ทัวร์เกาะเชจู

korea jeju 03ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ฤดูหนาว JEJU SPECIAL WINTER (1ธ.ค. - 28 ก.พ. 62) อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค –ร้านน้ำมันสน - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ –พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร-ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

วันเดินทาง :  01 ธันวาคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาทัวร์    :   ทัวร์เชจูปีใหม่ 12,400 - 22,700
สายการบิน : EASTAR JET(ZE)
รหัสทัวร์ : NTR-4D3N-TW

downloadpdf  addfriend

korea tour team24ทัวร์เกาหลี ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ASIANA PLUS + JOY AUTUMN IN SEORAK (01ก.ย. - 28 พ.ย. 61) เกาะนามิ - วัดนักซานซา - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา - ล๊อตเต้ โซล สกาย-สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - หอคอยกรุงโซล -ตลาดเมียงดง - โซลโล 7017ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - พระราชวังถ็อกซูกุง -บลูเฮาส์ - จตุรัสควางฮวามุน - คลองชองเกชอน - ดิวตี้ฟรี

วันเดินทาง : วันที่ ::01 กันยายน –28 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์    : เริ่มต้นที่ 18,600 -22,800.- บาท
สายการบิน : ASIANA AIRLINE (OZ)
รหัสทัวร์ : NTR-5D3N-(OZ)

downloadpdf  addfriend

korea jeju 02ทัวร์เกาหลี ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี JEJU SPECIAL AUTUMN (31 AUG - 30 NOV 18) โปรแกรมเดินทาง อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาซองอัค - น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา –ซอพจิโกจิ - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง -- ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ -– ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค -ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี -ดาวทาวน์เมืองเชจู

วันเดินทาง :  31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์เริ่มต้น    :    10,900  บาท 
สายการบิน : EASTAR JET(ZE)
รหัสทัวร์ : NTR-4D3N-TW

downloadpdf  addfriend

korea tour team23ทัวร์เกาหลี ชมใบไม้เปลี่ยนสี KOREA PLUS + JOY AUTUMN 2018 5วัน3คืน  (เริ่มเดินทาง 31 ส.ค. - 30 พ.ย.61)ป้อมปราการคงซานซอง - ศูนย์วัฒนธรรมแพ็กเจ - พิพิธภัณฑ์ประวิตศาสตร์แพ็กแจ - หมู่บ้านชอนจู ฮันอก -ภูเขาไมซาน - วัดแท็บซา - ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์- ร้านน ้ามันสน -ศูนย์เครื่องส าอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - หอคอยกรุงโซล - ดิวตี้ฟรี - โซลโล 7017 - ตลาดเมียงดง-ศูนย์โสม - ร้านค้าสมุนไพร - บลูเฮาส์ - จตุรัสควางฮวามุน - คลองชองเกชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต

วันเดินทาง : วันที่ ::31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์    : เริ่มต้นที่ 16,200 -22,800.- บาท
สายการบิน : EASTAR JET(ZE)
รหัสทัวร์ : NTR-5D3N-(ZE)

downloadpdf  addfriend

 

 

korea trip 02ทัวร์เกาหลี ชมใบไม้เปลี่ยนสี KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN 4วัน2คืน  ( เดินทาง 31 ส.ค. . 30 พ.ย. 61) เกาะนามิ - บลูเฮาส์ - พระราชวังถ็อกซูกุง -คลองชองเกชอน -จตุรัสควางฮวามุน -โซลโล 7017 -ศูนยน์้ำ มนัสนเขม็แดง -ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์ -ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท -ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์-ศูนย์โสม -ร้านสมุนไพร -หอคอยกรุงโซล - ดิวต้ีฟรี- ตลาดเมียงดง -ร้านละลายเงินวอน –กรุงเทพฯ

วันเดินทาง : วันที่ :: 31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์    : เริ่มต้นที่ 14,900 -20,900.- บาท
สายการบิน : EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY
รหัสทัวร์ : NTR-4D2N-TW

downloadpdf  addfriend

korea busan tour02ทัวร์เกาหลี ปูซาน BUSAN PLUS + JOY AUTUMN 2018 4วัน3คืน  (เริ่มเดินทาง 31 ส.ค.-30 พ.ย.61) หอดูดาวชมซงแด - สุสานกษัตริย์แนมุล -พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี - พิพิธภณั ฑส์ถานแห่งชาติเคียงจู โบสถ์ Jukseong -ล็อตเต้ เอาท์เลท - ศูนยน์ ้า มนั สนเขม็แดง -วัดแฮดง ยงกุงซา -ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์ -หมู่บา้นวฒั นธรรมคมั ชอน - สะพานเดินทะเล - นงั่ กระเชา้ลอยฟ้า - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - เอเปค เฮ้าส์ -ดิวต้ีฟรี-จุดชมวิว หมู่เกาะออยคุ โด -ศูนย์โสม - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน

วันเดินทาง : วันที่ ::31สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561
ราคาทัวร์    : เริ่มต้นที่ 14,300 -20,888.- บาท
สายการบิน : EASTAR JET
รหัสทัวร์ : NTR-4D3N-ZE

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top