ทัวร์โตเกียว

japan tour206

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER KANTO SKI STRAWBERRY 6D3N (XJ 600-607) ม.ค.63
วนอุทยานฮาโกเน่ , ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที , ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท , ยามานาชิ , FUJITEN SKI RESORT , โอชิโนะฮัคไค , โตเกียว , วัดอาซะกุซ่า , หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) , คามาคูระ , วัดโคโตคุอิน , พิพิธภัณฑ์ราเม็ง , ไร่สตรอเบอร์รี่ , ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ , ย่านเมืองเก่าซาวาระ , ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท

วันเดินทาง : วันที่ 25 - 30 มกราคม 2563 (วันตรุษจีน)
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 31,900 บาท
สายการบิน : แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
จองทัวร์ : N3-(TYO-TYO)-6D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour206

ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER KANTO 6D3N (XJ 600-607) ส.ค. - ก.ย.63
วนอุทยานฮาโกเน่ , ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที , ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท , ยามานาชิ , ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) , โอชิโนะฮัคไค , คามาคูระ , วัดโคโตคุอิน , พิพิธภัณฑ์ราเม็ง , วัดอาซะกุซ่า , หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) , ตลาดปลาโทโยสุ , ช้อปปิ้งเอออนมอลล์ , ย่านเมืองเก่าซาวาระ , ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท

วันเดินทาง : วันที่ 12 - 17 สิงหาคม 2563 (วันแม่แห่งชาติ) / 23 - 28 กันยายน 2563
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 31,900 บาท
สายการบิน : แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
จองทัวร์ : N3-(TYO-TYO)-6D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour206

ทัวร์ญี่ปุ่น CHERRY BLOSSOM KANTO 6D3N (XJ 600-607) เม.ย.63
วนอุทยานฮาโกเน่ , ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที , สวนสันติภาพเฮวะ (ชมซากุระ) , ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท , ยามานาชิ , ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) , โอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ) , คามาคูระ , วัดโคโตคุอิน , พิพิธภัณฑ์ราเม็ง , สวนสาธารณะอุเอโนะ , ช้อปปิ้งตึกทาเคยะ , วัดอาซะกุซ่า , สวนสุมิดะ , หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) , ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า , เมืองเก่าซาวาระ , ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท

วันเดินทาง : วันที่ 01 - 06 เมษายน 2563 (วันจักรี)
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 33,900 บาท
สายการบิน : แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
จองทัวร์ : N3-(TYO-TYO)-6D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour206

ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER HONSHU 6D3N (XJ 612-607) มี.ค. - ก.ย.63
วัดคิโยมิสึ , ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ , ช้อปปิ้งซาคาเอะ , ชิซึโอะกะ , ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ , ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 , หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค , ยามานาชิ , ล่องเรือโจรสลัด (15 นาที) , วัดอาซะกุซ่า , หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) , ช้อปปิ้งชินจูกุ , ตลาดปลาโทโยสุ , ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า , ย่านเมืองเก่าซาวาระ , ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท

วันเดินทาง : วันที่ 19 - 24 มี.ค. / 29 เม.ย. - 04 พ.ค. (วันแรงงาน) / 02 - 07 มิ.ย. (วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี ร.10) / 03 - 08 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา) , 24 - 29 ก.ค. (OYMPIC PERIOD) / 11 - 16 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ) / 23 - 28 ก.ย.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 32,900 บาท
สายการบิน : แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
จองทัวร์ : N3-(OSA-TYO)-6D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour206

ทัวร์ญี่ปุ่น CHERRY BLOSSOM HONSHU 6D3N (XJ 612-607)
อาราชิยาม่า (ชมซากุระ) , ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ , ช้อปปิ้งซาคาเอะ , ทะเลสาปปลาไหล , ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) , หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค , ยามานาชิ , ล่องเรือโจรสลัด , สวนสันติภาพเฮวะโคเอน (ชมซากุระ) , วัดอาซะกุซ่า , สวนสาธารณะสุมิดะ (ชมซากุระ) , ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า , ย่านเมืองเก่าซาวาระ , ชิซุยเอาท์เล็ท

