ทัวร์คิวชู ฟูกุโอกะ

japan kyushu tour02ทัวร์ญี่ปุ่น WISTERIA KYUSHU 5D3N (TG) พ.ค. 63
- ชม “อนุสรณ์สถาน” ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2 ที่เมืองนางาซากิ
- ชม “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านหัตกรรมและต้นกำเนิด OTOP
- ชม “บ่อน้ำแร่จิโคกุ” บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสีฟ้าสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล
- สุดอลังการกับอุโมงค์ “ดอกวิสทีเรีย” ที่สวนคาวาชิฟูจิ 1ปีมีรอบเดียวเท่านั้น
- ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
- บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันเดินทาง :  วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   38,900 บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : 
NIJP-JAPAN-5D3N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU HIROSHIMA 6D4N (J31_1) เม.ย. 63
- ฟุคุโอกะ - คิตะคิวชู - มิยาจิม่า - ฮิโรชิม่า - ยามาคูชิ
- เที่ยวชมศาลเจ้าดาไซฟุ / ศาลเจ้าโทคุอินาริ
- พักโรงแรมมีออนเซ็น 2 คืน / พักโรงแรมใจกลางเมืองฟุคุโอกะ 1 คืน
- เที่ยวโมจิพอร์ตท่าเรือสุดชิก

วันเดินทาง : วันที่ 9-14 เม.ย. 63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 63,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ :
N15-J31_1-6D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

japan kyushu tour02ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU HUIS TEN BOSCH 6D4N (J07_6) เม.ย. 63
ฟุคุโอกะ - เบปปุ - คุมาโมโตะ - ซาเซโบะ

วันเดินทาง :  วันที่ 9-14 เม.ย. 63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   64,900  บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : 
N15-J07_6-6D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

japan kyushu tour23ทัวร์ญี่ปุ่น PRO WISTERIA FUKUOKA BEPPU 5D3N (PJP78-SL) เม.ย.-พ.ค.63
- บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR
- บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
- อุโมงค์วิสทีเรีย Wisteria at Kawachifuji Garden
- บ่อนรก สีฟ้า เมืองเบปปุ // หมู่บ้านยุฟุอิน
- สวนดอกไม้ อุมิโนะนากะมิจิ ซีไซด์พาร์ค
- แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
- WIFI FREE ON BUS น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : วันที่ 21 - 25, 22 - 26, 23 - 27, 24 - 28, 25 - 29 เม.ย., 28 เม.ย.- 2 พ.ค., 30 เม.ย.- 4 พ.ค. / 1 - 5, 2 - 6 พ.ค.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 27,999 บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ :
NPRO-(PJP78-SL)-5D3N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

japan kyushu tour23สงกรานต์ 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น PRO SONGKRAN FUKUOKA-NAGASAKI-HUIS TEN BOSCH 5D3N (PJP77(C)-SL)
- บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR
- บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
- เที่ยวชมสวนสนุก HUIS TEN BOSCH ชมสวนดอกไม้ทุ่งทิวลิป
- ชมประวัติศาสตร์ สวนสันติภาพนางาซากิ + ATOMIC BOMB
- สักการะศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ
- ชมซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนดอกไม้มิฟูเนะยามะ ราคุเอน
- WIFI FREE ON BUS น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : วันที่ 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 เม.ย.63 **สงกรานต์ 2020**
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 27,999 บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ :
NPRO-(PJP77(C)-SL)-5D3N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

japan kyushu tour23ทัวร์ญี่ปุ่น PRO SAKURA FUKUOKA BEPPU 5D3N (PJP77(A)-SL) มี.ค.-เม.ย.63
- บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR
- บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
- ชมซากุระ ณ ปราสาทโคคุระ + สวนโอซาดะ Osada Park
- ชมซากุระ ณ ซากปราสาทฟุกุโอกะและสวนมาอิซูรุ
- ศาลเจ้าแดงริมหาด โมโตโนสุมิ อินาริ Motonosumi Inari
- ชมบ่อนรก (สีฟ้า) เบปปุจิโกกุ - แช่ออนเซ็นเมืองเบปปุ
- WIFI FREE ON BUS น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : วันที่ 24-28, 25-29, 27-31 มี.ค., 31 มี.ค. - 4 เม.ย. / 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9 เม.ย.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 22,999 บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ :
NPRO-(PJP77(A)-SL)-5D3N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

