ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-TG012) ทัวร์ยุโรป แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ Memory in Switzerland 7 วัน 4 คืน (TG) ม.ค.-มี.ค. 2562

วันเดินทาง วันที่ : 18-24 ม.ค. 62
วันที่ : 6-12 ก.พ. 62
วันที่ : 4-10, 18-24 มี.ค. 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   : 65,999.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-(ZRH-TG012)-(TG)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour50ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-TG003) ทัวร์ยุโรป แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ม.ค. 62-มี.ค. 2562

วันเดินทาง วันที่ 22 ก.พ.-3 มี.ค. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  79,900.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-(ZRH-TG003)-(EK)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour49ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-EK002) ทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2562 The Magic of Switzerland 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรทซ์ (EK) มี.ค. 62 -พ.ค. 62

วันเดินทาง ววันที่ : 26 ก.พ.-6 มี.ค. 62 
วันที่ : 12-20 มี.ค., 26 มี.ค.-3 เม.ย. 62
วันที่ : 1-9, 19-27 เม.ย. 62 
วันที่ : 3-11, 17-25 พ.ค. 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  69,900.-
สายการบิน :    เอมิเรทซ์ (EK)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-ZRH-EK002-(EK)

downloadpdf  addfriend

ทัวร์วันแม่2019, สวิสเซอร์แลนด์, ยอดเขาจุงฟราวน์,ทัวร์ยุโรปปลายปี2018ทัวร์ยุโรป WQR1108M  ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน QR [MXP-ZRH] JAN-MAR 2019 มิลาน - ลูกาโน่ - Fox Town Outlet - หุบเขาเวอร์ซาสก้า(Unseen) - เบลิโวน่า - อันเดอร์แมท- นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ไลน์ - แทช - เซอร์แมท - นั่งรถไฟกรอเนอแกรต - เขาแมทเธอร์ฮอร์น-ทะเลสาบริฟเฟลซี - อินเทอร์ลาเค่น - นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา - ชมถ้ำน้ำแข็งพันปี -ทานอาหารพร้อมชมวิวพาโรนาม่า - เลาเทอร์บรุนเนิน - ซุก - ล่องเรือทะเลสาบซุก - ลูเซิร์น -สะพานไม้คาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต- ชาฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ – ซูริค – ช้อปปิ้ง

วันเดินทางวันที่  23-30 ม.ค. // 06-13 ก.พ. // 13-20 ก.พ. // 21-28 มี.ค. 2562
ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  62,900
สายการบิน :  กาตาร์ แอร์เวย์ QR
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  NWCT-WQR1108M-(QR)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour40ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-TG009) ทัวร์ยุโรป สงกรานต2562 สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) TG ก.พ. 62 -มิ.ย. 62

วันเดินทาง วันที่ 16-23 ก.พ. 62
วันที่ 1-8, 9-15, 22-29 มี.ค. 62
วันที่ 5-12 เม.ย. 62
วันที่ 18-25 เม.ย., 28 เม.ย.-5 พ.ค. 62
วันที่ 9-16 พ.ค., 27 พ.ค.-3 มิ.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  69,888.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N2-ZRH-TG009-(TG)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour53ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-TG005) ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

วันเดินทาง วันที่ : 18-24 ม.ค. 62
วันที่ : 6-12 ก.พ. 62
วันที่ : 4-10, 18-24 มี.ค. 62
วันที่ : 24-30 พ.ค. 62
วันที่ : 1-7, 13-19 มิ.ย. 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   : 65,999.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-(ZRH-TG005)-(TG)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour52ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-TG005) ยุทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

วันเดินทาง วันที่ : 18-24 ม.ค. 62
วันที่ : 6-12 ก.พ. 62
วันที่ : 4-10, 18-24 มี.ค. 62 
วันที่ : 24-30 พ.ค. 62 
วันที่ : 1-7, 13-19 มิ.ย. 62

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :   65,999.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-(ZRH-TG005)-(TG)

downloadpdf  addfriend

switzerland team tour06ทัวร์ยุโรป2562 (ZRH-TG004) ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) ม.ค. 62- พ.ค. 62

วันเดินทาง วันที่ : 11-20 ม.ค. 62 
วันที่ : 6-15 ก.พ., 22 ก.พ.-3 มี.ค. 62
วันที่ : 15-24 มี.ค. 62 
วันที่ : 2-11 เม.ย. 62 
วันที่ : 6-15, 13-22 เม.ย. 62 
วันที่ : 18-27 เม.ย., 25 เม.ย.-4 พ.ค., 30 เม.ย.-9 พ.ค. 62
วันที่ : 13-22 พ.ค. 62 
วันที่ 24 มิ.ย.-3 ก.ค. 62 

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :    79,900.-
สายการบิน :   การบินไทย (TG)
จองทัวร์ แจ้งรหัสทัวร์ :  N5-(ZRH-TG004)-(TG)

downloadpdf  addfriend

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top