ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

switzerland team tour39

ทัวร์ยุโรป วันหยุดสงกรานต์ 2019 สวิสเซอร์แลนด์ Nice Swiss ไนซ์ สวิส 8 วัน ขึ้น 2 เขา 8D /TG (ZRH-ZRH) ซูริค-เซ้นต์มอริทซ์-อันเดอร์แมท-ทาซ-นั่งรถไฟสู่ยอดเขากอร์เนอร์กรัท
มองเทรอซ์-โลซานน์-ถ่ายรูปกับศาลาไทย-เวเว่ย์-อินเทอร์ลาเก้น กรินเดอร์วาลกรุน-นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา-ซูริค

วันเดินทาง : วันที่ 10-17 เมษายน 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   90,900  บาท 
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N1-(ZRH-ZRH)-TG-7D4N

downloadpdf  addfriend 

switzerland team tour38

ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2562 / 2019  MONO SWISS 7D /TG (ZRH-ZRH)  ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-ซูริค-กรุงเบิร์น-โลซานน์-ศาลาไทย-นครเจนีวา- เวเว่ย์-มองเทรอซ์-ทาซ-เซอร์แมท-ทาซ-อินเทอร์ลาเก้น-นั่งรถไฟขึ้นจุงฟราว-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเพล ** รวมค่าวีซ่าและค่าทิปแล้ว **

วันเดินทาง : วันที่ 9-15 เม.ย. / 10-16 เม.ย. / 12-18 เม.ย. / 13-19 เม.ย.2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :    80,900  บาท 
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N1-(ZRH-ZRH)-TG-7D4N

downloadpdf  addfriend 

ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ สงกรานต์ 2562 / 2019

ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2562  ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ สงกรานต์ 2562 / 2019  Best of Swiss 9 Days (TG) เม.ย. 2562 บินตรงซูริค นั่งรถไฟสาย Bernina Express ชมวิวเมืองเซ้นต์มอริตซ์จนถึงเมืองคูร์ ชมเมืองลูเซร์น เมืองตากอากาศยอดนิยม นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe ตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess เดินเล่นในเมืองอินเทอร์ลาเก้น
นั่งรถไฟสาย Golden Pass Line และขึ้นเขา Glacier 3000 ที่ยวเซอร์แมทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน ชมศาลาไทยในโลซานน์และเวเว่ย์ เดินเล่นสบายๆ ในเมืองกรุยแยร์ ชมเมืองเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ และแวะชมน้ำตกไรน์ ที่เมืองชาฟฮาวเซ่น บินตรง...เที่ยวสบาย...

วันเดินทาง : วันที่  10 - 18 เม.ย. 2562 สงกรานต์ 
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   104,900  บาท 
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N1-(ZRH-ZRH)-TG-9D6N

downloadpdf  addfriend 

switzerland team tour35

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ TRIPLE MOUNTAIN IN SWITZERLAND 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ZRH-TG015 มี.ค.-ก.ค. 62  ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค - เบิร์น เบิร์น – เมืองกรูแยร์ - เจนีวา – โลซานน์เซอร์แมท – เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น –  เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง - เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา – ยอดเขาริกิ - ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูกซูก – ซูริค – สนามบิน

วันเดินทาง : วันที่ 7-15, 23-31 มี.ค. 62 / 2-10 เม.ย. 62 / 5-13 เม.ย. 62 / 16-24 พ.ค. 62 /27 มิ.ย.-5 ก.ค. 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   76,900 บาท 
สายการบิน : Thai Airways International (TG)
รหัสทัวร์ : N5-ZRH-TG015-9D6N

downloadpdf  addfriend 

switzerland team tour39

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (TG) มี.ค. 2562 / พ.ค.2562 (วันหยุดแรงงาน) (วันหยุดวิสาขบูชา) โดย Thai Airways International (TG)

วันเดินทาง : วันที่ 8 – 16 มี.ค. 2562 / วันที่ 1 – 9 พ.ค. (วันหยุดแรงงาน) / วันที่ 15 – 23 พ.ค. (วันหยุดวิสาขบูชา)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   84,555 บาท 
สายการบิน : Thai Airways International (TG)
รหัสทัวร์ : N9-GG09 (TG)-9D6N

downloadpdf  addfriend 

switzerland team tour40

ทัวร์สงกรานต์ ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG) Code : ZRH-TG001 กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2562 พิชิต 3 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮาร์เดอร์ คูลม์ ***ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise)

กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน 

วันเดินทาง : 
วันที่ 25 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 62 /  5-13 ก.พ. 62 / 2-10, 7-15, 23-31 มี.ค. 62 /  2-10, 5-13 เม.ย. 62 / วันที่ 18-26 เม.ย., 24 เม.ย.-2 พ.ค. 62 /  5-13, 12-20, 16-24 พ.ค. 62 / วันที่ 27 มิ.ย.-5 ก.ค. 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 76,900.
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N5-(ZRH-TG001)-9D6N-(TG)

downloadpdf  addfriend

 

สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-TG012) ทัวร์ยุโรป แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ Memory in Switzerland 7 วัน 4 คืน (TG) ม.ค.-มี.ค. 2562

วันเดินทาง วันที่ : 18-24 ม.ค. 62
วันที่ : 6-12 ก.พ. 62
วันที่ : 4-10, 18-24 มี.ค. 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   : 65,999.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-(ZRH-TG012)-(TG)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour50ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-TG003) ทัวร์ยุโรป แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ม.ค. 62-มี.ค. 2562

วันเดินทาง วันที่ 22 ก.พ.-3 มี.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  79,900.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-(ZRH-TG003)-(EK)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour49ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-EK002) ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2562 The Magic of Switzerland 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรทซ์ (EK) มี.ค. 62 -พ.ค. 62

วันเดินทาง ววันที่ : 26 ก.พ.-6 มี.ค. 62 
วันที่ : 12-20 มี.ค., 26 มี.ค.-3 เม.ย. 62
วันที่ : 1-9, 19-27 เม.ย. 62 
วันที่ : 3-11, 17-25 พ.ค. 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  69,900.-
สายการบิน :    เอมิเรทซ์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-ZRH-EK002-(EK)

downloadpdf  addfriend

ทัวร์วันแม่2019, สวิสเซอร์แลนด์, ยอดเขาจุงฟราวน์,ทัวร์ยุโรปปลายปี2018ทัวร์ยุโรป WQR1108M  ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน QR [MXP-ZRH] JAN-MAR 2019 มิลาน - ลูกาโน่ - Fox Town Outlet - หุบเขาเวอร์ซาสก้า(Unseen) - เบลิโวน่า - อันเดอร์แมท- นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ไลน์ - แทช - เซอร์แมท - นั่งรถไฟกรอเนอแกรต - เขาแมทเธอร์ฮอร์น-ทะเลสาบริฟเฟลซี - อินเทอร์ลาเค่น - นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ชมถ้ำน้ำแข็งพันปี -ทานอาหารพร้อมชมวิวพาโรนาม่า - เลาเทอร์บรุนเนิน - ซุก - ล่องเรือทะเลสาบซุก - ลูเซิร์น -สะพานไม้คาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต- ชาฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ – ซูริค – ช้อปปิ้ง

วันเดินทางวันที่  23-30 ม.ค. // 06-13 ก.พ. // 13-20 ก.พ. // 21-28 มี.ค. 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  62,900
สายการบิน :  กาตาร์ แอร์เวย์ QR
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NWCT-WQR1108M-(QR)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour40ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-TG009) ทัวร์ยุโรป สงกรานต2562 สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) TG ก.พ. 62 -มิ.ย. 62

วันเดินทาง วันที่ 16-23 ก.พ. 62
วันที่ 1-8, 9-15, 22-29 มี.ค. 62
วันที่ 5-12 เม.ย. 62
วันที่ 18-25 เม.ย., 28 เม.ย.-5 พ.ค. 62
วันที่ 9-16 พ.ค., 27 พ.ค.-3 มิ.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  69,888.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-ZRH-TG009-(TG)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour53ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-TG005) ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง วันที่ : 18-24 ม.ค. 62
วันที่ : 6-12 ก.พ. 62
วันที่ : 4-10, 18-24 มี.ค. 62
วันที่ : 24-30 พ.ค. 62
วันที่ : 1-7, 13-19 มิ.ย. 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   : 65,999.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-(ZRH-TG005)-(TG)

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top