ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

russia tour team02

สงกรานต์ 2020 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค [เลสโก พบรักที่จุงเฟรา] 7 วัน 4 คืน (ZZRH10)
บ่อหมีสีน้ำตาล , หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม , ศาลาว่าการเมืองเบิร์น , สวนอังกฤษ , นาฬิกาดอกไม้ , มหาวิหารโลซานน์ , ศาลาไทย , อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน , ปราสาทชิลยอง , อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก , ทะเลสาบเบรียนซ์ , โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ , ทะเลสาบทูน

วันเดินทาง : วันที่ 09 - 15 ก.พ. / 01 - 07, 22 - 28 มี.ค. / 11 - 17, 12 - 18 เม.ย. / 03 - 09, 17 - 23 พ.ค. / 03 - 09 มิ.ย.63
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 49,999 บาท
สายการบิน : Singapore Airlines (SQ)
จองทัวร์ : N2-ZZRH10-7D4N-SQ

downloadpdf addfriend addfriend

swiss tour02ทัวร์ยุโรป 8 วัน แกรนด์สวิส ปีใหม่ 8วัน6คืน LX (LX8DGSWISSNY) ธ.ค.62-ม.ค.63

บินตรงด้วยสายการบินสวิส, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, พิชิต 2 เขา จุงเฟรา & แมทเทอร์ฮอร์น
ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท, ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, เบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น, ขึ้นเขาจุงเฟรา, ลูเซิร์น
อาหารท้องถิ่น, จีน, ไทย

วันเดินทาง :  วันที่ 26ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 / 27ธ.ค.62 – 3 ม.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  87,900.-
สายการบิน : สวิสแอร์ไลน์ [LX]
รหัสทัวร์ : NEP-LX8DGSWISSNY-8D6N

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour05ทัวร์สงกรานต์ 2020 8 วัน แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 8วัน6คืน LX (LX8DGSWISS2020) เม.ย.-พ.ค.63

บินตรงด้วยสายการบินสวิส, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
พิชิต 3 เขา, จุงเฟรา, แมทเทอร์ฮอร์น, ฮาร์เดอร์ คูล์ม
ซูริค, น้ำตกไรน์, เซ็นต์ มอริทซ์, อันเดอร์แมท, นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส, เซอร์แมท,
ขึ้นเขาแมทเทอร์ฮอร์น, มองเทรอซ์, เวเว่ย์, โลซานน์, เจนีวา, เบิร์น, อินเตอร์ลาเก้น
ขึ้นเขาฮาร์เดอร์ คูล์ม (อาหารค่ำ) , ขึ้นเขายุงเฟรา, ลูเซิร์น
อาหารท้องถิ่น, จีน, ไทย

วันเดินทาง :  วันที่ 7-14 เม.ย./ 8-15 เม.ย. / 6-13 พ.ค.63 ราคาทัวร์ 85,900 บาท
วันที่ 9-16 เม.ย./ 29 เม.ย. - 6 พ.ค.63 ราคาทัวร์ 87,900 บาท , วันที่ 10-17 เม.ย.63 ราคาทัวร์ 91,900 บาท

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  85,900.-
สายการบิน : สวิสแอร์ไลน์ [LX]
รหัสทัวร์ : NEP-LX8DGSWISS2020-8D6N

downloadpdf addfriend addfriend

russia tour team02

ปีใหม่ 2020 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Winter Memory (B) 3 Mounts 8D5N BY TG
บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่น
กลาเซียร์ 3000 โรเชอร์เดอเนย์ ริกิคุล์ม
ชมเมืองลูเซิร์น บาเซิล และเบิร์น
เที่ยวริเวียร่าสวิส มองเทรอซ์และโลซานน์
บินตรง...เที่ยวสบาย...ท้าลมหนาว..
โดยสายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง : วันที่ 28 ธ.ค.62 - 04 ม.ค.63 **ปีใหม่ 2020**
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 69,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
จองทัวร์ : N1-Swiss-8D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

russia tour team02

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Winter Memory (A) 3 Mounts 8D5N BY TG
บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ ชาฟฮาวเซ่น
กลาเซียร์ 3000 โรเชอร์เดอเนย์ ริกิคุล์ม
ชมเมืองลูเซิร์น บาเซิล และเบิร์น
เที่ยวริเวียร่าสวิส มองเทรอซ์และโลซานน์
บินตรง...เที่ยวสบาย...ท้าลมหนาว..
โดยสายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง : วันที่ 24 - 31 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 63,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
จองทัวร์ : N1-Swiss-8D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

switzerland team tour39

ทัวร์ยุโรป ROMANTIC SWITZERLAND (สวิตเซอร์แลนด์) 10วัน TG (EUR_08B) ก.ย. - ธ.ค. 62

ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ
ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE)
ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS
ลูเซิร์น – สะพานคาเปล - ขึ้นเขาริกิ

วันเดินทาง : วันที่ 6-15 ก.ย./21-30 ก.ย./12-21 ต.ค./15-24 พ.ย./5-14 ธ.ค.2562

ราคาทัวร์เริ่มที่ :  117,000.-
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code: NDS-(EUR_08B)-10D-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

switzerland team tour52

ทัวร์ยุโรป SWISS PANORAMA (สวิส พาโนรามา) 9วัน TG (EUR_08A) ก.ย. - ธ.ค. 62

ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์
BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA
กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น

