ทัวร์เกาะเชจู เกาหลีปูซาน

ทัวร์ เกาหลี ปูซาน SUPER SAVE 5 วัน 3 คืน (KE) QE2PUS-KE001 มิถุนายน - ตุลาคม 62ทัวร์เกาหลี ปูซาน SUPER SAVE 5 วัน 3 คืน (KE) QE2PUS-KE001 มิถุนายน - ตุลาคม 62  • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี • Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแก้ว จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน • วัดพุลกุกซา มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO • หอคอยปูซาน แลนมาร์คของเมืองปูซาน • ช้อปปิ้ง ตลาดนัมโพดง ,ถนนทงซองโน, Lotte Outlet

วันเดินทาง :  กำหนดการเดินทาง
วันที่ : 21-25 มิถุนายน 2562 : ราคา 25,900.-
วันที่ : 19-23 กรกฎาคม 2562 : ราคา 26,900.-
วันที่ : 16-20 สิงหาคม 2562 : ราคา 26,900.-
วันที่ : 20-24 กันยายน 2562 : ราคา 26,900.
วันที่ : 18-22 ตุลาคม 2562 : ราคา 26,900.

ราคาทัวร์    :   25,900
สายการบิน : Korean Air (KE)
รหัสทัวร์ : N5B-QE2PUS-KE001-(KE)

downloadpdf  addfriend

korea tour team24

ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน “TAE04 KOREA ปัง มากแม่!” 5D3N (TAE04)
วัดดงฮวาชา , สวนสนุก E-WORLD-83TOWER , ถนน DONGSEONGNO , เมืองเคียงจู , หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย , สะพานโบราณ WOLJEONGGYO , หอดูดาวซอมซองแด ชมดอกมูห์ลี่ย์ ทุ่งหญ้าสีชมพู , ถ้ำซอกกูรัม , วัดพลูกุกซา , เมืองปูซาน , หาดแฮอุนแด , พิพิธภัณฑ์สาหร่าย , หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน , วัดแฮดงยงกุงซา , เมืองแทกู , ถนนสตรีทฟู้ด

วันเดินทาง :  วันที่ 18 - 22, 20 - 24, 23 - 27, 25 - 29 ก.ย., 27 ก.ย. - 01 ต.ค. / 02 - 06, 03 - 07, 04 - 08, 09 - 13, 10 - 14, 11 - 15, 23 - 27, 24 - 28, 25 - 29 ต.ค., 30 ต.ค. - 03 พ.ย. / 06 - 10, 07 - 11, 08 - 12, 12 - 16, 13 - 17, 15 - 19, 19 - 23, 20 - 24, 22 - 26, 26 - 30 พ.ย.62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  15,999  บาท
สายการบิน :  T’WAY (TW)
รหัสทัวร์ :  NGS-TAE04-5D3N-TW

downloadpdf addfriend addfriend

korea trip 25ทัวร์เกาหลี EXPRESS JEJU IN OCTOBER 3วัน1คืน (7C) ต.ค. 62

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

วันเดินทาง : ตุลาคม : 1-3 , 3-5 , 4-6 , 2-4 , 5-7 , 6-8 , 7-9, 8-10 , 10-12 , 9-11 , 11-13 , 12-14 , 13-15 , 14-15 , 15-17 ,16-18 , 17-19 , 18-20 , 19-21 , 24-26 , 25-27, 20-22 , 21-23, 22-24, 23-25 , 26-28 , 27-29, 28-30, 29-31, 30-1 พ.ย. , 31-2 พ.ย.


ราคาทัวร์    : 11,200.-
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
รหัสทัวร์ : NTR-3D1N-7C

downloadpdf  addfriend  addfriend

korea jeju 04ทัวร์เกาหลี EXPRESS JEJU IN SEPTEMBER 3วัน1คืน (7C) ก.ย. 62

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน -ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี –
ดาวทาวน์เมืองเชจู

วันเดินทาง :  ;วันที่ 1-30 กันยายน 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น    :    9,800  บาท 
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
รหัสทัวร์ : NTR-3D1N-7C

downloadpdf  addfriend  addfriend

korea trip 08ทัวร์เกาหลี EXPRESS JEJU IN NOVEMBER 3วัน1คืน (7C) พ.ย. 62

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน – ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ร้านน้ำมันสน -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน -ล๊อตเต้ดิวตี้ฟรี –
ดาวทาวน์เมืองเชจู

วันเดินทาง : วันที่ :1-30 พฤศจิกายน 2562

ราคาทัวร์    : 10,200.-
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
รหัสทัวร์ : NTR-3D1N-7C

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

korea tour21ทัวร์เกาหลี EXCLUSIVE SEOUL&JEJU SUMMER (โซล-เชจู) 5วัน3คืน (7C) ก.ค.-ส.ค. 62

สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ล็อตเต้ โซล สกาย - หอคอยกรุงโซล - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท -บลูเฮาส์ - พระราชวังถ็อกซูกุง คลองชองเกชอน - จตุรัสควางฮวามุน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - วัดซันบังโพมุนซา - ภูเขาซองอัค พิพิธภัณฑ์แฮนยอ ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชมดอกไฮเดรนเยีย - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน
ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