japan kyushu tour23ทัวร์ญี่ปุ่น Fukuoka ตลาดเช้าโยบูโกะ , ปราสาทคาระซึ , คางามิยาม่า , โทซุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต , หมู่บ้านยุฟุอิน , ทะเลสาบคิริน , เบปปุ , บ่อนรกจิโคคุดานิ , ยูมิจิ โคคุ , คุรุเมะ , เก็บสตรอเบอรี่ , ฟุกุโอกะ , สวนไมซุรุ , ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน

วันเดินทาง : วันที่ 24-28 มี.ค.63 / 5-9 เม.ย.63
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 38,999 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ :
NGS-FUK10-5D3N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

japan kyushu tour23ทัวร์ญี่ป่น วัดนันโซอิน , สวนคาวาชิฟูจิ (ชมดอกวิสทีเรีย) , ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ , หมู่บ้านยูฟูอิน , ภูเขาไฟอะโสะ (ผ่านชม) , ย่านชิโมโตริ , นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ นางาซากิ , สวนสันติภาพ , ศาลเจ้ายูโทกุ อินาริ , สวนเครื่องปั้นดินเผาอะริตะ , ศาลเจ้าดาไซฟุ , ช้อปปิ้งเทนจิน

วันเดินทาง : วันที่ 30 เมษายน - 05 พฤษภาคม 2563 “หยุดวันแรงงานแห่งชาติ”
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 56,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ :
NMJ-(FUK-02)-6D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

japan kyushu tour23ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU SAGA HUIS TEN BOSCH 6DAYS 4NIGHTS (GQ2FUK-TG003) ก.พ. - เม.ย. 63
สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช | สนุกสนานกับเทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light
หมู่บ้านยูฟุอิน | ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ | เก็บสตรอว์เบอร์รี | ช้อปปิ้งเทนจิน & คาแนลซิตี้

วันเดินทาง : วันที่ 21-26 ก.พ. / 05-10 มี.ค. / 02-07 , 10-15 เม.ย. *วันหยุดสงกรานต์* / 13-18 เม.ย. *วันหยุดสงกรานต์* 2563
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 49,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ :
N5-GQ2FUK-TG003-6D4N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

japan kyushu tour23ทัวร์ญี่ปุ่น สมุดโคจร Special Trip Kyushu 6D4N (GQ2FUK-TG005) เม.ย. 63
สวมชุดยูกาตะเที่ยวชมศาลเจ้าดาไซฟุ | ทานอาหารในสวนดอกบ๊วย | โรแมนติกในสไตล์ยุโรป ณ เฮ้าส์เทนบอช | ชมแสงสีอลังการ Kingdom of Light | ลิ้มรส ข้าวหน้าปูม้าแห่งซากะ แห่งเดียวในญี่ปุ่น | เข้าพิธีเสริมสิริมงคล ณ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ พร้อมสัมผัสพิธีชงชาอย่างชนชั้นสูง | แช่ออนเซ็นผิวสวยที่อุเรชิโนะ | เดินชิลชิคถ่ายรูปสุดเก๋ในยูฟุอิน | ชมบ่อน้ำหลากสีและโคลนเดือดมหัศจรรย์ธรรมชาติ แห่งเมืองเบปปุ | ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่ Tosu Premium Outlet | ชิมซูชิแสนอร่อยใน ตลาดปลาคาราโตะ | ลองนั่งรถไฟคิตตี้ชินคันเซ็นแสนน่ารัก | ช้อปปิ้งถนนเทนจิน | พิเศษสุด.เดินทางไปกับคุณจ๊อบ นิธิ พร้อมทีมงานสมุดโคจรคอยเก็บภาพนิ่งและวีดีโอ

วันเดินทาง : วันที่ 10-15 เมษายน 2563
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 79,900 บาท
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ :
N5-GQ2FUK-TG005-6D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top