ทัวร์โตเกียว

japan tokyo team12ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ [เลทส์โก โชกุน] 5D3N (ZNRT13) มิ.ย. 63

ราคาว้าวมากแม่!!! เช็คอินภูเขาไฟ ไฮไลท์สำคัญมาญี่ปุ่นห้ามพลาด
เที่ยวชมวัดอาซากุสะ และถนนนาคามิเซ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินจูกุ

วันเดินทาง : วันที่ 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 มิ.ย. 2563
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 18,999 บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ : N2-ZNRT13-5D3N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour12ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ลา ลา ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 13 5D3N (XJ208) มิ.ย. - ก.ค. 63

- ไฮไลท์!! สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
- ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ
- ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
- ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
- ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
- โตเกียวฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
- โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี

วันเดินทาง : วันที่ 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 มิ.ย. / 27 มิ.ย. – 01 ก.ค. / 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. / 29 มิ.ย. – 03 ก.ค. / 30 มิ.ย. – 04 ก.ค. / 01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 ก.ค. 2563
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 23,888 บาท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสจองทัวร์ : NTN-XJ208-5D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour312ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ชิบะซากุระ ไฟไหม้ 11 5D3N (XJ206) พ.ค. - มิ.ย. 63

- ไฮไลท์!! สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
- ชมดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน
- ชุ่มชื่นหัวใจกับชมพูสดใส ณ ทุ่งดอกพิงค์มอส
- ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
- นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
- ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
- ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
- โตเกียวฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
- โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียว ดิสนีย์ซี

วันเดินทาง : วันที่ 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 พ.ค. / 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. / 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 23,888 บาท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสจองทัวร์ : NTN-XJ206-5D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour351ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ไฟไหม้ 10 5D3N (XJ205) มิ.ย. - ก.ค. 63

- ไฮไลท์!!! ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ
- ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
- นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี
- ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ
- อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย

วันเดินทาง : วันที่ 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 มิ.ย. / 27 มิ.ย. – 01 ก.ค. / 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. / 29 มิ.ย. – 03 ก.ค. / 30 มิ.ย. – 04 ก.ค. / 01-05 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 ก.ค. 2563
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 23,888 บาท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสจองทัวร์ : NTN-XJ205-5D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tokyo team12ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ มหานครดอกไม้ ไฟไหม้ 9 5D3N (XJ204) พ.ค. - ก.ย. 63

- ไฮไลท์!!! เทศกาลชมดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ
- ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
- นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี
- ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ
- อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย

วันเดินทาง : วันที่ 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. / 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. / 31 พ.ค. – 04 มิ.ย. / 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 มิ.ย. / 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 ก.ค. / 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 ส.ค. / 28 ส.ค. – 01 ก.ย. / 29 ส.ค. – 02 ก.ย. / 30 ส.ค. – 03 ก.ย. / 31 ส.ค. – 04 ก.ย. / 01- 05 , 02- 06 , 03- 07 , 04- 08 , 05- 09 , 06- 10 , 07- 11 , 08- 12 , 09- 13 , 10- 14 , 11- 15 , 12- 16 , 13- 17 , 14- 18 , 15- 19 , 6- 20 , 17- 21 , 18- 22 , 19- 23 , 20- 24 , 21- 25 , 22- 26 , 23- 27 , 24- 28 , 25- 29 , 26- 30 ก.ย. / 27 ก.ย. – 01 ต.ค. / 28 ก.ย. – 02 ต.ค. / 29 ก.ย. – 03 ต.ค. / 30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2563
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 23,888 บาท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสจองทัวร์ : NTN-XJ204-5D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour75ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ [เลทส์โก นินจาวิสทีเรีย สตรอง] 6D3N (ZNRT08) เม.ย. - พ.ค. 63

เช็คอินจุดชมวิวดอกวิสทีเรียที่สุดในญี่ปุ่น ไม่พลาดชมดอกพิงค์มอสสุดว้าว!!
เก็บภาพความประทับใจภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งจัดเต็มย่านชินจูกุ

วันเดินทาง : วันที่ 17 – 22 , 18 – 23 , 19 – 24 , 21 – 26 , 22 – 27 , 23 – 28 , 24 – 29 , 25 – 30 เม.ย. / 04 – 09 , 05 – 10 , 06 – 11 , 07 – 12 , 08 – 13 , 09 – 14 , 10 – 15 , 11 – 16 , 12 – 17 , 13 – 18 , 14 – 19 , 15 – 20 , 16 – 21 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 – 24 พ.ค. 2563
ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 25,999 บาท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : N2-ZNRT08-6D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour312ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL TOKYO PINKMOSS 6D3N (TG) พ.ค. 63

- ชมความสวยงามของดอก “วิสทีเรีย” ณ สวนดอกไม้อาชิคางะ
- ชมความงามของ “ทุ่งพิงค์มอส” มนต์เสน่ห์..พรมธรรมชาติที่สีชมพูหลากสีสันสวยสดใส
- สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
- อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
- ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
- บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

วันเดินทาง : วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล)

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 36,900 บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : NIJP-JAPAN-6D3N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour217ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS ยืน1 5D3N (NRT33) พ.ค. - มิ.ย. 63

ชมความงามเทศกาลพิงค์มอส ประจำปี
ขอพรศาลเจ้าแห่งความรัก อิตาวะ - ช้อปปิ้ง ชินจูกุ

วันเดินทาง : วันที่ 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 , 27 – 31 พ.ค. / 28 พ.ค.- 01 มิ.ย. / 29 พ.ค.- 02 มิ.ย. / 30 พ.ค.- 03 มิ.ย. / 31 พ.ค.- 04 มิ.ย. / 01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 มิ.ย. 6/ 27 มิ.ย.- 01 ก.ค. 63

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 18,999บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
รหัสทัวร์ : NGS-NRT33-5D3N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour73ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS ชมพูพริ้งค์ ! 5D3N (NRT32) พ.ค. - มิ.ย. 63

ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมัน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้ง ชินจูกุ ฮาราจูกุ

วันเดินทาง : วันที่ 07 – 11 , 08 - 12 , 09 - 13 , 10 - 14 , 12 - 16 , 13 - 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 - 20 , 17 - 21 , 19 - 23 , 20 - 24 , 21 - 25 , 22 - 26 , 23 - 27 , 24 - 28 , 26 - 30 , 27 - 31 พ.ค. / 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. / 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. / 30 พ.ค. – 03 มิ.ย. / 03 – 07 , 04 - 08 , 05 - 09 , 06 - 10 , 10 - 14 , 11 - 15 , 12 - 16 , 13 - 17 , 17 - 21 , 18 - 22 , 19 - 23 , 20 - 24 , 24 - 28 , 25 - 29 , 26 - 30 มิ.ย. / 27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 20,999บาท
สายการบิน : SCOOT (TR)
รหัสทัวร์ : NGS-NRT32-5D3N-TR

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour397ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS IN LOVE 5D3N (NRT31) พ.ค. 63

ชมเทศกาลพิงค์มอสปีละครั้ง
ถ่ายรูปกันดั้มยักษ์ โอไดบะ บุฟเฟ่ต์ขาปู + ออนเซ็น

วันเดินทาง : วันที่ 6-10 , 7-11 , 8-12 , 14-18 , 16-20 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 27-31 พ.ค. / 29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 63
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 19,999 บาท
สายการบิน : Air Asia X (XJ)
รหัสทัวร์ : NGS-NRT31-5D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top