ทัวร์เกาหลี

korea tour team07

ทัวร์เกาหลี ตุลาคม 61 (ICN10)  KOREA XJ อุ่นไอรักใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 3 คืน   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน) – นาริปาร์ค - เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา – เมืองยงอิน –สวนผลไม้ตามฤดูกาล - โรงเรียนสอนทำกิมจิ – เอเวอร์แลนด์- เมืองโซล พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสม - พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง -หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ –ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง โซล - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส –สะพานแขวน PAJU WONGYE SUSPENSION BRIDGE –พาจูพรีเมียมเอ้าเลท- ร้านละลายเงินวอน เมืองโซล (อินชอน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันเดินทาง : วันที่ ::10 – 15 / 11-15 / 12-17 ตุลาคม 61 : 19,988
13 – 18 / 14-19 ตุลาคม 61 : 18,988
15 – 20 / 16-21 ตุลาคม 61 : 17,988
17 – 22 ตุลาคม 61 : 18,988
18 – 23 / 19-23 ตุลาคม 61 : 19,988
19 – 24 ตุลาคม 61 : 19,988
23 – 28 ตุลาคม 61 : 18,988
24 – 29 / 25-30 / 27 ต.ค. – 01 พ.ย. 61 : 17,988
28 ต.ค. – 02 พ.ย. 61 : 16,988
29 ต.ค. – 03 พ.ย. 61 : 16,988
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 61 : 17,988

ราคาทัวร์    : เริ่มต้นที่  16,988 -  19,988  บาท
สายการบิน :  AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : NGS-(ICN10)-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend

korea tour team08ทัวร์เกาหลีปีใหม่ 2019 ICN13 XJ KOREA เย็นสุดขั้ว ฟินส์สุดขีด 6D3N ธันวาคม-ปีใหม่2019   ทัวร์เกาหลี ICN13 บินดึก กลับดึก (6D3N)
“ KOREA เย็นสุดขั้ว ฟินส์สุดขีด”

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อินชอน) – เกาะนามิ - ชมการจัดแสดงไฟ THE GARDEN OF MORNING CALM - สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่-เมืองยงอิน –ไร่สตรอเบอร์รี่ –โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีฮันบก ( HANBOK) -ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - วัดโชเกซา–ดิ้วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส –พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ –พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง- มหาวิทยาลัยอีฮวา -ย่านช้อปปิ้งอีแด- ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองโซล (อินชอน)

วันเดินทาง : วันที่ ::06 – 11 ธันวาคม 2561 : 22,900
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 : 27,900
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 : 27,900
30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2562 : 27,900

ราคาทัวร์    : เริ่มต้นที่  22,900 - 27,900  บาท
สายการบิน :  AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : NGS-(ICN13)-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend

 

korea tour team01ทัวร์เกาหลี ธันวาคม-ปลายปี ICN14 TG KOREA ฟินส์สุดจี๊ด ซี๊ดสุดใจ 5D3N (TG) ทัวร์เกาหลี ICN14 บินดึก กลับดึก (5D3N) “KOREA ฟินส์สุดจี๊ด ซี๊ดสุดใจ” *****มีอาหารบนเครื่อง ทั้งไปและกลับ และสะสมไมล์ได้ 50%***** สายการบิน THAI AIRWAYS เมืองอินชอน - คลองอาร่า – สะพานกระจกใสกิมโป - HYUNDAE OUTLET - เกาะนามิ – ชมการจัดแสดงไฟ THE GARDEN OF MORNING CALM -สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล -พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันอก” (HANBOK) -ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี- ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก –ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล -พระราชวังเคียงบกกุง – ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์- ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ –พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ย่านฮงแด -ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน

วันเดินทาง : วันที่ :: 02 – 06 ธันวาคม 2561 : 23,900
07 – 11 ธันวาคม 2561 : 24,900
08 – 12 ธันวาคม 2561 : 23,900
09 – 13 ธันวาคม 2561 : 22,900
12 – 16 ธันวาคม 2561 : 23,900
13 – 17 ธันวาคม 2561 : 23,900
14 – 18 ธันวาคม 2561 : 23,900
25 – 29 ธันวาคม 2561 : 28,900
26 – 30 ธันวาคม 2561 : 28,900

ราคาทัวร์    : เริ่มต้นที่  22,900 - 24,900  บาท
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : NGS-(ICN14)-5D3N-TG

downloadpdf  addfriend

 

