japan tour300 japan tour274 japan tour307
 
ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่ 2020 โอซาก้า นาโงย่า ทาคายาม่า XJ139 OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA 5วัน3คืน ซุปตาร์ หิมะขาว (XJ) พฤศจิกายน 62 - มกราคม 63
 
เมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น เพลิดเพลิน กับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน  ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่าตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า  ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ FREE WIFI ON BUS  มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 DMK-KIX 00.15-08.40
2 : สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
3 : เมืองนาโกย่า - สกีเมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ผ่านชม อาคารทาคายาม่า - หมูบ้านชิราคาว่า - เมืองนาโกย่า
4 : เมืองนาโกย่า - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5 : สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613 KIX-DMK 09.50-13.50

วันเดินทาง :  30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562 // 01-05 ,02-06 ,03-07 ,04-08 ,05-09 ,06-10,07-11 ,08-12 ,09-13,10-14, 11-15 ,12-16 ,13-17 ,14-18 ,15-19 ธันวาคม 2562
16-20 ,17-21 ,18-22 ,19-23 ,20-24 ,21-25 ,22-26 ,23-27 ,24-28 ,25-29 ,27-31 ธันวาคม 2562 // ปีใหม่ 2020 / 2563 27-31 ธันวาคม 2562 BUS2,28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 ,28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2,29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63, 30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  28,888 - 36,888. บาท
สายการบิน :  แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
จองทัวร์ :  NTN-XJ139-5D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

 

 

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top