ทัวร์โตเกียว

japan tour249ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์-มีนาคม2562 NRT07 TOKYO KAWAZU ซากุระในสายลมหนาว (FEB-MAR) กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 ไฮไลท์ ลานสกี ฟูจิเทน / ดูประดับไฟที่ Germen Village / โอไดบะ / ชินจุกุ / บุฟเฟต์ขาปู + ONSEN ไม่รวมค่าทิปไกด์1,500 บาท

วันเดินทาง:กุมภาพันธ์ 62 - มีนาคม 62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   23,900  บาท
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)
จองทัวร์   NGS-NRT07-5D3N

downloadpdf addfriend

japan tokyo run 2ทัวร์ญี่ปุ่นฤดูหนาว ธันวาคม 2561-มกราคม 2562 XJ86 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ SUPER SKI สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนสนุกฟูจิคิว ไฮท์แลนด์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาญี่ปุ่น – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – อิออน – สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง XJ601 09:15 - 13:45 น.

วันเดินทาง ธันวาคม 2561-มกราคม 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 27,888.- บาท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NTN-XJ86-(XJ)

downloadpdf  addfriend

japan tour140ทัวร์ญี่ปุ่นฤดูหนาว ซุปตาร์ เจ้าชายหิมะ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 XJ85 NAGOYA MATSUMOTO FUJI 4D3N ซุปตาร์ เจ้าชายหิมะ เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 23,888.- บาท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NTN-XJ85-(XJ)

downloadpdf  addfriend

japan tour211ทัวร์ NRT03 TOKYO FUJI TEN SNOW (5D3N) “TOKYO บันทึกรัก ในลมหนาว”ธันวาคม 61- มกราคม 62

วันเดินทาง:01 – 05,02 – 06,03 – 07 ,04 – 08,05 – 09,06 – 10,07 – 11,08 – 12 ธันวาคม 61 / 09 – 13,10 – 14 ,11 – 15 ,12 – 16 ,13 – 17 ,14 – 18 ,15 – 19 ,16 – 20 ,17 – 21 ,18 – 22 ,19 – 23,20 – 24 ,21 – 25,22 – 26,23 – 27,24 – 28,25 – 29,26 – 30 ,27 – 31 ,28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62,29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62,30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62,31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   25,900  บาท
สายการบิน :   NOK SCOOT (XW)
จองทัวร์   NGS-NRT03-5D3N

downloadpdf addfriend

japan tour218ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SNOW & LIGHT-UP (JL) วัดอาซะกุซะ / นั่งกระเช้าไฟฟ้าคาจิคาจิ / ชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ / กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต / ชมเทศกาลไฟซากามิโกะ / ศาลเจ้าเมจิ / ตลาดปลาซึกิจิ ชินจูกุ / ไดเวอร์ซิตี้ / ออนเซน 1 คืน / เมนูขาปูยักษ์ / ปิ้งย่าง / ชาบู / บิน JAL น้ำหนักกระเป๋า 46 กิโล

วันเดินทาง   วันที่ 19-24 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   47,900.-
สายการบิน :   เจแปนแอร์ไลน์ JL
จองทัวร์ :  NB2B-1204-(JL)

downloadpdf  addfriend

japan tour211ทัวร์ NRT03 TOKYO FUJI TEN SNOW (5D3N) “TOKYO บันทึกรัก ในลมหนาว”ธันวาคม 61- มกราคม 62

วันเดินทาง:01 – 05,02 – 06,03 – 07 ,04 – 08,05 – 09,06 – 10,07 – 11,08 – 12 ธันวาคม 61 / 09 – 13,10 – 14 ,11 – 15 ,12 – 16 ,13 – 17 ,14 – 18 ,15 – 19 ,16 – 20 ,17 – 21 ,18 – 22 ,19 – 23,20 – 24 ,21 – 25,22 – 26,23 – 27,24 – 28,25 – 29,26 – 30 ,27 – 31 ,28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62,29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62,30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62,31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   25,900  บาท
สายการบิน :   NOK SCOOT (XW)
จองทัวร์   NGS-NRT03-5D3N

downloadpdf addfriend

japan tour225ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562 โตเกียว-ฟูจิ-คาวาโกเอะ-เทศกาลโดมหิมะ-ชมซากุระมัตสึดะ 6วัน3คืน SAKURA WINTER FEST. XJ

วันเดินทาง :  27กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562 :  33,900.-
1-6 มีนาคม 2562  : 33,900.-

ราคาทัวร์  :    33,900.-
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
รหัสทัวร์ :   NJP-(NRT-NRT)-6D3N-(XJ)

downloadpdf  addfriend

NRT07ทัวร์โตเกียว กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 NRT07 TOKYO KAWAZU ซากุระในสายลมหนาว 5D3N (XW)
ไฮไลท์ลานสกี ฟูจิเทน / ดูประดับไฟที่ Germen Village / โอไดบะ / ชินจุกุ / บุฟเฟต์ขาปู + ONSEN

วันเดินทาง :  กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
ราคาทัวร์  :    23,900 - 29,900
สายการบิน :  Nok Scoot (XW)
รหัสทัวร์ :   NGS-NRT07-5D3N-(XW)

downloadpdf  addfriend

NRT06 กระซบรกผานลมหนาว 1ทัวร์โตเกียว กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 NRT06 TOKYO กระซิบรัก ผ่านลมหนาว 5D3N มกราคม - มีนาคม 2562
นกสกู๊ด (XW)ไฮไลท์ ลานสกี ฟูจิเทน / ดูประดับไฟที่ Germen Village / หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ / บุฟเฟต์ขาปู + ONSEN

วันเดินทาง :  มกราคม - มีนาคม 2562 
ราคาทัวร์  :    22,900 - 28,900
สายการบิน :  Nok Scoot (XW)
รหัสทัวร์ :   NGS-NRT06-5D3N-(XW)

downloadpdf  addfriend

NRTNY XJ TOKYO 5D3N DECเที่ยวโตเกียว เริงร่า ท้าลมหนาว”สายการบิน AIR ASIA X (XJ) (ไฟล์ทเช้า)ธันวาคม 2561 ไฮไลท์ เล่นสกี + ขาปูยักษ์+ออนเซ็น บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)

วันเดินทาง :  เทศกาลปีใหม่ 2562
30 ธ.ค. -03 ม.ค. 62  
31 ธ.ค. -04 ม.ค. 62    

ราคาทัวร์  :    38,900
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ :   NGS-NRTNY-5D3N-(XJ)

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top