ปซาน เคยงจทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี TAE01 KOREA TW แทกู เคียงจู ปูซาน 5D3N (TW) กันยายน - ตุลาคม 2561 T'WAY (TW)
บินด้วยสายการบินทีเวย์ (TW) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
TW106 BKK - TAE 01.55-09.10
TW105 TAE - BKK 20.55-00.40

วันเดินทาง : วันที่ :: 07 – 11 ตุลาคม 61 :ราคา 16,888
10 – 14 ตุลาคม 61 :ราคา 17,888
12 – 16 ตุลาคม 61 :ราคา 17,888
14 – 18 ตุลาคม 61 :ราคา 16,888
17 – 21 ตุลาคม 61 :ราคา 16,888
19 – 23 ตุลาคม 61 :ราคา 17,888
21 – 25 ตุลาคม 61 :ราคา 16,888
23 – 27 ตุลาคม 61 :ราคา 16,888


ราคาทัวร์    : เริ่มต้นที่ 14,888 -17,888 บาท
สายการบิน : T'WAY (TW
รหัสทัวร์ : NGS-(TAE01)-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend

 

korea trip 02ทัวร์เกาหลี Hello Autumn ทัวร์เกาหลี-ซูวอน-โซล5D3N โดยสายการบิน เอมิเรสต์ THAI AIR ASIA X (XJ) ต.ค.-พ.ย.61
เกาะนามิ ซูวอน Soyanggang Sky Walk เอเวอร์แลนด์ ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก โซล  พระราชวังเคียงบก ศูนย์โสม โซลเทาวน์เวอร์  ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก  ฟิน ฟิน ที่ Haneul Park คลองชองเกซอน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ร้านละลายเงินวอน พาจูหมู่บ้านอังกฤษ  พาจูเอ้าเล็ท  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017

วันเดินทาง : วันที่ :: 2-7 , 5-10 , 9-14 , 12-17 , 16-21 , 19-24 , 21-26 , 24-29 , 27-31 ตุลาคม 61
วันที่ :: 2-7 , 7-12 , 14-19 , 21-26 , พฤศจิกายน 61
วันที่ :: 28พ.ย - 3ธันวาคม 61

ราคาทัวร์    : เริ่มต้นที่ 14,888 -19,888 บาท
สายการบิน : THAI AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : NJP-(KXJ13)-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend

 

korea busan tour02ทัวร์เกาหลี Korea Peak ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน 3คืน โดยสายการบิน T’Way (TW)(KTW15) ก.ย.-ต.ค. 2561
วัดแฮดง ยงกุงซา หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอง หรือ ซานโตรินี่เกาหลี Songdo Skywalk ปูซานทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ตลาดปลาจากัลซี ­เคียงจู วัดพุลกุกซา หอดูดาวว็อมซ็องแด แทกู วัดดงฮวาวา สวนสนุก E-World 83 Tower Magic art สตรีทฟูดส์ พักปูซาน 2คืน แทกู 1คืน

วันเดินทาง : วันที่ :: 01 - 05 ก.ย. 61 ราคา 12,888 บาท
วันที่ :: 06 - 10 ก.ย. 61 ราคา 13,888 บาท
วันที่ :: 08 - 12 ก.ย. 61 ราคา 12,888 บาท
วันที่ :: 10 - 14 ก.ย. 61 ราคา 12,888 บาท
วันที่ :: 12 - 16 ก.ย. 61 ราคา 14,888 บาท
วันที่ :: 13 - 17 ก.ย. 61 ราคา 14,888 บาท
วันที่ :: 15 - 19 ก.ย. 61 ราคา 14,888 บาท
วันที่ :: 04 - 08 ต.ค. 61 ราคา 16,888 บาท
วันที่ :: 11 - 15 ต.ค. 61 ราคา 17,888 บาท
วันที่ :: 13 - 17 ต.ค. 61 ราคา 16,888 บาท
วันที่ :: 15 - 19 ต.ค. 61 ราคา 15,888 บาท
วันที่ :: 18 - 22 ต.ค. 61 ราคา 17,888 บาท
วันที่ :: 20 - 24 ต.ค. 61 ราคา 17,888 บาท
วันที่ :: 22 - 26 ต.ค. 61 ราคา 16,888 บาท


