ทัวร์โตเกียว

japan tokyo team48

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5วัน3คืน SL (PJP12-SL)  ต.ค.-ธ.ค.62

วัดอาซากุสะ, ถนนนากามิเซะ, ผ่านชมโตเกียวสกายทรี, วนอุทยานฮาโกเน่, ล่องเรือโจรสลัด, ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5), ศาลเจ้าโดมิทาเคะ, ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา, โอไดบะ, ไดเวอร์ซิตี้, ทะเลสาบชูเซนจิ, น้ำตกเคะงอน, สะพานแดงชินเคียว, ศาลเจ้าโทโชกุ, วัดนาริตะซัน

วันเดินทาง : 23-27 ต.ค./28 ต.ค.-01 พ.ย./01-05 พ.ย./03-07 พ.ย./05-09 พ.ย./08-12 พ.ย./10-14 พ.ย./12-16 พ.ย./15-19 พ.ย./17-21 พ.ย./19-23 พ.ย./22-26 พ.ย./24-28 พ.ย./26-30 พ.ย./29 พ.ย.-03 ธ.ค./01-05 ธ.ค./03-07 ธ.ค./06-10 ธ.ค./08-12 ธ.ค./10-14 ธ.ค. 62

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 24,999.-
สายการบิน : Thai Lion air (SL)
จองทัวร์ : NPR-PJP12-SL-5D3N

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour132

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ [เลสโก เพลินใบไม้เปลี่ยนสี] 5 วัน 3 คืน (ZNRT25)
นาริตะ , วัดอาซากุสะ , ถนนนาคามิเซ , ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี , สวนโชวะคะแนน , หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ , ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) , ศาลเจ้าโคมิตาเคะ , พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว , อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร , นิกโก้ , ศาลเจ้าโทโชกุ , สะพานชินเคียว , ทะเลสาบชูเซนจิ , น้ำตกเคง่อน

วันเดินทาง : วันที่ 26 - 30, 27 - 31 ต.ค., 28 ต.ค. - 01 พ.ย., 29 ต.ค. - 02 พ.ย., 30 ต.ค. - 03 พ.ย., 31 ต.ค. - 04 พ.ย. / 01 - 05, 02 - 06, 03 - 07, 04 - 08, 05 - 09, 06 - 10, 07 - 11, 08 - 12, 09 - 13, 10 - 14, 11 - 15, 12 - 16, 13 - 17, 14 - 18, 15 - 19, 16 - 20, 17 - 21, 18 - 22, 19 - 23, 20 - 24, 21 - 25, 22 - 26, 23 - 27, 24 - 28, 25 - 29, 26 - 30 พ.ย., 27 พ.ย. - 01 ธ.ค., 28 พ.ย. - 02 ธ.ค., 29 พ.ย. - 03 ธ.ค., 30 พ.ย. - 04 ธ.ค.62

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 22,999 บาท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
จองทัวร์ : N2-ZNRT25-5D3N-SL

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour132

ปีใหม่ 2020 ทัวร์ญี่ปุ่น Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5 วัน 3 คืน (JXW224) ต.ค.62 - มี.ค.63
- เยือนเกาะแมวเหมียว ขอพรเรื่องความรัก ที่เกาะมังกร Enoshima Island จังหวัดคานางาวะ
- ชมงานประดับไฟฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ 1ใน3ของภูมิภาคคันโต ที่จ.ชิบะ ณ หมู่บ้านเยอรมัน
- สนุกสนานลานสกี Fujiten Snow Resort หรือเที่ยวหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก
- สวรรค์แหล่งช้อปแบรนด์เนม โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต ชินจุกุ แหล่งช้อปใจกลางกรุงโตเกียว
- ไหว้พระชมวิวพระใหญ่ไดบุทสึ พระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ
- โตเกียวเมืองหลวง ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ
- สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น ออนเซ็น (Onsen) ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ
- วัดโคมแดง วัดเซนโซจิหรือวัดอาซากุสะ วัดพุทธชื่อดังของญี่ปุ่น ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
- อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เที่ยว ช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์/ดิสนีย์ซีย์ (ราคาบัตร 2,700บาท)

วันเดินทาง : วันที่ 28 ต.ค. - 1 พ.ย., 30 ต.ค. - 3 พ.ย.62 / 4-8, 6-10, 11-15, 13-17, 18-22 พ.ย.62 / 2-6, 4-8, 9-13, 11-15, 16-20, 18-22, 23-27, 25-29 ธ.ค.62, 30 ธ.ค.62 - 3 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020** / 1-5, 8-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26, 27-31 ม.ค., 29 ม.ค. - 2 ก.พ.63 / 3-7, 5-9, 10-14, 12-16, 17-21, 19-23, 24-28 ก.พ., 26 ก.พ. - 1 มี.ค.63 / 2-6, 4-8, 9-13, 11-15, 16-20, 18-22, 23-27, 25-29 มี.ค.63

