ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

switzerland team tour39

ทัวร์ยุโรปปีใหม่ 2020 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 10วัน7คืน (TG) E02_5 ITALY-SWIT-FRANCE BY TG นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(ด้านนอก) – โรมันฟอรั่ม – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ฟลอเรนซ์-ฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ชมเมืองเก่าฟลอเรนซ์ –เมืองเวนิส เมืองเวนิส – เกาะเวนิส – จัตุรัสซาน มาร์โค – สะพานถอนหายใจ –มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ (ด้านนอก) – แกลลอเรีย วิคเตอร์ -เอ็มมานูเอล-มิลาน – เมืองลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์) – อนุสาวรีย์รูปสิงโต หินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – อินเทอร์ลาเคน-อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงฟราว – บาเซล-บาเซล – นั่งรถไฟด่วน (TGV) – ปารีส (ฝรั่งเศส) – ชมประตูชัย – จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ (ด้านนอก) – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนพร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ-ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ – หอไอเฟล (ถ่ายภาพ) – มหาวิหารซาเครเกอร์

วันเดินทาง : วันที่ 24 ธันวาคม – 02 มกราคม 2563

ราคาทัวร์เริ่มที่ :   111,900
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code: N15-E02_5-10D7N-TG

downloadpdf addfriend addfriend

ZZRH09

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ชาฟฟ์เฮาเซิน เบิร์น กรินเดิลวัลท์ เลาเทอร์บรุนเนิน อินเทอลาเก้น สแตน ลูเซิร์น ซุก ซูริค [เลสโก เวกา] 7D4N BY SQ (AUG-OCT 2019) พิชิตหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ โดยรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป "ยอดเขาจุงเฟรา" ตามรอยละครลิขิตรักที่ "ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลน์" นั่งกระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้น ขึ้นสู่ "ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น" ป้อมปราการชาฟฟ์เฮาเซิน น้ำตกไรน์ บ่อหมีสีน้ำตาล น้ำพุปีศาจกินเด็ก หอนาฬิกาไซท์คล็อคเคนทรัม บ้านอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ โบสถ์มุนสเตอร์ ทะเลสาบทูน ทะเลสาบเบรียนซ์ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ เขตนิเดอร์ดอร์ฟ

วันเดินทาง : วันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2562 : (ราคา) 62,999
15 - 21 กันยายน 2562 : (ราคา) 58,999
13 - 19 ตุลาคม 2562 : (ราคา) 62,999

ราคาทัวร์เริ่มที่ :  58,999  บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code: N2-ZZRH09-7D4N-SQ

downloadpdf  addfriend  addfriend

switzerland team tour15

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ WoW SWISS 7D 4N (TG714) ส.ค. - ธ.ค. 62
เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน , น้ำตกไรน์ , กรุงเบิร์น , เมืองเจนีวา , ทะเลสาบเจนีวา , นาฬิกาดอกไม้ , ชาวาน เดอ โบกิส , Aubonne Outlet , เมืองโลซาน , เมืองเวเว่ย์ , เมืองมองเทรอซ์ , ทาซ , เซอร์แมท , อินเทอร์ลาเคิน , แองเกิลเบิร์ก , นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส , เมืองลูเซิร์น , เมืองกลาทท์บรูกจ์

วันเดินทาง : วันที่ 21 - 27 ส.ค. / 04 - 10 ก.ย. / 22 - 28 ต.ค. / 13 - 19 พ.ย. / 05 - 11 ธ.ค. 2562
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  52,900  บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code: NIT-(TG714)-7D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

switzerland team tour15

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Amazing Munot Gornergrat and Rigi kulm สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (TG012) ส.ค. - ธ.ค.62
•นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
•ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva)
•ตามรอยเสด็จประพาส ของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
•ชมปราสาทชิลยอง ณ เมืองมองเทรอซ์
•ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
•พิชิต 2 เขา ยอดเขาริกิ ราชินีแห่งขุนเขาสวิส และยอดเขากรอนเนอร์แกรตแห่งเซอร์แมต

