ทัวร์โตเกียว

japan tour269

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียว สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค 5วัน3คืน โตเกียวราคาถูก (NRT14)
โตเกียว (นาริตะ) , วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าโทริอิ , โกเท็มบะ เอาท์เล็ท,ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 , พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว , โอชิโนะ ฮัคไค , ชินจุกุ , เมืองอิบาระกิ
ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค , ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ , เมืองเก่าซาวาระ

วันเดินทาง :  วันที่ 30 ก.ย. - 04 ต.ค. / 01 - 05, 02 - 06, 03 - 07, 04 - 08, 05 - 09, 06 - 10, 07 - 11, 08 - 12, 09 - 13, 10 - 14, 11 - 15, 14 - 18, 15 - 19, 16 - 20, 17 - 21, 18 - 22, 19 - 23, 20 - 24, 21 - 25, 23 - 27, 24 - 28, 25 - 29, 26 - 30 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  22,889  บาท
สายการบิน :  Lion Air (SL)
จองทัวร์ :  NGS-NRT14-5D3N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour269

ทัวร์ญี่ปุ่นชมใบไม้เปลี่ยนสี TOKYO โป๊ะแตก 5 วัน 3 คืน BY XJ (NRT13)
โตเกียว (นาริตะ) , วัดอาซากุสะ , ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 , พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ , ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ , วัดนาริตะ , อิออน มอลล์ นาริตะ , ห้างดองกี้

วันเดินทาง :  วันที่ 30 - 04, 01 - 05, 02 - 06, 03 - 07, 04 - 08, 08 - 12, 09 - 13, 10 - 14,11 - 15, 15 - 19, 16 - 20, 17 - 21, 18 - 22, 19 - 23, 20 - 24, 21 - 25, 22 - 26 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  21,889  บาท
สายการบิน :  AIR ASIA (XJ)
จองทัวร์ :  NGS-NRT13-5D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour269

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ นาริตะ (เลสโก ใบไม้แดง) 5 วัน 3 คืน (ZNRT19)
นาริตะ , พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ , สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค , อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) , ศาลเจ้าโคมิตาเคะ , พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว , หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค , ดิวตี้ฟรี , ช้อปปิ้งชินจูกุ
นิกโก้ , ศาลเจ้าโทโชกุ , สะพานชินเคียว , ทะเลสาบชูเซนจิ , น้ำตกเคง่อน , อิออน

วันเดินทาง :  วันที่ 30 ก.ย. - 04 ต.ค. / 01 - 05, 02 - 06, 03 - 07, 04 - 08, 05 - 09, 06 - 10, 07 - 11, 08 - 12, 09 - 13, 10 - 14, 11 - 15, 14 - 18, 15 - 19, 16 - 20, 17 - 21, 18 - 22, 19 - 23, 20 - 24, 21 - 25, 22 - 26, 23 - 27, 24 - 28, 25 - 29 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :  24,999  บาท
สายการบิน :  THAI LION AIR (SL)
จองทัวร์ :  N2-ZNRT19-5D3N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour269

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี อิบารากิ ภูเขาไฟฟูจิ นาริตะ (เลสโก เจ้าช่อมาลี หลากสีสัน) 5 วัน 3 คืน (ZNRT18) ทัวร์ญี่ปุ่นราคาประหยัด

นาริตะ , พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ , สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค , อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์,ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) , ศาลเจ้าโคมิตาเคะ , พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว , หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค , ดิวตี้ฟรี , ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันเดินทาง :  วันที่ 30 ก.ย. - 04 ต.ค. / 01 - 05, 02 - 06, 03 - 07, 04 - 08, 05 - 09, 06 - 10, 07 - 11, 08 - 12, 09 - 13, 10 - 14, 11 - 15, 12 - 16, 13 - 17, 14 - 18, 15 - 19, 16 - 20, 17 - 21, 18 - 22, 19 - 23, 20 - 24, 21 - 25, 22 - 26, 23 - 27, 24 - 28, 25 - 29 ต.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   21,999  บาท
สายการบิน :  THAI LION AIR (SL)
จองทัวร์ :  N2-ZNRT18-5D3N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour269

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาประหยัด ชมใบไม้แดง นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ (เลสโก เพลินทุ่งไม้แดง) 6 วัน 3 คืน (ZNRT20)
นาริตะ , วัดอาซากุสะ , ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี , ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท , แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ , ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) , ศาลเจ้าโคมิตาเดะ , พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว , โอชิโนะฮัคไค , พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ , สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค , ชมความงดงามของดอกโคชิอะ , วัดนาริตะ

วันเดินทาง :  วันที่ 01 - 06, 02 - 07, 03 - 08, 04 - 09, 05 - 10, 08 - 13, 09 - 14, 10 - 15, 11 - 16, 12 - 17, 13 - 18, 14 - 19, 15 - 20, 16 - 21, 17 - 22, 18 - 23, 19 - 24, 22 - 27, 23 - 28, 24 - 29, 25 - 30, 26 - 31 ต.ค., 27 ต.ค. - 01 พ.ย., 28 ต.ค. - 02 พ.ย., 29 ต.ค. - 03 พ.ย., 30 ต.ค. - 04 พ.ย., 31 ต.ค. - 05 พ.ย.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   25,999  บาท
สายการบิน :  แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
จองทัวร์ :  N2-ZNRT20-6D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour353

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว กรกฎาคม -กันยายน 2562 (1JXJ889) Tokyo Red Hot Tokyo Fuji 5D3N (XJ)  วัดนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – โรงแรมออนเซ็น ขึ้นฟูจิชั้น5 – ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โออิชิปาร์ค (ทุ่งลาเวนเดอร์/ดอกไม้ตามฤดูกาล) – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุและLAOX SHINJUKU - นาริตะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