วันเดินทาง : วันที่ 6-14 ก.ย. /21-29 ก.ย. /28 ก.ย. – 1 ต.ค. /18-26 ต.ค. /26 ต.ค. – 3 พ.ค. /2-10 พ.ย. /9-17 พ.ย.
16-24 พ.ย. /23 พ.ย. – 1 ธ.ค. /30 พ.ย. – 9 ธ.ค. /6-14 ธ.ค. 2562

ราคาทัวร์เริ่มที่ :  111,000.-
สายการบิน : Thai Airways (TG)
Code: NDS-(EUR_08A)-9D-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

switzerland team tour03

ทัวร์ยุโรป SWISS SCENIC TRAILS (สวิตเซอร์แลนด์) 8วัน TG (EUR_08) ก.ย.-ต.ค. 62

ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์
ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ -
รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่
ซอนดริโอ - ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - อินเทอลาเก้น
กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น

วันเดินทาง : วันที่ 20-27 ก.ย. /18-25 ต.ค. 2562

ราคาทัวร์รัสเซีย :  97,000.-
สายการบิน : Thai Airways (TG)
แจ้งรหัสทัวร์รัสเซีย  : NDS-(EUR_08)-8D-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

switzerland team tour51ทัวร์ยุโรป “SWITZERLAND 8 DAYS” TG (BIG PRO 7) ก.ย. - พ.ย. 62

- ถ่ายรูปด้านนอกปราสาทชิลยอง (Chillon)
- พิชิตยอดเขากรอนาแกร็ต (Gornergrat) นั่งรถไฟไต่ระดับผ่าน 34 ยอดเขาสูง เพื่อพิชิตวิวสวย
- ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวด (Jet d’eau) ,ชมนาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais)
- ชมหอนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่,ชมน้ำพุที่ตั้งอยู่กลางถนนเป็นระยะๆ
- แวะทะเลสาบสีฟ้าเบลาเซ่ (Blausee) ทะเลสาบที่สวยที่สุด สีของน้ำใสเหมือนผลึกคริสตัลสีฟ้า
- นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา
- ชมกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่,ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม

วันเดินทาง  : วันที่ 20-27 ก.ย. 62 /18-25 ต.ค. 62 /1-8 พ.ย. 62

ราคาทัวร์เริ่มต้น : 88,000.-
สายการบิน :   Thai Airways (TG)
รหัสทัวร์ : NDS-(BIG PRO 7)-8D-TG


downloadpdf  addfriend  addfriend

switzerland team tour39

ทัวร์ยุโรปปีใหม่ 2020 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10วัน7คืน (TG) E02_5 ITALY-SWIT-FRANCE BY TG นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(ด้านนอก) – โรมันฟอรั่ม – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ฟลอเรนซ์-ฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ –เมืองเวนิส เมืองเวนิส – เกาะเวนิส – จัตุรัสซาน มาร์โค – สะพานถอนหายใจ –มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ (ด้านนอก) – แกลลอเรีย วิคเตอร์ -เอ็มมานูเอล-มิลาน – เมืองลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์) – อนุสาวรีย์รูปสิงโต หินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – อินเทอร์ลาเคน-อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงฟราว – บาเซล-บาเซล – นั่งรถไฟด่วน (TGV) – ปารีส (ฝรั่งเศส) – ชมประตูชัย – จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ (ด้านนอก) – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนพร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ-ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ – หอไอเฟล (ถ่ายภาพ) – มหาวิหารซาเครเกอร์

วันเดินทาง : วันที่ 24 ธันวาคม – 02 มกราคม 2563

ราคาทัวร์เริ่มที่ :   111,900
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code: N15-E02_5-10D7N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

russia tour team02

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Direct Switzerland 8D5N BY TG (HTG02)
ซูริค ซุก เบิร์น เจนีวา มองเทรอซ์ โลซานน์ เบียล กรินเดลวัลด์
อินเทอร์ลาเก้น เลาเทอร์บรุนเนน สเตทเชลเบิร์ก ลูเซิร์น
พิเศษ ขึ้น 3 ยอดเขา เฟียร์ส จุงเฟรา และชิลธอร์น

วันเดินทาง : วันที่ 1 - 8, 8 - 16, 16 - 22, 22 - 29 พ.ย. , 29 พ.ย. - 6 ธ.ค. / 6 - 13, 13 - 20, 20 - 27 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 65,900 บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
จองทัวร์ : NHB-HTG02-8D5N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

ZZRH09

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ชาฟฟ์เฮาเซิน เบิร์น กรินเดิลวัลท์ เลาเทอร์บรุนเนิน อินเทอลาเก้น สแตน ลูเซิร์น ซุก ซูริค [เลสโก เวกา] 7D4N BY SQ (AUG-OCT 2019) พิชิตหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ โดยรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป "ยอดเขาจุงเฟรา" ตามรอยละครลิขิตรักที่ "ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลน์" นั่งกระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้น ขึ้นสู่ "ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น" ป้อมปราการชาฟฟ์เฮาเซิน น้ำตกไรน์ บ่อหมีสีน้ำตาล น้ำพุปีศาจกินเด็ก หอนาฬิกาไซท์คล็อคเคนทรัม บ้านอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ โบสถ์มุนสเตอร์ ทะเลสาบทูน ทะเลสาบเบรียนซ์ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ เขตนิเดอร์ดอร์ฟ

วันเดินทาง : วันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2562 : (ราคา) 62,999
15 - 21 กันยายน 2562 : (ราคา) 58,999
13 - 19 ตุลาคม 2562 : (ราคา) 62,999

ราคาทัวร์เริ่มที่ :  58,999  บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code: N2-ZZRH09-7D4N-SQ

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top