่น้ำแร่

วันที่ 4 : เมืองคามิโกชิ - สะพานคัปปะบาชิ - กิจกรรมเก็บแอปเปิ้ล - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ - แช่น้ำแร่

วันที่ 5 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ

วันที่ 6 : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

 

วันเดินทาง

วันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2562 ** วันหยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 **    ราคา   49,900   บาท