ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ - สงกรานต์

XJ97

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ  2562 / 2019  ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ XJ97 Tokyo Nikko Fukushima 5D3N ซุปตาร์ ไอสึ ซากุระ เยือนนิกโก้ เมืองมรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ  ศาลเจ้าฟูตะระซัง สะพานชินเคียว ห้ามพลาด จุดชมซากุระ ณ ปราสาททสึรุงะ หรือปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ ชมความงาม สะพานแขวนริวจิน
เที่ยวโตเกียว ช้อปสุดมัน ณ ชินจูกุ โอไดบะ

วันเดินทาง : 903 - 07 ,05 - 09,07 - 11,08 - 12,09 - 13,10 - 14 มีนาคม 2562 / 12 - 16,14 - 18 ,15 - 19 ,16 - 20, 17 - 21 มีนาคม 2562 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 25,888 บาท
สายการบิน : Air Asia X
รหัสทัวร์ : NTN-XJ97-5D3N-(XJ)

downloadpdf  addfriend

XJ95 1

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ  2562 / 2019  XJ95 TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ บานชมพู มีนาคม 2562  เมษายน 2562  สงกรานต์  วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท – ออนเซน + บุฟเฟ่ต์ขาปู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET- โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิออน มอลล์

วันเดินทาง : 19-23 ,20-24 ,21-25 มีนาคม 2562 / 22-26, 23-27,25-29,26-30 ,27-31 ,28 มีนาคม - 01 เมษายน 2562,29 มีนาคม - 02 เมษายน 2562,30 มีนาคม - 03 เมษายน 2562, 31 มีนาคม - 04 เมษายน 2562 / 01 - 05 ,02 - 06 ,03 - 07 เมษายน 2562 / 04 - 08,05 - 09 ,06 - 10 ,07 - 11 ,08 - 12,09 - 13 เมษายน 2562  / 10 - 14,11 - 15 ,12 - 16,13 - 17 เมษายน 2562  / 14 - 18,15 - 19 เมษายน 2562 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 23,888 - 31,888 บาท
สายการบิน : Air Asia X
รหัสทัวร์ : NTN-XJ95-5D3N-(XJ)

downloadpdf  addfriend

XJ94 1

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ  2562 / 2019   ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ  XJ94 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง มีนาคม - เมษายน 2562 สงกรานต์

วันเดินทาง : 09 - 13,10- 14,11 - 15,12 - 16 ,13 - 17,14 - 18,15 - 19,16 - 20 มีนาคม 2562 / 19 - 23 มีนาคม 2562 / 21 - 25,23 - 27,24 - 28,25 - 29 ,26 - 30 ,27 - 31 มีนาคม 2562 / 28 มี.ค.- 01 เม.ย.62,29 มี.ค. - 02 เม.ย.62,30 มี.ค. - 03 เม.ย.62,31 มี.ค. - 04 เม.ย.62 / 01 - 05 เมษายน 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :26,888 - 32,888 บาท
สายการบิน : Air Asia X
รหัสทัวร์ : NTN-XJ94-6D4N-(XJ)

downloadpdf  addfriend

XJ93

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ  2562 / 2019   ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ  2562 / 2019   XJ93 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ บานฤทัย (ซากุระ) มีนาคม - เมษายน 2562 สงกรานต์

วันเดินทาง : 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30, 26-31 มี.ค. 27 มี.ค.- 1 เม.ย./ 28 มี.ค.- 2 เม.ย./ 29 มี.ค.- 3 เม.ย./ 30 มี.ค.- 4 เม.ย./ 31 มี.ค.- 5 เม.ย./ 1-6, 2-7, 3-8, 4-9, 5-10, 6-11, 7-12, 8-13, 16-21 เม.ย.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :26,888 - 32,888 บาท
สายการบิน : Air Asia X
รหัสทัวร์ : NTN-XJ93-6D4N-(XJ)

downloadpdf  addfriend

XJ92

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ  2562 / 2019   XJ92 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ เบิกบาน (ซากุระ) มีนาคม - เมษายน 2562

วันเดินทาง : 15-19, 16-20, 17-21 มี.ค.62 / 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 มี.ค.62
25-29, 26-30, 27-31 มี.ค./ 28 มี.ค.- 1 เม.ย./ 29 มี.ค.- 2 เม.ย./ 30 มี.ค.- 3 เม.ย./ 31 มี.ค.- 4 เม.ย./ 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11 เม.ย.62 / 8-12, 9-13 เม.ย.62 / 16-20 เม.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   25,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X
รหัสทัวร์ : NTN-XJ92-5D3N-(XJ)

downloadpdf  addfriend

japan tour342ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ นาโงย่า 2562 AZNGO01 (MAR) XJ (NGO-NGO)SAKURA IN NAGOYA 5D3N มีนาคม 2562
ชมเทศกาลซากุระบาน+บริเวณแม่น้ำซาไก+ ชมซากุระ ณ ปราสาทนาโกย่า-นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -กิฟุ - ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้  ปราสาทคิโยสึ - ชมซากุระ ณ ปราสาทนาโกย่า - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