วันเดินทาง : วันที่ 25 - 30 มีนาคม 2563 / 02 - 07 เมษายน 2563 (วันจักรี)
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 34,900 บาท
สายการบิน : แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
จองทัวร์ : N3-(OSA-TYO)-6D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour206

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ [เลสโก สกีนินจา] 5 วัน 3 คืน (ZNRT32)
ศาลเจ้าโทโชกุ , สะพานชินเคียว , ทะเลสาบชูเซนจิ , น้ำตกเคง่อน , ทานขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ , ลานสกี ฟูจิเท็น , พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว , หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค , โอไดบะ , ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี , วัดอาซากุสะ , เมืองคาวาโกเอะ , ถนนคุราซึคุระ , หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ

วันเดินทาง : วันที่ 01 - 05, 02 - 06, 05 - 09, 06 - 10 (วันมาฆบูชา), 07 - 11 (วันมาฆบูชา), 08 - 12 ก.พ. (วันมาฆบูชา) / 11 - 15, 12 - 16, 13 - 17, 14 - 18, 15 - 19, 17 - 21, 18 - 22, 19 - 23, 20 - 24 มี.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 19,999 บาท
สายการบิน : แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
จองทัวร์ : N2-ZNRT32-5D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour206

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ คาวาสึ โตเกียว [เลสโก สปาร์คซากุระแรก] 5 วัน 3 คืน (ZNRT30) ก.พ. - มี.ค.63
นาริตะ , กระเช้าคาจิ คาจิ , ชมซากุระ เมืองคาวาสึ , อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ , ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท , พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว , โอชิโนะฮัคไค , ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน , ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี , วัดอาซากุสะ , ถนนนาคามิเซ , ดิวตี้ฟรี , ชินจูกุ

วันเดินทาง : วันที่ 11 - 15, 12 - 16, 13 - 17, 14 - 18, 15 - 19, 16 - 20, 18 - 22, 19 - 23, 20 - 24, 21 - 25, 22 - 26, 23 - 27, 24 - 28, 25 - 29 ก.พ., 26 ก.พ. - 01 มี.ค., 27 ก.พ. - 02 มี.ค., 28 ก.พ. - 03 มี.ค., 29 ก.พ. - 04 มี.ค. / 01 - 05, 02 - 06, 03 - 07, 04 - 08, 05 - 09, 06 - 10, 07 - 11, 08 - 12, 09 - 13, 10 - 14 มี.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 19,999 บาท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
จองทัวร์ : N2-ZNRT30-5D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour206

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA NIKKO 6D4N ซุปตาร์ บิ๊กไซส์ XXL (XJ166) ม.ค. - มี.ค.63
ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบ อาชิ
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ณ หมูบ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก
ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
ชมฝูงหงส์ ณ ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรือ ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์
อลังการความงามของปราสาทสึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียนล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาซาโอะ ชม ปิศาจหิมะ จูเฮียว
ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : วันที่ 05-10, 06-11, 07-12, 08-13, 09-14, 10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30 ม.ค.63, 03-08, 08-13, 09-14, 11-16, 15-20 มี.ค.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 25,888 บาท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
จองทัวร์ : NTN-XJ166-6D4N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour206

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ พิงค์มอส (XJ153) เม.ย.63
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
ละลานตา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิล่า
ชุ่มชื่นหัวใจกับชมพูสดใส ณ ทุ่งดอกพิงค์มอส
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : วันที่ 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 เม.ย.63
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 25,888 บาท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
จองทัวร์ : NTN-XJ153-5D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour416

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N ซุปตาร์ หลงรัก ฟุกุชิมะ (XJ143) พ.ย. - ธ.ค.62
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน
ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

วันเดินทาง : วันที่ 24-28 พ.ย. / 01-05, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 22-26 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 23,888 บาท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
จองทัวร์ : NTN-XJ143-5D3N-XJ

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top