ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

switzerland team tour15

ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ GG09 (TG) แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน May 2019 นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ  เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์

วันเดินทาง : วันที่ 1 – 9 พ.ค. (วันหยุดแรงงาน)  // วันที่ 15 – 23 พ.ค. 2562 (วันหยุดวิสาขบูชา) 
ราคาทัวร์เริ่มที่ : 89,999
สายการบิน : การบินไทย  (TG) 
Code: N9-GG09 (TG)-9D6N-(TG)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour41

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ Romance SWISS 7D 4N (TG112)
สวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลสาบธรรมชาติที่สวยงดงามชวนหลงใหล
บินตรงโดยสายการบินไทยสะสมไมล์ 50%
เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน , น้ำตกไรน์ , กรุงเบิร์น , เมืองเจนีวา , ทะเลสาบเจนีวา , The Jet d’Eau , นาฬิกาดอกไม้ , Red Cross Building and Palais des Nations , ชาวาน เดอ โบกิส , Aubonne Outlet , เมืองโลซาน , เมืองเวเว่ย์ , เมืองมองเทรอซ์ , ทาซ , เซอร์แมท , อินเทอร์ลาเคิน , แองเกิลเบิร์ก , นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส , เมืองลูเซิร์น , เมืองกลาทท์บรูกจ์

วันเดินทาง : วันที่ 16 - 22 พ.ค./ 06 - 12 มิ.ย.62
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  56,900  บาท 
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : NIJP-TG112-7D4N-TG

downloadpdf  addfriend 

switzerland team tour39

ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิส เซอร์แลนด์ พาโนราม่าสวิส 7 วัน (TG) พิชิต 3 เขา Panorama Swiss with 3 Mountains ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-อินเทอร์ลาเก้น-ขึ้นเขาฮาร์เดอร์คลุม-
ลูเซิร์น-เบิร์น-เขากลาเซียร์ 3000-มองเทรอซ์-โลซานน์-ซุก นั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเขาชทานส์เซอร์ฮอร์น บินตรง...เที่ยวสบาย...

วันเดินทาง : 11-17 ส.ค./ 2-8 ก.ย. / 16-22 ก.ย.2562 /13-19 ต.ค. / 22-28 ต.ค.2562 / 15-21 พ.ย. / 22-28 พ.ย.2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :    54,900  บาท 
สายการบิน : การบินไทย (TG)
รหัสทัวร์ : N1-(Swiss)-TG-7D4N

downloadpdf  addfriend 

switzerland team tour35

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ TRIPLE MOUNTAIN IN SWITZERLAND 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ZRH-TG015 มี.ค.-ก.ค. 62  ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค - เบิร์น เบิร์น – เมืองกรูแยร์ - เจนีวา – โลซานน์เซอร์แมท – เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น –  เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง - เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา – ยอดเขาริกิ - ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูกซูก – ซูริค – สนามบิน

วันเดินทาง : วันที่ 7-15, 23-31 มี.ค. 62 / 2-10 เม.ย. 62 / 5-13 เม.ย. 62 / 16-24 พ.ค. 62 /27 มิ.ย.-5 ก.ค. 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   76,900 บาท 
สายการบิน : Thai Airways International (TG)
รหัสทัวร์ : N5-ZRH-TG015-9D6N

downloadpdf  addfriend 

switzerland team tour39

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (TG) มี.ค. 2562 / พ.ค.2562 (วันหยุดแรงงาน) (วันหยุดวิสาขบูชา) โดย Thai Airways International (TG)

วันเดินทาง : วันที่ 8 – 16 มี.ค. 2562 / วันที่ 1 – 9 พ.ค. (วันหยุดแรงงาน) / วันที่ 15 – 23 พ.ค. (วันหยุดวิสาขบูชา)
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   84,555 บาท 
สายการบิน : Thai Airways International (TG)
รหัสทัวร์ : N9-GG09 (TG)-9D6N

downloadpdf  addfriend 

switzerland team tour40

ทัวร์สงกรานต์ ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG) Code : ZRH-TG001 กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2562 พิชิต 3 เขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮาร์เดอร์ คูลม์ ***ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise)

กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” • เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยได้พักเซอร์แมท 2 คืน อินเทอร์ลาเกน 2 คืน 

วันเดินทาง : 
วันที่ 25 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 62 /  5-13 ก.พ. 62 / 2-10, 7-15, 23-31 มี.ค. 62 /  2-10, 5-13 เม.ย. 62 / วันที่ 18-26 เม.ย., 24 เม.ย.-2 พ.ค. 62 /  5-13, 12-20, 16-24 พ.ค. 62 / วันที่ 27 มิ.ย.-5 ก.ค. 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น : 76,900.
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
รหัสทัวร์ : N5-(ZRH-TG001)-9D6N-(TG)

downloadpdf  addfriend

 

switzerland team tour49ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-EK002) ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2562 The Magic of Switzerland 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรทซ์ (EK) มี.ค. 62 -พ.ค. 62

วันเดินทาง ววันที่ : 26 ก.พ.-6 มี.ค. 62 
วันที่ : 12-20 มี.ค., 26 มี.ค.-3 เม.ย. 62
วันที่ : 1-9, 19-27 เม.ย. 62 
วันที่ : 3-11, 17-25 พ.ค. 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  69,900.-
สายการบิน :    เอมิเรทซ์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-ZRH-EK002-(EK)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour40ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-TG009) ทัวร์ยุโรป สงกรานต2562 สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) TG ก.พ. 62 -มิ.ย. 62

วันเดินทาง วันที่ 16-23 ก.พ. 62
วันที่ 1-8, 9-15, 22-29 มี.ค. 62
วันที่ 5-12 เม.ย. 62
วันที่ 18-25 เม.ย., 28 เม.ย.-5 พ.ค. 62
วันที่ 9-16 พ.ค., 27 พ.ค.-3 มิ.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  69,888.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-ZRH-TG009-(TG)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour53ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-TG005) ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง วันที่ : 18-24 ม.ค. 62
วันที่ : 6-12 ก.พ. 62
วันที่ : 4-10, 18-24 มี.ค. 62
วันที่ : 24-30 พ.ค. 62
วันที่ : 1-7, 13-19 มิ.ย. 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   : 65,999.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-(ZRH-TG005)-(TG)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour52ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-TG005) ยุทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

วันเดินทาง วันที่ : 18-24 ม.ค. 62
วันที่ : 6-12 ก.พ. 62
วันที่ : 4-10, 18-24 มี.ค. 62 
วันที่ : 24-30 พ.ค. 62 
วันที่ : 1-7, 13-19 มิ.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   65,999.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-(ZRH-TG005)-(TG)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour06ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-TG004) ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ม.ค. 62- พ.ค. 62

วันเดินทาง วันที่ : 11-20 ม.ค. 62 
วันที่ : 6-15 ก.พ., 22 ก.พ.-3 มี.ค. 62
วันที่ : 15-24 มี.ค. 62 
วันที่ : 2-11 เม.ย. 62 
วันที่ : 6-15, 13-22 เม.ย. 62 
วันที่ : 18-27 เม.ย., 25 เม.ย.-4 พ.ค., 30 เม.ย.-9 พ.ค. 62
วันที่ : 13-22 พ.ค. 62 
วันที่ 24 มิ.ย.-3 ก.ค. 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :    79,900.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-(ZRH-TG004)-(TG)

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top