ราคาทัวร์    : เริ่มต้นที่ 12,888 -17,888.- บาท
สายการบิน : T’Way (TW)
รหัสทัวร์ : IJP-(KTW15)-5D3N-TW

downloadpdf  addfriend

korea tour team17ทัวร์เกาหลี KOREA SKI WINTER 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินAIR ASIA X (XJ)(ICN27)ธ.ค.-ม.ค. 2562
อุทยานแห่งชาติโอแดซาน อุทยานที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแบกดูรายล้อมด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ อุทยานโอแดซาน วัดวอลจองซา เป็นวัดที่สวยงามท่ามกลางบรรยากาศหุบเขา สัมผัสประสบการณ์หน้าหนาวสุดสนุกบน ลานสกีขนาดใหญ่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลีสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมพระราชวังเคียงบกกุงพระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน ชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ

วันเดินทาง : วันที่ :: 01 – 05 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) ราคา 24,999 บาท
วันที่ :: 03 – 07 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) ราคา 25,999 บาท
วันที่ :: 04 – 08 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) ราคา 25,999 บาท
วันที่ :: 10 – 14 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) ราคา 25,999 บาท
วันที่ :: 11 – 15 ธันวาคม 2561 ราคา 25,999 บาท
วันที่ :: 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 / 15 – 19 / 16 – 20 / 17 – 21 / 18 – 22 ธันวาคม 2561 ราคา 26,999 บาท
วันที่ :: 20 – 24 / 21 – 25 ธันวาคม 2561 ราคา 27,999 บาท
วันที่ :: 22 – 26 / 23 – 27 / 24 – 28 ธันวาคม 2561 ราคา 28,999 บาท
วันที่ :: 25 – 29 / 26 – 30 / 27 – 31 ธันวาคม 2561 ราคา 30,999 บาท
วันที่ :: 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 (วันปีใหม่) ราคา 32,999 บาท
วันที่ :: 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 (วันปีใหม่) ราคา 32,999 บาท
วันที่ :: 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 (วันปีใหม่) ราคา 32,999 บาท
วันที่ :: 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2562 (วันปีใหม่) ราคา 32,999 บาท

ราคาทัวร์    : เริ่มต้นที่ 24,999 -32,999.- บาท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : N2-ICN27-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend

korea tour04

ทัวร์เกาหลี KOREA SKI WINTER 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินAIR ASIA X (XJ)(ICN26)ธ.ค.-ม.ค. 2562
สัมผัสประสบการณ์หน้าหนาวสุดสนุกบน ลานสกีขนาดใหญ่ ไร่สตรอเบอร์รี่ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมผัสวิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี โรงเรียนสอนทำกิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ ทำผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล

วันเดินทาง : วันที่ :: 01 – 05 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) ราคา 19,999 บาท
วันที่ :: 02 – 06 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) ราคา 19,999 บาท
วันที่ :: 03 – 07 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) ราคา 19,999 บาท
วันที่ :: 04 – 08 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) ราคา 19,999 บาท
วันที่ :: 05 – 09 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) ราคา 20,999 บาท
วันที่ :: 06 – 10 ธันวาคม 2561 ราคา 20,999 บาท
วันที่ :: 07 – 11 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) ราคา 20,999 บาท
วันที่ :: 08 – 12 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) ราคา 20,999 บาท
วันที่ :: 09 – 13 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) ราคา 19,999 บาท
วันที่ :: 10 – 14 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) ราคา 16,999 บาท
วันที่ :: 11 – 15 ธันวาคม 2561 ราคา 18,999 บาท
วันที่ :: 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 / 15 – 19 / 16 – 20 / 17 – 21 / 18 – 22 ธันวาคม 2561 ราคา 19,999 บาท
วันที่ :: 19 – 23 / 20 – 24 / 21 – 25 / ธันวาคม 2561 ราคา 20,999 บาท
วันที่ :: 22 – 26 / 23 – 27 / 24 – 28 / 25 – 29 ธันวาคม 2561 ราคา 22,999 บาท
วันที่ :: 26 – 30 ธันวาคม 2561 ราคา 24,999 บาท
วันที่ :: 27 – 31 ธันวาคม 2561 ราคา 24,999 บาท
วันที่ :: 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 (วันปีใหม่) ราคา 27,999 บาท
วันที่ :: 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 (วันปีใหม่) ราคา 27,999 บาท
วันที่ :: 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 (วันปีใหม่) ราคา 27,999 บาท

ราคาทัวร์    : เริ่มต้นที่ 16,999 -27,999.- บาท
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
รหัสทัวร์ : N2-ICN26-5D3N-XJ

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top