วันเดินทาง : วันที่ 19-25, 23-29 ส.ค. / 06-12, 13-19, 23-29 ก.ย. / 04-10, 21-27 ต.ค. / 18-24 พ.ย., 29 พ.ย. -5 ธ.ค. / 1-7, 06-12 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  52,900  บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code: N5B-TG012-7D4N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

switzerland team tour15

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน (TG009) ส.ค. - ธ.ค.62
•นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
•เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม
•เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt)
•ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
•เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
•พิชิต 3 เขา ยอดเขาจุงเฟรา , เขากลาเซียร์ 3000 และเขาริกิ
•เมนูพิเศษ ชีสสวิสฟองดูร์

วันเดินทาง : วันที่ 7-14 ส.ค. / 2-9 ก.ย. / 7-14, 14-21 ต.ค. / 8-15, 22 -29 พ.ย. / 3-10 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  61,900  บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code: N5B-TG009-8D5N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

switzerland team tour15

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Triple Mountains and Matterhorn Reflection สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (TG005) ส.ค. - ต.ค.62
•นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
•ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva)
•ตามรอยเสด็จประพาส ของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
•เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
•พิชิต 3 เขา ขึ้นเขาซุนเนกกา , ขึ้นเขากลาเซียร์ 3000 และยอดเขาจุงเฟรา

วันเดินทาง : วันที่ 19-25, 23-29 ส.ค. / 06-12, 13-19, 23-29 ก.ย., 27 ก.ย. - 04 ต.ค. / 04-10 ต.ค. 62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  62,900  บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code: N5B-TG005-7D5N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

switzerland team tour15

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน (TG004) ก.ค. - ธ.ค.62
•ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
•ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva)
•ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
•สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก
•พิชิต 2 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และยอดเขาจุงเฟรา
•เมนูพิเศษ ชีสสวิสฟองดูร์

วันเดินทาง : วันที่ 9-18 ก.ค. / 5-14 ส.ค. / 6-15, 20-29 ก.ย. / 5-14, 12-21, 13-22, 16-25, 17-26, 21-30 , 22-31 ต.ค. / 1-10, 7-16, 14-23, 21-30 พ.ย. / 2-11, 7-16, 9-18 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  76,900  บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code: N5B-TG004-10D7N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

switzerland team tour15

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน (TG001) ส.ค. - ธ.ค.62
•กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี
•เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
•เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”
•เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน
•พิชิต 4 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา , ฮาร์เดอร์ คูลม์ และยอดเขาริกิ

วันเดินทาง : วันที่ 12 - 20 ส.ค., 28 ส.ค. - 5 ก.ย. / 5 - 13, 19 - 27 ก.ย. / 6 - 14, 20 28 ต.ค. / 1 - 9, 22 - 30 พ.ย. / 2 - 10, 9 - 17 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  72,900  บาท
สายการบิน : การบินไทย (TG)
Code: N5B-TG001-9D6N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

switzerland team tour15

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ BRILLIANT SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน (LX001) มิ.ย. - ธ.ค.62
•นำท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์
•เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
•เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
•ตามรอยเสด็จประพาส ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
•เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
•เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn)
•พิชิต 2 เขา, ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000