วันเดินทาง 20 - 24 มีนาคม 2562 - 27,999
21 – 25 มีนาคม 2562 - 27,999
22 – 26 มีนาคม 2562 - 28,999
23 – 27 มีนาคม 2562 - 28,999
24 - 28 มีนาคม 2562 - 29,999
25 - 29 มีนาคม 2562 - 29,999
26 – 30 มีนาคม 2562 - 29,999

ราคาทัวร์เริ่มต้น :    27,999 บาท
สายการบิน :  AIR ASIA X
จองทัวร์   N2-AZNGO01-5D3N

downloadpdf addfriend

japan tour261ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน 2562 (สงกรานต์) ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์ น่าเที่ยว ญี่ปุ่น โอซาก้า ชมดอกซากุระ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล AZKIX06: SONGKRAN REFRESH SAKURA IN OSAKA 5D3N BY XJ เดินทาง เดือน เมษายน 2562 (สงกรานต์) ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท โอซาก้า-เกียวโต-นารา ฟินๆ กับซากุระกว่าสามหมื่นต้น ณ ภูเขาโยชิโนะ อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือ เลือกไปสนุกสุดเหวี่ยงที่ UNIVERSAL STUDIO JAPAN ฟรี!!! บัตร UNIVERSAL STUDIO JAPAN พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ชาบู

วันเดินทาง 11 – 15 เมษายน 2562 ราคา 39,999
12 – 16 เมษายน 2562 ราคา 41,999
13 – 17 เมษายน 2562 ราคา 41,999
ราคาทัวร์เริ่มต้น :    39,999 บาท
สายการบิน :  AIR ASIA X
จองทัวร์   N2-AZKIX06-5D3N

downloadpdf addfriend

japan tour228ทัวร์ญี่ปุ่นชมดอกซากุระบาน มีนาคม-เมษายน 2562 NRT05: TOKYO SAKURA FULL BLOOM 5D3N BY XJ
ไฮไลท์
ทัวร์ญี่ปุ่นชมดอกซากุระบาน โตเกียว – อิบารากิ – ไซตามะ – ฟูจิ เดินทาง มีนาคม-เมษายน 2562 ตื่นตาตื่นใจกับซากุระกว่า 500 ต้น ณ เมืองไซตามะ ใช้รถทุกวัน ไม่มีอิสระ แจกฟรี น้ำดื่มวันละ 1 ขวด สักการะพระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ แห่งเมืองอุชิคุชมความงามของสวนดอกไม้ ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค เก็บภาพประทับใจกับแลนด์มาร์ก ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

วันเดินทาง 21 – 25 มีนาคม 2562  / 22 – 26 มีนาคม 2562 / 23 – 27 มีนาคม 2562 / 24 – 28 มีนาคม 2562/ 25 – 29 มีนาคม 2562 /26 – 30 มีนาคม 2562 /27 – 31 มีนาคม 2562 / 28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 /29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 /30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2562 /31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2562 /01 – 05 เมษายน 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   27,999
สายการบิน :  AIR ASIA X

จองทัวร์   N2-NRT05-5D3N

downloadpdf addfriend

TR23

TR23-OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ อมชมพู 5D4N มีนาคม-เมษายน 2562
โดยสายการบิน SCOOT (TR) เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้ ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : เดือนมีนาคม-เมษายน 2562
20-24 มีนาคม 2562 : ราคา 30,888.-
27-31 มีนาคม 2562 : ราคา 30,888.-
03-07 เมษายน 2562 : ราคา 32,888.-
10-14 เมษายน 2562 : ราคา 35,888.-
17-21 เมษายน 2562 : ราคา 30,888.-
24-28 เมษายน 2562 : ราคา 30,888.-

ราคาทัวร์ :    30,888 - 35,888 บาท 
สายการบิน : SCOOT (TR)
รหัสทัวร์ : NTN-(TR23)-5D3N

downloadpdf  addfriend

XJ76ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า XJ76-NAGOYA ISE 4D3N ซุปตาร์ อาม่า จัง (XJ)  พฤศจิกายน 2561-เมษายน 2562
โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ) เปิดเส้นทางใหม่ บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง สักการะ ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนญี่ปุ่นต้องมา ขอพรความรัก คู่ครอง ณ หินแต่งงาน Meoto Iwa ชม เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ ฟาร์มไข่มุกน้ำงามเจ้าแรกของโลก สัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่ ถนนโอฮาไรมาจิ ชุมชนโบราณ ณ เมืองอิเสะชิมะ สัมผัสประสบการณ์ ที่จำไม่ลืม กับ อามะซัง ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!!! อาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านชาวประมง มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : พฤศจิกายน 2561 / ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) / (วันคริสมาสต์) / มกราคม 2562 (ปีใหม่) / มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 /  มีนาคม 2562 /  เมษายน 2562

ราคาทัวร์ :    19,888.-32,888.-  บาท 
สายการบิน : แอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
รหัสทัวร์ : NTN-(TR76)-4D3N

downloadpdf  addfriend

 