วันเดินทาง : กรกฎาคม : 15-19 / 16-20 / 17-21 2562 , สิงหาคม : 18-22 / 20-24 / 24-28 / 22-26 2562

ราคาทัวร์    : 10,300.-
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
รหัสทัวร์ : NTR-5D3N-7C

downloadpdf  addfriend  addfriend

korea trip 29ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN FEBUARY (เชจู) 4วัน2คืน (7C) ก.พ. 63
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - โชว์กายกรรม - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

วันเดินทาง :  วันที่ 01 กุมภาพันธ์ - 29 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  9,300  บาท
สายการบิน :  JEJU AIR (7C)
รหัสทัวร์ :  NTR-4D2N-7C

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

 

korea busan tour02ทัวร์เกาหลี ปูซาน EXCLUSIVE BUSAN&JEJU SUMMER 5วัน3คืน (7C) ก.ค.-ส.ค. 62

วัดแฮดอง ยงกุงซา - เอเปค เฮ้าส์ - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ปูซานทาวเวอร์ - ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชมดอกไฮเดรนเยีย - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจ

วันเดินทาง : กรกฎาคม : 15-19 / 16-20 / 17-21 , สิงหาคม : 19-23 / 21-25 / 23-27

ราคาทัวร์    : 10,300
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
รหัสทัวร์ : NTR-5D3N-7C

downloadpdf  addfriend  addfriend

korea busan tour06ทัวร์เกาหลี EXTRA JEJU&BUSAN SUMMER 4วัน2คืน (7C) ก.ค. 62

พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - โชว์กายกรรม - วัดซันบังโพมุนซา - ภูเขาซองอัค - ศูนย์เครื่องสำอาง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชมดอกไฮเดรนเยีย - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ศูนย์โสม - ปูซานทาวเวอร์ - ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง

วันเดินทาง : วันที่ 19-22 , 20-23 , 21-24 กรกฎาคม 2562

ราคาทัวร์    7,000   บาท 
สายการบิน  JEJU AIR (7C)
รหัสทัวร์ NTR-4D2N-7C

 downloadpdf  addfriend  addfriend

korea tour15

 ทัวร์เกาหลี EXTRA JEJU&SEOUL SUMMER (เชจู-โซล) 4วัน2คืน (7C) ก.ค. 62

พิพิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - โชว์กายกรรม - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - ศูนย์เครื่องสำอาง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ร้านน้ำมันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชมดอกไฮเดรนเยีย - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยกรุงโซล - ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท - ศูนย์โสม

วันเดินทาง : วันที่ 19-22 , 20-23 , 21-24 กรกฎาคม 2562

ราคาทัวร์    7,000  บาท 
สายการบิน  JEJU AIR (7C)
รหัสทัวร์ NTR-4D2N-7C

 downloadpdf  addfriend  addfriend

korea tour21ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER (เชจู) 4วัน2คืน (7C) ก.ย. 62
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

วันเดินทาง :  วันที่ 31 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 7,300.-
สายการบิน :  JEJU AIR (7C)
รหัสทัวร์ :  NTR-4D2N-7C

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

 

korea trip 24ทัวร์เกาหลี ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER (เชจู) 4วัน2คืน (7C) พ.ย. 62
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด- ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดวอลจองรี – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

วันเดินทาง :  วันที่ 01 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 8,600.-
สายการบิน :  JEJU AIR (7C)
รหัสทัวร์ :  NTR-4D2N-7C

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

 

korea busan tour06

ทัวร์เกาหลี WOW JEJU WITH BUSAN IN OCTOBER (เชจู-ปูซาน) 5วัน3คืน (7C) ต.ค. 62

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา - ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -ชมดอกหญ้า สีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ศูนย์โสม - เอเปค เฮ้าส์ - ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เลท - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี- ปูซานทาวเวอร์ -ถนนช้อปปิ้ง นัมโพด -ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอางค์

วันเดินทาง : ตุลาคม : 01-05 ,05-09 ,06-10 : 15,000.- / 02-06,03-07,04-08,07-11 : 15,300.-
08-12 : 15,600.- / 31-04 พ.ย : 16,800.- / 14-18 ,27-31 ,28-01พ.ย ,29-02.พ.ย ,30-03พ.ย : 17,100.-
13-17 ,15-19 ,20-24 ,21-25 ,26-30 : 17,400.- / 12-16 ,16-20 ,17-21 ,18-22 ,19-23 ,22-26 ,23-27 ,24-28 ,25-29 : 17,700.-09-13 : 19,000.- / 11-15 : 22,000.- / 10-14 : 23,000.-

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  :  11,500 บาท
สายการบิน : JEJU AIR (7C)
รหัสทัวร์ :  NTR-5D3N-7C


downloadpdf  addfriend addfriend

korea trip 08ทัวร์เกาหลี ROMANTIC SUMMER IN JEJU (เชจู) 4วัน2คืน (7C) ก.ค.-ส.ค. 62
พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - โชว์กายกรรม - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ร้านน้ำมันสน -หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชมดอกไฮเดรนเยีย - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

วันเดินทาง :  วันที่ : 19 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  6,700.-
สายการบิน :  JEJU AIR (7C)
รหัสทัวร์ :  NTR-4D2N-7C

downloadpdf  addfriend  addfriend 

 

 

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top