วันเดินทาง : วันที่ 13 - 21 มิ.ย. / 5-13, 9-17, 10-18, 16-24 ก.ย., 23 ก.ย. -1 ต.ค. / 7-15, 8-16, 14-22, 21-29 ต.ค. / 4-12, 5-13, 11-19, 18-26 พ.ย. / 2-10 ธ.ค.62
ราคาทัวร์เริ่มที่ :  69,900  บาท
สายการบิน : สายการบินสวิสแอร์ (LX)
Code: N5B-LX001-9D7N-LX

downloadpdf  addfriend  addfriend

switzerland team tour15

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ E04_2 : GRAND SWITZERLAND 9D6N BY TG
ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์) , ชาฟเฮาเซน , น้ำตกไรน์ , ชไตน์อัมไรน์ , ลูเซิร์น , อนุสาวรีย์สิงโตหิน , เองเกิลเบิร์ก , ยอดเขาทิตลิส , อินเทอร์ลาเก้น , ลูเซิร์น , สะพานไม้ชาเปล , อิสระชมเมืองเก่า , อันเดอร์แมท , นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพลส , เซอร์แมท , ส้อมยักษ์กลางทะเลสาบ , รูปปั้นชาร์ลีแชปปลิน , โลซานน์ , ศาลาไทย มองเทรอซ์ , ปราสาทชิลยอง , สถานีโกล ดู ปิยอง , ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 , เบิร์น , นาฬิกาดาราศาสตร์ , อพาร์ทเมนต์ไอน์สไตน์ , ซูริค

วันเดินทาง : มิถุนายน : 07 - 15, 21 - 29 มิ.ย.62
กรกฎาคม : 12 - 20 ก.ค., 26 ก.ค. - 03 ส.ค.62
สิงหาคม : 09 - 17, 23 - 31 ส.ค.62
กันยายน : 13 - 21, 20 - 28 ก.ย.62

ราคาทัวร์เริ่มที่ :  108,900  บาท
สายการบิน : การบินไทย  (TG) 
Code: N15-E04_2-9D6N-TG

downloadpdf  addfriend  addfriend

switzerland team tour39

ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิส เซอร์แลนด์ พาโนราม่าสวิส 7 วัน (TG) พิชิต 3 เขา Panorama Swiss with 3 Mountains ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-อินเทอร์ลาเก้น-ขึ้นเขาฮาร์เดอร์คลุม-
ลูเซิร์น-เบิร์น-เขากลาเซียร์ 3000-มองเทรอซ์-โลซานน์-ซุก นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาชทานส์เซอร์ฮอร์น บินตรง...เที่ยวสบาย...

วันเดินทาง : 11-17 ส.ค./ 2-8 ก.ย. / 16-22 ก.ย.2562 /13-19 ต.ค. / 22-28 ต.ค.2562 / 15-21 พ.ย. / 22-28 พ.ย.2562  / 4-10 ธ.ค. / 5-11 ธ.ค.2562

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :    57,300  บาท 
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N1-(Swiss)-TG-7D4N

downloadpdf  addfriend  addfriend

switzerland team tour54

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เซอร์แมท เบิร์น ลูเซิร์น [เลสโก คัลลิสโต] 7วัน4คืน SQ (ZZRH08) ก.ค.-ธ.ค. 62

            พิชิตหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ โดยรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป "ยอดเขาจุงเฟรา" ชมเมืองเชอร์แมท เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่สุดในโลกและเป็นที่ตั้งของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
            สวนอังกฤษ , อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ , น้ำพุเจ็ทโด้ , มหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์ , มหาวิทยาลัยซานน์ , อนุสาวรีย์ชาลี-แชปลิน , ปราสาทชิลยอง , บ่อหมีสีน้ำตาล , น้ำพุปีศาจกินเด็ก , หอนาฬิกาไซท์คล็อคเค็นท์ทรีน , โบสถ์มุนสเตอร์ , อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลัก , สะพานไม้ชาเปล , ทะเลสาบทูน , ทะเลสาบเบรียนซ์ , โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ , โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ , โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

วันเดินทาง :   12 - 18 กรกฎาคม 2562   /  17 - 23 พฤศจิกายน 2562  / 05 - 11 ธันวาคม 2562  /  27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2563
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  53,999  บาท 
สายการบิน : Singapore Airlines (SQ)
รหัสทัวร์ : N2-ZZRH08-7D4N-SQ

downloadpdf  addfriend  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top