TR26

ทัวร์โตเกียว เมษายน 2562 TR26 -TOKYO FUJI ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5D3N โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ไลน์ (TR) ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท และชินจูกุอาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : 20 - 24 เมษายน 2562 : ราคา 29,888
21 - 25 เมษายน 2562 : ราคา 28,888
22 - 26 เมษายน 2562 : ราคา 28,888
23 - 27 เมษายน 2562 : ราคา 28,888
24 - 28 เมษายน 2562 : ราคา 28,888
25 - 29 เมษายน 2562 : ราคา 28,888
26 - 30 เมษายน 2562 : ราคา 28,888

ราคาทัวร์ :    28,888 - 29,888 บาท 
สายการบิน : สกู๊ต แอร์ไลน์ (TR)
รหัสทัวร์ : NTN-(TR26)-5D3N

downloadpdf  addfriend

japan tour230ทัวร์ญี่ปุ่น ชมดอกซากุระ  NRT03 TOKYO SAKURA STRONG 5D3N BY XJ 
เดินทาง มีนาคม-เมษายน 2562
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท
เพลิดเพลิน ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ นั่งกระเช้เคาจิ คาจิ ชมวิวมุมสูง ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ เก็บภาพประทับใจกับแลนด์มาร์ก ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ อิสระเลือกช็อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัร์ดิสนี่ย์แลนด์ พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

วันเดินทาง :  21 – 25 มีนาคม 2562  ราคา : 26,999
มีนาคม 2562   :  22 – 26 ,23 – 27 ,24 – 28 ,25 – 29 ,26 – 30 ,27 – 31 ,28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62 29 มี.ค. – 02 เม.ย. 62, 30 มี.ค. – 03 เม.ย. 62, 31 มี.ค. – 04 เม.ย. 62  ราคา : 28,999
01 – 05 เมษายน 2562 ราคา : 28,999
10 – 14 เมษายน 2562 ราคา : 31,999
11 – 15 เมษายน 2562 ราคา : 33,999
12 – 16 เมษายน 2562 ราคา : 35,999
13 – 17 เมษายน 2562 ราคา : 35,999
14 – 18 เมษายน 2562 ราคา : 31,999


ราคาทัวร์เริ่มต้น :  26,999 บาท 
สายการบิน :  แอร์เอเชีย X 
จองทัวร์   N2-NRT03-5D3N

downloadpdf addfriend

TR25

ทัวร์ญี่ปุ่นชมดอกซากุระ2019  ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2019 ชมดอกซากุระบานสะพรั่ง TOKYO FUJI 5D3N (TR25) ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู กำหนดการเดินทางเดือนเมษายน 2562 ทัวร์ญี่ปุ่นสงกรานต์2019 ชมดอกซากุระบานสะพรั่ง

วันเดินทาง : 05-09 / 06-10 / 07-11/ 08-12 เมษายน 2562 : 29,888.-
09-13 เมษายน 2562 (สงกรานต์) : 35,888.-
10-14 / 11-15 เมษายน 2562 (สงกรานต์) : 36,888.-
12-16 เมษายน 2562 (สงกรานต์) : 38,888.-
13-17 เมษายน 2562 (สงกรานต์) : 37,888.-
14-18 เมษายน 2562 (สงกรานต์) : 35,888.-
15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 เมษายน 2562 : 29,888.-

ราคาทัวร์ :    29,888 - 38,888 บาท 
สายการบิน : สกู๊ต แอร์ไลน์ (TR)
รหัสทัวร์ : NTN-(TR24)-5D3N

downloadpdf  addfriend

TR24

ทัวร์ญี่ปุ่นชมดอกซากุระ2019  5วัน3คืน (TR)  ทัวร์ญี่ปุ่น2562, ชมดอกซากุระ, สงกรานต์2019, ชมซากุระบานสะพรั่ง, เที่ยวญี่ปุ่นมีนาคม, เที่ยวญี่ปุ่นเมษายน TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู  กำหนดการเดินทาง เดือนมีนาคม - เมษายน 2562

วันเดินทาง : 16-20 มีนาคม 2562 : 26,888.-
17-21 / 18-22มีนาคม 2562 : 28,888.-
19-23 /20-24 /21-25 /22-26/23-27 มีนาคม 2562 : 29,888.-
24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 มีนาคม 2562 : 29,888.-
28 มีนาคม – 01 เมษายน 2562 : 29,888.-
29 มีนาคม – 02 เมษายน 2562 : 29,888.-
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2562 : 29,888.-
31 มีนาคม – 04 เมษายน 2562 : 29,888.-
01-05 เมษายน 2562 29,888.-
02-06 / 03-07 / 04-08 เมษายน 2562 : 30,888.-

ราคาทัวร์ :    26,888 - 30,888 บาท 
สายการบิน : สกู๊ต แอร์ไลน์ (TR)
รหัสทัวร์ : NTN-(TR24)-5D3N

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top