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 19,888 บาท
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
จองทัวร์ : NIJP-JXW224-5D3N-XW

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour02

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SKI หนาวนี้ที่ ดิสนีย์แลนด์ 5วัน3คืน XW [GQ2NRT-XW008] ธ.ค.62-มี.ค.63

โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน | สัมผัสหิมะบนลานสกี | ขอพรเจ้าแม่กวมอิมวัดอาซากุสะ
ดูงานประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน | ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ | วัดนาริตะ | ขาปูยักษ์ | ออนเซ็น

วันเดินทาง :  วันที่ 12-16 ธ.ค.62/03-07 ม.ค.63/08-12 ม.ค./16-20 ม.ค./23-27 ม.ค./29 ม.ค.-02 ก.พ.
31 ม.ค.-04 ก.พ./04-08 มี.ค./06-10 มี.ค./11-15 มี.ค./12-16 มี.ค./13-17 มี.ค. 63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  29,900.-
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
รหัสทัวร์ : N5-GQ2NRT-XW008-5D3N

downloadpdf  addfriend  addfriend

japan tokyo tour27ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ 2020 TOKYO SNOW ปีใหม่เที่ยวเต็ม 5วัน3คืน XW [GQ2NRT-XW006] ธ.ค.62-ม.ค.63

เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | สัมผัสหิมะบนลานสกี | ดูงานประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน
ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ | ชินจูกุ | โอไดบะ | ห้างไดเวอร์ ซิตี้ | ขาปูยักษ์ | ออนเซน

วันเดินทาง :  วันที่ 28 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 / 29 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 / 30 ธ.ค.62 - 03 ม.ค.63
31 ธ.ค.62 - 04 ม.ค.63 / 01 - 05 ม.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  36,900.-
สายการบิน : Nok Scoot (XW)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ2NRT-XW006-5D3N

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour92ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO DISNEYLAND เที่ยวเต็ม 5วัน3คืน XJ [GQ2NRT-XJ008] ก.ย.62

เที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ |
ช้อปปิ้งชินจูกุ | โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ | บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์| แช่ออนเซน

วันเดินทาง :  วันที่ 26-30 ก.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  24,900.-
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ2NRT-XJ008-5D3N

 

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour263ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5วัน3คืน XJ [GQ2NRT-XJ007] มี.ค.-เม.ย.63

เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ | พักโตเกียว 2 คืน | วัดนาริตะ | วัดอาซากุสะ | ภูเขาไฟฟูจิ
โอชิโนะฮัคไก |ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ | ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันเดินทาง :  วันที่ 26-30 มี.ค./27-31 มี.ค./28 มี.ค.- 01 เม.ย./29 มี.ค.- 02 เม.ย.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  32,900.-
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ2NRT-XJ007]-5D3N

 

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour12ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO AUTUMN เที่ยวเต็ม 5วัน3คืน XJ [GQ2NRT-XJ006] ต.ค.62

เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ | อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร | ใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ
ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | โอชิโนะ ฮัคไก | ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชิบูย่า | พักโตเกียว2คืน

วันเดินทาง :  วันที่ 10-14 ต.ค. /11-15 ต.ค. /16-20 ต.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  29,900.-
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ2NRT-XJ006-5D3N

 

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour121ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO AUTUMN แสนพิเศษ 6วัน3คืน TG [GQ2HND -TG002] ต.ค.62

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | ชมทุ่งต้นโคเคีย |
พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | ไดเวอร์ซิตี้ | บุฟเฟต์ขาปู | แช่ออนเซน

วันเดินทาง :  วันที่ 21-26 ต.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  43,900.-
สายการบิน : Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ2HND -TG002-6D3N

 

downloadpdf addfriend addfriend

japan tour122ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO TOHOKU AUTUMN FRUIT FARM 6วัน3คืน JL [GQ2HND –JL002] ต.ค.62

สนุกกับกิจกรรมเก็บผลไม้จากต้น I หมู่บ้านโออูจิจูคุ | ปราสาทสึรุงะ | ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค I ชมโชว์อลังการ “ฮาวายโพลีนีเซียน | หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ | ช้อปปิ้งจุใจ | ออนเซน

วันเดินทาง :  วันที่ 23-28 ต.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  45,900.-
สายการบิน : JAPAN AIRLINES (JL)
รหัสทัวร์ : N5B-GQ2HND –JL002-6D3N

downloadpdf addfriend addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top