วันเดินทาง :  12-16 ,13-17,16-20 ,17-21 ,18-22,20-24 ,23-27 ,24-28 ,25-29 ,26-30 ,27-31 ,30กรกฎาคม-3สิงหาคม ,31กรกฎาคม-4สิงหาคม 2562  // 1-5 ,3-7 ,6-10 ,7-11 ,8-12 ,27-31 ,28สิงหาคม-1กันยายน ,29สิงหาคม-2กันยายน, 31สิงหาคม-4กันยายน  // 3-7 ,4-8 ,5-9 ,7-11 ,10-14 ,11-15 ,12-16 ,14-18 ,17-21 ,18-22 ,19-23 ,21-25 ,24-28 ,25-29 ,26-30 ,28กันยายน-2ตุลาคม62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  22,888 - 25,888 บาท
สายการบิน :   AIR ASIA X (XJ)
จองทัวร์ :  NIJP-(1JXJ889)-5D3N-(XJ)

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour352

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียว ภุเขาไฟฟูจิ 5วัน 3คืน (JXW222) Autumn Red ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562  พักออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิสระฟรีเดย์ 1วัน โตเกียวสัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น สัมผัสประสบการณ์พิเศษ!! ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆและพิธีชาชาแบบญี่ปุ่น  นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสี ชมวิวภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนรามา Mt.Fuji Panoramic Ropeway (กระเช้าคาจิคาจิ)  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ถนนสายโรแมนติก โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล สถานที่สุดฮิตชมใบไม้เปลี่ยนสี วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้ วัดนาริตะ

วันเดินทาง :  ตุลาคม 2562 : 1-5 ,2-6 ,3-7 ,4-8,5-9 ,6-10 ,7-11 ,8-12 ,9-13 ,10-14 ,11-15,12-16 ,13-17 ,14-18 ,15-19 ,16-20 ,17-21 ,18-22 ,19-23 ,20-24 ,21-25 ,22-26 ,23-27 ,24-28 ,25-29 ,26-30 ,27-31 ,28ตุลาคม-1พฤศจิกายน ,29ตุลาคม-2พฤศจิกายน, 30ตุลาคม-3พฤศจิกายน, 31ตุลาคม-4พฤศจิกายน 2562

พฤศจิกายน 2562 : 1-5 ,2-6 ,3-7 ,4-8 ,5-9 ,6-10 ,7-11 ,8-12 ,9-13 ,10-14,11-15 ,12-16 ,13-17 ,14-18 ,15-19 ,16-20 ,17-21 ,18-22 ,19-23 ,20-24 ,21-25 ,22-26 ,23-27 ,24-28 ,25-29 ,26-30 ,27พฤศจิกายน-1ธันวาคม, 28 พฤศจิกายน -2ธันวาคม ,29พฤศจิกายน-3ธันวาคม 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :  22,888 - 25,888 บาท
สายการบิน :  NOKSCOOT (XW)
จองทัวร์ :  NIJP-(JXW222)-5D3N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour269

ทัวร์ญี่ปุ่นคาวากุจิโกะฟูจิ ฮาโกเน่ โตเกียว ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน SPECIAL TOKYO AUTUMN 
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน
** ตระการตากับเทศกาล “MEPLE CORRIDOR” อุโมงค์เมเปิ้ลแดง ณ คาวากุจิโกะ
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันเดินทาง :  วันที่ 15-20 / 20-25 / 22-27 พฤศจิกายน 2562
ราคาทัวร์เริ่มต้น :   39,900  บาท
สายการบิน :  การบินไทย (TG)
จองทัวร์ :  NPRO-TOKYO-6D3N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour361

ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ พร้อมใบไม้เปลี่ยนสี โตเกียว ฟูจิ คาวากุจิโกะ โครังเค โอบาระ อาราชิยาม่า 6 วัน 3 คืน LOVE AUTUMN 
** ชม “ดอกซากุระ พร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสี” ในเวลาเดียวกันท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่เมืองโอบาระ
** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชมความงามของแม่น้ำและใบไม้เปลี่ยนสี
** ตระการตากับแมกไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด ณ “โครังเค” ฉากสะพานสีแดงสด ทอดยาวพาดผ่านแม่น้ำ
** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
** ชมใบไม้เปลี่ยนสีบน ถนนอิโจนามิกิ ที่สวยงามในเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันเดินทาง :  วันที่ 15-20 / 20-25 / 22-27 พฤศจิกายน 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   38,900  บาท
สายการบิน :  ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
จองทัวร์ :  NPRO-TOKYO-6D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour269

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO FUJI IBARAKI KOCHIA 5D3N BY XW (PJP11)
*บินตรงสู่นาริตะ (โตเกียว) โดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องใหญ่
-บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องขากลับ 1 เที่ยว
-วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่โอไดบะ
-ชมภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งดอกโคเชีย เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น
ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น
พักออนเซ็นฟูจิ 1 คืน พัก 4 ดาว 1 คืน พักนาริตะ 1 คืน
WIFI FREE ON BUS น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง :  วันที่ 4-8, 5-9, 6-10, 11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 19-23, 20-24, 25-29, 26-30 ก.ย., 27 ก.ย.-1 ต.ค. / 2-6, 3-7, 4-8, 9-13, 10-14, 11-15, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28, 25-29 ต.ค.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น :   22,999  บาท
สายการบิน :  นกสกู๊ต (XW)
จองทัวร์ :  NPRO-PJP11-5D3N-XW

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top